Está en la página 1de 38

N THI T K MNG THNG TIN TH 2014

SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 1PHN 1: GII THIU CHUNG V MNG TRUY NHP
I. GII THIU
Mng truy nhp l phn mng nm dm cui cng ca mng thng tin lin lc. S ra
i v pht trin ca n nhm phc v cho nhu cu s dng thng tin lin lc ca con
ngi ngy cng phong ph hn. T in thoi truyn thng, fax, cho n cc dch v
mang tnh tng tc hn nh in thoi hi ngh truyn hnh, hc tp t xa, xem
truyn hnh theo yu cu, internet, Nh vy mng truy nhp tr nn a dng t
bng hp nh truy nhp quay s theo kiu truyn thng v ISDN cho n bng rng
nh x.DSL, HFC v Cable modems, PLC, cp quang, h thng thng tin v tinh,
II. MNG TRUY NHP
2.1 S ra i
Mng vin thng hin nay c pht trin theo hng hon ton s ha a phng tin
v internet. iu ny lm cho vic tm kim phng n gii quyt truy nhp bng rng
c gi thnh thp, cht lng cao tr nn rt cp thit.
Cng vi s pht trin ca x hi thng tin, nhu cu s dng dch v vin thng ngy
cng tng, t dch v in thoi n dch v s liu, hnh nh, a phng tin. Vic
tch hp cc dch v ny vo cng mt mng sao cho mng vin thng tr nn n
gin hn ang tr thnh vn nng bng ca ngnh vin thng quc t.
2.2 Khi nim mng truy nhp
Mng truy nhp v tr cui ca mng vin thng, trc tip u ni vi thu bao, bao
gm tt c cc thit b v ng dy c lp t gia trm chuyn mch ni ht vi
thit b u cui ca thu bao. C th hiu khi nim v mng truy nhp theo cc ni
dung sau y: Mng truy nhp (AN) l phn mng gia SNI v UNI, c nhim v
truyn ti cc tn hiu n thu bao.
M hnh tham chiu vt l ca mng truy nhp c m t qua hnh sau:
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 2


Hnh 1.1: m hnh tham chiu mng truy nhp
Phm vi ca mng truy nhp c chia ra thnh ba phn: SNI ni n nt dch v;
UNI ni n thu bao; v Q3 ni n TMN.
Cn c vo phm vi ca mng truy nhp m mng ny c cc c im nh sau:
- Thc hin chc nng ghp knh, ni cho, v truyn dn. Mng truy nhp khng
thc hin chc nng chuyn mch.
- Cung cp a dch v: chuyn mch, s liu, hnh nh, thu knh, ...
- ng knh mng tng i nh: trong ni thnh khong vi km, ngoi thnh
khong t vi km n hn 10 km.
- Gi thnh u t mng ph thuc vo thu bao: bi v thu bao gn nt dch v
cn t cp truyn dn hn so vi thu bao xa nt dch v. S chnh lch gi thnh
u t c th ln n 10 ln.
- Thi cng ng dy kh khn: Vic xy dng mng cp ni ht l phc tp, nht l
trong khu vc ni thnh. Cn phi quan tm n nhiu vn : m quan, cc cng
trnh khc nh nh , in, nc, ng s, ...
- Kh nng tip cn cp quang ca thu bao: ONU t cng gn nh thu bao th on
cp ng ni n nh thu bao cng ngn.
- Kh nng thch ng i vi mi trng: ONU ca mng truy nhp c th thch ng
cho hon cnh mi trng khc nghit, c th t ngoi tri. Tuy nhin mi trng
cng khc nghit th yu cu i vi thit b cng cao. S bin thin tnh nng ca
cc linh kin in t v linh kin quang theo nhit tun theo hm m, do tnh
nng cc linh kin trong thit b mng truy nhp xu i nhanh gp 10 ln thit b
thng thng.
2.3 Hng pht trin mng truy nhp
C th a ra vi con s trong qu kh thy s quan tm trong vic pht trin mng
truy nhp: Hng Bell ca M v nhiu cng ty khc u t 50-60 t USD i
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 3

mi mch vng thu bao cho hn 10 triu thu bao. Cng ty Future Vision xy dng
ti bang New Jersey mt mng bao gm MPEG-2, ATM, PON v trong thng 8 nm
1995 hon thnh giai on 1 th nghim 200 h gia nh. Nht Bn vo u nm
1995 u t 20 t USD xy dng ton din mng truy nhp, n nm 2000 c
10% khu vc thc hin cp quang n ta nh, n nm 2015 s thc hin cp quang
n h gia nh. Ti Anh, c, Trung Quc cng c s u t ng k cho mng truy
nhp.
p ng nhu cu ngy cng cao ca ngi s dng, th vic u t mng truy nhp ca
cc nc ni chung v Vit Nam ni ring cng theo cc nh hng sau y:
Bng rng ha mng truy nhp.
Cp quang ha mng truy nhp.
i mi cng ngh cp ng.
Mng cp quang th ng ly cng ngh ATM lm c s.
Truy nhp v tuyn bng rng.
Cng ngh truy nhp SDH.
Cng ngh SDV da trn FITL v ATM.
III. PHN LOI MNG TRUY NHP
Sau y l mt s loi truy nhp c phn loi da trn bng thng.
3.1 Truy nhp bng hp
Truy nhp bng quay s (Dial-up Aceess): y l mt loi truy nhp bng
hp da trn phng thc quay s thng qua modem. Nu p dng trn ng dy
thu bao truyn thng th modem ch t c tc ti a 56 Kbps. Nu p dng trn
ng dy thu ISDN-BA, c 2 knh B vi mi knh bng 64 Kbps v mt knh D
bng 16 Kbps nn cn gi l truy nhp 2B+D.
3.2 Truy nhp bng rng
ng dy thu bao s (DSL): Vi cng i dy in thoi truyn thng c th c
dng truyn d liu tc cao, nh minh ha trong hnh 1.2. C mt vi cng ngh
cho DSL, khi m ngi dng c nhu cu tc ng xung cao hn tc ng
ln th c hai loi DSL bt i xng : DSL v VDSL. Ty thuc vo chiu di mch
vng, cc h thng DSL c th t n tc t 128Kbps n 52Mbps.
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 4


