Está en la página 1de 9

tiu chun vit nam

tcvn 6160 : 1996

Phng chy cha chy - Nh cao tng - Yu cu thit k


Fire protection - High rise building - Design requirements

1.

2.

Phm vi p dng.
Tiu chun ny quy nh nhng yu cu c bn v phng chy cha chy (PCCC) khi
thit k xy dng mi, ci to, m rng i vi cc nh, cng trnh dn dng cao tng.
Tiu chn ny khng p dng cho cc nh, cng trnh cao trn l00m v cc nh ht,
nh th thao, hi tr|ng.
Tiu chun trch dn
TCVN 2622:1995 Phng chy cha chy cho nh v cng trnh - Yu cu thit k.
TCVN 5738:1993 H thng bo chy - Yu cu k thut.
TCVN 5760:1993 H thng cha chy - Yu cu chung v thit k, lp t v s
dng.
TCVN 5717:1993 Van chng st.

TCVN 4756:1989 Quy phm ni t v ni khng cc thit b in.


3. Thut ng
Cc thut ng d|i y |c hiu nh| sau:
3.1. Nh cao tng l nh v cc cng trnh cng cng c chiu cao t 25m n 100m
(t|ng |ng t l0 tng n 30 tng).
3.2. Chiu cao nh cao tng l cao |c tnh t mt va h n mp d|i mng n|c.
Tum, b n|c, bung my ca thang my, my mc, thit b ht khi bn trn mi
khng tnh vo chiu cao hay s tng ca nh cao tng.
Tng hm, tng na ngm m mt trn ca n cao hn mt va h pha ngoi khng
qu 15 m th khng tnh vo s tng ca nh cao tng .
4. Quy nh chung.
Thit k PCCC cho cng trnh dn dng cao tng phi tun theo cc quy nh ca
tiu chun ny v cc tiu chun an ton PCCC khc c lin quan. 4.2 Khi thit k
PCCC cho nh cao tng xy dng mi, ci to, m rng, phi da vo quy hoch
ca ton khu, hay cm v ng thi kt hp cht ch vi gii php thit k PCCC
ca cng trnh bn cnh (t chc |ng giao thng, h thng |ng ng cp n|c
cha chy, thng tin bo chy...).
4.2. Thit k nh cao tng phi |c tho thun v thit k v thit b PCCC vi c quan
c thm quyn.
5. Yu cu v chu la.
4.1.

5.1.

Nh cao tng phi |c thit k vi bc chu la I v gii hn chiu la ti thiu ca


cc cu kin chnh cng nh| vt liu lm cc cu kin |c quy nh trong
bng l .

tiu chun vit nam

tcvn 6160 : 1996


Bng l
Gii hn chu la, pht

Bc chu
la ca
nh

Ct t|ng
chu lc,
t|ng
bung
thang,
t|ng ngn
chy
150

Chiu ngh,
bc v cc
cu kin
khc ca
thang

T|ng
ngoi
khng chu
lc

T|ng
trong
khng chu
lc (t|ng
ngn)

Tm lt v
cc cu
kin chu
lc khc
ca sn

Tm lt v
cc cu
kin chu
lc khc
ca mi

60

30

30

60

30

Ch thch: Kt cu thp cho tng hm, mi v sn phi |c bo v bng vt liu khng


chy, kt cu phi c gii hn chu la khng nh hn 60 pht.

5.2.

