Está en la página 1de 9

A jtk szerepe a csecsem s kisgyermek mindennapi letben.

A jtk bels ksztetsbl fakad, rmet nyjt tevkenysg, lnyeghez hozztartozik az


nkntessg, a szabadon vlaszts.
Jtkelmletek
A felnttkz!ont gondolkods eredmnyeknt fel"d"ls, erflsleg megnyilvn#lsa a
jtk, a felntt m#nkjval szemben egyfajta !ihens.
$lgyakorls olyan k!essgek kifejldshez jr#l, amelyek teljesen %sak a gyermekkor
vgre alak#lnak ki.
A trzsfejlds szakaszainak rvid&tett ismtlse, a jtk tartalma olyan tevkenysgnek
felelnek meg, amelyek egyms#tnja az emberisg trtnelme folyamn azonos volt.
$nergiafelesleg levezetse.
A k!zelet s a jtk a vgyak kivet&tse '!szi%hoanalitik#sok(.
)iaget az j helyzetek s lmnyek rtelmi feldolgozsa.
t#lajdonsgai
o *rmet szerz tevkenysg, mg akkor is ha nin%s lthat jele 'mosolygs,
nevets, der+s jkedv(.
o ,in%s k"ls %lja, a jtk nmagrt val 'maga a %selekvs, az elk!zels okoz
rmet a gyermeknek(.
o -!ontn s nkntes, a gyermek maga dnti el, hogy jtszik.e vagy sem, s hogy
mit.
o /inyzik belle a j megoldsrt, a teljes&tsrt, a megfelelsrt val szorongs,
nem feladat.
o 0indig valamilyen akt&v rszvtelt ttelez fel a gyermek rszrl.
o -zoros ka!%solatban ll s fejldik ms f#nk%ikkal, 'kreativits,
!roblmamegolds, beszdfejlds, trska!%solatok(.
A %se%sem s kisgyermek f tevkenysge, kielg&ti mozgs s %selekvsvgyt.
A legkoraibb idszaktl kezdve gazdag&tja ismereteit, ta!asztalatait, a vilg megismersnek
egyik eszkze.
0egismeri a kr"ltte lev trgyak t#lajdonsgait, s azt is, hogy mit t#d vel"k %sinlni.
$kzben gyakorolja az jonnan elsajt&tott mozgsokat, tevkenysgmdokat.
0egtan#l figyelni, rdekldst kvetve egyre hosszabb ideig elmly"lten tevkenykedik.
0egtan#l tervet ksz&teni, elre elk!zelni, megvals&tani.
0egismeri a nehzsgek, akadlyok lek"zdsnek rmt
1ejleszti a fantzijt, seg&t megfigyelni, megismerni a felnttek lett.
Azrt jtszik, mert jlesik neki, mert rmt leli benne, mert sajt jtkval sajt vgyait,
trekvseit vals&tja meg.
2ltalban az jonnan megszerzett kszsg vagy frissen tlt lmny jelenik meg jtkknt. $bbl
kvetkezik, hogy az egyes gyermekek jtka teljesen k"lnbz lehet, mivel fejldsmenet"k,
ta!asztalataik, t#dsanyag#k is egynileg k"lnbz.
Jtkfejlds csecsemkorban. A manipulci fejldse. A jtk s az rtelmi-, rzelmi fejlds
sszef!ggsei.
Az jsz"ltt %sak ritkn s %sak msod!er%ekig figyel, a 3.4 hetes azonban mr a lassan mozg
trgyakat kveti tekintetvel, rgz&ti a fl hajl ar%ot.
5.6 hna!os, amikor felfedezi a kezt, elszr vletlen"l, ksbb mr keresi tekintetvel.
7szreveszi a ka!%solatot a sajt kzmozgsa s keznek a trben elfoglalt helye kztt.
1elfedezi, hogy mozgatja a kezt, sok gyakorls #tn ezt mr irny&tani is t#dja. A
szenzomotoros koordin%iban az rzkels sszeka!%soldik a mozgssal, egysges rz"lett
alak#l. 8znzs kzben mr #tna ford#l, felvltva figyeli hol, az egyik, hol a msik kezt, beszl
hozz, nevet r, kzel&ti, tvol&tja, a kezbe akadt trggyal egy"tt nzegeti.
a mani!#l%i eltt a szem.kz koordin%in k&v"l meg kall mg tan#lnia a trgyakrt nylni s azt
megfogni. $z nem azonos az jsz"ltt fogrefle9vel. 8b. 3 hna!os, amikor a kiszemelt trgyrt
nyl, rintgeti, majd fokozatosan idom#l a fogsa a trgy alakjhoz. A h"vely#jjt %sak : hna!os
korban t#dja o!!onlni. $lengedni is meg kell tan#lnia, sokszor vletlenszer+en ejti %sak el a
trgyat, az elengeds is hossz gyakorls eredmnye.
mani!#l%i minden olyan tevkenysg, trggyal val foglalatoskods, amely kzben figyeli azt,
amit %sinl. 8b.3 hna!os korban kezddik, ;<.;5 hna!os korra teljesedik ki, s fokozatosan ;,4
ves korra megsz+nik nll jellege, be!"l bonyol#ltabb m+veletekbe.
$gytrgyas 5. negyedvben rintgeti, markolja, nyomkodja, szjba veszi. A 6. negyedvben
forgatja, ala!on mozgatja, egyik kezbl tveszi a msikba, ala!hoz "tgeti, se!r.srol
mozgsokat vgez vele, ellki. 0sik kezvel "tgeti, ll&tgatja, felbor&tja, billegteti, kt keze kztt
forgatja. $kkor gyakori, hogy mr kt trgy van a kezben, de k"ln mani!#ll vel"k.
