Está en la página 1de 180

C

BUARQUE
2

Volume 1

--

Volume 2

Volume 3

Volume 4

Acor da amo r

"I

Il I I

n \

"'lU
Al ..,

"'I"
,",

__

IC""\b5)

U7\MJj

...,

... -'<10... ..

,o../F

"'.1

t:7

_"",'_.-"""

101",

:""_~'

I_':"'_~/i;1I"_'
~7/'1"f ~1~/~'._/c.o

/0./,
,
"'"",....s......lo_
1c-6

~.

olt

t:7

T.... _ i ' ..

I! . . .

I .od
1
", .._
_
_
I
AII'I
I _

111('~

0.7
~..,

p_

I DI"

A1\'1

......

......

C7!.1Ifl/c .1

s....

tI71JI
.
c-.-

...,
..
..., . I .......
eM .. I _--..
___

1I.7\WJ I ,,,,,,U) J

...._ _
(;6

a.'J(W)

0__ "' .............

. . ." 1 u , 7
0011/ _ 1_/ . $0
__ ......
_

ttw ..... oIo

00011

~_

110 ........ . _

I
_*u..l I ClI'$} I 0007

II~_...-.-

0\7(9)

1117(9)

"""

~Io..,......

IP'7I')

_
...
I . _ .""
__
II7t9l
., _
_
dlOp. .
J
_ . Ic,.f n.........

_
0- _l'DIUJt

..

G'-/Qo J

.,."

..
a... .....

'-:'_~._'_ .:I_ ....L~II6)/ 'f1I_L)J/""Iloy'It7"""1

,--._._ ..
~'1~~,!::~~"':=~. ~~_~.~,~f~-W~
~r~~.::!J...~.s~2Glfl!~.i_SZ;;~~~:~f~
_/"-oJ

J c..J/f7I!II/"111A1/".,/0lI'!/~/1I

-,

:.':.:::

,,""_._4 ........... fIj._

.................

.$o I . . . . " ' .

r---r _ "

:::::~:

-...I!;

" . ...

{lo

1:':::!.":'

_... _.,.

1-,,-, . . ...

$10> ....... _

::::::::: :::==:. _ .............-

--'r-GlO!III

ct~,

,.,,(hI1

...
..0==:=====-----

r --------------~~===-------------
:

..._$I'--_._--

o.o,oo"oo_ .. c.u..._..........
-~,..

_un.o. .

--

A mais bonita

I I
_

'1IUi
_

-,'

__

_'.

..

'mw -I
_

.. "

'I "IW~ "III?

..;

"._"

""'"

,-.,.

Im: "'tIi~j
. . . . . . . . . 11'

_...

............

AI

'lml 'Hn~ 'fffIil


...'

""

...

lfu~ "lflHl "'IIIJJJ '11* "11'11

"fl1l~ "Ifi; ~...:"iJ

..........

~"~"~"~.~~~

Im
...

.-

lill' "Hil J "fffJ~ II "[I

'Ij;~ l/H:] ri I~I "iIT!f 'ffifii ri i


rH~' liI: If,~ I~ Imli Ili I~ i

.:..-

'L
)~~bJi
....
I0I0 . . . . . . . . . . _ . . . _ _
.........

... _ _ _

.. :

A'

_.

'

-..

... - --.-T

;-~ ~

,.

'" i ..- ..

.
,

....-;
...

.-

.. .. ......
---_ ..-- ......._
- _._~

_.,.

..-

AInando sobre os jornais

i i i,"i"m"i
"li "i '''i "i ' 'li "li "i
"li

"i"'i"i i i i"E
'"

....".,.

DO

'"

C/ I!: I CrIo/DI

e/Gil

(l"

.r<>---no P.....- ......-.... _

"'/c-I 8/0-1

.. ",.....

Itn\~ I "7
! Da.7(!n IG\l') ('l(t)
,Uml(bl)
_ _I U7M) I Un,i""'"<"_oIomlio

Q::~f'7(9)_/ ...

~~',::(.~~~~

n71.I>IJII
~

Gl~l I (;,'f
II"",n,,",,,,,,,,,

1~,t...

C, ~ I t"',_h J 1:/ ......


,I_To"'"
.)O<NIl

!1 -!-, ,~7('1l1 I

a.JDl

1-_'_
J(;f"

....""

Ul\~l

N<>

Um7(~)1 YlI'1
I ti I It'l I "",7{il
I
I
paI'-,I".II"I" ". 1'"1.... '..
Os _"'; _

U\\Vl

_
I c-1\1I6}1_
n'IfIolJlf

C!'111

o..~~

N~ o",~"'l,,~

~ I I I
I""'""""'" : - - - - -

I ... CJ007t~1
_

... I":;;'Cl/,,I)O/~":"'!_

U..l(9J!I't191
I t:1/~'tI_,\tl I
(
<Ia-doo
o,i-_
Lo_ .. _

Jl71b9) I

um

C'J,'I II
~

r;::.. Il'I/""'1(9JM":"~f'::':"Dlo./~c.o;'G(_)111

_
_
Q_
.. _
~"'l(b$)/DJ(b9(1
.~ll
'" _
I ,_
o..'Itf)/Gl~IC'1\'1

I &11"11

~'"II!
I,."1M! G/r I

_ _ nol...

.,.,.

'~a'c.oto/GuoWllt,I

No._

I',

L)I

J G1\'\ I

~_

~'l

.1 ~ 1::'::1>$1 ,

tblo/lJ'l

,_

p.

n."'~)'
010

~_

c::::.."UI I

',c.'c-.'~

___ _

.f ; - .lo

-<-- "

fo . . . . . . . . .

..

.;....

;..;

..

............... - - .......

..

......... p

,..._ . . . . . _

-.

......... 1<0

t~';r ) ;;.:. ,, ~

., .' -....
......

_"''''10<
. "" .."
I'

,'1,,\0,

<1 ....1'

!'

'

...

, ..

~l

I.M,

'1.5.:... ici~~
~
.... - ..
'-"

.... "" c.

rl' '-l ~~.. ,. .......


; ~ 'i: ; !!''"1.;=1
..

~fCl

1:: =ff

e..

G'o"'i

'.

~J~

..... _.........
tJ-' Ir r +i- L ~~ f:~ I' ;\F:~t~ geiCr
~_

'

1 ..1'[1,

lo

p,,,

_ _ _ ..

~:

.....

0._ ..... _

...

.ao.

Anos dourados

- - - -

- -

Illlli "'111m "111111


11111 lIlm Ilffil
....
...,.. "
"...,

tA7,...

Ilml 111\~

m<:!"l

"'''lO

, ......

allIOo

IIJlli "11!I~ "llllll "lm11 '1111h IIIH! IlTIf Imll

li IfIl~ liIlli

"'(Iij "1If\ 1@'li~\l

"11"'11 'IIU IIWi "'lll1: ""lillil "1ill~


A1M

T._

8.,/rlM)1

11'''''' 1

I'>teu"",_

C'.llll

'"7/
T

T.b..

,...,.

Cl'llbll)

11:71"'1 / 1'110

IlI'II

A'~I
_

I '"

A1Mlro... ,

1tl1",,1

r-

N.r_1I"f\O

1 111M 11I

()I.'

(;1'11",,1

c..,

. . . ,. ....

IIIDfooll

, . . . . . . _ ,. . . . . . . . . .....,.,

GI'lIIIt) I CIlOJ) I '"(.':'.) 18.. , I

=.,/ 1''''/1.'1 ,.::.,1It) 1.::",1 n ..,

I I _ 11I~1111
A!IYlIIIA1(::J1,..."

dooaa.Io

A1M/r. ., I . .,1

MotI4

$0____

Itl!b" I Allt) 1I I Ali::;) 1

Cl(lof)

I Do . . : ' I

Voj

AT\t I
I0<I0

n,,,,,) I

._

T._

Cl",/cnl",1

" .., 1 1 1 -..... "1 0._I ... I _

1II
L'"!,..,) IM;
"'bIJJ I>ll')
l"7'UJ ';00
_
tnlOJ
__ a
l:ll"
I 1"1.1)1"711013,
Ir.., T_
. 11'11,1>9) I T.... Ioo'....
_ .K7t"I
_;oo

.... 1 Al"l
Al\I/r. .,/1.71 /<G E11
., I L'"!, .... I... r_
I _A1M/n.llT .._
__
I
Iil{'\lf'!1'110 .......
I
T
_
. .,/mt..,,1_ A\('JIIIA1{:l;JI
1',.., I~

_
C. .,111
GI'II""I .......
DhoT I_
I1IMIII11 _

.... ',="'.:.:;:

,.,.1

""""'",.."",'.,,,1.':'. ' ....,'._:;::"...::.:,'

- _. _ -

_
_'_
... '".,""4
.... ,,_,h.1_

..

oJ",I",,"'~)11

'lU,,,,,,!

...... _ _
JIo_
",,,,,,I
..."'/....,'
..

,,.., I
I/fIM",
.........
....
.:.. .. 1.,;.....:1_:. :;", -:-~IJ' ~' ':l~ :':11,1"""" 'T_ :").:~1J1::: :~MI
I

"""'/11_"""

--.,.

_7tII/1~r"~, I,.,.., , ..", I rll)) I

'.-7,.1J,

(.."..,,1

I AI/I

! ::-....-:;i- J
,

ffijftr
i l lll ,

,rrW j===j
..... _.... - ,..........
..

;:. H fi7T:-.

:.":: ::

!' !--:,": ....

......

"'_"110 _

.. _.. _.

.0"
't- otn', ",' '"o''' o'_;'

I ' ")+

~
"-.*-

- \J

i- i

f:

...

,,"""

~LI

l ...."{9"~FJ tr--

~ ..... .......

".

.,(olllfll', RIM)

lO

T_

)00

lo!

GOI'Ilf) Cl(1JI

~~ ffJ ~--=i.,:
""

*' "'-+ W
)00

,,'"

'in":

11\.1 ..

Il1lJ111(olJlll!" Utl

, Vr
1111"

~ ._- .:.

lO"

-' 1

t-

<:1'"31

'I'~"

~ vj

<O

UIU) ,-,\IUI

''

A~

=- E -

.... _

~, ..... X-O"Ulor~ .......


... ,.,.... .. ." . . . . . . . _ 0 1 _ _ ' _ .. _ _

~--~,=.::."':=--~=~'!:"'--

---

,,.--

-,,_.~

---------A permuta dos santos


f1>l!I."""~"'"

""e'AIl'!"

.~ -lliI;J"lll(J 'li 'I~


'ri "Ii@ 'mj~ "mm urill "IUlft I{"I

, '@f "Iiftr

"I 'j~

11m

'[lf:, .~ '"r@' "'r~H' "i "rim

.,no

...

.......

..:

~/..

I-m

I~-~I"~

....... ,,,

D<>,..,.

oo.~ ..

"/I ~lUrn "II~ "[lI "mm "1100 "fi ""I


ao,.

"'/(0

'"'/..

__

"

"

"I "I ~I "IH~ 'um I I


. . . . . . . '" GrI'/4 ".,/" ~/4 ~, Gf'I/" ""',IA .:;.7,.. ... ~7 Gf'/"'4

..

:"A

:".~.

:/A . ;,'

&n/A Ctn

.,/",

/;171'.0. Al C17" ... C'l/A

:/4":':. ':::~:A :::;

'-"
1I "
.., _m -Cf'I/
(;""" (:7,.... 0 _

11 IM
D1l11l) "-/D I7/
Dl
D'7 .........
Ol,..n_
C"I/[l _

~/G. O/n

.:1

'"

-........................

Gn""A A' 01'7/" m/A Cf'I,..,.


c-~

CI'l/A

,,'

_,.,.

G1/" CrI"'A

..,.;.

do

",r;to

''''''

17

CWI"'A

1<'1

(;111/" C1/ A 0"..-.0\ ... , Gn"'A C7/ A ("-'1/ 4

01,.."

Df

'"

'" Cf'7/ A G1.... A


_

,,~

.u'J,..1 _ 17
... .,/11 _ 0\.1/ 1 .....
117 dolo.
AI'//B_
I A711/1.17 "1'1/8 """-8 "'''''0 87 "1'7/ 8 """8 _

DT,.
DI'I/I
D _
.'/ _
_
'''/8 .. I'!/II 117_ .. n/I "'/li 0 _
""/8 . .81
.. ..,/11 ... 7/ 8 Pra
SIc>CwIoo
.
. . . ."11'1/8

_'_"'1'_

~f'I/tI U1"Ct nll'l/ CI CI'7 IJ.I'7/CI II1/C' 8"/CI

crt

8f'l/O 81/Cf

---.-- --

U'I/fI

U17.... CI CI'I 81'1/ CI I'1/II

Bn.... c. 1I1/C

1I7/CI 11",..0 crt

rl7~IlI)

F1'1 rr:

(''''Yr.

Dn/r.

Cf".U DI'I [)f/Cf

, ,
M. . . . . . . . ......., ..... _.......

G" G
1I ..

..

Dl

~...,.

Dl

CI7 m

c., UI/a

P'I".h

Cf/ . . "/M

&'1/"

do._
Cf'7

0._ ..........

I"

_11

I/g
I"'A
17
D'1\fII) .../0 1I1/!)f A/Cf
......
... _
'fIO
_

..... _TWof... <le1op

JI,,[1:1f J:'JftJ

ScI .. f. . . poI

IIf'l/Cf

-------..

11

"'"

.....

,..--,.:.

.........

Cl"

;fte~ " ~-: ..t"


.. , ..,.,.

...

~ (.

-...".......... '""

~... :.: r....: L::,:


...

lO

IL.,

,..

............. _

.. " .. C".. C,'. I

~--

..

':'~ ,~~,l
..

a" . .. . . . . . . . . . . . _ . . " . . . . .

i-.,

.:'
K

,..........

:-:~.:: 2 '~ ~ ; U
. ;

"dll)._

q-q I.t>f ''I'

,."

~l

OI"': o.."

