Está en la página 1de 2

NOTA DE PREMSA

EL PARLAMENT APROVA UNA RESOLUCI SOBRE LA


QUALITAT DE LAIRE AL CAMP DE TARRAGONA
El dimecres 25 de mar, el Parlament de Catalunya va instar al Govern de la
Generalitat a crear una Taula Territorial, formada per agents socials,
administracions, centres de recerca i empreses, per abordar la problemtica de
la qualitat de laire i les emissions atmosfriques al Camp de Tarragona.
-El passat ms de juny la Plataforma Cel Net va presentar un estudi davaluaci de
laire al voltant del Polgon Nord del complex petroqumic de Tarragona. Lestudi va ser
realitzat pel LCMA de la UPC i ha comptat amb la collaboraci i finanament dels
Ajuntaments del Morell, Constant, Perafort-Puigdelf i Vilallonga.
Lestudi evidenciava les mancances actuals del nostre pas en quant a la protecci de
la qualitat de laire per la salut de les persones. Destacava lalta presncia a la zona de
dos compostos txics, el benz i el 1-3 butadi, declarats com a potencials
cancergens per organismes de referncia com lOrganitzaci Mundial de la Salut o
lAgncia de Protecci Ambiental Americana.
Les dades obtingudes i el ress social han fet reaccionar alguns grups parlamentaris,
entre ells ERC, que va presentar la proposta de resoluci a la Comissi de Territori i
Sostenibilitat sobre la qualitat de laire al Camp de Tarragona i que va ser aprovada
per una unanimitat per la resta de grups parlamentaris.
Aix, amb laprovaci daquesta, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a:

Crear una Taula Territorial sobre la qualitat de laire i limpacte de les


emissions atmosfriques procedents de la indstria petroqumica al Camp
de Tarragona amb lobjectiu dintercanviar peridicament informaci sobre
aquesta temtica i sobre els efectes en la salut de la poblaci de les
esmentades emissions i tamb representants de les empreses del sector.

Donar a conixer a la poblaci en general els resultats de lestudi


Avaluaci del risc per la salut per exposici a COVs i PAHs en latmosfera
del Camp de Tarragona.

Emprendre les accions necessries per reduir els nivells d1,3 butadi i
benz, ats que es coneixen les fonts demissi i, per tant, les empreses
responsables de les emissions daquests contaminants a latmosfera.

Situar punts de control sobre l1,3 butadi en llocs representatius dels


municipis dEl Morell, Puigdelf i Perafort.

Iniciar els treballs que permetin la implementaci a Catalunya de les


legislacions existents en altre pasos de la UE.

El fet que aquesta proposta de resoluci hagi estat aprovada per unanimitat, posa de
manifest que la preocupaci per la qualitat de laire i la salut de les persones s una
problemtica generalitzada, no noms pels vens del Camp de Tarragona, sin a tota
la ciutadania de Catalunya.
Des de la Plataforma Cel Net, es valora positivament laprovaci per unanimitat del text
i el consens generat, que demostra el reconeixement de la problemtica per primera
vegada desprs danys de reivindicaci des de la Plataforma i des de la poblaci
afectada. Vetllarem per la creaci de la Taula Territorial aix com perqu es revisi i
canvin els sistemes de control de qualitat de laire i la legislaci vigent actualment,
amb lobjectiu de garantir la vida, la salut de la ciutadania i la defensa del territori del
Camp de Tarragona.
Junt aquest correu sadjunta la proposta de resoluci presentada i aprovada sense cap
modificaci.

Ms informaci: plataformacelnet@gmail.com

También podría gustarte