8ttrgyas a negyedik negyedvben jelenik meg, sszerinti, ssze"tgeti ket, szereti, ha
hangot is adnak. 8isebb trgyat a nagyobba beletesz, vagy rtesz, az egyformkat egymsba
rakja. =yakori, hogy egy"tt rzza ket, kibor&tja, jra sszeszedegeti. $leinte %sak kett, majd tbb
trgyat rak egymsba, egyms mell, elkezd egyforma trgyakat gy+jtgetni. $zeket rendszerezi,
sorbarendezi, innen szrevtlen"l megy t !&tsbe ez a tevkenysg.
Jtk kzben tevkeny, kielg&ti mozgs. s %selekvsvgyt, gazdag&tja ismereteit,
ta!asztalatait, a vilg megismersnek egyik eszkze a jtk. 0egismeri a kr"ltte lev trgyak
t#lajdonsgait, s azt is, hogy mit t#d vel"k %sinlni. 8zben gyakorolja az jonnan elsajt&tott
mozgsformkat, tevkenysgmdokat. 7rdekldst kvetve egyre hosszabb ideig lekti a
figyelmt, megtan#l komolyan tevkenykedni. $lre elk!zeli a tevkenysgmdot, megtan#l
tervezni, ezt megvals&tani. 0egismeri a nehzsgek lek"zdsnek rmt is.
a jtk ad lehetsget a fesz"ltsgek feloldsra, fejleszti a fantzijt, seg&t megfigyelni,
megismerni a felnttek lett. Azrt jtszik, mert jlesik neki, mert jtkval sajt vgyait,
trekvseit vals&tja meg. A jtk bels ksztetsbl fakad, rmet nyjt tevkenysg,
lnyeghez hozztartozik az nkntessg, a szabadonvlaszts.
$zen a ter"leten is nagyon fontos, hogy kom!etensnek rezhesse magt, !aran%sra senki nem
t#d tevkenyen jtszani.
>sak a magt biztonsgban rz gyermek, akinek az ala!vet sz"ksgleteit kielg&tettk, %sak az
t#d nfeledten jtszani.
A manipulci fejldst elseg"t jtkok, a megfelel jtkkszlet ki#lasztsa, s
folyamatos #ltoztatsa a csoport tagjainak egyni rdekldst, fejlettsgt figyelembe ##e.
A mani!#l%i sorn a gyakorls rme, valamint az ?n %sinlom rme? jellemz az els vre. A
%se%sem lvezi, hogy zajt t#d kelteni, hogy az elidzett vltozs az %selekvsnek az
eredmnye. Az rzkels, ar%mozgs, a figyelem az rdeklds fejldsnek eredmnyeknt az
egy trggyal val tevkenykedst kveti a kt trggyal val mani!#l%i.
0ani!#l%is jtkok . jtszkendk, frott&r labdk, %srgk, rgkk, !&tjtkok egyes elemei.
montess#ori korongok, hord.ko%kasor elemek, homokozformk, "reges jtkok . vdrk,tlak
kosarak
Jtkkszlet a jtkok kivlasztsnl, a jtkkszlet sszell&tsnl a gondoz az albbi
szem!ontokat kell figyelembe vennie.
A jtk kivlasztsnl figyelembe vessz"k a %se%sem rdekldst, ta!asztalhatj#k, hogy a
hem!ergben elhelyezett trgy azonnal felkelti rdekldst, de hossz idn t sz&vesen
foglalkozik #gyanazokkal a jtkokkal. 1ontos, hogy a gondozn t#dja, melyik jtkkal szokott a
leggyakrabban jtszani. Attl nem kell tartania, hogy a %se%sem hamar meg#n egy jtkeszkzt,
mindig felfedez rajta valami jat, a gyakori jtk %serlgetsre nin%s sz"ksg. @j jtkot akkor
%lszer+ a kzelbe tenni, ha a %se%sem jtkban olyan mani!#l%is formk jelennek meg,
amelynek gyakorlsra az j jtk k"lnsen alkalmas. )l. ha a trgyat a fldhz "tgeti, akkor
helyes olyan eszkzt adni, ami ms hangot ad. 1eladata a gondoznak az is, hogy azokat a
jtkokat, amelyekkel mr hosszabb ideje nem jtszanak kivonja. a %so!ortszoba 'ti!eg
nagy%so!ort( berendezse olyan legyen, hogy a k"lnbz jtktevkenysgek jl elk"ln"ljenek
egymstl.
$legend hely lljon a gyermek rendelkezsre, egymst ne zavarjk, a jtkokat nyitott
!ol%okon, a gyermek szmra elrhet helyen, magassgban gy kell elhelyezni, hogy
figyelemfelkelt legyen. 7!&tjtkokat fajtnknt nagy mret+ trolkosarakban. A fokozott felntti
fel"gyeletet ignyl jtkokat a jtk!ol% fels rszeiben helyezz"k el. A fantziajtkokhoz
%lszer+ jtksarkot kialak&tani. A gyermek rdekldst figyelembe vve idnknt %serlj"k a
jtkokat. $gy olyan jtkflesget, mellyel mr ritkn jtszanak a gyermekek, tmenetileg el is
tehet"nk. A gy+jtgetsi idszakban ' ; ves kor(, nagyon lnyeges a jtk mennyisgnek
figyelembe vtele. >se%semkorban elg, ha 6.3 jtkot tall maga kr"l, elrhet tvolsgban.
1l ves kor kr"l mr tbbflek!!en foglalkozik a trgyakkal, gyermekenknt A.B trgy %lszer+.
A harmadik negyedvben vltozatosan jtszanak, ennek ellenre gyermekenknt A.B jtknl
tbb mg nem kell, a tbbtrgyas mani!#l%i kezdetig. 0ajd egyre tbb rakodni val elemre
lesz sz"ksg a negyedik egyedvben.
Jtkfejlds kisgyermekkorban. Az p"t-, utnz-, szimbolikus jtkok, alkot jtkok.
