Está en la página 1de 5

COLEGIO BERTRAND RUSSELL

ALGEBRA

RADICACIN

3 27 + 6 12

e)

72 50 8
Dar por respuesta: ( A . B )
2
7
a)7 3
b)
c)
9
18
e) 7 3
2.- Simplificar:

d)

8
9

2 . x2 +6 x y+9 y2
b) 4 c)2x+3y d) x+y

e)

x y
3.- Simplificar:
2
2

x x 1 x x 1
2
2
2
x 1 x x 1 x x 1
a) 2x
b) 8x
c) 4x
d) 4x
e) x+2
4.- Reducir y dar como respuesta:
(A+B+C)

3 2.

2n

31

7 4 3

2x

3 2 2

21

b) 6

31

2 1 .2 2

c) 8

d)

6
RADICALES DOBLES

25 x+75 y+ 2 x + 3 y 9x+ 27 y

a) 2

21.

a) 4

108

1.- Simplificar:

1.Transformar
Simples:
A)

F)

49 20 6

B)

G)

30 704

C)

11 6 2

H)

6x x 11

D)

28 5 12

I)

E)
J)

60

40

48

17 12 2

Radicales

COLEGIO BERTRAND RUSSELL


2.- Efectuar:

E
a) 1

11 2 18 1
b) 4

c) 2

ALGEBRA
7.- El Binomio 2 a
a:

1 2

d)

e)4 2
3.- AL transformar:

3 1
5 1

d) 5 2
4.- Al reducir:

4a b 4 ab

c)

4a 3b

b)

3 +1

e)

5 +1

e)
c)

a)

3x
3x

c)

3x 2
, es:
2

9x 4

b)

9x 4

2
3x 2 9x 4 d)
2

3x 2 9x 4
e)

3x 2 9x 4
9.Transformar
Simples:

2x 1 2 x x 12

Radicales

A)

10 2 6 2 10 2 15

B)

11 2 21 2 7 2 3

C)

19 132 2 55

4x 4

D)

14 2 10 2 14 2 35

E)

16 2 20 2 28 2 35

2x 3 2 x 3x 2

C)

5x 1 2 6x x 2

D)

2x

E)

5x 2

F)

d)

3x 2

Se obtiene una ecuacin de la


forma
a b ; a >b, entonces
a+b es:
a) 12
b) 14
c) 11
d) 9
e) 15
5.Transformar
a
radicales
simples:

B)

2a b a

8.- El radical doble que dio origen


a los sgtes. Radicales simples:

7 4 5 2 9 2 7 2 6

A)

b)

4a b 4 ab

17 4 9 4 5 , se obtiene:
a)

a)

b equivale

24x 28x 12

F)

3x 1 8x 4x 24
6.- Calcular a+b si se cumple:

60

24 4 15 4 21 2 35
RACIONALIZACIN
5
2 3
5 2 6 10 2 21 7 2 10 1.-a 2 b
9.4
3
a) 42
b) 45
c) 47
d) 49
2 3 3 2
e) 51

COLEGIO BERTRAND RUSSELL

2.-

3.-

4.-

10.-

3 5

11.-

2
5
a bc
3

2
2

3
5

8.-

39

a)

39 3

e)

N.

13

121
14

b)

11

269

256
4

c)

11
221
128
d)
e) 1
6
2
5.- Al racionalizar y simplificar la
30
expresin 7
; se obtiene:
10125

15.-

a) 30

b) 15

2025

c)

225

2 1125
16.-

2 2 2

c) 15

2
a)

d) 3 4 e)

2
3

4
3

b)

4
6

4
8 4 3

2 ; resulta:
2
3

4 2 2
d) 4 1
6
3
e)N. A.
7.- Racionalizar la expresin:
c)

18 2
2.- El valor de "m" es:
1
3
=

11 2 m
7 2 10

d) 2 16875 e) 2 10125
6.- Al racionalizar y simplificar:

1 2 3 6
20
17.7 6 14 21
MAS........
18
24
1.- Simplificar: 3 3
2
16
a) 5 2 b) 4 2

d)

c)

37 1

2
3

b)

37 1

32

9 3 6 3 4
30
1
5.- 11 62
13.- 3
3
7 2
2
2
2
6.14.3
2 7
11 120

36 1

a)

4.- Racionalizar: M = 11

36 Ter minos

A.

2 2

d) 15

74 2
1 34424 24 4 454 2
4 46442
4 4124 4 494 2
4 420
4 43L

12.-

5 2

x y
2

7.-

ALGEBRA
a) 10
b) 40
c) 20
e) 30
3.- Reducir:

a) 3

x 1

3
2

x (x 1)

xx

b) 3 x 1

COLEGIO BERTRAND RUSSELL


c) 3
e) 3

x 1 d) 3

ALGEBRA

x1

x 1

Racionalizar:

b) 3

a)

10 6 5 3

a) 3

10

10

9.- Racionalizar: 3
b)

51

4
25
3

5 1
c)
5 1

2
3 2 2 3
a)

4
3 2 2 3

10 2 5 3
3

b)

d)

2 3 5

2 6

a)

2x

c)

3x
2 d) x 2 e)
2

E=

. x-n

e)

3 e)

radicales

2x

2x

b)

2x
2

5x
2x

2
2
14.- Calcular el valor de:

1 x 2 x 3 x L x x

x . x2 . x3 . . . xn

a) 2x b) x2 c)
(x+2)
11.- Racionalizar:

2
c) 3 d) 2
2

2 b)

51
d) 3 5 1
e) 1
10.- Simplificar:
E n 2 xn

2
4
13.Transformar
simples:

c) 3 6 3 3 6
d) 6 10 5
e) N. A.

a)

8.-

E=

x=

1
3 33 2

8 2 3
c) 2 3
d)
e) 1
3
12.- Marque el resultado que se
obtiene:

x x

b2 a2
b
a
a)
b)
a
b

c) ab

d) 1

a
b
15.E

Hallar
4

el

valor

x 4x 2
2

x 2

cuando: x

;si:

b3 a2

e)

14 2 3 3
3

b b x x b x

2 1

1
21

de:

COLEGIO BERTRAND RUSSELL


a)

2
2
b)
3
3

c)

3 2
2

d)

3 5
2

e)

2 3
3
16.- Calcular el radical doble del
cual proviene:
E

x2 1
x

x 1
2

; si: 2 x = a

1
a

a 1
a1
a1
b)
c)
d)
2
2
2
a1
e) a 1
3
17.- Calcular el radical doble del
cual proviene:
a)

2 x 2
a)

3 2 2

8x
b)

4x 3
3 2 2

48 x
c)

4 2 3
d) 10 2 21
e) 11 4 6
18.- Expresar como suma de

ALGEBRA
Radicales simples:
2

2x

a)

x 4

2x

2x

2x 8x 8

b)

x 2x 2
c) 2 x 2 4

d)

x x 2
e) x 2
19.- Luego de Reducir:

2 3

1
3 4

1
4 5

19 20

El denominador Racional es:


a) 14
b) 16
c) 18
d) 20
e) 22
20.Si
se
racionaliza
el
Denominador de la expresin:

x 5
x 4

3x 14

Se obtiene una expresin, cuyo


valor para x = 5 es:
a) 2
b) 1
c) 0
d) 1
e) 2