Está en la página 1de 2

Donostiako Udal Taldea. Ijentea, 1. 20003 Donostia.

Tel: 943481004 / Fax: 943481703


Twitter: @donostiaPNV @enekogoia2015
www.enekogoia2015.com
NOTA DE PRENSA

EL PNV RECLAMA AL ALCALDE QUE EXPLIQUE LAS


CONSECUENCIAS ECONOMICAS Y PARA LA ELIMINACION DEL
MURO VIARIO QUE SUPONE EL TRASPASO AL AYUNTAMIENTO
DE DONOSTIA DE LA TITULARIDAD DE UNA PARTE DEL VIAL DE
CARLOS I
A pesar de que el traspaso de titularidad se decidi en septiembre, el Gobierno municipal
no ha sido capaz de aclarar si se ha realizado con una contrapartida econmica a cargo de la
Diputacin, como es usual en estos casos, o el Ayuntamiento asume esta carga gratis. Tampoco
sabemos si que el Ayuntamiento sea ahora responsable de ms de una cuarta parte de Carlos I
significa que tambin tendr que asumir costes cuando se produzcan las obras de eliminacin
del vial, subraya el portavoz de EAJ-PNV en el Ayuntamiento de Donostia, Eneko Goia, que solicita
una reunin de la Comisin Municipal sobre Carlos I, que preside el alcalde, para analizar la cuestin.
El grupo municipal de EAJ-PNV en el Ayuntamiento de Donostia ha interpelado al alcalde, Juan Karlos Izagirre, para
que explique el contenido del traspaso de la titularidad de un tramo de 125 metros del vial ubicado en la avenida de Carlos I que
la Diputacin Foral de Gipuzkoa ha realizado en favor del Ayuntamiento donostiarra, as como las consecuencias
econmicas y de gestin para el Ayuntamiento, y sobre todo la incidencia que este traspaso de titularidad va a tener
para la resolucin de un problema cuya solucin vienen demandando con insistencia los vecinos, sin que el Gobierno
municipal est sabiendo darles respuesta adecuada. El alcalde, que no ha sido capaz de decir nada hasta la fecha a
pesar de que hace casi dos meses que se produjo la cesin, tiene muchas respuestas que dar. Todas las que no ha
dado hasta ahora, subraya el portavoz de EAJ-PNV en el Ayuntamiento de Donostia, Eneko Goia.
Los jeltzales donostiarras solicitan tambin una reunin de la Comisin Municipal sobre Carlos I, presidida por el alcalde.
La primera respuesta que tiene que dar el alcalde es en qu condiciones econmicas se ha producido este traspaso
de una parte sustancial del vial de Carlos I, seala Eneko Goia. Lo usual, en estos casos, es que se firme un convenio
entre la Diputacin y el Ayuntamiento que recibe el tramo de carretera traspasado. En ese convenio, entre otras
obligaciones, se fija una compensacin econmica por parte de la Diputacin hacia la administracin que asume la
responsabilidad de la conservacin y mantenimiento de ese tramo de carretera, explica Goia.
Dado que no tenemos noticia, dos meses despus de la cesin, de que se haya alcanzado un convenio de este tipo,
no tenemos ms remedio que pensar que el Gobierno municipal asume este tramo de carretera gratis, sin
compensacin por parte de la Diputacin. Es decir, lo mismo que ocurri hace un par de aos en Aorga y Loiola. Si
esto es finalmente as, hay que admitir que incluso para el grado de acatamiento que este Gobierno municipal suele
mostrar hacia los dictados de la Diputacin, sera demasiado, resalta el portavoz jeltzale donostiarra.
Tampoco sabemos, porque en dos meses el Gobierno municipal no ha debido tener ocasin de decirlo, qu
consecuencias tendr este cambio en la titularidad de una parte sustancial del vial de Carlos I sobre la definicin del
proyecto para eliminarlo en el futuro. Debemos suponer que, al dejar de ser Carlos I responsabilidad exclusiva de la
Diputacin, el Ayuntamiento deber asumir una parte del coste de las futuras obras a realizar? Sera algo
verdaderamente difcil de explicar a los donostiarras, seala Goia.
Adems, el alcalde deber explicar, porque hasta ahora no lo ha hecho, la gestin que piensa realizar sobre esos
125 metros del vial de Carlos I que desde el pasado mes de septiembre son de su responsabilidad, aade Goia.

