Está en la página 1de 83

A CONFIRMACIN

Por qu estou aqu?


Porque meus pais queren que me confirme.
Non est mal que fagas aquilo que teus pais queren, porque eles nunca che desexaran algo malo nin
prexudicial para ti, iso seguro. Eles trouxronte a bautizar igual que eles foron bautizados antes; optaron por
transmitirche a mesma fe na que eles foron criados. Logo medraches e acomparonte ao Sacramento da
Eucarista. Tiveches un da especial. Pero agora medraches e xa vas tomando as tas propias decisins. S
sincero e contesta esta pregunta fas sempre o que teus pais queren?
Porque os meus amigos tamn se apuntaron a confirmarse.
Todos formamos parte dunha sociedade, e dentro dela escollemos os nosos amigos cos que compartimos
festas, gustos, proxectos, problemas Pero tamn temos a capacidade de tomalas nosas propias decisins,
porque non somos robots. As pois Esta resposta tampouco vale, porque non sempre fas o que os teus
amigos queren; tomas os teus propios camios e, ademais, debes facelo. Ti es importante.
Porque o da da confirmacin podo montala festa cos meus amigos.
A verdade que non est mal pensado. As persoas, os cristins tamn, celebramos os acontecementos
importantes, normalmente, con un rito e a continuacin unha festa que vai unida ao que acabamos de
celebrar. O problema ven cando a festa non ten nada que ver co acontecemento. E, sinceramente, necesitas
algunha escusa para facer unha festa cos compaeiros? Merecen a pena estes anos de catequese solo por
unha noite de festa e un par te agasallos?
Non o sei, ou simplemente porque s.
Mal rollo Xa vai sendo hora de que saibas o porqu das cousas e decidas en consecuencia. Facelas cousas
porque si non ten ningn sentido.
Porque son cristin e quero recibilo Sacramento.
Bueno esta resposta moi fermosa e vas a quedar moi ben diante do catequista, do sacerdote, etc. Pero
Sabes o que significa ser cristin? Sabes qu un sacramento?

Moitas veces dicimos que somos cristins sen mis. Poderas dar tres motivos polos que ti
dis que es cristin?
Qu che ven cabeza cando escoitas Xess de Nazaret?

Ser cristian
Ser Cristin ser constante na oracin, ou que ir Igrexa os domingos non supoa unha carga e un
tostn que hai que aguantar obligatoriamente; que mbalas das cousas rezar e ir misa sexan
unha necesidade que nace de ti; ser Cristin un estilo de vida, un cambio dentro do corazn da
persoa que inevitablemente se reflexa na vida diaria e nos ambientes nos que nos movemos. Cristin non
soamente o que cre en Cristo, senn o que est disposto a seguilo e a escoitala sa palabra; o que
ten unha relacin persoal con El.
Difcil?
Non; mis sinxelo do que pensas, porque ser cristin querer selo e intentalo cada da, sen medo
s risos dos demais, sen medo a dicilo con liberdade e, sobre todo: saber que Xess quen nos axuda
a selo cada da. Trtase de ser valente.O momento da Confirmacin estase aproximando, e
necesitamos un padrio ou unha madria. Ese padrio
ou madria deber ser unha persoa coa que poidas
compartila ltima etapa da ta preparacin: un gua
para ti, que sexa quen de aconsellarche e
acompaarte polo camio da fe.
TIPOS DE PADRIOS OU MADRIAS.
Excmo. Sr. D. Paquete Bonito Vaco.
un padrio ou madria con boa presencia, que est disposto a facerche un
regalo destes que faran morrer da envexa aos teus compaeiros. Pero
realmente todo fachada, pel, imaxe. Se lle quitas a corteza, o envoltorio, quedas sen
nada. orgulloso e superficial. Fai as cousas por quedar ben, polo proveito que pode sacar para si. o
home ou a muller das mil caras. As sas palabras carecen de significado. Ten xito coas persoas
superficiais. Realmente sabe quedar coma un seor diante dos demais, pero qu gran baleiro interior! A
sa labor non servir para nada, porque non durar nas persoas, xa que todos os que andan ao seu
carn, rematan igualmente baleiros.
Srta. Jarra Sencilla de Cristal.
unha persoa sinxela, non chama a atencin, pasa inadvertida. Fai sempre os servizos mis discretos. Non se da
importancia. Est con todos e para todos. Da e dse coa maior naturalidade, sen esperar recompensa, quitndolle
importancia ao que fai, non se fai notar, non fai rudo. Na sa cabeza ten que todo o que sabe dbello aos outros.
Non oculta as sas limitacins ou cualidades, nin as sas ideas ou crenzas. moi transparente, deixa traslucir o su
sinxelo pero rico mundo interior. Sntese pobre e frxil, necesitada de todos, aberta a recoller, recibir e escoitar a
todos. Traballa baixo o lema de que canto mis da, mis se enriquece; de que canto mis ama, mis .
Sr. Lupa Mirada Profunda.
O que mis fascina da sa persoa a mirada. Mira co corazn e sabe desculpalos erros e valorar ata os mis
pequenos detalles. Mira co corazn, e nada que mereza a pena pasa desapercibido aos seus ollos. Non se
deixa enganar pola corteza das cousas, nin polas aparencias das persoas. Mira ao corazn e detecta o que
vale e o que non vale, o que fundamental e o que accesorio, lo que pertence ao envoltorio e o que
riqueza interior, o que est realmente san e o que cheira a podre, o que xa xerminou e o que dar froito a
longo plazo. Como mira co corazn tremendamente compasiva, comprende e perdoa os erros humanos e
est sempre disposta ao perdn e axuda. Non, non ningn ollo vixiante que descobre o erro para
castigalo. Non, sempre deixa tempo, da unha e mil novas oportunidades para o cambio e a mellora. O mellor
que ten a sa coherencia entre o que di e o que fai, o que aprende e o que ensina, o que cree e o que vive.
Agora tocache a ti elixir
TESTEMUA

CARTA DE elena
22-04-2006

Se supone que hoy deba estar dando una charla sobre la esperanza a un grupo de chicos y chicas ms o
menos de mi edad que estn reunidos en algn lugar de Villagarca, pero la realidad es otra: estoy en una sala de
hospital siempre vaca y fra aunque est llena de gente y calor. Bueno, amor y calor humano no me falta.
Nunca conoc esa realidad de la Pascua Xoven, por eso este ao, cuando me hablaron de contar mi
experiencia, no me negu, pero en un principio no quise ni que pusieran mi nombre; despus, viendo los trabajos y
fotos que me enseaban me alegr pensando que yo tambin poda estar ah, y cuando me invitaron a participar me
ilusion como una nia con zapatos nuevos. Saba que, tal vez, estara ingresada (como as es), pero en silencio peda
a Dios que me diera la oportunidad de estar con vosotros.
Me encantara vivir por primera y ltima vez esa experiencia que gracias a Mari Carmen conoc, sentir que
poda ser una ms de ese grupo de vida y contar mi experiencia de esta corta pero larga vida. En cambio, mi Pascua
es otra, en poco tiempo estar viviendo esa realidad (o no) de la resurreccin.
Confieso que a veces me rebelo, pero no gano ms que amargura y no vale la pena. Hay que sonrer, tener
esperanza y dar gracias por cada da que vemos amanecer.
Tal vez cuando leis esto yo ya estar lejos, pero seguro que os ver cantar y bailar.
Me gustara que os quedarais con algo mo, de mi testimonio, y es esto: ante la adversidad no te rindas, mira
hacia delante y sonre; seguro que se soluciona todo mejor si sonres. El dolor y la enfermedad podrn acabar con mi
vida, podrn quitarme la vida pero nunca harn que la pierda.
Escuch todas las canciones que tenis y una me lleg muy adentro: Nadie te ama como yo, y es que me
ama tanto que me quiere a su lado. Por eso estoy contenta, por eso y por saber que en la ltima etapa de mi carrera
alguien tan especial como todos vosotros pensasteis en algo tan sencillo como yo para contaros que desde la
enfermedad siempre hay un rayo de esperanza.
Gracias a todos y vivid siempre alegres porque cada da puede ser el ltimo. De modo que no olvidis la
caricia, el beso, el te quiero o el perdname.
Est donde est, con cario y agradecimiento.

Elena.

(Falleci das ms tarde de escribir la carta)
Tamen as crises poden
servir para algo?
En que nos axudan as
crises?

COMO SUPERAN OS APOSTOLOS A CRISE NA QUE SE
VIRON SUMIDOS DESPOIS DA MORTE DE XESUS?
QUE FIXERON DESPOIS DESE
ACONTECEMENTO?

Todos precisamos do Esprito.
Os apstolos, coa forza do Esprito, superaron a sa crise e comezaron unha etapa trascendental na historia.
Tamn ns pasamos por probas e dificultades. Pero o Esprito sempre est presente e actuando en ns:
Cando, a pesares de todo, temos esperanza
Cando somos quen de asumir responsabilidades
Cando aceptamos con serenidade o que non ten remedio
Cando mantemos a calma a pesares das decepcins de cada da
Cando un capaz de entregarse a unha causa que merece a pena
Cando a pesar dos nosos erros somos capaces de superarnos
Cando, na desesperacin, un sntese consolado
Desaparicin
Silencio
Marxinacin
Esquecemento
Fracaso
Utopa
Tristura
Medo

Abandonar Xerusaln
Volver ao pasado
Pecharse en si mesmos

podera esquecer
todo o que viviran?
seran chamados
para continualo
proxecto de Xess?
teran que seguir
proclamando a Boa
Nova?

Todos seguan pensando,
dialogando e lembrando os
das pasados con Xess;
intentando comprendelas sas
palabras e proxectos. No fondo
aniaba a ESPERANZA de que
Deus non os abandonara e
mandaralles un sinal.

En qu momentos
necesitarala forza do
Esprito?
TEMA: algo que nos
empurra
1 qu che suxire o tema?
2 Lias da investigacin.
3 Materiais dos que dispoo.
4 Elaboracin do traballo.
5 Exposicin de conclusins.
6 qu me aportou este tema?

CATEQUESE DE CONFIRMACIN

LIAS DE INVESTIGACIN:
1. Qu o Esprito?
2. Qu idea tes ti do Esprito Santo? Cmo o imaxinas?
3. Investiga: qu son os dons do Esprito? Cales son?
4. Sentiches algunha vez a forza do Esprito? En qu situacins?
5. En xeral, para os cristins, Deus alegra liberdade ou tristura e
represin?
6. Ser cristins anmanos a facer cousas ou pola contra, impdenos
facelas?
7. Cmo practicmola xustiza? Somos xustos cos nosos irmns?

MATERIAIS:
1. Anexo: Bono tambin habla de Dios.
2. Frases.
3. As actividades da Igrexa.
4. Textos bblicos.
5. Personaxe: Francisco, o Papa.
6. Tboa: Revismolo noso grupo cristin.

Qu situacin reflexa cada
unha das imaxes?
Qu pensas que se necesita
en cada un dos casos?

INTRODUCIN:
Para que un grupo funcione non chega con que estea ben organizado. necesario un impulso interior, un alento vital para poder manterse en p. A
Igrexa unha sociedade ben organizada, pero non isto o mis importante. Hai, nela, unha forza interior que quen de verdade a move, anima e
rexuvenece cada da: o Esprito de Deus.
Texto: necesitamos enerxa e dinamismo.
Moitas veces observamos na natureza e nas persoas situacins de agotamento e cansazo. Entn
descubrimos que estn precisando unha nova enerxa que os impulse e renove.
Todos necesitamos nalgn momento vencela monotona e a
rutina da vida, superalo desnimo e as debilidades.
Precisamos:
Enerxa que dea vida e xuventude.
Calor que inflame e vivifique.
Zume que nos dea verdor e vitalidade.
Sol que gae espazo s tebras e escuridades.
Brisa no medio do cansazo e a desgana.
Furacn que sacuda e esperte na rutina.
Auga que limpe e refresque.
Alento que restaure e rexenere.
Lume que purifique e acenda.
Ungento que alivie e reconforte.
Blsamo que cure e suavice.
Luz que ilumine os problemas da vida.
Respiro nas penas e na dor.
Vnculo que una o que est disperso.
Gen 1,2. El Espritu de Dios aleteaba sobre las aguas.
Lc 1,35. El Espritu Santo descender sobre ti; por eso el nio que
nazca ser santo.
Lc 3,21-22. Descendi el Espritu Santo y se oy una voz: T eres
mi Hijo amado.
Lc 4,16-22. El Espritu del Seor est sobre m Me ha enviado
para dar la Buena Noticia.
Jn 3,34. Dios le ha dado su Espritu sin medida.
Hch 2,4. Todos quedaron llenos del Espritu Santo y comenzaron
a hablar segn el Espritu Santo les mova a expresarse.
Jn 14,26. El Espritu Santo, que el Padre enviar en mi nombre, os
lo ensear todo y os recordar todo lo que yo os he dicho.
Hch 4,31. Quedaron todos llenos del Espritu Santo y anunciaban
con valenta la Palabra de Dios.
Hch 15,28. Hemos decidido, el Espritu Santo y nosotros, no
imponeros ms cargas que las indispensables.
Lee ben os textos.
Segundo o que din: define o esprito santo.
en que momentos especiais a sa presenza mis visible?
El Espritu Santo habita en la Iglesia como en un templo (Concilio Vaticano
II)
Lo que es nuestro espritu, es decir, nuestra alma para nuestros miembros,
eso mismo es el Espritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo
de Cristo que es la Iglesia (San Agustn)
All donde est la Iglesia, all est tambin el Espritu de Dios; y all donde est
el Espritu de Dios, est la Iglesia y toda gracia (San Ireneo)

Pon un exemplo de cada unha das situacin que se reflexan
no diagrama.O Esprito
no A.T.
O Esprito
en Xess
O Esprito
Santo nos
apstolos
O Esprito
na Igrexa
O Esprito
na Historia
e no
Mundo


ACTIVIDADES DA IGREXA. Cales destas actividades coeces? Cales se poen en prctica no teu ambiente? Cales habera que
promocionar mis? BUSCA UN EXEMPLO DE CADA UNHA DELAS, E A DEFINICIN DAS QUE DESCOEZAS.
TAREFAS ACTIVIDADES
A
N
U
N
C
I
A
R

E
D
U
C
A
R

R
E
Z
A
R

C
E
L
E
B
R
A
R

R
E
N
O
V
A
R

V
I
V
I
RCatequesis para nenos, xvenes e adultos
nas parroquias.

Ensinanza da relixin nos diversos centros
educativos.

Programas de radio e televisin sobre temas
relixiosos.

Publicacins: libros, revistas, folletos,
peridicos

Centros de estudo: colexios, seminarios,
universidades.
Hospitais, sanatorios, centros de sade.

Escolas de tempo libre, acampadas,
excursins

Centros xuvens con actividades culturais,
deportivas, recreativas
Residencias, Colexios maiores
Conferencias, cursos, coloquios

Movementos infants e xuvens nas
parroquias e congregacins relixiosas
Centros de rehabilitacin de alcohlicos e
drogodependentes.

Centros de atencin para ancins e
minusvlidos.

Fogares de acollida para mendigos e
transentes.

Movementos de apostolado seglar que
traballan no campo social e poltico: JOC,
HOAC
CRITAS
Celebracin dos Sacramentos

Conventos e mosteiros de vida
contemplativa
Grupos de oracin.

Campaas favor dos mis desfavorecidos:
Domund, Manos Unidas, Santa Infancia

Centros de promocin de persoas con
escasos recursos: alfabetizacin, axuda
muller, talleres, dispensarios, plans de
melloras agrcolas, artesana, saneamento
de pobos, apertura de vas de comunicacin.
Funerais e oracin polos defuntos.

Devocins e actos piadosos: novenas,
procesins, rosario, via-crucis, romeras
Celebracin da Eucarista.
Grupos de reflexin e formacin cristi.


FRASES
La cruz sin amor
pesa demasiado,
pero el amor sin
una cruz, no
existe.
(Maria Simma)
Una perla es
un templo
que el dolor
construye
alrededor de
un grano de
arena.
(Khalil
Gibrn)

NICAMENTE EL
SOPLO DEL ESPRITU
SANTO PUEDE
INFLAMAR LOS
ESPRITUS
HUMANOS EN LA
VIRTUD Y
PRESERVARLOS DEL
CONTAGIO DE LA
CULPA
(Juan XXIII)
El Espritu Santo como fuerte huracn hace
adelantar ms en una hora la navecilla de nuestra
alma hacia la santidad, que lo que nosotros
habamos conseguido en meses y aos remando con
nuestras solas fuerzas.
(Santa Teresa de Jess)

e Cmo vai o noso grupo
Cristin?
NORMAS: Lee despacio cada uno de los hechos, procurando captar bien de qu se trata. Punta
los hechos de 0 a 5, segn veas que se da este hecho en tu grupo. El 0 significa que no se da este
hecho y el 5 que se da plenamente. No olvides: S OBJETIVO, no te quedes en impresiones,
opiniones ni deseos.

0 1 2 3 4 5
Hay un buen clima de confianza en el grupo, nos sentimos libres y a gusto unos con otros.
Cada vez nos sentimos menos incmodos al comunicarnos en el grupo; vamos perdiendo la
timidez y el miedo al ridculo.

Sabemos dialogar en el grupo: escuchar, participar, respetar la opinin de los dems, llegar a
conclusiones, acuerdos

Hemos logrado que unos pocos, ellos solos, no sean el centro de la reunin.
Dentro del grupo no se distinguen grupitos aislados.
Nuestra relacin con el animador es como con otro miembro del grupo.
El conocernos, aceptarnos, comprendernos, sentirnos unidos no es lo que ms nos preocupa
ahora en el grupo.

Nos preocupamos de acercarnos a los miembros del grupo que se sienten aislados abandonados o
rechazados.

Tenemos planteados en el grupo una serie de objetivos, unos medios y un programa para irlos
consiguiendo.

Hay una mnima estructura de organizacin clara en el grupo: reuniones, preparacin,
metodologa, contenidos, funcin de cada uno.

Somos un grupo abierto que vive para los dems, ms que una pandilla de buenos amigos que lo
pasan muy bien.

Compartimos nuestra vida en el grupo: no slo nuestras ideas, teoras, juicios, opiniones, sino
tambin nuestros sentimientos, actitudes, valores.

Somos capaces de comprometernos y trabajar personalmente no necesitando ir siempre en grupo.
Revisamos las reuniones y evaluamos la marcha del grupo peridicamente.
El grupo nos ayuda a aprender a ser autnticos.
El animador no es el nico que coordina, no lo hace todo.
En el grupo se favorece el mostrarnos como somos, sin miedos, porque tenemos la seguridad de
ser aceptados y queridos.

