Está en la página 1de 4

CALENDARIO DE SETEMBRO

Curso 2013-20141-2 Exames da convocatoria extraordinaria de setembro
(BACHARELATO E ESA)
3 09:15 SESINS DE AVALIACIN
11:30 PUBLICACIN DAS CUALIFICACINS
11:30-13:00 ATENCIN ALUMNADO-REVISIN DAS
CUALIFICACINS
13:00 ASINAR AS ACTAS
13:30 CLAUSTRO (aprobacin dos criterios pedagxicos para
a elaboracin dos horarios dos alumnos e reparto de grupos e
materias por Departamentos e Seminarios)

4-5

Prazo oficial para as reclamacins de 2 de Bacharelato no
centro


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE
SETEMBRO


SESINS DE AVALIACIN


MRCORES 3 de setembro de 2014


SALA DE REUNINS


9:15 2A
9:30 2B
9:45 1A
10:00 1B
10:15 ESA 2A
10:30 ESA 2B
10:45 ESA 1


HORA
LUNS 1 MARTES 2
AULAS MATERIAS AULAS MATERIAS
9:00-10:30

A. 1
Lingua Galega II (2 BAC)

A. 1

Matemticas II (2A)
Matemticas aplicadas II (2B)
A. 14
Ciencias mundo contemporneo
Bioloxa I
A.14
Pendentes Grego I
Grego I
11:00-12:30

A. 1
Pendentes Ingls I
Ingls I (1 BAC)

A. DEB Ingls II (2 BAC)
A. 16 Economa II (2 BAC) A. 1 Lingua Galega I
13:00-14:30
A. DEB
Pendentes Matemticas Aplicadas I
Pendentes Matemticas I
Matemticas Aplicadas (1 BAC B)
Matemticas I (1 BAC A)

A. 1
Lingua Castel II ( 2 BAC)

A. 16
Latn I (1 BAC)
Latn II (2 BAC)

A.DEB
Filosofa e cidadana (1Bac)

16:00-17:30
A. 1

Pendentes de Lingua Castel I
Lingua Castel I (1 BAC)

A. 12 Grego II
A. 16 Economa I (1 BAC)
LAB Bioloxa 2 BAC
A. 1
Pendentes Fsica e Qumica
Fsica e Qumica (1 BAC)
A.16 Xeografa (2 BAC)
17:30-19:00
A. 16
H do Mundo Contemporneo
(1 BAC)
A. 14 Antropoloxa (1 BAC)
A. 1 Historia da Filosofa (2 BAC) A. 16
Francs (1 BAC)
Francs (2 BAC)
19:30-21:00
A. 1 Historia de Espaa (2 BAC) A. 14
Qumica (2 BAC)
Fsica (2 BAC)
PAV. Educacin Fsica (1 BAC) A. 12 Historia da Arte (2BAC)
EXAMES BACHARELATO
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 2014
(Asignacin de aulas)OS EXAMES DOS GRUPO DA ESA REALIZARANSE TODOS NA AULA 17


HORA LUNS 1 MARTES 2
17:30-18:30 Matemticas ESA 1- ESA 2 Ciencias Naturais ESA 1- ESA 2
18:30-19:30 Lingua Galega ESA 1-ESA 2 Tecnoloxa ESA 1-ESA 2
19:30-20:30 Lingua Castel ESA 1- ESA 2 Ingls ESA 1-ESA 2
20:30-21:30 CCSS ESA 1-ESA 2 Oferta Curricular ESA 2