Está en la página 1de 11

ndice

Introduccin
2
-Eduardo Blanco
Amor....2-3
Tema
3
Argumento
..3-4
Estructura
.4
Narrador
4-5
Personaxes
..5-6
Espazo
.6
Tempo
6-7

Conclusin
..7
Bibliografa
.8

Introduccin
A novela A Esmorga foi escrita por Eduardo Blanco
Amor e publicada en 1959. unha novela moi
importante da posguerra e supuxo unha importante
renovacin para a literatura galega. un relato
trxico e pose un gran dramatismo, nel Blanco
Amor narra a vida de tres homes unha noite de festa
en Auria e fai referencia a sa cidade natal,
Ourense. Foi adaptada ao cine co ttulo de Parrafada
en 1977 e tamn foi levada ao teatro en varias
ocasins.

Eduardo Blanco
Amor
Naceu en Ourense o 14 de setembro de 1897 e
morreu en Vigo o 1 de decembro de 1979. Escritor e
periodista espaol que escribiu en galego e en
casteln. Na sa xuventude relacionouse con
Vicente Risco quen o levou a entrar en contacto
coas literaturas europeas. Formou parte da xeracin
Ns.
En 1919 emigrou a Bos Aires (Arxentina) onde
traballou como periodista. Participou na revista
Cltiga, no peridico da Federacin de Sociedades
Gallegas, na revista A Terra e regresou a Espaa
como corresponsal do peridico La Nacin e
encargado da revista Ciudad en Madrid.
Como obras poticas destacan: Romances Galegos
(1928), Poema en catro tempos (1931) e
Cancioneiro (1956) escritas en galego e En soledad
amena (1941) e Horizonte evadido (1963) escritas
en casteln.
Comezou a sa obra narrativa tras a guerra civil
espaola.
-2Destacan: La catedral y el nio (Bos Aires 1949) a
sa primeira novela, A esmorga (Bos Aires 1959) a
sa primeira novela en galego, Os Biosbardos
(1962) e Xente ao lonxe (1972).
Obras teatrais: Farsas para tteres (1973) e Teatro
pra xente (1974).

Como ensasta escribiu: Chile a la vista, Las buenas


maneras, El padre Feijoo... entre outros.

Tema
Trxico final de tres homes un da de Esmorga pola
cidade de Auria nun da chuvioso e fro.

Argumento
Cibrn (o protagonista) fai unha declaracin ante un
xuz sobre un da da sa vida cando vai de festa cos
amigos. Cando a para o traballo encontrouse aos
seus amigos borrachos: O Bocas e o Milhomes, que
a pesar de que ao principio se nega, acbano
convencendo para ir de esmorga. Primeiro, van a
Taberna da ta Esquilada a beber, cando saen dal
deciden visitar o pazo dos Andrada onde vive unha
muller moi fermosa; mis adiante dirxense ao pazo
onde traballa un parente do Milhomes e foxen tras
queimalo sen querer, despois van a varios clubs de
alterne onde os acaban botando fra. Para gastar o
que lles queda mtense no mesn do Roxo e logo
volven ao pazo dos Andrada e entran dentro en
busca da muller, pero resultaba ser unha boneca.
Por ltimo O Bocas decide que vaian ao vertedoiro
para
-3buscar a Socorrito, unha muller que din que est
tola, e al o Milhomes apulao e ste ao marcharse
cae nunha lagoa e afndese ao romperse o xeo. A

historia remata co suicidio de Cibrn ao cravarse


unha navalla tras a declaracin.

Estructura
A novela est composta por unha parte chamada
documentacin e cinco captulos.
O relato segue unha orde cronolxica dos feitos e
divdese en tres partes:

Introduccin: a documentacin (Pxinas 7,


8 e 9) na que un home atopa a novela e comeza a
escribila.

Nudo: Comprende os catro captulos e parte do


quinto (Da pxina 11 110) onde Cibrn fai a sa
declaracin de todo o que aconteceu ese da co
Bocas e co Milhomes.

Desenlace:

Formado polo final do quinto e


ltimo captulo (Pxinas 111, 112 e 113) que remata
coa morte de O Bocas e O Milhomes no vertedoiro e
o suicidio de Cibrn (contado polo narrador).

Narrador
O relato consta dun autor en primeira persoa que s
intervn ao principio para facer unha pequena
introducin e ao final para
-4-

contar como acabou todo. O resto da historia


contada en primeira persoa polo protagonista cun
dilogo co xuz pero este permanece mudo.

Personaxes
Principais:
-Cibrn (o protagonista) o que narra a historia.
Vive coa sa nai en Auria. Ten unha amante
chamada a Rachada e un fillo con ela de catro anos.
un obreiro de familia pobre. Cibrn moi
influenciable como podemos ver ao principio da
historia cando os seus amigos o convencen para ir
de festa a pesar de que tia que traballar e quere
regresar a casa en varias ocasins pero o convencen
para que non o faga.
-O Bocas (chamado Juan Faria) un home forte,
corpulento e bastante bruto. moi terco e sempre
acaban facendo o que el quere, como por exemplo
cando saen da taberna da ta Esquilada: el quere ir
ver a muller do Andrada e despois de convencer a
Cibrn e o Milhomes, que ao principio non queran,
van ao pazo onde est ela.
-O Milhomes (chamado Aladio) un home moi
afeminado e por iso ten alcumes como Maricallas ou
Setesaias. El e O Bocas sempre van a
emborracharse xuntos, normalmente pelanse pero
acaban reconcilindose. Aladio acaba matando a
Juan cunha navalla.

Secundarios:
-O xuz: o que interroga a Cibrn.

-A Rachada: prostituta e amante de Cibrn.


-5-A Andrada: muller moi fermosa que ningun
conseguiu vela xa que est encerrada no pazo polo
seu marido Fernando.
-A Viguesa: prostituta namorada de O Bocas.
-Socorrito: muller que vive no vertedoiro e que din
que est tola.
-Argadelos: amigo de O Bocas que viu muller de
Andrada.
Hai moitos mis personaxes ao longo da historia,
pero algns tan s os menciona.
Os personaxes do relato adoitan ser redondos xa
que evolucionan psicoloxicamente ao longo da
historia.

O Espazo
A novela transcorre na cidade de Auria (Ourense) e
normalmente nun espazo exterior. Hai diferentes
ambientes: A cocia e o comedor da Taberna da ta
Esquilada, o interior e exterior do pazo dos Andrada,
as distintas casas de alterne, o mesn do Roxo, o
saln do pazo dos Castelo... (son os mis
caractersticos).

O Tempo
Hai tres tempos:

1: O momento en que o autor atopa a novela.


2: As 24 horas de esmorga que pasaron Cibrn, O
Bocas e O Milhomes.
-63: Os das que dura a declaracin de Cibrn.
A poca da novela arredor do s.XX e presenta un
ritmo lento xa que conta 24 horas da vida de Cibrn
en todo un libro, contn numerosos dilogos e
descricins que ralentizan o tempo.

Conclusin
O libro non me gustou moito e resultoume un tanto
aburrido. Haba partes nas que perda o fo da
historia debido s numerosas descricins e tamn
algunhas palabras que non coeca ao estar nun
galego mis antigo.

-7-

Bibliografa
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/blanco_amor.htm

http://iria-rinconmagico.blogspot.com.es/2013/01/a-esmorga-de-eduardoblanco-amor.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Blanco_Amor
Enciclopedia Larouse 2000 Ed. Planeta Tomo 2

-8-