Está en la página 1de 25

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

---------------------------------------

NGUYN TIN DNG

CC GII PHP NNG CAO CHT LNG


MNG ETHERNET TH (MAN-E) TI VNPT H NI

Chuyn ngnh: K thut Vin thng


M s: 60.52.02.08

TM TT LUN VN THC S

H NI - 2013

Lun vn c hon thnh ti :

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG


Ngi hng dn khoa hc : Tin s NG NH TRANG.

Phn bin 1 : TS. Hong Vn V - Hc vin Cng ngh BCVT.


Phn bin 2 : PGS.TS.Trng V Bng Giang - i hc Cng ngh - i hc
Quc gia HN

Lun vn s c bo v trc Hi ng chm lun vn thc s ti Hc


vin Cng ngh Bu chnh vin thng.
Vo lc : 11 gi 45 pht ngy 15 thng 2 nm 2014
C th tm hiu lun vn ti :
- Th vin ca Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng.

LI NI U
Hn mt thp k qua, Mng Ethernet th (MAN-E hay MEN) l mng s dng
cng ngh Ethernet bng thng rng, kt ni cc mng cc b ca cc t chc v c nhn
vi mt mng din rng (Wide Area Network WAN) hay vi Internet.
Vic p dng cng ngh Ethernet vo mng cung cp dch v mang li nhiu li ch
cho c nh cung cp dch v ln khch hng. Vi nhng tiu chun v ang c thm
vo, Ethernet s mang li mt gii php mng c tin cy, kh nng m rng v hiu qu
cao v chi ph u t.
Mc ch ca lun vn gm 2 ni dung chnh:
- nh gi, phn tch hin trng, hot ng ca mng MAN-E VNPT H Ni.
- xut cc gii php hn ch, x l li, s c trn mng, nng cao cht lng
cung cp dch v trn mng.
Ni dung lun vn gm 3 chng:
Chng 1: Cng ngh mng Ethernet th.
Chng 2: Mng MAN-E ca VNPT H Ni.
Chng 3: Cc gii php nng cao cht lng v dch v mng MAN-E ca
VNPT H Ni.
CHNG 1 CNG NGH MNG ETHERNET TH
Trong chng ny ti gii thiu khi qut v cng ngh Ethernet, xu hng pht
trin v ng dng.
1. Tng quan v cng ngh v xu hng pht trin.
1.1.

Gii thiu chung v MAN-E.


Mng Ethernet th (MAN-E) l mng s dng cng ngh Ethernet, kt ni cc

mng cc b ca cc t chc v c nhn vi mt mng din rng WAN hay vi Internet.


1.2.

nh gi v cng ngh mng MAN-E.

1.2.1. Tnh d s dng.


Ethernet da trn giao din Ethernet chun, dng rng ri trong cc h thng mng
cc b, n gin ha qu trnh hot ng v cc chc nng qun tr, qun l v cung cp.

2
1.2.2. Hiu qu v chi ph.
Dch v Ethernet lm gim chi ph u t v chi ph vn hnh
1.2.3. Tnh linh hot.
Dch v Ethernet cho php nhng thu bao thit lp mng ca h theo nhng cch
hoc l phc tp hn hoc l khng th thc hin vi cc dch v truyn thng khc.
1.2.4. Tnh chun ha.
MEF ang tip tc nh ngha v chun ha cho php cc nh cung cp dch v c
kh nng trao i gii php ca h mt cch r rng v cc dch v tt hn.
1.3.

ng dng mng MAN-E.

H thng mng MAN-E h tr nhiu loi ng dng : kt ni cc im, mng ring o,


truyn s liu,....
1.4. Xu hng cng ngh pht trin mng MAN-E.
1.4.1. Xu hng pht trin cng ngh mng MAN E.
ng dng Ethernet vo h tng mng vin thng, nhiu cng ngh truyn ti c
nghin cu, th nghim, ni bt ln l cc cng ngh sau: MPLS, T-MPLS, PBB-TE
Cng ngh truyn ti s dng MPLS: Cung cp kt ni ng trc, cung cp
thnh cng cc dch v im im, a im v phn tch vng qun tr. MPLS v
ang c a s cc nh cung cp thit b h tr.
Cng ngh truyn ti s dng T-MPLS : do Alcatel Lucent xng v ng
vai tr pht trin ch o. Lc b mt s tnh nng iu khin ca MPLS n gin ha
hot ng chuyn mch, vn k tha nhng im mnh ca MPLS.
Cng ngh PBB-TE : hay cn gi PBB-TE do Nortel xut. S dng cc tnh nng
c bn ca Ethernet, cng vi cc ci tin v iu khin lu lng, qun l OAM

