Está en la página 1de 3

Ekologija

1. r-K atrankos teorija ekologijos teorija, nusakanti dvi skirtingas gyv organizm dauginimosi
strategijas, kurios prie tam tikr slyg utikrina optimal tam tikros ries skaitlingum.
1.1.Palyginkite r ir K strategus bei pateikit po vien atstov.
Ypatyb r strategai K strategai
Dydis
Palikuoni skaiius
Brendimo laikotarpis
Gyvenimo trukm
Dauginimosi danis
Igyvenamumo
(survivorship) kreivs tipas

Organizm pavyzdiai
1.2. Kokia gyvenimo strategija yra naudinga nestabilioje aplinkoje? Kodl?
2. Atlikite uduotis apie aplinkos tar. Lentel emiau rodo vieneri met ilgio aplinkos taros
tyrimo rezultatus apylinkje, netoli miesto.
2.1. I lentels duomen nustatykite, kada smogo koncentracija buvo didiausia.
2.2. Nupiekite du grafikus ir apibdinkite, kaip susij:
a) Vidutin smogo koncentracija ir vidutin sieros dioksido koncentracija;
b) Vidutin sieros dioksido koncentracija ir kvpavimo tak lig atvej skaiius
2.3. vardinkite TRIS kvpavimo tak ligas, sukeltas oro taros.
2.4. Kokio pH lietus vadinamas rgiu ir kaip sieros dioksidas sukelia rgiuosius lietus? Kokie
kiti DU dioksidai sukelia rgiuosius lietus?

3.3. Atsivelgiant dauginimosi taktikas, buvo sukurti eksponentinis ir logistinis populiacij
gausjimo matematiniai modeliai. ioje uduotyje nagrinsite S-formos logistin augimo
model.
3.1.Barsuk Barsucus nerdaticus populiacija auga pagal logistinio augimo model. Aplinkos talpa
K=700. Kokiam populiacijos dydiui esant, populiacijos augimo greitis bus maksimalus?
Paaikinkit, kodl?
Laiko tarpas mnesiais Vidutin
smogo
koncentracija
(g/m
3
)
Vidutin sieros
dioksido koncentracija
(g/m
3
)
Kvpavimo tak lig
atvej skaiius
Sausis vasaris 9 5 12
Kovas- balandis 12 11 21
Gegu - birelis 21 17 32
Liepa rugpjtis 52 43 74
Rugsjis spalis 15 12 22
Lapkritis - gruodis 13 15 24
3.2. Tarkim Barsucus nerdaticus populiacijos maksimalus augimo greitis rm yra 0.75. Jei populiacija
gauss pagal logistin augimo model ir individ skaiius pasieks optimali aplinkos talpos tak,
kiek barsuk turi sumedioti vilkai, kad barsuk populiacijos augimo greitis ilikt maksimalus?
3.3. Ar sumediot barsuk skaiius bus didesnis, maesnis ar toks pat, jei:
a) maksimalus augimo greitis bt lygus 0.35?
b) K padids iki 1300?

4. Atsakykite emiau pateiktus klausimus.
4.1. Kuo skiriasi populiacijos tankis nuo populiacijos gausumo?
4.2. Kokios jgos takoja kiekvienos populiacijos augim?
4.3. Kas yra populiacijos biotinis potencialas ir kas gali trukdyti j realizuoti?
4.4. Kokios turi bti aplinkos slygos, kad populiacija gaust eksponentikai?
4.5. Su kokiomis aplinkos slygomis susijs aplinkos pasiprieinimas? Kokie abiotiniai ir biotiniai veiksniai
reguliuoja populiacijos dyd?
4.6. Kokios yra iskiriamos trys svarbiausios populiacij igyvenamumo (survivorship) kreivs?

5. Testines uduotis, pateiktas apaioje, atlikite
naudodamiesi grafiku deinje.
1. Kas atsitikt tariamos populiacijos
aplinkos talpai, jei mons vietovje
ikirst medius ir dl to populiacija
turt maiau maisto itekli ir
buveini:
A. Aplinkos talpa padidt
B. Aplinkos talpa nepasikeist
C. Aplinkos talpa sumat
2. Kuri raid grafike rodo populiacijos bsen, kai mirta tiek pat individ, kiek ir igyvena?
A. A C. C
B. B D. D
3. Kuri raid grafike rodo eksponentin augim?
A. A C. C
B. B D. D
4. K rodo raid M?
6. Testines uduotis, pateiktas apaioje, atlikite naudodamiesi grafiku.1. Kokios informacijos trksta grafike ir kur ta informacija turi bti parayta? X reikia X-a,
o Y reikia Y a.
A. Laikas: X ir Populiacijos dydis: Y
B. Aplinkos talpa: X ir Laikas: Y
C. Laikas: X ir Aplinkos talpa: Y
D. Populiacijos dydis: X ir Laikas: Y
2. Teisinga (T)/ Klaidinga (K): Itisin mlyna linija rodo plrn skaii populiacijoje, o
brknin alia grobio skaii.
3. Kuris i emiau pateikt teigini yra teisingas apie tak B grafike?
A. Abi populiacijos yra auganios.
B. Grobio populiacija auga, o plrn maja.
C. Grobio populiacija maja, o plrn auga.
D. Abi populiacijos yra majanios.