Está en la página 1de 24

MARTES 2 DE ABRIL. CRISTO RESUCITOU!

ALELUIA!!! No nome do Pai, do Fillo...


Ambientacin
O Seor resucitou, Aleluia! Esta a gran noticia da
Pascua. A morte foi vencida e con ela todo o que ao
home lle causa tristura e angusta. Cristo
Resucitado dnos novas forzas para vivir con nimo
renovado e alegre este novo da. Temos un gran
motivo para vivir esperanzados. Ns tamn estamos
chamados Resurreccin.
Lectura (Lc 24, 1-12)
O primeiro da da semana, ao amaecer, as
mulleres foron ao sepulcro cos perfumes que
prepararan. Elas encontraron removida a pedra do
sepulcro e entraron, pero non acharon o corpo do
Seor Xess. Mentres estaban desconcertadas a
causa disto, aparecronselles dous homes con
vestiduras cegadoras. Como as mulleres, cheas de
temor, non se atrevan a levantar a vista do chan,
eles preguntronlles: " Por que buscades entre os
mortos ao que est vivo? Non est aqu, resucitou.
Recordade o que el vos dica cando anda estaba
en Galilea: ' necesario que o Fillo do home sexa
entregado
en
mans
dos
pecadores,
que
sexa crucificado e que resucite ao terceiro da' ". E
as mulleres recordaron as sas palabras. Cando
regresaron do sepulcro, referiron isto aos Once e a
todos
os
demais.
Eran Mara
Magdalena,
Xoana e Mara, a nai de Santiago, e as demais
mulleres que as acompaaban. Elas contaron todo
aos Apstolos, pero a eles pareceulles que deliraban
e non as creron. Pedro, non obstante, ergueuse e
correu cara ao sepulcro, e ao asomarse, non viu
mis que as sabas. Entn regresou cheo de
admiracin polo que sucedera. Palabra de Deus

Oracin
O Seor resucitou.
O Seor deu un paso.
O Seor gua os nosos pasos...
Pascua cando ds un paso cara bondade.
Pascua cando ds un paso cara verdade.
Pascua cando ds un paso cara vida e pola vida.
Pascua cando ds un paso que non te atrevas a
dar.
Pascua cando ds un paso atrs porque as por
camios prohibidos...
Pascua cando ds un paso cara aos teus.
Pascua cando ds un paso de xigante...
ou un paso pequenio,
Porque hai cousas que s se fan "pasio a pasio".
Pascua cando ds un paso e rompes o muro
e a distancia entre amigos.
Pascua cando algo novo xorde e dixalo xurdir,
algo novo xermola e acllelo e coidas con mimo.
Seor, Deus da Vida
remove a pedra do noso egosmo,
a pedra que afoga a nosa esperanza,
a pedra que destre o entusiasmo,
a pedra que pecha o corazn ao perdn.
Resucita en ns a alegra,
as ganas de vivir, o desexo de soar.
Fainos persoas resucitadas
que non se deixan envolver pola morte,
senn que coidade e alentan sempre
o xerme de vida en que cren.
MRCORES 3 DE ABRIL. CRISTO VIVE! No nome
do Pai, do Fillo...

Ambientacin
Que nos causa tristura de verdade na vida? Que
buscamos de verdade no mis fondo do noso
corazn? A Resurreccin de Cristo brenos un
camio novo e invtanos a desfacernos de todo
aquilo que nos entristece, sufcanos, aprisinanos,
tanos e non nos deixa libre.
Si, esta a tarefa fundamental da nosa vida:
anunciar que Cristo vive, que encontramos ao Seor
e o camio da salvacin. Que todo o que fagamos e
digamos sexa un Aleluia.
Lectura Xn 20, 11-18
Mara quedou fra, xunto ao sepulcro, chorando. E
chorando como estaba, agachouse a mirar dentro e
viu dous anxos vestidos de branco, sentados onde
estivera o corpo de Xess, un cabeceira e o outro
aos ps. Os anxos preguntronlle: "Muller, por que
choras? " Ela dxolles: "Porque se levaron ao meu
Seor e non sei onde o puxeron. "
Apenas dito isto, volveu a cara e viu al a Xess,
anda que non saba que fose el. Xess preguntoulle:
"Muller, por que choras? A quen buscas? " Ela,
pensando que era o que coidab o horto, dxolle:
"Seor, se ti o levaches, dime onde o puxeches,
para que eu vaia buscalo. " Xess entn dxolle:
" Mara! " Ela volveuse e respondeulle en
hebreo: " Rabuni! (que quere dicir "Mestre"). " Xess
dxolle: "Sltame, porque anda non fun a reunirme
co meu Pai. Pero vai e di aos meus irmns que vou
reunirme co que o meu Pai e o voso Pai, o meu
Deus e o voso Deus. " Entn foi Mara Magdalena e
contou aos discpulos que vira ao Seor, e tamn o
que el lle dixera. Palabra de Deus
Oracin

Que viches de camio, Mara, na ma?