Hnh 1.1 Xu hng pht trin mng MAN-E

3
1.4.2. ng dng p ng dch v tc cao.
Mng MAN-E c nghin cu trin khai vi mc ch ch yu l cung cp h tng
m bo cho cc dch v yu cu bng thng ln, tc cao, mm do trong qun l.
1.5. Kin trc mng MAN - E.
Theo nh ngha cmng Metro Ethernet s c xy dng theo 3 lp. Bn cnh ,
mi lp mng ny c th c thit k theo cc mt phng iu khin, d liu, qun tr
trong tng lp. M hnh c m t nh Hnh 1.2 trong quyn lun vn .
1.5.1. Lp dch v Ethernet (ETH layer).
Truyn ti cc dch v hng kt ni chuyn mch da vo a ch MAC.
1.5.2. Lp truyn ti dch v.
H tr kt ni gia cc phn t ca lp ETH. C th s dng nhiu cng ngh khc
nhau dng thc hin vic h tr kt ni.
1.5.3. Lp dch v ng dng.
H tr cc dch v truyn ti trn nn mng Ethernet nh : IP, MPLS, PDH DS1/E1
1.5.4. Cc im tham chiu.
Hnh 1.3 trong quyn lun vn th hin m hnh cc im tham chiu
Cc im tham chiu trong MAN - E nh ngha cc im ti phn tch bin qun
l khi kt ni i qua cc giao din trong MAN - E. M. Mi quan h gia cc thnh phn
trong kin trc MAN - E. Cc thnh phn bn trong v bn ngoi MAN E.
1.6. Dch v mng MAN E.
1.6.1. Tng quan dch v mng MAN E.
Bn thn Ethernet l cung cp kt ni ch khng phi dch v. Vi s xut hin cc
dch v Metro Ethernet, cc nh cung cp dch v bt u dng cng ngh kt ni Ethernet
cung cp cc dch v Ethernet.
1.6.2. Cc kiu dch v mng MAN E.
Cc dch v mng MAN-E bao gm: dch v kt ni, dch v ng dng
Dch v kt ni : cc loi kt ni : im - im, a im - a im, im - a im.
Dch v ng dng : cung cp cc dch v cht lng cao, tch hp trung tm d liu, truy
cp Internet, h tr cc dch v ghp knh phn chia theo thi gian.

4
1.7. Kt lun.
Mng Metro Ethernet hin v ang c pht trin rt mnh bi nhiu t chc
chun ha hay cc hng cng ngh. S dng MPLS vi nhng c ch iu khin lu lng
truyn ti bn tin Ethernet. Ci tin MPLS truyn ti d liu mng, cc dch v trong
MAN-E c m bo cht lng dch v theo nhng cam kt cht lng, vi nhng cam
kt v CIR, PIR.
2. Cng ngh ng dng cho MAN E.
2.1. Tng quan v cng ngh mng MAN E.
Mng MAN-E thu gom lu lng ca cc thit b mng truy nhp, lu lng cc
khch hng kt ni trc tip vo mng MAN chuyn lu lng i lin tnh, quc t.
Cc cng ngh cho mng MAN-E hin ti gm c:
-

Cng ngh SDH

- Cng ngh WDM

Cng ngh thun Ethernet

- Cng ngh MPLS

Cng ngh RPR

- Cng ngh PBT

Cng ngh T-MPLS

2.1.1. Cng ngh WDM.


2.1.1.1. Tng quan.
WDM l cng ngh truyn ti trn si quang, WDM cho php truyn ti cc lung
thng tin s tc rt cao.
2.1.1.2. nh gi.
u im: Cung cp cc h thng truyn ti quang c dung lng ln, p ng c
cc yu cu bng n lu lng ca cc loi hnh dch v.
Nhc im: Gi thnh thit b mng cao.
2.1.2. Cng ngh RPR.
2.1.2.1. Tng quan.
Cng ngh RPR l cng ngh mng c xy dng nhm p ng nhng yu cu v
truyn ti lu lng dng d liu trong mng ring. Khi c li, hc hin chuyn mch bo v
thng minh i hng lu lng khi ni b li vi tin cy t ti thi gian nh hn 50 ms.
2.1.2.2. nh gi
u im: Thch hp cho vic truyn ti lu lng d liu vi cu trc ring, hiu sut s
dng dung lng bng thng ln, h tr trin khai cc dch v Multicast, qun l n gin.

5
Nhc im: : gi thnh thit hin ti cn kh t, RPR ch thc hin chc nng t
phc hi trong cu trc vng ring n, hh nng tng thch vi thit b hng khc khng
cao.
2.1.3. Cng ngh thun Ethernet.
2.1.3.1. Tng quan.
Cng ngh Ethernet c xy dng, chun ho thc hin cc chc nng ca lp
vt l v lp lin kt d liu. Ethernet c s dng nh mt cng ngh thay th cho ATM
v Frame Relay. Cc ch s ATM VPI, VCI c thay th bng VLAN tag.
2.1.3.2. Chun Q-in-Q (802.1ad).
Cng ngh Metro Ethernet ngy cng pht trin, nhng chun 802.1Q VLAN lm hn
ch s lng VLAN do th VLAN nh ngha trong IEEE 802,1Q ch c 12 bit. V vy,
khng gian a ch ca n ch c 4096. V Q-in-Q c a ra gii quyt c vn
ny. Phn bn trong th dng ch ngi s dng. Phn bn ngoi ch dch v.
nh dng ca gi tin Q-in-Q, hnh 1.5 trong quyn lun vn th hin cu trc bn tin
Q-in-Q
2.1.3.3. ng gi Q-in-Q.
Vic ng gi Q-in-Q c th c thc hin ti UPE - ti DSLAM hoc ti cc thit b
chuyn mch Metro, ty theo tng cu hnh mng. Vic ng gi ny c chia lm 3 loi:
ng gi theo cng

ng gi theo lu lng

ng gi theo giao din

2.1.3.4. Kt cui Q-in-Q.


Kt cui Q-in-Q l im ti nhn VLAN ngoi v trong c nhn dng.
Ti im bin ca mng li, kt cui Q-in-Q c thc hin trn sub-interface ca
Router kt ni.
2.1.3.5. nh gi.
u im: c s dng ph bin trong cc h thng mng LAN, chi ph u t thp,
giao din truyn ti ng dng c chun ho, qun l n gin.
Nhc im: cng ngh Ethernet khng ph hp vi cu trc mng ring.
2.1.4. Cng ngh PBT.
2.1.4.1 Tng quan.
PBT l mt nh hng mi trong trin khai mng Metro Ethernet. PBT s dng cng
ngh Ethernet c lc b nhng thnh phn v chng lp, qun l mng STP.

