Está en la página 1de 8

HAZI ARAZI

www.ilanda.info

@imanollanda

@GetxoEAJ

HAZI ARAZI

www.ilanda.info @imanollanda @GetxoEAJ

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
NOS PREOCUPA Y NOS OCUPA
Seguimos impulsando y promoviendo iniciativas económicas y
empresariales o de emprendizaje, porque la promoción de la
actividad económica supone riqueza para nuestro pueblo y
trabajo para las personas que en el vivimos.
Campañas de apoyo al comercio y la hostelería, el turismo, los
cruceros, los proyectos de emprendizaje, los viveros de empresas, BiscayTIK con más de 20 empresas, el co-working con 10
iniciativas de emprendizaje, Getxo Elkartegia con 20 empresas trabajando en sus instalaciones…. Campañas como GetxoAktibatu, GetxoBono, Getxo Live, GetxoElkarrekin, Serifalaris,
ferias y mercados especiales...

Apostu nabarmena daukagu balio gehituko industria eta kalitatezko enpleguak eragiteko egitasmoak lantzen, batez ere kirola eta kulturaren
inguruko arloetan, eta danak, turismoarekin bat eginda.

GETXO UNA CIUDAD SEGURA
La Policía Municipal de Getxo
cuenta con 120 agentes, ya que
es estos últimos años hemos logrado incrementar la plantilla en
23 personas, y además habilitar
los medios técnicos avanzados
como el sistema TETRA de comunicaciones, e incluyendo 6 nuevos coches en los últimos 4 años,
que les permiten atender las necesidades de la ciudadanía con
la mayor diligencia.
Ejemplo evidente: la Unidad de
Comercio, en permanente contacto con nuestros comerciantes
y hosteleros para atender sus reclamaciones.
Bizitzeko, ondo bizitzeko herria
da Getxo, ongizatearen eta ondo
izanaren maila gorenak azalduz,
eta honekin, berton bizi garenon
segurtasuna helburu nagusi moduan azpimarratzen dugularik.

Emaitza benetan onak azaldu dituen proiektua daukagu udaltzaingoan hazten ari dana, aipamen berezia azalduz merkataritzarekin lan egiten duen taldearen
inguruan.

www.ilanda.info @imanollanda @GetxoEAJ

GETXO LA MEJOR CIUDAD
EUROPEA DEL DEPORTE
del Skate ha competido en
la pista de Arrigunaga en el
prestigioso Volcom BOWL-ARAMA; hemos disfrutado del
circuito de Bodyboard de Euskal Herria en Ereaga; el III Trofeo de Piragüismo de Getxo;
el I triatlón Olímpico Memorial
Agustín Ugalde;...
Getxo ha sido nombrada
desde la Unión Europea como
la mejor Ciudad Europea del
Deporte 2014, y ha logrado el
sello de Oro de calidad desde
Europa.
En definitiva, todo el tejido
asociativo del deporte en Getxo, que es no solo muy numeroso, sino muy importante.
Punta
Galea
Challenge,
prueba del circuito mundial de surf; la élite mundial

La playa de Ereaga es referente en actividades deportivas y de ocio saludables durante toda la temporada de
verano, tenemos clases de
Gimnasia Gratuita en los parques de Getxo, y hemos organizado grupos para caminar
por los magníficos espacios
de nuestro pueblo. Contamos
con un frontón muy activo en
el polideportivo Andra Mari, y
hemos recuperado para l@s
aficionad@s a la pala el frontón de San Nicolás.

Errekonozimendu hau ez da dohainik heldu, baizik eta Getxoko udalak
zehazki Getxo Kirolaken eskutik, eta berton lanean diren pertsona guztiei eskerrak egiten duen lanagaitik. Eta nola ez, gure herrian dauden
ikastola, ikastetxe, etalde, klub, elkarte, federazio, patrozinatzaile, laguntzaile, eta abar luze bati esker.

