Está en la página 1de 1

“Un món de sons” ‐ Activitats d’ampliació  

 Llenguatge musical ‐ Cicle superior de primària 
NOM I COGNOMS: ....................................................................... CURS: .............  DATA: ........................ 

 
      COMENÇAMENTS TÈTICS I ANACRÚSICS 

   TÈTIC 
 

 
ANACRÚSIC 
 

Entra en el web: http://usuarios.lycos.es/nadalescatalanes/ 

Escolta les nadales que s’indica tenen un començament tètic o anacrúsic: 
 

La pastora Caterina      Benvingut   

A Betlem  
    El rabadà   
me’n vull anar 

Fum fum fum      El dimoni escuat   

Allà dalt de la 
    El trineu   
muntanya 

Allà en un pessebre      Estant a la cambra