Ao meu Seor glorioso, a tumba abandonada,
Os anxos testemuas, sudarios e mortalla.
Resucitou de veras, o meu amor e a mia
esperanza!
Vide a Galilea, al veredes os seus
A gloria da Pascua. Primicia dos mortos,
Sabemos, pola ta graza, que ests resucitado.
A morte en ti non manda. Aleluia, aleluia.
XOVES 4 DE ABRIL. COECRONO AO PARTIR O
PAN. No nome do Pai, do Fillo...
Ambientacin
Xess resucitado sae ao noso encontro para iluminar
as nosas dbidas, fortalecer os nosos fracasos e
levantarnos dos nosos pesimismos. Tamn hoxe,
ns, como os discpulos de Emas, queremos gozar
da sa presenza.
Lectura (Lc 24, 13-35)
Dous dos discpulos dirixanse a Emas. Mentres
conversaban, Xess acheguselles e se puxo a
camiar o seu lado. Xess preguntou: " De que vides
falando polo camio? "
Dixronlle: "O de Xess de Nazaret, un profeta
poderoso en feitos e palabras diante de Deus e de
todo o pobo. (...) Ns tiamos a esperanza de que el
fose o liberador de Israel, pero xa pasaron tres das.
Non obstante, algunhas das mulleres que estn
con ns asustronnos, pois foron de madrugada ao
sepulcro e non encontraron o corpo; (...) Xess
dxolles entn: " Que faltos de comprensin sodes e
canto vos custa crer todo o que dixeron os profetas!
Acaso non tia que sufrir o Mesas estas
cousas antes de ser glorificado? " Logo, pxose a
explicarlles todas as pasaxes das Escrituras que

falaban del. Ao chegar onde se dirixan, Xess fixo


coma se fose a seguir adiante; pero eles obrigrono
a quedar, dicindo: "Queda connosco, porque xa
tarde e est a facerse de noite. " Cando estaban
sentados mesa, tomou o pan, e despois de dar
grazas a Deus, partiuno e deullo. Nese momento
abrronselles os ollos e recoeceron a Xess; pero el
desapareceu. Dixronse o un ao outro: " Non certo
que o corazn nos arda no peito mentres nos via
falando polo camio e nos explicaba as Escrituras?
". Palabra de Deus
Oracin
Como os discpulos de Emas, ns tamn che
pedimos que quedes connosco.
Queda connosco para disipar as nosas dbidas, para
afastar os nosos temores, para mostrarnos o
camio.
Queda connosco para consolarnos nas nosas
tristuras, para apoiarnos nas nosas debilidades, para
santificarnos polo teu Esprito.
Queda connosco, Seor, segundo a ta promesa,
todos os das ata o fin do mundo. Aleluia.
VENRES 5 ABRIL. O SEOR. No nome do Pai,
do Fillo...
Ambientacin
Cando inesperadamente nos encontramos con
algun querido a quen non esperamos, o noso
corazn d un xiro de alegra. Tamn hoxe podemos
vivir a mesma experiencia. Abonda con que
esteamos atentos para descubrir a Xess no medio
de todo o que nos pase, no encontro coas persoas
que hoxe se crucen no noso camio
Lectura (Xn 21, 1-19)

Despois disto, Xess apareceuse outra vez, a beiras


do lago de Tiberades. Sucedeu dste xeito: Estaban
xuntos Simn Pedro, Toms, ao que chamaban o
Xemelgo, Natanael, que era de Cana de Galilea, os
fillos
de Zebedeo e
outros
dous
discpulos.
Simn Pedro dxolles:
Voume
pescar.
"
Eles
contestaron: "Ns tamn imos. " Foron, e subiron
a unha barca; pero aquela noite non pescaron nada.
Cando comezaba a amencer, Xess apareceuse na
beira, pero os discpulos non saban que fose el.
Xess preguntoulles: "Muchachos, non pescastes
nada? " "Nada" Xess dxolles: "Botade a rede
dereita da barca e pescaredes. " As o fixeron, e non
podan sacar a rede polos moitos peixes que
colleran. Entn aquel discpulo a quen Xess quera
moito dxolle a Pedro: " o Seor! " Apenas
ou Pedro que era o Seor, vestiuse, e lanzouse
auga. Os outros discpulos chegaron praia coa
barca, arrastrando a rede chea de peixes. Ao baixar
a terra encontraron un lume, cun peixe enriba, e
pan. Xess dxolles: "Traede algns peixes. "
Simn Pedro subiu barca e arrastrou ata a praia a
rede chea de grandes peixes, cento cincuenta e tres
(...) Cando xa comeran, Xess preguntou a Simn
Pedro: "Simn, fillo de Xon, masme mis
que estes? " Pedro contestoulle: "Si, Seor, ti sabes
que te quero. " Xess dxolle: "Apacienta os
meus cordeiros. " Volveu preguntarlle: "Simn, fillo
de Xon, masme? " Pedro contestoulle: "Si, Seor,
ti sabes que te quero. " Xess dxolle: "Apacienta as
mias ovellas. " Por terceira vez preguntoulle:
"Simn,
fillo
de Xon,
quresme?
" Pedro,
entristecido porque Xess lle preguntaba por
terceira vez se lle quera, contestoulle: Seor, ti
sbelo todo: ti sabes que te quero. " Xess dxolle:
"Apacienta as mias ovellas. Asegroche que cando
eras mis novo te vestas para ir onde queras; pero