Van desapareciendo actitudes de orgullo, cabezonera, egosmo.
Nos vamos ayudando a descubrir nuestras cualidades personales, para que cada uno pueda dar lo
mejor de s enriqueciendo al grupo.

Los objetivos del grupo estn bastante claros y nos sentimos unidos en torno a ellos.
Aceptamos personalmente una disciplina de grupo, o normas que hemos ido descubriendo y
elaborando como necesarias para el funcionamiento del grupo.

El grupo nos ayuda a elegir y revisar nuestra escala de valores personales.
Todos nos vamos sintiendo responsables del grupo y de su tarea. Preparamos rotativamente las
reuniones. Nos distribuimos el trabajo.

Nuestro objetivo no es slo perfeccionar el grupo, sino ir construyendo la Comunidad Cristiana.
Nuestros fines u objetivos personales se satisfacen en el grupo.
El grupo nos ayuda a tomar compromisos personales sin imponerlos, respetando el proceso de
cada persona.

En las relaciones entre los miembros del grupo llegamos a un encuentro profundo con facilidad.
Nos advertimos nuestros defectos unos a otros, amistosamente, y lo deseamos.
Nos relacionamos con otros grupos cristianos para intercambiar experiencias, trabajar unidos con
unos mismos objetivos.

Las crisis y conflictos en el grupo, sin desaparecer, se solucionan cada vez ms fcilmente y nos
ayudan a avanzar.

Tenemos planteada la necesidad de la oracin y cmo incorporarla a la marcha del grupo.
Tenemos experiencias de celebraciones vivas, creativas.
Procuramos un acercamiento al Evangelio en nuestras reuniones.
Fomentamos revisiones profundas y sinceras del grupo: objetivos, relaciones interpersonales,

acciones, valorando lo positivo y asumiendo lo negativo.
Vamos descubriendo el compromiso como llamada de Jess a colaborar en su Misin: construir
una nueva sociedad de hermanos.

Tenemos experiencias vivas de oracin y nos va constando menos trabajo el participar.
En el grupo hemos hecho opcin por vivir las Bienaventuranzas como el proyecto de vida que nos
entusiasma.

Hemos descubierto la necesidad de la oracin personal.
Vamos tomando compromisos concretos de ayuda a gente necesitada.
Nos planteamos nuestro futuro de una manera exigente, como servicio a los dems, y como
respuesta a la llamada de Dios.

TEMA: e o resto que?
1 qu che suxire o tema?
2 Lias da investigacin.
3 Materiais dos que dispoo.
4 Elaboracin do traballo.
5 Exposicin de conclusins.
6 qu me aportou este tema?

CATEQUESE DE CONFIRMACIN

LIAS DE INVESTIGACIN:
1. A Igrexa anuncia a autntica Palabra de Deus?
2. A Igrexa forma aos cristins para que pensen e vivan coma
Xess?
3. A Igrexa reza por tdolos homes?
4. A Igrexa celebra e fai da Eucarista o gran acontecemento dos
cristins?
5. A Igrexa vive a comun con Deus e constre a comunidade de
irmns?
6. Traballa a Igrexa por un mundo mellor?
7. Establece unha orde de prioridades ao teu xeito de ver nas
que a Igrexa debera traballar nestes tempos.
MATERIAIS:
1. Anexo: A Igrexa, don para o mundo.
2. Video: Laicos.
3. Cancin: Alma misionera (Hermana Glenda) VS No estamos
solos (Eros Ramazzotti & Ricky Martin).
4. Textos bblicos.
5. Personaxe: Monseor Romero.
6. Tboa: Revismolo noso grupo cristin.

INTRODUCIN:
Todos somos responsables do mundo no que vivimos. Ningun pode ser un parsito que soamente recibe dos demais. Todos prestamos algn servizo
para que as cousas melloren y progresen. Son moitas as persoas, os grupos e institucins que colaboran na creacin dun mundo mellor. A Igrexa, pola
sa natureza, est chamada a vivir no mundo e a sentirse solidaria con tdolos homes na tarefa de renovala humanidade.
Texto: AO SERVIZO DO MUNDO.
Busca a qu organizacin pertence cada un dos logos da imaxe.

Coeces as actividades nas que traballan cada un destes
organismos?

Qu pensas do traballo que levan a cabo?

Busca informacin sobre elas e as ltimas campaas que levaron a
cabo.

Escolle unha desas campaas e flanos un pouco dela. A qun a
dirixida? En qu datas? De qu se trataba?

Imaxina que formas parte dunha organizacin: Elabora unha campaa para algunha cousa que cres que necesario no
noso entorno. Un slogan, uns obxectivos, define a qun ira dirixida, etc.

1 Cor 12, 12-21.25.
Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los
miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, as es
tambin Cristo. Todos nosotros, judos y griegos, esclavos y libres, hemos sido
bautizados en un mismo Espritu, para formar un solo cuerpo El cuerpo tiene
muchos miembros, no uno solo. Si el pie dijera: no soy mano, luego no formo
parte del cuerpo, dejara por eso de ser parte del cuerpo? Si el odo dijera:
no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, dejara por eso de ser parte
del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, cmo oira? Pues bien, Dios
distribuy el cuerpo y cada uno de los miembros como l quiso. Si todos
fueran un mismo miembro, Dnde estara el cuerpo?
Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no
puede decir a la mano: no te necesito; y la cabeza no puede decir a los pies:
no os necesito No hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros
por igual se preocupan unos de otros.
E.N.18
La tarea de la evangelizacin de todos los hombres constituye la misin
esencial de la Iglesia Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocacin
propia de la Iglesia, su identidad ms profunda. Ella existe para evangelizar.
MISIN DA IGREXA.

Qu cres que queren dicir cada unha das palabras que acompaan a Evanxelizar?

EVANXELIZAR
ANUNCIAR
REZAR
CELEBRAR
VIVIR
RENOVAR
EDUCAR
Lee ben os textos e fxate na imaxe.
En que lugares dos textos ves reflexadas as
caractersticas da igrexa?
cres que deberamos engadir algunha mis no debuxo?


ACTIVIDADES DA IGREXA. Cales destas actividades coeces? Cales se poen en prctica no teu ambiente? Cales habera que
promocionar mis? BUSCA UN EXEMPLO DE CADA UNHA DELAS, E A DEFINICIN DAS QUE DESCOEZAS.
TAREFAS ACTIVIDADES
A
N
U
N
C
I
A
R

E
D
U
C
A
R

R
E
Z
A
R

C
E
L
E
B
R
A
R

R
E
N
O
V
A
R

V
I
V
I
RCatequesis para nenos, xvenes e adultos
nas parroquias.

Ensinanza da relixin nos diversos centros
educativos.

Programas de radio e televisin sobre temas
relixiosos.

Publicacins: libros, revistas, folletos,
peridicos

Centros de estudo: colexios, seminarios,
universidades.
Hospitais, sanatorios, centros de sade.

Escolas de tempo libre, acampadas,
excursins

Centros xuvens con actividades culturais,
deportivas, recreativas
Residencias, Colexios maiores
Conferencias, cursos, coloquios

Movementos infants e xuvens nas
parroquias e congregacins relixiosas
Centros de rehabilitacin de alcohlicos e
drogodependentes.

Centros de atencin para ancins e
minusvlidos.

Fogares de acollida para mendigos e
transentes.

Movementos de apostolado seglar que
traballan no campo social e poltico: JOC,
HOAC
CRITAS
Celebracin dos Sacramentos

Conventos e mosteiros de vida
contemplativa
Grupos de oracin.

Campaas favor dos mis desfavorecidos:
Domund, Manos Unidas, Santa Infancia

Centros de promocin de persoas con
escasos recursos: alfabetizacin, axuda
muller, talleres, dispensarios, plans de
melloras agrcolas, artesana, saneamento
de pobos, apertura de vas de comunicacin.
Funerais e oracin polos defuntos.

Devocins e actos piadosos: novenas,
procesins, rosario, via-crucis, romeras
Celebracin da Eucarista.
Grupos de reflexin e formacin cristi.


Msica
Alma misionera
(Hna. Glenda)

Seor, toma mi vida nueva
antes que la espera desgaste
aos en m. Estoy dispuesto a lo
que quieras, no importa lo que
sea. T llmame a servir.

LLVAME DONDE LOS
HOMBRES NECESITEN TUS
PALABRAS, NECESITEN MIL
GANAS DE VIVIR, DONDE
FALTE LA ESPERANZA,
DONDE FALTE LA ALEGRA,
SIMPLEMENTE POR NO
SABER DE TI.

Te doy mi corazn sincero, para
gritar sin miedo tu grandeza,
Seor. Tendr mis manos sin
cansancio, tu historia entre los
labios y fuerza en la oracin.


LLVAME DONDE LOS
HOMBRES NECESITEN TUS
PALABRAS, NECESITEN MIL
GANAS DE VIVIR, DONDE
FALTE LA ESPERANZA,
DONDE FALTE LA ALEGRA,
SIMPLEMENTE POR NO
SABER DE TI.

Y as en marcha ir cantando,
por calles predicando lo bello
que es tu amor. Seor tengo
alma misionera, condceme a la
tierra que tenga sed de dios.

LLVAME DONDE LOS
HOMBRES NECESITEN TUS
PALABRAS, NECESITEN MIL
GANAS DE VIVIR, DONDE
FALTE LA ESPERANZA,
DONDE FALTE LA ALEGRA,
SIMPLEMENTE POR NO
SABER DE TI.


No estamos solos
(Eros Ramazzotti & Ricky
Martin)

Son las ganas de cambiar la
realidad las que hacen que me
sienta vivo. Y buscar los que
quieren como yo ese sueo
realizar.
En un libro que no se lleg a
escribir leo normas para usar
la vida. Pero yo s que
ninguna seguir. Vivir el
momento.
AUNQUE HAY DISTANCIAS
YA NO ESTAMOS SOLOS:
HIJOS DE UNA MISMA
HUMANIDAD. ALMAS QUE
VOLANDO BUSCAN
IDEALES Y CON VALENTA
ENCONTRARS. CRUZAR
FRONTERA DE CUALQUIER
IDEOLOGA, LA EMOCIN
NOS UNIR EN ESTA GRAN
IDEA, EL MUNDO AHORA
PODEMOS CAMBIAR, ESO
QUIERES T Y CONTIGO LO
VOY A INTENTAR.
En las pginas en blanco t y
yo escribimos todos nuestros
sueos. Y nadie ya el futuro
robar de nuestras manos.
AUNQUE HAY DISTANCIA
YA NO ESTAMOS SOLOS.
ENTRE LUNAS NACE LA
VERDAD. ALMAS
CONFUNDIDAS, SOMOS
CORAZONES, CON LA
MISMA IDEA DE LIBERTAD.
AUNQUE HAY DISTANCIA
YA NO ESTAMOS SOLOS.
NUESTRAS DUDAS NO NOS
DETENDRN. CRUZAR
FRONTERA Y NO CONOCE
GEOGRAFA LA EMOCIN
QUE NOS REGALA ESTA
GRAN IDEA.

AHORA LO PODEMOS
CONSEGUIR.

e Cmo vai o noso grupo
Cristin?
NORMAS: Lee despacio cada uno de los hechos, procurando captar bien de qu se trata. Punta
los hechos de 0 a 5, segn veas que se da este hecho en tu grupo. El 0 significa que no se da este
hecho y el 5 que se da plenamente. No olvides: S OBJETIVO, no te quedes en impresiones,
opiniones ni deseos.

0 1 2 3 4 5
Hay un buen clima de confianza en el grupo, nos sentimos libres y a gusto unos con otros.
Cada vez nos sentimos menos incmodos al comunicarnos en el grupo; vamos perdiendo la
timidez y el miedo al ridculo.

Sabemos dialogar en el grupo: escuchar, participar, respetar la opinin de los dems, llegar a
conclusiones, acuerdos

Hemos logrado que unos pocos, ellos solos, no sean el centro de la reunin.
Dentro del grupo no se distinguen grupitos aislados.
Nuestra relacin con el animador es como con otro miembro del grupo.
El conocernos, aceptarnos, comprendernos, sentirnos unidos no es lo que ms nos preocupa
ahora en el grupo.

Nos preocupamos de acercarnos a los miembros del grupo que se sienten aislados abandonados o
rechazados.

Tenemos planteados en el grupo una serie de objetivos, unos medios y un programa para irlos
consiguiendo.

Hay una mnima estructura de organizacin clara en el grupo: reuniones, preparacin,
metodologa, contenidos, funcin de cada uno.

Somos un grupo abierto que vive para los dems, ms que una pandilla de buenos amigos que lo
pasan muy bien.

Compartimos nuestra vida en el grupo: no slo nuestras ideas, teoras, juicios, opiniones, sino
tambin nuestros sentimientos, actitudes, valores.

Somos capaces de comprometernos y trabajar personalmente no necesitando ir siempre en grupo.
Revisamos las reuniones y evaluamos la marcha del grupo peridicamente.
El grupo nos ayuda a aprender a ser autnticos.
El animador no es el nico que coordina, no lo hace todo.
En el grupo se favorece el mostrarnos como somos, sin miedos, porque tenemos la seguridad de
ser aceptados y queridos.

Van desapareciendo actitudes de orgullo, cabezonera, egosmo.
Nos vamos ayudando a descubrir nuestras cualidades personales, para que cada uno pueda dar lo
mejor de s enriqueciendo al grupo.

Los objetivos del grupo estn bastante claros y nos sentimos unidos en torno a ellos.
Aceptamos personalmente una disciplina de grupo, o normas que hemos ido descubriendo y
elaborando como necesarias para el funcionamiento del grupo.

El grupo nos ayuda a elegir y revisar nuestra escala de valores personales.
Todos nos vamos sintiendo responsables del grupo y de su tarea. Preparamos rotativamente las
reuniones. Nos distribuimos el trabajo.

Nuestro objetivo no es slo perfeccionar el grupo, sino ir construyendo la Comunidad Cristiana.
Nuestros fines u objetivos personales se satisfacen en el grupo.
El grupo nos ayuda a tomar compromisos personales sin imponerlos, respetando el proceso de
cada persona.

En las relaciones entre los miembros del grupo llegamos a un encuentro profundo con facilidad.
Nos advertimos nuestros defectos unos a otros, amistosamente, y lo deseamos.
Nos relacionamos con otros grupos cristianos para intercambiar experiencias, trabajar unidos con
unos mismos objetivos.

Las crisis y conflictos en el grupo, sin desaparecer, se solucionan cada vez ms fcilmente y nos
ayudan a avanzar.

Tenemos planteada la necesidad de la oracin y cmo incorporarla a la marcha del grupo.
Tenemos experiencias de celebraciones vivas, creativas.
Procuramos un acercamiento al Evangelio en nuestras reuniones.
Fomentamos revisiones profundas y sinceras del grupo: objetivos, relaciones interpersonales,

acciones, valorando lo positivo y asumiendo lo negativo.
Vamos descubriendo el compromiso como llamada de Jess a colaborar en su Misin: construir
una nueva sociedad de hermanos.

Tenemos experiencias vivas de oracin y nos va constando menos trabajo el participar.
En el grupo hemos hecho opcin por vivir las Bienaventuranzas como el proyecto de vida que nos
entusiasma.

Hemos descubierto la necesidad de la oracin personal.
Vamos tomando compromisos concretos de ayuda a gente necesitada.
Nos planteamos nuestro futuro de una manera exigente, como servicio a los dems, y como
respuesta a la llamada de Dios.

TEMA: paque son bo?
1 qu che suxire o tema?
2 Lias da investigacin.
3 Materiais dos que dispoo.
4 Elaboracin do traballo.
5 Exposicin de conclusins.
6 qu me aportou este tema?

CATEQUESE DE CONFIRMACIN

LIAS DE INVESTIGACIN:
1. Qu funcins podemos distinguir dentro da Igrexa?
2. Qu para ti ser laico? Implica algn tipo de compromiso?
3. Cmo melloraras a participacin dos laicos na Igrexa?
4. Cmo se vive na nosa comunidade cristi a condicin de laico?
5. Qu opinas do papel da muller na Igrexa?
6. Cales cres que son os retos mis importantes que ten
plantexados a Igrexa en relacin cos laicos?
7. Ata onde estaras disposto a asumir responsabilidades na ta
comunidade?
8.
MATERIAIS:
1. Anexo: Emilia Arija.
2. Pelcula: Cadena de favores.
3. Cancin: El calor de la palabra (Brotes de Olivo) VS Si t no
ests aqu (Rosana).
4. Textos bblicos.
5. Testemua: Taiz, comunidade de irmns.
6. Tboa: Revismolo noso grupo cristin.

INTRODUCIN:
Toda comunidade ou grupo est composto por persoas distintas. Cada unha aporta o que e o que ten. Todos son necesarios para o ben do conxunto.
Tamn na Igrexa existe unha nica misin e diferentes papeis e funcins.

Texto: Seguimos a Jess.
Pensamos que hay que ir dando pasos:
Hemos sido objetores de conciencia, al servicio militar y fiscales, opciones que son un instrumento
transformador de la sociedad. Recin casados estuvimos un breve espacio de tiempo trabajando en
Guatemala, como mdico y dando clases en una escuela rural. Durante esta experiencia, conocimos a
Benjamn, un joven maya tzutuil a quien ayudamos a pagar sus estudios universitarios de Magisterio y
Psicologa. Actualmente l contina esta cadena solidaria trabajando como maestro en su pueblo natal.
Junto con nuestra pequea comunidad cristiana estuvimos sosteniendo durante algunos aos el Centro
Juvenil de Mrtires del Despertar-Nueva Vida en el Salvador, colaborando con el sueldo de dos
liberados.
En estos ltimos aos, hemos iniciado un nuevo compromiso. Un da al mes, uno de los dos va a dormir
al Sorte de la Barceloneta, un dormitorio para indigentes. Para nosotros tiene el sentido devolver a sus
usuarios la dignidad de personas que nuestra sociedad deshumanizadora les ha quitado.
No hay duda que es muy arriesgado seguir el camino marcado por Jess sin que nadie te acompae, es necesario hacerlo en comunidad. Nosotros
hemos tenido la inmensa suerte de estar acompaados desde hace casi veinte aos, por una pequea comunidad de oracin, de vida, de compartir, y
desde hace cinco aos pertenecemos tambin al movimiento de la ACO (Accin Catlica Obrera). Nuestros compaeros, con su apoyo y con sus
compromisos, generalmente ms valientes y arriesgados que los nuestros, siempre nos han llevado e impulsado por este camino solidario. (Silvia y
Xavier, Cuadernos cristianos y justicia, n.98)
1 Cor 12, 12-21.25.
Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y
todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un
solo cuerpo, as es tambin Cristo. Todos nosotros, judos y
griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo
Espritu, para formar un solo cuerpo El cuerpo tiene muchos
miembros, no uno solo. Si el pie dijera: no soy mano, luego no
formo parte del cuerpo, dejara por eso de ser parte del
cuerpo? Si el odo dijera: no soy ojo, luego no formo parte del
cuerpo, dejara por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo
entero fuera ojo, cmo oira? Pues bien, Dios distribuy el
cuerpo y cada uno de los miembros como l quiso. Si todos
fueran un mismo miembro, Dnde estara el cuerpo?
Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo.
El ojo no puede decir a la mano: no te necesito; y la cabeza no
puede decir a los pies: no os necesito No hay divisiones en el
cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos
de otros.
LA IGLESIA: UNA COMUNIDAD DONDE TODOS SOMOS RESPONSABLES.
En la Iglesia hay distintas funciones, pero esto no significa distintas
categoras. Todos los miembros de la Iglesia somos iguales en dignidad y
estamos llamados a llevar adelante conjuntamente la misin de la Iglesia
en el mundo. Cada uno aporta sus dones y cualidades para el bien de
toda la comunidad. Pastores, seglares, hemos de trabajar unidos y
apoyarnos mutuamente.


