Está en la página 1de 2

Colocacin do pronome tono en galego

Por regra xeral, o pronome tono vai colocado sempre detrs do verbo e pegado a el.
Pronome ben colocado

Pronome mal colocado

Gustoume a pelcula

A pelcula me gustou

Onte vinte pola ra

Onte te vin pola ra

Hai determinadas palabras que, precedendo ao pronome, fan que o pronome se


coloque diante do verbo. Neste caso o pronome non vai pegado ao verbo. Estas palabras son:

As que marcan subordinacin: que (anda que, sempre que, posto que, xa que, ...) se ...
Pronome ben colocado

Pronome mal colocado

Dixo que te vira onte

Dixo que vrate onte

Se llo regalas, ters un premio

Se reglasllo, ters un premio

Os adverbios de negacin (non, nunca, xamais)


Pronome ben colocado
Non o vin

Pronome mal colocado


Non vino

Os adverbios de dbida (quizais, talvez, seica, disque)


Pronome ben colocado

Pronome mal colocado

Quizais che pregunte ma a leccin

Quizais pregnteche ma a leccin

Seica te veu ver teu pai

Seica veute ver teu pai

Algns outros adverbios: xa, s, ben, mal, axia, sempre, anda, aqu, a, al, mis,
menos ...
Pronome ben colocado

Xa cho dixo aquela rapaza

Xa dxocho aquela rapaza

S llo contei mia sogra

S conteillo mia sogra

Sempre te ests a meter comigo

Sempre estaste a meter comigo

Anda cho pedn o outro da

Anda pedincho o outro da

Mis nos valera marchar

Mis valeranos marchar

Aqu o tes

Aqu telo

Os pronomes interrogativos: onde, cando, canto, como


Pronome ben colocado
Canto lle deches ... ?

Pronome mal colocado


Canto dcheslle ... ?

Algns indefinidos: ningun, algun, calquera, mesmo, algo, nada, bastante, ...
Pronome ben colocado

Pronome mal colocado

Pronome mal colocado

Ningun mo dixo

Ningun dxomo

Nada che debo

Nada dboche

Nalgns casos o pronome pode ir diante ou detrs:

Cando o precede unha preposicin


Pronome ben colocado
Para dicirlle iso cmpre valor
Para lle dicir iso cmpre valor

Nas perfrases verbais pode ir a carn do verbo principal (toche que dicir), despois da
conxuncin ou preposicin (teo que che dicir) ou detrs do infinitivo (teo que dicirche)
Pronome ben colocado

Pronome mal colocado

Teoche que dar unha boa noticia


Teo que che dar unha boa noticia
Teo que darche unha boa noticia

Che teo que dar unha boa noticia

EXERCICIO:
Coloca o pronome onde corresponda:

1.Colleu moi a modio (o).


2.Pediu polas boas (a).
3.Desta forma ves mellor (as).
4.Axia vou contar (os).
5.Recitaba con moito aquel (as).
6.Dixo el mesmo (o).
7.Quixo recoller cedo (as).
8.Peda sempre sen azucre (as).
9.Trouxeron en tren (o).
10.Escoitou con moita atencin (os).
11.Traes xa acabadas? (as).
12.Decidiu de speto (o).
13.Sempre deixan igual (a).
14.Eloxiei abondo aquel da (os).
15.Iguais a ese hai en calquera sitio (os).
16.Fendn coa macheta (o).
17.Onte vin na praza (as).
18.Ese fai moi bonitos (os).
19.Fixo todos nunha tarde (os).
20.Contaron moitas cousas (nos).
21.Digo con toda a certeza (o).
22.Botei pola fiestra (a).
23.Os autobuses deixaban sempre al (nos).
24.Pediu moitos favores (nos).
25.Faltaban os mellores do equipo (nos).
26.Leva sempre no peto (as).
27.Deron todo o dieiro xunto (vos).
28.Pillaron polos pelos (a).
29.Recoeceu nada mis chegarmos (nos).
30.Gardou nun bal (os).