6
2.1.4.2. nh gi.
u im : kh nng m rng mng, gi thnh thp, qun l n gin.
Nhc im : cn bng thng ln cho Multicast, ang trong qu trnh chun ho.
2.1.5. Tng quan v PBB.
2.1.5.1. Gii thiu.
Cng ngh PBT hng ti vic truyn ti Ethernet vi chi ph iu khin thp, s
dng phng thc qun l tp trung cu hnh cc ng truyn ti hng kt ni.
2.1.5.2. Mt s nh gi.
PBT c coi l nhng cng ngh th h tng lai, p dng cng ngh Ethernet cho h
thng mng, lc b tnh nng v spanning-tree, flooding, broadcasting ca mng LAN,
iu khin c trin khai tp trung dn n n gin hn trong qun l.
Kh nng m rng ca PBB : kh nng m rng t l thun vi kh nng qun l cu hnh
mng.
tin cy ca PBB : tin cy ca PBB da trn cc quy nh ca chun ITU G.8031 cho
bo v vng chuyn mch Ethernet.
Chi ph ca PBB : switch Ethernet gi r, chi ph u t thp hn bt k loi hnh no khc.
2.2. Cng ngh MPLS trong mng MAN-E ti VNPT HNI.
2.2.1. Gii thiu v MPLS.
MPLS c ci tin cho vic chuyn tip cc gi tin trong mng bng cch s dng
cc nhn c gn thm vo trong cc gi tin IP, l s kt hp ca k thut chuyn mch
lp 2 v k thut nh tuyn lp 3.
2.2.2. Cc khi nim c bn.

Hnh 1. 5 Cu trc nhn MPLS


Nhn - Tiu nhn - Ngn xp nhn - LSR v LER
Lp chuyn tip tng ng FEC: FEC l mt khi nim m t kt hp cc gi tin ri
rc vi nhau c cng mt a ch ch, thng thng l ngi nhn cui cng trong lung.
ng dn chuyn mch nhn LSP: Mt ng dn i xuyn qua mng c gi l LSP

7
Bng chuyn tip chuyn mch nhn (LSFT): l bng chuyn tip nhn c cha thng tin
v nhn u vo, nhn u ra v a ch ca node tip theo m gi tin s c chuyn n.
Bng c s thng tin nhn: bng thng tin c gi l c s thng tin nhn LIB, gm
cc thng s sau y: - Nhn u vo

- ng dn u ra

- Tin t a ch

Hnh 1.6 Hot ng ca MPLS


2.3. Cng ngh EoMPLS.
2.3.1. Tng quan v EoMPLS.
Cc khi nim.

Hnh 1.7 M hnh EoMPLS


Cng ngh L2 Tunneling: cho php nh x cc VLANs n 1 tunnel trong min MPLS.
ng gi EoMPLS: Da trn Martini hoc Vkompella IETF EoMPLS draft, thc hin kt
ni im - im, Router PE ng gi VLAN packet v nh tuyn qua mng MPLS.
2.3.2. c im ca EoMPLS.
c im chc nng: Khng tm kim a ch MAC ch lp 2, khng c a ch lp
2 m cc VLAN ring bit hoc gi tin Ethernet c nh x n cc EoMPLS VC v nh
ng hm qua mng MPLS. Hnh 1.9 trong quyn lun vn m t c im ca EoMPLS.

8
c im dch v: cc port vt l chuyn dng cho mi khch hng, c th cu hnh
nhiu EoMPLS VCs trn mt port vt l
2.4. Kt lun.
C nhiu xu hng cng ngh xy dng mng dch v Metro Ethernet. T nhng
hng truyn thng da trn h tng mng SONET/SDH cho n nhng cng ngh mi
nh PBT hay T-MPLS, mi cng ngh u c nhng im mnh, yu khc nhau.
Cng ngh MPLS vi nhng u im l c trin khai rng ri, kh nng iu
khin cao ang chim u th ln. Mi dch v ngoi tr a im a im u c th
trin khai hiu qu vi MPLS. Cng ngh PBT vi u im l gi thnh r, n gin do
da trn nn Ethernet, hin ang tin nhng bc vng chc trong vic chim th phn
MAN-E.
3. Kt lun chng
Trc nhiu cng ngh vi nhiu u nhc im khc nhau, mng Ethernet th ca
VNPT H Ni t khi c trin khai bt u t nm 2006 la chn da trn cc tiu ch
v chn cng ngh MPLS thit k v xy dng mng MAN-E

CHNG 2 MNG MAN-E CA VNPT H NI.


