Está en la página 1de 1

Den strsta gruppen invandrare kom frn Sverige.

De utomnordiska invandrarna kom i


vgor frn olika lnder. Efter revolten 1956, hade en stor grupp ungerska flktingar
anlnt, greker kom som ar!etskraftsinvandrare under tidigt 6"#talet. En stor grupp kom p
6"#talet frn $ugoslavien, frmst kroater o%h ser!er. &anska mnga turkar kom p samma
stt fr att ska a!eten. 1'6( var kulmen i den period av kande avspnning o%h fredlig
tillv)t. *st o%h vst hll p att motas. + ,S- o%h England var sommaren 1'6( ./E
S,00E1 23 425E. 6ven skolreformerna hade i stort sett l%kas o%h !livit allmnt
a%%epterade. +!land presenterade .5 rentav reportage om s kallade samvetspengar.
.rolshet var fortfarande p!7uden som o!ligatorisk sikt i kulturde!atten. 196( +
S5E1+&E 8 -tt vara upplst fransk aristokrat vid mitten av 1(""#talet kan m7ligen ha
knts p liknande vis. 9rets kanske mest uppmrksammade de!att!ok 196( var DE:
2361D+&- 564361DE: av professorn i so%ialmedi%in &unnar +nghe o%h hans hustru
so%ionomen 0a7 ;ritt +nghe.
2423 <-40E
/an var helt odogmatisk.2 < var fdd i en !ankirfamil7. 0amman var frn 4ettland. /an
hade ftt studera till en ;a%helor of -rts i ,S- o%h sedan tagit en 7ur kand i Sverige./an
var 195= anstlld fr att a!eta med kontraspionage.+ verkligheten sg han som sagt
smpatisk ut o%h var en karismatisk talare. 0en i .5 han verkade arrogant. /,1
S>,44E DE. 5-1- 20 0-: 521E 2423 <-40E hette en tidstpisk !ok av
.orgn 4indgren.Den 1=mars installerades ?arlsson som statsminister. 2lof <almes
!egravning i Sto%kholms stadshus lrdagen den 15mars !lev en storslagen manifestation.
19'' l%kades +ngvar ?arlsson med ett ndrop vinna valet samma hst. 1eformen efter
199"@ genom en n teknik !lev ka!el#.5 allt vanligare. En annan form av kulturell
de%entralisering av statens infltande var skolans totala kommunalisering.9r 91 hade
nmligen so%ialdemokratin frlorat makten, + hsten samma r, inledde samtliga partier
p den na regeringens initiativ fr att reformera pensionssstemet.
Sven 2lof $oa%him <alme 19A( # 19'6 var en svenskt politiker. <alme var ledare fr det
svenska so%ialdemokratiska partiet. ,nder denna period var premirminister tv gnger.
/ans far hade hollndska anor. tervnde till Sverige, dr han !r7ade studera 7uridik vid
Sto%kholms universitet. valdes till ledamot i den svenska riksdagen, 1iksdagen. var
minister fr ut!ildning o%h forskning. +nternationellt var han knd fr@ ,S-@ s kritik om
5ietnamkrigetB kampan7 mot krnvapenB kritik av 3ran%oregimen i SpanienB mten med
3idel ?astroB < kvllen den A' fe!ruari 19'6, <alme o%h hans fru tervnde hem till fots
frn !iografen utan livvakt. + %entrala Sto%kholm, atta%kerades av en mrdare som skt
<alme till!aka p nra hll. <almes skottet var ddlig, o%h hans fru skadades av en andra
skotthll. <alme frdes till ett s7ukhus dr han ddfrklarades nsta dag. /ans fru
verlevde.