Lee ben os textos e fxate na imaxe.
En que lugares dos textos ves
reflexadas as caractersticas da igrexa?
cres que deberamos engadir algunha mis
no debuxo?


COMUNIDADE DE TAIZE. Compromiso de vida Ver: http://www.taize.fr/es
Luego de un tiempo de preparacin, un nuevo hermano se compromete con la
comunidad para toda la vida. Aqu estn las palabras que son pronunciadas el
da de su compromiso. Hermano querido, qu pides? La misericordia de Dios y
la comunidad de mis hermanos. Que Dios lleve a trmino en ti lo que l mismo
ha comenzado.
Hermano que te confas a la misericordia de Dios, recuerda que Cristo, el Seor,
viene en ayuda de tu dbil fe y que, comprometindose contigo, realiza para ti
la promesa: No hay nadie, en verdad, que habiendo dejado todo a causa de
Cristo y por el Evangelio, no reciba cien veces ms, ahora en el tiempo presente,
hermanos y hermanas y madres e hijos con persecuciones, y en el futuro la vida
eterna. Este es un camino contrario a toda lgica humana pero, como Abraham,
no podrs avanzar en l ms que por la fe y no por la visin, seguro de que
quien ha perdido su vida por Cristo, la volver a encontrar. Camina de ahora en
adelante tras las huellas de Cristo. No te preocupes por el maana. Busca
primero el Reino de Dios y su justicia. Abandnate, entrgate, y ser derramada
en ti una medida repleta, apretada, desbordante. Duermas o veles, de noche y
de da, la semilla germina y crece sin que t sepas cmo. Que tu vida interior no
te de un aire triste. Unge tu cabeza, lava tu cara a fin de que slo tu Padre que
ve en lo secreto conozca la intencin de tu corazn. Mantente en la sencillez y la
alegra, la alegra de los misericordiosos, la alegra del amor fraterno. S
vigilante. Si debes reprender a un hermano, que sea a solas, entre l y t. Ten la
preocupacin de la comunin humana con tu prjimo. Confate. Has de saber
que un hermano tiene el encargo de escucharte. Comprndele para que
cumpla su ministerio con alegra.

Cristo, el Seor, en la compasin y el amor que tiene por ti, te ha escogido para
que seas en la Iglesia un signo del amor fraterno. Quiere que realices con tus
hermanos la parbola de la comunidad. As, renunciando en lo sucesivo a mirar
hacia atrs, y con el gozo de un infinito agradecimiento, no tengas nunca miedo
de adelantarte a la aurora para alabar y bendecir y cantar a Cristo tu Seor.
Recbeme Seor y yo vivir, y que me alegre en mi espera.
Hermano querido, acurdate de que es a Cristo a quien vas a responder al
contestar a las llamadas que l te dirige: Quieres, por amor a Cristo,
consagrarte a l con todo tu ser? Quiero.
Quieres realizar de ahora en adelante el servicio de Dios en nuestra
comunidad, en comunin con tus hermanos? Quiero.
Quieres vivir con tus hermanos en la comunidad de bienes materiales y
espirituales, que es completa apertura del corazn? Quiero.
Quieres, a fin de estar ms disponible para servir con tus hermanos y para
entregarte totalmente al amor de Cristo, permanecer en el celibato? Quiero.
Quieres, para que no seamos ms que un corazn y un alma y para que
nuestra unidad se realice plenamente, adoptar las opciones de comunidad
expresadas por el servidor de la comunin, recordando que l no es ms que un
pobre del Evangelio? Quiero.
Quieres, reconociendo siempre a Cristo en tus hermanos, velar por ellos, en los
buenos como en los malos das, en el sufrimiento como en la alegra?Quiero.
En consecuencia por Cristo y por el Evangelio, t eres desde ahora hermano de
nuestra comunidad. Que este anillo sea el signo de nuestra fidelidad en el
Seor.


Msica
El calor de la palabra
(Brotes de Olivo)

1. Cerca del hogar que calienta
mi alma, quiero yo saber lo que
en comunidad t quieres de m.
Sintiendo el calor que me da tu
palabra, quiero responder a lo
que me pides sin que a nada yo
puedo temer.

A NADA, NADA, NUNCA HE
DE TEMER.
YENDO JUNTO A TI CON TUS
OJOS DE FE NUNCA HE DE
TEMER. (BIS)

2. Slo he de beber de tu fuente
de agua. S que slo ella ser la
que sacie mi hambre y mi sed.
T eres el Seor que alimenta
mi alma y si hago mi opcin por
seguirte a Ti, nunca jams yo
temer.A NADA, NADA, NUNCA HE
DE TEMER.
YENDO JUNTO A TI CON TUS
OJOS DE FE NUNCA HE DE
TEMER. (BIS)

3. Llegan hasta m, momentos
sin calma, que me hacen dudar
de si mi camino se orienta hacia
Ti. Comienza a faltar la paz en
mi alma, y sin esperarlo
apareces T, hacindome ver
que nada he de temer.

A NADA, NADA, NUNCA HE
DE TEMER.
YENDO JUNTO A TI CON TUS
OJOS DE FE NUNCA HE DE
TEMER. (BIS)

Si t no ests aqu
(Rosana)

No quiero estar sin ti. Si t no
ests aqu me sobra el aire. No
quiero estar as. Si t no ests
la gente se hace nadie.

Si t no ests aqu no s Qu
diablos hago amndote!
Si t no ests aqu sabrs
Que Dios no va a entender por
qu te vas.

No quiero estar sin ti. Si t no
ests aqu me falta el sueo.
No quiero andar as. Latiendo
un corazn de amor sin dueo.

Si t no ests aqu no s...Derramar mis sueos si algn
da no te tengo. Lo ms grande
se har lo ms pequeo.
Pasear en un cielo sin
estrellas esta vez tratando de
entender quin hizo un
infierno el paraso.
No te vayas nunca porque no
puedo estar sin ti.
Si t no ests aqu me quema
el aire. Si t no ests aqu no
s...

Si t no ests aqu.

Cadena de favores
Materiales para trabajar la pelcula
Ver y analizar
Qu escena de la pelcula te ha gustado ms? Porqu?
Describe los tres personajes principales: el Sr. Simonet, Trevor y su madre.
Porqu piensa Trevor que su trabajo ha fracasado?
Cules son los obstculos para que la cadena avance?
Te parece oportuno o no el final de la pelcula? Porqu?
Cul es el mensaje que quiere transmitir la directora de la pelcula?
Qu otro ttulo pondras la pelcula?
Nos interpela
Explica si ests de acuerdo con que la bondad de las personas puede cambiar el
mundo.
Reflexiona sobre las preguntas que plantea el Sr. Simonet: Cul es tu relacin
con el mundo? Qu espera el mundo de ti?
Qu puedes hacer t para cambiar el mundo? Cul es tu misin en l?
Cules son tus miedos para comprometerte ms?
Cmo te sientes cuando te hacen un favor? Cul es el ltimo favor que has
hecho?
Qu mensaje te quiere transmitir Dios con esta pelcula?

e Cmo vai o noso grupo Cristin?
NORMAS: Lee despacio cada uno de los hechos, procurando captar bien de qu se trata. Punta los hechos
de 0 a 5, segn veas que se da este hecho en tu grupo. El 0 significa que no se da este hecho y el 5 que se da
plenamente. No olvides: S OBJETIVO, no te quedes en impresiones, opiniones ni deseos.

0 1 2 3 4 5
Hay un buen clima de confianza en el grupo, nos sentimos libres y a gusto unos con otros.
Cada vez nos sentimos menos incmodos al comunicarnos en el grupo; vamos perdiendo la
timidez y el miedo al ridculo.

Sabemos dialogar en el grupo: escuchar, participar, respetar la opinin de los dems, llegar a
conclusiones, acuerdos

Hemos logrado que unos pocos, ellos solos, no sean el centro de la reunin.
Dentro del grupo no se distinguen grupitos aislados.
Nuestra relacin con el animador es como con otro miembro del grupo.
El conocernos, aceptarnos, comprendernos, sentirnos unidos no es lo que ms nos preocupa
ahora en el grupo.


Nos preocupamos de acercarnos a los miembros del grupo que se sienten aislados abandonados o
rechazados.

Tenemos planteados en el grupo una serie de objetivos, unos medios y un programa para irlos
consiguiendo.

Hay una mnima estructura de organizacin clara en el grupo: reuniones, preparacin,
metodologa, contenidos, funcin de cada uno.

Somos un grupo abierto que vive para los dems, ms que una pandilla de buenos amigos que lo
pasan muy bien.

Compartimos nuestra vida en el grupo: no slo nuestras ideas, teoras, juicios, opiniones, sino
tambin nuestros sentimientos, actitudes, valores.

Somos capaces de comprometernos y trabajar personalmente no necesitando ir siempre en grupo.
Revisamos las reuniones y evaluamos la marcha del grupo peridicamente.
El grupo nos ayuda a aprender a ser autnticos.
El animador no es el nico que coordina, no lo hace todo.
En el grupo se favorece el mostrarnos como somos, sin miedos, porque tenemos la seguridad de
ser aceptados y queridos.

Van desapareciendo actitudes de orgullo, cabezonera, egosmo.
Nos vamos ayudando a descubrir nuestras cualidades personales, para que cada uno pueda dar lo
mejor de s enriqueciendo al grupo.

Los objetivos del grupo estn bastante claros y nos sentimos unidos en torno a ellos.
Aceptamos personalmente una disciplina de grupo, o normas que hemos ido descubriendo y
elaborando como necesarias para el funcionamiento del grupo.

El grupo nos ayuda a elegir y revisar nuestra escala de valores personales.
Todos nos vamos sintiendo responsables del grupo y de su tarea. Preparamos rotativamente las
reuniones. Nos distribuimos el trabajo.

Nuestro objetivo no es slo perfeccionar el grupo, sino ir construyendo la Comunidad Cristiana.
Nuestros fines u objetivos personales se satisfacen en el grupo.
El grupo nos ayuda a tomar compromisos personales sin imponerlos, respetando el proceso de
cada persona.

En las relaciones entre los miembros del grupo llegamos a un encuentro profundo con facilidad.
Nos advertimos nuestros defectos unos a otros, amistosamente, y lo deseamos.
Nos relacionamos con otros grupos cristianos para intercambiar experiencias, trabajar unidos con
unos mismos objetivos.

Las crisis y conflictos en el grupo, sin desaparecer, se solucionan cada vez ms fcilmente y nos
ayudan a avanzar.

Tenemos planteada la necesidad de la oracin y cmo incorporarla a la marcha del grupo.
Tenemos experiencias de celebraciones vivas, creativas.
Procuramos un acercamiento al Evangelio en nuestras reuniones.
Fomentamos revisiones profundas y sinceras del grupo: objetivos, relaciones interpersonales,
acciones, valorando lo positivo y asumiendo lo negativo.

Vamos descubriendo el compromiso como llamada de Jess a colaborar en su Misin: construir
una nueva sociedad de hermanos.

Tenemos experiencias vivas de oracin y nos va constando menos trabajo el participar.
En el grupo hemos hecho opcin por vivir las Bienaventuranzas como el proyecto de vida que nos
entusiasma.

Hemos descubierto la necesidad de la oracin personal.
Vamos tomando compromisos concretos de ayuda a gente necesitada.
Nos planteamos nuestro futuro de una manera exigente, como servicio a los dems, y como
respuesta a la llamada de Dios.

TEMA: irmans
1 qu che suxire o tema?
2 Lias da investigacin.
3 Materiais dos que dispoo.
4 Elaboracin do traballo.
5 Exposicin de conclusins.
6 qu me aportou este tema?

CATEQUESE DE CONFIRMACIN

LIAS DE INVESTIGACIN:
1. Cmo explicaramos o termo irmns dende unha perspectiva
da Igrexa?
2. Pensar no concepto de UNIDADE e FRONTEIRA. Qu teen que ver
con este tema proposto?
3. En que colaboramos para que exista esa unidade?
4. Pescudas: grupos ou persoas concretas que estn traballando ou
xa traballaron pola unidade.
5. Qu caractersticas cres que debe reunir unha comunidade
cristi?
6. Cmo definiras a Igrexa actualmente?
7. Escoller tres aspectos que criticamos da Igrexa actual, e sentindo
que ns tamn formamos parte dela, definir como transformalos nas
nosas vidas, no noso grupo e no noso entorno en xeral.
MATERIAIS:
1. Anexo: Matrin Luther King, JR.
2. Pelcula: Bichos.
3. Cancin: Un amigo es una luz (Enanitos verdes) VS Tienes un
amigo (Versin de Youve got a friend, James Taylor).
4. Textos bblicos.
5. Personaxe: Irmn Roger de Taiz.
6. Tboa: Revismolo noso grupo cristin.
Cules son las palabras que crees
que definen una amistad?
Describe las cualidades que tendra
un grupo al que todos desearamos
pertenecer.


INTRODUCIN:
Dende sempre, o soo da humanidade unha convivencia en paz e harmona, en igualdade e fraternidade. Este tamn o desexo de Deus: formar un
pobo onde os homes vivan como irmns. A Igrexa, novo pobo de Deus, signo desa comun e instrumento para realizala.

Texto: Consejo.
Hablando se entiende la gente.
Una de mis mejores amigas me fall, revel mi ms ntimo secreto. El mundo se me vino encima, no
saba cmo reaccionar, qu hacer. Tena dos opciones: el enfado o el perdn. Si me enfadaba la perda a
ella y lo dicho, dicho est; no conseguira nada. De este modo la perdon y habl con l, la nueva
persona que ya saba mi secreto, dndome ste su ms sincera confianza. As, con el dilogo logr el
arrepentimiento y no prxima traicin por parte de ella (por favor no lo hagas otra vez) y el comienzo de
una nueva amistad con ella. (Alicia, 15 aos. Cdiz).
Un amigo.
Puede soportar y experimentarlo todo siempre que junto a
ti est un amigo, aunque ste no pueda hacer ms
que darte aliento o tenderte una mano. En la vida, un amigo es como el pan y el vino: una
bendicin. En las dificultades de la vida, un amigo es el consuelo ms grande. Creme: la
respuesta competente de un asistente social, de un psiquiatra, de un funcionario, la ayuda
mejor intencionada de un ente oficial, sirven de bien poco para un hombre con problemas,
comparadas con el gesto amable y la palabra afectuosa de un amigo o amiga. (Phil
Bosmans).
Jn 13,34-35.
Os doy un mandamiento nuevo: que os amis los unos a los otros.
Que como yo os he amado, as os amis tambin los unos a los otros.
En esto conocern todos que sois discpulos mos: si os tenis amor los
unos a los otros.
Jn 17,21-23.
Como t, Padre, en m y yo en ti, que ellos tambin sean uno en
nosotros. Sean uno como nosotros somos uno.
1 Cor 1,10.
Estad bien unidos con un mismo
pensar y sentir.
Flp 2,1.
Manteneos unnimes y
concordes con un mismo amor y
un mismo sentir.
Hch 1,8.
Seris mis testigos en Jerusaln,
en toda Judea y Samara y hasta
los confines de la tierra.
2 Tim 1,9
Nos ha salvado y nos ha llamado con una
vocacin santa, por su propia determinacin y por
su gracia.
Hch 2,42.
Eran constantes en la fraccin del pan y en las
oraciones.
Lc 11,2.
Cuando oris decid: Padre, santificado sea tu
nombre

Hch 20,25.
Os he enseado que es as, trabajando,
como se debe socorrer a los dbiles
recordando las palabras del Seor Jess:
Mayor felicidad hay en dar que en recibir.
Lee ben os textos bblicos.
Qu frase chama mis a ta atencin?
Cales destas caractersticas se viven mis na
nosa comunidade cristi?