Az !&t.konstr#l jtk megala!ozja a gy+jtgets, egyforma jtkok gy+jtse, rendezgetse,
rendszerezse. $leinte %sak kt trgyat rak egymsra, egyms mell. $z mr !&tsi elemeket is
tartalmaz, a gy+jtgets szrevtlen"l megy t !&tsbe. 1elhasznlja azokat a mozd#latokat,
ismereteket, amelyeket a mani!#l%i sorn elsajt&tott.
Cdra felf+z, eleinte sz&nre, nagysgra tekintet nlk"l, ksbb valamilyen rendszer szerint.
-z&vesen f+z fagyngyt, a gy+jtgetett fako%kbl !&t.
A gyermekek a ko%kkkal elszr nem felfel, hanem s&kban kezdenek el !&teni, ezrt az
!&tshez sok hely kell.
Az !&t.alkot jtk f ind&tka, hogy akt&van befolysolja a tevkenysge trgyt, azt alak&tva
jat hozzon ltre. >selekvseiben egyszerre inkbb a trgy lesz lnyeges, ez vezrli a
tevkenysgt. 1elfedez elemi sszef"ggseket, ok.okozati viszonyokat, lehetv vlik a
trgyakkal val %selekvs mlyebb sszef"ggseinek feltrsa.
Az alkot jtk sorn a gyermek elsajt&tja a trgyakkal val anyagszer+ s az anyagnak
megfelel bnsmdot. $hhez nagyon j eszkzk a s.lisztgy#rma, az agyag, a festk, a %er#za,
zs&rkrta. ,agyon fontos azoknak az anyagoknak a megismerse s ta!asztalsa, amelyek
fokozott odafigyelst ignyelnek a felntt rszrl, ilyenek a k"lnbz termsek 'bab, k#kori%a(,
de alkotsra ad lehetsget a falevl ragasztsa, gy+jtgetse, vlogatsa is.
;,4.5 ves kor kr"l jelenik meg a szimbolik#s jtk, amelyet az #tnzs s a k!zetek
megjelense a gondolkodsban tesz lehetv. 7rzkszervi mozgsos smt megismtel elszr
anlk"l, hogy az ingert kelt trgy jelen lenne 'nin%s !rnja, mgis lefekszik s gy %sinl mintha
al#dna(. Azt, hogy mi a jtk tartalma a gyermek dnti el, elszr a sajt %selekvseit k!es trgy
nlk"l lejtszani, ksbb a sajt %selekvseit mssal, trggyal vgezteti el 'babt, felnttet etet(.
0agasabb fokozat, amikor ms szemlynl ltott viselkedst #tnoz 'gy %sinl, mintha jsgot
olvasna(, majd ezt a %selekvst mssal is el t#dja vgeztetni 'a baba olvas jsgot(.
A fejlds sorn k"lnbz kombin%ikat is tall#nk
$gyszer+ kombin%i a teljes m+veletet kim#nklja, lejtssza. 1antziajtkban szimbolik#s
k!zetekkel ismtli meg minden lmnyt.
A kiegyenl&t.kom!enz%is kombin%i a valsg jav&tsra szolgl. A v&zzel nem engedik
jtszani, "res tllal %sinlja.
A fesz"ltsgeket felszmol kombin%i k&nos, kellemetlen jeleneteket, helyzeteket a szimbolik#s
tttek tjn tli, feldolgozza.
A szere!jtk teht ;,4.5 ves kor kr"l kezddik az #tnz.szimbolik#s jtkkal, vods korra
teljesedik ki. $leinte kevs elembl ll, a trgyakat aszerint hasznlja, hogy mit jelent szmra
'gy tesz, mintha vezetn az a#tt, sajt maga szemlyes&ti meg a trgyakat, majd szemlyeket,
babt altat(. -z&vesen #tnozza, ami rzelmileg kzel ll hozz, olyan szeretne lenni, mint a
nagyok. $gy alkalmasnak vlt helyzet vagy trgy ind&tja meg , majd a ksbbiekben mr elre
kigondolt helyzethez keres trgyat. A gyermekek eleinte %sak egyms mellett jtszanak, ksbb
ez kzs tevkenysgbe megy t. A szere!ek ebben a kor%so!ortban nin%senek elhatrolva,
szere!et %serlhetnek, s+r+n %serlik is.
A gondozn feladatai a gyermek jtkte#kenysgnek kibontakozsban s a jtkked#
fenntartsban. A gyermek jtkkszlete sszell"tsnak szempontjai.
Az elmly"lt jtktevkenysg felttele, hogy a gondozn minden esetben olyan kr"lmnyeket
teremtsen, amely lehetsget ad az akt&v, tartalmas, tevkeny jtkra.
Diztos&tja a gyermek j testi kzrzett, a j rzelmi lla!ott, idben szreveszi a fradtsgt,
knyelmes r#hzatot ad a gyermekre, kialak&tja a j szemlyes ka!%solatot, vdettsget,
ny#galmat biztos&t, a helyes szo%ilis szablyokat kialak&tja, kornak s fejlettsgnek megfelel
jtkeszkzket k&nlja, bsges idt biztos&t a jtktevkenysgre, elegend helyet biztos&t a
tevkenysghez.
,agyon fontos, hogy a gyermekeket hozzseg&tse ahhoz, hogy nllan, elmly"lten s
tartalmasan t#djanak tevkenykedni, a bels ind&tkaiknak eleget t#djanak tenni.
a gyermekek nem talljk fel mag#kat, ha nem tallnak jtkeszkzket. A gondozn a
gyermekeket ismerve olyan jtkeszkzket ksz&t ssze, ami felkelti a gyermekek rdekldst,
k&vn%sisgt, a tevkenysgre sztnzi ket.
)edaggiai s egszsg"gyi szem!ontok a jtkeszkzkkel ka!%solatban.
8omolyan veszi a jtkt a gyermeknek, ter"lett tiszteletben tartja. /a !&t kiker"li, elfogadja a
szimbl#mait, biztat tekintettel ny#gtzza a jtkot.
