Está en la página 1de 44

2

In samenwerking met Davidsfonds / Eufoda


Conception et direction artistique / Concept en artistieke leiding /
Concept and artistic direction / Konzept und Knstlerische Leitung: Dirk Snellings
Enregistrement / Opname / Recording / Aufnahme :
Abdijkerk van Park, Heverlee - Belgium, 06 / 2009
Prise de son et montage / Digitale opname en montage /
Sound engineer and editing / Digitale Aufnahme und Montage: Jo Cops
Directeur de production / Producer / Produzent : Jrme Lejeune
Photo / Foto Capilla Flamenca : Miel Pieters
Portrait / Portret / Portrt Lassus (p.26) :
Anonymus, Bologna, Museo Bibliografico Musicale
(Photo Nimatallah/AKG-images)
CAPILLA FLAMENCA : www.capilla.be
Eufoda 1376
3
Roland de LASSUS
(1532-1594)
Bonjour mon cur
CAPILLA FLAMENCA
Marnix De Cat
contre-tnor / contratenor / counter-tenor / Kontratenor
Tore Denys
tnor / tenor / Tenor
Lieven Termont
baryton / bariton / barytone / Baryton
Dirk Snellings
basse / bas / bass / Bass
Jan Van Outryve
luth et cistre / luit en cister / lute and cister / Laute und Cister
Liam Fennelly, Thomas Baet, Piet Stryckers
viole de gambe / viola da gamba / viol / Gambe
Patrick Denecker
fltes bec / fluiten / recorders / Blockflten
4
Le matin : lamour naissant
Ochtend: ontluikende liefde
Morning : dawning love
Morgen: aufblhende Liebe

1. Bonjour mon cur 147 Roland de Lassus
2. Bonjour mon cur 115 Jean de Castro
3. Vive mon Dieu, mon Seigneur 107 Roland de Lassus
4. Bonjour mon cur 127 Bernhard Schmidt
5. O Herre Gott mein noth 108 Roland de Lassus
6. Bonjour mon cur 221 Andreas Pevernage
7. Passomezzo 335 Pierre Phalse

Le midi : lamour panou
Middag: uitbundige liefde
Afternoon: exuberant love
Mittag: strmische Liebe
8. Bont divine, vien et monstre 059 Roland de Lassus
9. O vin en vigne 340 Jean de Castro /
Roland de Lassus
10. Sauter, danser, faire les tours 051 Roland de Lassus
11. Het was een aerdich vrouken 157 Sebastiaen Vreedman *
12. Ick sach vrou venus burseken 222
13. Een meysken op een ryvierken sadt 051
14. Dessus le march dArras 224 Adrian Willaert /
Pierre Attaignant
15. Dessus le march dArras 140 Roland deLassus
5
Le soir : lamour ternel
Avond: eeuwige liefde
Evening : eternal love
Abend: ewige Liebe
16. Ardant Amour souvent me fait 219 Roland de Lassus
17. Zu aller stundt 222 Roland de Lassus
18. Ardant Amour t Dieu 249 Roland deLassus
19. La Nuict froide et sombre 145 Roland de Lassus
20. Du fons de ma pense 446 Roland de Lassus
21. Hola Caron nautonnier infernal 307 Roland de Lassus

La nuit : lamour sommeillant
Nacht: slapende liefde
Night : sleeping love
Nacht: schlafende Liebe
22. Doulce Mmoire 512 Pierre Sandrin
23. Missa Doulce Mmoire (Kyrie) 325 Roland de Lassus
24. Doulce Mmoire 247 Diego Ortiz
25. Doulce Mmoire 247 Albert de Rippe
26. Missa Doulce Mmoire (agnus Dei) 229 Roland de Lassus
27. Finy le bien : responce Doulce Mmoire 248 Pierre Certon

* Arrangement : Piet Stryckers
6
Bonjour mon cur:
kleinkunst van grote allure bij Lassus en zijn tijdgenoten
In oktober 1581 kreeg het Beierse hof in Mnchen het bezoek van de godsdiensthervormer Walram
Tummler, een rabiate Jezuet. Op aandringen van de Beierse hertog Wilhelm kwam hij uit Rome
over om de liturgische en daarmee verbonden muzikale gebruiken in de hofkerk aan een kritisch
onderzoek te onderwerpen. Tummler was kennelijk alleen vertrouwd met het pauselijk hof in Rome.
