Está en la página 1de 3

I

URTARRILAK 25 ENERO 2015


EGUNA: Urtarrilaren 25a, igandea

DA: Domingo 25 Enero

TOKIA: Algorta-Getxo

LUGAR: Algorta-Getxo

IRTEERA:
Algortako
Batzokiaren aurrean).

104

(Algorako SALIDA: Algortako Etorbidea, 104 (frente


al Batzoki de Algorta.

IBILBIDEAK: kartelean beheko mailetarako CIRCUITO: En el cartel figura en rojo el


ibilbidea gorriz ageri da eta beste circuito de las categoras inferiores, y en
guztietarako orlegiz.
verde el resto.
EGINGO DIREN LASTERKETAK
ORDUA
HORA

MAILA
CATEGORIA

PRUEBAS A REALIZAR:

JAIOTZE URTEA
AO NACIMIENTO

BIRAK
VUELTAS

LUZEERA
DISTANCIA

11:00

TXIKIAK

2009-10-11

ROJA

330 m.

11:05

PREBENJAMIN

2007-2008

1 ROJA

500 m.

11:15

BENJAMINES

2005-2006

1 ROJA

500 m.

11:25

ALEVINES

2003-2004

2 ROJA

1.000 m.

11:35

INFANTILES

2001-2002

3 ROJA

1.500 m.

11:45

CADETE
JUVENIL
JUNIOR

2000
1998-1999
1996-1997

2 VERDE
3 VERDE
3 VERDE

2.200 m.
3.300 m.
3.300 m.

12:05

VETERANOS

35 aos cumplidos

4 VERDE

4.400 m.

12:30

SENIOR

1980-1995

5 VERDE

5.500 m.

IZEN-EMATEAK: dohan

INSCRIPCIONES: Gratuitas.

IZEN-EMATEKO ERAK:

MODO DE INSCRIPCIN:

Ostirala den Urtarrilaren 23ko


24:00ak arte, online www.itxartu.com
webgunea erabiliz.
Fadura
Polikikiroldegian
Urtarrilaren 22ko 19:00ak arte
Kantxa Kirol Moda eta Gaztaaga
Kirolak dendetan Urtarrilaren 22ko
19:00ak arte.

Hasta las 24 horas del viernes da


23, on line a travs de www.itxartu.com
En el Polideportivo de Fadura hasta
las 19:00 del 22 de Enero
En Kantxa Kirol Moda o en Deportes
Gaztaaga hasta las 19:00 del 22 Enero.

Krosaren egunean lasterketa


bakoitzaren hasiera baino ordu erdi bat
lehenago behintzat, Algortako Batzokian.

El mismo da de la prueba, hasta


media hora antes de cada carrera, en el
patio del Batzoki de Algorta.

Gainera,
Klubek eta Ikastetxeek bere
lasterkari guztiak batera inskribitu
ditzakete
itxartu.itxartu@gmail.com
helbide elektronikoan, www.itxartu.com
webguneko informazioan ageri den excel
orria betez eta bidaliz.
Lasterketaren egunean Algortako
Batzokian mahai bereziak jarriko dira
posta elektronikoaz izena eman duten
guztiek azkar beren dortsalak jaso
ditzaten.
Klub
eta
Ikastetxeei
dagokienean, dortsal horiek elkartuta eta
ordezkariari edo pertsona arduraduari
emateko prest izango ditugu.

Adems,
Los clubes y centros escolares
pueden inscribir a todos y todas sus atletas
conjuntamente en la misma direccin
itxartu.itxartu@gmail.com, rellenando y
enviando la hoja excel que aparece en la
informacin de www.itxartu.com
El da de la carrera se habilitarn
mesas especiales para que todos los que
se apunten va correo electrnico puedan
recoger, en el patio del Batzoki de Algorta,
sus dorsales de forma ms rpida. En el
caso de clubes y centros escolares los
dorsales estarn agrupados y preparados
para entregarlos al delegado o persona
responsable.

SAILKAPENAK: Lasterketa guztietan


mutil/gizonek eta neska/emakumeek
batera korrituko dute, nahiz eta maila
bakoitzean bi sailkapen egongo diren.

CLASIFICACIONES: En todas las carreras


corrern conjuntamente chicos/hombres y
chicas/mujeres, aunque en cada categora
habr dos clasificaciones.

DOHAKO HAMAIKETAKOTXOA: maila


guztietako lasterkari guztiek helmugara
iristean urdaiazpikozko ogibitarteko eta
edari bana hartzeko bale bat hartuko
dute, Sustrai Taberna, Salem eta
Batzokiko Tabernaren opari.

CONSUMICIN GRATUITA: Todos los


corredores, de todas las categoras,
recibirn al llegar a meta un vale para
poder degustar un bocadillo de jamn y
una
bebida,
obsequio
de
los
patrocinadores: Taberna Sustrai, Salem y
Taberna Batzoki..