)roblma, nehzsg esetn javaslatot, tletet ad, nem hagyja magra a gyermeket, megk&mli a
felesleges k#dar%oktl.
A tevkenysg elismerse, az odafigyels sztnzleg hat a gyermek jtkra.
,em #tas&tja vissza a gyermek kezdemnyezst, de nem is veszi t a vezet szere!et. $z az
egy"ttjtszs ne a gondoznt szrakoztassa.
Az tletadsa ne legyen bonyol#lt, olyant tan%soljon, amit a gyermek mr ismer, vagy mr
%sinlta.
a fogs, elengeds gyakorlshoz %lszer+ olyan trgyakat adni, amelyek k"lnbz, nem nehz
anyagbl ksz"ltek, az egytrgyas mani!#l%ihoz tollaslabda, %srgkeret, %srgk, m+anyag
tojstart, ln%os%srg, baba!&t elemek, lbr%s, frotirlabda. 'E%zy mdszertani levlF(
5.vben hasonl formj, nagysg, sz&n+ trgyakat vlogat#nk ssze, mg!edig sokat.
Eegyenek kz!mrt+ek is benne, legyenek "reges trgyak, amibe gy+jtgethet.
$lhelyezsnl soha ne legyen benne a megolds, ez vezet majd a konstr#lshoz.
0ozgsos jtkok dominlnak mg, fleg a nagy alak, tologats jtkszerek.
-zere!jtk kezdeti formjhoz babk, jtszkendk, takargats r#hk, ednyzet 'nem miniat+r
mret+F(.
6.vben !&t jtkok sszerakhat, sztszedhet, kirakhat. $gyre vezetbb lesz a szere!jtk,
ltztetshez kttt, knnyen feladhat.levehet r#hadarabok, ednyzet, sarkok 'fodrsz,
bolt,stb...(
A gyermek jtknak kibontakozsra leghelyesebb a demokratik#s nevelsi st&l#s, melynek
lnyege hogy a felntt elfogadan, !ozit&van viszony#l a gyerekhez, rzelmi biztonsgot nyjt
szmra, !artnerknt kezeli t. Gekintettel van a gyermek egynisgre, fejlettsgre, !illanatnyi
fizikai, rzelmi lla!otra, ignyeire. Hgyekszik minden helyzethez nllsgot biztos&tani. A
gyermek minden helyzetben rezze a felntt tmogat odafigyelst, t#dja, hogy brmikor
szm&that seg&tsgre. A felntt szere!e a gyermek jtktevkenysgben ketts
A felttelek megteremtse
,y#godt lgkr, elegend id s hely, megfelel jtkkszlet biztos&tsa. J a jtkkszlet, ha
megfelel a gyerek letkornak, fejlettsgnek s rdekldsnek, tbbfle tevkenysgre ad
lehetsget, vannak alkot konstr#l tevkenysghez, szere!jtkhoz, nagymozgzos
jtkeszkzk, aktivitsra, szabad vlasztsra mdot nyjtva rendszerezetten trolva.
Cszvtele a jtkban
)ozit&v jelenlt 'tmogat.megers&t.odafigyel(, kezdemnyezs, egy"ttjtszs, megers&ts,
seg&tsgnyjts a tevkenysghez, seg&tsgnyjts a konflikt#sok megoldshoz, tletads . j
tevkenysg lehetsgnek felk&nlsa, sszer+ s letszer+ viselkedsi szablyok kialak&tsa.
A felntt htrnyosan befolysolja a gyermek jtkt, ha
gyermek akarata ellenre k&vn rszt venni a jtkban,
olyan jtkot erltet, amihez a gyermeknek nin%s kedve,
kzs tevkenysg sorn sajt elk!zelseit erlteti a gyerekre,
az egy"ttjtszst direkt tan&tsi lehetsgnek tekinti,
a jtkot direkt nevelsi helyzetnek tekinti,
kioktatan viselkedik,
immel.mmal vesz rszt a jtkban,
kivtelez,
a jtokot mint feladatteljes&tst mins&ti,
a viselkedsvel azt kzvet&ti a gyereknek, hogy a tevkenysg folyamata
lnyegtelen, %sak annak eredmnye fontos igazn.
Enyeges a jtk befejezettsge, a ksbbi iskolai letre is kihat, a feladatok megoldst illeten.
A bl%sdei jtk ala!elvei
A jtkfejlds s ms f#nk%ik fejldse kztt szoros ka!%solat van.
A megfelel na!irend a lehet legtbb s leghosszabb jtkidt biztos&tja a szobban s az
#dvaron.
A jl kivlasztott jtkok lehetv teszik az esemnyek eljtszst.
Az a gyerek jtszik ny#godtan, aki biztonsgban rzi magt.
. Az elmly"lt, ny#godt jtk felttelei ny#godt lgkr. megfelel, ma9. ;5 fs %so!ort ltszm.
gondoz llandsga. szoba megfelel berendezse. jtknak megfelel elhelyezse. a gyerek
kornak megfelel fajtj s mennyisg+ jtk. az ntevkenysg s a szabad vlaszts
lehetsge. a gyermek fejldsnek s kreativitsnak tmogatsa. a felntt odafigyelse,
elismerse, tletads, egy"ttjtszs, a kzs tevkenysg sorn nyjtott, viselkedsi s
helyzetmegoldsi mintk.
A bl%sdben gyakori az egy"ttjtszs a trsakkal, fontos, hogy minden gyerek a sajt
rdekldsnek, egynisgnek, fejlettsgnek, ignyeinek megfelelen vehessen rszt ezekben
a tevkenysgekben, %s#!n a viselkedsi szablyok vonatkozsban legyenek azonosak az
elvrsok. Igy a gyerek tevkenysge okozta rme kiegsz"l az egy"ttessg lmnyvel. 1ontos
az egyms irnti rdeklds, figyelem s ta!intat felkeltse s fejlesztse, ms jtknak
tiszteletben tartsa. A gondoz ne szkbl irny&tson, a gyerek szintjnek megfelelen, mell "lve
a sznyegre.