Trong chng ny, ti gii thiu cu trc mng MAN-E ca VNPT H Ni hnh
thnh v pht trin theo cc giai on thi gian, theo cu trc phn lp. Kt ni mng MANE vi mng truy nhp, cu trc cp quang, qun l mng v cc dch v hin VNPT H Ni
ang cung cp.
1. Cu trc mng.
1.1. Pht trin mng theo cc giai on.
V c bn, mng MAN-E ca VNPT H Ni nhm mc ch phc v, p ng nhu
cu s dng ca cc t chc, doanh nghip, c nhn trn a bn th H Ni.
1.1.1. Giai on 2006-2008.
Mng MAN-E ca VNPT H Ni giai on mi hnh thnh ny bao gm:
- 04 Core Switch

- 20 Agg. Switch Cisco 7609

- 67 Access Switch 7606

- 16 Access Switch 4924, 10 Access Switch 3400

Cu trc tng th mng trnh by trong Hnh 2.1 ca quyn lun vn.

9
Trong giai on ny, s lng Switch cn t, mng li cp quang truy nhp FTTX
cha nhiu, nhu cu s dng cc dch v trn cp quang cha cao.

Hnh 2. 1 Cu trc MAN-E VNPT H NI giai on 2006-2008.


1.1.2. Giai on 2010-2011.
Mng MAN-E VNPT H Ni giai on 2010-2011 vn da trn h thng mng trong
giai on 2006-2008 v b sung rt nhiu Switch lp mng truy nhp p ng nhu cu
pht trin mng li, cung cp dch v n khch hng bao gm :
- 04 Core Switch Cisco 7609

- 20 Agg. Switch Cisco 7609

- 67 Access Switch Cisco 7606

- 16 Access Switch Cisco 4924 v hn 400 L2

Switch OS 6424 Alcatel & Cisco ME 3400.


c bit l vo nm 2008 khi tnh H Ty c st nhp vi th H Ni ,mng
MAN- H Ni c m rng, m hnh kt ni nh hnh 2.2 trong quyn lun vn..
Giai on ny, s lng Switch lp truy nhp c u t, lp t thm rt nhiu,
khc phc c nhng kh khn, bt cp ca giai on 2006-2008.

10

Hnh 2. 3 Cu trc MAN-E VNPT H NI giai on 2010-2011.


1.1.3. Giai on 2012-2013.
Mng MAN-E VNPT H Ni giai on 2012-2013 c tip tc pht trin da trn
h thng mng trong giai on 2010-2011. Cc Switch lp mng truy nhp p ng
tng i y nhu cu pht trin mng li, cung cp dch v n khch hng bao gm.
Trong giai on ny, do VNPT H Ni ch trng trin khai cng ngh GPON nn lng
Switch c lp thm rt hn ch, ch dnh s lng t d phng lp t ti cc im cn
trin khai cung cp dch v cho cc trm BTS 3G truyn dn FE ca VinaPhone v
Mobifone.
Cu trc tng th mng giai on 2012-2013 c trnh by trong Hnh 2.4, kt ni
lu lng ti cc n v khc trong VNPT c m t trong Hnh 2.5 trong quyn lun vn.

11

Hnh 2. 4 Cu trc MAN-E VNPT H NI giai on 2012-2013


1.2. Cu trc phn lp.
Cu trc mng c phn thnh 3 lp: Lp trc chnh Lp tp trung Lp truy nhp.

Hnh 2. 6 Cu trc mng theo lp ca mng MAN-E VNPT H Ni


1.2.1. Lp mng trc chnh.
Lp mng li bao gm 04 thit b core Switch Cisco 7609 t ti inh Tin Hong, c
Giang, Cu Giy v Thng nh.
1.2.2. Lp mng tp trung.
Lp ny c chia thnh cc phn vng qun l khai thc :
Area 1 bao gm 08 thit b Agg 7609 t ti phm vi cng ty T H Ni 1.

12
Area 2 bao gm 10 thit b Agg 7609 t ti phm vi cng ty T H Ni 2.
Area 3 bao gm 05 thit b Agg 7609 t ti phm vi cng ty T H Ni 3.
1.2.3. Lp mng truy nhp.
Lp cung cp cc kt ni trc tip n khch hng. Tp hp lu lng t cc thit b
ca khch hng chuyn ti ln mng trc..
2. Kt ni cc thit b vi lp mng truy nhp.
L lp mng trung gian, tp trung, thu gom lu lng khch hng chuyn tip vo mng
MAN-E
2.1. u ni cc thit b DSLAM.
2.1.1. H thng ATM DSLAM.
ATM DSLAM cung cp dch v MegaVNN, MegaWAN, TSL trn nn cng ngh
ATM.Hnh 2.7 trong quyn lun vn th hin m hnh u ni ATM DSLAM vo mng
MAN-E
2.1.2. H thng IP DSLAM.
2.1.2.1. H thng IP DSLAM trc khi c mng MAN-E.

Hnh 2. 8 H thng IP DSLAM trc khi c mng MAN-E.


H thng gm 3 thnh phn chnh:
- Mng access: ang s cc thit b DSLAM ca Huawei (MA5600) hoc Siemen

13
- Mng Agg.: ang s dng 04 Core MEN switches.
- Mng bin: Mi Core MEN switches u ti 1 thit b BRAS Juniper ERX.1410.
2.1.2.2. H thng IP DSLAM khi c mng MAN-E.
Cc IP DSLAM hoc IP DSLAM HUB hin ang u ni v Access Switch HiD ca
mng MAN c s chuyn sang u ni v cc Access Switch 7609 ca mng MAN-E.