.".,

Utt'i-1U. 'UfU UjtJ


00 _

. ... _

. ,..

o, ...

:-::: :='~~;

"

E.<;,

~Il

fi:

0_ f r.. _,..

CI' til1/C11I1/CIPI'/C1

CI'"I'/CI"'/CllIT/C1

_~+-rht

aPttt1~
... .n .... _ .......

..

....... _

"

"".~"

..., .....t..P........ _

.. "'....

1"1'

>!

V>I

DI''''>

I""""
cJlllI
DI'
<lO

2_.9
'I<'
..

VIIAI

CIi'ot

.c

"'

CI'

IA

CH

o
~"

"

t.""IM""' _ _ .""TU. .s,


FJCI

IIT~nl AWII IT/OI AIC$

Dl

r -f r

G
fo . . . .

lo . .

s-... .,..<P-....

I'CI .... " "

ARJta

li ffUk '~ID, "I/riu flITr Ifije lfi!


nfj /fflU Ilffir "Irl/I' I/I; /iiw
li fi"Iim lim Uff)t
_ _ _ ....... __ 1

'"

, : " '..... .:... ...

__ ...... _
__ I

Oo~
~, _

__

IDIl

,_ _ _

SI<>'~ ' . _ _

.:..

0.111

1r7l') ....~ _

Qoo

. .,

_____ _

_41\.1
__

I~~ " ..

ImOI/IIII ~._fIo-I
n.7

o _ ' ~ - l J t ,l

- . _ _ ;>0. ... _

0.'

::::1"" ,_a",

_I _ , _ ~, Potqoo""' ....
"'" ...,
I

...

. : . ... .:".. : . '. . '._ / .......

0._..-_
I
c_

1I

J" f-~t~i:1':;f-U: :"~ :.::i~;j-; J


4 ....... _

.... ~..

No .... ~

,.

" ...... _

..

"., "~q~~d;t.tu.ttiJ...u~l
1.0. _ _ .. _ .

. . _ , .... _

"'. _ _ .........

'"~"._

'H

~lw.

D_'

r- t--V

,,~

D"

~~1-'~-f"4i..:.1~~ i :Jt F--t -'-- W

- ..... ..

1:~,fI

r:,J~

.....

PI

0.1

""

..-.1:$-

O..

~r'Hr5eH:B--r ~-;,,#Jt- f l"~~~ n


.... _

OI_pio

... . - " ,

__ p

_00_ . . _0 __ ..

~lrq
l,.o""'"

..

... ,.....
...Cooo
..-,..500_
.. __ .. _L--_~.......,AI._

"->(>1)

\~,;F G

=,

h1..'=>i---44i~"itJ

..

""
~~-,~~~.~.~44~_~~~E~;~_~.~.~~~=~~~~~~~.~~
'~I

a>1(,M

::

li

c--...-

...

'~ci

--

fJ )232LJ'
........1 ..

""

..

:.

Aquela mulher

i '"i -llii "I~ 1 11


"!lii; "rli' "1 I I~ "'I i
11m
... , ...

0..,,-,

_~

""".

..,..

..,

...,

lffil fllm~lltII
'~I!~ i; i ~rlll i
j' I~"i "il~ i i i
I ' fff;7, WI l~' i: i i

_AI

I
.... -

000_.-....... __ ............-_
I

c...,

(Of'I/l,IO

<111m

Ct'I/(;.

BmI
I
.. Qoo ............ _
Quoo_

. ./ ..

miM

....

co

81

... IooJo_Nlof...d

%:8 ..,

t."'/(O'

tIopo-_

_
[,o'~I/ .., C- _ M
/ ...

......111) ",(ll)

111(:;)

A\

1'1/ A

_. . . _.

DfIa"V)

_iIII

I~-J/A ~/A A(~ 11

...... "'. . . . . .'

n/..

F.l(,l).U

.''7101

..

~~~t~
$o ......

IW

_ _ . . . . . """
(;111~1l1

A'

...... _.Ioft_ "' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

CJ ..,

A-"C

!-f!trsz ~~'EWf
CI'ICICIIIJl

filo.""'"

CI.'

drbzw::j"C-t---=

ttM ,:

FllM

F.I'

1/<-

.,
WtEE

cP/C1

e--=rif

I\'/CI

b~ta E Cyr"]

~ewEF2t~~~~~LJ'l
c- ... _ _ _
" 0 - __
................ .
.10

c, ....

DI."_d'

r.7(,',)

!'kl,!=:. .~~~T~~~""~~
- ..
:~:""2~~

t~~
If

.... - .... _...

.......

10100_ ..

_ .........

iIII

. ----------=

Assentamento

iri i i mti 'Iri


"'i'"'l i i i"'i-i
i-i i "'i "'I '"i i"i
"wri i I ti i i
i ti i"1I fi li i
_

..

fIn/.!.b
-"".

_.:-,. ::...:. ..

---I

c/c I Cb1(.1,) I

---c...1.

."m I

~ ~ ~'/r; ..,: ~

Cl'(blll/C7M I el/f)IC7M ICJal/C7'1 z.". I <IIqoI

1\1/11:

I _, I .!.l/a I ....

~
::."t5)/B

=.. ""..!..-

~ c-I,..~ I

FTM,.. ... _

...

~...

peri~f.,..I:ro./G.!.'~okI~e' ... I . . . . "'-'~s.r.::.'v_/~1


r;lm/C1M/r; ..,~ ClMv..

oI ~ !::-'/U..~C7Mv_ ..:..~.:
I
,.,
I
,-=-',
O'- _ _

"/.!.
.""I/CI
c..
I
_Apita---<o' . . . . . . . ,-.....

l"IIoo"flW)

lIIo/1o,&ol ....

CAl

..

~~~; 4 ..
Zan _ '"

o. "",,

...... '"

""'-'

flm" /d....

<o. lO

nFr'(=mm
..

(o..

.... .......

.....

~r~!~J~~~~=F~_~'.~~~
""g ...

E .. 00

p/. . . . . . . . . . . . ..

..

\~

Fj ..1<>5J

f%;,.l2.:. ! 2m ?.9!.:S!J
F_.\~

c'.7(1~')

~j:::g=g;:;::Jl&2q~.s
Oo->do......

""".'"

Coo>II dodo.....

uG
I< . . . . . . . . . _ .

u.....d

Y6

**v ; :

J!j

ll@

..

,",.~ ~::-~~-=.;''''''''
...

r;-

Ev.._!!.!2?~~,-,j2L

.5

-;~

As vitrines

'i ti i i
_

CIo'

"lliru
A"'II

'lllill mllllll~
A".'"

__

"".

"m "' fm~


i i i i "rnlli "'li "i "li
I't

ti 11 "rum

"Ij "llillJ
G'II>UI

' 010

"",
e. .. -;O ..

m / r.
. . I. . -

do......

Do.7(1s$J
_
...

t:bI5/(l
T. . .ioeI

/.. .::: 11

1I

11 I

-.- ...

m/A
rir

"1"" I

E"

AIriaIIo__
I

IN

_/C

"

\I miM" llllll
11

~b ...11 ......

'1"".-..- ................
N"

.~

11 : " "

/11 o.
I

~
A1(lJ)

doa---fl~

"'/D
I I
I
G1/o
....jI
-.....- ...

l'

' ' (1)13)


111

c.1(f) I
I
f
-/"111
A:1WI/"''''''
_ .......
*""*"'-"
"'--

c.71')/IIEb/ c

c.r..do.......
I

Gooo('I')

C'I/DIII

I _
.uo11M)/D'l!1ot) ""'-1c-111 I
.. _
G1(tolJl

0/ 1

I l11/r'{I/

_pota/

'\l1l~

111_N/c
8b7)1 _ " I' I
_ . _11
_ _ I _ c.n /FlI & .. .;

AII07{1d}

E ...

li_/- .... ::;:,4. "_N~

AJBI'(lI)

..".

[I tffiJ lm~

11 11
D7(~)111

.....

m/n/ft _
I _ ..
IW/CII . ,I. . . . _ ...

__
..V1~
___Cf". _I
I
/ ""M/llln/rw I

CIo'/c/ D7/n 0.. _


I _ o.rlllu.("f)
_

-.

-:i-;: ~ JF!=rJEFF......

CfY't

,~,

....

_1-

!: U ;ili ~i~

11""->1,

lO

"90"'0 ..

tr : :l;..~ r4

r~}"

~ 0-

-; '

r.J.;

;1,

~ LC..! 1

I'~ ~~~\~ ~~ o~, r'l' r-r~


<li

....... _, .., "

,,-'

r~~~-:' !!

I~~=f'-~-=
co-_ .... "'"
p

10"

0-....- .... _ _ ....

. --....

'1

rr-

A televiso

1Il:~ If~ I"


I/jft Ilft. I/IIE wi. II~': "1~

"Hml "/1/U 11;( /li)"

11i/1;

0_._. _. . . . _. __
no'

<1

','I'

'./t'

...-.~

1I

_,. _ . . .
I

ao..., ...". ;'"'''':..':'' ':"._'."_.-':.. ~~":/':...f_--~

'I
' !>'IU"I., ..._
'i' ..........
h I
n
I
r/c
._ __A'.0:._'
... _...
..-.
____
,,""-,o;

-00

.,.

n.,

1'1 \001. . . . . _
I
I. _
I _ ' l i. ) _
I ... _ .

11.'

1U.ll _
I _
IlIol/
,Jooo ......

0_ ._ I c...

-_ ... _-- "''---.,.-_0-_111._


1~l6'A..l

... _ .U
_ _I _ ... toIo .. C1llt.. _ _ , _

r-r

',..". . . . . . ,I",

..

.......

li

0.".. _, ..../G

, __
I __
I~l"..
.....

co 'Il0l loI,.~
..., . . . .' - . ( ; U
__
_

",""

. , _ . _ ....

"",UI

-/Il

'-..... ",
,....-

,,<:40.............
'IlU
0. _
_

1IIo~

l"'I

"'1/. ......
", to-.
,,, I 000"' _ _I _f.~.,
_

-.
,

&ri (a

r... t-

1"".....
_

t~

- - - . . ._1
_,..

_"
-

_,

. . . . . . . . - - ... _-fII

. .("7
..-.. I _

f,'C

I 0-_

\00/"
f/c
_ _ I...... " U I ..................
_ ... _

l... . . . c _ I..:... ,.:' a. . . .:-":' _

-.

G ' : : O- .:. li ' ..

.1-.

In

<n/I

--_

0111

lu

. ....... _-

c:.;: :..:.: .

..
_
~

~:.

.... _

....

oi

. :a.:..,:.'.:

",.10 . . . .

..

.,

.'

,Ji-n",r:-:~L:-. ~~-t' r-; 01 ;~


..

F,E.'::

E:':::: :':"E:;:
',"1',
.~ .0.J-r : ! J; >~::'~

~:-

_""'

~n L;

v:

::::'!II ~ .~. : :

;.

":' :;;!' == :: . ::

11n
"~_: ~~,-.r;--;~}. .......
-_ ...... .
P_".
*.""'

rttr,rnJT~;---:-;~
.....

11

__

...

!In

tn
r.r-;-,
"" .
. ,...- ;-nJ
...
~~

-- _--.. -_... _'--

... ........

..
_~

~~

Brbara

'i "I "'"1 1i [I '"li -i


l~jiiilJjffii
'li "ti I I \I 11
.,..

..

c_,~~

<->tJI

""""

,.".,,,

"""'"

' .....m

.,.",

.""'..

11111'1

, " .. (';'1 I I "n'\ /1 0


"' ..('I')
I _
I "m\ Ilt'lM('lI)/I,'
_
1'1," _ _ _I

01(>0)

B~

IM

11

<>miMor ......

~'{II)

G4 ...'tWJI

Um7 I. . .lo
ID( ....,) 11
"r-40
_ ..,{u) t I do-n\IO.l>

/:...

/Cf1Itmll

f,,.'(J)

$abooclo

~._

",",00

I I ........
I11 ___
B"IMlI 4 0 1111
..,1<_
-'

,o\.,(b13J/I .....(';')/IAmI
'i1I--<'
.
__

::/'1'':'" :::/~IS}/Io :':'-/.. I

~ ",~~II~ :711~J

,
f, ..

lrI(Ll) I

11

a1(b9)lflll

1:7(1013)11
...I _
_ .... -A7(UI ..I

/1"'...{';'111"001 11"'1<1111/1111

1Uf----------...

010 _ _ _ " " ' _

~_

11 _ _ _

0.7/

1"7(11)

--

~...-.

na

fE7{,'i,)
IICm71')
1 1 di'I(b9)/IP7M
11 1)oo711~:IlIJ
1I
117(1) I ' .......
I .... 1 _ 11"I1f5} 11 v_
...
...........
b
01l-----<Io
....
__
Mal
............

A~ I I

<k>'onfImllC"''''1O

Gfm7(bS)

0.._

8'I(bJ)/1111 V,,-,(9)
I
_
.I....

I CI1(b9) I I

bacoOl"<II--U

1111

1I7(b91

~_

,...... _

r""I'I I
I
11
I
B_~ ... _ _ " ' "

I / l I _ ~U)I

&'J(IoU)/1

. - -

Bis cate

~IIh "11~i "Ifu~ nlillti '/I1W"/I;it1 "I/Irj


"II1! II~ Ili)) 'Iill~ 'liI!!i 'I/nli "II~
"mi;; m~!;I,ij;' lli;'1 IIIi!f IIJ[ [j~~
co

_ ' . . ...

..-

-/O. .',.

(1' 1

'IIH; '1IJf'J[~ -IWf 'IJiI~ '111ill"Ull~


"@[ I~S Iljir, 11M jjiJf I!~
. . .,"loo.

~r,

..." _"'/10
_ ... _

....
___ _ -"'DI> ("'1",,,1(li0ii
110
............

-.-- ------. - _...


--....... .
. -...
1.",'1

-.......

"'-I[

Df

t!'.~ ~a ...' ..,


(..,.....,..,.

-.,...

....,C

,~-

,-

("'I'"

l"..,.

