El Salvador

 9

2 april 2015 Flamman 

FMLN-sympatisörer på valmöte.
FOTO: VLADIMIR ILICH CHAMORRO.

EL SALVADOR :

Vatten, peppargas
och gummikulor
Flamman på plats i El Salvador, ett år sedan FMLN vann presidentvalet.
Den forna vänstergerillan återerövrade huvudstaden men förlorade ett tiotal städer i senaste kommunalvalet. Tvåpartisystemet befästs i parlamentet men FMLN konfronteras med en kritisk medlemsbas som känner att partiets ledning spelar på partidisciplinen i stället för att lyssna på medlemmarna, rapportar Dick och Miriam Emanuelsson från El Salvador.
Pang-Pang-Pang! Granaterna med peppargasen och gummikulorna är lika frätande respektive hårda
som under de 20 åren av högerpartiet
Arenas styre. För de tusentals människorna i det fattiga bostadsområdet
Montelimar de Olocuilta, nära den internationella flygplatsen Monseñor Óscar
Arnulfo Romero, känns inte skillnaden
mellan Arena och FMLN särskilt stor.
För när du har varit utan vatten i 15
dagar spelar det ingen roll vem det är

SAN SALVADOR

som styr. Bara du får vatten att släcka
törsten med, kunna tvätta kläderna som
växer lavinartat och kunna duscha dig.
Eller för att spola ned exkrementerna
som är en livsfarlig smittokälla. För
när det är 35-38 grader, som nu under
den centralamerikanska högsommaren,
skriker kroppen efter vatten.
Det är den 2 mars 2015, dagen efter
parlaments- och kommunalvalen och
det råder det sedvanliga kaoset i Valtribunalen. Det ska dröja drygt två veckor

innan de definitiva valresultaten har
rapporterats. Resultaten är inte vad den
forna vänstergerillan FMLN hade förväntat.
Fronten, som sedan den 1 juni 2014
är ensamt regeringsparti i El Salvador,
hade kalkylerat med att öka sin röstandel i landets kommuner, som traditionellt kontrolleras av högern. Den förväntade storsegern i huvudstaden San
Salvador reducerades till en övervikt
med bara 3 501 röster. Men återerövran-

det av huvudstaden var viktig som plåster på såren för det tiotal andra kommuner som fronten förlorade. Bland dem
landets näst största stad, FMLN-fästet
Santa Ana, som högern vann med mindre än 300 röster.
I ett enkelt medelklasskvarter bor och
lever den legendariska gerillakommendanten Nidia Diaz. Hon föddes den 14
Fortsättning sid 10

10 

El Salvador

  Flamman 2 april

“Låt oss arbeta tillsammans” är högerpartiet
Arenas valslogan. FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.

Länet Chalatenango och en vanlig syn på vägarna.

FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.

Sockerrören skärs ned och transporteras bort till sockerbruken i Chalatenango.

november 1952 och har en son, Jose
Alejandro Lemus. Hans far, som också
deltog i den väpnade kampen, är en av
de 8 000 salvadoraner som försvann i
händerna på den USA-stödda regimen
och militären under kriget.
Hon tar emot i sin lilla modesta villa.
Vi sätter oss i en enkel träsoffa. Bakom
oss sitter massor av fotografier från
kampen i bergen men även på Fidel,
Che, Salvador Allende och massor av
salvadoranska martyrer. Hon går dagen
till ära med käpp.

Det är uppenbart att
han fortfarande är
chockad av valnederlaget. Men det borde
han och partiledningen i San Salvador ha
förutsett

FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.