Hij keek dan ook verbaasd op dat de kapelmeester Orlandus Lassus en zijn trawanten gehuwd
waren (in tegenstelling tot de musici in Rome) en dat sommigen de godsdienstplechtigheden
bijwoonden eerder als militairen, met de degen omgord, dan als dienaren Gods. Lassus kreeg
bovendien een veeg uit de pan omdat hij onbetamelijke boeken op de markt bracht, waarmee
ongetwijfeld zijn al te profaan getinte, zelfs expliciet erotische Franse chansons bedoeld waren.
Hoewel Tummler in 1583 afdroop, was intussen de strenge contrareformatorische gedachte diep
doorgedrongen aan het Beierse hof. Vooral hertog Wilhelm zelf viel ten prooi aan een ziekelijk
godsdienstig fanatisme waarvoor ook zijn omgeving, noodgedwongen, niet ongevoelig kon blijven.
Hij kreeg toepasselijk de bijnaam pius (de vrome). Vanaf die jaren is er ook in Lassus oeuvre
een verschuiving merkbaar onder invloed van de religieuze sfeer aan het hof. In profane genres
als het Franse chanson en het Duitse lied maakte de humoristische en bijwijlen frivole toon plaats
voor een vaak moraliserende inhoud, zoals reecties over de vergankelijkheid van het bestaan. De
bekroning van Lassus late, door geestelijke waarden genspireerde productie was de grandioze
cyclus Italiaanse madrigali spirituali Lagrime di San Pietro (De boetetranen van Petrus), die
hij in zijn laatste levensjaar 1594 voltooide. De postume publicatie in 1595 was voorzien van een
opdracht aan de paus. Wellicht beschouwde Lassus deze berouwvolle identicatie met Petrus als
een vrijbrief voor de eeuwige zaligheid.
Lassus profane werken, vooral de Franse chansons en de Duitse liederen zijn inderdaad vaak
doordrongen van een aanstekelijke levensvreugde, met voor die tijd vanzelfsprekende, en
doorgaans onschuldige, zij het soms expliciete allusies op de lichamelijke liefde. Ook de wijn,
7
in de Duitse liederen soms het bier, vloeit op geregelde tijdstippen. Maar zelfs platvloerse en
volkse teksten, waarvan het potisch gehalte vaak bedenkelijk was, weet Lassus om te toveren
tot muzikale pareltjes. Verjnde pozie, zoals gedichten van Pierre de Ronsard, inspireerden hem
uiteraard nog meer tot het schrijven van meesterlijke miniaturen, die de tand des tijds probleemloos
hebben doorstaan. Zo slaagt hij er in Bonjour mon cur, een bijzonder verjnd liefdesgedicht
van de Ronsard, muzikaal te vertalen in een al even betoverend equivalent. De charme van de
lieijke verkleinwoorden, die verbonden zijn door het steeds herhaalde refrein bonjour, straalt van
de muziek af. Bij de inzet begroet de verliefde schroomvol zijn gezellin. De ritmische versnelling
vertolkt treffend de passionele affectie, de vertragingen daarentegen de ingehouden spanning. De
bedrieglijke eenvoud van het gedicht bulkt van de subtiele details let op de nale donderslag bij
heldere hemel: ma douce rebelle! Lassus chanson straalt evenzeer een directheid uit, die echter
constant wordt gekruid met melodische, ritmische en harmonische nesses die de grootmeester
verraden.