ME 7609
Ch Da

ME 7609
Thng nh

1 GE

1 GE

ME 70609
Cu Giy

ME 7609
Thanh Tr

ME 7609
Kim Lin

1 GE

1 GE

1 GE

1 GE

GE
11GE

GE
11GE

1 GE

ME 7609
Hng Vng

1 GE

ME 7609
Nam Thng
Long

ME 7609
Lng Trung

1 GE

1 GE

PE/VTN

PE/VTN
BRAS
CU GIY

BRAS
T. nh
2x GE
4 GE

Core Switch TH
( ME 7609 Cisco)

Core - VDC

1 GE/ Optical / SFP ZX

Core Switch Cu Giy


(ME 7609 Cisco)

Core Switch T.nh


( ME 7609 Cisco)

1 GE optical/ SFP ZX

Core- VDC

1 GE/ Optical / SFP ZX

10 GE

10 GE

10 GE

Core Switch c Giang


(ME 7609 Cisco)

1 GE optical/ SFP LX/LH

4 GE

10 GE

BRAS
c giang

2 GE

BRAS
INH TIN HONG
1 GE

ME 7609
inh Tin Hong

ME 7609
Nguyn Du

1 GE

1 GE

1 GE

ME 7609
Trn Kht Chn

1 GE

ME 7609
Gip Bt

1 GE

1 GE

1 GE

1 GE

ME 7609
c Giang

1 GE

ME 7609
Tru Qu

1 GE

1 GE

ME 7609
ng Anh

ME 7609
Ph L

Hnh 2.9 H thng IP DSLAM khi c mng MAN-E


2.2.

u ni thit b GPON.

S hnh thnh mng GPON.


Ban u, mng truy nhp quang ca VNPT H Ni l mng quang ch ng AON.
tn dng mng cp quang FTTX, nhng vng, khu vc c nhu cu PTTB cao, t nm
2008 VNPT H Ni trin mng truy nhp quang th ng PON.

Hnh 2. 10 Cng ngh truy nhp quang ch ng

Hnh 2. 11 Cng ngh truy nhp quang th ng

14
u ni thit b GPON vo mng MAN-E.
OLT l thit b kt cui knh quang t ti im chuyn mch, Hnh 2. 12 trong
quyn lun vn th hin u ni thit b PON vo h thng MAN-E.

Hnh 2. 13. M hnh cung cp cc dch v cho thu bao PON qua mng MAN-E.
3. Cu trc cp quang kt ni.
Cc thit b u ni trong mng MAN-E u c u ni 2 hng quang khc nhau
trong vng Ring.
3.1.

Cp quang kt ni h thng lp mng li.


Hnh 2.14 th hin gin cc tuyn cp quang trung k kt ni Switch lp mng li.

Hnh 2. 14 Gin tuyn cp quang trung k kt ni Switch lp mng li.


3.2.

Cp quang kt ni h thng lp mng gom.


Switch lp mng gom ln lp mng li da trn nguyn tc 2 hng 1+1.

15

Hnh 2. 15 Gin tuyn cp quang trung k kt ni Switch lp mng gom


3.3.

Cp quang kt ni h thng lp mng truy nhp .


Switch lp mng truy nhp ln lp mng gom da trn nguyn tc 2 hng 1+1

Hnh 2. 16 Gin tuyn cp quang trung k kt ni Switch lp mng truy nhp


ln lp mng gom.
Ti cng mt tng i v tinh, kt ni u chui ch kt ni ti a 2 Switch pha sau
trong mt chui. Hnh 2.17 th hin gin u ni Switch lp mng truy nhp theo kiu
chui

Hnh 2. 17 Gin u ni cc Switch lp mng truy nhp theo kiu chui ni


ui

16
4. Cc dch v cung cp trn mng MAN-E ca VNPT-H Ni.
4.1.

Dch v MetroNet kt ni im - im.


M t dch v: cung cp kt ni trc tip gia 2 im ca khch hng.

4.2.

Dch v MetroNet kt ni im - a im.


M t dch v: cung cp kt ni im n a im cho khch hng.

4.3.

Dch v kt ni Internet trc tip ti VDC.


M t dch v: cung cp kt ni Internet trc tip tc cao vi VDC.

4.4.

Dch v MetroNet kt ni VPN lin tnh vi VTN/VDC.


M t dch v: cung cp kt ni tc cao mng ring o VPN lin tnh ca VDC.

4.5.

Dch v MetroNet kt ni VPN quc t vi VTN/VDC: VPN-QT


M t dch v: cung cp kt ni tc cao mng ring o VPN quc t ca VDC.

4.6.

Dch v MetroNet kt ni MegaWAN ni tnh tc cao: WAN-NT.


M t dch v: cung cp kt ni cho dch v MegaWAN.

4.7.

Dch v MetroNet kt ni MegaWAN lin tnh tc cao: WAN-LT.


M t dch v: cung cp kt ni cho dch v MegaWAN.

4.8.

Dch v MetroNet kt ni MegaWAN quc t tc cao: WAN-QT.


M t dch v: cung cp kt ni cho dch v MegaWAN.

4.9.

Dch v MetroNet kt ni MegaWAN ni tnh Layer 2 tc cao.