Jtkkszlet a jtkok kivlasztsnl, a jtkkszlet sszell&tsnl a gondoz az albbi
szem!ontokat kell figyelembe vennie.
$gszsg"gyi szem!ontok
knnyen tiszt&that, ferttlen&thet legyen
balesetet ne okozzon, ne legyen trtt, ne essen szt darabjaira, les sarkai ne legyenek,
ne lgjon
hossz zsinron, ne legyen tl nehz.
)edaggiai szem!ontok
minden tevkenysgformhoz legyen megfelel jtkszer 'konstr#l, mani!#ll,
mozgsfejleszt(
jtk sz&ne, nagysga, formja keltse fel s tartsa bren a gyerek rdekldst.
tbb fajta tevkenysghez lehessen felhasznlni.
legyen ms nemzetek szoksait t"krz jtk
a nemek kztti egyenlsg elvnek betartsa 'lnyoknak is legyen a#t, fiknak is baba(.
A gondozn kz#etlen feladatai az p"t jtkokkal kapcsolatban. A jtkkszlet
ki#lasztsnak szempontjai. A gyermek jtkba #al felesleges bea#atkozs ked#eztlen
$atsa a gyermek spontn akti#itsra, s ezen kereszt!l a felntt$z f%zd dependens &f!gg'
#iszony kialakulsra.
Az !&ts, konstr#ls a harmadik vben rohamos fejldsnek ind#l. $hhez az sszerakhat,
sztsztedhet, kirakhat, !&tsre alkalmas jtkok gazdag vlasztkbl lehet mer&teni.
Gbb !&tanyagra s vlasztkos elemre van sz"ksg, ebben az letkorban mr nagyobbak az
!&tmnyek s bonyol#ltabbak.
itt is nagyon fontos a jtkeszkzk !edaggiai s egszsg"gyi kvetelmnyei.
Az !&tshez a szoros sszeilleszts+ eszkz nem j, a gyermek nem t#dja sztszedni, a felntt
seg&tsgre #talt.
0inden %so!ortban fontos, hogy legyen egy trzs jtkkszlet, amire mindig szm&that a
kisgyermek. $zt lehet kiegsz&teni a s!e%ilis fel"gyeletet ignyl tevkenysgekkel.
A kisgyermek szinte minden jtkot fel t#d hasznlni !&tsre 'vdrk, !oharak(. A ko%kkat
elszr nem felfel, hanem s&kba kezdi el !&teni. Az ;.5 vesnek B.;< darabnl nem kell tbb,
ehhez a tevkenysghez. A gabi.lego.korong!&t elnye, hogy sszeilleszts #tn viszonylag
stabilan egyben maradnak a gyorsan gyara!od tornyok.
Az !&tshez sok hely kell. Jgyeln"nk kell arra, hogy minden gyermeknek elegend helye s
jtkszere legyen.
A jtkba belemer"lt, nagyot s sz!et !&t gyermek rendszerint a trsa figyelmt is magra
vonja. Jgyeln"nk kell arra is, hogy ezt az elmly"lt tevkenysgt senki ne zavarja, egyms
!&tmnyeit ne romboljk szt.
=yakran adnak rtelmet annak, amit !&tettek, de az is elford#l, hogy %sak a szertegaz, sz!
formnak r"lnek. ,e k&vnj#k mindig az rtelmezst.
A gondosan elksz&tett, nllan levehet, elvehet jtkszerek fokozzk a gyermekek
jtkvgyt. Az !&t elemek ne egybemlesztve , sszekeveredve legyenek tlalva. Jtk kzben
is tbbszr ssze kell rendezz"k az elemeket.
A jtk seg&tse, a felntt szere!e sokat vltozott az idk sorn. Kolt olyan idszak, amikor a
na!irendbe ktszeri foglalkozs volt beiktatva, vodai mintra 'ktelez foglalkozsok sz&nek
bem#tatsa, az alma ismertetse(. 8telez volt, tematikja s anyaga adott volt. A gondozn
"temtervet ksz&tett, figyelme erre kon%entrldott, a gyermekek !assz&vak voltak. 8sbb a
foglalkozsok ktelez jellegt megsz"ntettk, de a mins&tsnl mg nagyon fontos volt a
gondozn nevel tevkenysge, amit a jtk sorn alkalmazott, ezrt ltalban mindenki t
rvezetett arra, hogy a foglalkozson rszt vegyen. $lnye, hogy enyhbb volt, hagyott idt a
beka!%soldsra. A gyermek itt is !assz&v befogad. A gondozn akkor rezte magt hitelesnek,
ha a gyermekek azt jtszottk, amit kitallt, az irny&tsa rejtettebb vlt, elvette a fantzijt a
gyermekeknek, leszegny&tette a jtkt, a jtktevkenysget kisajt&totta az oktats szmra.
Az, hogy a gyermek jtka sokkal gazdagabb, hogy nmagtl is t#d jtszani risi ellenllst
vltott ki a gondoznkbl 'testek a l tloldalra nagyon sokan(.
A gyermekek egy rsze valban nem t#d nllan jtszani, mert mr elvettk tle a jtk rmt,
msik rsz"k !edig mg nem illeszkedett be a bl%sdbe. $zrt nem hagyhat a gyermek
teljesen magra a jtktevkenysg sorn sem. -eg&teni kell abban, hogy magra talljon, hogy
mozgsignyt, t#dnivgyst kielg&thesse. 1okozatosan el kell rn"nk, hogy megtan#ljk a
jtkkal ka!%solatos viselkedsi szablyokat, a jtkok helyt, s azt is, hogy az egyes jtkokkal
mit tehet. Az egy"ttjtszsban az egyezkedsben 'ki mdos&tja a feltteleket, tevkenysget( a
gyermek jtssza a fszere!et. ,e vljon %sak szemlljv a tevkenysgnek, ne legyen a felntt
tevkenysgre #talva a jtk sorn. /a valamit m#tat#nk neki, %sak azokat a mozd#latokat,
amelyeket a felntt nlk"l maga is meg t#d ismtelni, sikerhez j#that ltala.