Hnh 1.2: Truy nhp ADSL
Cable Modems: Cable Modem l mt loi modem cung cp truy nhp d liu c
truyn trn h thng truyn hnh cp. Cable modem ch yu c dng phn phi truy
nhp internet bng rng. Bng thng ca dch v cable Modem thng mi thng
thng trong khong t 3 Mbps n 30 Mbps hoc ln hn.
Cp quang: iu mong mun ca cc cng ty vin thng l a cp quang n tn
nh ca ngi s dng. Vi SONET im ni im v cc vng ring, cp quang s
bao ph cc khu dn c, cng s c th phc v in thoi, d liu, hi ngh truyn
hnh, v cc dch v khc trong hin ti, v cng d dng nng cp khi c yu cu bng
thng ln hn trong tng lai. Vi cng ngh APON nh m t trong hnh 1.4, s p
ng yu cu t ra cng nh vn v chi ph xy dng mng. Cu trc mng GPON
c bng thng 1,244 Gbps cho ng ln v 2,488 Gbps cho ng xung.
V tuyn: Cc h thng v tinh c qu o thp nh Teledesic v Bridge c th ti
hng chc Mbps n u cui ngi s dng, cn h thng LMDS bng thng t
n 1Gbps tn s 28 GHz.
Truy nhp qua ng dy in: ng dy in l mt mi trng c nhiu nghim
trng, nhng n c kh nng truyn cc dch v vin thng c tc bit cao. Chng
c ni vi ng dy in trong nh kin trc nn mt mng truyn dn hon
chnh. Cc thit b u cui c kt ni vo cm in trong nh c th truy nhp
n mng bng rng. Kin trc ny kt hp mt
cch hi ha vi cc h thng t ng ha trong nh, cho php iu khin t xa cc
thit b t ti
nh thng qua internet.
3.3 So snh tnh u vit ca h thng truy nhp:
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 5

ADSL FTTx
Cp Cp ng Cp quang
Thit b Modem ADSL
Converter quang + Modem
FTTH
Tc
Max 4Mbps (Upload<
Download)
Min 10 Mbps, Max 30Mbps
(Upload = Download)
- ng dng c bn: nh ADSL,
nhng vi tc v bng thng
ln hn.
- ng dng nng cao:Truyn d
liu cao, Hi ngh truyn hnh
VPN, web server, mail server,
in thoi IP, VOD
Chi ph
300,000/thng <x< 1,8
triu/thng
2,5 triu/thng < x < 15
triu/thng
i
tng
C nhn, gia nh, Vn
phng nh
Cc doanh nghip ln sn sng
chi tiu cho cc nhu cu s
dng cao
Tiu ch
So snh
ng dng
Cc nhu cu c bn v
Net: Xem tin tc, gi
email, nghe nhc,

IV. CHT LNG NG TRUYN
Dch v FTTx (Fiber to the Home) l mt dch v tng i mi ti Vit Nam mang
tnh t ph cao. y l dch v truy nhp Internet siu tc da trn cng ngh cp
quang. Vi dch v ny, cc nhu cu v truyn ti d liu, truy nhp tc cao vi
bng thng rng c p ng mt cch hon ho nht, vi chi ph cao hn ADSL
nhng li rt hp l vi tc ng truyn v cc ng dng do chnh n mang li.
y l cng ngh tin tin hin nay v ang c cc quc gia trn th gii tin dung
nh Hn Quc, Nht Bn, Hoa K,
V. KT LUN CHUNG
Nhng phn tch trn cho chng ta mt ci nhn tng quan v mng FTTx. l mt
th trng v cng tim nng . N em n dch v tt hn khng ch v cc loi hnh
dch v truyn thng, thoi ,data m cn p ng c nhng dch v mi nh triple-
play.T ta chn phng n truy nhp mng cp quang FTTx l phng n thit
k.
PHN 2: NGUN GC S RA I CA MNG CP QUANG
FFTx.
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 6

I. GII THIU CHUNG.
Mng truy nhp quang c chia lm hai loi c bn l mng truy nhp quang tch cc
AON v mng truy nhp quang th ng PON. Mng AON s dng cc thit b tch
cc nh cc b chia tch cc hoc cc b ghp knh on phn b ca mng truy
nhp. Mng PON khng cha bt k mt phn t tch cc no m cn phi c s
chuyn i in - quang. Thay vo , PON s ch bao gm: si quang, cc b chia, b
kt hp, b ghp nh hng, thu knh, b lc,... iu ny gip cho PON c mt s
u im nh: khng cn ngun in cung cp nn khng b nh hng bi li ngun,
c tin cy cao v khng cn phi bo dng do tn hiu khng b suy hao nhiu nh
i vi cc phn t tch cc.

II. NHU CU V BNG THNG RNG:
Ngy cng c nhiu dch v truy cp bng rng ra i m yu cu v bng thng ca
n l rt ln .
Brosdcast TV 2-6 Mbps
HDTV 10Mbps
High Speed Internet 3-10 Mbps
VOD 2-6 Mbps
Video conferencing 300-570Mbps

Bng 1. Yu cu bng thng i vi mt s loi dch v .
Tc tng s lng ngi dng internet cng nh s lng thu bao quy i ti vit
nam ang i vo mc n nh t 20-30%nm .S lng tng do tc ng ca hi nhp
pht trin mt phn do cng ngh ngy cng pht trin dn n nhu cu v truy cp tc
cao ngy cng tng.
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 7

Nng lc kt ni ca cc ISP ra quc t c tc tng nhanh qua cc nm , mc trn
90% nm,iu chng t nhu cu gia tng c v cht lng cng nh s lng ngi
s dng internet .Mng internet ng trc vit nam thng c kt ni 3 cng
internet c t ti 3 min ,c h thng cp bin cp ngm ,chy ring nhm backup
ln nhau khi c s c .
III. NH NGHA V PHN LAI.
2.1 nh ngha.
FTTx (Fiber To The x) l mt kin trc mng trong si quang c ko t cc thit
b chuyn mch ca nh cung cp dch v n cc thu bao. Trong ,si quang c
hoc khng c s dng trong tt c cc kt ni t nh cung cp n khch hng.
y, x c hiu l mt k hiu i din cho cc loi hnh mng khc nhau nh
FTTH, FTTC, FTTB, FTTN... Do n c th thay th c s h tng cp ng hin ti
nh dy in thoi, cp ng trc. y l mt kin trc mng tng i mi v ang
pht trin nhanh chng bng cch cung cp bng thng ln hn cho ngi dng. Hin
nay, cng ngh cp quang c th cung cp ng truyn cn bng ln ti tc 100
Mbps.
2.2 Phn loi.
2.2.1 Theo cu hnh Point to Point.
FTTx theo cu trc dng Point to Point: Theo phng n kt ni ny, t nh cung cp
s dn mt ng cp quang ti tn nh khch hng, ng quang ny s chuyn i
ngc li thnh tn hiu in v cp cho khch hng. Theo phng n ny, th s n
v phn ra lm hai loi:
Loi 1: Kt ni vo h thng IP-DSLAM: bng vic mua thm 1 card m rng ca h
thng IP-DSLAM.
Loi 2: lp thm Ethernet Switches layer 2 ti nh cung cp chuyn i thnh tn hiu
quang cp cho khch hng.
2.2.2 Theo cu hnh Point to multi-Point.
Theo kin trc ny ti nh cung cp t mt thit b lm vic theo chun PON, cn gi
l OLT, t OLT tn hiu quang s c chia ra thng qua cc b chia quang v n
u khch hng thng thng OLT lm vic trn 1 si quang v 1 card lp ti OLT s
qun l khong 64 thu bao.
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 8