– Bägge knäskålarna är uppsvullna
och jag tar antiflammatoriska medel,
men det gör helvetes ont, säger hon,
medveten om att krigsskadorna i benen
gör sig påminda igen. En av kulorna i
ryggen sitter fortfarande kvar från striderna 1985.
Hur ser hon på det år som har gått
sedan valsegern för ett år sedan, undrar
jag.
– Vi ställde målet att fördjupa reformerna som inleddes med den förra regeringen, under ledning av president

Mauricio Funes. Den första frågan var
utbildning. Programmet ”Nu går vi till
skolan” utgörs av kläder, skor och läromedel. Det omfattar nu också gymnasienivån, säger Nidia med en hes röst.
För trots handikappet i benen har hon
deltagit i valkampanjen nästan dygnet
runt den senaste månaden.
FMLN-regeringen satsar också på en
social utveckling med juridiska rättigheter för kvinnor, jordbruksprogram och
en allmän pension.
– Det är projekt som inleddes under

Funes regering som nu breddas och ges
en juridisk ram. Ett annat exempel är
satsningen inom hälsovården. Nu renoveras 30 allmänna sjukhus där även
specialistvård införs. Bland dem har det
nationella kvinnosjukhuset invigts.
Detta sjukhus, som beslutades under
den förra Funes-regeringen, ska ge gratis sjukvård till över två miljoner kvinnor per år och är vid sidan av ”skolpaketet” kanske de viktigaste framgångarna
som FMLN-regeringen kan peka på,
menar bedömare.
–  Det är det som är vår logik; skapa
ett nödvändigt styrkeförhållande för att
bredda och konsolidera förändringar
som hade inletts tidigare och andra reformer som stod i beredskap på att genomföras.
”Vi arbetar till din fördel”. Så löd
FMLN:s politiska budskap inför valet
den 1 mars. I det finns det ett avstånd
mellan den i dag traditionelle “politikern” och den forne gerillakämpen från
FMLN som var, som vietnameserna sa,
”fisken i vattnet”. Vattnet utgjordes av civilbefolkningen, som omfamnade gerillasoldaten som stred mot USA:s ockupation, både i Vietnam som i El Salvador.
Det menar Fidel Nieto, en före detta
medlem i FMLN under kriget och som
fortfarande deltar i den breda sociala
rörelsen i El Salvador. Flamman träffar
honom på morgonen på Lutheranska
universitetet i San Salvador där han är
rektor. Nieto har precis kommit tillbaka
från ett debattprogram i tv, där valresultatet har diskuterats.
– Reflektionerna som jag gör ett år
efter att FMLN vann presidentvalet är
att presidenten inte regerar, utan administrerar samma politik som har förts i
landet de senaste 20 åren. Min uppfattning om att regera är att verka för ett

El Salvador

  11

2 april Flamman 

”Du och jag är majoritet” är PCN:s valslogan. Detta parti, som i huvudsak grundades
av poliser och militärer, fick i valet 0,16 procent av rösterna till Nationalförsamlingen. Men pengar saknas inte. FOTO MIRIAM: EMANUELSSON.

”Vi arbetar till förmån för dig” är FMLN:s valslogan.

Nidia Diaz, legendarisk gerillaledare som nu
blir parlamentsledamot för en tredje period
sedan 1994. FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.

Fidel Nieto, rektor på det Lutheranska universitetet i San Salvador.

Miguel Serrano, den nye borgmästaren i kommunen San Antonio Los Ranchos.

FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.

FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.

politiskt projekt för att skapa rötter som
tränger ned och in i samhället.

kalkylerats till ett värde av 15 miljoner
dollar. Vem ska då lägga de andra 14 miljarder dollarna? Naturligtvis de tre fattiga länderna som inte har detta kapital.
Han talar om ett växande internt uppror inom FMLN som i kommunalvalet
tog sig i uttryck i FMLN-bastionen San
Antonio Los Ranchos, nära gränsen till
Honduras, där FMLN förlorade men
FMLN-medlemmarna vann.
–  Händelserna i den kommunen illustrerar just det. FMLN:s politiska kommission (verkställande utskottet) i San
Salvador godkände inte medlemmarnas
nominering och beslut från partimötet i
kommunen utan tvingade på medlemmarna sin kandidat, som var den sittande borgmästaren. Det fick till följd
att medlemsbasen valde att registrera
sina kandidater på partiet Demokratisk
förändrings (CD) lista.