PRENTSA OHARRA

EAJ-PNVK ESKATU DIO ALKATEARI AZAL DEZALA ZER


BALDINTZA EKONOMIKO IZANGO DITUEN ETA HORMA
KENTZEARI BEGIRA ZER EKARRIKO DION DONOSTIAKO
UDALARI CARLOS Ieko ZATI BATEN JABETZA ESKUALDATZEA
Jabetza Donostiako Udalari eskualdatzea irailean erabaki bazen ere, udal Gobernuak ezin
izan du argitu Foru Aldundiak eskualdatzearekin batera ordainean dirua emango dion, kasu
hauetan gertatzen den bezalaxe, edo Udalak karga hau debalde hartzen ote duen bere gain. Ez
dakigun beste kontu bat da Carlos Ien laurden baten jabea izateak biala kentzeko lanak egitean
kostuak bere gain hartu behar izatea ekarriko ote dion. Bere burua gardentasunaren
aitzingidaritzat duen pertsona batentzat benetako errekorra, nabarmendu du Donostiako EAJPNV udal taldeko bozeramailea den, Eneko Goiak.
Donostiako EAJ-PNV udal taldeak interpelazioa egin dio alkateari, Juan Karlos Izagirreri, azal ditzan Foru Aldundiak
Donostiako Udalari egin dion Carlos I Hiribideko bialaren 125 metroko tarte baten eskualdatzearen edukiaren gora-beherak, eta
zer ondorio ekonomiko eta kudeaketa mailakoak ekarriko dizkion Udalari, eta batez ere, zer eragin izango duen
jabetzaren eskualdatzeak bizilagunak eskatzen ari badira ere, udal Gobernua orain arte konpontzeko gauza ez den
arazo honen soluzioan. Alkateak, lagapena burutu zenetik duela bi hilabetetik- ezer esateko gauza izan ez denak,
erantzun asko eman behar dizkigu. Orain arte eman ez dituen guztiak, nabarmendu du Donostiako EAJ-PNV udal taldeko
bozeramailea den Eneko Goiak.
Alkateak eman beharreko lehen erantzuna honako hau da, zer baldintza ekonomikotan burutu den Carlos Ieko
bialaren tarte garrantzitsu baten eskualdatzea,adierazi du Eneko Goiak. Kasu hauetan hitzarmen bat sinatu egiten dute
Foru Aldundiak eta eskualdatutako errepidearen zatia jasotzen duen Udalak. Hitzarmen horretan, beste kontu batzuen
artean, Aldundiak errepidearen zati hori mantentzearen eta egoki edukitzearen ardura hartzen duen administrazioari
eman behar dion mugatzen da, azaldu du Goiak.
Lagapena gertatu eta bi hilabetetara horrelako hitzarmena egin delako berririk ez dugunez, pentsatu behar dugu udal
Gobernuak debalde jaso duela errepidearen zati hau, hots, Aldundiak ez duela inolako konpentsaziorik eman. Hau da,
duela bi urte Aorgan eta Loiolan gertatu zen gauza bera. Hau hala balitz, gehiegizkoa litzateke, baita udal Gobernu
honek Aldundiarekiko duen men egiteko joera kontuan hartuta ere, nabarmendu du bozeramaile jeltzale donostiarrak.
Eta jakin ere ez dakigu, bi hilabetetan udal Gobernuak ez duelako esateko aukerarik izan nonbait, zer ondorio izango
duen Carlos Ieko bialaren tarte garrantzitsu horren jabetzaren eskualdatzeak bial hori kentzeko proiektuaren
definizioan. Suposatu behar dugu, Carlos I osoa Aldundiarena ez denez, Udalak bere gain hartu beharko duela
etorkizunean egin beharreko lanen kostuaren parte bat? Donostiarrei azaltzen zaila litzateke hori, adierazi du Goiak.
Gainera, alkateak azaldu beharko du, orain arte ez baitu egin, nola kudeatuko dituen irailetik bere ardurapean dauden
Carlos Ieko bialaren 125 metro horiek, gaineratu du Goiak.