IV. CU HNH C BN CA MNG TRUY NHP FTTx.

Hinh4.1: Cu hnh tham chiu ca mng truy nhp quang FTTx
3.1 FTTB v FTTO (Fiber to the Building v Fiber to the Office).
Dch v mng quang n ta nh bao gm hai trng hp: dnh cho khu vc chung c
MDU (multi-dwelling units) v dnh cho khu vc doanh nghip. Mi trng hp ny
li bao gm cc tiu ch dch v nh sau:
FTTB cho MDU :
Bao gm cc dng dch v nh sau:
- Dch v bng rng khng i xng (dch v broadcast s, video theo yu cu,
download file ...)
- Dch v bng rng i xng (broadcast ni dung, email, trao i file, o to t xa,
khm bnh t xa, chi game trc tuyn...)
- Dch v in thoi truyn thng v ISDN: mng truy nhp phi h tr mt cch linh
hot cung cp cc dch v in thoi bng hp.
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 9


Hnh 1. Cu trc mng truy nhp FTTB .
FTTB cho doanh nghip :
Bao gm cc dng dch v nh sau:
- Dch v bng rng i xng (broadcast ni dung, phn mm nhm, email , trao i
file...)
- Dch v in thoi truyn thng v ISDN: mng truy nhp phi h tr mt cch linh
hot cung cp cc dch v in thoi bng hp.
- ng thu knh ring: mng truy nhp phi h tr mt cch linh hot cung cp
dch v thu knh ring vi cc mc tc khc nhau.
3.2 FTTH (Fiber to the home ).
Bao gm cc dng dch v nh sau:
- Dch v bng rng khng i xng (dch v broadcast s, video theo yu cu,
download file ...)
- Dch v bng rng i xng (broadcast ni dung, email, trao i file, o to t xa,
khm bnh t xa, chi game trc tuyn...)
- Dch v in thoi truyn thng v ISDN: mng truy nhp phi h tr mt cch linh
hot cung cp cc dch v in thoi bng hp.
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 10


Hnh 2. Cu trc mng truy nhp FTTH.
3.3 FTTC v FTTCab (Fiber to the Curb ).
Bao gm cc dng dch v nh sau:
- Dch v bng rng khng i xng (dch v broadcast s, video theo yu cu,
download file ...)
- Dch v bng rng i xng (broadcast ni dung, email, trao i file, o to t xa,
khm bnh t xa, chi game trc tuyn...)
- Dch v in thoi truyn thng v ISDN: mng truy nhp phi h tr mt cch linh
hot cung cp cc dch v in thoi bng hp.
- Cc dch v mng trc xDSL.

Hnh 3. Cu trc mng truy nhp FTTC.
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 11

V. CU HNH THAM CHIU MNG TRUY NHP QUANG.

Hnh 1.3 Cu hnh tham chiu ca mng truy nhp quang.
Cu trc trn Hnh 1-3 bao gm 4 khi c bn: u cui ng quang(OLT), mng
phi dy quang (ODN), khi mng quang (ONU) v khi chc nng phi hp(AF).
im tham chiu ch yu gm c: im tham chiu pht quang S, im tham chiu thu
quang R, im tham chiu gia cc nt dch v V, im tham chiu u cui thu bao
T v im tham chiu a gia cc ONU. Giao din bao gm: giao din qun l mng
Q3 v giao din gia thu bao vi mng UNI.
VI. NG DNG V U-NHC IM CA MNG FTTx.
4.1 ng dng ca FTTx.
IPTV (Internet Protocol TV) l dch v truyn hnh qua kt ni bng rng da trn
giao thc Internet. y l mt trong cc dch v Triple - play m cc nh khai thc
dch v vin thng ang gii thiu trn phm vi ton th gii. Hiu mt cch n gin,
Triple - play l mt loi hnh dch v tch hp 3 trong 1: dch v thoi, d liu v video
c tch hp trn nn IP (tin thn l t h tng truyn hnh cp).
4.2 u nhc im ca mng FTTx .
u im :
-Dung lng ln: Cc si quang c kh nng truyn nhng lng ln thng tin. Vi
cng hin nay trn hai si quang c th truyn c ng thi 60.000 cuc m thoi.
Mt cp si quang (c ng knh > 2 cm) c th cha c khong 200 si quang, s
tng c dung lng ng truyn ln 6.000.000 cuc m thoi.
-Tnh cch in: Cp si quang lm bng cht in mi thch hp khng cha vt dn
in v c th cho php cch in hon ton cho nhiu ng dng.
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 12

-Tnh bo mt : Si quang cung cp bo mt thng tin cao. Mt si quang khng
th b trch ly trm thng tin bng cc phng tin in thng thng nh s dn
in trn b mt hay cm ng in t, v rt kh trch ly thng tin dng tn hiu
quang.
tin cy cao v d bo dng: do khng chu nh hng ca hin tng fading v
do c tui th cao nn yu cu v bo dng i vi h thng quang l t hn so vi
cc h thng khc .
-Tnh linh hot: Cc h thng thng tin quang u kh dng cho hu ht cc dng
thng tin s liu, thoi v video. Cc h thng ny u c th tng thch vi cc
chun RS.232, RS422, V.35, Ethernet, E1/T1, E2/T2, E3/T3, SONET/SDH,thoi 2/4
dy.
-Tnh m rng: Cc h thng si quang c thit k thch hp c th d dng c
m rng khi cn thit. Mt h thng dng cho tc s liu thp, v d E1/T1 (2,048
Mbps/1,544 Mbps) c th c nng cp tr thnh mt h thng tc s liu cao hn
bng cch thay i cc thit b in t. H thng cp si quang c th vn c gi
nguyn nh c.
-S ti to tn hiu: Cng ngh ngy nay cho php thc hin nhng ng truyn
thng bng cp quang di trn 70 km trc khi cn ti to tn hiu, khong cch ny
cn c th tng ln ti 150 km nh s dng cc b khuch i laser.
Nhc im :
Mng quang ni chung v cng ngh FTTx ni ring c rt nhiu u im nhng
khng trnh khi nhng nhc im. Mc d si quang rt r nhng chi ph cho lp
t, bo dng, thit b u cui li rt ln. Hn th na, do thit b u cui cn kh
t cho nn khng phi lc no h thng mng FTTx cng ph hp.i vi nhng ng
dng thng thng, khng i hi bng thng ln nh lt Web, check mail th cp
ng vn c tin dng. Do cng ngy ngi ta cng cn p hi u t nghin cu
gim cc chi ph . Ngoi ra, mc d bng thng ca cp quang l rt ln nhng
bng thng dnh cho cc dch v v game cn hn ch.
VII. KT LUN
Mng truy nhp quang l mng truy nhp c nhiu u im nh: Dung lng ln, kch
thc v trng lng cp nh, khng b nhiu in, tnh bo mt cao, gi thnh cp
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 13