den 1 mars slog bomben ned. FMLN
hade för första gången sedan 1994 förlorat kommunalvalet i San Antonio Los
Ranchos, må vara med bara sex rösters
övervikt till CD.
– Det som har hänt i kommunen är
verkligen historiskt. För 99 procent av
befolkningen är kamrater som har varit
gerillasoldater eller anhöriga som förlorat någon eller några i kriget. De har
alltid deltagit i den politiska kampen till
försvar för FMLN, säger Miguel Serrano, den nye unge borgmästaren i kommunen, till Flamman.
Han är själv en illustration av genomsnittet av befolkningen i kommunen.
Han föddes 1985 bland 10 000 flyktingar
i ett läger på den honduranska sidan av
gränsen. Hela hans familj deltog i kampen för befrielsen av El Salvador.
–  San Antonio Los Ranchos är en så
liten kommun att FMLN:s verkställande
inte borde lägga sig i vem vi nominerar
och beslutar som kandidater i kommunalvalet. Det borde vara medlemmarnas
sak. Men vi följde stadgarna till punkt
och pricka och skickade in alla de nödvändiga rapporterna, hävdar Serrano.
Valresultatet bekräftar den totala vänsterdominansen. CD och Miguel Serrano fick 336 röster, FMLN 330 eller 93
procent av rösterna.
– Valdeltagandet var rekordhögt. För
man ska veta att av de 997 röstberätti-

Fidel Nieto refererar till hur den forne gerillaledaren och nuvarande presidenten
Salvador Sánchez Cirén är den som drar
med sig de bägge högerpresidenterna
i Guatemala och Honduras till Washington och hur relationerna med USA
förefaller vara intensivare än någonsin.
–  Regeringen är på väg att binda upp
El Salvador i ett politiskt projekt i regionen som kallar för ”Allians för välstånd”.
Det drivs systematiskt och metodiskt av
USA-administrationen som utnämnt sig
själv till ”strategisk partner”. Regeringen tror att Vita huset ska kunna förbättra
vår situation.
Nieto understryker att detta har varit
en politik som historiskt har drivits av
de civila högerregeringarna liksom de
olika militärregimerna.
– På 1960-talet lanserade USA sin
Marshallplan för Latinamerika som
de döpte till Framstegsalliansen. Den
lanserades i ett försök att neutralisera
attraktionsvärdet i den då segerrikt genomförda kubanska revolutionen. Av
det utlovade välståndet av Framstegsalliansen blev det intet.
Den revolutionäre lutheranske rektorn hävdar också att USA:s strategi via
denna allians är att konsolidera sina positioner i Centralamerika. För bland de
stora länderna i Latinamerika som Brasilien, Argentina och ALBA-blocket har
USA förlorat stora delar av sitt tidigare
inflytande. Förevändningen för “Allians
för välstånd” är narkotikakartellernas
korridorer i Centralamerika på sin väg
mot USA och den massiva migrationen
av extremt fattiga arbetslösa.
– USA talar om att investera en miljard dollar i regionen. Men projektet har

Flamman reser norrut, mot länet Chalantenango och kommunen San Antonio
Los Ranchos. Det är en liten kommun
med 997 valberättigade och FMLN har
allt sedan de första valen 1994 vunnit
med 75-96 procent. Inte för inte bebos
kommunen till stor del av före detta
gerillasoldater.
Att något skulle hända stod klart i
slutet av förra året. Medlemmarna nominerade en motkandidat mot den sittande borgmästaren men FMLN:s VU i
San Salvador stod fast vid den sittande
borgmästaren. Kontakt togs med det
lilla vänsterpartiet Cambio Democrático
(CD), Demokratisk förändring. Det gav
grönt ljus för att FMLN-medlemmarna
skulle kunna delta i kommunalvalet på
en CD-lista. CD skulle annars inte ha
ställt upp eftersom partiet inte har medlemmar i kommunen.
När rösterna räknades på kvällen

FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.