Irmn roger de taiz.
Todo comenz en 1940 cuando, a la edad de veinticinco aos, el hermano Roger deja su pas natal, Suiza, para ir a vivir a Francia, el pas de su madre. Haba
estado inmovilizado durante aos por una tuberculosis pulmonar. Durante esta enfermedad haba madurado en l la llamada a crear una comunidad.
En el momento en que comienza la Segunda Guerra Mundial, tuvo la certeza de que, al igual que su abuela haba hecho durante la Primera Guerra Mundial,
tena que ir sin demora a ayudar a las personas que atravesaban esta ruda prueba. La aldea de Taiz donde se estableci se encontraba muy cerca de la lnea de
demarcacin que divida a Francia en dos: una buena situacin para acoger a refugiados que escapaban de la guerra. Algunos amigos de Lyn comenzaron a dar la
direccin de Taiz a aquellos que necesitaban refugio.
En Taiz, gracias a un mdico prstamo, el hermano Roger compr una casa abandonada desde haca aos y sus dependencias. Propuso a una de sus
hermanas, Genevive, que viniera a ayudarle en su trabajo de acogida. Entre los refugiados que alojaban haba judos. Contaban con pocos medios. Sin agua corriente,
iban a buscar el agua potable a un pozo de la aldea. La comida era modesta, sobre todo sopas hechas con harina de maz comprada a bajo coste en el molino vecino.
Por discrecin hacia aquellos que acogan, el hermano Roger rezaba solo, a menudo sala a cantar lejos de la casa, en el bosque. Con el fin de que algunos
refugiados, judos o agnsticos, no se sintieran incmodos, Genevive explicaba a cada uno que era mejor que aquellos que quisieran rezar lo hicieran solos en su
habitacin.
Los padres del hermano Roger, sabiendo que su hijo y su hija se encontraban en una situacin de riesgo, pidieron a un amigo de la familia, un oficial francs
retirado, que velara por ellos. En el otoo de 1942 les advirti que haban sido descubiertos y que tenan que partir sin demora. El hermano Roger vivi en Ginebra hasta
el final de la guerra y all comenz una vida comn con los primeros hermanos. Pudieron regresar a Taiz en 1944.
El compromiso de los primeros hermanos
En 1945, un joven jurista de la regin cre una asociacin para encargarse de nios que la guerra haba privado de familia. Propuso a los hermanos acoger a
algunos de ellos en Taiz, pero una comunidad de hombres no poda recibir nios, as que el hermano Roger pidi a su hermana que regresara a Taiz para ocuparse
de los pequeos y ser una madre para ellos. Los domingos, los hermanos reciban tambin a los prisioneros de guerra alemanes recluidos en un campo cerca de Taiz.
Poco a poco algunos hombres jvenes vinieron a unirse a los primeros hermanos y, el da de Pascua de 1949, siete hermanos se comprometieron para toda la
vida a guardar el celibato, llevar una vida comn y vivir con una gran sencillez.
En el silencio de un largo retiro durante el invierno 1952-1953, el fundador de la comunidad escribi la Regla de Taiz, donde redact para sus hermanos lo
esencial para permitir la vida en comn.
Ver: http://www.taize.fr/es


Msica
Un amigo es una luz
(Enanitos Verdes)
No importa el lugar; el sol es
siempre igual. No importa si
es recuerdo o es algo que
vendr. No importa cunto
hay en tus bolsillos hoy;
sin nada hemos venido y nos
iremos igual.

PERO SIEMPRE ESTARAN
EN MI ESOS BUENOS
MOMENTOS QUE PASAMOS
SIN SABER.

No importa donde estas, si
vienes o si vas. La vida es un
camino, un camino para andar.
Si hay algo que esconder o hay
algo que decir; siempre ser un
amigo el primero en saber.

PERO SIEMPRE ESTARAN
EN MI ESOS BUENOS
MOMENTOS QUE PASAMOS
SIN SABER QUE UN AMIGO
ES UNA LUZ BRILLANDO
EN LA OSCURIDAD.
SIEMPRE SERAS MI AMIGO
NO IMPORTA NADA MAS.

Porque siempre estarn en
mi esos buenos momentos que
pasamos sin saber que un
amigo es una luz brillando en
la oscuridad.
Hay un amigo en m
(Versin Youve got a friend, de
James Taylor)
Cuando no consigas alguien con
quien recordar, y nadie, nada sonra
al pasar. Mira lejos y piensa en m,
bajito nmbrame, que as tu voz me
llevar donde ests.

DONDE ESTS T LLMAME, Y
EN UN VUELO AH ESTAR,
SER LA PARTE QUE TE FALTE
DEL AIRE. HAGA FRO, LLUVIA
O CALOR, CADA VEZ QUE
QUIERAS YO ESTAR DONDE
T ESTS.

Si la tarde rompe la noche de un
golpe en ti, el viento del norte oyes
gemir. Prate de cara a l y grita,
grtame, y vers mis brazos de l.

DONDE ESTS T LLMAME, Y
EN UN VUELO MI CORAZN
SER LA PARTE QUE TE FALTE
DEL AIRE. HAGA FRO, LLUVIA
O CALOR, CADA VEZ QUE
QUIERAS YO ESTAR.
T sabes que hay un mismo tiempo
en los dos, que somos una cancin,
que somos y nos tenemos, que somos
flor de futuro en un mismo corazn.
DONDE ESTS T LLMAME, Y
EN UN VUELO MI CORAZN
SER LA PARTE QUE TE FALTE
DEL AIRE. HAGA FRO, LLUVIA
O CALOR, CADA VEZ QUE
QUIERAS YO ESTAR DONDE
T ESTS
DONDE T ESTS ESTAR
DONDE T ESTS
DONDE T ESTS.

bichos
Materiales para trabajar la pelcula
Ver y analizar
Cul es la situacin en la que se encuentran las hormigas de la isla? Cmo
perciben esta situacin las propias hormigas?
Quin es Flik? Cules son los dones que tiene? Cmo los utiliza?
Por qu Flik se siente un fracasado? Cmo consigue superar esta frustracin?
Cmo evolucionan los personajes de las princesas Atta y Dot?
Qu se dice de la verdad en la pelcula?
Cmo se refleja en la pelcula la idea de la vida y el trabajo en grupo?
Qu otro ttulo pondras a la pelcula?
Nos interpela
Qu situaciones conoces t de nuestro mundo que reflejen la situacin de las
hormigas? Quines viven hoy oprimidos? Dnde hay necesidad de justicia?
En qu sentido te sientes identificado con Flik?
Cules son los dones que Dios te ha dado? Cmo los ests utilizando?
Has traicionado alguna vez la confianza que ha puesto en ti por culpa de la
mentira?
Sabes trabajar en grupo? Pon ejemplos
Qu puedes hacer t por una mayor justicia en el mundo?
A quin y cmo puedes t ayudar?

e Cmo vai o noso grupo Cristin?
NORMAS: Lee despacio cada uno de los hechos, procurando captar bien de qu se trata. Punta los hechos
de 0 a 5, segn veas que se da este hecho en tu grupo. El 0 significa que no se da este hecho y el 5 que se da
plenamente. No olvides: S OBJETIVO, no te quedes en impresiones, opiniones ni deseos.

0 1 2 3 4 5
Hay un buen clima de confianza en el grupo, nos sentimos libres y a gusto unos con otros.
Cada vez nos sentimos menos incmodos al comunicarnos en el grupo; vamos perdiendo la
timidez y el miedo al ridculo.

Sabemos dialogar en el grupo: escuchar, participar, respetar la opinin de los dems, llegar a
conclusiones, acuerdos

Hemos logrado que unos pocos, ellos solos, no sean el centro de la reunin.
Dentro del grupo no se distinguen grupitos aislados.
Nuestra relacin con el animador es como con otro miembro del grupo.

El conocernos, aceptarnos, comprendernos, sentirnos unidos no es lo que ms nos preocupa
ahora en el grupo.

Nos preocupamos de acercarnos a los miembros del grupo que se sienten aislados abandonados o
rechazados.

Tenemos planteados en el grupo una serie de objetivos, unos medios y un programa para irlos
consiguiendo.

Hay una mnima estructura de organizacin clara en el grupo: reuniones, preparacin,
metodologa, contenidos, funcin de cada uno.

Somos un grupo abierto que vive para los dems, ms que una pandilla de buenos amigos que lo
pasan muy bien.

Compartimos nuestra vida en el grupo: no slo nuestras ideas, teoras, juicios, opiniones, sino
tambin nuestros sentimientos, actitudes, valores.

Somos capaces de comprometernos y trabajar personalmente no necesitando ir siempre en grupo.
Revisamos las reuniones y evaluamos la marcha del grupo peridicamente.
El grupo nos ayuda a aprender a ser autnticos.
El animador no es el nico que coordina, no lo hace todo.
En el grupo se favorece el mostrarnos como somos, sin miedos, porque tenemos la seguridad de
ser aceptados y queridos.

Van desapareciendo actitudes de orgullo, cabezonera, egosmo.
Nos vamos ayudando a descubrir nuestras cualidades personales, para que cada uno pueda dar lo
mejor de s enriqueciendo al grupo.

Los objetivos del grupo estn bastante claros y nos sentimos unidos en torno a ellos.
Aceptamos personalmente una disciplina de grupo, o normas que hemos ido descubriendo y
elaborando como necesarias para el funcionamiento del grupo.

El grupo nos ayuda a elegir y revisar nuestra escala de valores personales.
Todos nos vamos sintiendo responsables del grupo y de su tarea. Preparamos rotativamente las
reuniones. Nos distribuimos el trabajo.

Nuestro objetivo no es slo perfeccionar el grupo, sino ir construyendo la Comunidad Cristiana.
Nuestros fines u objetivos personales se satisfacen en el grupo.
El grupo nos ayuda a tomar compromisos personales sin imponerlos, respetando el proceso de
cada persona.

En las relaciones entre los miembros del grupo llegamos a un encuentro profundo con facilidad.
Nos advertimos nuestros defectos unos a otros, amistosamente, y lo deseamos.
Nos relacionamos con otros grupos cristianos para intercambiar experiencias, trabajar unidos con
unos mismos objetivos.

Las crisis y conflictos en el grupo, sin desaparecer, se solucionan cada vez ms fcilmente y nos
ayudan a avanzar.

Tenemos planteada la necesidad de la oracin y cmo incorporarla a la marcha del grupo.
Tenemos experiencias de celebraciones vivas, creativas.
Procuramos un acercamiento al Evangelio en nuestras reuniones.
Fomentamos revisiones profundas y sinceras del grupo: objetivos, relaciones interpersonales,
acciones, valorando lo positivo y asumiendo lo negativo.

Vamos descubriendo el compromiso como llamada de Jess a colaborar en su Misin: construir
una nueva sociedad de hermanos.

Tenemos experiencias vivas de oracin y nos va constando menos trabajo el participar.
En el grupo hemos hecho opcin por vivir las Bienaventuranzas como el proyecto de vida que nos
entusiasma.

Hemos descubierto la necesidad de la oracin personal.
Vamos tomando compromisos concretos de ayuda a gente necesitada.
Nos planteamos nuestro futuro de una manera exigente, como servicio a los dems, y como
respuesta a la llamada de Dios.

TEMA: luces e sombras
1 qu che suxire o tema?
2 Lias da investigacin.
3 Materiais dos que dispoo.
4 Elaboracin do traballo.
5 Exposicin de conclusins.
6 qu me aportou este tema?

CATEQUESE DE CONFIRMACIN


LIAS DE INVESTIGACIN:
1. Diagrama da historia da Igrexa.
2. Definir erros e acertos ao longo desa historia.
3. Individualismo ou Comun?
4. Qu a evanxelizacin?
5. Profundiza no Concilio Vaticano II: Qu supuxo este encontro
para a Igrexa na que vivimos actualmente?
6. Qu cousas atopas nos materiais sobre o concilio s que habera
que prestarlles mis atencin? Ou anda non se desenrolaron todo o
que deberan?
7. Qu destacaras da figura do Papa Xon XXIII?
8. Cales son as tas luces e sombras dentro da Igrexa a que, polo
bautismo, pertences?

MATERIAIS:
1. Anexo: O Concilio Vaticano II.
2. Documental: Concilio Vaticano II.
3. Textos bblicos.
4. Personaxe: Xon XXIII.

Cmo imos ns no tren da vida?
En qu situacin e en que clase de
persoas nos vemos reflexados?


INTRODUCIN:
A Igrexa como comunidade estn en camio. Ten sculos de historia. No seu interior hai experiencias e vivencias de infinidade de cristins, constantes
esforzos por facer realidade o Reino de Deus. Ela sabe que ao final dos tempos, cando Cristo volva, rematar o seu peregrinar e atoparase
definitivamente co Pai.
Texto: O tren da vida.
Ningun nace solitario na traxectoria da sa existencia; todos viaxamos no mesmo tren da
vida. Uns soben antes, outros mis tarde; algns apanse na estacin inmediata, moitos
farano mis adiante. A todos nos une a circunstancia de ser viaxeiros no mesmo tren.

O tren avanza rpido. Sen deterse, cara o seu destino. No tren estase vivindo un drama: o drama da humanidade.
Xente de toda raza. Xente que fala e xente que cala. Xente que traballa e xente que dormita.
Xente que come e xente que non ten para comer.
Xente que mira a paisaxe. Xente que fala de negocios, preocupados. Xente que nace e xente que morre. Xente que
ama e xente que odia sen querer revelalo. Xente que discute a direccin que leva o tren: este tren vai equivocado.
Xente que cre que o tren descarriou. Xente que protesta cotra o mesmo tren: non teran que existi-los trens.
Xente que est pensando en trens mis rpidos. Xente que non pensa no
problema do asunto: xa chegaremos, lvanos o tren. Xente
que corre angustiada cara os vagns de diante, como para
chegalos primeiros. Xente desconcertante que foxe cara o
vagn de cola, como se quixera escapar do mesmo tren. E
o tren segue correndo, como se nada pasara. Lvanos a todos, a uns e a outros, sen
distincin.
LUCES
Hch 4,32.
El grupo de los creyentes tena un solo corazn y
una sola alma: nadie llamaba suyo propio nada de
lo que tena, pues lo posean todos en comn.

2 Tes 3,7-9.
Ya sabis vosotros cmo tenis que imitar nuestro
ejemplo: no vivimos entre vosotros sin trabajar, no
comimos de balde el pan de nadie, sino que con
cansancio y fatiga, da y noche, trabajamos a fin de
no ser una carga para ninguno de vosotros. No
porque no tuviramos derecho, sino para daros en
nosotros un modelo que imitar.
Lee ben os textos bblicos.
Seras quen de relacionalos con esta frase: onde abundou
o pecado, sobreabundou a gracia? qu pensas que
significa?
Fai unha lista das luces e das sombras da igrexa actual
SOMBRAS
1 Cor 1, 10-12.
Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Seor Jesucristo, que digis
todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos
con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado
por los de Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque
cada cual anda diciendo: Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de
Cefas, yo soy de Cristo.

2 Tes 3, 10-12.
Adems, cuando estbamos entre vosotros, os mandbamos que si alguno
no quiere trabajar, que no coma. Porque nos hemos enterado de que
algunos viven desordenadamente, sin trabajar, antes bien metindose en
todo. A esos les mandamos y exhortamos, por el Seor Jesucristo, que
trabajen con sosiego para comer su propio pan.


Expansin do cristianismo.

Personaxe: xoan xxiii. Sete palabras para entendelo.

Juan XXIII es uno de los Papas ms influyentes en la historia de la Iglesia
Catlica. Su breve pontificado de tan slo 5 aos no impide que sea una de
las figuras ms admiradas del siglo XX. Algunos encuentran similitudes
con el Papa Francisco en sus gestos y actitudes. stas son las claves del
hombre que se gan la fama del Papa bueno.
GUERRA
Con 20 aos, tuvo que alistarse en el ejrcito italiano. Durante la Primera
Guerra Mundial, fue nombrado sargento y capelln militar. De 1925 a 1953
fue diplomtico en Bulgaria, Turqua y Francia. En Estambul salv a miles
de judos de la deportacin a campos de concentracin nazis.
PAPA
Regres a Italia en 1953 para ser patriarca de Venecia. Cinco aos despus,
sin que nadie se lo esperase, fue elegido Papa. El nombre que eligi, Juan, no
se usaba desde haca 7 siglos.
CARIO
Siendo Papa Juan XXIII, se gan el apodo del Papa bueno, por su
cercana. Fue el primer Papa que visit a los presos de la crcel de Roma.
Tambin visit a nios enfermos en el hospital Bambino Ges. All algunos
lo confundieron con Santa Claus.

CONCILIO
Fue el principal artfice del Concilio Vaticano II, que cambi el rostro de la
Iglesia Catlica. Lo inugur en 1962, pero no pudo terminarlo porque muri
un ao despus.
LA LUNA
Era un virtuoso de la comunicacin. Sus palabras llegaban al corazn de
todos. Una vez, se dirigi a la luna desde la ventana del Palacio Apostlico.
La Plaza de San Pedro estaba llena, y dijo que pareca que incluso ella
quera estar presente ese da.
MAGISTERIO
Juan XXIII escribi ocho encclicas. Algunas se han convertido en textos
fundamentales, como la Pacem in terris escrita en plena guerra fra.
Muri el 3 de junio de 1963 con 81 aos. Fue enterrado en San Pedro. Su
cuerpo ahora est en la baslica, cerca de la tumba de Juan Pablo II.
LEGADO
Fue beatificado por Juan Pablo II en el ao 2000. Cuando se cumplieron 50
aos de su muerte, el Papa Francisco visit su tumba y se arrodill para
rezar ante ella.

La paz en la tierra, suprema aspiracin de toda la humanidad a travs de la
historia, es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta
fielmente el orden establecido por Dios.


e Cmo vai o noso grupo
Cristin?
NORMAS: Lee despacio cada uno de los hechos, procurando captar bien de qu se trata. Punta
los hechos de 0 a 5, segn veas que se da este hecho en tu grupo. El 0 significa que no se da este
hecho y el 5 que se da plenamente. No olvides: S OBJETIVO, no te quedes en impresiones,
opiniones ni deseos.

0 1 2 3 4 5
Hay un buen clima de confianza en el grupo, nos sentimos libres y a gusto unos con otros.
Cada vez nos sentimos menos incmodos al comunicarnos en el grupo; vamos perdiendo la
timidez y el miedo al ridculo.

Sabemos dialogar en el grupo: escuchar, participar, respetar la opinin de los dems, llegar a
conclusiones, acuerdos

Hemos logrado que unos pocos, ellos solos, no sean el centro de la reunin.
Dentro del grupo no se distinguen grupitos aislados.
Nuestra relacin con el animador es como con otro miembro del grupo.
El conocernos, aceptarnos, comprendernos, sentirnos unidos no es lo que ms nos preocupa
ahora en el grupo.

Nos preocupamos de acercarnos a los miembros del grupo que se sienten aislados abandonados o
rechazados.

Tenemos planteados en el grupo una serie de objetivos, unos medios y un programa para irlos
consiguiendo.

Hay una mnima estructura de organizacin clara en el grupo: reuniones, preparacin,
metodologa, contenidos, funcin de cada uno.

Somos un grupo abierto que vive para los dems, ms que una pandilla de buenos amigos que lo
pasan muy bien.

Compartimos nuestra vida en el grupo: no slo nuestras ideas, teoras, juicios, opiniones, sino
tambin nuestros sentimientos, actitudes, valores.

Somos capaces de comprometernos y trabajar personalmente no necesitando ir siempre en grupo.
Revisamos las reuniones y evaluamos la marcha del grupo peridicamente.
El grupo nos ayuda a aprender a ser autnticos.
El animador no es el nico que coordina, no lo hace todo.
En el grupo se favorece el mostrarnos como somos, sin miedos, porque tenemos la seguridad de
ser aceptados y queridos.