Voor de tijd van individualistische romantiek, die gericht was op de hoogste originaliteit, was een
muzikale compositie geen ongenaakbaar kunstwerk, dat als een soort heilig reliekschrijn moest
benaderd en gerespecteerd worden. Wat de componist aeverde was eerder n mogelijke versie,
waarop muzikale collegas en navolgers verder konden en mochten borduren. Drie praktijken
waren toen algemeen verspreid. Vooreerst de instrumentale bewerking van het vocale origineel, dat
zelf ook vaak gemengd vocaal-instrumentaal werd ten gehore gebracht. Bij de zuiver instrumentale
uitvoering liet de speler op luit, klavecimbel, viola da gamba, en andere bovendien zijn fantasie
de vrije loop door het toevoegen van zogenaamde diminuties, virtuoze, aan het instrument
aangepaste, improviserende versieringen die de melodie oplosten in kleinere notenwaarden. Zelfs
in vocale uitvoeringen was de zucht om te versieren ingeburgerd. De Engelse componist Peter
Philips, die in Brussel actief was, schreef een briljante versie voor klavier van Lassus Bonjour
mon cur.

Een tweede populaire praktijk was het vocale arrangement of de parodie. Hierbij diende het
origineel als uitgangspunt voor een nieuw werk, dat echter zijn inspiratiebron bewust en duidelijk
8
herkenbaar prijsgaf. Naar het voorbeeld van de antieken was de imitatio, de nabootsing van
bewonderde modellen, toentertijd een vanzelfsprekend, en zelfs prijzenswaardig esthetisch
principe. De imitatie betekende echter geen klakkeloze navolging, want die ging meestal gepaard
met een tweede, uit de oudheid overgeleverd principe, namelijk de aemulatio of de wedijver: het
streven om het model artistiek te overstijgen. Een schitterend voorbeeld hiervan is de achtstemmige
uitbreiding van Lassus origineel in Bonjour mon cur van Lassus Vlaamse tijdgenoot Andreas
Pevernage. Een andere tijdgenoot uit de Zuidnederlandse contreien, Jean de Castro, beperkte zich
tot een driestemmig arrangement, dat nu eens duidelijk refereert aan Lassus, dan weer eigen paden
bewandelt die de luisteraar doet afdwalen. Herkenning en verrassing gaan duidelijk hand in hand
in dit intrigerende repertoire.
Minder spectaculair, maar even courant was een derde praktijk, die van het contrafact. Bij een
contrafact wordt bij de muziek van een bestaande compositie de oorspronkelijke tekst vervangen door
een nieuwe. Meestal werd een profane tekst geruild voor een religieuze, zelden omgekeerd. Vooral
bij de Franse Hugenoten waren de chansons van Lassus zeer geliefd als religieuze contrafacten.
De muziek van Lassus vonden zij onovertroffen jammer echter dat de teksten zo werelds waren!
Een van de ferventste Franse protestanten die de teksten van Lassus chansons uitzuiverde was
een zekere Jean Pasquier, die in 1575 en 1576 twee delen contrafacten samenstelde. Zij verschenen
in La Rochelle, een toevluchstoord van de Franse protestanten. Met behoud van de muziek werd
Bonjour mon cur omgetoverd tot een gebed: Vive, mon Dieu, mon Seigneur soit gloire. Het
hoeft geen betoog dat in vele gevallen de meeste subtiliteiten van het origineel verloren gaan. Blijft
evenwel de prachtige muziek, zoals ook in het Duitse contrafact O Herre Gott, dat van katholieken
huize was en echter minder ophef maakte dan de Franse omzettingen.