quang r, cht lng truyn dn tt, an ton cho thit b, tc truy nhp cao, nng
cp bng thng d dng.
V vy n ph hp trin khai cc dch v bng rng (truy cp Internet tc cao,
hi ngh truyn hnh, IPTV/Triple Play, truyn hnh nt cao (HDTV, SDTV), game
online, cc dch v bng rng phc v y t, gio dc, ) gia cc khi kt cui ng
dy xa (ONU) v kt cui mng (OLT).
VIII. PHNG N LA CHN MNG
Thng qua s so snh gia cc cu trc mng truy nhp quang trn th ta thy r
c s u vit ca mng cp quang cng ngh FTTH. T ta chn phng n thit
k cho khu quy hoch l mng cp quang FTTH.
PHN 3: TNG QUAN V MNG TRUY NHP QUANG
FTTH:
I . KHI NI M V H THNG CP QUANG FTTH:
Trc y cc h thng mng truy nhp c s dng ch yu l cp ng, ng dng
cho cc dch v c lu lng thp. Vic s dng cp ng c nhng li ch nh chi ph
thp, kh nng lp t v trin khai n gin. Tuy nhin, cp ng c nhiu hn ch
nh bng thng nh, kh nng chng nhiu km, suy hao ln, phm vi truyn nh.
Cng ngh truyn dn bng cp quang khc phc hon ton cc nhc im ny.
Truyn dn bng cp quang khng b nhiu do tn hiu c truyn bng nh sng, suy
hao nh, phm v truyn dn gp hng chc ln so vi cp ng v c bit l bng
thng ca cp quang c th ln ti hng trm GHz p ng c hon ton nhu cu
truyn dn. Nhng nm gn y do s pht trin ca cng ngh lm cho vic sn xut
cp quang d dng v gi thnh ca cp quang cng nh cc thit b u ni cp h, do
vy cp quang c s dng rng ri. Thc t ti Vit nam cng nh trn th gii l
cc mng li hu ht l mng quang nhng mng truy nhp vn ch yu s dng cp
ng. Mng cp quang truy nhp vn cn nh l v mi ch c trin khai ch yu
cc nc c nn cng ngh thng tin pht trin nh M, Hn Quc, Nht Bn....Tuy
nhin vi s bng n v nhu cu bng thng hin nay, vic trin khai mt h thng
mng truy nhp quang n tng h gia nh l mt xu th tt yu. chnh l mng
FTTH Fiber to the home.
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 14

hnh 1:s tng qut mng quang FTTH
I I . U V NHC I M CA MNG QUANG FTTH
2 . 1 u i m:
FTTH l gi dch v thch hp cho nhm cc khch hng c nhu cu s dng cao hn
ADSL v kinh t hn Leased-line. Khi s dng dch v FTTH, khch hng s thy
c cc li ch ca dch v nh sau:
- Tc truy nhp Internet cao nhanh gp 200 ln so vi ADSL.
- V trin khai bng cp quang nn c cht lng tt hn cp ng, gim thiu xung
nhiu v nh hng ca thin tai.
- An ton cho thit b, cp quang c lm ch yu bng thy tinh nn khng c kh
nng dn in, do khng s st nh lan truyn trn ng dy.
- Nng cp bng thng d dng m khng cn ko cp mi.
- p ng hiu qu cho nhiu ng dng nh: Hosting Server ring, VPN (mng ring
o), Truyn d liu, Game Online, IPTV (truyn hnh tng tc), VoD (xem phim theo
yu cu), Video Conferrence (hi ngh truyn hnh), IP Camera
- FTTH sn sng cho cc ng dng i hi bng thng cao, c bit l truyn hnh
phn gii cao (HDTV) yu cu bng thng ln n vi chc Mbps, trong khi ADSL
khng p ng c.
- n nh cao tng ng nh dch v internet knh thu ring Leased-line nhng
chi ph thu bao hng thng thp hn vi chc ln.
2 . 2 Nhc i m FTTH:
Yu cu thit b u ni c chng: My hn, dy nhy, thit b u cui.
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 15

Gi thnh thit b u cui: Modem, dy ni thng cao ( Viettel tng khch hng
cc thit b ny )
Gi cc ca cp quang FTTH thng t hn so vi cp ng ADSL
t khi xy ra s c. Nhng khi xy ra s c vic khc phc thng kh khn hn .
I I I . SO SNH GI A AON V PON
Trong phn ny, s phn tch nhng c im gia PON v AON da vo nhng cc
tiu ch: tc h tr ti a, khong cch truyn dn, vn gia s lng si quang
s dng vi s thu bao, vn vn hnh bo dng, vn bo mt, vn cung cp
bng thng t rt ra kt lun v sao PON li c la chn trin khai mnh m
hn AON.
2.1 Xt v khong cch truyn dn v tc h tr ti a
V khong cch:
AON c th h tr chiu di ti a 70 km v PON h tr ti a 20 km t OLT n
ONT.Tuy nhin, nu xt trn phm vi phc v cho mt vng dn c nh mt thnh
ph,th mt OLT pha nh cung cp dch v hon ton c th chn la a im ph
hp vi cng ngh PON. Mt khc, mt nh cung cp dch v thng trin khai nhiu
CO nhm ph rng mt vng phc v v nhm mc ch d phng nn vi khong
cch m PON h tr hon ton c th trin khai tt trn thc t.
V tc h tr ti a:
hin nay AON h tr ti a t100 Mbps-1 Gbps cho mi thu bao hng xung,
trong khi PON vi chun GPON c th h tr ln n 2,488Gbps cho c 2 hng ln
v hng xung (nu khng dng splitter, trin khai theo m hnh point to point).
2.2 Xt v s lng si quang s dng vi s thu bao phc v
V s lng si quang s dng,c th thy mt iu r rng rng s si quang c s
dng trong AON nhiu hn s si quang s dng trong PON nu xt v chiu di vi
cng s thu bao.
2.3 Vn bo dng:
Cc thit b nh Acess Node trong AON cn cp ngun v s lng si quang nhiu
nn AON cn khng gian cha cp ln nu nh trin khai.Trong khi vi PON, mt
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 16

si quang t CO s c chia s vi cc thu bao qua mt thit b th ng (khng cn
cp ngun) l Splitter.
2.4 Vn tng bng thng cho thu bao:
i vi AON vic tng bng thng cho mt thu bao nu c yu cu th n gin hn
PON rt nhiu. Bi v, vi AON, vic tng bng thng ca mt thu bao khng nh
hng n bng thng ti a ca cc thu bao khc, nhng vi PON, nu bng thng
ca mt thu bao tng ln, ng ngha rng bng thng ti a cho cc thu bao khc
s gim xung.
I V. TNG QUAN V MNG TH NG PON:
Mng FTTH bao gm cc ng quang i t nh cung cp dch v c dung
chung cho mt s khch hng. S c mt ng quang i n mt nhm khch hng
gn nhau v mt a l. Ti y ng quang dng chung ny s c chia tch thnh
cc ng quang ring bit i n tng khch hng. Mng truy nhp quang th ng
PON l kiu mng im-a im. Mi khch hng c kt ni ti mng quang
thng qua mt b chia quang th ng, v vy khng c cc thit b in ch ng
trong mng phn chia v bng thng c chia s t nhnh n ngi dng. Tn hiu
ng xung c pht qung b ti cc thu bao, tn hiu ny c m ha trnh
vic xem trm. Tn hiu ng ln c kt hp bng vic s dng giao thc a truy
nhp phn chia theo thi gian. OLT s iu khin cc ONU s dng cc khe thi gian
cho vic truyn d liu ng ln.Trong mng PON, OLT l thnh phn chc nng
chnh ca h thng t tngi. ONU l thit b t pha ngi dng.ONU kt ni
ti OLT bng cc si quangv khng c cc thnh phn ch ng gia. B chia tn
hiu (splitter) l thnh phnrt quan trng cua h thng, theo tiu chun ITU G.983.1
mt b chia s dng ti acho 32 khch hng.
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 17