Az egszsges, j lla!otban lev gyerek brenlti idejnek nagy rszt akt&v
jtktevkenysggel tlti el. Gevkenysge a jtk k"lnbz formiban nyilvn#l meg ismerkedik
nmagval, mozgsval, %selekedeteinek hatsval, a kr"ltte lev jtkkal, trgyak.jtkok
sszehasonl&tst, alkotst. A konstr#ls mr nem nmagrt val, hanem valamilyen %llal kezd
!&teni a gyerek, !l. ker&tst, !arkolt. $bben az idszakban a gyermek sokat beszl, sok krdst
tesz fel a gondoznnek, &gy fontos a gondozn biztonsgot nyjt tmasza, odafigyelse, a krt
seg&tsgre val beka!%soldsa. A gondozn tletet adhat, inform%it nyjthat, megers&tst
adhat 'verblis.nonverblis formban(, egy"ttjtszhat a gyerekkel. A jtkszerekkel ka!%solatban
szmos teendje van a gondoznnek. A %se%semknl "gyelni kell, hogy a jtkot egyenletesen
elosztva legyenek a jtszter"leten. A jtkot mrete, slya, alakja olyan legyen, hogy ha a
%se%sem rj#k fekszik, v. ha magra ejti, ne legyen szmra fjdalmas, semmi k! sem lehet
olyan, amit lenyelhet, nem adhatk szrmellatok, hajas babk. Az ala!jtkokbl minden
gyereknek j#sson kend, baba, meseknyv, labdk, mozgsfejlesztk.
>se%semnek adhat %srg fa.m+anyag, rgkk, montess#ori korongok, hord.ko%ka sor,
homokozformk, te9tilfig#rk, "reges jtkok vdrk, tlak, kosarak. 0ozgsfejleszt labda,
msz!rna, szg#mi. 8nyvek kemnyla!, egy brs, m+anyag, te9til.
Gi!egkorak jtkai a nagymret+ jtkokon k&v"l minden gyermek j#sson azonos t&!#s 'baba,
ma%k, a#t, labda( a gy+jtgetsre alkalmas jtkflesgbl a %so!ortltszm 6.3.szerese
sz"ksges. . konstr#l d#bl leg, =abi !&t, montess#ori korong, babi logi, !ohr.hord sor,
formakirakk, f+zhet fa gyngy.. hzogathat, tologathat eszkzk vonatok, a#tk.. "reges
kosarak, tlak, tali%ska, vdr. #tnz jtkok %sszk, tnyrok, kanalak, babk, ma%ik, takark,
szatyrok, szerszmok, kzlekedsi eszkzk. . homokoz vdrk, la!tok, homokozformk,
szitk. alkotjtk zs&rkrta, %er#za, gy#rma. knyvek kemnyla!, le!orell
,agy%so!ortos gyerek jtkai !&t jtk vltozatos !&t jtkok,
kisebb mret+ !l. leg. szere!jtk kellkei hasznlati eszkzk,
felntt trgyainak kismret+ msai lbasak, tnyrok, !oharak, szitk, sz+rk, szerszmok,
se!r+k, egyes foglalkozsok jellegzetes eszkzei orvosi tska, fodrszkellk, babar#hk,
takark, babako%si, gy"ml%sk, zldsgek, flakonok, dobozok..
nagymozgsos jtk a#tk, dm!erek, motorok, tri%ikli, mszka, %sszda, libikka, labdk.
alkot jtk zs&rkrta, %er#za, festk, krta, iskolatbla, gy#rma, oll, !a!&rok, termszetes
anyagok, mgnestbla.
logikai jtkok k!kirak, k!es lott, krtyk.
bbok keszty+. s #jjbbok. hangszerek dob, 9ilo!hon, %intnyr. knyvek !#ha
k!esknyvek
A szobban szabadon jtsz gyermekek szmra a legjobb megolds, ha a jtkokat knnyen
elrhet 'szmra( helyen, nyitott !ol%on trolj#k, &gy az nll vlaszts lehetsgt biztos&tj#k
szmra. Az !&tjtkokat fajtnknt, nagymret+ trlkosarakban, az a!r, fokozott gondozi
fel"gyeletet ignyl jtkokat magasabb !ol%okra helyezz"k. 1ontos a jtksarok kialak&tsa.
A gondozn kzvetlen"l is seg&tsgre lehet a jtsz vagy a jtkban megtor!ant gyereknek. /a
a gondozn szreveszi, tekintetvel, biztat szavaival ny#gtzza a gyerek tevkenysgt, ezzel
is tmogatja, seg&ti a jtkt. Amikor m+anyag !ohrbl tornyot !&t gyerek mell jabb ?adag?
!oharat helyez el, amikor a ma%it lefektet s takart keres gyereknek tan%sot ad, ezzel is
seg&ti a gyerek jtkt, kifejezi helyeslst, tmogatst. Enyeges ha a gyerek
kezdemnyezsre beka!%soldik a jtkba a gondozn, ha elfogadja a felk&nlt szimbolik#s
?kvt?, ha a felk&nlt ?kin%set? megrzsre elfogadja, mindezzel kifejezsre j#ttatja a gyerek
szmra, hogy is r"l a jtknak, rti, tmogatja. Amikor a gondozn beka!%soldik a gyerek
jtkba, termszetesen mindig "gyelnie kell arra, hogy ne legyen a jtk fszere!lje,
!a!#%sknt viselkedjen. 1ontos az idbeli visszal!s.
Le!endens 'f"gg( amikor a gyerek nem t#d jtktevkenysget kezdemnyezni a sz"l
irny&tsa nlk"l.