Van desapareciendo actitudes de orgullo, cabezonera, egosmo.
Nos vamos ayudando a descubrir nuestras cualidades personales, para que cada uno pueda dar lo
mejor de s enriqueciendo al grupo.

Los objetivos del grupo estn bastante claros y nos sentimos unidos en torno a ellos.
Aceptamos personalmente una disciplina de grupo, o normas que hemos ido descubriendo y
elaborando como necesarias para el funcionamiento del grupo.

El grupo nos ayuda a elegir y revisar nuestra escala de valores personales.
Todos nos vamos sintiendo responsables del grupo y de su tarea. Preparamos rotativamente las
reuniones. Nos distribuimos el trabajo.

Nuestro objetivo no es slo perfeccionar el grupo, sino ir construyendo la Comunidad Cristiana.
Nuestros fines u objetivos personales se satisfacen en el grupo.
El grupo nos ayuda a tomar compromisos personales sin imponerlos, respetando el proceso de
cada persona.

En las relaciones entre los miembros del grupo llegamos a un encuentro profundo con facilidad.
Nos advertimos nuestros defectos unos a otros, amistosamente, y lo deseamos.
Nos relacionamos con otros grupos cristianos para intercambiar experiencias, trabajar unidos con
unos mismos objetivos.

Las crisis y conflictos en el grupo, sin desaparecer, se solucionan cada vez ms fcilmente y nos
ayudan a avanzar.

Tenemos planteada la necesidad de la oracin y cmo incorporarla a la marcha del grupo.
Tenemos experiencias de celebraciones vivas, creativas.
Procuramos un acercamiento al Evangelio en nuestras reuniones.
Fomentamos revisiones profundas y sinceras del grupo: objetivos, relaciones interpersonales,

acciones, valorando lo positivo y asumiendo lo negativo.
Vamos descubriendo el compromiso como llamada de Jess a colaborar en su Misin: construir
una nueva sociedad de hermanos.

Tenemos experiencias vivas de oracin y nos va constando menos trabajo el participar.
En el grupo hemos hecho opcin por vivir las Bienaventuranzas como el proyecto de vida que nos
entusiasma.

Hemos descubierto la necesidad de la oracin personal.
Vamos tomando compromisos concretos de ayuda a gente necesitada.
Nos planteamos nuestro futuro de una manera exigente, como servicio a los dems, y como
respuesta a la llamada de Dios.

TEMA: E ASI COMEZOU
1 qu che suxire o tema?
2 Lias da investigacin.
3 Materiais dos que dispoo.
4 Elaboracin do traballo.
5 Exposicin de conclusins.
6 qu me aportou este tema?

CATEQUESE DE CONFIRMACIN


LIAS DE INVESTIGACIN:
1. Cmo practicaban as primeiras comunidades cristis as
ensinanzas de Xess?
2. Resume con cinco palabras as sas principais actividades como
cristins e cristis.
3. Cmo reaccionaron as diferentes autoridades?
4. Qu efectos tiveron as persecucins contra os primeiros
cristins?
5. DIFERENCIAS e SEMELLANZAS entre as primeiras comunidades
cristins e as actuais.
6. A que est chamada a Igrexa de hoxe?
7. Cales son as caractersticas das comunidades cristis primitivas
que se viven hoxe en da con mis intensidade?
MATERIAIS:
1. Anexo: Tolkien.
2. Pelcula: Los Increbles.
3. Cancin: Sentado en tu silln (Alberto y Emilia) VS Tranquilo
majete (Celtas Cortos).
4. Textos bblicos.
5. Pinturas paleocristianas.
6. Tabla: Revismolo noso grupo cristin.Divide el texto en etapas y dinos qu
cuenta cada una de ellas.
Qu actitudes descubres en los
diferentes protagonistas?
Qu les ayud a recuperar la entrega y
dedicacin a su tarea?
Conoces algn grupo, asociacin o
institucin que viviese o viva una
situacin parecida?

INTRODUCIN:
Cando se comeza algo sempre se fai con ilusin e esperanza. Co paso do tempo as cousas perfeccinanse pero tamn se corre o risco de que algunhas
se vaian deteriorando. Cando iso sucede necesario volver a pensar nos orixes para corrixir erros e recuperalas ilusins.
Tamn a Igrexa, mirando a comunidade dos comezos, pode aprender moitas cousas para vivir con autenticidade e fidelidade o que Ela .

Texto: Un grupo en bsqueda.
En una accidentada costa donde eran frecuentes los naufragios, haba una pequea estacin de salvamento: una cabaa y un
sencillo barco. El grupo de personas que la atendan vigilaban constantemente el mar y con verdadera vocacin ayudaban a todo
aquel que se encontraba en peligro. De ese modo salvaron muchas vidas y se hizo famosa la estacin. Muchos de los habitantes de
la zona deseaban colaborar con tan excelente labor y ofrecieron su tiempo y dinero. Se compraron nuevos barcos y se adiestraron
nuevas tripulaciones. La cabaa fue sustituida por un edificio cada vez ms confortable y lujoso. Pero como los naufragios no se
producen todos los das, aquel lugar se convirti en un club de encuentro y diversin. Y as, poco a poco,
la estacin de salvamento se fue olvidando de los nufragos y dedicndose a otras
cosas que poco tenan que ver con la misin para la que haba nacido.
Socorrer a un nufrago se haba convertido para muchos en algo
rutinario y molesto. Sin embargo, nunca faltaban personas que vivan completamente entregadas, ilusionadas
con su trabajo, siempre dispuestas a salir al mar al sonar la alarma, capaces incluso de arriesgar su vida. A
veces se producan enfrentamientos y acaloradas discusiones entre los que queran que las cosas continuasen
igual y los que proponan mirar a los orgenes, volver a los comienzos (la cabaa y el humilde barco) para ser
fieles a su autntica misin.
Algunos abandonaron el club, otros fundaron uno nuevo que poco a poco cay en los mismos defectos. Los
que quedaron dentro siguieron luchando por sus ideales y fueron muchos los logros que se consiguieron: la
estacin fue cambiando lentamente, se despoj de tantas riquezas excesivas, se suprimieron muchas actividades
sociales que distraan y ocupaban tanto tiempo, desaparecieron muchos ttulos, burocracias y protocolos.
El salvar nufragos se convirti otra vez en su objetivo principal Cunto dolor y sufrimiento cost todo eso! Nunca
faltaron problemas de convivencia, seguan existiendo distintas opiniones, continuaban los fallos y defectos. Pero gracias a que unos
cuantos miraron a los orgenes, aquella estacin contina funcionando y cumpliendo la hermosa misin de ofrecer ayuda a los que son vctimas de tantos peligros en el mar.
Hch 2,42-47.
Y perseveraban en la enseanza de los apstoles, en la comunin, en la
fraccin del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y
los apstoles hacan muchos prodigios y signos. Los creyentes vivan todos
unidos y tenan todo en comn; vendan posesiones y bienes y los repartan
entre todos, segn la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudan a
diario al templo con un mismo espritu, partan el pan en las casas y
tomaban el alimento con alegra y sencillez de corazn; alababan a Dios y
eran bien vistos de todo el pueblo; y da tras da el Seor iba agregando a
los que se iban salvando.
Hch 4,32-35.
El grupo de los creyentes tena un
solo corazn y una sola alma: nadie
llamaba suyo propio nada de lo
que tena, pues lo posean todo en
comn. Los apstoles daban
testimonio de la resurreccin del
Seor Jess con mucho valor. Y se los
miraba a todos con mucho agrado.
Entre ellos no haba necesitados,
pues los que posean tierras o casas
las vendan, traan el dinero de lo
vendido y lo ponan a los pies de los
apstoles; luego se distribua a cada
uno segn lo que necesitaba.
Hch 5,12-16.
Por mano de los apstoles se realizaban muchos signos
y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunan con
un mismo espritu en el prtico de Salomn; los dems
no se atrevan a juntrseles, aunque la gente se haca
lenguas de ellos; ms an, creca el nmero de los
creyentes, una multitud tanto de hombres como de
mujeres, que se adheran al Seor. La gente sacaba los
enfermos a las plazas, y los pona en catres y camillas,
para que, al pasar Pedro, su sombra, por lo menos,
cayera sobre alguno. Acuda incluso mucha gente de las
ciudades cercanas a Jerusaln, llevando a enfermos y
posedos de espritu inmundo, y todos eran curados.
Hch 13,2-4.
Un da que estaban celebrando el culto al Seor y
ayunaban, dijo el Espritu Santo: Apartadme a Bernab
y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces,
despus de ayunar y orar, les impusieron las manos y
los enviaron. Con esta misin del Espritu Santo, bajaron
a Seleucia y de all zarparon para Chipre.
Lee ben os textos bblicos.
En qu frases cres que se reflexan os principais
rasgos das primeiras comunidades cristis?
Cal deses rasgos cres que mis importante?


ARTE PALEOCRISTIMsica
SENTADO EN TU SILLN
(Alberto y Emilia)
A ti que ests sentado en tu silln,
atento, distrado, te reclamo; quiero
que hagamos vida esta cancin, que a
Dios vayamos juntos de la mano.

Hasta ahora slo hablamos en teora
de un mundo que sera ms cristiano;
de un mundo que ser slo teora si
t y yo ahora no hacemos nada por
cambiarlo.

De poco servirn nuestros esfuerzos,
si en la calle no hacemos que se
noten las palabras que lanzamos a los
vientos: que Cristo sigue vivo en
cada hombre, que Cristo sigue vivo
en cada hombre.

Ya no valen ni peros ni disculpas;
que Cristo no es alguien con quien se
juega. Si nuestro mundo no cambia
solamente ser culpa de quien
diciendo s luego reniega.

A t que ests sentado en tu silln,
quisiera que no olvides este rato:
Dios ha pasado por este rincn y
quiere que al vayamos de la mano.
Dios ha pasado por este rincn y
quiere que al vayamos de la mano.
TRANQUILO MAJETE
(Celtas Cortos)
Si en la tierra de los croatas a hostia
limpia est el mogolln. Si en
Somalia mueren como ratas, cmo
ves la televisin.
Si en Espaa el aumento del paro ya
va por el tercer milln. Y si el campo
se va a la mierda y el poder huele a
corrupcin.

TRANQUILO, NO TE PONGAS
NERVIOSO, TRANQUILO.
TRANQUILO MAJETE EN TU
SILLN. TRANQUILO MAJETE
EN TU SILLN.

Si hoy el SIDA es un primo hermano
que hace muy dudoso el amor. Si la
mili acaba con todos y es delito la
insumisin. Si en Latinoamrica
matan a los indios sin compasin. Si
Amazonas estira la pata y si aumenta
la polucin.TRANQUILO, NO TE PONGAS
NERVIOSO, TRANQUILO.
TRANQUILO MAJETE EN TU
SILLN. TRANQUILO MAJETE
EN TU SILLN.

Si estudiar vale para poco al buscar
tu colocacin. Si los bares los cierran
pronto
Por-que hay que ser Euro P-2. Si
para alquilar una casa tienes que
empear un rin. Si no hay parques
ni carril bici y solo hay
contaminacin.

TRANQUILO, NO TE PONGAS
NERVIOSO, TRANQUILO.
TRANQUILO MAJETE EN TU
SILLN. TRANQUILO MAJETE
EN TU SILLN.


LOS INCREBLEs
Materiales para trabajar la pelcula
Ver y analizar
Porqu los superhroes son obligados a vivir en la clandestinidad?
Qu consecuencias acarrea esta situacin a cada uno de los miembros de la
familia Parr?
Por qu la familia Parr es una familia en crisis?
Quin es el protagonista principal?
Para ti cul crees es el mensaje del film?
Nos interpela
Con qu personaje te identificas ms? Explica porqu.
Cules son tus mejores cualidades o dones?
Qu haces para compartirlas y ponerlas al servicio de los dems?
Has sido alguna vez hroe de buenas acciones? Cuntanos tu historia.
Crees que es fcil ir de bueno y de hroe por la vida?
Qu experiencia has tenido del valor del grupo por encima del esfuerzo individual
solo y aislado?
Cmo es la influencia que tu familia ha tenido en tu crecimiento?

e Cmo vai o noso grupo Cristin?
NORMAS: Lee despacio cada uno de los hechos, procurando captar bien de qu se trata. Punta los hechos
de 0 a 5, segn veas que se da este hecho en tu grupo. El 0 significa que no se da este hecho y el 5 que se da
plenamente. No olvides: S OBJETIVO, no te quedes en impresiones, opiniones ni deseos.

0 1 2 3 4 5
Hay un buen clima de confianza en el grupo, nos sentimos libres y a gusto unos con otros.
Cada vez nos sentimos menos incmodos al comunicarnos en el grupo; vamos perdiendo la
timidez y el miedo al ridculo.

Sabemos dialogar en el grupo: escuchar, participar, respetar la opinin de los dems, llegar a
conclusiones, acuerdos

Hemos logrado que unos pocos, ellos solos, no sean el centro de la reunin.
Dentro del grupo no se distinguen grupitos aislados.
Nuestra relacin con el animador es como con otro miembro del grupo.
El conocernos, aceptarnos, comprendernos, sentirnos unidos no es lo que ms nos preocupa
ahora en el grupo.

Nos preocupamos de acercarnos a los miembros del grupo que se sienten aislados abandonados o
rechazados.

Tenemos planteados en el grupo una serie de objetivos, unos medios y un programa para irlos
consiguiendo.


Hay una mnima estructura de organizacin clara en el grupo: reuniones, preparacin,
metodologa, contenidos, funcin de cada uno.

Somos un grupo abierto que vive para los dems, ms que una pandilla de buenos amigos que lo
pasan muy bien.

Compartimos nuestra vida en el grupo: no slo nuestras ideas, teoras, juicios, opiniones, sino
tambin nuestros sentimientos, actitudes, valores.

Somos capaces de comprometernos y trabajar personalmente no necesitando ir siempre en grupo.
Revisamos las reuniones y evaluamos la marcha del grupo peridicamente.
El grupo nos ayuda a aprender a ser autnticos.
El animador no es el nico que coordina, no lo hace todo.
En el grupo se favorece el mostrarnos como somos, sin miedos, porque tenemos la seguridad de
ser aceptados y queridos.

Van desapareciendo actitudes de orgullo, cabezonera, egosmo.
Nos vamos ayudando a descubrir nuestras cualidades personales, para que cada uno pueda dar lo
mejor de s enriqueciendo al grupo.

Los objetivos del grupo estn bastante claros y nos sentimos unidos en torno a ellos.
Aceptamos personalmente una disciplina de grupo, o normas que hemos ido descubriendo y
elaborando como necesarias para el funcionamiento del grupo.

El grupo nos ayuda a elegir y revisar nuestra escala de valores personales.
Todos nos vamos sintiendo responsables del grupo y de su tarea. Preparamos rotativamente las
reuniones. Nos distribuimos el trabajo.

Nuestro objetivo no es slo perfeccionar el grupo, sino ir construyendo la Comunidad Cristiana.
Nuestros fines u objetivos personales se satisfacen en el grupo.
El grupo nos ayuda a tomar compromisos personales sin imponerlos, respetando el proceso de
cada persona.

En las relaciones entre los miembros del grupo llegamos a un encuentro profundo con facilidad.
Nos advertimos nuestros defectos unos a otros, amistosamente, y lo deseamos.
Nos relacionamos con otros grupos cristianos para intercambiar experiencias, trabajar unidos con
unos mismos objetivos.

Las crisis y conflictos en el grupo, sin desaparecer, se solucionan cada vez ms fcilmente y nos
ayudan a avanzar.

Tenemos planteada la necesidad de la oracin y cmo incorporarla a la marcha del grupo.
Tenemos experiencias de celebraciones vivas, creativas.
Procuramos un acercamiento al Evangelio en nuestras reuniones.
Fomentamos revisiones profundas y sinceras del grupo: objetivos, relaciones interpersonales,
acciones, valorando lo positivo y asumiendo lo negativo.

Vamos descubriendo el compromiso como llamada de Jess a colaborar en su Misin: construir
una nueva sociedad de hermanos.

Tenemos experiencias vivas de oracin y nos va constando menos trabajo el participar.
En el grupo hemos hecho opcin por vivir las Bienaventuranzas como el proyecto de vida que nos
entusiasma.

Hemos descubierto la necesidad de la oracin personal.
Vamos tomando compromisos concretos de ayuda a gente necesitada.
Nos planteamos nuestro futuro de una manera exigente, como servicio a los dems, y como
respuesta a la llamada de Dios.
EL BIG BOSS

Tim Gunard.
Tim foi un beb abandonado pola sa nai, un neno maltratado polo seu pai, un adolescente
violado nas ras de Pars. O obxectivo da sa vida: Matar ao seu pai a puetazos. O seu odio e a
sa armadura contra a dor convrteno nun campin nacional de boxeo e no lder dunha banda
que se dedica a sementalo caos na cidade. Pero, na cima do xito, o rancor e a rabia asfxiano. S
respira o da no que descobre o amor de Deus, o Big Boss, como el o chama.

Cando teas visto o vdeo:
Qu foi o que mis che chamou a atencin?
Qu dbidas che suxeriu?
Qu palabras che resultaron mis interesantes?

CREDE EN MIN
(Jn 14,1-18)
No se turbe vuestro corazn, creed en Dios y creed tambin en m. EN la casa de mi Padre hay muchas moradas:
si no, os lo habra dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volver y os
llevar conmigo, para que donde estoy yo estis tambin vosotros. Y adonde yo voy, ya sabis el camino. Toms
le dice: Seor, no sabemos a dnde vas, cmo podemos saber el camino?. Jess le responde: Yo soy el camino
y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por m. Si me conocierais a m, conocerais tambin a mi Padre.
Ahora ya lo conocis y lo habis visto. Felipe le dice: Seor, mustranos al Padre y nos basta. Jess le replica:
Hace tanto que estoy con vosotros, y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a m ha visto al Padre. Cmo
dices t: Mustranos al Padre? No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en m? Lo que yo os digo no lo
hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en m, l mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre
y el Padre en m. Si no, creed a las obras.
En verdad, en verdad os digo: el que cree en m, tambin l har las obras que yo hago, y aun mayores, porque
yo me voy al Padre. Y lo que pidis en mi nombre, yo lo har, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me
peds algo en mi nombre, yo lo har. Si me amis, guardaris mis mandamientos. Y yo le pedir al Padre que os
d otro Parclito, que est siempre con vosotros, el Espritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo
ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocis, porque mora con vosotros y est en vosotros. No os dejar
hurfanos, volver a vosotros.


Que bos encontros lembras que che dan
forza na tua vida?