Gii hn chu la nh nht ca cc b phn khc c tnh ngn chy |c quy nh


nh| sau :
- Ca i, ca s v cng t|ng ngn chy phi lm bng vt liu khng chy v c
gii hn chu la khng nh hn 45 pht;
- Vch ngn chy phi lm bng vt liu khng chy v c gii hn chu la khng
nh hn 45 pht;
- Ca i, ca s vch ngn chy; ca ngn chy vo cc tng hm, mi; ca ln mi
phi lm bng vt liu khng chy v c gii hn chu la khng nh hn 40 pht;
- Sn ngn chy (sn gia cc tng, sn tng hm mi, sn tng hm, sn tng lng)
phi lm bng vt liu khng chy v c gii hn chu la khng nh hn 60 pht.
5.3. Cc ca i, ca s, ca mi, sn, t|ng ngn khc khng thuc quy nh trong iu
5.1, 5.2 v vt trang tr trn t|ng, trn cho php lm bng vt liu d chy.
5.4. Cc b phn chu lc ca cu thang (dm, cn, chiu ngh, bc thang) phi lm bng
vt liu khng chy v c gii hn chu la khng nh hn 60 pht.
5.5. T|ng v sn ca ging thang my b tr trong nh phi lm bng vt liu khng
chy vi gii hn chu la khng nh hn 60 pht.
Tr|ng hp b tr ngoi nh th t|ng v sn lm bng vt liu khng chy v gii
hn chu la khng nh hn 30 pht.
5.6. Mi ca cc nh cho php s dng vt liu cch nhit d chy trn b mt cc tm b
tng, x b tng v cc tm phibr ximng.
5.7. Trong cc nh kiu cn h, t|ng ngn gia cc n nguyn phi lm bng vt liu
khng chy vi gii hn chu la khng nh hn 60 pht. T|ng ngn gia cc cn
h phi lm bng vt liu khng chy vi gii hn chu la khng nh hn 40 pht.
5.8. T|ng ngn hnh lang gia ca nh phi lm bng vt liu khng chy vi gii hn
chu la khng nh hn 30 pht.
5.9. Sn v trn ngn tng chn t|ng phi lm bng vt liu khng chy vi gii hn
chu la khng nh hn 90 pht.
5.10. Sn bung thang, tin snh c li i t cu thang hay tin snh ra ngoi khong trng
phi lm bng vt liu khng chy vi gii hn chu la khng nh hn 60 pht.

tiu chun vit nam

tcvn 6160 : 1996

6. Yu cu ngn chy
6.1. Trn mi tng ca nh cao tng phi |c chia thnh cc khoang, mi khoang c
din tch ln nht |c quy nh trong bng 2.
Bng 2
Loi nh v cng trnh

Din tch ln nht cho php ca mi khoang, m2

- Nh , khch sn trn 19 tng, cc cng


trnh cng cng khc cao t 50m tr ln.

1000

- Nh , khch sn t 10 n 18 tng, ccc


cng trnh cng cng khc cao d|i 50m

1500

- Tng ngm

500

Ch thch:Din tch mi khoang bng 2 c th tng gp i nu cc khoang c thit k


h thng cha chy t ng. Tr|ng hp thit k h thng cha chy t ng cho mt phn
ca khoang th din tch phn tng gp i.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

T|ng ngn chy phi |c xy t mng hay dm mng n ht chiu cao nh, ct
qua tt c cc cu kin v cc tng. Cho php xy t|ng ngn chy trc tip ln kt
cu khung nu gii hn chu la ca khung ln hn gii hn chu la ca t|ng ngn
chy.
T|ng ngn chy phi bo m bn vng, khng b khi c s tc ng t mt pha
do chy sn, mi hay kt cu khc.
Khng |c b tr ca cc t|ng ngn chy. Tr|ng hp cn thit phi b tr ca
t|ng ngn chy th ca phi bo m yu cu ca iu 5.2.
Khng |c php b tr cc |ng ng dn cht kh, cht lng chy |c xuyn qua
t|ng, sn, vch ngn chy.
Cc |ng ng k thut khc khi b tr xuyn qua t|ng, sn, v vch ngn chy,
phi t van ngn la t ng ch xuyn qua ngn chy lan theo |ng ng.
Xung quanh ng gip t|ng, sn, vch ngn chy phi bt kn bng va khng chy
vi gii hn chu la t|ng |ng vi gii hn chu la ca t|ng, sn v vch ngn
chy.
Cc kt cu bao quanh ging thang my, bung my; cc m|ng, ging, hc t|ng
t |ng ng dn phi bo m yu cu ngn chy vi gii hn chu la khng
nh hn l00 pht. Khi t cc khoang m cho thang my th t|ng ngn phi c
gii hn chu la khng nh hn 45 pht.
T|ng ngn chy khng |c php b tr gc chuyn tip ca nh cao tng c hnh
ch "U" hoc ch "L". Tr|ng hp b tr t|ng ngn chy gn gc chuyn tip th
khong cch gia ca s v t|ng ngn chy khng nh hn 4 m. Nu ca s bng
vt liu khng chy c gii hn chu la khng nh hn 60 pht th khng gii hn
khong cch.
bo m ngn khng b chy lan, gia cc tng phi thit k t|ng ngn chy.
Cc |ng ng k thut ni tng ny vi tng kia phi lm bng vt liu khng chy
v phi c tm chn khi cn thit.

tiu chun vit nam


7.
7.1.