'",o, '"

.....-

-..

ntMI"""--C

'''''('/'1001 0

'-

. " ......

....

111"",

__

,..

''7

_.

""'t.
..-..'-"'t- _
_ .. _
U"' L
_

n~

Olll

~,.

_, ...... o. .....,., . . . _
..._ l ,
. __
.......

IJJ. . . .'.-_
.
. . . . ...
. . . _ (.,...,. 0-- . . _"
_

. t

__

....

"' _ _ ~D~"'''''

...

~.

_do

...... . . . . . . . . .

"~

""/.

"'/ ....
._

.. _. ""'fIIo_ _

_-/IJIo.,. "!::1IWl_'.... 1:,. _ ':'/'_ M. _:: _ ...... .,~n.;w,... .


""/f . . .
''',lO_

""/P

,..,

-/11.

'''/l'

- t..,... .....

......

,...10-,<n/ .,

v_ ~'- _

... -

~""'J:

_ , ...

...../u r.'

t"fI
~_..

I ... ...., 'JU!I_

..
" ... ,

-"'0

.. . ....

hof... .

-/1JIo

.....

"''''1

.......
.,!...:.r;-;--..............
_........
.... ......
- r;..

~:.L: .-;;..I! j ~,~


"
....
I .......)

~"'... ",

_ .~I

"''''/P _ : /P.,.
"''''... b ... _ ..... u.. ,., V_
_

_
- ..._
(

.....,~-,..-

.....

.... t.

.....

I'. . . ..

,.., V_ _

''''... P .... v_ :-~

Qop .. , .

/no

I"t\~""'a

'"tI.!.lO

'"'....10 . . .

...._-__-- -.......

1Il- ...... ,.,

ij~.:J"

o'

&
.-:-:-..r-;-: -~
,';;"}r:::

.........
... . - ... '.
""""'

-..............
_.......
.............
.. . ..

~:! "'~ 1"~J~~ ~

\t~

.,

"',Mo

,.~

ao

..

lO..

0- .............. ,..,.

,-' 1.1'' '


J

~.m r m ."J

* J

.."'._.. .......
".'"

o..

_.....
-"'

_-.

~c

_ _

......,

Bom tempo

ui i
- - - . 'IIW: "11m: 'li "lfmJ IITm fIII1J I
"lIi r l i P "I Imj ~j
"'

-....

A.....

Illli, Ulf' I

'~m

'"

"~I"

"'1'1

'I 11 ti
1IIIm!~lij'i
"""'D'IWI

I 1Int!"

-------..

000

..,
I

I
---....

"""m~/cn.

000___ _
.-

181fWJ
Q ---

_16 _ _ _ _ .,.

.,.., I

",,111r..1ItI

I- 4-.., , .11111/
.
Mo.

_ __ 4 _"''''-_-. _
I

"-'

4101),
__
...

DI

l7MJ I

I
I
I ~
DI _
I _
I
_.~.

~ c:.....:...' _ DI v.';' _ t..! -:'01:' .. ': _


'1'...

"li",

DI

Itl

~ I -.~
I

"'lU)

................ .......,

---..... - . - ................ -

..

""(Il)

u.---'

Oool

--------

_.1"-_
--- --------,

"'<71 '~f'I
Qoo _ _I _

01~'(9I 0 .'117<~
-... ----,"- C. . 7(~'
QooO_
....,'~IJI
....... I _
~,"7

I 01(f'l1 r.t ...I " " " _


"

;:. _" t ....,("'1 I B7(") , , - Ma>. ' .....

...7(1511

I
"

I
"

,Doooo

"1'1
1>1

I _
""l1l)
f_
_

CI(fI

... 711ll

:!-

~:-' . . .
I

V . . . .}. _

C-._. _
I

..... _

...7(1))

..

Dt

11.,1,
I

<0 _ _ _ '

0:. ..
...7(1))

.. - . -

I1 _
Dt Ow<ll_
I
<11I _ _
....I

s-t_ ........I _I

Dt v"" l t l

"'7IIJI

_
. . ...........
_
I _
I
... ,(U)
I
I _
I DI V,.. ...
, _

DI

, Int-Ct.7i1oll
r.-/a
..... Doo
__
_

PAI .... ' . _

"

1'<"_""_Eo~,(~6

podo

C1m7{U)

""(i---40~

""_0_
DI

-"0 __
, 1.' ..''''1(1)1
I _ 10>.
1I

CI.7~J)

~l7llolll

~~??~il2::-. ~.) ~

....

~~--~T;~~7?~
000_._' __

~;.~ :33; ~~'- ' .:. :~. ~ ':S'h


"

liS.,,,,,

=.:::..: :

.,

~~-:-::-'7: ;::~;F- .. ~.~,;",;~.,;'E~p::l


':'". ::"-''' to:.,:,: ~~: ::..~--..,. :: ~~::..:.

'~

,.- - - -

~--

----._-

Caada

fi

m:,
n

.....

!IH'

I,.o

"/lll

'''/1'

lo

,,,

/D/I.... , , .

.,

'lllif 1I

"1l1&

- .. _-------';-'~

ti

m1 I@
I

/0/1.......

/1)/4...

'''/l E'''",

- _ . _ . ____
.. _ _ _ _ _ _
I
~ /0/1.... , v_
I
11:

-. ---..
t

I"

'/11:11

/0/ ... 1_ /D/"

".o

''''/1 E ' ' ' /

Ir

_-.~ ~-.-an-----_
_
...
_ _I __
'''.11
I . _
... ID/
..... , e
_ .. _ /0".1.....
Ir
"/t1
I
lo /00 ... , _ /0/.......
I
I:
- . _ - ....... Apo " " ' - .. _
-...

/D/"./400
--91 _

,.,.

I.,

..... o ......... _

......
I

...

ID... ........ _
I

/0/....

... .....-.-

,~

I:

--'''Mp

IA/E t

M;w",............

......

..._ .. ~

,A/I r l l

1"/1: rI I
Q.--

'''/r; ~

''',t[

_---

r"7/1/~/rf7

..... """"_

-.---...

1"/1 RI I

I:
''''/&1:7/ ... , 0,0
_ "I " "
1'",,7/IVC'
_
_
"_

DIII,,'

I ,AfRt'''/II/A/lt'''/11

D/......

Mo

'''/I!: E 11

_..

'''/rl

I..

.,

ID"""

10..-/0." I A

. - .... _-~

I...

----- .... -

Hcj<.o-"'''"_

I...

..,......

000 .. _

I D/A" /" ..

N_

--.............. .... -

, ~'("I"'''''............
..... , ...

,,1/(..,,"

,.,

' l IA/I.I

00 .. _
_ _ _ " I" ' " . _
_ A ... / I-oto
___ - ....../
"'/I! I!''''/I! I! ''''/1 11:
/"'/11
A , /D/
.... 'D/A.....

_I

1.1 _/"'/I!
_ _I _ _ _
A . ./"/10.
- - ...
C .. /1)/10......
_
... _, _ .I . . / A/r I '
A/I I11
I
A 'A
~ _ _ ..... ~

/"'/11

..,

_do~

/.,

U"" .............

.. u,

lqo

Ofo- _ _ _ _ _ _ _
I
I
IA/I ti IA I

A / D / ...... I ..... /D/ ... ,..

/
n.II/~/I;./m
'''''dopo--- -~.

....

""<*I" . . .

':'1///10./

eo..:Ior

1'7/11 ... 1

'Ioto"

....

"

....

/
,..1/1/1;1/
.*Odo ......... _

. .,/1/1;./,.,

............. _

..,

................ _

In /1/

r-v-: r-v-:

r<J"""l

.~

Ali:

DIA'"

ygJ!J4U;::;;;g'lb.EEl=:="-

=.::

:: ': :;~.;."

;.

~~.if0~~
....

.........

..

...

di

....

110

...

"

r~~", i"'*E:~ F~~.~",'j~=$~"


---- -------;;.
"

...

I'J

..........

..

~f", ' ;," co.} ~~~!;!~~@S


~ :. . = -?- .:.~ i~ ! ~

i~"" .-;-~r:
..

': ..

...

T".r-:-T';-;
-

li

...........-"

i_ ;~n-F"-'-=:1
_

,.-

~ :::: ! : -

~; .fi-c2.~=;~ff: ... IA~


.-JI

~_.

l1li

..

Ilo-lt.A..II... ..

'~""

:::0':-:' ::

li

rt'lI -;" .~;


'-'

fi,

......
~

MP.

r~lll :~~'::: ~.

...

.... ... -----

~,.'l

, "-,.

.. ...
~

~_._.

__...... _

----------------------------.~

Clice

......
..
mi,'fi I'
,

- _._- - ... ----- - ._/,

,,,,.

11 I

1\'III'"'u I

.....

,---,

I
lU
J
- - ...

--,

_ _ _ _ ... N. _ . _ _ _. . . . . _
"",,'r.>9I/_'
111
I
I
IGI'IIJI I

Do

rrul
-

I~"'II

._ .......... -

--__

~I

I~,

';'71/~/IIMIcIf)II

Do

--

__ " ' _

,'-_"

o..Wj

.......

.. _

I ar.
c-_

-.I

t - . I II -"'"UI _ _ _ _
' _ l I00 . .I _ _
C_ .I. . .I. . _lor.;'Nlll_

: '':_._ca.&

'''':~~':''':'''_' n.!"':;'U1:"~-':'

.... ,/'..:...' _ ~ :.:'/... ' .:.,: __ :. ~!/N.I'::'''.u,: _ 1. .I~/,'I'


..
Cot

IC"/~/~I
_ _ . _ ..
~.

-- -- -

'-'

c-._
I

-=-11

I~' ..... II

' _ I ,.........
'''1101 - _
J
I I """.Wl/I
._--_
000'

I~/'./

I I __

.. ---

'I'~I

-..

I~"".'II~_... I

-,----------~-----

, ' .... 11',,:..,:_:. ::'... ".:.. ...... ;....r.-..r:!'l


___

'~/""

Do _ _

IlICJl/ . .

__

.......

__ "

aro._/ .. /I

ICIIoj~/ ..

-... -

,1

Do _ _ . - . . . .

~/.

,..,,:..~.u.7MII~-=UI.~"':'~""'1
lca...~/ ..

..-;,

Aa007(1Io$l11w..

.....

, ...... ,1
I

.-

.......

..:.~

II
I~/.I
IIAllll7lNtII I
... 11
I
.-...
......._......
0--_ ..........

_ I~IJ)
_ ...I _....I __

--

"T~l

........... _......:-!f.
~' '":~ ~.- -."--::. F..

....

f-""- . ,, -.~ -1(-

.~ -'" - ~ ~ ,--ggg;;;:;;;J
~

..

- ...... "'-.......
..
.- ...... :.:
,.... ~ :.':.':
~

:~...

... -.-

... -......

1-

IM ___ .~

Do .... 10_.
0. ....... .

to .......

! .-;;: .

-~._

.....:::= ..__
-:.

--

..

Il-'

c;:-;"'. : .. :tl

;::.s.~:7:;:::
.... ,.. ......

_. -

....................... a

o-~~
...... _
0_..,
~

~.:

0.0

: :

=-~-" .-~~:)
", ... ,..

.. " ..

:.!::::,::-:.'Z'!

1"\1'"

....

do_r<6.ro'\O ..
()

K(.",.)

.,..,.,

l..r.~~'l

~$"=?Ifmp'$f'

",ISS
"'M

~E
"fl ~
'" r' ...,~. 00.6-1<0 d.. ...

LEE
"I",'M)

..

~---------- ~

,.

....

ri-

;-;~;;

.--. --~ "+

..... .

J.

1lIo_ ...

..

.;

.. ,,-

"lO '" "....

----I

. . . . . . . . . . . . . .'

tI

..

,,'IO

-1_)I,11,t,

...

11

"
(rir;; n 1rJ ;-; t ;' 0."
.,. ""... ___ :~ .:..!.: .......

......
.. -

..

~I

"F _i

tn.fJ; r: ir. .-; :-:


.........---._",.
... ..... ... . .............
....
. . . _Io!

'"--.

"

-" ;J

u,

..

..-: .-.

";

~.

......

40 ..

- .-. . ..
,

.Jooo4o

;; 1

' ..

"'

r's SJ

....

.~

,-'tWI

--'-

-,___

...... _

Co

,J]

. . '-.A.,.

l1li. lo.

~;~~:;~.~~:~ 2:-j"j;
_

.....

C... _

_ .... ,....

..

"m:

1 .... _

~~

; J:iJ.N Jj

'.

1t7(llJ

('1.'<'11

c, '1'

~-, -.~'add ~~,d


n...

...

e.. . . . . . . . . . . ,.,

O .,

um

11<'l

...

..........
t:~\~)

lo

)O

,.

CIJI~'1

~t~~ .!E.QtF -~ p:-~


o ....

0 ...01

1'<_."

To

"'10

"'''.;0 .... _

117

~:!.;'~)2;g:g:g",_",
.,"=,,

~-"LUQ."-",-,

"",...

g_

Ar

,J~

....... ,----

~-""--""~"""""L"'"
~-_._,_-"'._"---._-

---_._~"""!.-

-- ...... ___.... --_.___.-_

;~ t ~. rr:-t: ;;: ~
.......
.....
- .....
..... ......
... ,

f;

~~ l,m.:~;.; :!B ;;~< ! 1~~~'-'~tt{ ':~J


0

. . . . . . . . 00

-'I"

_ ........ '"

. . . . ,0

....

Iot.

""

-.. ..
~.

::':'.

.
: r' CO
~

'~~f ~-,. t ~?-f -

-.
~

~..cs

.......
..........

1M,/.t

tr"J

"7IU.

.~._

_"''''''

A.

.,

l'~ r~'c~'rU{~~~~l

....."

-.

"'I"

__

110

Cl'

......

.,...