cando sexas vello, estenders os brazos e


outro vestirate e levarate a onde non queiras ir. Ao
dicir isto, Xess estaba a dar a entender de que
xeito Pedro haba de morrer, e como a glorificar a
Deus coa sa morte. Despois dxolle: "Sgueme! ".
Palabra de Deus
Oracin
Seor Xess, que chamas a quen queres, chama a
moitos de ns a traballar contigo.
Ti que iluminaches coa ta Palabra aos que
chamaches, ilumnanos co don da fe en ti.
Ti que os sostiveches nas dificultades, axdanos a
vencer as nosas dificultades de mozos de hoxe.
E se chamas a algn de ns para consagrarnos a ti,
que o teu amor caldee esta vocacin dende o seu
nacemento e a fagaa crecer e perseverar ata a fin.
Amn
MARTES 9 DE ABRIL. TESTEMUAS
RESUCITADO. No nome do Pai, do Fillo...

DO

Ambientacin
Que ma de luz recn amencida!
Resucitou Xess e chmanos vida.
Espertade, hora de nacer,
hora de vivir a vida nova, a graza do Seor.
Non choredes, na boca un cantar
e un lugar para o gozo e a esperanza en cada
corazn.
Camiade ao vento da fe,
sementando de ilusin o voso sendeiro: Vivindo do
amor.
Non temades, que Cristo nos salvou.
A morte xa non fere os seus amigos. Xess
Resucitou.

Lectura (Mc 16, 9-15)


Xess, despois de resucitado, ao amencer o primeiro
da da semana, apareceuse primeiro a Mara
Magdalena, da que expulsara sete demos. Ela foi e
comunicouno aos que andaran con Xess, que entn
estaban tristes e chorando. Ao ola dicir que Xess
viva e que ela o vira, non a creron. Despois
apareceuse Xess, baixo outra forma, a dous deles
que camiaban dirixndose ao campo. Estes foron e
comunicrono
aos demais, pero tampouco a eles lles creron. Mis
tarde, aparecuselle Xess aos once discpulos,
mentres estaban sentados mesa. Reprendeunos
pola sa falta de fe e a sa teimosa, porque non
creran os que o viran resucitado. E dxolles: "Ide por
todo o mundo e anunciade a todos a boa noticia".
Palabra de Deus
Oracin
Respondemos a cada aclamacin: Seor Xess,
queremos ser as tas testemuas.
- Prometiches estar cos teus discpulos ata o fin do
mundo. R
- Enviaches os teus discpulos ao mundo enteiro
para proclamar o teu Evanxeo. R
- Queremos ser as tas testemuas, Seor. Grazas
por confiar en ns. R
MRCORES 10 DE ABRIL. TRAS AS PEGADAS
DO RESUCITADO
En nome do Pai, do Fillo...
Ambientacin
Moitas veces vivimos confusos, preocupados, fartos
de problemas. Non obstante, presta atencin esta

