Está en la página 1de 7

CUADERNO LATIN II 1

ORACIONES SIMPLES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Magnarum arborum umbra uiatoribus solatium praebet


Caesar Gallias militibus et armis oppugnabit
Viris et mulieribus libertas maximum est bonum
Dux centurionibus auream coronam dabit
Milites Caesarem imperatorem laudabant
In proeliis milites gladiis pugnauerunt
Senatus auctoritatem legibus populi Romani praebebat
Labore fortunam auget agricola
Tribuni plebis leges populi confirmauerunt
In principio non consules, sed reges fuerunt
Filia gladiatoris magna tristitia patrem in circo uidebat
Imperator cum copiis castra capiet
Filius senatoris pupam sororis non inuenit
In magistri schola libros scriptorum Romanorum leges et uerba bona disces
Diuitiae saepe consulibus, regibus et magnis uiris ruinam praebent
Auaritia libertatem et bonitatem necat
Consules libertatem et pacem defendunt
Humanae societatis uincula sunt amor et amicitia
Virtutem imperatoris laudamus
Victoria fuit populi salus
Principibus populi Caesar uera respondit
Pontifex Maximus religionem Romanam regit
Gladiatores scutis et gladiis in circo pugnabunt
Regibus et principibus ciuitatum Roma pacem dedit
Gladiatores caput galea tegebant, bracchia scuto
Solis lux mundum illustrat
Romani in comitiis consules legebant et praetores
Magna erat auctoritas consulum inter Romanos
Consulibus potestas erat, senatoribus auctoritas
Virtus ducis magna fuit
Populus Romanus consulibus imperium dabit
Necessariae sunt leges ad uitam hominum
Consules uota deis fecerunt
Consulum uota deis placent
Tribuni cum consulibus milites ad bellum uocant
Fabius consul legiones accipit et bellum parat
Mihi bona non erant praetoris uerba
Mihi placent uerba filii Ciceronis
Tibi bona non erant praetoris consilia et uerba
Legiones consulem cognoscunt ac consul milites laudat
Consulis mandata tribuni legionibus dant
Mulieres bona uiris facient
Fortuna me seruum fecit
Prima cohors numero militum reliquas cohortes praecedit
Clara fuit senatoris uirtus.
Pax et bellum contraria sunt
Beneficia pacis magna sunt

CUADERNO LATIN II 2
ORACIONES SIMPLES

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Tritico et hordeo panes agricolae facient


Inter antiquos fuit panis alimentum bonum
Pastores in silua pulchrarum arborum ambulabunt
Videtis hostes in proelio et ciues in foro
Videre non possum seruos et uxorem senatoris
In oppidi expugnatione incendia multa uidemus
Heluetii reliquos Gallos uirtute praecedunt
Magna bona sunt hominibus libertas et ueritas
In ripis fluminis arbores colent agricolas
Pisces in flumine multi sunt
Imperator flumen legiones traducit
Graues sunt matribus morbi filiorum
Nationes ac populi a Romanibus pacem et concordiam petiuerunt
Laetae tristesque fabulae puellis placent
Bella intestina omnibus ciuibus ruinam praebent
Principes et reges finitimarum nationum cum Caesare agebant
Iudices semper bona et iusta inuenient
Rex princeps erat ciuitatis et iudex hominum mulierumque
Vir bonus uerba poetarum audiet
Caesar cum quinque legatis in castra uenit
Hannibal cum Romano imperatore acriter pugnauit
Consul uerba senatorum audiuit
Non ui et celeritate magna facimus, sed sapientia et habilitate
Strenuus miles gladio et scuto pugnabat
Ariouistus copias suas in castra ducet
Lex est humanae societatis uinculum
Germani non frumento, sed lacte ac hordeo uiuunt
Pedites atque equites in bello arma telaque portabant
Milites magna audacia pugnauerunt locumque defenderunt
Pauca habemus, sed multa speramus
Romanorum copiae ad aduersariorum oppidum appropinquauerunt
Romani milites in oppidi oppugnatione magnos labores ferebant
Paucorum improbitas saepe calamitas multorum est
Centurio amicum Claudiae uidere non poterant
In Marci horto multi pueri et puellae amicos Petri inuenire possunt
Magister eris et grammaticam disces
Exemplum improbi uiri pueris periculosum est
Magnus numerus seruorum uiro modesto molestus est
Parua saepe scintilla magnum excitat incendium
Equites magnum peditum numerum interficiunt
Veritas odium generat
Ratio et uerba conciliant uiros
Historia est lux ueritatis, uita memoriae, magistra uitae
Non est salus sine uirtute, neque uirtus sine labore
Pauca uerba, sed grata, dixit senatoribus consul
Romanus miles caput galea tegebat, sinistro bracchio scutum tenebat
Gladiator bene pugnauit et cum gladio aduersarium uulnerauit