B tr mt bng
Nh cao tng phi m bo khong cch an ton PCCC theo TCVN 2622:1995 v
phi c din tch trng tr|c cc li ra tng l (tng trt) thot nn |c an ton.
Din tch xy dng v chiu di ln nht ca nh |c quy nh trong bng 3.
Bng 3
Nh cao tng

C t|ng ngn chy


Khng c t|ng ngn chy

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.
7.7.
8.
8.1.

8.2.

tcvn 6160 : 1996

Din tch xy dng, m2

Chiu di ln nht, m

Khng quy nh
2200

Khng quy nh
110

Trong nh c b tr cc ca hng, phng sinh hot chung, nh tr, mu gio th


phi |c ngn vi cc phng khc bng t|ng v sn khng chy vi gii hn chu
la khng nh hn 45 pht.
Cc l t bng du, kh, cc my bin th, cc thit b in cao th khng |c t
trong nh cao tng v phi b tr phng ring bn ngoi.
Tr|ng hp c bit phi b tr trong nh cao tng th :
1) L t bng du, kh khng |c b tr bn trn, bn cnh hay pha d|i phng c
nhiu ng|i. T|ng ngn gia l t v cc phng khc phi lm bng vt liu khng
chy c gii hn chu la khng nh hn 150 pht. Sn v cc b phn cch ly khc
cng bng vt liu khng chy c gii hn chu la khng nh hn 60 pht;
2) L t, my bin th phi b tr tng l v c ca trc tip ra bn ngoi;
3) Thit b c s dng du phi c kt cu phng du trn.
Cc phng dng lm hi tr|ng, nh tr, mu gio ch |c b tr tng l, 2, 3 v
gn ca thot nn.
Cc phng th|ng xuyn tp trung ng ng|i khng |c t tng hm. Tr|ng
hp cn thit t tng hm th din tch phng khng |c ln hn 300 m2 v phi
c t nht 2 li ra, trc tip bn ngoi.
Nu b tr ni trong nh cao tng, phi m bo cc yu cu ngn chy v thot
nn cho ng|i trong nh .
Khng |c php b tr |ng ng dn cht kh, cht lng d chy pha d|i nh cao
tng.
Li thot nn.
Trong nh cao tng phi c t nht 2 li thot nn bo m cho ng|i thot nn an
ton khi c chy, ng thi to iu kin thun li cho lc l|ng cha chy hot
ng.
Trong nh cao tng c din tch mi tng ln hn 300 m2 th hnh lang chung hoc
li i phi c t nht hai li thot ra hai cu thang thot nn. Cho php thit k mt
cu thang thot nn mt pha, cn pha kia phi thit k ban cng ni vi thang
thot nn bn ngoi nu din tch mi tng nh hn 300 m2.
Ch thch:Ban cng ni vi thang thot nn bn ngoi phi cha s ng|i |c tnh
trong cc phng trn tng .

tiu chun vit nam


8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

tcvn 6160 : 1996

Li thot nn |c coi l an ton khi bo m mt trong cc iu kin sau :


a) i t cc phng tng l trc tip ra ngoi hay qua tin snh ra ngoi;
b) i t cc phng bt k tng no (tr tng l) ra hnh lang c li ra;
- Cu thang an ton hay hnh lang an ton t c li i ra khi nh;
- Cu thang ngoi nh, hnh lang ngoi nh, c li i ra khi nh.
c) i t cc phng bt k vo phng bn cnh cng tng (tr tng 1) t c li
thot nh| ch dn phn a v b.
Cu thang an ton v hnh lang an ton phi m bo cc yu cu sau:
- Kt cu chu lc v kt cu bao che phi c gii hn chu la khng nh hn 60
pht;
- Ca ngn chy phi t ng ng v |c lm bng vt liu khng chy c gii hn
chu la khng nh hn 45 pht.
- C thng gi iu p v khng b t khi bung thang;
- C n chiu sng s c;
- Thang phi thng thong t mt t ln cc tng v c li ln mi.
Khong cch xa nht cho php tnh t ca i ca phng xa nht n li thot gn
nht (khng k phng v sinh, nh tm) khng |c ln hn:
- 50 m i vi phng gia hai thang hay hai li ra ngoi, 25 m i vi phng ch c
mt thang hay mt li ra ngoi ca nh ph tr;
- 40 m i vi phng gia hai thang hay hai li ra ngoi, 25m i vi phng ch c
mt thang hay mt li ra ngoi ca nh cng cng, nh tp th hay cn h.
Chiu rng tng cng ca ca, li thot nn, hnh lang hay v thang |c tnh:1m
cho l00 ng|i. Nh|ng khng |c nh hn :
- 0,8 m cho ca i;
- 1 m cho li i;
- 1,4 m cho hnh lang;
- l,05 m cho v thang.
Chiu cao ca i, li i trn |ng thot nn phi bo m khng thp hn 2m; i
vi tng hm, tng chn t|ng khng thp hn l,9m; i vi tng hm mi khng
thp hn l,5 m.
Cho php s dng thang cha chy lm li thot nn th hai nh|ng phi m bo cc
yu cu sau:
- C chiu rng t nht 0,7 m;
- Gc nghing ln nht so vi mt nm ngang khng ln hn 600;
- Thang phi c tay vn cao 0,8 m;
S l|ng bc thang ca mi v thang khng nh hn 3 v khng ln hn 18 bc.
Khng |c dng thang xoy c hoc bc thang hnh d qut lm thang thot nn.
Gc nghing ln nht ca thang l l:l,75.