ma ao Evanxeo que nos di que se cremos en


Xess, seremos felices.
Lectura (Xn 16, 6-14)
Naquel tempo Xess dixo: Eu son o camio, a
verdade e a vida. Soamente por min se pode chegar
ao Pai. Se me coecedes, tamn coeceredes o meu
Pai; e dende agora xa lle coecedes e estdeslle a
ver. " Felipe dxolle entn: "Seor, dixanos ver ao
Pai e con iso abndanos. " Xess contestoulle:
"Felipe, tanto tempo hai que estou convosco e anda
non me coeces? O que me ve a min ve o Pai: por
que me pides que vos deixe ver ao Pai? No cres que
eu estou no Pai e o Pai en min? As cousas que eu
vos digo non as digo pola mia propia conta. O Pai,
que vive en min, o que fai a sa propia obra.
Crdeme que eu estou no Pai e o Pai en min; se non,
crede polo menos polas propias obras. Asegrovos
que o que cre en min far tamn as obras que eu
fago; e far outras anda mis grandes, porque eu
vou ao Pai. E todo o que pidades no meu nome eu o
farei, para que polo Fillo se manifeste a gloria do Pai.
Eu farei calquera cousa que me pidades no meu
nome". Palabra de Deus
Oracin
Dmosche grazas, Pai, por Xesucristo, que o
camio, a verdade e a vida.
Sen nomealo ou recoecendo o seu nome, todos os
homes o buscan. Tamn o buscamos ns cando
escoitamos a sa voz e o seguimos impulsados polo
Esprito.
Bendicmoste, Pai, porque o Esprito que todos
levamos dentro nos impulsa a recoecer a ta
palabra e a ta obra nas encrucilladas da vida, al
onde os nosos irmns traballan pola verdade, a
xustiza e a liberdade.

Bendicmoste, Pai, porque no fondo de ns mesmos


sentimos unha chamada vida, bondade e
sinceridade.
E sabemos que ti plantaches esa semente en ns, e
en todos os homes. AMN.
XOVES 11 DE ABRIL. VIVE A TA VIDA! No
nome do Pai, do Fillo...
Ambientacin
Adoitamos esquecer que a vida unha grande
oportunidade que nos regala Deus. A vida para
admirala, para coidala e gozala. Ben verdade que
hai momentos difciles, pero non debemos esquecer
que Deus nos acompaa. Por iso, sempre debemos
ter disposto o noso corazn e estar atentos ao que
verdadeiramente importante. Escoita con atencin.
Lectura (Xn 10, 9-10.27-28)
Entn Xess dxolles de novo: eu son a porta das
ovellas. Se un entra por min, estar a salvo... E vin
para que tean vida e a tean en abundancia... As
mias ovellas escoitan a mia voz. Eu cozoas e
elas sguenme. Eu doulles a vida eterna e non
morrern xamais, e ningun as arrebatar da mia
man. Palabra de Deus
Oracin
A vida nos dada; grazas, Seor.
A vida un latexo de Deus; grazas, Seor.
A vida alento do Esprito; grazas, Seor.
A vida canto e palabra; grazas, Seor.
A vida relacin e encontro; grazas, Seor.
A vida doazn e entrega; grazas, Seor.
A vida esforzo e esperanza; grazas, Seor.
A vida dor e loita; grazas, Seor.
A vida busca; grazas, Seor.

A vida unin con Deus e os irmns; grazas, Seor.


VENRES 12 DE ABRIL. UN S CORAZN. No
nome do Pai, do Fillo...
Ambientacin
Cando vivimos a vida illados e ss sentmonos mal.
Xess Resucitado invtanos a quitar de ns todo o
que nos separa dos demais e a buscar, sobre todo, o
que nos une.
Lectura (Feit 2, 42-47)
Os irmns eran constantes en escoitar o ensino dos
apstolos, na vida comn, na fraccin do pan e nas
oracins. Todo o mundo estaba impresionado polos
moitos prodixios e signos que os apstolos facan en
Xerusaln. Os crentes vivan todos unidos e tano
todo en comn; vendan posesins e bens, e
repartano entre todos, segundo a necesidade de
cada un. A diario acudan ao templo todos unidos,
celebraban a fraccin do pan nas casas e coman
xuntos, gabando a Deus con alegra e de todo
corazn; eran ben vistos de todo o pobo, e da tras
da o Seor a agregando ao grupo os que se an
salvando. Palabra de Deus.
Oracin
Seor, ti sabes que te quero, a pesar das mias
cadas,
das
mias
traizns
e
dos
meus
esquecementos...
Seor, ti sabes que te quero, a pesar dos meus
erros, dos meus desvos e da mia cegueira...
Seor, ti sabes que te quero todo o da, nos meus
traballos, nos meus anacos de diversin, no meu
descanso e na mia convivencia con outros... Seor,
ti sbelo todo, Ti sabes que te quero.

