Está en la página 1de 6

CUADERNO LATIN II

ORACIONES DE INFINITIVO

1. Stoici censent sapientes etiam ignotis esse amicos.


2. Solemus dicere summum bonum esse secundum naturam vivere.
3. Cato dixit litterarum radices amaras esse, fructus iucundiores.
4. Anaxagoras, nuntiata filii morte, dixit eum esse mortalem.
5. Iusti homines et boni est viri parere legibus.
6. Mos est Athenis laudari in contioni eos, qui sint in proeliis interfecti.
7. Gratus debet esse qui accepit beneficlum.
8. Vincere scis, Anibal, victoria uti nescis.
9. Legatos Caesar discedere vetuerat.
10. Sub vesperum Caesar portas claudi militesque ex oppido exire iussit.
11. Stultum est timere, quod vitare non potest.
12. Utile est rei publicae nobiles homines esse dignos maioribus suis.
13. Videmus alios velocitate ad cursum, alios viribus ad luctandum valere.
14. Gallorum omnium fortissimi sunt Belgae.
15. Livius bellum memorabilissimum omnium bellorum antiquorum scripsit.
16. Lupus ovibus semper timebitur.
17. Libri a discipulis leguntur.
18. Pulchrum carmen legebatur a magistro.
19. Graeci artibus et scientiis nobiliores fuerant quam Romani, sed Romani bello
et legibus praestantiores Graecis fuerunt.
20. Omnis aetas pauperibus et infirmis molesta est, tamen veterum vitia
paupertate et infirmitate turpiora sunt.
21. Virgilius clarissimus fuit inter poetas romanos.
22. Omnia sunt misera in bellis civilibus; sed in illis nihil muserius quam ipsa
vistoria.
23. Sueborum gens est longe maxima et bellicosissima Germanorum omnium.
24. Mihi nemo est amicior nec carior Attico.
25. Saepe amicus amico aperit consilium utilius quam gratius.
26. Caesar quam maximis potest itineribus in Galliam ulteriorem contendit;
provinciae toti quam maximum potest militum numerum imperat.
27. Ad exercitum proficisci cupit.
28. Constituit bellum facere et extrema omnia experiri.
29. Hunc ex primo ordine pauci Caesaris consecuti milites consistere coegerunt.
30. Caesar primis diebus castra magnis operibus munire instituit.
31. Confidere decet, timere non decet.
32. Clodius tribunus plebis fieri cupit.
33. Rebus suis contentum esse vera est felicitas.
34. Ab his primo Marsi dissentire incipiunt.
35. Legatos Caesari ad Pompeium sine periculo mittere licebat.
36. Libo neque legatos Caesaris recipere neque periculum praestare eorum
(III,17,5).
37. Constituunt communi consilio bellum ad Ilerdam propter ipsius loci
opportunitate gerere.