M t dch v: cung cp kt ni trc tip gia 3 im ca khch hng.

4.10. Dch v truy nhp Internet FTTH.


M t dch v: cung cp kt ni truy nhp Internet i xng tc cao.
4.11. Dch v in thoi IMS.
M t dch v : cung cp in thoi c nh trn h thng IMS-NGN trn mng bng
rng ca VNPT H Ni, gi tt l VoIP (Voice over Internet Protocol).
5. Kt lun chng.
Chng 2 trnh by kh y , ton din v mng MAN-E ca VNPT H Ni
theo tng thi k pht trin, theo cu trc mng, cu trc cp quang kt ni, qun l mng
MAN-E, ngi c c th nm c khi qut 11 dch v c VNPT H Ni cung cp trn
a bn thnh ph.

17

CHNG 3 CC GII PHP NNG CAO CHT LNG V DCH


V MNG MAN-E CA VNPT H NI
Trong chng ny, ti trnh by cc li, s c hay pht sinh, nh hng n cht
lng mng, dch v. Sau , trn c s phn tch nguyn nhn li, bo co xut cc gii
php nhm hn ch nguyn nhn pht sinh ra li. Ngoi ra, bo co cng trnh by mt gii
php thit k cung cp dch v c th cho UBND Tp. H Ni, m bo cc tiu ch v dch
v v cht lng dch v theo yu cu.
1. Phn tch cc li, s c trong mng MAN-E.
Xut hin li, s c hon ton c kh nng xy ra trong vn hnh khai thc v
cung cp dch v mng.
1.1.

Li, s c trn tuyn cp quang kt ni cc thit b trong mng MAN-E


Trng hp xu l c hai tuyn u ni Switch c th ngu nhin cng b li, t,

suy hao ti cng 1 thi im th kh nng tc nghn, gin on thng tin lin lc l cao.
1.2.

Li, s c do thit b thu pht quang trong mng MAN-E.


Nh phn tch mc 1.1 trn, vic thit lp cc tuyn quang kt ni Hng 2 : i

theo tuyn cp quang vng, khng c tuyn no trng vi tuyn trong hng 1 i hi cht
lng SFP thu pht quang trn tuyn ny phi m bo cht lng.
1.3.

Li, s c do u Loop quang.


Li c th xy ra do c hoc v u Loop s lm cho lu lng ti cc thit b

Swicth tng cao t bin.


2. xut cc gii php hn ch, phng nga li, s c mng MAN-E
2.1. Gii php hn ch li, s c trn tuyn cp quang kt ni cc thit b trong mng
MAN-E.
2.1.1. Thit lp thm tuyn quang d phng.
VNTP-HNI cn c thit k theo kiu quang 2 hng 1+1.1, d phng thm 01
tuyn to sn d phng u chuyn khi 1 trong 2 hng ang s dng b li, t, suy hao.
2.1.2. Tng cng cng tc kim tra, bo dng, sa cha tuyn quang .
Do c th cc tuyn cp quang trn a bn H Ni phn ln l cp ngm cn tng
cng cng tc kim tra, o kim, bo dng nh k cc tuyn cp quang m bo cht
lng tuyn quang, c bit l nhng tuyn cp quan trng.

18
2.2. Gii php hn ch li, s c do thit b thu pht quang.
phng nga, hn ch li, s c, VNPT H Ni cn: s dng thit b thu pht
quang SFP chnh hng, m bo cht lng theo cc tiu chun ca nh cung cp.
2.3. Gii php hn ch li, s c do u Loop quang.
phng nga, hn ch li, s c, VNPT H Ni phi nghim cm thc hin Loop
quang trong qu trnh tc nghip trn mng li, ngh nh cung cp cp nht Firmware c
tnh nng chng loop cng, thit k phn mm t ng shut (ng cng) khi pht hin Loop.
2.4. Kt hp s dng chng trnh gim st h thng, cnh bo vi chng trnh iu
hnh c tnh nng nhn tin ngay sau khi pht hin s c.
Hin ti, VNPT H Ni ang duy tr hot ng hai h thng :
-

Chng trnh gim st h thng MAN-E : theo di tnh hnh hot ng ca cc

thit b trong mng MAN-E H Ni.


-

Chng trnh iu hnh sa cha c tnh nng nhn tin SMS : nhn tin bo hng,

n c sa cha phiu bo hng ca khch hng.


xut gii php : kt hp hai chng trnh trn vi nhau gi t ng tin nhn
SMS n cc c nhn c trch nhim mi khi c cnh bo li thit b.
2.4.1. Gii thiu chng trnh gim st h thng MAN-E ca VNPT H Ni.
Hin nay, VNPT H Ni ang a vo hot ng th nghim chng trnh phn mm
PRTGNetwork Monitor. PRTG l mt tin ch Windows n gin dng kim tra lu
lng mng theo th c thu thp bng cch s dng SNMP, Netflow v cc phng
php khc. Hnh 3.1 v 3.2 trong quyn lun vn th hin giao din chng trnh ny.
u im : Giao din Web d truy cp, d quan st, gi thnh, chi ph r, tnh m ca
chng trnh thn thin, d cp nht to thm phn t.
Nhc im : phi quan st th cng qua h thng my tnh gim st hoc qua cc thit b
di ng cm tay, cha c kch bn gi tin nhn bo mt lin lc n cc b phn, c nhn
chu trch nhim x l.
2.4.2. Gii thiu chng trnh iu hnh c tnh nng nhn tin SMS ca VNPT H
Ni.
VNPT H Ni ang a vo hot ng th nghim chng trnh nhn tin SMS
trn chng trnh iu hnh sa cha, c th nhn tin n tt c cn b cng nhn vin
trong VNPT H Ni thng qua s in thoi di ng ng k.