Oracin
Seor Resucitado, ti es a nosa forza, a nosa vida.
Seor Resucitado, dnos alegra de vivir.
Seor Resucitado, ensnanos a camiar como irmns
ao teu encontro.
Seor Resucitado, fai de ns unha clase en marcha.
Seor Resucitado, pon claridade nos nosos ollos de
crentes.
Seor Resucitado, pon humildade na nosa vida para
recoecerte vivo.
AMN.
SEMANA DA Xornada Mundial de Oracin polas
Vocacins (JMOV)
LUNS 15 ABRIL. No nome do Pai, do Fillo...
AMBIENTACIN
Comezamos unha semana especial na Igrexa.
Celbrase a xornada Mundial de oracin polas
vocacins e queremos unirnos a todos os crentes do
mundo. Esta vez, o lema invtanos claramente a
vivir unha actitude moi concreta: A CONFIANZA. Que
necesitas ti para fiarte de algun? Faste de ti
mesmo? Que necesitas ti para ser capaz de dar a
ta vida polos demais? Imos orar nesta semana con
algunhas palabras de Xess que poidan axudarnos a
fiarnos mis del.
ESCOITAMOS A PALABRA DE XESS: Xon
10,27
Naquel tempo, dixo Xess: As mias ovellas
escoitan a mia voz, e eu cozoas, e elas
sguenme, e eu doulles a vida eterna.

PALABRA DE DEUS
A semana de oracin polas vocacins sempre se
sita en torno ao cuarto domingo de Pascua, onde
escoitamos o texto de Xess como Bo Pastor. Nesta
lectura podemos atopar unha primeira pista: para
fiarnos de algun, temos que coecernos. Xess
cocenos a cada un persoalmente. El tamn pode
dicirnos a ns: "confo en ti".
Coecemos a Xess? Poderiamos coecelo mis?
Como?...
Nosopai...
Gloria ao Pai, ao Fillo...
MARTES 16 DE ABRIL. No nome do Pai, do
Fillo...
AMBIENTACIN
Cando nos sentimos libres e confiados, cando non
temos que estar a protexernos de algun, porque
sabemos que nunca nos far dano iso fainos
felices! O mesmo acontece cando podemos sentir
as a Deus na nosa vida: como un aliado... Moitos
homes e mulleres ao longo da historia dixronlle isto
mesmo: confo en Ti! E entregaron a vida enteira. Un
deles, foi Pedro.
ESCOITAMOS A PALABRA DE XESS: Mateo 14,
22-29
Naquel tempo, Xess mandou aos discpulos subir
barca e a ir por diante del outra beira, mentres el
despeda a xente. Despois de despedir a xente,
subiu ao monte a soas para orar; ao atardecer
estaba s al.
A barca achbase xa distante da terra, zarandeada
polas ondas, pois o vento era contrario. E cuarta

vixilia da noite veu el cara a eles, camiando sobre


o mar. Os discpulos, vndoo camiar sobre o mar,
turbronse e dican: un fantasma, e de medo
puxronse a berrar. Pero ao instante faloulles Xess
dicindo: nimo!, que son eu; non temades.
Pedro respondeulle: Seor, se es ti, mndame ir
onde ti sobre as augas. Ven!, dxolle. Baixou
Pedro da barca e pxose a camiar sobre as augas,
indo cara a Xess.
PALABRA DE DEUS
Algun que capaz de fiarse e confiarse a outra
persoa, algun valente, decidido; quen se atreve,
algun que non perde a esperanza fcilmente.
algun capaz de camiar polas augas simplemente
porque Aquel de quen se fa llo pediu. Algunha vez
tiveches esta experiencia? e con Deus? Cando foi a
ltima vez que te lanzaches a algo soamente porque
te fiabas de quen cho propoa?
Nosopai...
Gloria ao Pai, ao Fillo...
MRCORES 17 DE ABRIL. No nome do Pai, do
Fillo...
AMBIENTACIN
Onte escoitamos o que lle pasou a Pedro con Xess
no lago... Non lemos a pasaxe enteira. O mesmo
texto nos pode dar outra nova pista para a nosa
oracin. Pedro fiouse de Xess e pxose camiar
cara a el no lago. Escoitou a Xess que o chamaba,
non tivo medo e fiouse del... non obstante, despois
pasoulle algo que o complicou... Imos escoitalo...
ESCOITAMOS A PALABRA DE XESS: Mateo 14,
29-33
Baixou Pedro da barca e pxose a camiar sobre as

augas, indo cara a Xess. Pero, vendo a violencia do


vento, entroulle medo e, como comezaba a
afundirse, berrou: Seor, slvame! Ao punto
Xess, tendendo a man, agarrouno e dille: Home
de pouca fe, por que dubidaches? Subiron barca
e amainou o vento. E os que estaban na barca
prostrronse ante el dicindo: Verdadeiramente es
Fillo de Deus.
PALABRA DE DEUS
A Pedro pasoulle o que nos pasa a todos algunha
vez: dubidamos, temos medo, sentmonos ss, non
somos capaces de responder a Xess como
quereriamos... Pero Pedro fai algo fundamental:
capaz de pedir axuda. Quen se fa, algun capaz
de pedir a quen pode axudalo porque non ten medo
de quedar mal ante os outros nin lle importa parecer
menos forte ou seguro que os demais. O que se fa
capaz de recoecer que outros poden axudarlle e
que hai momentos en que necesitamos axuda.
Tamn con Deus! cstache pedir axuda aos demais
cando o necesitas? snteste mal se o fas? e con
Deus?
Nosopai...
Gloria ao Pai, ao Fillo...
XOVES 18 DE ABRIL. No nome do Pai, do Fillo...
AMBIENTACIN
Seguimos pedindo a Deus nesta semana que
aumente a nosa fe e a nosa esperanza, que nos
ensine a confiar en ns mesmos, nos demais e sobre
todo nel.
Escoita as palabras deste salmo, porque s un
pequeno versculo:
ESCOITAMOS A PALABRA DE DEUS: Sal 62,6.