De veelzijdigheid van Lassus binnen het genre chanson blijkt uit zijn rijk palet aan emotionele
schakeringen, die hij telkens weer weet aan te brengen, uiteraard afhankelijk van de aard van de
tekst. Speels en luchtig, soms met volkse inslag, zijn chansons als Dessus le march dArras,
op basis van een populair lied. Bij dergelijke eenvoudige melodien staat de componist voor de
uitdaging om de polyfone bewerking te doordringen van een kunstvolle toets, onder meer door
imitatieve verwerking. Lassus versie gaat terug op een vroegere bewerking van zijn landgenoot
9
Adriaan Willaert, de beroemde kapelmeester van San Marco in Veneti, maar ook hier gaat imitatio
gepaard met aemulatio: Lassus breidt de bezetting uit van vier tot zes stemmen. Een instrumentaal
arrangement van Willaerts versie publiceerde de Parijse uitgever Pierre Attaingnant, waarbij vooral
de slotformules van de afzonderlijke frasen zijn uitversierd. De teksten van sommige chansons
geven aanleiding tot een dansante uitwerking, zoals uiteraard in het pittige Sauter, danser, faire
les tours. De verwantschap met instrumentale dansliederen uit de verzameling van Sebastiaan
Vreedman spreekt voor zich.
Een loied ter ere van de wijn mocht niet ontbreken: O vin en vigne, een aanstekelijk staaltje van
ritmisch nesse. Ook dit lied inspireerde zowel Jean de Castro voor een driestemmige versie als
Pasquier voor een contrafact (Bont divine). Franse chansons dienden evenzeer als model voor
polyfone missen. Het eerder melancholische chanson Doulce Mmoire van Pierre Sandrin leende
zich uitstekend voor een ingetogen compositie, die in de liturgische dienst zeker niet misstond, al
was het model van profane komaf. Of dit en andere, zelfs luchtige, chansons gekozen werden om
een andere dan een louter muzikale reden, is niet bekend. Sandrins chanson was alvast erg populair,
zoals blijkt uit de talrijke instrumentale bewerkingen, onder meer voor luit (Albert de Ripe) en viola
da gamba (Diego Ortiz). Een sympathieke praktijk in de 16de eeuw was ook het componeren van
een muzikaal antwoord op een chanson van een collega: zo schreef Pierre Certon een responce
op Sandrins Doulce Mmoire: een soort briefchanson met tekstuele en muzikaal-stilistische
referenties (Certon citeert als laatste regel het beginvers van Doulce Mmoire).
Humor, melancholie, vreugde en verdriet in de liefde: Lassus emotionele en overeenkomstig
muzikale kleurenpalet is onuitputtelijk. Van intens liefdesleed getuigt het ontroerende chanson
Ardant amour souvent me fait, dat Pasquier niet ongepast vertaalde in Ardant amour t Dieu.
Liefdespijn klinkt door in het merkwaardige, achtstemmige Hola Caron, op tekst van Olivier de
Magny, een dubbelkorige dialogue tussen de bewaker van de onderwereld Charon en een ziel, die
stierf uit liefdesverdriet. Charon weigert de dode over de stroom de Styx zetten, want het is tegen
de wil van de goden iemand aan te nemen qui meurt damour! Lassus laat zich verleiden tot de
weergave van enkele op het Italiaanse madrigaal gente details, zoals het illustratieve melisme op
10
le passage fatal en de tempovertraging op de larmes aux yeux, genspireerd door het negatieve
affect van verdriet. Een meesterlijk voorbeeld van een echt Frans madrigaal is La Nuict froide et
sombre, op een gedicht van Joachim du Bellay, een briljante muzikale evocatie van de tegenstelling
tussen de donkere nacht en de ontluikende dag. De langzame, akkoordische voordracht in het lage
register, gekruid met schrijnende dissonanten, als weergave van de nacht, maakt plaats voor een
snellere beweging en een levendige contrapuntische schrijfwijze in de hoge tessituren wanneer de
nacht wijkt voor de dag.