tiu chun vit nam

tcvn 6160 : 1996

9. Thang my
9.1. Nh cao tng th|ng |c lp thang my hot ng th|ng xuyn phc v ng|i
v vn chuyn dng sinh hot.
9.2. Khng cho php b tr cc |ng ng k thut trong ging thang, bung my v
bung puly thang my.
9.3. Tr|c khi vo thang my phi c phng m hoc snh tp kt ng|i hoc hng
ha. Chiu rng ca din tch y khng |c nh hn:
- 1,2 m i vi thang ch ng|i c ti trng nng 320 kg;
- 1,4 m i vi thang ch ng|i c ti trng nng 500 kg;
- 1,6 m i vi thang ch ng|i v hng ho c ti trng nng 500 kg khi chiu rng
li vo thang my bng chiu rng ca thang;
- 2,1m i vi thang ch ng|i v hng ho c ti trng nng 500 kg khi chiu rng
li vo nh hn chiu rng ca thang.
9.4.

9.5.

tng l v tng chn t|ng |c b tr phng h|ng dn iu khin thang my v


cc thit b k thut khc vi din tch khng ln hn l0m2 cho mt nh v khng ln
hn 20m2 cho mt nhm nh.
Thang my khng |c dng lm thang thot nn khi c chy.

10. Thit b in v chiu sng.


10.1. Thit b in lp t trong nh v ngoi nh cao tng phi bo m cht l|ng v an
ton khi s dng.
10.2. Ph ti s dng in |c tnh theo cc tiu chun, quy nh v in...
10.3. Ti cc u vo ca cc mng in phi t cc thit b u vo hoc thit b phn
phi u vo v cc thit b bo v t ng.
10.4. L|i in trong nh phi thc hin cc yu cu sau :
1) |c php dng mt nhnh ring t |ng dy cung cp chung hoc mt |ng
dy ring t u vo, phn phi chnh hoc phn phi ph cp in cho cc thit
b in ca cc cn h khc nhau;
2) Mt |ng dy |c php cp in cho mt s on dy ng, nh|ng mi on
dy ng phi t kh c ng ngt ring ti ch r;
3) Phi dng |ng dy ring t t phn phi chnh cp in cho chiu sng cu
thang, li i chung v hnh lang.
10.5. C|ng tiu th in cho cc thit b in mi pha khng |c v|t qu c|ng
nh mc cho php ca dy dn.
10.6. in p cung cp cho cc n chiu sng trong nh khng |c qu 380/220 V vi
l|i in xoay chiu c tnh ni t trc tip v khng qu 220 V vi l|i in xoay
chiu c trung tnh cch li v l|i in mt chiu.
10.7. cc phng v sinh, x, tm c lp t cc n t|ng pha trn ca i, phi dng
cc loi n c phn v ngoi bng vt liu cch in.
10.8. Cc mc treo n trn nh phi |c cch in v phi chu |c ti trng gp 5
ln khi l|ng n treo trong 10 pht m khng b ri.

tiu chun vit nam

tcvn 6160 : 1996

10.9. Dy dn, cp in (tr tr|ng hp d phng) cho php t chung trong ng thp v
cc ng loi khc c bn c hc t|ng t trong cc hp mng, rnh kn v trong
cc kt cu xy dng nh khi :
- Tt c cc mch cng mt t my;
- Mch cp in cho n phc tp;
- Mch ca mt s nhm thuc cng mt dng chiu sng (chiu sng sinh hot,
chiu sng s c) vi mt s dy dn khng ln hn 8.
10.10. Khng |c t cc mch in d phng, chiu sng sinh hot v s c trong mt
ng, mt hp hay mt rnh.
10.11. Khi t hai hay nhiu dy dn trong mt ng th |ng knh trong ca ng khng
|c nh hn l1 mm.
Khng |c php t mt dy pha in xoay chiu trong ng thp hoc ng cch
in c v bc bng thp nu c|ng dng in danh ngha ln hn 25 A.
10.12. Cho php dng ng bt, ng hnh bu dc. Nh|ng ng hnh bu dc phi m bo
|ng knh ln ca ng khng ln hn l0% |ng knh nh ca ng.
10.13. ng cha dy in phi bo m dc cho n|c thot ra ngoi, khng |c
ng n|c v thm n|c.
10.14. Cc hp ni dy hoc cc hp nhnh r, |ng knh ng lun dy dn, lun cp in
cng nh| s l|ng v bn knh un cong on ng phi bo m lun v thay th
dy dn, cp in |c d dng.
10.15. Tt c cc mi ni v r nhnh ca dy dn, cp in phi |c thc hin trong hp
ni dy, hp r nhnh. Kt cu hp phi ph hp vi ph|ng php t v mi tr|ng.
Kt cu to hp cng nh| v tr t hp phi d dng kim tra, sa cha khi cn thit.
10.16. Cc b phn bng kim loi khng mang in ca |ng dy dn phi |c ni t,
ni khng.
10.17. Cho php t cp in c v bc cao su, v ch, nhm, cht do cc phng m,
phng rt m, phng c nguy him v chy v phng c nhit khng qu 400C.
10.18. nhng ni c nhit t 400C tr ln, phi dng dy dn cp in m lp cch
in v v bc chu |c nhit cao hoc phi gim bt ph ti.
10.19. Phi dng dy cp in c rut bng ng cho cc nh cao tng.
10.20. Dy dn, cp in phi |c t cch cc chi tit, kt cu khc bng vt liu d chy
vi khong cch khng nh hn l0 mm.
10.21. Khong cch gia dy dn v cp in vi |ng ng khc khi song song vi nhau
khng nh hn l00 mm; vi |ng dn nhin liu cht lng d chy hoc kh t
khng nh hn 400 mm. Khi dy dn v cp in song song vi ng dn nhit phi
c cc bin php cch nhit.
10.22. Dy dn v cp in khi xuyn qua t|ng, sn, trn phi i trong ng v phi c bin
php chng thm hoc ng n|c.
10.23. Cc chi tit c th |c s dng khi lp t |ng dy dn, cp in phi tun theo
cc tiu chun, quy nh v in.
10.24. Phi thit k h thng chng st. Khi thit k h thng chng st phi m bo chng
st nh thng, cm ng tnh in. H thng chng st phi thit k theo cc ti liu

tiu chun vit nam

tcvn 6160 : 1996

thut do cc cp c thm quyn ban hnh v theo TCVN 5717:1993, TCVN


4756:1989.
10.25. Nh cao tng phi |c chiu sng t nhin hoc bng in, ngoi ra cn phi c h
thng chiu sng s c.
10.26. Cc phng , phng n, cc phng ph v phng sinh hot vn ho tp th cn c
chiu sng t nhin trc tip.
10.27. T l din tch chiu sng ca cc phng , phng ngh ca cn h v tp th khng
ln hn l:5,5 so vi din tch sn. bung ring ca phng , phng ngh, cho php
t l khng ln hn l:4,5. nhng ni nhiu nh sng, cc t l trn c th gim
xung nh|ng khng nh hn l:8.
Ch thch:
1) Khi tnh din tch chiu sng, |c tnh cc khc c kh nng chiu sng;
2) nhng vng nng nhiu, din tch chiu sng |c gim 20%;
3) Din tch chiu sng |c tnh theo din tch ca ca s v ca ban cng v pha ngoi
c nh sng.