Carta de Martn Lasarte, sacerdote uruguayo misionero en frica, al New York
Times. Abril 2010.
Querido hermano y hermana periodista:
Soy un simple sacerdote catlico. Me siento feliz y orgulloso de mi vocacin. Hace veinte aos
que vivo en Angola como misionero. [] Es curiosa la poca noticia y desinters por miles y miles de
sacerdotes que se consumen por millones de nios, por los adolescentes y los ms pobres en los cuatro
ngulos del mundo! Pienso que a vuestro medio de informacin no le interesa que yo haya tenido que
transportar por caminos minados, en el ao 2002, a muchos nios desnutridos desde Cangumbe a Luena
(Angola), pues ni el Gobierno se dispona y las ONG no estaban autorizadas; que haya tenido que
enterrar decenas de pequeos fallecidos entre los desplazados de guerra y los que han retornado; que le
hayamos salvado la vida a miles de personas en Moxico mediante el nico puesto mdico en 90.000 km 2 ,
as como con la distribucin de alimentos y semillas; que en estos 10 aos hayamos dado la oportunidad
de educacin y escuelas a ms de 110.000 nios... No es de inters que con otros sacerdotes hayamos
tenido que socorrer la crisis humanitaria de cerca de 15.000 personas en los acuartelamientos de la
guerrilla, despus de su rendicin, porque no llegaban los alimentos del Gobierno y la ONU. No es
noticia que un sacerdote de 75 aos, el P. Roberto, por las noches recorra la ciudad de Luanda curando a
los chicos de la calle, llevndolos a una casa de acogida, para que se desintoxiquen de la gasolina;
que alfabetice a cientos de presos; que otros sacerdotes, como el P. Stefano, tengan casas de pasaje
para los chicos que son golpeados, maltratados y hasta violentados y buscan un refugio. Tampoco, que
Fray Maiato, con sus 80 aos, pase casa por casa confortando a los enfermos y desesperados. No es
noticia que ms de 60.000 de los 400.000 sacerdotes del mundo hayan dejado su tierra y su familia para
servir a sus hermanos en una leprosera, en hospitales, campos de refugiados, orfanatos para nios
acusados de hechiceros o hurfanos de padres que fallecieron con sida, en escuelas para los ms
pobres, en centros de formacin profesional, en centros de atencin a seropositivos... o sobre todo,
en parroquias y misiones, dando motivaciones a la gente para vivir y amar.
No es noticia que mi amigo el P. Marcos Aurelio, por salvar a unos jvenes durante la guerra en
Angola, los haya transportado de Kalulo a Dondo y, volviendo a su misin, haya sido ametrallado en el
camino; que el hermano Francisco y cinco seoras catequistas, por ir a ayudar a las reas rurales ms
recnditas, hayan muerto en un accidente en la calle; que decenas de misioneros en Angola hayan muerto
por falta de socorro sanitario, por una simple malaria; que otros hayan saltado por los aires, a causa
de una mina, visitando a su gente. En el cementerio de Kalulo estn las tumbas de los primeros
sacerdotes que llegaron a la regin: ninguno pasa de los 40 aos...
No es noticia acompaar la vida de un sacerdote "normal" en su da a da, en sus dificultades y
alegras, consumiendo sin ruido su vida a favor de la comunidad a la que sirve.
La verdad es que no procuramos ser noticia, sino llevar la Buena Noticia, esa que, sin ruido,
comenz en la noche de Pascua. Hace ms ruido un rbol que cae, que un bosque que crece. [...]
El misionero no es ni un hroe ni un neurtico. Es una simple persona, que con su humanidad
busca seguir a Jess y servir a sus hermanos. Hay miserias, pobrezas y fragilidades, como en cada ser
humano; y tambin belleza y bondad como en cada criatura
[...] Solo le pido, amigo periodista: busque la Verdad, el Bien y la Belleza. Eso lo har noble en su
profesin.
En Cristo,
Padre Martn Lasarte, sdb.Qu pensamos sobre
estas cuestin?
Cal a nosa
experiencia?


unha vida chea de contrastes

Todo camio ten unha meta. Sen ela non ten sentido o
camio. A nosa vida un camiar constante, pero cara onde? Qu
nos espera ao final? S a morte? A nada? O esquecemento? A
felicidade?
Os cristins cremos que o noso camio ten unha
meta: o encontro con Deus, que nos far plenamente
felices.
Vivimos momentos de paz e alegra que nos
gustara que durasen sempre?
As persoas que son xustas, honradas e sinceras teen o aprecio
da sociedade?
Gustarame conservar para
sempre aos amigos
verdadeiros?
Afastmonos dos egostas, mentireiros e aproveitados?
Vale a pena portarse ben con todos?
Valrase sempre s persoas polo que son e non polo que aparentan?
Cada un recibe nesta vida o que se merece?

Entonces que?Cando nos
atopamos con todos estes contrastes na vida Qu postura
debemos tomar? Cales son as actitudes que a xente
normalmente adopta?
CAL PENSADES QUE E O maior OBSTACULO do ser
humano?

A MORTE: O GRAN OBSTCULO
Das cousas que nos impiden ser plenamente felices, a mis grave a morte.
Qu postura ten a xente
mis a mido?
Cal a ta? Por qu?

CELEBREMOLA VIDA!! POR QUE?
PORQUE TI ES O MILAGRO MIS GRANDE DO MUNDO
PODES VER: Os teus ollos, que teen cen millns de
receptores, permtenche contemplar tdalas marabillas do mundo.
PODES ESCOITAR: En cada un dos teus odos hai vinte catro
mil filamentos que vibran con calquera dos sons da natureza e de todo o
que te rodea.
PODES FALAR: Ningn outro ser pode facelo. Coas tas
palabras podes calmar, animar, estimular, premiar, alegrar, agradecer,
alabar
PODES MOVERTE: Cincocentos msculos, douscentos osos e
sete mil nervios permtenche pasear, correr, traballar
AMAS E ES AMADO: Acaso cando chegas casa non atopas a
ningun esperndote?
TES UN BO CORAZN: Trinta e seis millns de latidos ao ano,
durmas ou esteas esperto, fan que mis de dous millns de litros de
sangue ao ano circulen polos mis de cen quilmetros de venas e arterias
que ten o teu corpo.
RESPIRAS, E RESPIRAS BEN: Nos teus pulmns, seiscentos
millns de alvolos encrganse de libralo teu corpo de calquera
desperdicio que poida danarche o corpo.
TES BO SANGUE: Nos teus catro litros de sangue existen vinte
dous millns de clulas sanguneas. Cada segundo morren dous millns
das tas clulas sanguneas para ser reemplazadas por dous millns mis
nunha resurreccin que continuou dende o teu nacemento.
O TEU CEREBRO UNA MARABILLA: a estrutura mis
perfecta do universo. Dentro dos seus mil gramos de peso, hai trece mil
millns de clulas nerviosas. Tdolos sucesos da ta vida estn a
esperando a que os lembres.
TES SADE: Non digas que es pobre. Qu millonario cego,
xordo, ou coxo non dara os seus millns por tela sade que ti poses?
Qu enfermo mental non dara os seus tesouros con tal de posula sade
mental da que ti ests gozando?

Cando perdemos a algun: temos que despedirnos.
Deixemos brotala emocin, choremos Despois
chega a calma.
No se han ido del todo.
Martn Valverde

No se han ido del todo, an podemos su risa
evocar, su carcter y su bondad, no se han
ido del todo. No se han ido del todo, si algo
bueno han dejado al pasar, aunque hoy ya
no estn ms aqu, no se han ido del todo.
No se han ido del todo, si recordar es volver
a vivir, an con lgrimas puedes decir, no
se han ido del todo. No es el fin de la
historia, son dos lados de la eternidad, ellos
ahora se encuentran all, t y yo debemos
continuar Ahora se encuentran libres,
ahora ya son felices, los que aqu tanta falta
les hizo donde estn hoy les sobra. Ya no
hay sufrimiento, y no existen ms lgrimas
No hay vaco, ni hay soledad, son libres
como el viento. Dios los ha recibido a sus
brazos llegaron, hoy estn descansando en la
casa del padre han sido recibidos
Nada que temer pues estn en el cielo
No se han ido del todo...
Piensa en ellos un momento, Aqu, ahora,
despdete, dales tu saludo, perdnalos si se
fueron y no se despidieron, dselos a su
dueo, siempre fueron de l, llora si es
necesario, pero sonrele a la vida.
No se han ido del todo, si nos han dejado
una luz, si su esfuerzo da frutos an, no se
han ido del todo.
No se han ido del todo, si al pensarlos nos
hacen vivir, si una meta nos hacen seguir,
no se han ido del todo.
Y aunque duela hasta el alma, mejor dales
tu ltimo adis, si hace falta tambin tu
perdn, deja ya que descansen. Ya no
pierdas ms tiempo, enfrntate a la vida,
todo hombre se puede morir, t ests vivo y
te toca vivir
Y no tengas miedo, que Dios te hace ms
fuerte. Quien ha sabido vivir no le teme a la
muerte.


UN PAS PARA SAR DE
FESTA

Na vida das persoas e dos pobos hai datas
importantes que se celebran. Tdalas culturas e
civilizacins teen as sas datas e celebracins. Tamn
na relixin cristi hai das sinalados, momentos
especiais, nos que se reviven acontecementos
importantes.
Cmo poderamos resumir unha
festa? Cales seran os elementos
comns a todas elas?


Eparaoscristins,caleomaior
acontecementoquepodemoscelebrar?

DATAS IMPORTANTES:
Da no que coecn a unha persoa
importante na mia vida.
Unha viaxe ou excursin.
A data do cumpleaos.
O da do teu santo.
Un xito especial nos estudos, no
deporte, na msica, etctera.
A victoria do meu equipo ou deportista
favorito.
Da no que san dun accidente ou
operacin arriscada.
Un acontecemento importante para a
mia familia ou amigos.

ELEMENTOS DUNHA
FESTA:
Comida especial ou tpica.
Msica e baile, fogos artificiais.
Un grupo que celebra.
Optimismo e ilusin na vida.
Roupa elegante, disfraces
Alegra, xogos, humor
Regalos e obsequios
Decoracin e adornos
Xestos, signos, smbolos


Cales son
verdadeiras e
cales son
falsas?

Este acontecemento celbrase: cada ano, cada semana, cada persoa.
Cada persoa?
1

Cando nacemos e nos abrimos vida
Cando xa podemos decidir pola nosa conta e
optamos por ser cristins

Cando fallamos e sentimos o desexo de
cambiar e ser mellores

Cando queremos alimentala nosa fe e
compartila vida, ms profundamente, entre ns
e con xess

Cando experimentmola enfermidade e a dor, a
ancianidade ou a proximidade morte

Cando nos comprometemos cunha persoa a
vivir para sempre o amor

Cando nos comprometemos cos homes na
igrexa facendo as veces de xess


Moitas veces os sacramentos non son ben entendidos. Por iso non se reciben ben nin producen os
froitos adecuados.
necesariaafeeasboasdisposicins,pararecibirconfroitounsacramento.
Separticiponossacramentosconboadisposicin,teogarantidaasalvacineavidano
misal,andaqueomeucomportamentosexamalo.
Nossacramentosnoncontaafe,ninaintencin,ninapreparacin;oimportantecumplir
conexactitudeosxestos,ritoseaccinsexternassenequivocarseennada.
OsacramentounregalodeDeus,quenosfaicapacesedanosforzaparavivircomobos
cristins.
OssacramentoscompromtennosaviviraoestilodeXess.Senonnosesforzamosporvivir
diariamenteoquecelebramosnossacramentos,estesnonteenvalor.
Ossacramentosnonsonnecesarios,poispodemosatoparnoscon
Xessencalqueralugaroumomentosennecesidadedeparticipar
noritosacramental.
Ossacramentosnonteenvaloralgn,oquecontaunbo
comportamento.Ocristinmdesepoloamorqueda,nonpolos
sacramentosquerecibe.
XessmandounoscelebralossacramentoseElquenactade
formaprincipalnelesellesdavaloreeficacia;nonsontantoas
boasobrasdoqueorealizaouasboasdisposicinsdoqueorecibe.

1
Os Sacramentos son as festas e celebracins do Cristin. Son encontros con Cristo Resucitado, que se fai realmente presente,
para comunicala sa salvacin, nas diversas situacin que vive o Cristin. Por medio deles, Xess contina salvando ao mundo e
ofrecendo a todos a sa gracia e forza nos momentos claves da existencia humana.


Hay datas importantes na nosa vida

Algunhas marcan un antes e un despois nas nosas vidas
Desas tres datas que sinalaches, intentemos compartir cos compaeiros e compaeiras por
que importante para ti.

CAL A SEGUNDA DATA MIS IMPORTANTE DENDE QUE NACEMOS??

Como podemos ns, parecernos mis a Xess?
Como podemos sentirnos mis unidos a El?

Primeiro temos que poela nosa vida patas arriba (o que ns
chamamos conversin).
Segundo, vivir pegados a El ( dicir, crer nel e vivir unidos a El).
Terceiro, bautizarnos.

En que data fun bautizad@?

Eu xa non o lembro pero se tivese que inventar unha
pelcula sobre o meu bautismo, qu pasos tera que seguir
nesa celebracin?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contodoocristinsacabadecomezalasapelcula.
Xess,chegadaaunhaidade,
abandonouasacasae
somerxeuseoumeteusede
cabezanoasuntoeseode
serviraDeusamandoatodose
todas.Preferentementeaos
pobres.

ELAGUADELAVIDA
Haba una vez tres personas que buscaban el agua de la vida, esperando que, despus de beberla, viviran para
siempre. Una de esas personas era un guerrero. En su opinin, el agua de la vida tendra muchsima fuerza
sera algo as como un torrente o una catarata y por eso se haba embutido en una armadura y provisto de una
espada convencido de que as podra vencer al agua y bebrsela.
La segunda persona era una hechicera. En su opinin, el agua de la vida era mgica algo as como un remolino
o un giser de manera que podra controlarla con un hechizo. Para ello se haba enfundado en una larga capa
estrellada.
La tercera persona era un mercader. En su opinin, el agua de la vida era tremendamente costosa algo as
como una fuente de perlas o diamantes por eso decidi llenarse todos los bolsillos de su atuendo con monedas
de oro, con la esperanza de comprar el agua.
Pero cuando los viajeros llegaron a su destino, se encontraron con que estaban muy equivocados. En efecto, el
agua de la vida tena poco o nada que ver con lo que se haban imaginado.
No era un torrente susceptible de ser intimidado por una muestra de fuerza. Ni tampoco era un remolino que
pudiera ser encantado por un hechizo. Y tampoco era una fuente de perlas o de diamantes que pudiera
comprarse con dinero. Era, simple y llanamente, un pequeo arroyo de agua dulce. De hecho, lo nico que haca
falta para beneficiarse de los poderes mgicos del agua era arrodillarse y beber.
Claro que esto result mucho ms difcil de lo que hubieran imaginado. El guerrero, con su armadura, era
incapaz de ponerse de rodillas. Por otra parte, la larga capa mgica de la hechicera perda los poderes mgicos en
cuanto se manchaba de barro. Y el mercader, con tanto dinero a cuestas, corra el riesgo de que las monedas se
le escaparan de los bolsillos y se colaran entre los cantos del arroyo en el momento en que se arrodillara.
As que ninguno de los tres de pie como estaban podan beber del arroyo. Solo haba una solucin posible para
cada uno de ellos.
El guerrero se despoj de la armadura. La hechicera arroj al barro la capa. Y el mercader se quit la ropa que
haba llenado de monedas. Y as, uno a uno, se fueron arrodillando como Dios los trajo al mundo, para beber el
agua del arroyo que les concedera la vida eterna.
K. Compston, en M. Silf.
Cien cuentos para alcanzar la sabidura.Unhometiadousfillos...
O maior estaba estudando na universidade, veterinaria, creo que era. Pero iso o de menos O
pequeo non faca outra que repetir curso e desquiciaba seu pai. A frase que mis se lle escoitaba era: -
Quero vivila mia vida! Logo deulle por probar cousas novas; o alcohol, a marihuana, meta-anfetaminas,
hongos, sexo, violencia, odio Como a cantidade de dieiro que lle daba o seu pai non lle chegaba,
comezou a roubar para poder seguir divertndose sa maneira.
Unha noite coeceu a unha moza, moi guapa e divertida. A diversin foise alongando ata altas
horas da madrugada, e foise mesturando con grandes doses de estimulantes. Para aguantar, dica.
mbolos dous estaban tan colocados que nin se decataron en que momento decidiran entregarse un
outro, nin de que xeito, nin se puxeran coidado A moza quedou preada.
O rapaz foi pedirlle cartos pai para poder facela sa vida coa rapaza e ser quen de responsabilizarse do
seu fillo. O pai enfadouse moito, e o rapaz decidiu escapar da casa con esa moza que coeca dunha
noite; os cartos non seran un problema, ela tia moitos.
O pai quedou triste, e o irmn dicalle: - Por que non chamamos polica?
Pero o pai non quera que o seu outro fillo volvese por obriga. As que, este home, tragou co seu
sufrimento e calou. Pero tdalas mas abra o peridico co corazn na boca temendo atopalo nome do
seu fillo.
Mentres tanto Ese fillo, que fixo? Primeiro gastou o dieiro da rapaza coa que fuxira, logo
abandonouna. Despois escribiu pai para pedirlle mis cartos. O Pai mandoullos cunha carta. O Fillo
colleu o dieiro e tirou a carta E as catro ou cinco, ou foron seis veces? Ata que o pai pensou que ese
non era o mellor mtodo e non lle mandou mis cartos.
As que o rapaz tivo que poerse a sacalos desperdicios dun hotel: - Vaia merda de traballo! E
pensar que na casa podera estar estudando e escoitando a U2 Logo tivo que recoller cartn na ra para
venderllo s xitanos. E pensar que antes considerbaos moito menos ca el Mis tarde, comezou a
roubarlle os bolsos s mulleres para poder beber unha pinta caela tarde E rematou por durmir na ra,
e comendo nos comedores sociais.
Pasado un tempo caeu na conta: - A verdade que me portei coma un imbcil co meu Pai. Vou
facer de tripas corazn e volverei casa. Direille meu vello que me equivoquei, e que comezarei a
traballar para pagarme os estudos.
O Pai veuno aparecer, fondo da ra. E foi correndo cara el. chegar abrazouno chorando.
- Ests mis flaco meu fillo. Sabes que o teu can estivo durmindo tdalas noites veira da ta
cama esperando que volveses?
O Fillo quixo desculparse, pero o Pai dxolle: - Queres que vaiamos cine esta noite? Botan a
ltima de Bruce Willis.
Logo, hora da cea, apareceu o irmn que via da universidade de estudar dereito (non era
veterinaria?) e veu al seu irmn pequeno co seu Pai.O Pai invitouno a ir con eles, pero non quixo.
O irmn maior enfureceuse co seu pai: - As non vai aprender nunca! E aquela noite foron cine o
Pai e o fillo mis novo, porque o maior tia que estudar filosofa
Cando seu irmn e seu pai volveron do cine, vian rindo e falando como das persoas que se
queren. E o irmn mis vello decatouse que por moito que estudase, haba cousas que os libros non lle
an ensinar

QU O SACRAMENTO DA PENITENCIA? a accin que Deus realiza a travs da sa Igrexa, por medio dos
sacerdotes que administran o sacramento, polo cal a persoa que se sinte pecadora, ao recibilo perdn, reconcliase con
Deus e coa Igrexa.PASOS PARA UNHA BOA
RECONCILIACIN
1. Examen de conciencia. Poernos
ante Deus que nos ama. Analizala nosa
vida e abrilo noso corazn sen engaos.
2. Arrepentimento. Sentir un dolor
verdadeiro por ter lastimado a Deus, a ns
mesmos e ao prximo.
3. Propsito de non volver a pecar.
Se de verdade amo a algun non podo
seguilo lastimando. E como cristins
amamos a Deus, a ns mesmos, ao
prximo e Creacin. Podemos caer de
novo pola debilidade, pero o importante
a loita, non a cada.
4. Decirlle as nosas faltas ao
confesor. O sacerdote un instrumento
de Deus. Fagamos a un lago a vergoa e
o orgullo, e abrmola nosa alma, seguros
de que Deus quen escoita.
5. Recibila absolucin e cumplila
penitencia. o momento mis fermoso
porque recibmolo perdn de Deus. Pero
lembremos que debemos repoela falta se
posible.