Uztailean Getxo suertatzen da mundu guztiko arraun zaleen ikusmuga nagusia, baldin era ARC2 erregata, baita Eusko Tren emakumezkoen liga nagusia eta ACT ren estropada puntu emaoilea ere Getxon bait dira. Honekin
batera, uztailak 31 San Inazio egun nagusian, Rocardo Otxoa memoriala
ospatzen da Getxon Punta Galea txirrindulari elkarteak antolatuta.

HAZI ARAZI

www.ilanda.info @imanollanda @GetxoEAJ

ATENCIÓN SOCIAL AVANZADA Y COHESIÓN SOCIAL
Getxo evoluciona en la apuesta para seguir
formando una sociedad más cohesionada,
centrada en las personas, la igualdad y la solidaridad. Las políticas sociales avanzadas y
sostenibles que se están desarrollando son un
claro ejemplo del compromiso de EAJ-PNV.
Nuestro objetivo: dar respuesta a las necesidades de nuestras vecinas y vecinos más vulnerables.
Nos referimos al trabajo conjunto con las asociaciones y entidades, a los locales en el Centro del Voluntariado de Gobelaurre en Romo o
los Nagusien Etxeak repartidos en el municipio.

Los talleres de apoyo psicológico y de relajación para personas cuidadoras de familiares
en situación de dependencia que comienzan
a finales de octubre, los cursos de la escuela
de Padres y Madres que han comenzado en
los distintos centros educativos de Getxo, o el
servicio Medio Abierto de intervención con jóvenes de 12 a 21 años, que trata de prevenir
situaciones de riesgo (drogas, absentismo escolar,...)
Porque queremos un Getxo emprendedor,
dinámico, justo, igualitario, solidario y
cohesionado socialmente.

¿QUÉ GETXO QUEREMOS PARA EL FUTURO?
El compromiso de EAJ-PNV de Getxo sigue
siendo claro: definir el Getxo del futuro en
clave participativa y desde criterios de sostenibilidad. ¿cómo queremos que sea Getxo dentro de 15 o 20 años? ¿queremos una

ciudad con vida y actividad económica?
¿queremos vivienda más asequible para los
y las jóvenes getxotarras, es decir para nuestros hijos e hijas? ¿queremos espacios verdes
para nuestro tiempo de ocio? ¿queremos un
Getxo diseñado desde una movilidad sostenible? ¿queremos posibilitar un relevo generacional? ¿queremos apostar por un municipio
equilibrado en todos los ámbitos de nuestra
vida? ¿es necesario construir nueva vivienda
o no? ¿es necesario disponer de espacios
para nuevas actividades empresariales y
económicas? ¿Qué papel queremos que juegue Getxo en el área metropolitana?

En definitiva...

¿QUÉ QUEREMOS PARA EL GETXO
DEL FUTURO?

Guk landu dugun gizarte zerbitzuen inguruko politiketan, laguntza ekonomikoak edota pertsona nagusienekiko
ekaintzatatik haratago goaz; baldin eta
hauek oso garrantzitsuak izan arren, ez
bait dira bakarrak. Zertaz ari gara?

Eta nola ez, Getxon ere zoritxarrez
behar direlako, Gizarte Larrialdietarako
Laguntzak edo Aldizkakoak ez diren
Udal Laguntzak ostatu ezinbestekotasuna, alokairutza edo bere etxearen
mantentzerako inolako laguntza beharrezkoa dutenentzat; edo baita ere, urgentziazko osasun edo elikatze gaiei
aurre egiteko ahalmen edo baliabiderik ez duten Getxoko bizilagunentzat.