CUADERNO LATIN II
ORACIONES DE INFINITIVO

38. In adversa fortuna fortes viri meliora spirant.


39. Dux epistulam statim scribi iussit
40. Plebs leges consulis per tribunos confirmare potest
41. Consulis uxor tabulam frangere non potuit
42. Inter densas arbores uenator praedas spectare poterat
43. Comitia Pontificem Maximum eligere non poterant
44. In Italiam ire cum Iuliae amicis non poteramus
45. Piratae uitam probam et modestam agricolarum amare non poterant
46. Omnis homo bona quaerit, sed non semper inuenire potest
47. Homines in theatro ridere solent
48. Intellexit Caesar hostium copias ad castra appropinquare
49. Nuntiauerunt centurioni Caesarem in oppido esse
50. Confirmat legio se paratam ad bellum semper fuisse
51. Affirmamus libertatem ac amorem maximum hominibus esse bonum
52. Respondent consules se nunquam nihil mali fecisse
53. Puto leges ad hominum uitam necessarias esse
54. Animaduertit Caesar primam legionem paucos homines habere
55. Dicunt milites Caesarem bonum haberi imperatorem
56. Scimus omnes medicos aegrotam puellam curauisse
57. Narrat Cicero Laelium sermonem uobis de amicita exposuisse
58. Dicis hodie librum Ciceronis de senectute a Marco exponi
59. Narrant scriptores Germanos cum Romanis pacem fecisse
60. Dixerunt mihi Claudium et Marcum hodie consules creari
61. Dicunt poetas multas fabulas narrare iocosas
62. Te iubet a patria discedere Caesaris ira
63. Iussit Caesar hostes ad se duci
64. Legati Caesari nuntiauerunt Ariouistum cum omnibus copiis appropinquare
65. Caesar legatis dicit se amicos defendere
66. Multos affirmabant gladiatores in circo necari
67. Credebant nostri milites equites castra non cepisse
68. Petrus amicum Claudiae uidere non poterat
69. Errare humanum est, sed boni esse possunt uiri
70. Te in Italiam ire cum Iuliae amicis non oportet
71. Putabant Romani Ciceronem inter Romanos scriptores maximum fuisse
72. Clamabat ille miser se ciuem esse Romanum
73. Caesar partem prouinciae incursionibus hostium uastari audiebat
74. Caesar iussit obsides ad certam diem ad se dari
75. Nuntiatur Caesari tres partes copiarum flumen traduxisse
76. Omnes homines bona quaerunt, sed non semper ea inuenire possunt
77. Inimicos amare non omnibus placet
78. Iuuenile uitium est regere non posse impetum
79. Difficile est saturas non scribere
80. Dixit latro se aurum non arripuisse
81. Oportet consules legiones ducere
82. Mihi nuntiauit miles centurionem mandata non fecisse
83. Tibi dixit tribunus a militibus mandata non faci.
84. Dixit miles se semper putauisse te a Claudia amari
85. Centurio nuntiat hostes castra cepisse
86. Dicunt pastorum uocem in silua audiri posse

CUADERNO LATIN II
ORACIONES DE INFINITIVO

87. Agricola dicebat se pastoris uocem audire posse


88. Mihi dixerunt Caesarem tragoedias scripsisse
89. Affirmant militem uitae historiam narrare
90. Mater patri dixit puerum tabulam fratris fregisse
91. Dixit matri puella pupam a se inueniri non posse
92. Reprehendere et educare pueros magistri est
93. Non est iusti uiri inuidere collegis
94. Centurio primae legionis affirmat imperatorem aegrum esse
95. Oportebat maximum pontificem ab reliquis pontificibus legi
96. Affirmaui bella uiris dolorem ferre
97. Dicebant philosophi nihil scire principium sapientiae esse
98. Narrat Plato Socratem dixisse se nihil scire
99. Mulierem putabat Gaius Marcum amare
100. Affirmant scriptores dicere philosophos non esse Deum
101. Oportet omnes homines patriam amare
102. Dicimus longam artem, breuem uitam esse
103. Oportet te in Hispaniam ire et praetorem uidere
104. Narrat Liuium nauem Agripae e Sicilia nauigare in Italiam
105. Dicebat Socrates se nihil scire
106. Dicunt superbi homines se omnia scire posse
107. Narrauit Liuius strenuum militem gladio pugnare
108. Affirmaui bella generi humano angorem praebere
109. Feras affirmant esse lupos
110. Dicunt lupam Romulo Remoque lac dare
111. Dicis paruam saepe scintillam magnum excitare incendium
112. Dicebant Graeci Aegyptum multum frumentum Romae praebere
113. Semper dicam te argentum occultauisse
114. Credebant piratae se modestam agriolarum uitam amare non posse
115. Omnis putat homo uiros uera et bona quaerere
116. Dixit iudex se facta non cognoscere
117. Affirmas me amicum senatoris in horto uidisse
118. Putas milites centurionibus praemia dare non posse
119. Bonum est patres matresque amare et non timere
120. Credit latro se argentum capere potuisse
121. Dixit mihi miles te Marcum senatorem uidere non posse
122. Affirmauimus nos semper rei publicae fideles fuisse
123. Credimus deos esse et facta uirorum spectare
124. Affirmabis me tibi nunquam pecuniam dare
125. Putabat Marcus Lucium Romam iuisse et ibi manere
126. Puto te litteras consuli mittere posse
127. Mihi dixit Caesar litteras mitti ad amicum non posse
128. Existimamus consulem cum uxore uiuere non posse
129. Dicemus semper malum esse uxorem necare
130. Affirmabunt te litteras pecuniamque Claudiae amico non mittere
131. Dicebat filia gladiatoris patrem suum tristem esse
132. Non nobis placuit Ciceronem ante senatores uerba dicere
133. Mihi dixit discipulus puellam absurdas excusationes magistro dedisse
134. In ciuitate libera lingua et mens liberae esse debent
135. Dicunt unam Galliae partem ab Aquitanis incoli, Celtas aliam incolere