H nh 2 : s t ng q ua ng v mng t h ng q uang PON
V. CC CHUN MNG PON:
C ba loi tiu chun chnh cho mng PON nh sau:
ITU-T G.983
-APON (ATM Passive Optical Network): l chun mng PON utin, da trn cng
ngh ATM.
-BPON (Broadband PON): l chun da trn APON. N h tr thmcng ngh WDM,
bng thng ginh cho ng ln c cp pht ng.. Ncng cung cp mt giao din
qun l chun OMCI gia OLT v ONU cho php nhiu nh cung cp dch v cng
hot ng.
ITU-T G.984
-GPON (Gigabit PON) l s nng cp ca chun BPON. y lchun mi nht, h tr
tc cao hn, bo mt c tng cng v s adng, linh hot trong vic la
chn giao thc lp 2: ATM, GEM hocEthernet.
IEEE 803.3ah
-EPON (Ethernet PON hay GEPON gigabit Ethernet PON): l mtchun ca
IEEE/EFM cho vic s dng giao thc Ethernet truyn d liu
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 18

C TNH BPON (APON) GE-PON(EPON) GPON
Tc -ng ln/ng xung 155/622Mbps 1.0/1.0 Gbps 1.25/2.5 Gbps
Giao thc c bn ATM Ethemet GEM
phc tp Cao Thp Cao
Chi ph Cao Thp Cha r
T chc tiu chun ITU-T IEEE ITU-T
Tiu chun hon thin Ri, 1995 Ri, 2004 Ri
Trin khai quy m ln 100.000 thu 1.000.000 thu Mi th
Khu vc trin khai chnh Bc M Chu Mi th
Bng 1: so snh cc tiu chun PON.
PHN 4: TRUY NHP THEO CNG NGH GPON
I. CU TRC MNG GPON.
H thng GPON thng thng gm mt thit b kt cui ng dy OLT
(Optical LineTermination) vthit bkt cuimng ONU(Optical Network Unit) hay
ONT(Optical Network Termination) cni vi nhau qua mng phn phiquang
ODN (Optical Distribution Network). Quan h gia OLT v ONU l quan h mt-
nhiu, mt OLT s kt ni vi nhiu ONU.B khuyn ngh G.984 ca ITU a ra tiu
chun cho mng PON tc gigabit (GPON) l phin bn mi nht i vi cng ngh
mng PON. Mng GPONc dung lng mc gigabit cho php cung cp cc
ng dng video, truy nhpinternet tc cao, multimedia, v cc dch v bng thng
rng. Cng vi dunglng mng gia tng, tiu chun mi ny a ra kh nng x l IP
v Ethernet hiuqu hn.Mc ch tiu chun G.984.1 l ci thin h thng PON theo
tiu chunG.983.1 thng qua cc yu cu v cung cp dch v, cc chnh sch bo mt,
tc bit danh nh... m bo tnh lin tc so vi cc h thng trc, tiu
chunG.984.1 s duy tr mt s yu cu trong tiu chun G.983.1
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 19


II. CNG NGH GPON
GPON h tr tc bt cao nht t trc ti nay vi tc hng xung/ hng ln
tng ng ln ti 2,5/2,5 Gbit/s. GPON cung cp rng bng ln cha tng c t
trc ti nay v l cng ngh ti u cho cc ng dng ca FTTH v FTTB.
1. Cc thng s k thut.
- Bc sng: 1260-1360nm ng ln; 1480-1500nm ng xung.
- a truy nhp hng ln: TDMA.
- Cp pht bng thng ng DBA (Dynamic Bandwith Allocation).
- Loi lu lng: d liu s.
- Khung truyn dn: GEM.
- Dch v: dch v y (Ethernet, TDM, POTS).
- T l chia ca b chia th ng: ti a 1:128. - Gi tr BER ln nht: 10-12
- Phm vi cng sut s dng lung xung: -3 n +2 dBm (10km ODN) hoc +2 n
+7 (20Km ODN).
- Phm vi cng sut s dng lung ln: -1 n +4 dBm (10Km v 20Km ODN).
- Suy hao ti a gia cc ONU:15dB.
- C ly cp ti a: 20Km vi DFB laser lung ln, 10Km vi Fabry-Perot.
2. Kh nng cung cp bng thng.
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 20

Cng ngh GPON h tr 1,25 Gbit/s hoc 2,5 Gbit/s hng xung, v hng ln c
th x dch t 155 Mbit/s n 2,5 Gbit/s. Hiu sut bng thng t > 90%.
3. Kh nng cung cp dch v.
Gii hn c ly ca cng ngh GPON hin ti c quy nh trong khong 20 km v
cung cp t l chia ln ti 1:128 (hin ti thng s dng t l 1:64, ti a qua hai cp
chia).
4. Mt s vn cn quan tm khi tnh ton thit k mng GPON.
Vic tnh ton, thit k mng GPON cn quan tm ti mt s vn sau:
- m bo cc iu kin v thng s k thut cng ngh.
- m bo cc c tnh k thut c bn lp vt l.
- Bng tn hot ng.
- Xc nh t l phn tch (hin ti s dng ph bin 2 loi l 1:32 v 1:64).
- m bo c ly gia OLT v ONU/ONT trong gii hn cho php (< 20 km)
5. Tnh hnh trin khai PON.
Tnh hnh trin khai PON ti Vit Nam:
- Nm 2010 VNPT ang trin khai cng ngh GPON ti H Ni v Thnh ph H Ch
Minh s dng thit b ca hng Huawei v Alcatel, d kin hai h thng ny.
6. u im ca GPON s dng TDMA:
- Cc ONU c th hoat ng cng bc sng .
- Cc OLT cng ch cn mt b thu.
- Gim chi ph u t ,bo dng .
- dng lp t thm cc ONU nu c nhu cu m rng mng.
Yu cu s dng khi dng k thut TDMA :
ng b lu lng trnh xung t d liu khi c hai gi d liu n b nghp cng
mt thi im.
III. CC THNH PHN TRONG MNG FTTH TRN CNG NGH GPON
GM C:
H thng truy nhp quang th ng bao gm 3 thnh phn cn bn: OLT-ODN-ONT
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 21