Heden en verleden, moderniteit en traditie gaan bij Lassus hand in hand: naast actuele,
madrigalistische chansons knoopte hij ook aan bij het traditionele repertoire van het chanson
spirituelle, het religieuze lied, waarin bestaande melodien worden overgenomen. Ongetwijfeld was
Lassus geboeid door de hoogstaande literaire vertaling van de hand van Clment Marot van psalm
130, Du fons de ma pense. Naar aloud gebruik citeert hij in de tenor de melodie die de Hugenootse
componist Louys Bourgois erop schreef en omrankt die kunstig met drie contrapuntische partijen.
In zijn tijd was Lassus de veelzijdigste, beroemdste en de meest gemiteerde componist van Franse
chansons, niet alleen in de Nederlanden, maar ook in Frankrijk, waar de gezaghebbende Parijse
drukker Adrian le Roy, een persoonlijke vriend, zijn werk uitgaf. Zelfs de Franse koning Karel IX
was verzot op zijn chansons. Hij nodigde Lassus in 1571 uit aan zijn hof, wellicht met de intentie
hem van de Beierse hertog af te snoepen, zonder resultaat evenwel. De mooiste hulde kreeg Lassus
wellicht van de Franse Pliadedichter Pierre de Ronsard, die hem loofde als le plus que divin
Orlande, die al zijn voorgangers overtrof & se faisant la seule merveille de nostre temps. Ook
in onze tijd blijft zijn kunst een wonder, een wonder van charmerende lyriek, met geregeld een
dramatische of een humoristische toets die universeel blijft.
Ignace BOSSUYT
11
Bonjour mon cur :
Roland de Lassus, ses contemporains et leurs grandioses miniatures
En octobre 1581, la cour de Bavire Munich reut la visite du thologien Warlam Tummler, un
Jsuite des plus intransigeants qui arrivait de Rome linvitation empresse du duc Guillaume
de Bavire. Il sagissait, dirait-on aujourdhui, de raliser un audit des pratiques liturgiques et,
partant, musicales en usage la cour ducale. Tummler, le fait tait notoire, navait frquent
que la cour papale Rome ; il fut donc tonn de ce quil trouva Munich. Cest que le matre de
chapelle Roland de Lassus et ses sides taient maris (contrairement leurs collgues romains) ;
certains assistaient aux ofces en militaires, portant pe, davantage quen serviteurs de Dieu ; et
Lassus fut personnellement gratign pour avoir propag des ouvrages malsants par lesquels
il faut entendre ses recueils de chansons, bien trop profanes, voire explicitement rotiques.
Quand Tummler boucla ses valises en 1583, les svres penchants de la Contre-Rforme staient
profondment insmins dans la cour bavaroise. Le duc Guillaume, surtout, fut pris dun fanatisme
religieux aux contours pathologiques auquel son entourage ne put gure chapper et il reut
bientt, en le justiant pleinement, le qualicatif de pieux . Ds cette poque, on sent dans
luvre de Lassus un glissement provoqu par la religiosit de la cour. Dans les genres profanes
de la chanson franaise et allemande, le ton humoristique, parfois frivole, fait place un contenu
moralisateur, par exemple la rexion sur la fragilit de la destine humaine. Dans le cas de Lassus,
le couronnement de ces productions tardives, inspires par les valeurs spirituelles, sera le cycle
grandiose des madrigaux spirituels italiens Lagrime di San Pietro (Les Larmes de saint Pierre)
termin en 1594, lanne de sa mort. La publication posthume en 1595 portera une ddicace au pape.
Lassus avait-il considr comme un viatique vers la batitude ternelle cette plonge identicatrice
dans le repentir de saint Pierre ?
Il est vrai que les uvres profanes de Lassus, surtout ses chansons franaises et ses Lieder
allemands, avaient tmoign dune joie de vivre assez contagieuse, avec des allusions trs directes
pour lpoque gnralement innocentes, elles taient parfois bien explicites lamour charnel.