Etorkizunerako zer nolako herria, zer
nolako Getxo nahi dugunaren inguruan ari dira azken garaiotan bereziki,
eta horren emankor eta interesgarria
izan den Lantaldean aztertzen, hizketan, baloratzen, porposatzen edota iritziak ematen izan diren pertsona, auzokide, elkarte edota hirigintza arloko
aditu desberdinak. HAPO bezala ezagutzen den Getxoko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra delkoaren berrikuste prozesuaren parte-hartze lanean
izan diren hainbat pertsonen lana.

www.ilanda.info @imanollanda @GetxoEAJ

GETXO-KULTURA
REFERENTE INTERNACIONAL
Bai, nazioartean, eta baita hurbilago ere, getxoko adibide eta erreferentea gertatzen da hainbat arlotan antolatzen, garatzen eta eskeintzen dituen kultur ekimenekin: artea, musika, bertsolaritza, dantza, antzerkia, arte plastikoak,…danetan eredu nagusia izaten jarraitzen du Getxok.

Y además, con los nuevos equipamientos que se están generando en Getxo, el reto va
a ser implantar el Plan GetxoKultura, que hemos elaborado
esta legislatura con la participación de todo el sector cultural de Getxo, y que va a ser la
herramienta que incremente,
mas aún, esa simbiosis GetxoKultura que es una referencia
no solo en nuestro entorno más

cercano, sino en el ámbito internacional.
El reto: fomentar la colaboración y la interrelación con la
amplia red de departamentos,
agentes, asociaciones y empresas culturales locales, buscando el equilibrio entre tres
facetas de la cadena de valor
de la cultura: la formación, la
creación y la exhibición.

Kulturaren kudeaketarako egitasmo estratégico barri eta barritzailea, kulturaren erabiltzaile edo konsumitzaile soila den pertsonaren
kontzeptua ezabatzen duena, eta aldiz, udalaren Kultura Hazkundean eta Garapenean sortzaile edo protagonista izatera aldatu
nahi duena.

PROYECTO RIO GOBELA =
SEGURIDAD Y CALIDAD DE VIDA
Hablamos del Proyecto de Adecuación Hidraúlica y Mejora Ambiental del Río Gobela que supone ya una mejor respuesta del río
ante situaciones de lluvias intensas y por tanto para la seguridad
de los vecinos y vecinas de las zonas castigadas anteriormente
por las inundaciones.
Seguridad que será notablemente superior cuando se lleve a
cabo la última fase, la llamada fase IV del proyecto prevista para
la zona de Fadura. Este es nuestro objetivo inmediato, y nuestro
compromiso para resolver un problema urbanístico histórico en
Getxo, el de la inundabilidad a zonas residenciales y de equipamientos deportivos.

Proiektu hau Getxoko Udalaren Osoko Bilkurak onartu zuen Uholdeen
Batzorde Bereziak proposatuta, eta ikusgarria denez, badoa modu egokian aurrera hirugarren fasea delakoaren lanak garatzen. Leioako Zubia eta Erromoko Valdez Gainezkabidea delakoaren bitarte honetan
lanaldiiak garatzen daude segurtasuna ahalik eta mailarik egokienean
bermatzeko gure herriko biztanleei. Segurtasuna da arrazoi eta zergatia
Gobela Proiektuaren III garren fase hau indarrean jartzeko; hala nola I
eta II aldeak izan direnen funtzionamendu hidraulikoa hobetzea, bereziki Neguriko lanaldia, zeina azken garaietako eriteen aurrean oso garrantzitsua izan dela baieztatu ahal izan dugu danok.

HAZI ARAZI

www.ilanda.info @imanollanda @GetxoEAJ

ROMO KULTUR ETXEA,
PARA TOD@S
Un equipamiento espectacular
en su estética, y con las mejores
y más modernas instalaciones y
espacios para todas y todos: asociaciones sociales y culturales, las
corales, las personas más jóvenes, los y las mayores que acuden al Nagusien Etxea, quienes
son usuari@s de las bibliotecas,
quienes acuden al Euskaltegi Municipal, aquellas personas que
visitan las exposiciones, los gru-

pos de música pop-rock, quienes
realizan actividades artísticas de
pequeño formato, quienes las
disfrutan, quien apuesta por una
regeneración urbana y social del
barrio de Romo, y por supuesto,
quienes accedan a las VPO y
los apartamentos tutelados que
se van a construir en el barrio de
Romo, en el edificio que alberga
actualmente la Nagusien Etxea y
el Euskaltegi Municipal.