........

~~~~~~~~.~.~~~~g.g~1?~~~~~

.Iftr-r,

:
r ,

= ....... .:
rl,"

\i.

:.:...:. ::

.
. -... -.

. ,-

...

~Cl''r f j'
._

UI"

~~.:;-it~'t_ ~

t +- :.,

,.

Dueto

Imi'

I:;' "1lnrl

Ij I~

Im! "Itfl~

rum

lm~ ~f:1 ~, Im! "i @[ i


- - - . - .ll I--- rfmj- rIf'-J Im,i- "llI.......
I;' l iI Il
"'"''

I ' I'~ '

'mil

'I "mw '"I

_!

"/AII
"/A
I I_ _
P/G.I
I Ir
.. 11 .. !:.oI
.
___ _ D/(;A/
_ _ _ ,..
_
_ I hbU_
_
.;
...l I
- -.....
. . ,II
~

__
_ _ IA"IlIA'I"OUl
_
_Doo'II _
_
I _ / Q ao
C' _ - . 1
I m
i l_
Clml

~'/AJ;'IJ';"H'IDoo'/
_.

1" - ,_
, I
_
c ;_
.-I
_
I __
II/
_
' - / Q.I.I
............ ,

.:..""~.:..: "aAJ::'

.1...I:..:...:..-........ ,:,.~..:.lt!Uj !~

_
1(:7/1
_

... .::...:...,.II:.

I A..71IA .... II(fKOOIS)~~U).: ..:.:.:.~'Il.IJ)llel~_..;.:;IJJIIIII~


I I
,_,o. _t:l/.., (aI., o. _11 (BJI,o. _"/.\ 1ElRl00",-

u
iUA,.--...

11

(U~

T _ 1fl.Ai

r..

11

ap.o..

a .... ~ CIUD .... _ 11

(!!.No. _

...

11

...

" ' - ,1l.A!"" lUe _ _

""",bf)

(!!.N _ _

I
I ,OSI!OlS,St_o
I .. _
1~.... e.11
,.7!W)1
1.\l{1JI.\1(O.. _ 1
,l!I,I!)eo......
_ _ E_OO"'"
_

... ,

$< ......,,,,,,

I:I~IIIIIIIJ

Irrll

_lo

I C:l"C'1M)A~""CIIG7""III""""CIIG7..... II_IIC7IMJIII

I eTllo,,)1
_

pu

. . .- -

1"6/.\11

l'1.... c./1

'aBjeo.-c. .. ___

G.... IIC,.II

(l!lZ'f*

~._

{'.,Jl ,OSDOnlS0r600007'"

"'Il!J, ..

f'n. 1I
,et.A,Ho,,",--

"'.... ..,11

1ElE)",_

,EI.J\!"'"-'1W)11-/c.ll
..............._ .. _ _ "'.. _
I _
C"I_
C-,I . _
I
n
_
.... l l

//

~_

,UA)OO .......

/I

(EI,A)"-

t:l.... c
'lUlo."""

C-o

(u..Iij _ _

11,.
$.A) ....

'""'" ,IO.Il)A_

11

(ELE)""c......

(_)5_ _

m,Ala.--

.. _
_ 1_"'''''''8
I~""G.'I
EM',,,,, I
I ..nll''''''u, $do
Ooofl
pu

fOSDOISl_
<Jl1JI1
...

IC7lbmIIC'II
/1:1(711111/""".11
t:l.... co
f.. _ _
o.-.-..ftlZ)o._
(ELA)00_(D.E)00

'VA

.\M.... C

...,. .I. . .111


..-

~_

_
' ....'CW'III..,')f!I'
_ _ --<lo lf.l.o\!E .
...
.. _
1' .._
....,... ,_
I I_
..... f""'"'"
_

11/

(ELAI_ ..

I'ao7\1I5)II

11,..
,f-I.JI,Tn_
(ELE)"l-*,/

!OS DOIS) 50 _ .

C'l111:I",/

J.

J.

_ _ _ _ dtllCTIIWI
_

"Cf/IIIAM/cIIG/III.\'TloII/GT\."" l I a t ' l l l l l l " , <IUI"""""""....Cll _

_
Iu.o.,
C'I/III

___
_ _ _ (EU) 1<0 GT/I
_ _ _I
.\M/c/I

"~.... CII

(:'/1//

I .. ,TW IIC'IIIom/ldtllllll,.tt

'"'/cll

(BlJ.)c--_o._(EU)Ho _ _

d(tj /11/1'

11

.\M.... C 11 CT.... I/I.\M.... C

G"T.... III_II~II
la.\lHo__
~i,.

1/G"T/'/I_IIOMUlIIQ.'I';~

~
...

'...

1 ..

.(

-FiK~~~-}..tr-f.
... - .
~

~ .... j .

~p-~:cg4r -41

_.~

. - ..

lo

.. .
~

u',mi";\JI

lt :r~

_.

lo,.,
$r
.
lO!

"'-~~SP!'r~"~:"-.. "")';~ f r.r.t'=

"

D ...

.;, Tt [Jd

_ ........ ..... _ .... "" -."'So


jL-

No

~;: -'- ~~=r~

... - - _lo....

.......

c(

':' :; ! .; :

. . . . . . .,

I<a,

........ =

_0"""'_

---Feijoada completa

"~'"Il~ li ui 11m lllit fi lM


IlllTI "@~ "111m "rIHI] @~ Ii i
I"''''''"~, A7M 1~6

FII7

EIco.:.. __ .....
E7/

I A7M I Clt I

I f1l7(15) f

/~

A'

P7,O)

..tp---t

111""'/1'

I
m
I
1<>_
... """"""

TO

..

A7IU)

~_..,-..,jo._

D7

_~,..........",","

IIIA/G

A7(U)

p.,'Iuo .. pro'. . . . d.Io.

",p
11'l1~1

';<O-p--I<I

IIIA/C

I "",,,tIoIo 0.. 111.A~


'''lbU1D6 ~
A'f
__
...... r.......

Ill/M.llwttlII/tIIIII5)IN""U1'~) .. ~ ..... II~/'NIO""


""

""

1"" _ _

~')/<p<_D7 .... ~/n7E1co.~'<II_:::::ffif.~

P.71 M
I
U_o.

A7(ISj
w;~_.<,

"'Il10

<p01 P\< 1:7 _

1111'''

D'1

'lpoo-...
I
ur I

' _ <11

''''I'SlI

BI'fCPO/O .. I;",IU"..

I"

A6
Y"I"Il) D6 ~
A41
11 _ _
......
f<ljIO

I
117
....... _I.!o,II ....

"",/t't1lmlVod ~71') 11,;....;.,.


I IIDmIi/F u.. _ I_ ....
~"I, _ I .... ..............A6
I11

A/GA"","':"".I:.,:~t~)/ ,.:!~/""'A~t.!::I'S)/... dol'1lt)

f lll(l5)

Al'lHl c.- ...........


I
D7
,. . . .

ft71Jl

llo!>oiI

1
doOOl--"

I
~

11-/1'

_ I 11.Af
rlll(bU/D6
__
. . . .tw
.

11'1

~_"""",,_poIo.

ai

A'/CIflI _
Ioijl<>

""" .... _.u

A'
," I

111 " /0

~ ...::.I5I/.Iri~/ "'Pro~.....::t!I.I_I'1m-!..."/DIII "" ...


I ....-...
A'XIIl1 '-"<>
lr7 .. _
1 _ DP I 11 '"
~JJ) ......
D& .... ......
oU
" .....
__

~I"'''I

~.

'; ij l.:........L... -~ 6-

,-

. .0.,

""'11

.. D1

..

.I>(

1~'I'~0: LI clJll.i....b u.J '~' tU


..........

,.. .

-,

,.-,

n ...

..

__

.10_

,..... _
................
,.. '-'"......_OP_
__
.. __

Fortaleza

rnt'

!)(Ji Wfl.

.....

/li,"
c..1no5)

- _I

.....1

_-

.... ......... _......' __ ._00 ___


__... _-

_-"".,

c...,..

DI

'W:" "I ff11L I I


D1M

--- -I

II ri I

. . . . .,

c.._/ r

...

IM'I~

A'

--_~.oi

l""'lWI

__ .

...

,-

..... _. -... -. -............,--

~f' .~ rn .~
~ .~.~L,;:::z~
~

"~

tf. Fi"": ;~ . ,,"- ~

........... - ,.. G_........

11:

li.

~7

~iJ--:M_ ~ rn;, n-n i;;.t"""'J

... 10._-. ,. .....,- . .


=-------------~

i.o ...

g
tU"'-

"r.- .........ia
B7(>'l

' IlDtTOO"
..-" .... -.$>.....
__
"-..___
_V",,,"
_
~'''''''CAlIA

f~'

." i

:,..:....JV

~(

.. ... 110 ... &'_ . . . . . . . _ ..

-, -_ --_........... --_---

....' - .................

.. . . . .

Injuriado

"~mj '1111 "Il li II


I 'i
"ffil]j "Itlm "Im~ "lHill lI! I Im
""'"

"'/A'

~..

,._..

I "Il "lI
I

..........

_ ... .:.io.::'V..,."'""I'B_.J.

';"'11of1

... r._o"'"
1:001(9)/ 1 I

.........- ... par'"

"",,,,

'ijllll "\1 'Il

"jjJ.
T.....

Gf'l,.. .. I Gf71'!),.. .. I

-I'D

cn

...

... -,,-

!-------... ":
,,'M,O

':rr-=:C/~I""":_~ """' _" ""'lf~


(:"'110/

c.n,H),.. .. I

._ ___ lIIon.a.. ,

r., .... _.:..


I

C.oII

"..,.

H. . I

-,"11

_ood"",_
I

,':::::-A/. _
I:00I,-.
_

Cf'J
.........

I
B

CO'!

"''',..c.

E/C'III
I

......

r""'/ftl

1;oo'''I/MI

"'""_

o_~

"''''''o

, 1... _ _ .....

So

.. 011

1:"(9),...,

~ ..

,..:...

(;", .. ,
.......

:/oo/-rw... a..l

&",.. .. ,C"(05)/UI

~parfioo

...

I_
...
_
. f

8 ....1'11

... ,.. . .

I
....' c l
.."7~""I/1
I
_/,uM
aao---<> ... w , _ _
.... _
.. I"" v .... . . . . . . -

WlI~/~ .... ' :

--='.,.

f~!..

-.:.. .. :.-' '/ilQ'::":. _____

_ ":_";:"I ...

__ ' ...

"'""'I

'l'~I.

f~~)';',=<d''''~~~

. --

.1......

IUCI

r~~~0bo

...

:==

~=-u~

e,@

!Ivo

.....

$........

oi

'I''''
~
~- ~~r:;~rFr'lt~~~
100

...........

"

100

..

....

..

~I

r~ j =#f.d ;g::g6m~~E-~=~
.........

lO

'"

.......

~I

---.-

_'H"._
----

Iracema voou
..... .t.>" ..

-Ir q/Uj' q1f ' "1 "I "!OOJ "[I 'I


'Im,; 11 ~ "I; "Ium "l1lW 'mm "[I
l.~ 1I fI"l"fIlW "li "li
J~:. ' ~:,- :
- "11 "ri j"j
[f\j "IHt "I I-I "I "IJ
1

... co

no

c..

no

"-..

..,

IP

....... '.

....

r.... '"

""""

......

"/<

.-,

.......... ""/r7)U, 1 . .1 IIIIo7IIJj IA1M I .">M"I 1"1 I ftblM 1


A""

.. ...., 1 . .1

...... ......."

~Il"~, VI _ _
1

1:11'" l.'7I.':>I/ D A'~VC'

""'1111_ ... c.J\.


* _

CooI/I."

~-"'I.I

1Gto-. ___
(;06

c.; I ioIIto CJO""/.

1""_ :...:tII r_/~'cn"'IJJ/a7)'T_ ~ .. ':'7/r./oo.7c.. _./....


..... 'l'J

""','1: ....:.....:: 1 r-c-.!.- -/f' A'/lo;,... M ~

'" ::::.. 1 A1M/Ct

.. ,..:.. ... .:.:... ~ ,/"I __ ~. ~.~,~o."Io1I/_ ... ':::'/~lieo!1l/oo ~

::::IO" ........~,...."'/.."."

4JII/....,, /_' ..... IA ....

.~

------ '-_.- - - - - - -

..::~".:::'/,.,-'I" I'a.l/Ill>T(lJ)1

""\1

. . , ..,.....

~~~? B~::-:
l~~~1_ 25~ ~cl'
C'I'"

c,.

c.. I

Udt/K7C{,',)uuwc,

D-,;;;}Jl

"~~ ::::.
'1_

c:-.. 1I

f1"

~.JjE

D........ ..-.:

Ir

&-..

~.'"

~@[L

':!

,r :

C'_

~J.:.!~-:!
C""
f~gM

e ..

-~?:~?:=

r f i

.('l)

o..

_...

"'7lo1lC'

J i r~r i r

_"'_10 ,.."".!I....

.=7?_i'.

'.

5<"""........

r &;@
A._ ...... "

~)" f f trr-

_.,,--

---_._Janurla

rl~

I "ri 'utm 'I

m1J1

"m[ -i i ril H 'ti


'lllit"1 I111

"Iffu

"''<01

. . .U'

C1IoII

("

1(")11

""-111

t.7

- - - - ... _ ..

u.
4.-' - _ I. . .
rM/
..
.. " ." .. I
000._

"'~f

~II

<I

"7()1

I0 _
C'1t1J)
_ _ I ..

1 _
C'1it'1
...
__

"'..'"

_,

Clt')

".,..-. Gl'III
I

I o ACll9.l
I
I _ D t1 _1>"I(1If)
_ ...

---I

""",1c;"~C..,,.,,,(11

_II~por

la I

co

--I

o.-_p,,~

,uHJ)
~

..

"'(bll)

Cl'

_C7M
_I
I""/"b

~-.q

0_ .. I

111.1'(~)lIIDto'l/C'1tIJ)G1"IJ)
I

I' a

111"7{)l1l

0\11

5S cnl

..

-----~

.....

,,1(~)

c.,

10 ...... 010 ..