CUADERNO LATIN II
ORACIONES DE INFINITIVO

136.
137.
138.
139.

Dicebant omnes Galliae populos lingua differre


Dicunt inter omnes Gallos Belgas fortissimos esse
Facere mala et iniusta non bonum est
Super solis horologium homo scripsit omnes uulnerare horas, ultimam
necare
140. Germanum genus pugnae narrat Tacitus non bonum esse
141. Oportebat Romanos omnes populos dominare
142. Antiqui homines arbitrabantur mundum a deis creatum esse
143. Me canem esse credis?
144. Docti homines credunt non omnia ab ipsis recte facta esse
145. Saepe audiui urbem Romam antiquissimam esse
146. Legatus dixit castra ab hostibus oppugnata esse
147. Caesar frumentum omne ad se transportari iubet
148. Pontifices arbitrati sunt eos qui in Italia fuerant ab hostibus captos esse
149. Tribuni militum putabant castra qui milites fecerant ab ipsis militibus
deleta esse
150. Domum taciti intrauimus, ne a cane audiremur
151. Desilite in hanc fossam, ut hastas hostium uitetis
152. Coquum aquam attulit qua flammae extinguerentur
153. Fabri tatam noctem laborauerunt ut templum ante lucem perficerent
154. Hortatus est dux ut equitatus castra caperet.
155. Arbitror te opera similia scribere non posse
156. Iussum est a consulibus obsides in castra duci
157. Caesar cognouit per exploratores tres partes copiarum flumen traduxisse,
sed quartam partem in ripa manere
158. Eodem die ab exploratoribus cognouerunt hostes ad fluminis ripam
manere
159. Per exploratores cognouit Caesar montem a suis captum esse
160. Caesar dixit se semper amicos defendisse
161. Caesari nuntiatum est equites Bruti in nostros impetum facere
162. Nuntiatur militibus imperatorem cum incolumi exercitu adesse
163. Caesar rediens a Gallia uictor alterum consulatum poscere coepit
164. Caesar primis diebus castra magnis operibus muniri et ex finitimis
municipiis milites duci iubet
165. Consul nuntiauit Romanos ab hostibus uictos esse
166. Constituerunt duces opus munitionis milites facturos
167. Nuntiatum est tribuno exploratores hostium a custodibus captos esse
168. Oportebat consules non ex Italia exire
169. Centurio sciebat agros Romanorum ab hostibus uastatos esse
170. Vobis dico me ad castra non iturum
171. Animaduertit Caesar equitatum hostium ad castra appropinquauisse
172. Conor tibi dicere has mulieres mala fecisse
173. Arbitror te semper imperatorem bonum futurum
174. Clamabat ille miser se ciuem esse Romanum
175. Caesar partem prouinciae incursionibus hostium uastari audiebat
176. Caesar praescribit in litteris Labieno hostes ab se discessisse omnemque
ad eum multitudinem conuertisse
177. Caesar iubet obsides ad certam diem adduci

CUADERNO LATIN II
ORACIONES DE INFINITIVO

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.

