Está en la página 1de 2

BASES DO PREMIO DE BLOGS

DO
IES GARCA BARBN
1.- Coa pretensin de potenciar o uso educativo das Tecnoloxas da
Informacin e da Comunicacin entre todos os estudantes,
convocamos o Premio de Blogs Escolares 2015.
2.- Poden participar todos os alumnos e alumnas matriculados no
IES Garca Barbn.
3.- O blog ser individual non se admiten blogs colectivos- e
redactado preferentemente en lingua galega pode ter entradas
noutras linguas impartidas no centro- e creado en 2014 ou 2015.
4.- Para poder participar hai que enviar un correo electrnico
detallando os datos solicitados no modelo que se facilita na parte
inferior.
5.- Os criterios xerais de valoracin dos blogs fixan a sa atencin,
de maneira preferente, na elaboracin de contidos propios e de
calidade. Valoraremos a orixinalidade das aportacins e os
comentarios recibidos.
6.- Os temas do blog atendern preferentemente s ensinanzas
cursadas, o teu futuro acadmico e profesional ou as tas reflexins.
Complementariamente, tes a posibilidade de engadir outras
aportacins diversas sempre que sexan creacins propias.
7.- Un grupo de profesores e profesoras realizar a avaliacin dos
blogs e elixir os tres premiados.
8.- Haber tres premios que est previsto entregar a finais do mes
de xuo de 2015. Poder haber premios especiais.
9.- O xurado prestar especial atencin na verificacin da autora
das distintas aportacins ao blog e na obrigatoriedade de citar a
procedencia da informacin, no caso de non ser da nosa autora. En
caso contrario, o blog queda fra do Premio.
Ficha de datos
Nome e apelidos:

Premio de Blogs 2015


Curso e grupo:

Nome do blog:

Url do blog:

Breve comentario sobre o blog:

Remitir a ficha de datos a: premioblogs2015@gmail.com


Mis informacin en: http://premioblogs2015.blogspot.com.es/