PROPOSTA DE PROGRAMA RADIOFÒNIC A L'INSTITUT

GUIÓ DE PROJECTE A PRESENTAR (Per favor, contesteu totes les preguntes)
-

Nom i correu electrònic de tots els components del programa.

-

Nom del programa. Explicació de tal decisió. El nom triat ha de ser coherent
amb la naturalesa del programa (temàtica, públic, horari...)

-

Periodicitat del programa i explicació de per què s'escull aquesta periodicitat
(setmanal, diària, quinzenal, programa únic…)

-

Target. A quin públic objectiu van dirigits els teus continguts? Argumenta i
explica les mesures que prendràs perquè el producte arribe als oïdors desitjats
(to del programa, tipus de continguts, hora d'emissió, etc.)

-

Horari predilecte (es procurarà tenir en compte i satisfer les preferències, no
obstant això tingues en compte que estem en un Centre educatiu de Secundària i
que fora de cert horari no s'emeten programes en directe perquè no podem
accedir al centre. Si vols un horari d'emissió abans de les 9 del matí o després de
les 14h. de la vesprada, el teu programa haurà de ser gravat prèviament).
Argumenta per què creus que el teu programa s'hauria d'emetre en dita banda
horària (tingues en compte novament el teu públic objectiu, la temàtica del
programa, el to…)

-

Col·laboradors del programa. N'hi haurà? Si és així, quants? Periodicitat
d'aquests? Objectiu de tals col·laboracions? Què aportaran al programa?

1

-

Seccions. Enumera-les ací i explica'n els noms i contingut en l'escaleta on faràs
la descripció detallada d'altres aspectes tals com: si hi haurà o no falques
(publicitàries, etc.), quins membres del programa duran a terme cada secció, si
sempre seran els mateixos, etc. Duració de les seccions (en minuts,
aproximadament). Aquests últims aspectes, introdueix-los només en l'escaleta.

-

Escaleta. Elabora una escaleta tipus del programa indicant temps, duració,
continguts i locutors. Pots ajudar-te de l'exemple adjuntat més avall i prendre
com a base l'escaleta en blanc de l'última pàgina d'aquest document.

-

Promoció i imatge:

Quines mesures es prendran per a promocionar el programa? (Blogs, perfils
en xarxes socials (FaceBook, Twitter, Instagram, pàgines webs, etc.) Es
recolzaran els continguts radiofònics amb un altre tipus de materials i
suports? Si és així, de quina manera es farà?

• És necessari que el programa també tinga una imatge. Adjunta a aquest
dossier el logotip del programa, tipografia, fotografia o similar. En les xarxes
socials i la publicitat s'utilitza.

• Quines formes de difusió del producte es duran a terme? (Podcasts,
descàrregues directes, etc.)

-

Per què creus que el teu programa ha de tenir un espai en la graella de Ràdio
Joanot Martorell? Què trobes que pots aportar a l'emissora?

2

-

EXEMPLE D'ESCALETA:

Programa: ZONA SUD
Data: 9 de setembre de 2011.
Horari d'emissió: divendres, de 19 a 20 hores.
Temps Nom de la secció o contingut del
programa

Descripció de la secció o contingut del programa

19:00.

Salutació a l'audiència i als col·laboradors. Lectura dels
continguts del programa (sumari). Recordatori d'email del
programa i xarxes socials per a interactuar.

Presentació i salutació als
col·laboradors
Daniel Pérez

19:03.

ACTUALITAT LOCAL:
Ricardo Gómez

19:08.

CRÍTICA TELEVISIVA
Alicia Rodríguez

19:20.

LA MIRADA INDISCRETA
María José Luz

19:28.

ACORDS DE PERDICIÓ:

Notícies d'actualitat local:
-

Pressupostos participatius Ajuntament de Getafe

-

Celebració del ple a l'Ajuntament de Getafe

-

Celebracions de la diada d'Extremadura a Getafe

-

Programa del Festival Internacional de Teatre en el
Carrer de Getafe

Resum i crítica del panorama televisiu
-

Estrena de El Barco en Antena 3.

-

Dades d'audiència última setmana

-

Pròximes estrenes de ficció nacional

Entrevista a un personatge d'actualitat local: Entrevista a
Juan Soler
Crítica musical: Análisi i crítica de l'últim disc de Primus

Alberto Santos
19:37.

ZONA WI-FI:

Reportatge tecnològic: Especial preparatius Gamefest 2011.

Alba Marcos
19:56.

AGENDA CULTURAL:

Pròximes activitats culturals en la zona sud de Madrid

Adrián Esquerre
19:59.

Comiat

Els col·laboradors i el presentador s'acomiaden. Recordatori
de l'email de contacte.

3

ESCALETA EN BLANC: Podeu utilitzar aquesta escaleta o bé fer servir-ne un altre model que us
resulte más còmode o útil. Recordeu que el vostre programa durarà mitja hora.
Programa:
Data:
Horari d'emissió: De________ a ________ hores
Temps

Nom de la secció o
Descripció de la secció o contingut del programa
contingut del programa

Font original del document: http://radioritmo.org. Aquest text ha estat adaptat i traduït.

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful