Está en la página 1de 2

Montserrat Bertran

EL TEMPS DE LECTURA S UN MOMENT PER GAUDIR DEL TEU LLIBRE


PREFERIT

ABANS DE COMENAR EL LLIBRE


POTS

Il.lustraci de Mriam Miras

MENTRE LLEGEIXES EL LLIBRE

Mirar la portada,
Llegir la contraportada,
Veure qui s lautor,
Fullejar el llibre,
Mirar quants captols t
...

GAUDEIX DE LA LECTURA!
I si trobes una frase que tagrada,
tagrada o
una paraula curiosa,
curiosa o si el llibre et
provoca un sentiment, ho pots
escriure i guardar a la teva llibreta
de lectura.

Il.lustraci de Julianna Swaney

QUAN ACABIS EL LLIBRE


Pensa quin efecte tha provocat, com tha fet sentir, si
tha agradat... i abans de comenar-ne
comenar
un altre,, si vols,
vols
pots fer alguna aportaci a la teva llibreta de lectura.
Per exemple,

Il.lustraci de Alexandre Rampazo

Escriure el ttol del llibre, el nom de lautor o


autora, leditorial. Aix et permetr saber
quants llibres has llegit.
Escriure la teva opini, s a dir, qu tha
semblat el llibre, la teva opini sobre
largument, o sobre lestil descriure de lautor,
o sobre els personatges.
Fer un resum del llibre
Fer una recomanaci
Fer un dibuix que il.lustri una part de la histria

Montserrat Bertran

LA LLIBRETA DE LECTURA

illustraci de Nerina Canzi

s la teva llibreta personal de lector


i serveix per recollir les opinions,
sensacions, dibuixos,
recomanacions o ttols dels llibres
que has llegit.
Tingues cura de la presentaci i de
les aportacions que hi fas.

Procura que la presentaci sigui neta i ordenada.


Fes la lletra clara i entenedora.
Sigues original i fes coses variades: dibuixos,
recomanacions, resums, reflexions, opinions, frases,
ttols, coses sobre lautor...