A gondozn feladatai az alkot- s szimbolikus jtkkal kapcsolatban, a megfelel jtkszerek
s egyb eszkzk ki#lasztsnak szempontjai, a jtkba a#atkozs kritikja, a gyermekkel
#al egy!ttjtszs le$etsgei.
Az egszsges, j lla!otban lv gyermek brenlti ideje nagy rszt jtkkal tlti. Jtkra
kszteti ltalban aktivitsa s mozgsvgya, k&vn%sisg, rdekldse nmaga s krnyezete
irnt, az alkots rm a kellemes lmnyek jralsnek vgya, a kielg&tetlen vgyak
megvals&tsa, flelmek, ind#latok levezetsre szolgl. A harmadik vre jellemz az alkot jtk,
mely sorn a gyermekek sokfle anyaggal ismerkedhetnek meg kreativits#k kibontakozhat.
1elfedezik az anyagok sajtossgai mellett az brzols lehetsgt, rmt. 0egjelennek az
emberrajzok, a gy#rmbl val formzsok. A gondozn feladata a megfelel jtkeszkzk
kivlasztsa, illetve az eszkzk helyes hasznlatnak megm#tatsa ' nem azt m#tatja meg, hogy
milyen alakzatot rajzoljon, hanem hogy hogyan fogja meg a %er#zt, hogy mg szebbre
siker"ljn(.
Alkot eszkzei zs&rkrta, %er#za, festk, iskolatbla, krta, gy#rma, oll, !a!&rok, termszetes
anyagok 'falevl, gesztenye, toboz( mozaik, mgnestbla.
-zimbolik#s jtk kialak#lsa a msodik vre jellemz. A szimbolik#s jtk eszkzei Andi. %si
!&t, #tnz jtkok . %sszk, kanalak, !oharak.
A gondozn szere!e a gyermek jtkban a demokratik#s nevelsi st&l#st %lszer+ alkalmazni,
melynek lnyege, hogy a felntt elfogadan, !ozit&van viszony#l a gyermekhez, rzelmi
biztonsgot nyjt szmra, !artnerknt kezeli t. Gekintettel van a gyermek egynisgre,
fejlettsgre, !illanatnyi fizikai s rzelmi lla!otra, ignyeire. 0inden helyzetben igyekszik a
gyermek kom!eten%ijnak, s ezen bel"l ignyeinek megfelel mrtk+ nllsgot biztos&tani. A
gyermek minden helyzetben rzi a felntt tmogat odafigyelst, t#dja, hogy brmikor szm&that
a seg&tsgre. A felntt szere!e ny#godt lgkr, elegend id.hely, megfelel jtkkszlet
biztos&tsa.
$gy"ttjtszs . rmet okoz a felnttnek, gyermeknek egyarnt, . mly&ti a ka!%solatot,.
lehetsget nyjt egyms jobb megismersre, . biztonsgot nyjt a gyermeknek, .
ta!asztalatszerzsi, tan#lsi lehetsge bv"lst jelenti.
A bl%sdei nevelsben szere!et kell jtszania a felnttnek a gyermekek jtkban, hiszen
odafigyelse, elismerse, esetenknt tletadsa, az egy"ttjtszs rme, a kzs tevkenysg
sorn nyjtott viselkedsi s helyzetmegoldsi mintk a fejlds fontos seg&ti. A felntt tmogat
odafigyelse, a gyermek !illanatnyi rzelmi lla!othoz, ignyhez s tevkenysghez igazod
rszvtele a jtkban kzvet&ti a gyermek szmra azt, hogy a felntt rzelmileg elfogadja a jtk
fontossgt. A gyermek szemlyisgfejldst !ozit&van befolysolja. 1ontos a szabad
tevkenysgvlaszts lehetsgnek biztos&tsa a gyermek ntevkenysgnek s
kreativitsnak tmogatsa.
Az egy"ttjtszs sorn "gyelnie kell a gondoznak arra, hogy ne legyen a jtk fszere!lje. A
felntt knnyen vezetv vlik, lnyeges a !artneri ka!%solat fenntartsa s az idbeli
visszal!s.
A jtktartalom, mint fesz!ltsgredukci az alkot-, szimbolikus jtk sorn.
A gyermek igen komolyan veszi a jtkt, de bizonyos kettsge van az tlsnek. Geljesen
beleli magt a jtkba, nagy gonddal eteti babjt, ijedten kiabl r arra aki bele akar l!ni a
?sznyeg.Dalatonba?, #gyanakkor !ontosan t#dja, hogy amit %sinl az jtk. Kalsz&n+ le!dne
meg a legjobban, ha a baba lenyeln az telt.
Jtka a t#datos ta!asztalatait s rzelemvilgt t"krzi, emellett azonban a t#dattalan vagy
flt#datos rzelmeit, konflikt#sait is. Igy annak a kisgyermeknek, aki semmi jelt nem adja a
nemrg sz"letett kistestvr irnti fltkenysgnek, megjelenhet a jtkban negat&v rzelme.
Jtkban gyakran #tnozza a %saldtagjait, az egsz felntt vilgot. A !a!a dolgozni megy, a
mama bevsrol, elk&sri a gyerekeket, el#taznak, st a %saldtagok nha veszekednek is. Az
ilyen folyamatos, gyakran visszatr jtkoknak az rmt az adja meg, hogy a gyermekek
belelik mag#kat a sz"lk mindenna!jaiba, jtk#kban naggy, felntt vlnak.
a jtksor lejtszsnak msik lehetsge, hogy levezetheti a konflikt#shordoz k&nos
lmnyeket. A sz"lk veszekedse be!"l a gyermek jtkba, ezltal jra s jra lejtssza,
kzben megszel&d&ti a hozz ta!ad ind#latokat.