10.28. Khong cch gia chiu sng v t|ng ct ngang hoc t|ng ngn khng v|t qu
1,4m tr tr|ng hp b tr t|ng ngn chy hoc nhng t|ng ngoi vung gc
ca phng.
10.29. Hnh lang chung phi m bo chiu sng t nhin, tr|ng hp ny din tch chiu
sng trn din tch hnh lang khng nh hn l :16.
Chiu di ca hnh lang chung khi chiu sng mt pha l 20m, chiu sng hai pha
l 40m. Nu hnh lang qu di trn 40m, phi c chiu sng b sung.
Hnh lang ca cc tng, ch ngh c chiu di khng qu 12m, cho php khng cn
thit k chiu sng t nhin.
10.30. Bung thang phi thit k chiu sng t nhin t ca s pha t|ng ngoi. Cho php
lp knh khi dy ln hn hoc bng l00mm ca chiu sng gia bung thang vi
cc phng i, hnh lang hoc phng qun o chung mi tng.
11. Thng gi v ht khi
11.1. Tt c cc nh cao tng phi lp h thng thng gi, ht khi hnh lang v bung
thang. Nhng b phn ca h thng ny phi |c lm bng vt liu khng chy.
11.2. Khi thit k h thng thng gi nh n v khu v sinh, cho php :
1) Ghp h thng thng gi t phng b tm (khng c v sinh) vi h thng thng
gi t nh n ca cc cn nh;
2) Ghp h thng thng gi t nh x v nh tm hoc bung tm cng mt cn h.
3) Ghp cc h thng thng gi t nh n v phng v sinh b tr cc tng vo h
thng chung, khong cch ghp khng thp hn chiu cao mt tng v phi c l|i
iu chnh;
4) Thit b qut y ra ca nh n ch |c lp khi nh n khng s dng un nu
bng kh t.
11.3. Thng gi hay thi gi bung cu thang kn phi bo m an ton cho cc thit b
ca hm thang v cho vic ng m ca s.

tiu chun vit nam

tcvn 6160 : 1996

Thng gi bung thang khng c chiu sng t nhin thng qua hm hoc rnh y.
11.4. y khi t hnh lang hoc phng m ca mi tng, phi thit k hm y
c|ng bc v c van mi tng. L|u l|ng y ca qut, mt ct hm y, van iu
khin |c xc nh theo tnh ton. Van v qut phi |c ng m t ng bng
cc u bo v bng cc nt iu khin mi tng.
11.5. khi t thang my, bung thang khng lan vo cc tng th cc tng phi m bo
p sut d| ca khng kh l 2KG/m2 khi c mt ca m.
11.6. khi khng lan vo bung thang, thang my v ng|c li th ca vo bung thang
phi thit k phng m c ca t ng ng v c m kn v c h thng iu p
vi p sut d| ca khng kh phng m khng nh hn 2KG/m2
12. Bo chy v cha chy
12.1. Nh cao tng phi |c thit k h thng bo chy. Tu thuc vo tnh cht s dng
ca nh cao tng m thit k h thng bo chy cho ph hp.
12.2. Khi thit k h thng bo chy phi m bo cc yu cu c bn sau:
- Pht hin chy nhanh;
- Chuyn tn hiu r rng;
- m bo tin cy.
12.3. Tr|ng hp h thng bo chy lin kt vi h thng cha chy th ngoi chc nng
bo chy cn phi iu khin h thng cha chy hot ng ngay dp tt m
chy kp thi.
12.4. Yu cu k thut v thit k v lp t h thng bo chy phi tun theo TCVN
5738:1993.
12.5. Nh cao tng phi |c thit k h thng cha chy bn trong v cp n|c cha chy
bn ngoi.
12.6. H thng cha chy bn trong c th thit k iu khin t ng v iu khin bng
tay ph thuc vo mc nguy him chy v tnh cht s dng. Cc u phun |c
lp hnh lang, phng m, bung thang cc tng hoc ti thiu phi c cc
phng nh|:phng cng cng, phng c din tch ln, cc phng c nguy him chy.
12.7. Cht dng cha chy phi ph hp vi loi m chy xy ra trong nh cao tng
. Loi m chy |c xc nh theo iu 2.l, 2.2 ca TCVN 5760:1993.
12.8. Khi thit k h thng cha chy bn trong phi tun theo TCVN 5760:1993.
12.9. Tr|ng hp h thng cha chy bn trong l h thng cha chy vch t|ng phi bo
m s hng n|c cha chy |c phun ng thi l 2, l|u l|ng n|c tnh cho mi
hng l 2,5 lt/giy.
12.10. Yu cu k thut ca h thng cp n|c cha chy bn trong v ngoi nh |c p
dng theo TCVN 2622:1995.