)O . . .

0.7<')
~

FfT# -!J-'[~'-'lJl~.j n; ~~~


... ............ "...
r. .........-._

I __
"'(Il)
_ .. I

EnM)

W
1 "11",',) 1
_,
I
_
1
,,"'"
"-'o .. ,.... ... ___ .... - ' " *--~_
. . .(,~1))
..... -

".. 0_,.._----."'"

~~--::....:J~~
-

I. . . .

... _.!Io

,,_

.. """

.....
lo

..

,.....
..... ,..

...,""
...... 10

to.

lo
lo

_"

...... ,.....
,,""_..
Al(\LJ)

........

..

...,,,)

l~T{\lJ

~f:( . ' ; 2f@22kiJ1l1Le

.:. : :

,......

0_

I ...

Qw....
O """

cl

ffl

g@

-.:::.. .:.

~iiF~~~~'tC~EF~~@Mi5
"-.,,

.... ItJoo ..

Lola

i i "li "li ri i
ui (I i "i "I ti

"r[ffi
-rUID

h/AI_I!;">., I

1I

C7

Go-."'_doop

"U/ClII

I
Dm7/
I
_ p q i -... _

F/Elo I

ojomlm

I
1l<Jo.

._10 ___ __
I

I ~/D>J

11 A4/CIII

I /JVIM/F/II'f:1lblJ)
1// F/C /lIAm/C 11Q..,oa
/ ""'"
Io

O7lJ3JlllurrolJ)IIIf;a111

li/I

a_/D/o/II

~---

_ l l l h " " ' . w , m... l ,


1/01'
/A7/C' /
I
I (hn7 I 1 1
----.
Qaoia_,oot. _...
E'I...,q .. jj ...... ~
'/0011

r- ..... _

"'11111111/'

1117.1/1/11_111

~'/A/IWIIIIJ'-&/I!./IlWIIII/"'/AI

1,1.<11 __ .......

~~~~~::l".~~'li':A'3_~::=~,~I'Tl'_~:."lE~~~E~F~Jil
~'.'"

..

..".

f4

;~

g;
ui.

mI.,,",

'W

:: r-E

0.'""-",,,1.,

lO

D1(111)

..... ".
:p

~,:--r

!-

.... ;

. ,-

1\"'-

~~~~
. ~".~~~~
~ ..

I"~""'"

3Z

11.

a77

RTS

&;Ia G

ti 9

Oi

9 . . ?:=... .,b
H

w
c::lm

o ..,

Am'

'::'1)

.........

F+
.,,'MIE>

i ~p~f~g::g

W.h-

Mil perdes
li

.,,,....

...

"[!t. 'mlTI "IH~ I!lli; 'lfuI, "m~ ~ll 'mm

'lm~ @~ l~o. j fim; "li\~ i i


Rii'l "11'!i! "IPR "fIllJ1I!ll: mil: IIF lHE
fhi,
il'!J m, lIH1 H:iL ruI' flffi
'!!fu: "~llirnf "W,i "liD "ml~ "lliI;; ""lli'
I,,'

_~

"""

~.

WI/..

_/.

'""

- ... .... "".... .... ....


"~~'~'I'I m"~'.

~Pl/~"n)IPl/.',IIS)/Pl/""-$''''/'''I'\II5),

Pl/UI'"I1

Te,..M60

... _

...../

P?C

,.;_

__"'.',.. :/4 1c.1~Q/

111/._'T.,...
-/c ........
I o/c
.._

"*-'",UI'" ... ,

y.,.,a

..

17".

0..--

IC f

<)00 ... _

... ':::/CI . . . "

1"/'

""/CI

... _ . -

" , .... 1

... ,

. . _ . . - . . . . . - ..

c/.,.,. ...

_.:-~c-.'1II

".t.ul 00 __ ..
... _ I .....
_ , -..... ,
-=-, .,/~D

";('/_

... _ - -

'CII

I
0'IIM.1I I
_/CIWIoI
.....
.-....
.-

- ....

I -,..
I
. . . . . - . - ...

......c
, o...c 1<0....
.,.._
I'h_1 .. ,"-u 1
1'I....

.....,"'cwr. .

li_

..,..... 1
~!
0..-_
... . 1 .. _.....'/MIY) 1

a. '".....CI

Ilt

Ib_.

C.1 Il10 _rnr"'CI


_
. _ " ...C/(:ool

m(.;.,Df7..... I

- ... c

........ DI

--

Il10-

~..-

"'1<0_

l'ii0'i...

__

c.1/

<0_..... ,

........

,;

- -

~=,--. ~f~.:J~

... .... _- .....

"",..

~9

...

I~~ :::;;;;sa~;p;:;:J'Qjj
...

.,..

"'" ........ lo ' . , ,..'-' 0...--_....

P'"

(;o' . '

~~F== PU 13

.'

rj.7o(;j

GD

3 p=

D'

~#3~,=,l~
+fE'EEl!f!
~~A~~~oEiEbi!j:
Cjl(h)

~#t,=~~~~~~=<:r.;"'-~:s:q;g~~_s~~l"l,)~J~l~1
.....

o. . . .

.....

.....

~b;;-- ---ci:~=r=-~ f, ;o~~


.~
'--.J:="

..

~'-~.I="" ~

. -- -.

..

11""

A..IC

h._

"oo't"

,U~~bLLjlt1Z;U~#3 ;:::j51iJJ:
u..
"".do "",.."'-" ...
"'_!oi "'" ............ ..
110 ......

...

,.,. . . .

bo ...'V

do

!lo .. " " ' " ", ..."--'

<00 . . _ ' - - '

" . __ . . . . . "" ....

110- ...... _.". ......... ,. . . "", ....... ..,10

_6<""'11 ..... 01

&~l'Il

~=~i-:=:::~):.;.b"tE,..>o.~'-'
Joo_'" _ .... ,.. ... ..
..... _

"" . . . . . . . . . . . . . _

<" ............

~_II

\od.

......

. . . . . . . . . . . ,.. ... -01

" "JI'" .'


3

"'"

.,

"
. . . . . . . . . _lo ..

,...!o,

do

<w . . . . . . . . . . . . . . . . _

...

"

Novo amor

Ili "Inl -illli I~ Inrn IUil, "i Ri


mm Iml: Hur~ '"IHU: "111m "'111m "mffi "IJ
"Illlli 11ll] I "lUl i Il-o,.Ul' "llIffi
"lI
._
~_/....

""OI

~_.,

.''''1>

4'~p

,..,

c-..

.,.....

_WWl

",

_",.

..

1>1 n

.....

"'"11

n,4

_
!'>I_.

/ oi A_,..Q / .. 'oi C-1(,) / 000 _ _ _


t')tUJ!
"- _

0_

* __
----.-__ 1:..1/
C'7UJ) 1... __
c.(IJo1,1

.~

-10_

.. _______

C1!1J11

li

1IIo1Jo1"1)
/
...
----_
_ "'7,..C' / Doo'lt'll

c../c..:W)

___/ - _

_ 1M'/D1""'11<0011..
.....
(;0.11 D1lVl!.. ... c..110- _ _ _
1 . _ I .. _

_I
AWI000.,'_
/

("I" ..

IITm IIIlli Ill!~ lllj~ Illlt Il1l1

<''10..1'"

""''''1_ _
11

.. I
ClI QIo""" ......
I

__ -,..CIoI... _"
_
____
'_
_ / -,..nol..- ('-'tfIfv.. ... noJ)
I . _ - .... ,

I,A,..,..

""'<!lo

/
....... I _ _

I
I
I
..............

- -----,. - -.... -- .. - I

"',..4./

1/

CI

......
c.. ':1".'"
~7t ...-:-: -~~;U ~_ -l..~.'7;_.r ~
DooI

....

..~_:i

~ ~.7iJ)

n(lJI

A~~t !; ~ ~5':- "':::.::/-:' f-:,.;d r~

0--"'-"' ___ ~._ .....

1.1

,. _ _.:.

11

Iitl ~ w.: ;,r r r fT:.-...;{


Qooo.- .... '"

--

. . . . ....

.....A~~

"''''J

~~~!r.~ ~~

,.._

Dl~

rlMJ

r;;;;!..: :-L:...L.:...r-r("~"04!:~~:!t'1

v......... .... ... ........

1IIt....

......

..

&h"

C~' ,-_:~ [ r=~jt",~u;.ju.{~1- ft./l


..... _ _ _ _

lo

""_ _ _ _ .....

Joo~',

r.~,

,.....

.....

_.~

~~' :::~~~~~~--:~::::'~~
~;~ t---:~I~~
o

.~,

fT(IlJ

~-=!J;}J;
-~U~~4@,
. =c-'

.-

~~~---'--o ltimo blues

ir rrut'

111 mt; [!l]t llllJj "11"1

'Jj~"1
i j

li ~Iffi Inj~ ',i ri


i'illiri 11 i
'001 i '~Hri i ,i "i
-- .
"""

"""'''

....

li 1'1 I II fim 11

__ ... __m''"'''/11_........

J)I/

"

..

001,0./

It=-/""/D

__,,""" __
I

c.>/,., .. =,..!- ::'1110-=' ' _ ~/AI07IIo1)I':'


"

..

..".,...,/00'...
I_'-/D
__
..... ' _ . . .

0-..,.. _..."

0'1/10

[001

Coo6/

4'/07).11
_,

. . . _Dtl"/C.'

....- . . . .

.... ' ..... '<:.1

r _ I r_/Ul(H) 1(;1111 I

-- _._-

~do

17("

1'1(1) __
I
0 0 _ ' ''.71>11
' - ""' _ _

"-"_"_ I!__

UloVJ/...."I/
_ _o

--

DI>'

~/G"/\l1

1'1'

r_I

1:-'1
0.<I0I0

Rbl~l /.bll

"-po---do"'pI~

!,:M~~/8It/I)V"':

_ ..

",::,/C ..

........
f .....
_ _ ... _
.. , 11loo,(:7'''''C007n,"JaIo'~'

. C7M"

:_.:~/_~':"III. _!:. I.. _


10_

.. r_
_
.. ~)

Do'J""1 ,..

.....
I

LI1,.."/Goo1

I h ",

.. j'Wf;=2==O='

f_=>~s\::
b ..

Eo ..

_........

01..
..01..

.......

..

..._

___..

................ '""
li

poI<

l""

".M _
CIoo_"

'Do

~!

It~

2J

r>(I;)

~:d:f

t_

_.
~,-,,----,,-'"--'-.--,

r.-I
I;......

'"

"

..

.,..

,,(I!,

tb=HL-=LL~~
...... In

D,W'

..

)ot

....

.......

!Io-< _

!?:?~ ~~-~

If"

...

,j,",:

} ~~'~ I ;,:.:..~ " ~. h 'y :::..~ ]

. -....

......

. ,.".

...
~

.. '..

-_ ....

-:.,.

~.,~

............. ,... ,..


~

..

~--,.

! ..:..

...~.,
n f I~ f\' ~

(f<',

".-

-.._-,----....
----'-' ' ' '..._-,",
J

-~-----

.~~--

o circo mlstlco

[lP "Iiffij, '"I "tl'UlW ~Inn' "'fii 'i

"rm~ '" liljij mm

i
i i "i "I i

~i
'11m 'llit~ "I ' '11M 11 I fi
fW ri ri i "fH~ fi i
"rfffij

~-r>n

~ ~:~/J<Io .. ~ ..

"""

GOl

t:-,I'D

/111

C-*_.,.............

Iho7(.~,)
I
I 1>'/-'11"
r. ........
_ ...........

"'/ 1 I

<'>IM!

.........

.....

~/_F.1IoI{f)I$o_~M~/"':~IfJ)/~.~

, ....

IC'lM'~VIIII I
,0-01

f~ IID~ "11

fi

Cr(TO<Illll'

_._-------...

11 AI~"1

I I.... no.
D'lM\YI
o.r.. __

"-'111111

_._,-...-.

111;1I001I11
Qooo.

1nffMJ)..., I

_ _

.l"IMC9I. I ...~*_ ::"...:'I~:_


:--." _ .. _ ':;:::11":.' ....'1 ' _ .,::.:.:. . ' - . - : .::::~ 11:;:

.:.:--' ::,:::":,::::-:-.:-" .:: .......... _~~r>tl':-""


':_1

c..........

~"'., '''''''' ./~II~~IIL-'''''I~~"I)lf_'''~fl

__

nNl',.

1f7lIUI' ..

._1,'",",,,,,

.'4"'11'.;'WlIIJ1J.I'''/"... .:. ... ~''''':.:'I

~""" .... ~~''':'

::~fI.: _~II"'''O''III(,'''/\Io,'''IJI

..~I 1 1 " ' -. '

:;

=:~: ~

~*;-"n4r

-... ........
oi.
.... ........

. .........
lo

t :"

. . . . . . . . . ,..

---

. -. -

~ ~ ~:::.....~ fS1---,
-..

...... _.

_.- *--

..."" -.... ....... -.....

-.

!. "' ......
...

~..1

..... . _.. _-._...........


.,..~-.-..-..

Li:.I!:-

-#
_

....

Palavra de mulher

00:' li "IUru 'li I


~W flw li@ 1I "i

/fwj //I"

lw "IW
,,--,1
I

111

11

~ ..... - - .

(M/ ..

1:00(_,/",1 111
I I
-......
11 ......

11

.- . . . --'-1- _
--

............

I I

.. _

CT"/c

''---1

-- - . . _-

... _,-

l/I

111c..

1 .....1(tjl

11

/1

./ .. I

11

/ I

C7M/

- -.... --.--. ... _ - -... -

l/I

__
..

1/11

-~_'_I:.o
G

'/10

s.;, . . . . . _

~/1I01

/1

'"/M

CTM/I!I C7M/
____ _ _
D

I I _I _
---/C
.......