Per exploratores Caesar certior est tres iam partes copiarum Heluetios
flumen traduxisse
Mulieres omnes propter infirmitatem maiores nostri in tutorum potestate
esse uoluerunt
Sapiens contentum sua sorte se esse declarat
Rex dixit Romanos exercitum parauisse et primos milites mox aduenturos
Femina suspicabatur puerum mentiri
Polliceor me fenestram cras refecturum
Testis negauit eum seni umquam nocuisse
Homo clamabat tabernam suam ardere
Audio decem homines heri damnatos esse
Senatores sciunt bellum terribile contra Britannos geri
Mercator sperabat se magnas diuitias in Hispania comparaturum
Omnes ciues credebant Claudium ueneno necatum esse
Seruus dicit ingentem nauem portui appropinquare
Iuuenis negauit se pecuniam perdidisse
Agricolae affirmauerunt uillas eorum incensas esse
Marcus dicit eum in Britannia habitare
Vir uxorem seruatam esse putat
Sciebat multas prouincias a latronibus uexari
Credo principem Agricolae inuidere
Spectatores uetuit cibum bestiis dare
Sacerdos pueros uetuit in templo loqui
Domina seruum iussit fenestram reficere
Pecuniam patri reddere debes
Centurio audiuit omnes captiuos effugisse
Nauem reficere tandem poteramus
Non licet uobis in uia ludere
Facile erat sacerdotibus uerum cognoscere
Credo milites fidem seruaturos
Hospites ancillam optime cantauisse putauerunt
Difficile mihi erit aequo animo loqui
Semper oportet nos fidem seruare
Patri meo libet prope mare habitare
Non licuit mihi uinum bibere
Militibus placuit a castris discedere
Libet mihi hoc donum accipere
Romanos numquam oportet hostibus credere
Decet te deos immortales honorare
Dicebatis hoc praetores cognoscere, a tribunis ignorari
Narrant oppidum Hispanorum flammis deleri
Affirmauerunt docti homines Deam Mineruam ualde uenerari a Graecis
Mihi uidetur centurionis amicum aurum non tulisse
Iubetur a tribuno castra capi
Puto naues uento deleri posse
Consul dicitur in Hispaniam ire non posse
Omnes quaesiuerunt pueros, sed nemo inueniri potuit
Praetores arbitrabantur haec a reliquis magistratibus ignorari
Reum inauditum damnare non licet

CUADERNO LATIN II
ORACIONES DE INFINITIVO

225. Caesari nuntiatur Heluetios per fines Haeduorum iter facere


226. Testis affirmauit latrones pecuniam rapuisse
227. Amicum nostrum suspicabamur multum uini bibisse
228. Medicus Claudium ueneno necatum esse credebat
229. Iuuenem pecuniam redditurum confidimus
230. Multos hospites audio inuitari
231. Nuntius respondit multa oppida deleta esse
232. Spectatores affirmant Milonem uicturum
233. Fur Sextum, uirum callidum, fallere non potuit
234. . Nemo omnia scire potest
235. Virtus, probitas, integritas in candidato, non linguae uolubilitas, non ars,
non scientia requiri solet
236. Postero die procul a castris hostes in collibus constiterunt et Caesaris
equites proelio lacessere coeperunt
237. Cognouerunt tribuni per exploratores auxilia flumen transire conari
238. Hominum est labores fortiter tolerare
239. Rex Antiochus Romanis resistere non potuit
240. Filii solent amari a parentibus suis
241. Hyeronymus censet summum bonum esse sine molestia uiuere
242. Eodem tempore Caesar tertiam aciem procurrere iussit
243. Dux Gallorum promisit se daturum obsides Lucio
244. Pollicetur L. Piso censor sese iturum ad Caesarem
245. Milites existimabant id factum esse ab hostibus
246.
Calpurnia, uxor Caesaris, uidit in somnis maritum suum plenum
uulneribus iacere
247. Caesar frumentum comportare reliquasque copias exspectare instituit
248. Pulchrum est benefacere reipublicae
249. Nemo doctus umquam dixit mutationem consilii esse constantiam
250. Dux uallum centum pedes longum aedificare iussit
251. Philosophus aquam dixit esse initium rerum
252. Omnes ciues magistratibus parere debent
253. Cesar suos ab hostibus premi animaduertit
254. Exploratores nuntiant hostes flumen iam transiisse
255. Antiqui homines censebant mundum deorum numine regi
256. Nemo ignorabat Catilinam deleturum urbem incendio
257. Britanni nostros intra munitiones ingredi prohibebant
258. Sperauerat Caesar se Gallos uicturum esse. Nesciebat eos fortes esse
259. Nostri milites uno die pontem fecerunt quem hostes diebus decem
confecerant