Está en la página 1de 1

Poetas

Eilratis
Pasaka

H.Radauskas Laikai sau


paiam

Dainos gimimas
Vienas kraujo
laas
Mikas ir lietuvis
J.Aistis
Peizaas

Pusnys

S.Nris

Tvynei
Trokulys
Parneki, juodas
varne, ini
mano gimtinius
namus
Vl sniegti

Citata
Pro urakintas geleies duris, / Pro alt ibur, beprotikai gelton <...> Atskrenda Pasaka
Nalaits nelieia vilkai pikti.
Pasaulis juokiasi, paspends savo tinkl
Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu.
Vos liesdamas daiktus ir mones, / A laikausi pats u savs
Ir kain kur rieda veikai, Ir kain k loja uva
Bet nei badas, nei maras, nei karas, / Nei pragaras ms nepakeis.
Negaliu neydt, nelidti / Ir sau laikus - eiles raau.
A nestatau nam, a nevedu tautos, / A sdiu po akom akacijos baltos
Nors visi adjom mirti u tvyn - / Liko netesti ms paadai
O JS, melsvi ilai, o nykios platumos! / A js sielvarto, js sopulio dalis
Tylu ik sielvarto, iki nepaneimo!
Kadaise verk mikas ir lietuvis <...> Bet ko mes iandien tylim, neinia...
LAUKAS, kelias, pieva, kryius,
Gera ia gyvent ir mirti!
ilo juosta mlyna,
Gera vargt ia, Lietuvoj!..
Debesli tankus ias
Ir graudi graudi daina.
Ak, pusnys, pusnys! kyri os.
Bet kam gi, kam ia guostis?
Uralo saul - Bakirijos
Tau aar neluostys.
Nepardaviau tavs a niekad, / Neidaviau, mieloji!
Skaudia maudia trokulys krtinj - / Lyg aizda, ideginta arijom.
Kuo nori, ten biau:
pakopa prie slenksio, tegu mano veid
bedildo kania.
Prie Baltijos gimtins jros,
Lyg veid glosto man banga
Ne aaros vien teka srios:
Tvyns ilgesio liga.