............... - . -

C"N/It/G>"W/

1111

__

""'"

I~

I
/

6 ...... _

/""7<'J I

111

V. . . .1>0-

1//

I/

"

0."""'_

.........
_t.. _
_ _ _ / l I0-. _
- - , . _ /lI
"'/CI 11.,
I _
I _
1r._,1
11 _
I
l:oo(ooIof'l/DfI

-- ... - . - -_.a-,... _____


I

C1J4'll

cn./I;!

11

11 c/ .. 11111

110... ti/C'
___I

/
"" ,
JWt!p)11 1 ..1/1I_/CI/I
'"'"1
r . _ J / //111/
.. ~--~ . . . . . __
1:.0_
......

-,..- -,--,'~--..
'D

- . - ..

' j1'"

'Il

w.-. ,~ ...., 'rr~


................
.. - ........ ..i..
.....-

~ j ~~~J>c=,

_....

.... _ .

_~

___ . . . .

_ . _ 0.. . . . . . . . . . . . . . . . .

~'=;q~J4::)S#;::);3J?tJQ-n L.Jiil'k;i#1'1
::....:.,:.
~'':'.:",:.':;'.. :.~':.,::",,:'
: ..:.-:-:..!'"!

~; .;-"
. <=E""">=lE."'A=F .I'l:l':p'Q). =~
".Jo....

0:- ..... _
_
'", IOf " ...
Do ....... _.,... M . . . .I

...... _ ..... _

....... _

... ....

,oi

~~._.F$*,E.t3
,.

.... _

....

"'-"Lo ...... al

...

.....

~
~E$':""3-~~%j~f=4r,;~

... . . . _

:;;0]

% j

Co_ ... _

..........
J: . . _ l

~,,=-:4_J3d.
,....

........"'..

!!lo

......

fi
Qoo

Partido alto

..

...

Illi/ IKr W: Ili 111[;


I

&

OW . . _

-.....

.....

. . . . . . . . Po_ ......

"'.(O/CjIO

I... . . . ""_:1-.* ..
C'

c:-, .... _ . _

lo

'_ ...., _. .I,.

.. -

,..M/(,

r-.,_.
I

..... 0/"-,0;;

'"' . . - -

tf/O
-

11:..... '1[/0
<111

"'_"_

t:/.

0-_0._

.__.....

""" . . . . . . .

""'OJut

1 . 0 - .....

._--- -_ .... .,-._...... ,.,---- ....... - -.. --'-- _--_ ... _-..,.. ...... _-._- ....__
-"-l"1/liCII

I"

~....

'."

(n

,..

..

1 __

a:

"/h
I

~"I,D

a/,

.......

",...0

l_Pooo_

._

I/I

.... _ _ _ _ _ _
I
Ar
I

'-."

",11

I"

....

L/1/f/O

:ao .. _.......

,'-/('

........I _.

'V.

4/(-.I_...C

"

t_ , -... ,. ...
C

_ _ _. " / " . _ " " ' , . , _ _ ...;. 4 ...... ' - / C _

...

'-'

~/D

Pelas tabelas

Ilr; ill~rr I IHI 11lli [I


/li;, /Ui:' rfIl1 lijfi I@i II~
I;'; I~~ "!fl;i 'lll!~1 "Iim "i
"II~~; rui': "Illi'; '~j0 "fff 'i

"W@ m',;,

~ (; .. f. '/D ....., 1:7/1 ...../ ( 1:7 ..... AM/(; AM/I'f A../~ D V/Df IA 111/"
UI/IIIIIIIII
(;/1
I
-...., -

I
l U / A I ///C/I
I
..... _ .... ....
CM" _ _

I.;",
c:.- .., _ ri
_ .. _.

-.. . _. ._._a. . . _-_._


"'I

~ ... I .

. . ___
I

... _

TO/AI 11/(;/1

A;",

//1

B1/r.

,,IO<.,-_oI!~

I ....." IA ...,,!)
/

_~_f

"'1091/-"11,

11/"1

...... <1.

,..-_

111

81/ro

"",. . . ...... ...-..


I

1l7(J/

- .....-__-..
........ _-...... - _.1".... . _..... o_ .......
(;/1

"'AI

III~/I

lJ1/u

Illu.Io/r

,.,.",...,

..;",

,"'."1 . ..,'11)'
~

1l7,'/j'

(;.....
~

"

.. ,

c.....

n..... ,

-.,~

,,,,.

'_
, _
/

~o.

_- ...
.......

/
.........

f.'l

0.-" ..... _

r./".

"Im

...-.

.....
_ .... ".___
I"
....

40

///{;/.,
.......

"' ..

"Im _ _I A1"1 I "~"'11I1


lo

o.-"""._. __ .
I

/1""1

Ali')

C.... H

A!(Jl

"' .. _

n/AI
cfotaoaoC_".''''_\oJ,l_boI- -Mio

- f

,...- ..

.,.... "

Il00 . . . _ _

I n.... " _

111

//1"/.

171,,.

/ _
/ _/ '
n/n... 11/

N_~

/"MI/A ..1m)

I//{;.....

1//

E._ ...... _..

07\')
I
......
__

1lIo ....... _

C'Ian> . . . ., . _ .. """' _ _

ri
I
"I")
1.1.1"1/"..11111
0--:..,I __
.........
I0I0.. _10
.... _

f~

07m

1"1"1/"'"'011 /!oi ............


/
Il'lt') _ _
/
poMIoo

/
!l/li .1. ......
I __
/
......"._
....
,...
... _ I . . . 10-

Qyooodv . . . pIor . . . . - .

I/I

---

" " _ .........

/
l'
/
A!"I
I A'IYIIAIo"'1I
0--.,_
......
____
.. ,_

1IoWI.... ,

u.t.... ,

..........

....... .... Ioo .. _ _ _

,,,.I0100I>0,,,,,,,,,,".
_
_
_
_
_ /_
<:.....
/
/
I
n ....
11/ .......
AI
~.... ,

'17I~

0.....
- .. _
..... //1
///C
/ _ _
/ _ _/_ _n .... ,.

0;..... \ _ , _ . ./. . . . . ./. . . . . 1>1...


I
....... ".
li/I;.....
_ _ 10
.. _

~/f

./

.'/ r.

,-~-.-

''''''I ',,"'UI

.,.... ...

/1/

07\t)
/
......... , . . - ...

~jt.

<Im r:-: r;-: .r:-: !.r~ ~


_..
...... _..... .... ......
... _...........................

. .. .... - -

...... , _ _ .....

.. ...

'

1'1' lu . . . . . . .

-.......

..'_..............
_'- ..........
~::::-= . : ;
"'"_
...
.... ..........
.

... "'
... ........
. ....
:::;, :.:: :::
: .:::.:. =:':
-

....................
_.c
....... . ".............

...... , . " . . . . _
~

CIo"' ... _ ..... .

. . .,. . . . . . . . . . . . ,lo.
jO
10.

OI." ""

...

.'-tl

['1/

tI~ ~ ~' .

.- ;~'I~tr :=

:.~;:-!.: ~
~l,,,

111'1

J;o

:::.-:.

. _ ,. . . . . . . . . . .

':"-'':

..............
~
lO ........ ..
ao
. _ .... ..

...Joo - ..0. .....

,,,

'li - . .

lo
lo

..

~~l_

i"

pa- ...... _ - -

';':: = .: .
'Io

._-.._"""......._. ---_._'--..........

"" ............. - .
"" . . . . . . .
,..
_I"'"

po
. . .,..
...
,. 10
... _ ....

""' .......

~:

,..

...... ......

._."'C1~

~~i~7t

P;'''P''IIIL'f>

.. _.w
I

...

... -..:

.-1..&. ... _

"...

D~III.1I..,_

,,7;.--: ;,J"1 '~lI:


..........

.. "'--_...... ...

,..............

.:

...

"

....... _

nl

.... _

..

~-Yl~T; .:-; l:,;"'T;'L.;. ~.r:; ~_~j


~

...

.......

_ ........ '
-.

~T

. . . . . . =~:::.::=::

:u. . . . :

~,;.,:;;-:.-:
a.._ ..

~:

.r::-: ~~ irTl J~--fE_3

......

""0\..

...........

'.

...

...... lo

... _

-l

oi

~I

---....._.. . -._---""--

_--~

~-"----

... -...

--

~_""-'_'_"""'.':"'-'-~I""=
-'-''-,''''-_ .. ..:..c:.. -':.--.a.mI: _/D",,_.':"

.::o. ___ ___

C'O. __ ~ .. ...:::. . ~

~.I~J(JIII_~..::('_
I

..

......- . . -

I
-~
.. C'fIIII
_

-....

rl'I't).~1

.... -

~.~IIIC'I/I

'_

_
..... -I

_ _ ",-.--.~

rc"/.... T_ . . . . .I - . . . , ......
C;.
_

'J,
-

..

,
_~

"7M''''

10./,-

T.. _

. . . . - ...

~.-: __ l_i".,., _.':"",':'Q--. ~ .. ~


_111(17/1 1. . . .

.....

.....

~ . . ~. ~ ...... KfIIf)/I'oIII'/D._:"
li","

---- _

---...,.."

1/IOf"'1

.,

r .... - - . .. _ _ _ _ _

Romance

~,.~_ '"-".':',..:::,,/~"'"' .~:_~I:.I/.I,n/A'

_--.......... _-- -- -

.. -.
..

. . . . C;;

- -......

......

a.._
..'0" ___
J

te:: ..

C'\"!

'_YlI

-/~"',CO'

11..
_,,",-

OI _ _ """
o
.. _ _I ''''''11 ... ) I 0 0 0 _
---..,
IG.lIIt
"'17I.U)

"""'~(O(~,",
r.0If/O
, '....
...._
. . . .(....
..

-...

"'DIIoIl)Doo1/A1~Cf

c:-..IJ"W/1/fn... A.tr/ .....C;;

/ ( ' / r > ..

'1 AoI _A_I


1Cl<'!1
_ ._

"/"/~~ .. =Jt.U::. ..._/' ..:, .'::'.""'Uo-'. :IJ,~r./11

'(oo/G t!. "'::/fO _'~ _'_'M'


..'-./Ce,-./ ... , .....
f'f7/

llI/o;n..;.j

~~~~ :~~-~ ~;T. . . _ . . . . . . . . . . .

1;i:::t1l-.~":-"

"iF" -f

I W"I

...........,."

~. J' ~,

fl_">.!'

~ .~,:J~~:p.

,.._.,..

"T:":; ~. ~'j\f;~Ii

.\1>KI

,
.......

__ ..... _.....
<-

"..

.. 1_' ' 101 ..........

~.id
1!--p :E='C.:c.:a
" . _ ....... _...
to. ",",'.

:~ :b-=i:iJ
.~

'1''''1"'

l'.F~~~'"

Cl ..... '

0-"","

;!t:r:.1=i4~
~

-"

6"'-0.00.' f;

..... .t..
o- ,.._

~_.,

--......
.
,.111 ....
~

._~

til,,,

F,; '~

"--"~U>oMa""""'t""'~--.'_a .... _ " . _ _ _ _ _

J-

Ros-do.-veuto.

"Ii!' Imi
~

iI Hi- I- i.. 11~

- . fi- '11"11
. - '11"1
. 11111: rum IIHn I I I I

"'111m "ltIllt

_o-.. . _____ . . __

I!
__
C'-7111
I

cn,J)
...."

010

..
_
11-..I _
, ..
,1

,..."

" . 101171

fI Do _
J7 I_
I .........
I I 1 I I140_
"1M1 . .I. .I . ............
. . . ,11

I
I I _ 1.11
""""'Woo
..." DII~!'J

C7W1

---po-iOo_
I

G1M/GI.

1C7M

DI

';1'/"1/
I

I
I
__

I . Gr1(t)1
r:t.I'l - I11
...
___
.
...

__

..

o_ ..
I

17/
111/l41M
I
11 OOI7lIIl~1
.
. . -I. - . - c- ____
...---- c- . . . .I _

I
I
I
I
I I ""_
11 " ' ' ' ' " 1 1
B_
.........
,, __
IDl(9) I
I I
I
-______
..,..... - 0_-......
1._...--...
('TN

P7I'I/G'/JII/C6/C7M

la

IGJlI7lI

C"t'I

a./IIIII

..

II11

_ 1 1Do
1.
-....
.."

11

. ....,
..

1"1-'

IT

-:- ; 'J ; TkFJ~r4~nbiID


_ .............

os.. ...

"'1M

_ ......... _

L,:",

CI,(9)

~~ ;.:/J.'ic~.~;~if l6~.~j~
.. _

.,.

...

_..

101

. . . . 111110 ...

~j~~;; ; r1-~ :-~"->'_-j;-,~~~~~~;;~~


.........IJ-_ .......'..... .....

r.

p ......

....,

~1=fc~~
,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....

Dl("

"o,

.:

Df,,!

',,,= --rpf4=m

O;

~~~~
.~l,/tj'W.....
... __ M"
_ ....... ,,01 _
'-"_ .... _
~...

CI:",

~l

(;, ..."

Cf'"

_ ......

mJ:8:ti: 11,1.- i' ..... r'J .,i.~:;C:.",~~~~~


............
10........
0____
........
___ ,. . . _..__1
_

.... .... . .
!li

~,

u_~

...-.....~

Sabl

'll~ "/Ii~~ 'f '~ rli' lIim ri i


'1I1F "I~ 11m 11m lii~ '/IIT~ ll i
IIllf /ifi "/fffi 1~ fli r /In~ ~i i
r~! wj~ j uUj l@' li fi
-

"';!OI

I JJQ Inr~
"Illiil

"111/1

n,~

lO".

~""Q

",p

CWt

I; ill~ "ITII~ "fIIIjJ "I


/$ ri /[@ '''li "i

I~ IIfl~ iI~

rlnt

IIWJ

rl~ "ri

-fl~ II~) /mi "liilli -/TIjj "/lfW

DI 111D'llyOO ..:,..t:oa.'fllll ...'UIJ .... ..:.. I, .. l~ Il/ll"l'yOO ~_' 111",

..... __ ....

l:.WIlI
Qoo-

ti.

R..'III(;OC ..',.. ... IIII"...,.. .. I I I ...' ..'."I


...