Marilu Nolasco, 27, från den Sociala revolutionära rörelsen mot korruption (MRSCC) i
kommunen San Antonio Los Ranchos.
F 
OTO: MIRIAM EMANUELSSON

gade befinner sig cirka 250 i USA som
immigranter. Aldrig tidigare hade fler
än 620 röstat i kommunalvalet, säger
Serrano som nu förbereder sig för att ta
över kommunhuset.
Vi går över torget i riktning mot borgmästarens hus som dagen till ära flaggar på halv stång. Bakom oss lämnar
vi den vackra vitkalkade kyrkan denna
stekheta eftermiddag i länet som under
tolv år av krig bombades av de USAbyggda stridsplanen. Efter flera påstöt-

”Det är projekt som
inleddes under Funes
regering som nu
breddas och ges
en juridisk ram”
ningar släpper Jose Santos Navarro
Echevarria, den avgående borgmästaren och förloraren i detta absurda val, in
oss i sitt kontor. Han är hes och ser inte
glad ut men mjuknar efter en stund när
vi säger att vi vill höra bägge sidor.
– De (Miguel Serrano) presenterade
sina stadgar men utan att ta hänsyn
till partiets (FMLN:s) stadgar. Jag togs
aldrig med i beräkningen för denna

Val i San Antonio Los Ranchos:
2006: 387 giltiga röster. 373 till FMLN (96,4 %).
2009: 481 giltiga röster. 422 (91,5 %) till FMLN.
2012: 567 giltiga röster. 433 (76,4 %) till FMLN:s kandidat.
2015: 716 giltiga röster. 336 röster till CD (47,52 %), FMLN 330, (46,68 %).

Fortsättning sid 12

12 

El Salvador

  Flamman 2 april

tik, data, geografi, historia och historia
om El Salvador.
–  För oss ungdomar som inte har upplevt kriget är det viktigt att vi kan läsa
om det i böckerna. Visst kan vi söka information på internet. Men det är inte
samma sak som att läsa i en bok. Dimas
Rodriguez borde vara ett exempel för
våra barn och ungdomar. Han gav sitt
liv för El Salvadors fattiga med målet
att skapa ett rättvist El Salvador för
alla. Dessvärre har inte ungdomen i dag
samma mod, övertygelse och hängivenhet som den generation Dimas representerade.

Valet till Nationalförsamlingen:
1. Arena 873 921 röster (38,76 %).
2. FMLN 840 397 röster (37.28%).
3. Gana 208 826 röster (9.26%).
4. PCN 152 604 röster (6.77%).
5. PDC 55 679 röster (2.47%).
6. CD 36 380 röster (1.61%).
7. DS 19 199 röster (0.85%).
8. PSD 16 639 röster (0.74%).
9. PCN/DS 3 658 röster (0.16%).

värdering. Vi ser det som en manöver
av högern som sedan en tid har agerat i
kommunen. I praktiken har de stulit valsegern från FMLN.
Det är uppenbart att han fortfarande
är chockad av valnederlaget. Men det
borde han och partiledningen i San Salvador ha förutsett.
För när de två kampanjerna hade sina
upptaktsmöten samma dag den 17 januari i år, rapporterade dagstidningen
El Faros reporter på plats om de 300
som slöt upp på mötet till stöd för Miguel Serrano medan Jose Navarros stödgrupp, två timmar senare, i praktiken
hade ett tomt torg framför kyrkan. Bara
barn som lekte och hundar som letade
efter mat var den förlorande borgmästarens publik. En patetisk och för FMLN
chockerande syn som måste ha sänt
kalla kårar upp efter ryggraden på ledamöterna av den politiska kommissionen
i FMLN:s ledning.
Marilu Nolasco, 27, tillhör den rörelse
som kanske är basen för förändringen
i den lilla kommunen, många av dem
kvinnor. Den sociala revolutionära rörelsen mot korruption (MRSCC) bildades förra året som en protest mot vad
den ansåg vara en svågerpolitisk tendens i kommunen. Och i ledningen finns
Marilu.
– Vi är alla medlemmar i FMLN men
hade inget annat val än att ställa upp
bakom ett annat partis fana om vi ville
göra upp med korruptionen. Vår förhoppning är att konflikten ska läggas
tillhanda och att vi 2018 återigen kan
samlas under FMLN:s fana. Men partiets ledning måste lyssna på folkets röst.
Hon säger att San Antonio Los Ranchos har blivit ett typiskt exempel på,
och katalysator för, de problem som
partiet brottas med internt över hela El
Salvador. Efter nyheten om valresultatet
ringer FMLN-medlemmar från hela landet och berättar om liknande problem i
sitt förhållande till partiledningen.
–  Den nationella ledningen för FMLN
har en dålig kontakt med partifolket och
människorna. Trots allt har folket och
basen för FMLN gett partiledningen en
läxa och visar att det organiserade folket alltid segrar!
Flamman fortsätter promenaden i den
lilla och vackra kommunen, omgiven av
berg som utgör en gräns mot Honduras.
Allt verkar fridfullt och totalt avlägset
för det politiska inbördeskriget. Vi ser
den enda Arenafanan som representerar de tolv rösterna i kommunalvalet.
Annars domineras den röda FMLN-fanan och den gula CD-fanan.
Ljudet av tambores, stora trummor, hörs
allt tydligare när vi närmar oss kulturcentret. I ett litet garage har centret