Descansa s en Deus, alma mia, porque el a


mia esperanza.
PALABRA DE DEUS.
A palabra de hoxe moi sinxela e s veces moi
difcil de vivir. O que confa en Deus algun que
vive descansado e con esperanza. Non algun
nervioso, axitado, sufocado polo que vai pasar ou
polo que non pasou. Non che gustara vivir as,
sentindo que a ta alma, o teu interior, descansa? O
descanso non ten nada que ver coa preguiza e o
aburrimento. Ao contrario! unha esperanza que te
mantn activo, atento a calquera cousa que poida
necesitar aquel de quen te fas. E se Deus quixese
algo de ti? E se esperase que coa ta vida fagas
grandes cousas?
Nosopai...
Gloria ao Pai, ao Fillo...
VENRES 19 DE ABRIL. No nome do Pai, do
Fillo...
AMBIENTACIN
Chegamos ao final desta semana de oracin polas
vocacins. Fomos pedindo a Deus que nos axude a
fiarnos de l, coa esperanza de aprender as a
escoitalo e a deixar que a sa Palabra tea peso na
nosa vida. Qudanos hoxe a ltima "pista".
ESCOITAMOS A PALABRA DE DEUS: 1 Xn 4,16
Ns coecemos o amor que Deus nos ten e cremos
nel.
PALABRA DE DEUS.
Esta ltima pista moi clara pero por moito que a
repitamos, non sempre a vivimos: Ns coecemos o

amor que Deus nos ten e cremos nel. O segredo


para confiar saber que nos queren, sentirnos
amados. O mesmo acontece con Deus. Imos
recordar unhas palabras do anterior Papa, Benedicto
XVI, que escribiu a carta para esta Xornada Mundial.
Nun momento dica aos mozos:
Que sera a vosa vida sen este amor de Deus?
Deus coida do home dende a creacin ata o fin dos
tempos, cando levar a cabo o seu proxecto de
salvacin. No Seor resucitado temos a certeza da
nosa esperanza! (Discurso aos mozos da diocese
de San Marino-Montefeltro, 19 xuo 2011).
Anda que Xess nos chame a cada un
especialmente e tea unha misin para cada un de
ns... se non nos sentimos queridos por Deus, que
difcil ser responder e entregar a vida! E como
podemos aprender a sentir que Deus nos quere, que
lle importamos, que est continuamente querendo
comunicarse connosco? ... Polo menos, nunca deixes
de buscar....
Nosopai...
Gloria ao Pai, ao Fillo...
MRCORES 24 DE ABRIL. ONDE TI ESTS,
XORDE A VIDA
No nome do Pai, do Fillo...
Ambientacin
Xess non morreu na cama, de morte natural e de
puro vello, nin morreu nun accidente ou dun ataque
ao corazn. A Xess matrono como a vtima mis
inxusta de toda a historia; morreu s mans das
autoridades polticas, militares e relixiosas. A sa
morte non calquera morte: un asasinato legal.
Pero Deus, que permanecera calado, como dando

tempo aos homes para que se empapasen da imaxe


da Cruz e tomasen conciencia do que fixeran,
intervn para dar o seu parecer ante os feitos: non
di nada, sinxelamente resucita a Xess. Non o
devolve vida, senn que lle d unha nova vida, a
vida de Deus, na que xa non posible o erro, nin a
confusin, nin o temor, nin a morte.
Lectura (Hch 10, 34.37-41)
Pedro tomou entn a palabra e dixo: "Xa coecedes
o que aconteceu no pas dos xudeus, comezando
por Galilea, despois do bautismo predicado por
Juan. Refrome a Jess de Nazaret, a quen Deus
unxiu con Esprito Santo e poder. El pasou facendo o
ben e curando os oprimidos polo demo, porque
Deus estaba con el. Ns somos testemuas de todo
o que fixo no pas dos xudeus e en Xerusaln. A el,
a quen mataron colgndoo dun madeiro, Deus
resucitouno ao terceiro da e concedeulle que se
manifestase, non a todo o pobo, senn s
testemuas elixidas de antemn por Deus, a ns
que comemos e bebemos con el despois que
resucitou de entre os mortos.
Palabra de Deus.
Oracin
Poemos ante Cristo Resucitado todas as nosas
increnzas, rutinas, medos e mortes, para que polo
poder da sa Resurreccin se convertan en vida
entregada aos demais. Onde Ti ests xorde a vida,
por onde pasas florece o deserto, onde Ti miras
ilumnase o ceo e no corazn nace a paz. Onde Ti
ests, volve a vida.
XOVES
25
DE
ABRIL.
EVANXELISTA
No nome do Pai, do Fillo...
Ambientacin