AO FINAL S NOS EXAMINARN DE AMOR

AFstome DE DEUS
Vivo mis apegado s cousas materiais que a deus? Preocpome
por renovala mia fe participando activamente na eucarista,
rezando, lendo a Palabra de Deus? Manifesto a mia condicin
de cristin abertamente ou avergome dela? Teo unha relacin
de amizade e confianza con Deus ou soamente cumpro cos ritos?
Recurro a Deus soamente cando o necesito ou tamn nas
alegras?
Afstome de min mesmo
Son soberbio e vanidoso? Considrome superior aos demais? Busco
aparentar algo que non son para ser valorado por outros? Acptome a
min mesmo ou vivo na mentira e no engano? Con escravo dos meus
complexos? Estrago o tempo que Deus me da ou organzome?
Esfrzome por superalos vicios como a pereza, a avaricia, a gula, a
droga, o sexo?
Afstome dos demais e da cracin
Amo de corazn ao prximo como a min mesmo? Colaboro no
ncleo da mia familia para crear un clima de reconciliacin,
paciencia, esprito de servizo? Respecto aos meus pais? Abusei
dos meus irmns para obtelos meus fins? Insultei ao meu
prximo? Souben perdoar as ofensas contra min, esquecendo o
rancor e o desexo de vinganza? Comparto os meus bens e o meu
tempo con xente que o necesita? Preocpome polo benestar da
comunidade humana na que vivo? Envexo aos demais? S me
preocupo dos chismes? Violei o segredo de algun? Fixen xuzos
temerarios sobre outros? Son mentireiro? Uso rectamente a Creacin ou abuso dela? Roubei? Fun xusto
tratando aos demais como me gustara que me tratasen a min? Teo participado no negocio ou consumo de
drogas?

PEDIMOS PERDN
Portodaformaderancoreintransixenciaperdanospai.
Polosnososcaprichoseagresividadesperdanospai.
Poladurezacoaquesexulgaesecondenaspersoasperdanospai.
Polaprepotenciaeavinganza,asrepresaliasdospoderososperdanospai.
Poloodioeaguerra,polofanatismoeaintoleranciaperdanospai.

Xess mandou aos seus discpulos que repetisen a ltima cea:


facedeistoenmemoriamia.
INICIO
Son ritos introdutorios para a celebracin, e preprannos
para escoitala Palabra e celebrala Eucarista.
PROCESIN DE ENTRADA. Chegamos ao templo e
dispomonos para celebralo misterio mis grande da nosa
fe. Acompaamos a procesin de entrada cantando con
alegra.
SADO INICIAL. Despois de bicalo altar e facelo sinal da
cruz, o sacerdote sadanos.
ACTO PENITENCIAL. Pedimos humildemente ao Seor
por tdalas nosas faltas.
GLORIA. Alabamos a Deus, recoecendo a sa santidade,
ao tempo que a nosa necesidade del.
ORACIN COLECTA. a oracin que o sacerdote, no
nome de toda a asemblea fai ao Pai. Nela recolle tdalas
intencins da comunidade.

LITURXIA DA PALABRA MESA DA PALABRA
Escoitamos a Deus, que se nos da como alimento na sa
Palabra, e respondemos cantando, meditando e rezando.
PRIMEIRA LECTURA. No Antigo Testamento, Deus
flanos a travs da historia de Israel e dos seus profetas.
SALMO. Cantado ou rezado.
SEGUNDA LECTURA. No novo Testamento, Deus flanos
a travs dos apstolos.
EVANXEO. O canto do Aleluia disponnos a escoitala
proclamacin do misterio de Cristo.
HOMILA. O sacerdote explcanos a Palabra de Deus.
CREDO. Despois de escoitala Palabra de Deus, confesmola
nosa fe.
ORACIN DOS FIEIS. Rezamos por outros pedindo polas
necesidades de todos.

LITURXIA EUCARSTICA MESA DA EUCARISTA
Ten tres partes: as ofrendas, a gran plegaria e a comun.
PRESENTACIN DAS OFRENDAS. Presentamos o pan e
o vio que se transformarn no corpo e no sangue de Cristo.
Realizmola colecta a favor de toda a Igrexa. Oramos sobre
as ofrendas.
PLEGARIA EUCARSTICA. o centro de toda
celebracin: unha plegaria de accin de gracias na que
actualizamos a morte e resurreccin de Xess.
EPCLESIS. O sacerdote estende as sas mans sobre o pan e
o vio, e invoca ao Esprito Santo, para que pola sa accin,
os transforme en corpo e sangue de Xess.

CONSAGRACIN. O sacerdote fai memoria da ltima cea,
pronunciando as mesmas palabras de Xess.
ACLAMACIN. Aclamamos o misterio central da nosa fe.
INTERCESIN. Ofrecemos este sacrificio de Xess en
comun con toda a Igrexa. Pedimos polo Papa, os Bispos,
por tdolos defuntos, por todos ns.
DOXOLOXA. O sacerdote ofrece ao Pai o corpo e o
sangue de Xess, por Cristo, con l en el, na unidade do
Esprito Santo. E todos respondemos: Amn.
NOSO PAI. Preparndonos para comulgar, rezamos ao Pai
como Xess nos ensinou.
COMUN. Cheos de alegra achegmonos recibir a
Xess, pan de vida. Antes de comulgar facemos un acto de
humildade e de fe.
ORACIN. Damos gracias a Xess por poder recibilo, e
pedmoslle que nos axude a vivir en comun.

DESPEDIDA
Son os ritos que conclen a celebracin.
BENDICIN. Recibmola bendicin do sacerdote.
DESPEDIDA E ENVO. Alimentados co pan da Palabra e
da Eucarista, volvemos s nosas actividades, a vivir o que
celebramos, levando a Xess nos nosos corazns.

Polo bautismo recibmolo agasallo da nosa fe.


Na Confirmacin asumo, de forma persoal, esa fe e digo conscientemente:

Cremos que:
Deus Creador, Pai bo que
est connosco nas alegras e nas
penas.
Xesuscristo o Fillo de Deus,
o amigo que non falla, o Salvador,
que me transforma nun Home Novo.
O Esprito Santo a forza de
Deus que me anima e me impulsa a
seguir cada da a Xess.
A Igrexa a Comunidade de
irmns na que Xess sigue vivo e que
traballa por transformalo mundo no
Reino de paz e amor.
Os Sacramentos son encontros
con Xess resucitado que salva e
libera de todo mal.
Mis al da morte, existe unha
vida eterna onde viviremos felices
xunto ao noso Pai, Deus.

Cal destas
verdades de fe che
produce mis
alegra?
Lembrades qu quera dicilo noso pai?
e que quere dicilo credo, a nosa profesin de fe?

Pensa nunha conversa diaria cos teus pais Cmo a describiras? Cal sera o tema? Qu actitude teran os
teus pais? Agora fixmonos a conversa da cartulina
Que opinas sobre a reaccin do fillo?
Que intenta conseguila nai?
Algunha vez nos vimos envoltos nunha conversa as?

O QUE TI DIS O QUE OS TEUS PAIS ESCOITAN

Non quero falar agora, de acordo?

non sabes do que che estou a falar

teo tempo para vela televisin e cortarme as uas pero
non para ti.
Eu sei mis ca ti.

O QUE TEUS PAIS DIN
O QUE TI ESCOITAS
Cando eu era coma ti
Porque eu o digo, por eso.
Cando a Terra estaba poboada de dinosaurios

Non teo ningunha boa razn, pero tes que
obedecer.


Canto coeces ao teu pai
ou nai?
Canto te coece teu
pai ou nai?
Canto coeces a Deus? Canto te coece Deus?
1. De que cor ten os ollos teu
pai/nai?
2. Cal a actividade favorita de
teu pai/nai?
3. Qu sera para teu pai/nai o
mellor que poderas facer por
eles?
4. Se teu pai/nai tivese todo o
tempo e dieiro do mundo, a
que se dedicara?
5. Cal a opinin de teu pai/nai
sobre o matrimonio?
6. Cal o maior soo de teu
pai/nai sen cumplir?
7. Cal foi o primeiro emprego a
templo completo de teu pai/nai?
8. Quen o mellor amigo de teu
pai/nai?
9. Como se coeceron teus pais?
10. Cal a msica favorita de
teu pai/nai?
11. Cal o programa de tv
favorito de teu pai/nai?
12. Cal o lugar favorito de teu
pai/nai para ir de vacacins?

1. Cal a mia asignatura
favorita?
2. A que quere dedicarse o
teu fillo cando sexa maior?
3. Cal a msica favorita
do teu fillo?
4. Que o que mis enfada
ao teu fillo?
5. Cal o sitio de internet
favorito do teu fillo?
6. Cal a cousa que ao teu
fillo lle gustara cambiar de
s mesmo?
7. Quen o mellor amigo
do teu fillo?
8. Se o teu fillo puidese
viaxar a calquera parte do
mundo, que lugar elixira?
9. Que prefire o teu fillo: ir
ao cine, ler un bo libro,
unha partida de
videoxogos ou practicalo
seu deporte favorito?
10. Cales foron as mellores
vacacins do teu fillo?

A ti que ests sentado
en tu silln, atento o
distrado, te reclamo: quiero
que hagamos vida esta
cancin, que a Dios vayamos
juntos de la mano. Hasta
ahora slo hablamos en teora de un mundo que sera ms cristiano, de
un mundo que ser slo teora si t y yo, ahora, no hacemos nada por
cambiarlo.
De poco servirn nuestros esfuerzos si en la calle no hacemos que se
noten las palabras que lanzamos a los vientos: que Cristo sigue vivo en
cada hombre.
Ya no valdrn ni peros ni disculpas, que Cristo no es alguien con quien
se juega; si nuestro mundo no cambia solamente ser culpa del que
diciendo s, luego reniega. A ti que ests sentado en tu silln, quisiera
que no olvides este rato. Dios ha pasado por este rincn y quiere que a
l vayamos de la mano.

Qu papel de transformacin cres que podes
exercer na ta microsociedade (lugar onde vives, estudas, traballas, divrteste)?
Cales son para ti, os mellores postos dende os que se pode cambiala nosa sociedade?
posible o compromiso social en grupo ou s individualmente? Cal mis eficaz?
Qu tipo de compromiso social propn o Evanxeo? Coecedes a algun que tente cambialo
mundo e transformala sociedade dende as sas conviccins cristis?
Qu grado de compromiso social cres que tes na actualidade? Cales das tas actuacins
no traballo, no estudo, no barrio buscan realmente un cambio social?
a Igrexa un axente de cambio social ou axuda a perpetuar os valores establecidos?
Qu realidades sociais consideras que deberan cambiarse con mis urxencia?FBULA.
Por la calle vi a una nia aterida y tiritando de fro dentro de su ligero vestidito y con pocas
perspectivas de conseguir una comida decente. Me encoleric y le dije a Dios: - Por qu permites
estas cosas? Por qu no haces nada para solucionarlo?
Durante un rato, Dios guard silencio. Pero aquella noche, de improviso, me respondi: -
Ciertamente que he hecho algo. Te he hecho a ti.Para qu serve o sal?
Amor :
Poerse no lugar do outro: con comprensin, cario e
axuda.
Querelo mellor para o outro e confiarlle a nosa alma.
Crear clima de familia e espontaneidade.
Perdoar e pedir perdn.
Cultivalo optimismo, a simpata, o afecto
Aproveitalos momentos de mximo dolor para estar mis
preto.
Respectalas ideas alleas e favorecer que se expoan.
Non desprezar nin infravalorar a ningun.
Darlle a seriedade que require.
Axudar a cada un a triunfar na vida.
Preocuparse polas cousas que son preocupantes.
Aprecialos detalles.
Saber contar co outro.
Aceptalas limitacins e defectos.
(Para mis informacin: 1Cor 13).
PEQUEA HISTORIA

En Roma, viva un sacerdote de
nombre Valentn, que era
conocido como un hombre
virtuoso por su bondad y
sabidura. En el ao 270, en
tiempos de Claudio II, se le
acus de blasfemia, ya que
defenda el Cristianismo. Fue
enviado al tribunal y condenado
por el general Asterio, quien
estaba al mando. Mientras
Valentn cumpla su condena,
Asterio se impresionaba con el
testimonio que daba en la crcel,
ya que soportaba duras torturas
sin quejarse y demostraba amor
por los dems presos. Asterio le
propuso a Valentn que curase
la vista a una nia, y que si se
cumpla, l y su familia se
convertiran al cristianismo.
Valentn pidi a Dios, y la nia
se cur. As, Asterio y toda su
familia se convirti al
Cristianismo. Tiempo despus
de su martirio y muerte, se
comenz a llamar valentines a
los que mostraban el valor y la
decisin de avanzar en la
decisin hacia el amor de su
matrimonio.


Era un matrimonio pobre. Ella hilaba
a la puerta de su choza pensando en su
marido. Todo el que pasaba se quedaba
prendado de la belleza de su cabello
negro, largo, como las hebras brillantes
salidas de su rueca.
liba cada da al mercado a vender
algunas frutas. A la sombra de un rbol
se sentaba a esperar, sujetando entre los
dientes una pipa vaca. No llegaba el
dinero para comprar un pellizco de
tabaco.
Se acercaba el da del aniversario de su
boda y ella no cesaba de preguntarse qu
podra regalar a su marido. Y sobre todo
con qu dinero? Una idea cruz su
mente. Sinti un escalofro al pensarlo,
pero al decidirse, todo su cuerpo se
estremeci de gozo: vendera su cabello
para comprarle tabaco. Ya imaginaba a su
hombre en la plaza dando largas
bocanadas a su pipa con la solemnidad
y el prestigio de un verdadero comerciante.
Slo obtuvo por su pelo unas podas
monedas, pero eligi con cuidado el ms
fino estuche de tabaco. El perfume de las
hojas arrugadas compensaba largamente el
sacrificio de su cabello.
Al llegar la tarde, regres su marido.
Vena cantando por el camino. Traa en
su mano un pequeo envoltorio; eran unos
peines para su mujer que acababa de
comprar tras vender su pipa.
Rabindranath Tagore, Una bonita historia.


15 sobrepeso emocional

AMIGO, AMIGA Atopmonos na Coresma, tempo
de bos propsitos e mellores intencins; tempo de
penitencia e conversin, tempo ideal para baixar eses
quilos de mis Quilos que non se pousan na
barriga. Senn que van directamente ao corazn e que
enferman - e de que forma! a nosa vida de cristins,
de amigos de Xess
Chegou o momento de poerse en forma. Por diante,
corenta das camiando para conseguir un corazn
10 Anmaste? Toma nota! O Dietista por
excelencia, Xess de Nazaret, aconsllache:

1. Esquece os insultos, os golpes sobre a mesa ou sobre o irmn; e empacha de palabras amables e
abrazos ben fortes.
2. Deixa atrs os egosmos, paseos arredor do teu embigo ou do espello, e nchete coas
preocupacins, inquietudes e necesidades dos teus irmns.
3. Descansa das series de televisin, da conexin compulsiva a internet e proba a ler libros, a
mergullarte en actividades solidarias ou xogos compartidos.
4. Non te centres no pesimismo ou derrotismo fcil e nas caras largas; atibrrate de confianza en
Deus, das pequenas loitas de cada da e de sorrisos sinceros.
5. Deixa a un lado os xuzos, crticas e reproches; mastica palabras de nimo, consellos positivos e
chamadas de atencin construtivas.
6. Esquece as marcas famosas, os ltimos modelos e modas pasaxeiras, e saborea a ta propia
personalidade, o teu carcter mis autntico, a ta moda mis xenuna a que nace do corazn, a
que non se ve pero sntese.
7. Pasa do pasotismo, da apata e a indiferenza, e devora o compromiso, o inconformismo diante das
inxustizas e as ganas de cambialo mundo, empezando polo teu entorno mis prximo.
8. Da papeis, abre portas e acolle a todo ser humano.
9. Fai xaxn (e vale a redundancia) do xaxn falso, da esmola interesada ou dunha oracin
obrigada; saborea o xaxn verdadeiro, a esmola solidaria e a oracin comprometida.
10. Finalmente, esquece pensar que ti s podes levar adiante esta dieta, e come sen descanso o
convencemento de que eu, Xess de Nazaret, estarei contigo, se ti queres, se ti mo pides, e
axudareiche a conseguir un corazn 10.