2ltalnos jelensg, hogy a sok orvosi vizsglatot s injek%it elszenvedett gyermek nagyon szeret
orvosost jtszani, flelmeirt, kiszolgltatottsgrt, szenvedseirt kr!tolja a jtk, amiben
termszetesen az orvos akt&v szere!ben van, ad injek%it a babnak, mg vigasztalja is.
7rzelmi sz&nezettel tsztt emlkk!ek s+r+sdst, viselkedsi mintt s jtktartalmat k&nl a
sz"lk egyms irnti szeretetnek, gyengdsgnek eljtszsa is. $nnek is van bizonyos
fesz"ltsgtartalma a gyermekben. ,mi irigysg, fltkenysg l! fel s k&nos szmra. $zt
lejtszva a j rzsbe beleszvdtt negat&v rzsekkel keltett fesz"ltsgt vezeti le.
A flrertett magyarzat, a meg nem rtett rejtly is okozhat ind#lati fesz"ltsget a gyermekben. A
sz"letsrl, a glyamesrl alkotott k!zelett jtkhelyzetben konstr#lja. Grgyiv,
megfoghatv teszi a fantzijt. 'bkat.0rei( A jtk rme %skkenti az ismeretlentl val
szorongst.
A jtk sorn nagy mennyisg+ sikerlmnyhez is j#that. 7!&t, rajzol, fest, formz . amit kigondol
azt meg t#dja vals&tani. Cajzban szintn trgyiv teszi azt, ami szmra rthetetlen, nehezen
felfoghat. 8zben beszlgetve kimondhat sok bizonytalan krdst, gondolatot.
$zeket a felnttnek nagyon komolyan kell vennie, s a lehet legegyszer+bb, legrthetbb
vlaszokat kell adnia. 0indez nagymrtkben seg&ti, hogy fesz"ltsgeit feldolgozza, kijtssza.
>so!ortban jtk sorn ta!asztalhatja, hogy ezekkel a krdsekkel nem egyed"l van gondja.
Grsai jtkba beka!%soldva, szere!%serkkel jobban olddnak a felgy"lemlett fesz"ltsgei.
0indkt szere!et ki!rblhatja, a reak%ikat gyakorolhatja. $zzel a krnyez vilgot is sokkal
jobban megismeri, seg&ti alkalmazkodst.
A nyugtalan, az elmly!lt jtkra kptelen kisgyermekkel #al $elyes trds.
A kivlt ok lehet
az j krnyezet, az elvls az anytl, a %so!orttrsak jelenlte.
A jtk rmnek hinya nem tan#lt meg, nem tan#lhatott meg jtszani.
ersen korltoz, szablyoz sz"l, stb.
$gyni odafigyels, ta!intatosan lehet %sak rvezetni arra, hogy jtszani j. ,e a gondozn
jtszon helyette, mindig hagyja meg a befejez mozd#latot.
A minimlt %erebrlt d&szf#nk%is gyermekek nem t#dnak elmly"lten jtszani. 1igyelm"k
sztszrt, ismtelni nem t#dnak, a k#dar%ok hatsra agressz&vv vlhatnak.
,agy t"relmet ignyel, fontos, hogy egy inform%ival tbbet ne kzlj"nk, s az olyan jtkok
biztos&tsa amit kis l!senknt haladva lehet vgrehajtani, rvid ideig tartson, fontos a di%sret, a
!ozit&v megers&ts
G"nethordoz lehet, otthoni !roblmk kider&tse akkor a mi feladat#nk, ha ez az lla!ot tarts. A
gyermeki szorongs az elmly"lt jtk akadlya, a gondozn tmogatst ignyli, a trsas
jtkban ne zavarj#k, tmogass#k, ne #tas&ts#k.
1ontos az ok megkeresse, hogy ez tmeneti vagy tarts lla!ot.e. Eehet, hogy a httrben
nevelsi hiba van, ekkor lnyeges a sz"lktl val seg&tsgkrs, indirekt mdszer. A gyermeknl
fontos a jtk befejezsnek rzett kialak&tani. Enyeges a kevs jtk, kis l!sekben val
halads.
ne hasonl&tgass#k %so!orttrsaihoz, nem j, ha a trsak srelmeire, bnatra #tal#nk. Az
tevkenysgben kell . nagymozgsos, finommotorik#s, zenei, alkot, kreat&v . a !ozit&v#mot
felfedezn"nk, s ebben megers&teni minl tbbszr.
1elhasznlt irodalom
)ikler $mmi 'szerk.( ;:MB. Az egszsges %se%sem s gyermek fejldse s gondozsa 5.
kiad. ;.6 kt. D!. 0edi%ina. '$."gyi szakiskolk tanknyve(
Gardos Anna 'szerk.(. ;:B5. -zveggy+jtemny a %se%sem s kisgyermek szakgondoznk
rszre D!. $gszsg"gyi -zakdolgozk 8z!onti tovbbk!z Hntzete.
Gardos Anna Jegyzet a bl%sdei s %se%semotthoni gondoznk szmra. $gszsg"gyi
-zakdolgozk 8z!. Govbbk!z Hntzete, D!. ;:B5.
Kajda Ns#zsanna ,evels, !szi%holgia, k#ltra. Linasztia, D!. ;::3
>ole, 0. . >ole, -.C. 1ejldsllektan. Osiris, D#da!est, ;::M
)iaget, Jean -zimbl#mk!zs gyermekkorban. Ptnzs, jtk s lomQ a k! s brzolsa.
=ondolat, D!. ;:MB.
)ikler $mmi A szabad jtkrl. 0agyar )szi%holgiai -zemle, ;:B:.
8orint#s 0ihlyn Jtkfejlds az els 6 vben. Hn $gszsgnevelsi feladatok a %se%sem.
s gyermek.egszsg"gyi elltsban. 'szerk. Krb&r Dla( OO8, D!. ;:BM.
8orint#s 0ihlyn.,yitrai 2gnes.Czsa J#dit Jtk a bl%sdben. 0dszertani levl