Está en la página 1de 2

La can de lestiu 2014 de TV3

http://pepetimarieta.com/estiutv3
CORRE L'ESTIU
(Pepet i Marieta)
Uo, ioio,
uo io io, bis
uo io, io, ioioioioio
Corre l'estiu que tota cuca viu,
que corre la patan!a que per tot arreu s'escampa.
corre l'estiu que tota cuca viu,
mil faldes i un escot volen fer la cantonada.
Corre l'estiu que tota cuca viu,
i un sol ben matiner sestn damunt l'arena.
Corre lestiu eh eh eh eh
!os queda tan per fer, tu tria i remena.
Uo, ioio,
uo io io, bis
uo io, io, ioioioioio
Corre l'estiu que tota cuca viu,
les n"vies van de blanc, los #oves de ressaca.
Corre lestiu que tota cuca viu,
la iaia trau $elats, per tota la mainada,
corre l'estiu que tota cuca viu,
i un sol ben matiner sestn damunt larena,
corre lestiu, eh eh
!os queda tant per fer, tu tria i remena
"ontserrat #ertran
Escolta la can%&
Llegeix la lletra
Busca les dites, els refranys i
les frases fetes i interpreta'les.
Escolta b la can%&.
Hi trobes difer(ncies entre la
teva manera de parlar i la dels
cantants?
Quines?
Quin creus que s el motiu?
La can de lestiu 2014 de TV3
http://pepetimarieta.com/estiutv3
Uo, ioio,
uo io io, bis
uo io, io, ioioioioio
Corre lestiu que tota cuca viu,
Can)etes a la mar, revetlles a la pla%a.
Corre lestiu que tota cuca viu,
onades de passi&, amors de matinada,
corre l'estiu que tota cuca viu,
i un sol ben matiner, sestn damunt larena,
corre lestiu, eh eh
!os queda tant per fer, tu tria i remena.
* ai !arrot$n, i ai !arrotan
* a la vera, vera, vera de +ant ,oan. -is
.emena la moreneta, la viuda i el capell/,
les iaies a la fresqueta amb la can)eta i el $ranit0at.
* ai !arrot$n, i ai !arrotan -is
* a la vera, vera, vera de +ant ,oan.
Uo, ioio,
uo io io, bis
uo io, io, ioioioioio
"ontserrat #ertran
Busca informaci& del grup: qui
s&n, don s&n, la seva obra...
Quin ritme musical t aquesta
can%&?