SAN

MARCOS,

San Marcos identificado como Xon Marcos. A sa


nai chambase Mara e a sa casa, en Xerusaln,
estaba a disposicin das primeiras comunidades
cristis. Era parente de Bernab e xunto con San
Paulo lvano a Antioquia, onde el fundara a Igrexa:
posteriormente levado a Chipre e Perge. San Pedro
teno como o seu discpulo e chgao a chamar "fillo
seu".
Escribiu os relatos que predicaban os apstolos e as
naceu o segundo Evanxeo -ou de Marcos-, que
expresin viva da predicacin de Pedro, chea de
viveza, colorido, precisin, claridade e detalle.
Apenas presenta discursos, comentarios ou glosas.
Presenta feitos que falan por si mesmos, milagres e
persoas cheas de vida. o evanxeo mis
condensado dos catro.
Marcos presntanos a Xess como Fillo de Deus. O
seu evanxeo breo as: "comeza a Boa Noticia de
Xess, Mesas, Fillo de Deus,".
Lectura (Hch 12, 24ss)
Naqueles das, a Palabra do Seor funda e
propagbase. Cuand cumpriron a sa misin,
Bernab e Saulo volvronse a Xerusaln, levndose
con eles a Juan Marcos... Con esta misin do Esprito
Santo, baixaron a Seleucia e de al zarparon para
Chipre.
Palabra de Deus.
Oracin
Seor, hoxe queremos darche grazas polo teu
evanxelista Marcos e por tantas persoas que nos
falan de ti coas sas palabras, cos seus escritos e
coas sas vidas. Grazas por facerte prximo a ns e
deixarnos a ta mensaxe no marabilloso, sinxelo e
concreto segundo Evanxeo. Nel se nos fala de
Xess, o teu Fillo, o noso Salvador, preocupado por
todas e cada unha das persoas.

Pedmosche con confianza que nos deas a suficiente


capacidade e vontade para ler, reflexionar e facer
vida todas as ensinanzas que nos presentas na ta
Boa Noticia e que nunca nos cansemos de buscar
nelas a luz que nos ilumine no noso traballo diario.
Pedmoscho por Xesucristo Noso Seor. Amn.
VENRES 26 DE ABRIL. O SINAL DOS CRAVOS
No nome do Pai, do Fillo...
Ambientacin
Xess resucitado recoecido polos seus discpulos
non pola sa figura gloriosa, senn polos sinais da
sa paixn. As cicatrices anda abertas actan como
sinal de recoecemento para mostrar que o
Resucitado o executado, o torturado, o
abandonado dos seus discpulos.
Non se pode crer na Resurreccin senn dende a
cruz, dende o seguimento do Crucificado.
Lectura (Xon 20, 24-29)
Toms, un do grupo dos doce, a quen chamaban "O
Xemelgo", non estaba con eles cando se lles
apareceu Xess. Dixronlle, pois, os demais
discpulos: Vimos o Seor. Toms contestoulles: "Se
non vexo os sinais deixados nas sas mans polos
cravos e meto o meu dedo nelas, se non meto a
mia man na ferida aberta no seu costado, non
crerei.
Oito das despois, achbanse de novo reunidos na
casa todos os discpulos de Xess. Estaba tamn
Toms. Anda que as portas estaban pechadas,
Xess presentouse no medio deles e dxolles: "A paz
estea convosco". Despois dixo a Toms: "Achega o
teu dedo e comproba as mias mans; achega a ta
man e mtea no meu costado. E non sexas