12
Le vin, ou la bire dans les chansons allemandes, ntait pas en reste. Lassus navait dailleurs
pas son pareil pour crer des perles musicales au dpart de textes dune platitude parfaite ou, du
moins, dallure trs populaire. Mais la posie rafne dun Pierre de Ronsard, pour ne citer que
lui, linspiraient encore davantage, et il en naissait des miniatures magistrales qui ont travers sans
difcult les ges. Ainsi, dans Bonjour mon cur, Lassus russit donner un pome damour
particulirement rafn de Ronsard une traduction musicale qui lui soit gale en perfection. Le
charme des sobriquets amoureux, sgrenant au l du refrain continu des bonjour, semble maner de
la musique elle-mme. Au dbut, le pote salue son aime avec timidit. Lacclration rythmique
exprime efcacement lagitation passionnelle qui soppose aux ralentissements retant la tension
intrieure contenue. Lapparente simplicit du pome regorge de dtails subtils ma douce
rebelle est un coup de tonnerre dans un ciel limpide ! La chanson de Lassus irradie elle aussi cette
expression directe, constamment agrmente de nesses mlodiques, rythmiques et harmoniques
qui trahissent une matrise consomme.
Avant que lon en arrive lindividualisme romantique, tout tendu quil sera vers la qute de
loriginalit la plus frappante, une composition musicale navait rien dune uvre dart
intouchable, de celles quil ne faut approcher quavec les gards dus une respectable relique.
Un compositeur proposait une version possible, dans laquelle ses collgues et ses successeurs
pouvaient ultrieurement piocher lenvi. Trois pratiques taient alors gnralises. La premire
tait la version instrumentale de loriginal vocal celui-ci tant du reste souvent entendu dans
des versions mixtes voix/instrument(s). Dans lexcution purement instrumentale, lexcutant au
luth, au clavecin, la viole pouvait donner libre cours sa fantaisie par ladjonction de
diminutions , savoir des variations virtuoses, adaptes son instrument, de caractre improvis,
qui rincarnaient la mlodie dans des valeurs plus courtes. On pratiquait lart de la diminution mme
dans les excutions vocales. Le compositeur anglais Peter Philips, actif Bruxelles, composa une
version pour clavier trs brillante de Bonjour mon cur de Lassus.
Une deuxime pratique populaire tait larrangement vocal ou parodie . Ici, loriginal donnait
prtexte une uvre nouvelle, mais cense rendre un hommage explicite sa source dinspiration
premire. lexemple des anciens, l imitatio , la copie daprs un modle admir, tait alors
13
un principe esthtique indiscut et digne de tous loges. Elle ne consistait pas en une imitation
proprement dite de loriginal, car ceci relevait plutt dun autre principe hrit de lantique,
l aemulatio , cest--dire la tentative de surpasser un modle artistique. Un exemple fameux en
est la version largie huit parties du Bonjour mon cur de Lassus par son contemporain amand
Andreas Pevernage. Un autre contemporain issu des Pays-Bas du Sud, Jean de Castro, se limita
un arrangement trois voix, qui tantt se rfre clairement Lassus, tantt emprunte ses propres
voies qui surprennent lauditeur. Reconnaissance et surprise vont dvidence main dans la main
dans cet intrigant rpertoire.
Une troisime pratique, moins spectaculaire mais tout aussi courante, tait le contrafact . Ici, ce
sont de nouvelles paroles que lon substitue au texte original de la composition. La plupart du temps
il sagissait dun texte religieux amnag sur un texte profane, linverse tant plus rare. Ainsi, les
chansons de Lassus furent frquemment contrefaites en rpertoire sacr pour et par les Huguenots.