.... 11
..... ,

....'llIm,.. .. 1I

._-

ai . .

.. .,.,1/(".' I

.-...

lO'" 111""'"111
11 . ., l l I r l l

..--

c.-!...,r....'Il'l/.IIIU7t_ .!.,jllllllll"lly". .~[",.,"III"'(""J _';'1_"'111


)~/II(; ..'IIIC'I("" 1
111"..
I
CM/"
I
DIoo7 I
G1, ..., / C , . - , I I I _
.-.-...,
v ....,... ~_. 00 .....
JIOl-_.- .... 0001'
""''''

C""III~"',

.::n__

~M(9)_/ ..
I

(;""/Bb 1II ~l 1I

Bi IB1 I

~_,IIIC:_I

I I
_"1
I
11",_"""""""
T.l_."
'/t:b/.!..,.:.. :/Il/C"'~~:!J

~l"m/II!:!.S)II/..: .....

~I("" / I / "'d, 11 / rt4 111

r,.

..!..- t.... 111

I V;'

..'(..,'d .... ';"_ Dwof1~l, 111_, I e;. ..!......("..'IIIC'I,,'".aI.!. _


r''/11
...... - I...

C-~.

__..

_ 1111c..lll
c_

_ 11
I
I

~.

1_'11
1_
C.., I /.....-.
I
1.>0011/
_
lI
_ 0 0
......le"'1
_. I _
_'_

"""0_.....

1lI1111l"1I1t;mlll/fn I
I

/I

"'-1M

o.le.,
..

.... I C_l'I) IC_/II I "T;bIlV1) 1D4


I
v ... 1IIIl'IIIr.-11')"'1)II,Coof/D
_
501_

I
I

1...,""110./.

_I 0I"0le.7
___I

!Ibl~111
11 I
o..t! I III"I/C 11
f>lo
.. - _OOIC:,.-,
_________

Quo

G'~I 1111"1 ...'111 [",111

.... ,ll1e~~l!/I.llIfI..,.."III"bW..."l
F.,oi

.. hd
_ _ i<
__
~ .. 11
I
....' 111 fn/" 11/ "'O' /11

e.

t ... !~8"'11/IB'IIc.-/... t;m7(t)"'blll'"J'... ~j

01

"~"'(m

__

~:~--~~ ~~_~. J:~.' ~~'EF~'-~-3~iE3

~~~~~ .~~~~-~i:;l':.~~~~~
. ~C~I1]L
~I~.ji,~I~B
n.
... ao
"'" "" ",,_..
Co , ....

<".- ....

,.
~~

ui

2?

D'

.. 'f~:4\r1J1j.J,E:'.:c~~---:=::I

." ...

-"-

......

..,.

:[.1qn-~
I".~,-

,..

,.,~7MI.~)

~ffl~~'5!g~&Z!ii=g"".f..-'~D
11........ 010

"

Qoo
"""

......

___ .._ _

"""","",'H1 ....... aoun::t'llllo.

b,~_"_"""no

..

G"

_~

_ ~1"'''CIoL\_'''''''''''_L
"-"too_IP _ _ _ _ _

lIoI

__

...

..... """"_.....

----~

Sem fantasia

ijfil~ !i~: 'I


rflli '~~n
,~i lum i

li "ii lm
'Iruil"rrn "ltRI!
ri Iffr, 'fUro

-.- _____ o.
_11

OI.... D/~'1!1

rt.o1IWI/.",~J"'(WlII

cn, /c"..

000._,..__.

__ ""'.....
I

v_

DM)IIIA.l(t)II

_ __I

...... 'llIl1J1/E.1/1

V-. ,..._I ....

V..... 'II_

..

ftIII7W)/"'I"_..!., _ _~lMI.!.t:1MjIoi, .... :'._~II~=II ..,~

...

.::!:!!.('7M_,..!... __ ~/_-t..o..AoI11')/v:'quo .. Io':"'~

-_ .. _----..... _.. -_.. 000-_ .. _


I

&-l/l/t'TW

I","""",

"1IoU)

n:m.,I?A .....,/r. .7..~I.,!I>U)e..ll

"TIWlI<=-_
I
I

.......

I:7llo9l'_ _
I

c> .. 10 _I _ "'....

~I.......
I
I - GI/DI000 __
(.~:n , . . . I_" , \ ( ,U t _
--

=-.. '__ /Doo.:-. ..

..!.......'~/ooo::.IJ)

"-""~.:...'_4I'/Ao.:...

..

i.....1__ ~/.:.. .. 1......


~Doo~

...

,II1II

.. '_IiIo?M)/,.".:::' 1

...

,""":;:~o E7tW)/Noo
.:.1~.~."...:.

I ...... Ioo'r....

4I'/

_ _ , .... /..."

.. - .I . -

....

/~11111

G1J)

fJt.J.; u.: ;
0. ....... ,...

,.

,,"

.oI

r~~~

'J*~..l...:,~
&1-.__ .. _...~.

..~:r;. ~;

~j

)m-;. I~'"' I l...

Elo

....,."

_ ....i_

1E.('l'1

Sentimental

"Im~ "W;;" n@ Ilijr Im; r~ i


"Imf /@ "@f II~ lir/i! "MR fli

l/iI~ frir IH~ '!f1I~ !I~

='~~ I~/ ...


I

">\4 l /

.. -

..

..... ,/v I

"..-

'ri

1r;""IIIl4/'-'".':".~-=::""1

I D'"" A

... , - -

~I IIDII,rt

I I

'G

111)7~" "'I"At

-......

11

....... _ _ al .....

I I

-I

1>10/,

0..-

~blM 11

"'_''''_

I
Do .....

~"_'... ...:.. /1'1>1 no:.",:, :.::/'.,., '_':'..!.....::;': ~ J:'::1lt


tlJ'l"IIfl/ ...

Doo/,,;
.-..

11

......

.... -

11 (;.001/ 0

'''dO

........ - -

II"'~, Il00I

_ ., /

"0.",,

11

..... - _ o. _
I

1/ IP,t....
-

11

I
10-...

IDII,..ro,

I
e

G.'I/I)

foI

I1
.......

11rm.~"'/"'111

C
I
.s..rit.....

Il101''''1

{<lu

.....
_, . ..I _ 1/"'-,.., I
(;.001/ 11 _1 I ' I -'N/

111>4/ 1"1 I
_...

11"-/ , I

G.l/DIIID6/ r.

....... _ - !o_ ... ",.

_
I1_
._
", _
I
Ito
I

--* __ ""'_ . .
II

C I

................

IG_'f'

...

1':'1
I 8. t
I G""'~lfll
I
__
_ _ _ _ C-/1.11/D'lM/
'''--- ~
A

'-n'1I

, - Kojo..
I
,

....... ..-

Ilalo1M

T........ _

I1

G_

D .. ~

"""

lO'..

G.-rlll

~I=-~ :V,=r ~ ~- -=: ~4to.f _~~':J l~ ~ ",r


...... _
0,I0Il..

t~~

__

..

lc

.. . ....

F 7j;l
..

11 . . . . . . . . .

D""U'~I

fJ
..

(1001

# :_J ~- J-r fir

-.-

.....

0._

""-

lo

.........

~~~ ~ iit ~ '!-V-~ , -:;~-=r:


Sw ......... - ....... .....

....-_...

.... ............ _ - ....... .....

~';_!::==<;?:.::~';::~ : ~:~.: 1
~.

~oo!~u

ft.,

E"

G''''oh.

~.:~- -:= :.:-:' ~:: ~~

-1

~ i:~ -:;~
~.

"~

~llr:.c :.: -~ L':';"-

...

_",-lo .. lO . . . . . . . . _ . . . . . . . .

;~-:
~

0'~ ' r:3'-' 'r..L-=-~.1

:100 ...... _ ..... "


0....

..

lo

.- . . . . . . . . . . . . . . .

:!:I; ;:..'~'~~ ~:s~

.............

.........

.. ,

lo . . . . . . . . 1

~_

.....

...

-1_l'.=o~,~~!
. . _.. _.ftf't-
.
::

J, ....

. . .1

__

T. ...

1Sob medida

fi '1"111 I rll [I
i I 11 i '"I '"li li-i
'i i'i "i i i i i
Ri i i i i i'i
Scw><C:'., .. :.. o...a"'ip .. =~

. "",,_'

(l1~'

1c../"1I ....

~~

I c. I
ffm6 I I
I Y.... lllej"'/C1<') I
f7M/ A
I
11
""'/A11 I
-,.,.
5u>q..,r<, ""..... I<.cob<->
!!lo ......
""'If/Qea!<la _ _

I
Seo""
.....I _I!:7/GtII 1lII

I
Cm/1Ib 1"'7~1l) I
,,""
... _ _
5oopoof _

.
. . . . - -/If
1lII _ _
_
C1M~/C
"oo7t'l/D7(1')

I Gt/.

T~

11

V_/
Ipol_ Ab

.......
I
h" $00
I __
"'(11) _
I _

11

1lII*

.~

..... I

cncl

I17/Df/e-1JmmL_~I: ...Gt:'_=/C/... =i\Il)/~II7".IJ~

- 500_ .. _
C7MI

4007/ ......

1"7('11)1 e

....
. .1 1
I1 _ ",,(b'J) 1_ _ _
- ' r / r i _I -_

tml/c~/ ...""/ ...... 000<><l0_


I
em"
a.,............

.....-1

So_ ......

et/lRt'lA..->f.-....J,Gt"'1

f.do!_.o....

0..

.... ,

1(;4/
'_1
I
>110;
..
__
_

"'tlII

50_
I

s..,.- _ _ .. _
I

Z.IIIGl4'l/~

t<o~

..I _ I~".
.. _ I .....11 __........ _, 500"',_
,
I .....

... __
_C-/"''''l'lJ)
,

11

I:?/(; .

".11',/00,"

:1000
... .......
_
._
... _
_ 1)0",_
I _
""""_ 11
'11
O\I"""CIII

""-_.~"T'
... $000___
tn"",c..::""': Ci'/I
~"

... I

""'" 1

II

- ..
I1

~'f/l1'

... - -

~,'I

_~

11':'

.... '1

""'"'_

'

500 ~

....7/~..

50.__

"-,...- ""'"

~/.

'" I

C... "

' .. :"/)/

11M"",. . . .,...

CJM-'r:: ..

110"'''1<01'

T_ .,. .
1

. __ .... s. _ _

(im,I'/1N ,.:., I oo,f) I

":;

''"'/C 1

I-!:I'IJ)'

'a. . '"..""...

'~.'IA ... ,

C'/8

I
50

I!b'

1 _
",I.. _
I
""' 000_
I
G6
....

'5"""

~ ~: ::. :--::::."-:;.~~3'F-.2-~~~g~~)3I~~~i~

...

t/_

~- ,.~:tE~p-~~f!'!~-El\;:;rJi'e-3g-i~~E~~
-

......

_ . .,.

tir=: ~'~D

I~~'~;~~ ~.:..
.

... ...- _ . - s..

.. _s.."'.

1'1.0 . . .

==

,........

I!o _ _ .. .

s- ...... ...

'~' . _~l .~_..' --;'"jj.j~l-V~J


.,....\'0 . . . - .............

E .. I''',,)

rol>!

,a

100_

1:""'"

. . . ..o_

..

Soo . . . . .

~ . ~~,:~~'~~~~ .~

A.'

.. ""

lo

rll(\lJ)

IlO

1m

..'

~~ - ~~ ~~3f
'~~'E~201~~!ij
,(

[~!;!-=AA"
.. "".,"LL"'
.~i=="'_"'_"'hlig;:;-t=F~~~=*l3'i'!;_i""""mJ
ct 'of ... . -

Ea.""

...... __

U ...

P-"

---...... _. --_._~..,.

.. c... _ . ___ "","""",,,,,,

Tanto amar

'_DO

"II@ "IHi~ "illI.. 'il E. "Iill!' 11


11[.; "m# "rim' ffijij 11m iH
,:~...!..-'/a.o/D-: .......~ .. f~'IIClnT... :.,,~

1I:_1_'....

]I _ _
;~ _
~
_

_._.

',. I ~"C;O

I....

a.
11: ..

IIIF.

I"Df

IL"m

...

,I/DO

II""/D

/A

/ /
/,
/
//A/CO
1 ____
lU

.~

/ , ..

In-.t
- -

/fO/A"CI

__

t]'o J

////1

':"!"",,,.

I',/f)f 111--/11 e _
I
/ ... ~
1"/0/1

1i

ICIn

I/Ia.

f .. _ _ . _ _ _

10- ... _. _
I

...

___ ......... __

"
J
1"00 I: /11

-I

D/Df

~i"

~ .. 1_~:;Df ..!-I/"/Du.':'.!-': ~ I//CIn~

__

j~

- - .... - - -

.. ---~- ... -

,';,1\

l' I
]'i J
lO<
'''DO_ IIIE l!IoI
_
.In
- (~/C;O
r.........
Uf

T_ _ ....... _

/ _
/_
, .. - /..... n/An:.
-"Df EI//A _
I /d o/CIn
/ /I
So--o_-t'HO
__

/4/c;o IIICII- -/

1/

, J'

0... ...

~/CO r.,'/00
1/11/ F.
/
/
<10
__
"-_

Sovo _ I

... I _

IIoo/ D

WI- _
.....I __ I . . . . .Icn
_
I/C'-'~o.J);'1I1

.....
_
I t.. _ _Ir.

"'-'-,..
11
_
'IV)
___ , . _
I

.... I__ llco.

/<O

IA IJ

III"/C./IICf1llf'-"'1f'''/CI

)o

_
I _
I __
I.
_ .... I_

1'>

"A/r;.........
1/1)1 1_
Fol/III/DI/II
~

J P

I/DI/III!

'.0

~~'r~~r:rfr '~~~

tr

~~~j i?#,F4.):

:.=

~.::'-'

}f

~; ~

l q j~

~:;

:-": :

"0

~~~:: 5?fi -~~7\:\:;!G fd


u..... rtf
""
$.o

..
_do ...