P-5

Salas de ensayos (coros, danzas, rock,…).
Sala de grabación y audición. Almacén.

P-4

Euskaltegi (aulas, oficinas de dirección, sala de
profesores, sala de ordenadores,...).

P-3

P-2

P-1

P-BAJA

P-SOTANO

Nagusien Etxea (gimnasio, salas tv-lectura y reuniones,
peluquería, consulta podología, masajista, aseos,…).
Salas polivalentes para Nagusien Etxea, asociaciones
y entidades (reuniones, cursos, talleres, charlas,
proyecciones,…).
Bebeteca. Biblioteca infantil y juvenil. Salas polivalentes
para asociaciones y entidades (reuniones, cursos,
talleres, charlas, proyecciones,…).
Zona común de estancia. Espacios para la
administración.
Biblioteca y oficinas. Hemeroteca. Salas de estudio.

Punto de Información. Sala de exposiciones. Cafetería y
comedor. Gazteleku.
Salón de actos polivalente (conciertos, teatro de
pequeño formato, proyecciones, conferencias, baile,…).
Infraestructuras varias (vestuarios, almacén, cuartos
técnicos,…).

Getxoko EAJ-PNVk compromiso argia eskuratu zuen orain
lau urte herritar guztiekin: XXIgarren mendean gure herritarrek merezi dugun, merezi
duten zerbitzuak eta herriaren
egituran pausuak ematea; bai
Getxo, baita Erromoko auzoak

kultura eta gizarte mailan instalaziorik egokienak izan distzan.
Eta konprmesua betetzea gure
funtsa nagusia izanik, honela
egiten ari gara Romo Kultur
Etxearen eraikuntzarekin, ekipamendu galanta, eta hainbat
gune guztiontzako.

www.ilanda.info @imanollanda @GetxoEAJ

GETXO ANTZOKIA Y MUSIKA ESKOLA
EN ALGORTA
Un equipamiento, ya incontestable, que estamos descubriendo
en su estructura como magnífico,
pero que será cuando entre en
funcionamiento cuando veamos
la realidad de una iniciativa imprescindible para Getxo, porque
nos va a permitir una actividad
cultural y artística, así como social

y económica que va a ser fundamental para nuestro pueblo.
Un espacio cultural y también social, con la nueva urbanización
de San Nicolás que genera un
área realmente interesantes para
vecin@s y para comercio y hostelería, así como un aparcamiento
de 105 plazas para residentes.

Maila nagusieneko Musika Eskola Algortan, maila goreneko instalazioak eskatzen dituen ikaslego eta irakaslegoari erantzuteko
teknologia aurreratuenean izango den eskeintzarekin. Eta honekin batera, Getxo Antzokia abangoardian kokatua, eskenatoki
eta gune desberdinak ekimen desberdin eta berritzaileak aurkeztu eta modurik egokienean eskeintza kulturala garatzeko;
baita ere kasu honetan apostu tekniko berritzaleenak prestatuaz,
eta Getxo erreferentzia bezala azpimarratuko dutenak bai kultur
arloan, baita beste esparru berri eta berritzaileetan!

GETXO ES BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
Gure herrian parke, enparantza, edota
etorbideen eskeintza berezia daukagu,
askorentzat adibide eta bekaizkeri direnak gaurkotze eta berriztatzen prozesu
nagusian, zein Getxon bizi garenontzako
ongizate gune direnak: Arenas parkea eta
Errekagane ibilbidea gaur ibaian garatzen
diren egokitze lanak bukatuta; Eduarko
Coste Etorbide galanta, zein Bizkaia Zubiaren plaza, Gobelaurre edo Txabarri Zuazo
delako parkea, laster estalkia izando
duen Santa Eugeniako humeen jolas par-

