Está en la página 1de 55

MANCAS CA]DA\

srr i/i.,ii

ni-

rL$ j

it

v'
.';':

t'l '.

-J
\\-

1 \-:

STCRETO)

DI

COSTLRA

COAO COSIR UNA I\4ANCA IECADA

-----.=s

MANCA FI

I I KIVIL

\Al

[N IORMA

NCTDA

Ll.J

t.rt

RECTA

LA

l\4^t\Ur\

cljirr.rLh,)

DOBLADILLO POSTIZO

r\,1ANCA CUN JAI FT

IUNO 5IN AfRTU R{

!1,

IUNO CON

IOR]V1A

nNi. Hitf,u rs,

Llt\r.r !,t.r

\ Ali|(| Ul

v lsTA

\l[4it!

VISTA DOBLI

!ld

!, !

i in{i

!!.

i.

,t 1,

f1E

A]]IICACION DE LOS IUNOS

CUELLOS

MOLDES Y DISENOS

sJ,!

rr! js i I cid;ij!

COML

ORTAMIINIO DIL BOTON

CARTIRA POSTIZA

s b5 nLi dn\4 4!!ci!,

ir

COMO MIDIR

tFA|7^D

EL

I5COTI IARA

ft ntnlta Ft a' Etn

re

LUtLLtr Ut
Ii Jd df

n,

LIA t\lA!l

Ln

rrdr.d.-

CUELI(ICI/\\ CO DI CAMI5A

Tlto

tl.1|LLO

tAtON't|T

CUELLO CAMISA

l-

r
I

D[ UNA

SOLA I]IIZA

\
.o)

CULLLO SIN PIT, TIPO POLO

6<oq. ! r

CUTLTO"BABY'

I vos rrir "Loc,

tf tnT|'a'aRnT-

[.t

cu ELL0 E5lUOQ]JlN

--t
I
I

t'

,i

STCRTTO) DT COSTURA
C0l,i0 SI RFALIZA UN

CL]ELLO

5F q. 4tro 14r! 6ioi, rdi! oirrdfidi

,.e

. njinij c.qtrn. h Dr?i \qrd

COMO COIOCAR UN CUTLLO

'rd

!,o,!! +r

rr

riD re{ hir

'

Furlro

cAMrsA

,l

I
CUILLO RIDUNDU

1,)

,bAY'