19
Tnh nng s dng: iu hnh tp trung sa cha cc dch v ang cung cp ca
VNPT H Ni trn a bn ton thnh ph H Ni bao gm c khu vc ni v ngoi thnh,
c th nhn tin bo phiu, nhc phiu, n c, cp nht tin sa cha n tng c nhn,
hoc mt nhm c nhn lin quan thng qua s in thoi di ng vi tt c cc dch v
hin c: in thoi c nh, MegaVNN, MyTV, MEN (cp quang) Hnh 3.3 v 3.4 trong
quyn lun vn th hin chng trnh ny.
u im: Giao din Web d truy cp, d quan st., Gi thnh, chi ph r, tnh m ca
chng trnh thn thin, d cp nht to thm.
Nhc im: phi quan st th cng qua h thng my tnh gim st hoc qua cc
thit b di ng cm tay, hin chng trnh ch thc hin nhn tin n cc s thu bao ca
VNP: Vinaphone, Mobifone v Gphone.
2.4.3. Ni dung xut.
Kt hp s dng tnh nng gim st, cnh bo ca chng trnh PRTG vi tnh nng
nhn tin SMS ca chng trnh iu hnh sa cha ca Vin thng H Ni
2.5.

Gii php cung cp dch v tc cao cho UBND Thnh ph H Ni.


Ti a ra xut trin khai mng cp quang thay th mng cp ng cung cp a

dch v tc cao cho UBND Thnh ph H Ni n cc n v trc thuc.


2.5.1. C s ca phng n xut.
- UBND thnh ph H Ni t chc hp Giao ban thng k, trin khai cng vic
ang c nhng bt cp v thi gian t chc, thi gian v chi ph i li cho cc lnh o.
- Vn ang s dng dch v Truyn s liu, MegaWAN trn cp ng.
- Mt s UBND phng vn dung ng truy cp Internet trn cp ng, thm ch
ng nhiu ng Internet cp ng trong tr s y ban.
- Cc S Ban ngnh s dng nhiu dch v Truyn s liu, MegaWAN.
- Mt s S Ban ngnh, UBND Qun, Huyn v mt s y Ban phng s dng
dch v cp quang nhng khng ng nht nh cung cp dch v, ch s dng dch v
Internet vic ny rt lng ph ti nguyn cng nh gim doanh thu cho VNPT H Ni.
- H tng k thut ca VNPT H Ni hon ton c th p ng c dch v.
2.5.2. Ni dung phng n xut.
Thit k mng cp quang cung cp a dch v cho UBND thnh ph H Ni trn h
tng sn c ca VNPT H Ni, mng c quy hoch thnh 2 cp :
WAN cp I: mng a dch v kt ni cc c quan trc thuc thnh ph.

20
WAN cp II: mng a dch v kt ni cc UBND cp phng x.

UBND
TP H Ni

In
te

rn
et

Internet
Proxy

S
TT&TT

Ethernet
Router +
L2 Switch

LAN

Ethernet
Router +
L2 Switch

LAN

Cc S
trc thuc TP

VPN cp I
Ethernet
Router +
L2 Switch

UBND
Qun

Internet
Proxy

UBND
Huyn, Th x

Ethernet
Router +
L2 Switch

LAN

Ethernet
Router +
L2 Switch

VPN cp II

Internet
Proxy

LAN

VPN cp II

Phng

Phng

LAN

LAN
CPE +
L2 Switch

LAN

Ethernet
Router +
L2 Switch

Internet

Internet

LAN

Cc Ban, Ngnh
trc thuc TP

Phng

CPE +
L2 Switch

LAN
CPE +
L2 Switch

Huyn, Th trn

Huyn, Th trn

LAN

LAN
CPE +
L2 Switch

Huyn
Th trn

: Dch v VCS.
: Dch v WAN.
: Dch v Internet.

CPE +
L2 Switch

LAN
CPE +
L2 Switch

Hnh 3.5 Kt ni WAN hai cp cho mng ca UBND Thnh ph H Ni.


2.5.2.1.

Thit k mng WAN cp 1 cho UBND thnh ph H Ni.

WAN cp I l mng a dch v kt ni cc c quan trc thuc thnh ph.

Hnh 3. 6S mng WAN cp 1 ca UBND TP H Ni.


Mng WAN cp I a dch v UBND s quy hoch vi 3 VLAN:
VLAN 3997 dng qun l.
VLAN 662 cho dch v hi ngh truyn hnh trc tuyn.
VLAN 665 truyn ti d liu
Mng VPN cp I bao gm 54 nhnh vi 02 nhnh chnh v 52 nhnh ph:

21
2.5.2.2. Thit k mng WAN cp 2 cho UBND thnh ph H Ni.
Si

Internet

UBND Thnh ph

S TTTT

GBTT

Internet/WAN

NMS

DKKD

Kho bac

VPN cp I

Si

UBND cp qun/huyn
Mng WAN qun/huyn
Si

UBND cp qun/huyn

Si

UBND cp qun/huyn

Internet

WAN

VPN cp II - qun/huyn

Si
Si

UBND cp phng/x

Si

UBND cp phng/x

UBND cp phng/x

Hnh 3. 7S mng WAN cp 2 ca UBND TP H Ni.


