Está en la página 1de 4

CALENDARIO DE SETEMBRO

Curso 2013-20141-2 Exames da convocatoria extraordinaria de setembro
(BACHARELATO E ESA)
3 09:15 SESIÓNS DE AVALIACIÓN
11:30 PUBLICACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS
11:30-13:00 ATENCIÓN Ó ALUMNADO-REVISIÓN DAS
CUALIFICACIÓNS
13:00 ASINAR AS ACTAS
13:30 CLAUSTRO (aprobación dos criterios pedagóxicos para
a elaboración dos horarios dos alumnos e reparto de grupos e
materias por Departamentos e Seminarios)

4-5

Prazo oficial para as reclamacións de 2º de Bacharelato no
centro


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE
SETEMBRO


SESIÓNS DE AVALIACIÓN


MÉRCORES 3 de setembro de 2014


SALA DE REUNIÓNS


9:15 2ºA
9:30 2ºB
9:45 1ºA
10:00 1ºB
10:15 ESA 2A
10:30 ESA 2B
10:45 ESA 1


HORA
LUNS 1 MARTES 2
AULAS MATERIAS AULAS MATERIAS
9:00-10:30

A. 1
Lingua Galega II (2º BAC)

A. 1

Matemáticas II (2ºA)
Matemáticas aplicadas II (2ºB)
A. 14
Ciencias mundo contemporáneo
Bioloxía I
A.14
Pendentes Grego I
Grego I
11:00-12:30

A. 1
Pendentes Inglés I
Inglés I (1º BAC)

A. DEB Inglés II (2º BAC)
A. 16 Economía II (2º BAC) A. 1 Lingua Galega I
13:00-14:30
A. DEB
Pendentes Matemáticas Aplicadas I
Pendentes Matemáticas I
Matemáticas Aplicadas (1º BAC B)
Matemáticas I (1º BAC A)

A. 1
Lingua Castelá II ( 2º BAC)

A. 16
Latín I (1º BAC)
Latín II (2º BAC)

A.DEB
Filosofía e cidadanía (1ºBac)

16:00-17:30
A. 1

Pendentes de Lingua Castelá I
Lingua Castelá I (1º BAC)

A. 12 Grego II
A. 16 Economía I (1º BAC)
LAB Bioloxía 2º BAC
A. 1
Pendentes Física e Química
Física e Química (1º BAC)
A.16 Xeografía (2º BAC)
17:30-19:00
A. 16
Hª do Mundo Contemporáneo
(1º BAC)
A. 14 Antropoloxía (1º BAC)
A. 1 Historia da Filosofía (2º BAC) A. 16
Francés (1º BAC)
Francés (2º BAC)
19:30-21:00
A. 1 Historia de España (2º BAC) A. 14
Química (2º BAC)
Física (2º BAC)
PAV. Educación Física (1º BAC) A. 12 Historia da Arte (2ºBAC)
EXAMES BACHARELATO
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 2014
(Asignación de aulas)OS EXAMES DOS GRUPO DA ESA REALIZARANSE TODOS NA AULA 17


HORA LUNS 1 MARTES 2
17:30-18:30 Matemáticas ESA 1- ESA 2 Ciencias Naturais ESA 1- ESA 2
18:30-19:30 Lingua Galega ESA 1-ESA 2 Tecnoloxía ESA 1-ESA 2
19:30-20:30 Lingua Castelá ESA 1- ESA 2 Inglés ESA 1-ESA 2
20:30-21:30 CCSS ESA 1-ESA 2 Oferta Curricular ESA 2