CUADERNO LATIN II 3
ORACIONES SIMPLES

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

Marcus et Claudius gladiatores amici mihi et tibi sunt


Imperator in castris milites reliquit
Magna scelera tua iudices iudicabunt
Legit magister opera mea omnia
Germani Romanum genus proelii non cognoscebant
Fregit filia iudicis pupam fratris
Lux solis siluas obscuras illustrat
Pontifex maximus caput Romanae religionis fuit
Vxor imperatoris patrem et matrem senatoris uisitabat
Vmbram magnam saepe paruae arbores hominibus praebent
Scaeuola nobis sermonem Laelii de amicitia exposuit
Hostes uobis se dederunt et uobiscum pacem fecerunt
Librum magnum amico scripsi de senectute
Bella humano generi angorem adferunt
Pallida mors aequo pede pauperum tabernas et regum turres pulsat
Multitudo hominum mulierumque latronem quaerebat
Inquietum est cor uirorum
Multa itinera in oppidum ducebant
Similia sunt consuetudo et mos
Ciuitas atque potestas nomina tertiae declinationis sunt
In castra duxit pater senatoris magnam multitudinem hominum
In arborum cacuminibus saepe fulmina cadunt
Tibi misit pecuniam gladiatoris
Amor et laetitia sal uitae sunt
Nomina latronis dicere non possum
Equites Caesaris pontem fregerunt
Cras accipies litteras auguris
Non mihi placent litterae Caesaris
Caesari dederunt ciuicam coronam
Ars longa, uita breuis
Discipuli Ciceronis opera Horatii omnia legerunt
Nouae leges consulis populo et nationi pacem praebebunt
Mihi fuit gratum audire orationem Scipionis
Carmen tibi composui tenerum ac gratum
Tempus magnos humanos dolores leniet
Non mihi placet fuga temporis et annorum
Breuis et tristis fuit uita mancipii
Hostium genus uitae non bene Romani cognoscebant
Voces pastorum uitatores in siluis audiuerunt
Puluis et umbra sumus
Similis est honos oneri
Onus est honos
Pacis condiciones hostibus durae fuerunt
Caesaris legiones terrestres inimicorum copias uicerunt
Rex numerum senatorum duplicauit et ludos Romanos instituit
Hostes aedificauerunt urbis moenia
Cicero multas epistulas familiaribus amicisque scripsit