No digas: PADRE si cada
da no te portas como su
hijo.
No digas: NUESTRO si
vives aislado en tu egosmo.
No digas: QUE ESTS EN
EL CIELO si slo piensas en
las cosas terrenas.
No digas: SANTIFICADO
SEA TU NOMBRE si no lo
honras ni lo alabas.
No digas: VENGA A
NOSOTROS TU REINO si
lo confundes con el
xito material.
No digas: HGASE TU
VOLUNTAD si no la
aceptas cuando es dolorosa.
No digas: DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DA si no te preocupas por la gente con
hambre, sin cultura y sin vivienda.
No digas: PERDONA NUESTRAS OFENSAS si guardas rencor a tu hermano.
No digas: NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIN si tienes intencin de seguir pecando.
No digas: LBRANOS DEL MAL si no tomas partido contra el mal.
No digas: AMN si no has tomado en serio las palabras del PADRENUESTRO.

16. LI-BER-DA-DE!!

Esta a mia vida,
a ta, a del ou dela.
a de tdolos
nosos vecios e
vecias.
A dos nosos
amigos, e
familiares.
A das nosas
parellas.

Cando nacemos
somos libres, libres
para tomar
decisin.
O neno que non aprendeu a falar
Haba unha vez un neno que estaba aprendendo a falar. Cada vez que algun preguntaba algo a este
neno, o seu pai contestaba por el. Non fales ti dicalle pdense rir de ti. Cando aprendas a falar,
poders dicir todo o que queiras.
- Cantos anos tes?
E o neno calaba.
- Ten catro anos contestaba o pai.
- Cantos anos tes? volvanlle preguntar.
- Sete anos dicalles o pai.
Cando por fin o neno tivo dez anos, o pai dxolle: - A partir de agora poders contestar ti s, pois xa tes
idade para facelo.
- Cantos anos tes? volvronlle preguntar.
E o neno calaba. Unha e outra vez preguntaban cousas ao neno, e o neno calaba.
- Por que non contestas fillo?
E o neno calaba porque anda non aprendera a falar.
Eu, hoxe.

Que opinas sobre
cada unha destas
frases?
Cal se aproxima
mis ao teu xeito de
vela liberdade?

A nosa definicin
de liberdade:


Soy libre cuando creo en un Dios que todo lo ha creado con libertad.
Soy libre cuando acepto la libertad de otros.
Soy libre cuando mi libertad vale ms que el dinero.
Soy libre cuando logro ser persona.
Soy libre si mi nica ley es el amor.
Soy libre cuando s darme a otros sin exigir el poseerlos.
Soy libre cada vez que defiendo con conviccin y con riesgo la libertad de los otros.
Soy libre cuando regalo mi libertad slo a quien amo ms que a m.
Soy libre cuando siendo rico sigo prefiriendo y enviando la libertad de los pobres.
Soy libre cuando siendo pobre sigo prefiriendo mi libertad al dinero de los dems.
Soy libre cuando creo firmemente que ha existido un hombre como yo que despus de haber muerto
sigue viviendo para siempre.
Soy libre si advierto que los dems me necesitan.
Soy libre cuando soy consciente de que todo me est permitido, pero no todo me conviene (1 Cor
10,23).
Soy libre cuando soy capaz de recibir la felicidad que me regalan los otros.
Soy libre cuando siento vergenza de la esclavitud del prjimo.
Soy libre cuando acepto a los dems tal como son y no como yo deseara que fueran.
Soy libre si slo la verdad puede hacerme cambiar de camino.
Soy libre si soy capaz de dar la vida por un hombre antes que por una idea.
Soy libre cuando, ante cada eleccin, escojo no lo que ms me agrada sino lo que ms me hace persona.
Soy libre cuando logro que florezca la libertad a mi alrededor.
Soy libre cuando amo el bien de mi prjimo ms que mi misma libertad.
Soy libre cuando estoy persuadido de que no soy vaso lleno, sino que sigo necesitando siempre de los
dems.
Soy libre cuando no he perdido la esperanza de poder enriquecer a los otros.


17. SON LIBRE Para qu?

Queridos xvenes:
Seguramente estaredes sorprendidos de recibir esta carta, pero necesitaba, e urxentemente, desafogar
con algun. A mia vida corre perigo! Cada da que pasa oscurceseme mis o corazn. Dende a maiora dos
estamentos da sociedade queren acabar comigo. Din que molesto, que deixo todo suxo, que volvo violentas
s persoas e que causo demasiados desagravios e problemas. Soamente hai unha maneira de que eu siga
estando convosco e vs comigo. Por favor, prestade atencin ao que vos teo que contar, nas vosas mans
est a solucin e a mia propia vida.
Se queredes seguir quedando comigo, tdolos fins de semana, deberedes fomentar entre todos o bo
rollo. Explcome, eu ofrzovos un montn de posibilidades para aproveitar: coecer a outros xvenes
facendo a pandilla mis grande e, ao mesmo tempo, o voso corazn; a posibilidade de romper co
individualismo tan protagonista na nosa sociedade; a posibilidade de non deixar que o aburrimento se
apodere dun mundo de risos mecnicos e salchichas plancha, na que o desencanto parece sela carta de
presentacin para entrar na sociedade; a posibilidade de acabar cunha sociedade consumista e competitiva,
onde os que teen mis pisotean e non deixan espazos aos que non teen; a posibilidade de crear lazos de
amizade, dilogo, solidariedade; a posibilidade de expresarvos libremente e, sobre todo e o mis importante,
a enorme posibilidade de Vivir, de sentirse vivo e de desfrutar da vida
Agora ben, se isto non vos importa e tampouco eu vos importo en absoluto, seguide reducndome a
un problema de nmero de copas a inxerir. Desperdiciade as vosas vidas emborrachndovos, emporcando,
volvndovos violentos, fomentando a bronca, creando grupos pechados e, o que peor, dando cos sos,
moitos de vs, ao volante dun coche ou acabando postrados e para a toda a vida nunha cadeira de rodas.
En fin, de vs, queridos xvenes, depende a mia vida. Soo con que un da tapemos a boca a
aqueles que nos consideran socialmente unha carga que se debe combater e polticamente uns seres
incorrectos. E ese da pode estar preto. Chegar, non vos quede a menor dbida, o da que cada un de vs
saia ao meu encontro coa cabeza fra e o corazn quente, e regrese de volta ao fogar mesma temperatura.
Nada mis, espero que teades comprendido estas lias e sexades valentes hora de levalas
prctica.
Un abrazo do voso amigo.


Pd: Gustarame que esta carta chegase a moitos xvenes coma vs. Se queredes axudarme, pegdeas
por papeleiras, farolas, comercios e demais lugares que atopedes preto das ras, plazas e parques onde
habitualmente nos vemos no fin de semana.

QUEN PENSAS QUE FIRMA A CARTA?
QUE OPINAS DO QUE DI NELA?
SERAS CAPAZ DE COMPROMETERTE A FACER O
QUE PIDE AO FINAL?


O da da Confirmacin, expresarei con tdalas
mias forzas a mia decisin de ser cristin, de
vivir Qu?
Como home e muller crentes
No Bautismo recibmolo agasallo da fe. Pola Confirmacin asumo, de forma persoal,
esta fe e digo conscientemente:
CREO que Deus Creador, o Pai bo que est con nos, nas alegras e nas penas.
CREO que Xess o Fillo de Deus, o amigo que non falla, o Salvador e Libertador
que me transforma en home e muller novos.
CREO que o Esprito Santo a forza de Deus que me anima e me impulsa a
seguir cada da a Xess.
CREO que a Igrexa a Comunidade de irmns na que Xess sigue vivo e que
traballa por transformalo mundo en Reino de Paz e de Amor.
CREO que os sacramentos son encontros con Xess resucitado que salva e libera
de todo mal.
CREO que, mis al da morte, existe unha vida eterna onde viviremos felices
xunto ao Pai.
Como home e muller novos
No Bautismo quedamos unidos a Cristo; pola Confirmacin trato de vivir e actuar ao
estilo de Xess. Por iso:
COMPROMTOME a querer a Deus coma un Pai, a vivir en dilogo e relacin con
El, sabendo que sempre me escoita e me acompaa.
COMPROMTOME a fiarme de Deus Pai, a sentirme seguro na sa presenza,
confiando que as sas promesas sern cumplidas.
COMPROMTOME, coma Xess, a amar a todos, a servir e a axudar ao que me
necesite.
COMPROMTOME a esforzarme para que desapareza neste mundo o mal e a
inxustiza, para que exista a paz e a liberdade para todos.
COMPROMTOME a ser amigo dos mis esquecidos e marxinados, a ofrecela
mia axuda aos mis pobres e abandonados.
Como home e muller libres
No Bautismo somos liberados de todo pecado. Pola Confirmacin sntome impulsado
con mis forza a buscar a autntica liberdade. Por iso:
RENUNCIO a vivir s para o dieiro e as cousas materiais, a aproveitarme dos
outros, a querer mis s cousas que s persoas.
RENUNCIO a facer s o mis cmodo e fcil, a deixarme levar s polo que mis me
gusta e apetece.
RENUNCIO a pensar s en mandar e dominar, avasallando aos demais, e a
utilizalas persoas para o meu propio proveito.
RENUNCIO a buscar s destacar e ser admirado, a crerme mis ca o resto.
RENUNCIO a vivir sen personalidade, perdido na masa, facendo as cousas sen
mis, simplemente porque as fan todos.

RENUNCIO a todo o que destre a sade (tabaco, droga, alcohol) ou me fai menos
humano (mana polas marcas de moda, consumismo, egosmo )
Como home e muller fortes
No Bautismo recibmola forza do Esprito Santo. Pola Confirmacin o Esprito faise
presente na mia vida de forma especial e transfrmame interiormente. El faime
comprender e experimentar que:
Para conseguilos meus ideais non chega coa ciencia ou o saber, as cualidades ou
as destrezas, o inxenio ou a intelixencia; senn o ESPRITO que vive en min.
Para chegar a ser feliz, non me chega co dieiro ou a posicin, os amigos ou as
influenzas, os ttulos ou os mritos, senn o ESPRITO que o pode todo.
Por min mesmo son dbil e inconstante. Pero o ESPRITO anmame e
fortalceme.
Soamente co meu esforzo, pouco podo conseguir, pero o ESPRITO apiame e
sostenme.
Como home e muller que fai comunidade
No Bautismo somos incorporados comunidade cristi. Pola Confirmacin
incorprome plenamente Igrexa e sntome membro activo e responsable dentro dela.
Por iso:
QUERO AMAR Igrexa, sentirme contento de pertencer a ela e facelo posible
para que sexa como a quixo Xess.
QUERO REZAR pola Igrexa e por todos aqueles que a formamos, para que
cumplamos a misin que Xess nos confiou.
QUERO PARTICIPAR con ilusin nas actividades e tarefas que a Igrexa realiza:
liturxia, catequese, caridade
QUERO ESTAR dispoible para aportalas mias cualidades, o meu tempo, ao
servizo da Igrexa.
QUERO OFRECER a mia colaboracin para contribur a crear comunidade na
mia parroquia.

O CONFIRMADO: UN
ADULTO NA IGREXA.

Que quere dicir iso de un
adulto na Igrexa? Xa
rematou a mia formacin
cristi? Que podo facer a
partir de agora? Quedei libre
de toda responsabilidade?

POSTURAS COMO MEMBROS DA IGREXA.
Adultos Infants
Amar e sentir Igrexa coma a sa gran
familia
Pasar dela e deixar de preocuparse polas
cousas que ocorren dentro da igrexa.
Sentir satisfaccin de pertencer igrexa Aproveitarse dela ou utilizala para cando
convn.
Preocuparse por un funcionamento cada
vez mellor.
Desentenderse dela e do seu
funcionamento.
Loitar para que se superen os fallos. Limitarse a criticala.
Colaborar e axudar cando necesario. Soamente esixir servizos.
Defendela con cario e sensatez cando a
atacan.
Nunca da a cara por defendela.
consciente das sas limitacins e intenta
que cambie para seguir avanzando.
Acepta todo como bo e inmutable.
Preocuparse de que, ao cumplila sa
misin, se adapte a cada lugar e situacin
concreta.
Quedarse en teoras sen responder s
realidades concretas.
Entendela como portadora dunha mensaxe
gozosa e liberadora, pero tamn esixente.
Entendela coma unha institucin que
impn unha serie de normas.
Crer que o pobo de deus no que tdolos
membros teen a sa vocacin e misin.
Crer que s cousa de curas e monxas.
19. BENVID@ TA AXENCIA DE
CONTACTOS para os cegos, sobre todo.


Aquel mismo da, dos de los discpulos se dirigan a una aldea llamada Emas, que dista de
Jerusaln unos once kilmetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacan
preguntas, Jess, en persona se acerc y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban ofuscados y no
eran capaces de reconocerlo. l les dijo:
- Qu conversacin es la que llevis por el camino?
Ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofs, le respondi:
- Eres t el nico en Jerusaln que no sabe lo que ha pasado all estos das?
l les pregunt:
- Qu ha pasado?
Ellos contestaron:
- Lo de Jess el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo.
No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo
crucificaron? Nosotros esperbamos que l fuera el libertador de Israel. Y, sin embargo, ya hace tres das que
ocurri esto. Bien es verdad que algunas de nuestras mujeres nos han sobresaltado, porque fueron temprano al
sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les haban aparecido unos ngeles que decan que
est vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo hallaron todo como las mujeres decan, pero a l no lo
vieron.
Entonces Jess les dijo:
- Qu torpes sois para comprender, y qu cerrados estis para creer lo que dijeron los profetas! No era
preciso que el Mesas sufriera todo esto para entrar en su gloria?
Y empezando por Moiss y siguiendo por todos los profetas, les explic lo que decan de l las
Escrituras. Al llegar a la aldea adonde iban, Jess hizo ademn de seguir adelante. Pero ellos le
insistieron diciendo:
- Qudate con nosotros, porque es tarde y est anocheciendo.
Y entr para quedarse con ellos, Cuando estaba sentado en la mesa con ellos, tom el pan, lo
bendijo, lo parti y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jess desapareci
de su lado. Y se dijo uno a otro:
- No arda nuestro corazn mientras nos hablaba en el camin y nos explicaba las Escrituras?
En aquel instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusaln, donde encontraron reunidos a
los once y a todos los dems, que les dijeron:
- Es verdad, el Seor ha resucitado y se ha aparecido a Simn.
Y ellos contaban lo que les haba ocurrido cuando iban de camino y cmo lo haban reconocido al
partir el pan.


e Cmo vai o noso grupo Cristin?
NORMAS: Lee despacio cada uno de los hechos, procurando captar bien de qu se trata. Punta los hechos de 0 a 5, segn veas que se da este
hecho en tu grupo. El 0 significa que no se da este hecho y el 5 que se da plenamente. No olvides: S OBJETIVO, no te quedes en impresiones,
opiniones ni deseos.
0 1 2 3 4 5
Hay un buen clima de confianza en el grupo, nos sentimos libres y a gusto unos con otros.
Cada vez nos sentimos menos incmodos al comunicarnos en el grupo; vamos perdiendo la timidez y el
miedo al ridculo.

Sabemos dialogar en el grupo: escuchar, participar, respetar la opinin de los dems, llegar a
conclusiones, acuerdos

Hemos logrado que unos pocos, ellos solos, no sean el centro de la reunin.
Dentro del grupo no se distinguen grupitos aislados.
Nuestra relacin con el animador es como con otro miembro del grupo.
El conocernos, aceptarnos, comprendernos, sentirnos unidos no es lo que ms nos preocupa ahora en
el grupo.

Nos preocupamos de acercarnos a los miembros del grupo que se sienten aislados abandonados o
rechazados.

Tenemos planteados en el grupo una serie de objetivos, unos medios y un programa para irlos
consiguiendo.

Hay una mnima estructura de organizacin clara en el grupo: reuniones, preparacin, metodologa,
contenidos, funcin de cada uno.

Somos un grupo abierto que vive para los dems, ms que una pandilla de buenos amigos que lo pasan
muy bien.

Compartimos nuestra vida en el grupo: no slo nuestras ideas, teoras, juicios, opiniones, sino tambin
nuestros sentimientos, actitudes, valores.

Somos capaces de comprometernos y trabajar personalmente no necesitando ir siempre en grupo.
Revisamos las reuniones y evaluamos la marcha del grupo peridicamente.
El grupo nos ayuda a aprender a ser autnticos.
El animador no es el nico que coordina, no lo hace todo.
En el grupo se favorece el mostrarnos como somos, sin miedos, porque tenemos la seguridad de ser
aceptados y queridos.

Van desapareciendo actitudes de orgullo, cabezonera, egosmo.
Nos vamos ayudando a descubrir nuestras cualidades personales, para que cada uno pueda dar lo mejor
de s enriqueciendo al grupo.

Los objetivos del grupo estn bastante claros y nos sentimos unidos en torno a ellos.
Aceptamos personalmente una disciplina de grupo, o normas que hemos ido descubriendo y elaborando
como necesarias para el funcionamiento del grupo.

El grupo nos ayuda a elegir y revisar nuestra escala de valores personales.
Todos nos vamos sintiendo responsables del grupo y de su tarea. Preparamos rotativamente las
reuniones. Nos distribuimos el trabajo.

Nuestro objetivo no es slo perfeccionar el grupo, sino ir construyendo la Comunidad Cristiana.
Nuestros fines u objetivos personales se satisfacen en el grupo.
El grupo nos ayuda a tomar compromisos personales sin imponerlos, respetando el proceso de cada
persona.

En las relaciones entre los miembros del grupo llegamos a un encuentro profundo con facilidad.
Nos advertimos nuestros defectos unos a otros, amistosamente, y lo deseamos.
Nos relacionamos con otros grupos cristianos para intercambiar experiencias, trabajar unidos con unos
mismos objetivos.

Las crisis y conflictos en el grupo, sin desaparecer, se solucionan cada vez ms fcilmente y nos ayudan
a avanzar.

Tenemos planteada la necesidad de la oracin y cmo incorporarla a la marcha del grupo.
Tenemos experiencias de celebraciones vivas, creativas.
Procuramos un acercamiento al Evangelio en nuestras reuniones.
Fomentamos revisiones profundas y sinceras del grupo: objetivos, relaciones interpersonales, acciones,
valorando lo positivo y asumiendo lo negativo.

Vamos descubriendo el compromiso como llamada de Jess a colaborar en su Misin: construir una
nueva sociedad de hermanos.

Tenemos experiencias vivas de oracin y nos va constando menos trabajo el participar.
En el grupo hemos hecho opcin por vivir las Bienaventuranzas como el proyecto de vida que nos
entusiasma.

Hemos descubierto la necesidad de la oracin personal.
Vamos tomando compromisos concretos de ayuda a gente necesitada.
Nos planteamos nuestro futuro de una manera exigente, como servicio a los dems, y como respuesta a
la llamada de Dios.