incrdulo, senn crente". Toms dixo: " Seor meu e


Deus meu! Xess contestoulle: " Cres porque me
viches? Ditosos os que cren sen ver".
Palabra de Deus.
Oracin
Respondemos a cada peticin dicindo: Aumenta a
nosa fe!
- Por todos os que teen fame e sede de pan, de
xustiza, de Deus... para que todas as sas fames
sexan saciadas.
Todos: Aumenta a nosa fe!
- Por todos os que dubidan, polos que non
recoecen a Cristo nas sas vidas, para que o
descubran prximo polo testemuo dos crentes.
Todos: Aumenta a nosa fe!
- Por todos ns, que cremos sen ver, para que
deamos testemuo de Cristo Resucitado coas nosas
vidas.
Todos: Aumenta a nosa fe!
Gloria ao Pai...
LUNS 29 ABRIL
ENVIAREIVOS O ESPRITO SANTO
No nome do Pai, do Fillo...
Ambientacin
Comezamos a quinta semana de Pascua, e
seguimos afondando no que significa para ns o
feito de que Xess resucitase.
Lectura (Juan 14, 23-26)
Naquel tempo, dixo Xess aos seus discpulos: "O
que me ama, manterase fiel s mias palabras. O
meu Pai amarao, e o meu Pai e eu viremos a el e
faremos morada nel. Pola contra, o que non garda
as mias palabras, que non me ama. E as palabras
que escoitades non son mias, senn do Pai que me

enviou. Dxenvos todo isto mentres estou convosco;


pero o Esprito Santo, a quen o Pai enviar no meu
nome, far que recordedes o que eu vos ensinei e
volo explicar todo". Palabra de Deus.
Oracin
Dmosche grazas, Pai, polo don do Esprito que,
polo teu Fillo, fas ao mundo. Que o teu Esprito nos
dea forza para loitar pola verdade, a xustiza e o
amor; luz para comprender a todos, axuda para
servir, xenerosidade para amar, paciencia para
esperar.
Gloria ao Pai...
MARTES 30 DE ABRIL
O ESPRITO DO SEOR EST SOBRE MIN
En nome do Pai, do Fillo...
Ambientacin
O Esprito do Seor est sobre ns e implsanos,
como aos apstolos, a ser testemuas do
Resucitado, a comunicar aos demais o que vimos e
odo, a anunciar que o Seor foi bo connosco. Este
un gran don, que se converte en tarefa para cada un
dos que creemos en Xesucristo.
Lectura (Lucas 4)
O Esprito do Seor est sobre min, envioume a
consolar aos tristes, sandar os enfermos, animar aos
abatidos, axudar aos cansos, botar unha man aos
cados, apoiar os vacilantes. Envioume a proclamar
a Boa Nova. Palabra de Deus.
Oracin
Ven, Esprito Santo, aos que buscan a Deus s
apalpadelas, para que o encontren.
Ven, Esprito Santo, aos que teen medo ao futuro,
para que tean confianza.
Ven, Esprito Santo, aos que teen o corazn
encollido, para que encontren un corazn amigo.

Ven, Esprito Santo, aos que se senten ss, para que


encontren algun prximo.
Ven, Esprito Santo, aos que teen o corazn
endurecido, para que se lles abrande.
Ven, Esprito Santo, aos que o cren e llelas dan de
todo, para que sexan humildes e sinxelos.
Gloria ao Pai...
LUNS 29 ABRIL
No nome do Pai, do Fillo...
Ambientacin
Comezamos a quinta semana de Pascua. Xess,
antes de morrer deixounos un mandamento novo co
que quera que todos estivsemos unidos. E
podemos ir un pouco mis al, amizade en todas
as facetas da nosa vida, incluso amizade dentro
da Igrexa
Lectura do Evanxeo de San Xon 13, 34-35
Douvos un mandamento novo: que vos amedes uns
a outros; como eu vos amei, amdevos tamn entre
vs. O sinal polo que coecern todos que sodes
discpulos meus ser que vos amades uns a outros.
PALABRA DO SEOR
Este o testamento de Xess.
Xess fala dun "mandamento novo". A novidade do
que nos pide est na forma de amar propia de
Xess: "amdevos como eu vos amei".
O primeiro que os discpulos experimentaron que
Xess os amou como a amigos: Non vos chamo
servos... a vs chameivos amigos". Habmonos de
querer sinxelamente como amigos e amigas. E entre
amigos cidase a igualdade, a proximidade e o
apoio mutuo. Ningun est por riba de ningun.
Ningn amigo seor dos seus amigos.
Por iso, Xess corta de raz as ambicins dos seus

discpulos cando os ve discutindo por ser os


primeiros. A busca de protagonismos interesados
rompe a amizade e a comun. Xess recrdalles o
seu estilo: "non" vin "a ser servido senn a servir".
Entre amigos ningun se ha de impoer. Todos han
de estar dispostos a servir e colaborar.
Esta amizade vivida polos seguidores de Xess non
xera unha comunidade pechada. Ao contrario, o
clima cordial e amable que se vive entre eles
disponos a acoller os que necesitan acollida e
amizade. Xess ensinounos a comer con pecadores
e xentes excludas e desprezadas. Intentemos ns
amar as.