Está en la página 1de 1

DATAS DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN E MATRÍCULA

NO IES GARCÍA BARBÓN
CURSO 2014/2015
ESTUDOS DE
BACHARELATO
E DE EDUCACIÓN DE
ADULTOS
MATRÍCULA DO 1 A0 10
DE SETEMBRO
ENSINANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
GRAO MEDIO E SUPERIOR
SOLICITUDE DE ADMISIÓN 1 A0 12 DE SETEMBRO
MATRÍCULA 24 AO 26 DE SETEMBRO
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
E 2º CURSO DO PCPI
SOLICITUDE DE ADMISIÓN 1 A0 10 DE SETEMBRO
MATRÍCULA 12 AO 1! DE SETEMBRO