1. OLT (Optical Line Termination)
Thit b u cui ng dy OLT (optical line terminal) c kt ni ti mng chuyn
mch qua cc giao din chun. V pha mng phn phi, OLT bao gm cc giao din
truy nhp quang theo tiu chun GPON v tc bit, qu ng truyn, jitter, OLT
gm ba phn chnh sau y:
Chc nng giao din cng dch v (service port Interface Function).
Chc nng u ni cho (cross-connect function).
Giao din mng phn phi quang (ODN interface).
Cc khi chc nng chnh ca OLT c m t trong Hnh 26 S khi chc nng
OLT.
Hnh 6. S khi chc nng OLT
-t trung tm chuyn mch (CO Central Office) c nhim v giao tip vi cc
mng dch v v kt ni cc yu cu truy nhp ca ngi dng ra cc mng ny.
-C hai chc nng chnh: truyn d liu t mng dch v v phn phi cho user. ng
thi s ghp knh cc d liu user tr c khi gi ra cc mng dch v.
-Dung lng m 1 ONT c th phc v c da trn s card hng xung ca mi
ONT. Nu mi ONT c X card, mi card c Y port, v t l Splitter l 1:N th s thu
bao (s kt ni gia ONT v OLT) c tnh:
S thu bao = X x Y x N
V d: P-OLT 7432 ca hng Alcatel c 14 card hng xung, mi card c 4port, t l
Splitter l 1:64 th s ONT c th phc v ln n:14 x 4 x 64=3584 ONT
LOI: OLT WS322
THNG S K THUT:
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 22

thng s n v
truyn 2 chiu trn cng
mt si quang
hng sn xut
BC SNG HoT NG Nm 1480-1550
M NG DY NRZ
CNG SuT KHI TO TI THIU dBm 0
CNG SuT KHI TO TI A dBm 7
NHY TI THIU (S1) dBm -24
KHONG CCH TRUYN TI A Km 20
Huawei
OLT
OLT
Huawei

2. THIT B U CUI MNG ONT(ONU)
Hu ht cc khi chc nng ca ONU tng t nh cc khi chc nng ca OLT. Do
ONU hot ng vi mt giao din PON (hoc ti a 2 giao din khi hot ng ch
bo v), chc nng u ni cho (cross-connect function) c th c b qua. Tuy
nhin, thay cho chc nng ny th c thm chc nng ghp v tch knh dch v
(MUX v DMUX) x l lu lng. Cu hnh tiu biu ca ONU c th hin
trong Hnh 6 S cc khi chc nng ONU. Mi PON TC s la chn mt ch
truyn dn ATM, GEM hoc c hai.
Hnh 8. S khi chc nng ONU.
-L thit b u cui t pha ngi s dng
-Cung cp cc lung d liu vi tc t 64 Kb/s n 1 Gb/s.
-Giao din ng ln c tc v giao thc hot ng tng thch vi cng xung ca
OLT.
-ONU c dung lng va v nh v c cung cp a dch v nh POST, ADSL, VDSL,
LAN
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 23


Hnh 9.Mt s loi ONU in hnh .
LOI: ONU WS322
THNG S K THUT:
thng s n v
truyn 2 chiu trn cng
mt si quang
hng sn xut
BC SNG HoT NG Nm 1260-1360
M NG DY NRZ
CNG SuT KHI TO T THIU dBm 0
CNG SuT KHI TO T A dBm 7
NHY TI THIU (S2) dBm -24
KHONG CCH TRUYN TI A Km 20
Huawei
Huawei
B THU ONU
B PHT ONU

3. MNG PHN PHI QUANG ODN
Cu mng truy cp cp quang ODN.
Mng cp quang ODN l mng nm gia thit b u cui quang OLT phia i trm
n thit b u cui pha thu bao ONT.ONU .
Hnh 1. Cu trc mng cp quang ODN.
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 24

a. Cc thnh phn ca mng ODN:
T quang phi cp 1 S1:
-T quang phi cp 1 ng vai tr tp trung dung lng cp gc cn phc v cho 01
khu vc do t quang phi cp 1 ny qun l.
-T i/trm n t quang phi cp 1, l tp hp cc si cp quang gc n t quang
phi cp 1.
-T quang phi cp 1 ny s l ni lp t cc b chia splitter cp 1 (S1) trn mng.
-Dung lng cho 01 si cp quang gc tiu biu i ra t i/trm n t quang phi
cp 1 ti thiu l 48FO.
T quang phi cp 2 S2:
-T quang phi cp 2 ng vai tr tp trung dung lng cp phi cn phc v cho 01
khu vc do t quang phi cp 2 ny qun l. V c bn, 01 t quang phi cp 1 s
qun l nhiu t quang phi cp 2.
-T t quang phi cp 1 n t quang phi cp 2, l tp hp cc si cp quang phi
n t quang phi cp 2.
-T quang phi cp 2 ny s l ni lp t cc b chia splitter cp 2 (S2) trn mng.
-Dung lng cho 01 si cp quang phi tiu biu i ra t t quang phi cp 01 n t
quang phi cp 2 ti thiu l 48FO.
Tp im quang:
-Tp im quang l ni phi cp quang th bao n khch hng.
-T t quang phi cp 2 n tp im quang l tp hp cc si quang phi n tp
im.
-Dung lng cho 01 si cp quang phi tiu biu i n tp im quang c dung lng
l 12FO.
Trong trng hp vng dn c mt thu bao khng cao ,yu cu bng thng
khng ln th ta c th dung cc b chia Splitter chia t l 1:32 ,1:64 nh hnh:
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 25


Hnh 2. Cu trc mng cp chia t l dng Spliiter.
b. Cch t chc vng phc v :
-Mng cp quang thu bao c phn thnh cc vng mng theo ng vng phc v
ca cc i/trm tng i ni ht hin hu nhm to s thun tin trong vic qun l v
pht huy hiu qu cc ngun lc sn c (c s h tng, kh nng p ng, phc v
khch hng).
-Vng phc v ca mt t cp quang cp 1 bn knh khng qu 1.000m (ni thnh) v
1.500m (ngoi thnh).
-Vng phc v ca mt t cp quang cp 2 bn knh khng qu 500m.
-Vng phc v ca mt tp im quang bn knh khng qu 150m (ni thnh) v
300m (ngoi thnh).
c. Cu trc u ni :
Cu trc u ni ti t quang S1:
Hnh 3 . Cch u ni ti t quang S1.
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 26

T S1 l ni u ni cp gc t i trm v cp phi n t S2.
Bao gm :
-dy hn ni cp quang gc vo .
-v tr ng cc module Splitter v cc module hn ni quang di ra.
-u ni thng v u ni cho qua hoc thng qua Splitter.
Cu trc u ni ti t phi quang cp 2:
Hnh 4. Cch u ni ti t quang S2.
T phi quang cp 2 c dung lng thp hn v khng c chc nng u ni cho
gia cp quang phi vo v cp quang ra n tp im.
Cu trc u ni ti tp im:
Hnh 5. Cch u ni ti t quang S2.
Cc khi chnh :
-Khi hn cp vo , khi hn cp ra .
-Module ni .
Cu trc tuyn ODN thc t:
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 27

Hinh 6. Cu trc tuyn ODN thc t.
4. CP QUANG
ng dung:
1. Cch thc lp t: chn ng dn
2. Thch hp cho ng ng di - xa v giao tip mng LAN
3. Kiu si quang: Single-mode/Multi-mode
Cc tnh nng:
1. Cu to vi 2 lp v ngoi
2. m bo v mt c hc, hiu sut v nhit .
3. c bit c thit k vi cu trc nn cht tt chng s co nn ca ng cha
dy cp.
4. Chng c s thy phn v c bit vi s lp y ca cc hp cht m bo s
bo v citical ca si quang.
5. Moitureproof and ratproof. Chng va p v c tnh mm do.

