Está en la página 1de 9

Moderately

I -
EL TRISTE
71
Words and Music by
ROBERTO CANTORAL
Fm7
m I
Gm7
mi
-
. -

--_ ..---, J . ~
I
. .
A b Fm7
1 m
-

r
J
-
h_
I
, . ,
G
iD
- )
Cm
N. e.
--------
tris - te _

fu de-
. .

-
~ . . . . .
-
Que
Bb7
~
~ . , '
I I
--
.
a - do - cuan - do nos _
"
_ - nos a - dis _
l
-"
~ .
~ -6-' ' ' '
-----~
I
I
1 ;:
- - - - - - - - - - - - - ~ :
-
- .

. . . . . .
- . - . .
. . . . .
r:=
I I
t:9i
. . .
I I r
' ('
r - ba mos ms. -
/\ I I I
\...
.
t
~.
P T 1
I I
'
I
.
. = = = = :::
= 4
---
. . , ' . . , ' - . . , '
. . ,
-
A m7
/\ I

m
t
I I
ta la go - Ion - dri - nae - mi - gr,
<:
/\ I I I
tJ
~ f r
"1
----
/' r
I
'r
I
f
~
. . .
~

A ~7 D 7 G A ~/G
.4fT
1 m
m 11
3fT
/\ I
- -
tJ
-
--
pre - sa - gian- do el fi -
nal.
<:
i' I
-
-
3
3
/\ I I al I I
.,
I
I
tJ -1 I I
I
~
r
I
P*
. . " I . . , ' -
Gm7 A ~/G G Cm7

000
I
11
3fT
m
N. e.
.3fT
. . .
~
. .

--
3 Que tris - te lu - ce
I ~
I
. . .
r
= = F
3
r :
. .

~.
.-

, ~ .
I
r
D
..
~I
73
Fm7/Bb Bb7
11 fa
~G@
i i t
~
los
~
r :

Fm7
; m
~~~J;!&~~~~S~~~~~~~~~~~
to - do sin t,
, ~
1
4. , 1 '
1
i
r r ~ r
r:
I

Gm7
#, mi
~/., ~ ~~.> --==~~=-fr~>---------~~----------~~I
ma - res de las pla - yas se van, _
~:
- .
I
r
~r:
. .
-
. . , ; I -
-
Cm
lij 3fr
se ti - en __ los ea - 10 - res
de gris. _
,.. .
I
' :, 1 r
~ .
Hoy to - do es so - le -
<:
I I I
= - -
I ~ ~:
3
I
I
--- ----
-- --
.J
dad.
" I
I
.J -
:
-
: : : :
I
-
--
-
, r
no s que_ de mi
2
h _ 1
J l ~ I I I ~ I I
~
I
r
-
f!:.
J ~
/L
-
I
.

Bb7
1 m
Fm7
" I -
.J
r
--
No s
si __
vuel - vaa ver - te des - pus,
<;
1 I I I I
~
V '
r
I
~
- f!:.
I J ~
: :

NC
Gm 7
mi
" I
--
,J
vi - da se - r, sin
J.
2
~
" I
I I I I I l ~ I I
'J
I
r

/L

. /L

~
f!:.
~
I r I
75
el lu
ce - ro a - zul de tu ser _
<;
2
que no me a-Ium= bra - r. _
<;
Hoy quie - ro __ sa - bo -
B~
~ 6~ ", a~ r ~ ~ ~ ~ . --=~~Jlr~' -----==-=~-~~~-~-~=--=--~:
Fm7
rear mi do - lar, _
ni
3
. .
-
pl - do _
com - pa -
e - dad, _
, . 3
~ I ~ I
I
~
f : !f j
j'
r
~~ ~~ ~.j ~
~
I

~ .
~
-
li
- - -
i
..
-~

. . .
"l'
~ . ,~ ~
-
-----
~ .
-~
I
f.
' "
I I I
~
r '
I
~ r !r t r !f

. , ' . , ' . , ' . ,


lahis - to - ria_ dees-tea - mor sees-cri - bi, _
<; <; <; <;
pa - ra
lae - ter - ni - dad. _
<;
I
"" ,
. .
r---1
I I 1
tJ
,. . . . . ...... . . . . . .
I
I
..J
I
L. I
I
. ,
" 11. -"1 1 "1 "1 1 "l.
., 1i ' ' '
. , ~.
Que tris - te__ to - dos
,
- -
) ~
~ I
- ' -"

. . .
I
l
$:
~
77
Fm7
e
Fm7/B~
m m
B~7
1 m
di - cen que soy, _
que siem - pre es
<;
toy ha-
r :
Gm7 Cm
mi mr
r
:~ ~ ~ ~ IJ , ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ----- ~ ~ ij ~.~~~s;; ij i i t
CmlB~
g
blan - do de t. _
No sa - ben __ que pen -
san - do en tu a - mor, _
<:: v
en tu a - mor. _
v
2
2
G7 D m7 G7sus G7
He po - di do a - yu
<;
dar _
me a vi -
<;
.---------
He po - di - do, _
- yu= dar-me a vi -
Cm
im
3rr
Fm7
viro _ A h, _
8 v a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bp7 Bp7/Ap
1 m Bur
m .- - - - - - - - - - - - - - - - .
~,- - - ~- - - - - - - - - -
I
~
<;
----
~

- - ' -..-/--
. . .
--
-
~ ~ ~ I J
#- . , !L . , . , !L
I I
Gm7 Cm
x x
~irr
a
ah,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~. _- - - - - - - - - - - -
79
D 7
im
G7
iD
I
~'
;r ,
-
Cm
m tR
3fr
8 ! E 3 N. C.
D.S. al Coda
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Hoy quie - ro __
loco
sa - bo -
-
' ir. _
~I:
i
:
''~f h. J ~ b~
A
'"' ,1
..

...
.'
~
o
V:
-.
L.H.
-:
r-, A~
,
.
I
L( L(
-
-
"*