”Ungdomen har passiviserats och på sätt
och viss förslöats av
ett system som inte
tillfredsställer den
mänskliga rätten till
arbete och utbildning”

Noemi Ortega, den entusiastiska bibliotekarien i kommunen San Antonio Los Ranchos.
FOTO: MIRIAM EMANUELSSON

Veronika och Kevin i biblioteket i kommunen San Antonio Los Ranchos. FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.

sitt bibliotek Dimas Rodriguez. Biblioteket är uppkallat efter gerillaledaren
för FPL i Chalatenango som ledde den
slutliga gerillaoffensiven mot huvudstaden i november-december 1989. Den
12 december stupade han, saknad av
hela Chalatenango, som under kriget till
större delen kontrollerades av FPL och
det salvadoranska kommunistpartiets
väpnade gren FAL.
Efter att ha hört beskyllningar om
intriger och konspirationer under hela

dagen blir träffen med Noemi Ortega en
höjdpunkt.
–  Vi har uppskattningsvis 3 278 böcker
till utlåning, säger hon utan att tveka en
sekund på det exakta antalet titlar. Det
är mer eller mindre två böcker per invånare.
–  Majoriteten av böckerna är donationer, många från Spanien och Baskien,
säger den entusiastiska bibliotekarien.
Hon räknar upp delar av kategorierna
som hon har organiserat som matema-

Hon säger att i dag sysselsätter sig
ungdomen mest med sina mobiltelefoner. När de fyllt 15 år är målet att ta sig
till USA. Eftersom fattiga inte får visum
på USA-ambassaden tar sig den förkrossande majoriteten sig över gränserna illegalt. ”The American Way of Life”
är inpräglat i ungdomen i brist på arbete
och möjligheter till högre utbildning.
– Det finns mycket få möjligheter
för ungdomen. De ekonomiska resurser som våra föräldrar förfogar över är
minimala. Pengarna som pappan eller
föräldrarna skickar hem från USA passiviserar också ungdomen som tror att
pengarna ska komma regelbundet varje
månad under hela livet. Våra föräldrar
hungrade under kriget för de trodde på
en rättvis sak. Men ungdomen har passiviserats och på sätt och viss förslöats av
ett system som inte tillfredsställer den
mänskliga rätten till arbete och utbildning.
I biblioteket sitter tre ungdomar och jag
frågar dem om de har planer på att bege
sig till USA. En femtedel av kommunens
registrerade invånare befinner sig i USA
och det finns inte en familj som inte har
en anhörig där.
–  Jag har min bror i USA och om han
föreslår att jag ska komma så kanske
jag gör det. Men jag vill studera så långt
det är möjligt, säger Veronika, 15.
Hennes kamrat är Kevin, 14.
–  I mitt fall är det tvärtom. Mina föräldrar har precis kommit tillbaka till
El Salvador efter att ha arbetat i Iowa i
USA. Min mamma arbetade i tre år och
min pappa i tio år på en restaurang. De
tog sig illegalt till USA som miljoner
andra. Vad de berättar vill inte jag uppleva, säger han med eftertanke.
Vi lämnar San Antonio Los Ranchos
bakom oss. Ovissheten om framtiden i
El Salvador fräter på miljoner invånare.
För FMLN och regeringen i San Salvador är San Antonio Los Ranchos kanske
en liten kommun. Men valresultatet har
förvandlat den till en gigant. Tar partiledningen läxan på allvar? är frågan många
FMLN-medlemmar ställer sig i dag.
Dick Emanuelsson