N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 28


Thng s k thut chi tit:
1. Nhit hot ng: -40C ~ +60C
2. Suy hao: @1310nm < 0.36dB/km @1550nm < 0.22dB/km
Dynamic Static
Short
Term
Short
Term
Short
Term
Short
Term
Feb-30 12.1 180 25xD 12.5xD 3000 1000 3000 1000
30-36 13.4 205 25xD 12.5xD 3000 1000 3000 1000
36-60 13.9 220 25xD 12.5xD 3000 1000 3000 1000
60-72 14.8 255 25xD 12.5xD 3000 1000 3000 1000
72-84 15.7 265 25xD 12.5xD 3000 1000 3000 1000
84-96 16.5 300 25xD 12.5xD 3000 1000 3000 1000
96-108 17.4 325 25xD 12.5xD 3000 1000 3000 1000
108-120 18.2 355 25xD 12.5xD 3000 1000 3000 1000
120-132 19 385 25xD 12.5xD 3000 1000 3000 1000
132-216 19.9 410 25xD 12.5xD 3000 1000 3000 1000
Crush Pressure
(N/100nm) Fiber
Count
Diameter
(nm)
Weight
(kg/km)
Min bending Radius
(nm)
Max Tension
(N)

5. B CHIA SPLITTER
-Thnh phn ch yu trong mng PON l b chia. B chia l thit b b ng.
-Dng chia tn hiu quang t mt si truyn i trn nhiu si v ngc li .
-Thc hin chia cng sut quang ti si quang u vo u vo ti N si quang u ra.
-T l chia c nhiu cp khc nhau: 1/8;1/16;1/32; 1/64;1/128 ty thuc ng dng s
dng.
-H s chia cng sut quang ph thuc vo cp chia.
-Suy hao tn hiu quang t u vo ti u ra t l vi h s chia .
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 29

-Phn b b chia ph bin trn mng theo t l chia 1: 2 ti t quang phi cp 1 v t
l chia 1: 32 ti t quang phi cp 2.
-Ti nhng im c nhiu thu bao d bo c nhu cu bng thng ln nh khu vc
nhiu ngn hng c th t b chia 1:32 sau ny nng cp bng thng d dng.

Hnh 3: cc loi b chia

N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 30

Hnh 8.M hnh chia v b chia thc t.
Ngoi ra cn c mt s loi :

-mng xng cp -hp phi quang

Cc thng s 14 18 116 132 164
iu hnh Bc sng (nm)
Kiu si quang
Chen Loss (dB) 7.1 10.2 13.5 16.5 20.5
Mt tnh ng nht (dB) 0.6 0.8 1.2 1.5 2
Quay tr li mt (dB) 55 55 55 55 55
PDL (dB) 0.2 0.2 0.25 0.3 0.35
nh hng (dB) 55 55 55 55 55
WDL (dB) 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5
Nhit Stblty (-40 ~ 85) (dB) 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
Thit b Kch thc (mm) 4044 4044 5044 5074 60124
M-un Kch thc (mm) 1008010 1008010 1208018 14011518 14011518
Mini-Module Kch thc (mm)5074 5074 60124 80206 100X40X6
customer specified
1260~1650

S CNG SUY HAO SPLITTER (DB)
2 3
4 6
8 9
16 12
32 15
64 18

6. T PHI CP QUANG:
Gii thiu:
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 31

T phi quang treo ngoi tri l thit b dng ch yu cho cc kt ni quang ngoi
tri. Chng qun l v bo v cc im u ni quang nh mi hn quang, dy hn
ni quang, u ni quang (adapter), dy nhy quang, mt s thit b i km nh b
chia quang, b chuyn i quang in. N c th c dng treo trn tng,
treo trn ct, dng trong nh hoc ngoi tri.
c Trng:
Vi cht liu nha, c th chu c mi loi hnh thi tit gi rt hoc nng m.
Vi thit k nh gn thm m, cu trc khp kn trnh ma nng cn trng.
Mt trc: c kha an ton.
C khay qun l ng cp vo ring h tr cho c ba loi cp n chic, loi b
v loi xe qut.
24 khay phi quang ci adaptor SC, ST, FC hoc LC.
4 ng cp quang vo, 2 thanh gi cp c nh.
Khoang lm vic ln d dng phn b cc u cp vo, ra, cc dy hn quang, dy
nhy quang. C th lp rp thm mt s thit b nh b chia quang, converter vv...
Cu to:
c chia lm 2 khoang chnh, 1 khoang cha khay qun l ng cp vo, Khay
hn quang, dy ni quang, l qun bn nguyt, 1 khoang cha dy nhy quang,
mt s thit b c th i cng nh b chia quang, converter quang
V bng nha PVC
Cnh ca m mt trc khng c kha tin li khi s dng
Mt sau gm 2 thanh c l treo ct v treo tng
ng dng:
Qun l bo v h thng cp quang
Fiber to the home (FTTH)
H thng quang LAN/ WAN
H thng CATV
T quang ngoi tri 48-96-144-288-576-960-1152 Fo
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 32


Mt s loi ODF
loi Kch thc H * W * D Dung lng ti a (F) Ghi ch
FOC-ODR-48 450*320*180 48 c ca (pha trc)
FOC-ODR-96
960*530*290(bao gm c s )
700*530*290(loi tr c s)
96 c ca (pha trc)
FOC-ODR-144
1035*570*308(bao gm c s )
755*570*308(loi tr c s)
144 c ca (pha trc)
FOC-ODR-288
1550*760*320bao gm c s )
1200*760*320(loi tr c s)
288 c ca (trc, sau)
FOC-ODR-576
1460*760*540(bao gm c s )
1110*760*540loi tr c s)
576 c ca (trc, sau)
FOC-ODR-576
1550*760*625(bao gm c s )
1200*760*625(loi tr c s)
576 c ca (trc, sau)
FOC-ODR-576
1550*1455*360(bao gm c s )
1200*1455*360*loi tr c s)
576 Ca kp (pha trc)
FOC-ODR-1152
1550*1455*625(bao gm c s )
1200*1455*625(loi tr c s)
1152
c ca (trc,
sau,tri,gin khoan
THNG S K THUT SN PHM