Mng WAN cp II ca UBND TP H Ni l mng a dch v trn cp quang trn
nn MAN-E ca VNPT H Ni kt ni n cc Phng/X/Th trn
2.5.3. ng gp ca tc gi trong xut.
c lnh o giao nhim v theo di, gim st cc dch v bng rng : truyn s
liu, MetroNet, Internet tc cao, ti c c hi trc tip tham gia trin khai mt s
tuyn cp quang ti cc a im :
Trong qu trnh trin khai ti thy c nhng thun li sau :
- Vic kho st p ng c dch v rt nhanh gn, t l t trn 90%.
- Vic ci t thit b ti cc a ch lm vic trong mng WAN cp 2 kh d dng.
- Sau khi c bn giao ci t, cc th tc hnh chnh c thc hin rt d dng.
Trong qu trnh trin khai ti thy c nhng kh khn sau :
- Mt s x vng su ca Cng ty in thoi H Ni 3 thuc a bn H Ty c kh
kh khn do khng c tuyn ct ca VNPT, phi i nh tuyn ct ca in lc, pht sinh
thm vic thu ct xin i nh ca in lc.
- Vic qui hoch a ch IP WAN, Subnet, IP LAN do S thng tin truyn thng kt
hp vi TT CNTT ca UBND Thnh ph H Ni cha ng b, phi thay i qui hoch li.
- Vic ci t trn thit b ti cc a ch lm vic mng WAN cp 1 kh kh khn, do
ci t Router bng cu lnh COMMAND LINE INTERFACE (CLI).

22
2.5.4. nh gi hiu qu ca phng n xut.
V chnh tr: Thc hin tt nhim v chnh tr c giao, kt ni thng tin gia cc
S ban Ngnh trn a bn thnh ph H Ni. Phi hp cng TP H Ni trin khai ng dng
CNTT trn cc lnh vc. Gi c khch hng khi c quan ng, chnh quyn trn a bn
thnh ph
V kinh t: Thc hin tt vai tr n v i u trong lnh vc cung cp cc dch v
vin thng tin hc trn a bn TP H Ni. Doanh thu pht sinh hng nm thm 5-6 t ng.
V k thut: Nng cao hiu qu s dng nng lc mng hin c.
3.

Kt lun chng.
Trn c s nh gi thc trng mng MAN-E ca Vin thng H Ni cng nh

nhng kh khn, vng mc thc t ang tn ti trong cng vic chuyn mn ti trc tip
ang lm, da trn nhng kin thc, kinh nghim ca mnh ti mnh dn a ra nhng
xut nhm hn ch li s c thng gp, ng thi thit k mng tc cao cho mng kt
ni ni b y ban nhn dn thnh ph H Ni.

23

KT LUN
Cng ngh MAN-E v cc dch v ca mng c trin khai ti VNPT l mt bc
i chin lc quan trng ca ngnh Bu chnh Vin thng Vit Nam ni chung v VNPT
H Ni ni ring. Vi nhng u im v bng thng rng, tc cao, linh hot trong trin
khai v m rng mng li, MAN-E ang v s l gii php u vit cho VNPT trong bi
cnh nhu cu s dng dch v cht lng cao, tc ln ngy cng mnh m v kht khe
hn, v trong chin lc cnh tranh vi nhng i th ln nh FPT, Viettel hay CMC.
Hin nay cng ngh ny cng chng t tnh u vit ca n bi nhng ng dng
tha mn nhu cu s dng ca ngi dng cng nh mang li nhiu li nhun cho cc nh
u t, cc nh cung cp dch v. V vy vic pht trin cng ngh ny l iu tt yu. Vic
khai thc cc u im cng nh hn ch cc khuyt im ca cng ngh ny ng dng
ph hp cho cc mi trng mng c th l mc tiu nhim v ca cc nh xy dng mng
v cung cp cc dch v Vin thng.
n thc hin c cc ni dung sau:
- Chng 1: Gii thiu tng quan cng ngh MAN-E cc xu th pht trin mng
MAN-E v ng dng.
- Chng 2: Gii thiu tng quan mng MAN-E ca VNPT-H Ni, cu trc kt ni,
cc dch v VNPT H Ni hin ang cung cp.
- Chng 3: xut cc gii php nng cao cht lng mng v dch v cho mng
MAN-E H Ni.
Trong lun vn tt nghip, ti gii thiu mt cch tng quan v mng MAN-E v tnh hnh
trin khai cng ngh MAN-E trn mng Vin thng VNPT H Ni, thc trng pht trin
trong nhng nm qua. Lun vn cng trnh by mt s ni dung nghin cu ca bn thn
v cc vn nh hng n cht lng cung cp dch v trn mng MAN-E v xut
mt s gii php x l kh thi. Tuy nhin, cht lng dch v l vn rt rng, cn nhiu
phng din khc cha c cp ti nh cht lng dch v cung cp cho mi khch
hng, nh hng c th n tri nghim ca khch hng nh MyTV, truy cp mng, tin
cy. Do vy hng i tip theo s l tm cch gim st, qun l, ti u, nng cao cht
lng ca cc dch v bng rng.