Está en la página 1de 2
U RRIAK 12 de O CTUBRE de 2 014 OHARRAK NOTAS Nagusien eta gaztetxoen ibilbideak
U RRIAK 12 de O CTUBRE de 2 014 OHARRAK NOTAS Nagusien eta gaztetxoen ibilbideak
U RRIAK 12 de O CTUBRE de 2 014 OHARRAK NOTAS Nagusien eta gaztetxoen ibilbideak

URRIAK 12 de OCTUBRE de 2014

OHARRAK

NOTAS

Nagusien eta gaztetxoen ibilbideak paperezko zintez daude marratuta.

1
1

Los recorridos de Adultos y de Gaztetxoak están marcados con cintas de papel.

Nagusiei dagokienez, talde bakoitza bi

2
2

Las patrullas, en Adultos, se

pertsonaz osatutakoa izango da. Ibiltariren batek bikoterik gabe izena ematen badu, saririk jasotzeko eskubidea ez du izango.

compondrán de dos personas. En el supuesto de que un marchista se apunte individualmente no tendrá derecho a premio.

Bikote bakoitzeko bi kideek elkarrekin igaro behar dute kontrolguneen aurrean, eta hola egiten ez duen bikotea lehiatik kanpo geratuko da.

3
3

Será obligatorio que los dos componentes de cada patrulla pasen juntos por todos los controles, siendo descalificados los que no lo hagan así.

Hamarretakoa hartzeko gunean 10

4
4

En la zona de avituallamiento habrá una

minutuko geldialdia egingo da.

parada de 10 minutos.

12:45 etan itxiko da Nagusien

5
5

A

las 12:45 se realizará el Cierre del

heldueraren Kontrol-mahaia eta, ondorioz, beranduago iritsiko diren bikoteek ez dute saririk jasotzeko eskubiderik izango.

Control de Llegada de los Adultos, de tal forma que los que lleguen posteriormente no tendrán derecho a premio.

Gaztexoen sari banaketa 12:00 etan

6
6

La entrega de premios de los Gaztetxos

hasiko da eta Adultoenak 13:30etan Algortako Batzokiko jolastokian. Sariak banatzen diren une horretan jaso behar dira eta ekitaldi hau bukatu eta ordu laurdena igaro ondoren saria ezingo da jaso.

será a las 12:00 y los de los Adultos a las 13:30 horas en el patio del Batzoki de Algorta. Estos premios deberán ser recogidos en el momento de la entrega y nunca más tarde de 15 minutos desde su finalización.

Gaztetxoen ibilaldia herrikoia da eta

7
7

La marcha de Gaztetxoak es marcha

banaka emango dute izena partaideek.

popular, apuntándose individualmente.

Gertatu daitezken arazoak baztertze aldera, partaide guztiek marratutako bidearen barruan ibili behar dute.

8
8

Se ruega a todos los participantes que no se aparten del camino trazado para evitar todos los problemas posibles.

Bere borondatetik kanpoko arrazoirik

9
9

La organización se reserva el derecho

gertatuz gero, Antolakundeak egitaraua

de alterar el programa o el recorrido de

edo/eta ibilbidea aldatzeko eskubidea

la marcha si hubiese algún motivo ajeno

izango du.

a su voluntad.

de edo/eta ibilbidea aldatzeko eskubidea la marcha si hubiese algún motivo ajeno izango du. a su
LAGUNTZAILEAK XXXII IBILALDI NEURTUA MARCHA EUROPEA A LGORTAKO B ATZOKIA   B AR R ESTAURANTE
LAGUNTZAILEAK XXXII IBILALDI NEURTUA MARCHA EUROPEA A LGORTAKO B ATZOKIA   B AR R ESTAURANTE
LAGUNTZAILEAK XXXII IBILALDI NEURTUA MARCHA EUROPEA A LGORTAKO B ATZOKIA   B AR R ESTAURANTE

LAGUNTZAILEAK

XXXII IBILALDI NEURTUA

MARCHA EUROPEA

ALGORTAKO

BATZOKIA

 

BAR RESTAURANTE

BOGA

 

SARINTEL

INFORMATIKA eta TELEKOMUNIKAZIOAK

 

ONDA VASCA

 

BATZOKIKO TABERNA

 

GETXO KIROLAK

 

E.I.T.

GETXO S.L.

   

TABERNABERRI

BAR

 

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA

 

A. MOLANO - CARNICERIA

BAR TANGORA

 

LASAI

BAR

BAR SALEM

BAR OLLARRETA

BAR BIKAIN

 

E. MOLANO GASOLINERA Neguri

 
 

DEPORTES GAZTAÑAGA

 

F.

DEPORTE RURAL VASCO

 

DYA

   

ESTANCO AMESTI

 

TABERNA UNAI

LA TABERNA

 

JOYERIA IÑAKI

 

BAR GETXO RUGBY

 

BAR ATERPE BIDEZABAL

 

HAMAR ESTILO

FORUM SPORT

 

JOSE MARIA SOROA

VINOS y CAVAS

 

BURDINOLA BAR

 

BAR KANTAREPE

 

KANTXA KIROL MODA

 

BAR CHARLOT

BAR ETXETXU

ANTOLAKETA eta ZERBITZUAK

LECOA

XXI

AMETS KAMISETAK & FOTOKOPIAK

BAR CARPANTA

HARATEGIA URDAITEGIA JOSE MARI

 

BAR SUSTRAI

 

BARBARELA

 

RESTAURANTE UGARTENA

 
 

PROPLANOS