CUADERNO LATIN II 4
ORACIONES SIMPLES

142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

Milites ex munitionibus eruptiones multas fecerunt


Exercitus duces copias omnes in aperto loco instruxerunt
Magnarum urbium origines saepe humiles fuerunt
Cum Caesare foedus fecimus et amicitia Caesaris nobis bona et honesta fuit
Omnes senatores ad forum aderant
Magnam altitudinem murorum nostrae urbis uidemus
Sapientia aedificauit sibi domum
Duces nostri cum multis nauibus in hostes processerunt
Tarquinius Superbus cum uxore et liberis suis fugit
Omnes boni ciues leges iustas parebunt
Ceruus uelocium canum turbam uitauit
Pastor cum ouibus in colle manebat
Milites ducesque patriam, leges pacemque semper defendent
Tempus fugax est et irreparabile
Claros magistros antique ciuitates honorabant magna laude
Vetus gigas saxa magni ponderis portabat
Crassus arma obsidesque accepit
Marcellus contionem saeuam atque acerbam apud milites habet
Heluetii per agrum Sequanorum profugere constituunt
Tauro cibus herba est
Pluuia in impluuium cadebat
Homerus et Hesiodus clari poetae Graeci erant
Hannibal Saguntum, foederatam ciuitatem, ui expugnauit
Galli ad prouinciam Romanam iter fecerunt
Catilinae bella intestina, rapinae, discordia ciuilis grata fuerunt
Prudentissimus omnium hominum Socrates fuit
Paris Helenam, uxorem Menelai, Spartanorum regis, rapuit
Aues in aere, pisces in fluminibus et in riuis spectamus
Mancinus consul cum Numantinis pacem fecit infamem
Transit umbra, sed lux permanet
Milites urbis imperator laudauit
Pecudum nobilitas in ualido corpore consistit, hominum in bonitate morum
Canis thesaurum in agro inuenit
Caedes hostium et audacia militum Romanorum uictoriam praeclaram Caesari
dederunt
Erat oppidum Alesia in colle summo
Centuriones erant duces cohortium Romanorum
Origines fontium et fluminum in montium uerticibus sunt
Cena splendida et prandium modicum erat
Cato in Sicilia ueteres naues longas reficiebat
Malus ciuis, improbus consul, seditiosus homo Cn. Carbo fuit
In toto orbe terrarum paucos fortes uiros uidebitis
Romulus omnes uicinas nationes bello terrestribus proeliis uicit
Omnia flumina atque omnes riuos Caesar aut auerterat aut magnis operibus
obstruxerat
In Gallia Druides de omnibus controuersiis diligenter constituunt
Britanni cibum laudauerunt, Romani uinum

CUADERNO LATIN II 5
ORACIONES SIMPLES

187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

Multi spectatores gladiatorem incitabant, pauci leonem


Sacerdos templum, poeta tabernam quaerebat
Iuuenis taurum ducebat, puella equum
Nox erat et caelo fulgebat luna sereno
Non timet ingentes iuuenis fortissimus undas
Senatoribus spectatores omnia narrauerunt
Gratias egerunt consules seruis
Vxori mercator nihil legauit
Omnes ciues ad amphitheatrum festinabant
In media pompa ambulabant septem captiui
Miles puero gladium ostendit
Senex ingenti corpore prope ianuam stabat
Iuuenis patri aurum tradidit
Ancilla hospitibus uinum effundebat
Latro mercatori denarios eripuit
Fures mihi omnia abstulerunt
Seruus nobis ianuam aperuit
Fur sub mensa se celauit
Captiui se interfecerunt
Puella sibi equum emit
Galba e rure redibat et forum cum parentibus petebat
Germani trans Rhenum in suos uicos remigrauerunt
Cato de agri cultura scripsit
In omni legione erant tria genera peditum: hastati, principes et triarii
Plena errorum sunt omnia
Catilina per montes asperos iter faciebat
Magna pars mulierum gemmas hostibus dediderunt
Graecis ac barbaris, sapientibus et insipientibus, debitor sum
Epistula fuit utilis tibi, mihi iucunda
Auus nepotibus fabulas narrat
Rex Darius contra Graecos Mardonium, generum suum, misit, sed in Italiam
uenit
Catonis, sapientissimi illius uiri, senectus mirabilis fuit
Multi ex ueteribus exercitibus spe praemiorum ad Caesarem ueniunt
Ciues Romani arcubus aditum Romae ornauerunt
Cornua ceruum a periculis defendunt
In certis diebus Romani arcubus aditum Romae ornabant
Postero die Petreius cum paucis amicis in forum uenit
In planitie Romanorum equitatus inimicorum acies fugabat
In cornu dextero sociorum equitatus per multas horas resistebat
Marcus sinistra manu arcum retinebat
In tauri cornibus molestas muscas uolant
Serui dominis manus ostendunt
In omni re uincit imitationem ueritas
Ad multas res utiles Aristotelis libri sunt
Sexto die nuntius ad uillam uenit
Per figuras animalium Aegyptii sensus mentis effingebant

CUADERNO LATIN II 6
ORACIONES SIMPLES

233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.