7. TP IM:
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 33


Hp tp im quang ngoi tri l sn phm chuyn dng phn phi cp quang v
cc ng dy thu bao quang FTTH cho khch hng u cui.
Hp phi dy thu bao ngoi tri VT100 c thit k ph hp vi iu kin mi
trng ti Vit Nam.
V hp lm t nha ABS chng c cc cht n mn, t dai cao, chu c xung
lc m
V hp kn, thnh hp c giong cao su lm kn, cc l vo ra ca cp u c giong
cao su tng hp trnh s thm nhp ca nc v cn trng, C b phn dng gi
dy treo ca cp quang vo v cc dy thu bao quang (FTTH) ra, hp c lp kho
an ton.
- ng dng lp t treo trn tng, ct in phi cc kt cui thu bao quang
- Dng trong cc i trm vin thng, CATV, cc ng dng khc.
- Dng lm hp kt cui thu bao quang dung lng n 24FO
- Ph hp cho ng dng FTTx
- Kch thc :340mm(di) x 210mm(rng) x 90mm(cao), trng lng : 850gram
- Dung lng: 12FO, 24FO, 36FO, 48FO, ..
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 34

8. MNG XNG CP QUANG
M t sn phm
Mng xng quang Mini dng hn ni v bo v mi hn cp quang, loi nm ngang
2 ng cp vo 2 ng cp ra, c th treo trn khng hoc trn ngm. Lp v bo
v IP66 siu bn, dung lng s dng ln n 36 core, s dng nhiu ln.
Ph kin km theo: thanh c nh, khay hn quang, ng co nhit, bng nh du, bng
cch in, dy Nilon, lt buc, mc treo, cng c m c, giong cao su c, cao su
non, thanh chn, vng gi

c im:
Mc kn: p sut 70KPa - 106KPa trong nc. Ngm trong nc 15 pht khng
ngm. Khng c bt khng kh sut 24 gi, khng c s thay i ca p sut khng
kh sau ba ln ng m li.
Mc in p chu ng: Di tc dng ca 15Kv/DC/1min, khng thng, v khng
to h quang.
Tui th: 30 nm.
c dng rng ri cho h thng truyn thng cp quang, truyn hnh cp CATV,
mng cp quang FTTx.
Kch thc nh, dung lng ln, d dng thay th bo tr.

MODEL: CLO-FOSC-H002 Mini
Mng xng quang 2in-2out 12-36 core
Thng s k thut:
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 35

Loi kiu Nm ngang
Kch thc 32x12x6,5 (cm)
Trng lng 1.5 (Kg)
Cht liu Nha ABS
Mu v en
S cng cp vo ra 4 port, 2 vo - 2 ra
in tr cch in 2X104M.
Dung lng li cp 36 core

9. Hp ni quang FTTH

Hp ni quang FTTH c ch to bi nha cht lng cao, kch thc nh gn, l
thit b ti u u thu bao khch hng, sn phm r dng tho lp, l phng n
kinh t, ti u cho u ni thit b FTTH.
c trng c bn:
Kch thc: Ri x rng x su = 15 cm x 11 cm x 3 cm
Trng lng: 0.2 kg
Dung lng ti a: 04 si
Loi adaptor: SC
Vt t chi tit: gm 01 hp bao gm khay, 04 adaptor, 04 dy ni, 04 ng co nhit,
vt + l.
10. DY NHY QUANG
Thng tin sn phm
N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 36

- Dy nhy quang l mt on cp quang Single-mode hoc Multi-mode, si n
Simplex hoc si i - Duplex, 2 u c gn sn u kt ni quang nh SC, LC, FC,
ST, MU, MT-RJ, MPO, E2000 vv...
- Dy nhy quang c s dng lm cu ni gia cc lin kt mng quang, kt ni
gia cc ODF quang, t phi quang, cc thit b truyn dn quang vi nhau. Dy nhy
quang mang li s linh hot v thun thin cho ngi s dng h thng mng quang.
- Dy nhy quang c ng dng rng ri trong CATV; Fiber Optic
Telecommunication System; Fiber Optic Access Network; LAN; Fiber Optic
Transducer; Fiber 0ptic Data Transmission; Test Equipment; Metro; Active Device
Termination, FTTx, FTTH vv
c im:
1. Dy nhy quang Single-mode ( n mt ) v mu vng
2. Chiu di 3m, 5m, 10m, 15m, 20m... hoc theo n t hng
3. Si i - Duplex hoc si n Simplex
4. Khi lng nh nh, d dng s dng - plug and play
5. Tun theo cc chun JSC, IEC, Bellcore, Telcordia
TM
GR-326
6. Tiu chun chng chy UL94V-O

Thng s k thut:
u kt niFC FC/PC, FC/UPC hoc FC/APC
u kt ni ST ST/PC, ST/UPC hoc ST/APC
Kiu si quang Single-Mode 9/125m
suy gim tn hiu 0.2 dB
Bc sng SM: 1300~1600nm
un cong R 3cm
Lc cng ln nht 90N/cm
Lc nghin nt 550N/cm

N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 37

Kch c v mu sc:
ng knh v ngoi 2.0mm hoc 3.0mm
B dy core SM: 9 microns
B dy Cladding 125 microns
V PVC (OFNR-rated), SM: Mu vng
Chiu di 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m hoc theo n t hng

2. Cc loi u ni quang
a. u ni ST
c pht trin bi AT&T, u ni ST l mt trong cc loi u ni u tin c s
dng rng ri trong h thng cp quang. u ni ST s dng mt ng ni c ng
knh 2,5 mm, vi thn u ni lm t nha hoc kim loi (thng l kim loi), c c
nh thng qua khp ni dng vn (Twiston/Twistoff), nn khi thc hin kt ni cn
chc chn rng u ni c a vo ng khp.

b. u ni SC
u ni SC cng s dng mt ng ni c ng knh 2,5 mm, dng c nh si
quang. Nhng khc vi u ni ST, SC s dng c ch cm/rt gip ngi dng thao
tc d dng hn so vi c ch vn xon ca u ni ST, nht l trong khng gian hp.
Ban u SC khng c s dng nhiu v gi thnh cao gp 2 ln so vi u ni ST,
nhng theo thi gian, hin ti chi ph cho mt u ni SC gim ng k v ph bin
hn n ngi dng.

N THI T K MNG THNG TIN TH 2014
SVTH: TRNG SN LP KD10 Page 38

c. u ni LC
c pht trin bi Lucient Technologies, LC l mt u ni dng nh, s dng ng
ni vi ng knh ch 1,25 mm, phn thn u ni LC tng t u ni SC, nhng
kch thc ch bng mt na so vi u ni SC. S dng c ch tai gi c nh
tng t nh u ni RJ45 s dng trong h thng cp ng i xon.
u ni LC thng c ng dng trong module quang SFP hoc kt ni quang mt
cao.

d. u ni FC
u ni FC s dng ng ni di 2,5 mm, c thit k c bit vi thn l dng ren,
thch hp trong mi trng c rung cao. Thng c ng dng cho ngnh vin
thng, nhng hin ti dn b thay th bi u ni SC v LC.

e. u ni MT-RJ
c pht trin bi AMP/Tyco v Corning, MT-RJ l u ni song cng vi hai si
quang s dng chung mt ng ni lm bng polyme. C ch khp ni c thit k
tng t nh u ni RJ45 cho cp ng i xon, MT-RJ c hai dng l u c v
u ci.