kea, Erromon Ibaiondo-Caja de Ahorros-Ezequiel Agirre kaleetan eratu den
oinezkoentzako cunea, Neguriko Gernika
parke berria, Aldapa edo Malakate parkeetan izandako gaurkotzea, edota Maidaganen, metroaren lurperatze lanaren
ondorioz eraiki ahal izan den Parke berri
eta ikusgarria. Hauekin batera ere, La Borobia parkea, edo, Ollarretxen geratuko
den Etorbide nagusia lehengo errepidea
lasaitu eta Redentor eliza aurrean izango
den berdegunearekin……

Tenemos un municipio, que además de ser la
entrada a Euskadi por mar y una pequeña joya
para turistas y visitantes, es un pueblo increíble
en el que vivir. Paseo de La Galea, Azkorri, Puerto
Viejo, Ereaga, Paseo de Churruca o Puente Bizkaia son espacios de ocio, de paseo para caminantes y ciclistas o patinador@s, así como de
disfrute y encuentro para todas y todos.
Ejemplos de bienestar y calidad de vida gracias
a las obras y trabajos de acondicionamiento y
reforma que hemos desarrollado, así como de
los servicios de jardinería y limpieza, que son un
referente en todo nuestro entorno. Un referente
también Getxo en cuanto a la recogida de residuos, que va a mejorar aún más en cuanto se
vayan aplicando las mejoras del nuevo Contrato
de Recogida de Basuras y Limpieza, y cuyos resultados se van a ir evidenciando con el paso de
los meses y la implantación del 5º contenedor, la
actualización de los contenedores actuales, la
recogida a demanda de papel y cartón en los
comercios, el incremento del reciclaje también
de aceite domestico y otros residuos,…..

HAZI ARAZI

www.ilanda.info @imanollanda @GetxoEAJ

MÁS DE 2.300 NUEVAS PLAZAS
DE APARCAMIENTO
Estamos respondiendo a las necesidades de aparcamiento
que en Getxo, destacan especialmente porque el número de
vehículos por familia es realmente alto.

APARKALEKUAK HAZIZ GETXON:
2.300 PLAZA BERRITIK GORA DITUGU
Getxon ditugun berebilak aparkatzeko plazak mugatuak dira munduko beste udalerrietan bezala, eta beraz, politika aktiboa garatu
izan dugu, hitza eman genuenez, hiriguneetan biztanleentzako
aparkaleku berriak eskeini ahal izateko sostengarritasuna ere kontutan izanik. Eta zenbatu daitezke.

• Rotatorio de las Mercedes (366),
Plaza de Santa Eugenia (240), VPO de Santa Ana (273),
Residentes en la plaza San Nicolas (105).
• En alquiler en el Polideportivo Gobela (285).
• En superficie: colindantes con la plaza de la Estación de
Las Arenas (106), en Eduardo Coste (106), en Ollaretxe (100),
en Usategi (113).
• Y las nuevas plazas de aparcamiento en Domingo Iturrate–
Maidagan.
• Acuerdo con Ayuntamiento Leioa relativo plazas del parking
en Pinueta (400).
• En construcción vinculados a las VPO de Alango (145), para
residentes en Alango (103), Ibarbengoa, parking disuasorio
junto al metro (304).

www.ilanda.info

ALGORTAKO BATZOKIA:
Algortako etorbidea, 104
GETXOKO BATZOKIA:
Maidagan, 59
ONDARRETAKO BATZOKIA:
Bidebarrieta, 4

Facebook:
www.facebook.com/imanol.landa.jauregi
www.facebook.com/getxoeajpnv
Twitter:
@imanollanda
@GetxoEAJ

EKONOMIA BERPIZTUZ
BIZI KALITATEA HELBURU
KOHESIO SOZIALA
REACTIVANDO LA ECONOMÍA 
CENTRADOS EN LA CALIDAD DE VIDA 
COHESIÓN SOCIAL