Apes in alta fecerant quercu fauos


Natura sensibus adiunxit rationem
Auaros homines non solum deprauatos sed etiam miseros existimamus
Omnes humanos sanat medicina dolores: solus amor morbi non amat artificem
Tuas quotidie litteras laetus exspectabo
Antiqui Homerum caecum putabant
Agricola laetus mala et pira matura in horto spectat
Romulus nouum oppidum Romam nominat
Agricolae pluuiam deorum donum putabant
Hannibal princeps in proelium ibat
Pythagoras sapientiae studiosos appellat philosophos
Solon sapientissimus fuit et legum scriptor solus
Sapientes soli contenti sunt rebus suis
Existimo bonos beatos, improbos miseros
Laetus cantabat arator in medio opere
Frater tuus primus aduenit, ultimus discessit
Antiquis temporibus magni duces exercitibus praeerant
Themistocles in pugna Salaminae Atheniensium classi praeerat
Fuit haec oratio non ingrata Gallis
Marcus, Tiberii filius, patri similis erat
Est mihi nauis ingens
Sunt mercatori multae gemmae
Erat nobis nulla spes
Senecae et multae et magnae uirtutes fuerunt
Mater tua irata est mihi
Tu es mihi optimus magister
In bello consules exercitibus praeerant
Sueborum gens est bellicosissima Germanorum omnium
Pueri saepe ingeniis dissimillimi sunt
A Gallorum finibus longe absumus
Ex tribus legionibus unam in Africam misit, alteram cum Hasdrubale fratre in
Hispania reliquit, tertiam in Italiam secum duxit
Hominum uita plurimum distat a uita bestiarum
Domitius naues seruis, libertis, colonis compleuit
Amicus noster summa laude dignus erat
Palus erat non magna inter nostrum atque hostium exercitum
Afranius Ilerdam paucis diebus peruenit
Fossa erat quinque pedes alta
Mensa quinque pedes longa est
Pueri per triduum iter fecerunt
Milia passuum tria ab eorum castris castra posuit
Aristoteles uir summo ingenio fuit
Tullius uir humili statura et oculis nigris erat
Miltiades urbem operibus clausit priuauitque omni commeatu
Medici puellas a morbo liberauerunt
Hic Graecus miles in hostes impetum fecit
In hac urbe istius sceleris participes erant multi

CUADERNO LATIN II 7
ORACIONES SIMPLES

279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

In illa urbe antiquis temporibus multi praeclari uiri uixerunt


Isti iuuenes apti militiae fuerunt
Post hoc proelium, Athenienses classem Miltiadi dederunt
Hic uiuebat ille bonus imperator hibernis mensibus
Hic locus aequo spatio ab castris Ariouisti et Caesaris aberat
Sed Catilinae crudelis animus eadem illa mouebat
In eo proelio ipse Caesar contra hostes pugnauit
Multa Caesarem ad id bellum incitabant
Vicum in duas partes flumen diuidebat; eum loco uallo muniuit
Vergilius poeta agricolas saepe laudat, eorumque uitam in carminibus suis canit
Dux cum suo exercitu urbem cepit, sed eius incolas non necauit
In Gallia planities erat magna et in ea flumen satis grande
Ad riuum eundem lupus et agnus uenerant
Ei morbo nomen est auaritia
Planities erat magna et in ea tumulus terrenus satis grandis
Eo die dux equitum magnam partem trans flumen ducit
Demigrauerunt in ea loca homines propter agrorum bonitatem et omnium
rerum copiam
Dux quattuor legiones habebat; cum iis totam regionem ferro ignique uastauit
Lucretia ei egit gratias; id fuit Terentiae gratissimum
Post eius laborem gratias magnas ei agemus
Sine labore concordia in ciuitatem eorum non ueniet
Multo sanguine et uulneribus ea uictoria Romanis fuit
Ego ipse centurionem seruaui
Vos ipsi in taberna bibebatis
Subito gladiatores ipsos uidimus
Dea ipsa mihi apparuit
Haec est statua ipsius Caesaris
Cibum filiis eorum dederunt
Eosdem pueros postridie audiuerunt
Haec est eiusdem feminae domus