SARIAK
Haur mailako lasterkari eta gazteago
guztiek helmugara heltzean garaikur
bana bederen jasoko dute (txikak,
aurreumetxoak, umetxoak, kimuak eta
haurrak mailetakoek).

PREMIOS:
Todos los participantes de categoras
infantiles y menores recibirn al llegar a
meta, al menos, una medalla (txikis,
prebenjamines, benjamines, alevines e
infantiles).

Beste mailetan garaikurrak sailkatu


hauei emango zaizkie:
Mutil kadeteak: 1.ari
Neska kadeteak: 1.ari
Mutil gazteak: 1.ari
Neska gazteak: 1.ari
Mutil juniorrak: 1.ari
Neska juniorrak: 1.ari
Gizon beteranoak: 1, 2, eta 3.ari
Emakume beteranoak: 1., 2. eta 3.ari.
Gizon seniorrak: 1., 2., eta 3.ari.
Emakume seniorrak: 1., 2., eta 3.ari.

En el resto de categoras se entregarn los


siguientes trofeos:
Cadetes Masculino: 1
Cadetes Femenino: 1
Juveniles Masculino: 1
Juveniles Femenino: 1
Juniors Masculino: 1
Juniors Femenino:1
Veteranos Masculino: 1 - 2 - 3
Veteranos Femenino: 1 2 3
Seniors Masculino: 1 - 2 - 3
Seniors Femenino: 1 2 3

Sariak Sari-banaketaren unean jaso


behar dira eta banaketa Seniorren
lasterketa bukatu ondoren egingo da.

Los premios debern ser recogidos en el


momento de la Entrega de Premios, que se
realizar una vez finalizada la prueba de

Banaketa hau amaitu eta gero ez da


balizko erreklamaziorik onartuko, eta ez
zaio garaikurrik emango bere unean jaso
ez duen inori.

seniors. A partir de la finalizacin del acto


de entrega no se admitirn ni posibles
reclamaciones ni se entregarn los trofeos
a los premiados que no lo recogieran en su
momento.

GETXO KIROLAK-en SARIAK


Gatxo Kirolk-ek Getxo bizi diren eta
beranduenik urtarrilaren 25ean bere
izena ematen duten pertsonen artean
sari herrikoi hauek zozketatuko ditu:

PREMIOS GETXO KIROLAK


Getxo Kirolak sortear, entre las personas
participantes, inscritas a ms tardar el 24
de Enero, y que residan en Getxo, 7
premios populares:

-Fadura Jatetxean bi pertsonentzako


menua.
-Getxo Kirolaken Sendagile Zerbitzuan
bi azterketa mediku (bat emakume
batentzako
eta
bestea
gizon
batentzako).
- Getxo Kirolaken Osasun eta Estetika
Zerbitzuan bi masai (bat neska
batentzako
eta
bestea
gizon
batentzako).
-Getxo Kirolak-en Fitness-muskulazio
Gimnasioan bi entrenamendu gidatu eta
elikadurari buruzko aholkulaitza (bat
neska batentzako eta bestea gizon
batentzako).

-Un men para dos personas en el


Restaurante Fadura
-Dos reconocimientos mdicos en el
Servicio Mdico de Getxo Kirolak (uno
para una mujer y otro para un hombre).

Sari berezi hauek Sari banaketaren


hasieran
emango
dira.
Banaketa
ekitaldia amaitu ondoren sai bereziak
jasotzeko eskubidea galduko da.

Estos premios se entregarn al comienzo


de la Entrega de Premios. A partir de su
finalizacin se perder el derecho de
recogerlos.

TRAFIKOA: 11:00etatik 13:00etara itxita


egogo da.

TRFICO: Permanecer cerrado de 11:00


a 13:00

GARRAIOA: Algortatik kanpo bizi diren


korrikalari guztiei metroz Algortako
geltokiraino etorri daitezela aholkatzen
die Itxartu Taldeak, geltoki eta
lasterketen irteeraren artean 300 m.
baino ez baitago. Eta ibilgailuz etorriz
gero, Portu zaharreko zabalgunean
kotxea utzi eta handik Algortako
erdigunera igo daitezela.

TRANSPORTE: Itxartu Taldea recomienda


a todos los atletas que vivan fuera de
Algorta que se trasladen en Metro hasta la
estacin de Algorta, que se encuentra a
menos de 300 metros de la salida de la
carrera. En caso de desplazarse en
vehculo, recomendamos que aparquen el
coche en la explanada del Puerto Viejo y
suban por las escaleras hasta el centro de
Algorta.

-Dos masajes en el Servicio de Salud y


Esttica de Getxo Kirolak (uno para una
mujer y otro para un hombre).
-Dos
entrenamientos
guiados
y
asesoramiento de alimentacin en el
Gimnasio de Fitness-musculacin de
Getxo Kirolak (uno para una mujer y otro
para un hombre).