.... 1'1

..

t"

~fi4 CT;1IIcL........
JLoo ....

. . . . . . . . ... 01

>1

"l
....

..:y--t\4#~~
:10_,

s:.. :..: = .:.:, ..~_.:..

r.

,. ...

lo

...100 ._ ...

GI1

"~::-.-:-':- F'f :':'1""T!e?'?'


-<lo

.... . . . . .

" " _ k I.

....

_"."_

Oot_,. _ _
1..

1000 ...

to . .

..".

.. - ......... .. .......... :--..

~j.!tC~TT~l+"'
~.:..- ..~

....... _

,.. .. _ _ _

0"'1;1 ....,

...

..

..

ti-

_r>~._

_._---

Todo o sentimento

""lm~ '"'I ""lrrd "I "I: 'i 'fl'"lllilJ


Ir~ i Im~ j IIDr j' "ti '"Ifui:
li 't~. II~, ; ~fi "I"i li
1IIIilt i :fiu~' i miL '"ijJ
IlJJrrrrfil'lrlmrl fi 11
i i i i i II OO~
ri ...,

<'1(01

""'"'

. . .t'1MII
, "' ... _

. . -..

...../ ..

__ -_

_~C

~C

0_

1C4~/E/C~H la~"'II/""'D/cmla I .., .. I_/~...... I

'''''''

Do,.......

___

n.__

\110 c;./,I
_ _ . . .11
__
1(;_'Ic;_/D1'~UI/nlllc;.n1 11,../07/,.1
a.e8VI/CI'I

labl_I/D/lItI/ll/c

T. _ _

CT\1

. . _-"<o----prl

_--o.

CT/,. I l l r N l l 1_11

1111_/-"" IQ0/7/QII

* __

",.
,.
o. ....
_

1,,./07/"
I _C;_/,I
{;I/olllllll..,..
_
_
Uoo
.. _ I _I DoM
..
.I . . .I . .1
..

.:
I"..." I ~.. I . ......VA1 "1','

11 " /<;III~>!.'J)/<;.II/~--'':./': ~...: _: :~I'mllll'!'" II~:;:;:

_ 1"'.....1' 0:

C/ K

I ""1_"/1) I

IC"/" I

. "1' '' ,.-w

~......._

Co

~_.

~";I "7i' '')/ I,. II....:.l~-,,~.!:/ I ''I' ,.:~':'':'''::;:",,"!I' I:/CI'r.

:~:l'r. ~~':~; " II~':::':'I ' -/ Ab ,:.",~

~~~.....rT:"'=:'''' ':' :":!:,'bO) ...~!:_:;;:!..!.':::!..:'::. L:-/I>" III~I ~C


.

"

/ ' ;-" /_
cl _
nl'c/e..tWlI
I I l mUl, .I/ ."' _
1 " ....
/ ' .._
11 1
_
s .............. *I l'a
-_ l l l r""".,,,
..,
...........
_

.............

"

'11' _.}
.1,.... )', ....,

~~
" ~~~~~~

!.

...- .......'....-

Ter esinha

I1I 11m lif, Ilf ~ l!FI! I li


!C~ li~ /ir Il ~ "Iinl I'"
I ./f" Ii ~ lirul
... -">1 -- ....._-_
..... ... -

_. _
... --.. - ... _. . I I __
I
~/C I
0,.-

.... I I
E>(WI

..:. . .

A.

A'/ C. I

I' I

I
I
__

." I

_
. . _-Qoo- -_.

"'/ 1"

..../<:1

... I

"--"'_""_"

I~ "! I

""""",~l_

'''/ r. I

c/ .. I

'":1/".,

I V/A I

.. _
~ I

I ~/C I

'''/A_ I

..:I...:..::::::~-.::...:..... .. =7J!='I A/ CI I "./ ro l l l.. I .:OO'.. ,)I_1

;':":":"'::'Clr :..,:",.:.: ..

:ml":'.. _~':~~~ .:.

..,:':":;::'.':' ~:~/C /-:~ v~/-: ~ ..:

_. -.. . . - "'--Qoo- -_........


IIJI I

"'I

c/ .. I

I'/AI

'' ' 0 . '

IA/r.I I

:::::::-=..:.... ..
~...:...:.: .. ~~!!..:.:.. ~T:......~:.,..;:I...: . . ~:.
! : ' J / : I I A/CII D'J/ ... II ... /t:7t0l))_11

_~-

1I

~/CI

.. ::::':..!.~ .':' ... ::C:OI':":'I .. ,:"",~I:_:':':":' I

c..
_ ................. .... _
, ... _

.. _ . _

IW

.... _

_ ... 0-.... ..
.. _ . "

... ......... _........ .........


.
.................
<lO

.... _ _

. . . . .,

_...

_ _ ... ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ...

...........
.....

Uma menina

.... 11

....

I I I I

1"'1'11"

1 ..1\1)

_~...

''''l'V. , .."O) 'A",,,,I0.. .............


, I

c..1' .. _'~/ ... "_I ,,,,_,,,/'''''( II)/~.=I

r...

... '::::':'''
III ..... IIIA.'''I' .. I:_I.....:I!.~O ... ..!......::!'' ..:....:.....!.

_I ':-'/ ' ~"l/ .:.-/

........ _ - -.,,,,1,,,,,,

...'I")II

....." " " ,

......I'C' :..~/~'/ P1\... "'_'''''.:_/~1


~/'1'11 ...'/~'...:...!.....' . ..: ......I'.' ..""/ ......l'r/.".,'
Al{>"I'Do..:..' .."""'I' .. T~' ... '_W)/ ... ' .......,/ ... /_)' ... '
~'"",,II'
I_
.... _
' ". . . ..""I'.I ..".,' ..""I'.' ..""/Am. ... ,0.._I

<=-/A

IA'L.lll/C. I, ... I
-

.~~

'looo('" I

"1)

'>-I ....M) 1"..

..

1'>ooiWlI
~_

.=::~,. 'III .... IIIA."./ .... I: ... I .... :.':.~O

..

.-1
., ...

I'"

.!....=~

""''' ... 1 ....'


........ I - - I-"7(YI1111111

I ~"'I" I r. .. , I '''''''''lI '"," " ... ,"'' 11

'"

""'-"/r.I~~~/~.II "" ... II/C ..".'I...:_/~

..:..... I,~IIIIII' ... 'I:_ /~/ .. /~ ...' (O)/YI ..' I " I ...7iO)IrI
..'\.'IA" ...
":_
' _'

)/Qoo.:.,.!....('-/ _/~/ '>-I_..)/ ' ... ,_"')/'..."


~', ~".".)/ r/

. .', ..

I TlOV . , ..'(O)/A'(...,/.... ..:...'.. "-/ ..

~/'''"'/ .-, 'Ioo(... I'>-I'''"'I'_/ '>-/IIoo(... / I...' / ' ' ' ' ' ' / _ 1

,... 1 ,,,,,,/r,,,,,/r ... / IIa(")/ n,,"I-.'lIIo(lOQ lu.. lu.., 1 1. . I ,.. 1 ' ''"11011/0001( 11)

"..... 0\'1.'
~ ._ ....

.............

. ...
,~

.... _.'"'. :'..

~~- -)iJ_'; y~' ;- f!'J


.
"' .......

- ..

_., ..
.

r~ - +:"17;'; ,;:=;~-;,f~ 7'~ ~


J
....,

,~

.~, .. ... IMI

~t~~. ;_.:;;~~~O; ~ ~ ~t~~1

c.....

~ :;'... 'fI~'l:)I:'::T(OJ)I:'':''_'''f/~)lfI:"...:.!'CII:::,::'''I"1
r. ..
',I .. "
c
fllIC/I.'"

I ..>\" .... 11

D7/ .. IIICI7/

, ..-.111

:~:f~;';-;~Cf/~';:~/I~~");A;;;;:;;';"11

I I D / C I I I _ ' I I c . f I I I C / a l l 1 ' / .. 111 "1\.,,,,1 I D7/ A IIICI7/C-o


1"'-"lU
....
_._
w_

,"

c.!...-_,:",:",:::""t:oo"C"":;''''''''''f ::. . ", .,... ",:.:;.... '"


:::'...,II:..~''''<;>! .. ''t~OII1'C/ .. ':..:..:::AII'A .. ~:..;':'/~.1I1I

, """'",........
fi._ I_1I _",",11ICf!J'>,,,,._
'''' IIIA>!::' . . 111
_ .....',.,)111000'-

"'''' ... :_:':'-'':"IIl:~CII~._''''''' I

1Ie.."

~" r/~/O"':' .':"':;'~ '!.-"'/AII'["/L' ,.~ '.:;"""I'I


_~;"_~ ""'"I1~"'"I"'''''"I''''JiIlII''''"''':(''II

~",T{#j11

r"l ... III."I II'o!(.. III~ .."",II,_,,.III'.""[I I":A;.( .. III ....


~.,IIICII'JlII'

~.II\:)

:.

,-,

: :

Doo(':')

:::

, . :i" ----'f'"

'?'= d '
r~~~

c~"

""'''1'

[~, "= ~;li,;-~'''''


,;-d::-1!
: ~~D'~-~-~'-w'l

I~ ~

! .-

"'0........-_
.1 A'

- -- -=- Vai passar

CHJOO.U.uQOl!~FVJO('I, K ' '' '

::" I::.III .....

-:...::_~~

...'/t:m,"/~,...

__"'""N/-.. . . -__ ._ ._to. _...


I

~-o:"'" ' ~/tI/""" $ 0 _

"..

_
_ ... .., (100--.0
_
__
I _
G./I>III':1,
I
I _
I _
"",,111

N_

r_.

" .. _

1111
""

....

__.
.....

I....

.~/I

__

C-O/ol>/I>: ''''

11 , _
I _I _I . . . . .

__

I
": .. ,/,,,..,1
--....

GI .. , I,,,,,, I " ..,

--- .....--_.--- of_ ....--_0_. . ___. _


G; ,,,

1':1(01/<:'"

I
Ti _ _ .......
_

<."I", I

'~"JI

""...

I
lo... ":1" U--

G''',,)

C1<'l1

"'"1) .... ,V" _ _ ....


0-0"_'_. 0_" __
1

"",.)

I .. ,.,.

Ilol

..."9'

1"''''/0111
.......
.,1 _ _

""/<;/':>/

EI'"

.:>

al''''

" ..,111

. . . -........-

~_

AI. .... _
I _
<l .../ " .....
' ' ' ' ' '''

, "" _ _

AI. ....

.....

.~/tI

I~/""""

<;-nl> v _I_ .. _
I _

";l'Illll>:I')

.... _ _

,ido_

l>7t'J

.......

__

.... I<;"7(1oU)

0_. __ . . _
I

1"'(::)

,,,,...

f:7,bt')

AI. ....

I AI. ....

j
I
I
""'l
l>7\IJ,
I
117().I)1
0 _ .. _
pnlV,,_

r..

\- .--.,""-'
~1
,';--' :. ;...-' ;' "___.,.-...
~ ;---- ; t.

~'~~@
_'1}'.~~~~

ft~;fj
:"'~~~~El.;'Y
EE;===Ei.3>~

.... g_ . . -.....-:

L ..

:tt

.-:,lL

.......

: r~-r-=

~ !: 1::-~~.,-_...lL="""'''

.~:

~ . rn'
~''--'''e=:=3

: 1'4>'1-

'

<"
u~

... ".Jo .' ~~ *- ..

000 .....

_ ...~

__ ...

---------"--~

L ...:

J . ~-'

........... - ...

Valsa rancho

I~CItPIlln ."(.U} II"' " II"'I1'1/'D'!,,,'IC1IUIIIC1l'lll r7l'I ,fJl l"

..1>I""''l''')IIB.~11

~-/G"~/::-/"/~II~/ CII

~/=':I~~".

4':::"I'")... ~filll)

~....-o)/"I'~':"

~1 1""'/ r "K1I.II)f l;1 ...,11 Ao",,, I I """/1;11 aI 'B1 .1,..,1


I nb1'~II')
I!oo
"""'-"-"""-

~,.

___

I n1""1 A1(9)

.... -

T,_
Amoo) I

'-''' (9)/..

.. ~- ---,....

'I

BIo1~"

"'*""' -_

s.;.-

='

=. .,'. ,

-------~-

::-"":"s.,. _
..,.=t:"'I~~/fAi'''J~ ..~ ' ....
.... :....::"/A.t...!.-_:.'\I'<: ,.,::.:.",~,~/, .::!-~""c-.,".

:!.. lI.... ,..:~/CI..:=~':.,.Il,/::.: " f1 I"".,I..: :~f~'1I


I I
CI'''/'Oot,._"~'I"1J 0...I f
' '''' ' '_,,''') "'''''~/ ''
0 - _ 0-_"""
0.._
"""'"

am

I
Qoo , _ ,

'-:1.,.,
O- .......
o..

r_.,',,,,,,,,,

,..

1111"1

,...'

'-'''/ 1.

.......

.~ ... I

"... ,, _ _ ....

~"I~:"-'l:lf,"i; I~O;;'~"!..!
~"-"'CII~

I:::

K"T.'l

I
",,-

....

,,~'::; ""') .... ~1t"U

::,. I I'Z" 'JJ/~:;:' f/~...!;),,,, ,11

~.,...,I~lJj /'~"

~1'1

>O, . . - . . , , , . - ,

~""".. ""'.
h"l" I l n ' IIA-C_,IIA .......' " . I / A..... t;II.: 18''''"'/1'/1
'oi
_
, . .- - c u ... ,..

__

... , )lf~~.::~~)I'~~ , '

...!...:"::'''JI fJ~.!;}","1) I f (':'~~_:;-'l-:) 11 :!!,.I/.:....~'." I11

o A"'"

.. :

.: .,

c:(t)

Fr~

=,=-m .~- ~]
(joo . . . . . . . .-Qovo ....

:~

o c ....

--" -----,_.
_

...

_-

...... _ _ _ u ...