Ceux-ci prisaient beaucoup le compositeur, mais regrettaient que ses textes fussent si lgers Un
des protestants franais qui pura Lassus avec le plus de ferveur fut un certain Jean Pasquier,
qui en 1575-76 t paratre deux cahiers de contrafacts La Rochelle, refuge des protestants de
France ; Bonjour mon cur devint ainsi Vive, mon Dieu, mon Seigneur soit gloire sans que la
musique ne subt une quelconque modication. Il va de soi que dans la plupart des cas une bonne
partie de la subtilit de loriginal se perdait dans lopration. Restait cependant la beaut de la
musique, que lon peut dcouvrir galement dans le contrafact allemand catholique O Herre
Gott. Celui-ci eut cependant moins dimpact que la version protestante franaise.
Les multiples facettes de Lassus comme compositeur de chansons doivent beaucoup sa palette si
riche en liens motionnels quil parvient tablir avec le texte, quel quen soit le caractre. Ludiques
et lgres, nourries de verve populaire, des chansons comme Dessus le march dArras peuvent
trouver leur origine dans la chanson de rue. Plac devant ces mlodies simples, le compositeur se
livre aux artices de la mise en polyphonie en recourant entre autres limitation contrapuntique.
Lassus revient une version prcdente de son compatriote Adrien Willaert, le clbre matre de
chapelle de Saint-Marc Venise, mais ici aussi imitatio et aemulatio vont se conjuguer.
14
Lassus augmente le nombre de parties, passant de quatre six voix. Pierre Attaingnant, lditeur
parisien, avait fait paratre auparavant un arrangement instrumental de la version de Willaert,
dans lequel les cadences des phrases originales surtout taient lobjet dornementations. Certaines
chansons formaient par leur texte le prtexte des arrangements dansants, comme cest le cas de
Sauter, danser, faire les tours. La parent avec les chansons danser de la collection de Sebastiaan
Vreedman est vidente.
On ne pouvait ici faire limpasse sur une chanson la gloire du vin : O vin en vigne est une
perle rjouissante de nesse rythmique. Elle inspira elle aussi Jean de Castro pour une version
trois voix, ainsi que Pasquier pour un contrafact sacr (Bont divine). Les chansons franaises
allaient jusqu servir de modle pour les messes polyphoniques. La chanson plutt mlancolique
Doulce Mmoire de Pierre Sandrin se prta merveille une composition toute de retenue, qui
devait sinsrer aisment dans le service divin malgr son origine profane. On ne peut dterminer si
elle fut elle ou dautres, parfois bien plus lgres choisie pour une raison autre que strictement
musicale. La chanson de Sandrin tait en tout cas trs rpandue, comme il ressort de nombreux
arrangements instrumentaux comme celui pour luth dAlbert de Ripe et pour viole de gambe de
Diego Ortiz. Une pratique bien sympathique du XVI
e
sicle tait galement la composition dune
rponse musicale une chanson compose par un collgue ; ainsi, Pierre Certon rpondit Doulce
Mmoire de Sandrin par une sorte de chanson pistolaire, farcie dallusions textuelles et musicales
(Certon termine dailleurs sa responce par le vers initial de Doulce Mmoire).
Humour, mlancolie, joies et peines en amour : chez Lassus, la palette de couleurs motionnelles
et musicales est inpuisable. Tmoignant du chagrin damour le plus douloureux, Ardant amour
souvent me fait fut traduit non sans russite par Pasquier en Ardant amour t Dieu. La dtresse
amoureuse irrigue aussi le remarquable Hola Caron, huit voix, sur un texte dOlivier de Magny :
il sagit dun dialogue double chur entre Charon, gardien du Royaume des morts, avec une
me qui est morte de chagrin. Charon refuse dembarquer linfortun passager, car il est contre la
volont des dieux de faire passer le Styx quelquun qui meurt damour ! Lassus sabandonne
quelques madrigalismes typiquement italiens, comme le mlisme gurant le passage fatal
15
et le ralentissement du tempo sur de larmes aux yeux , inspir par leffet ngatif du chagrin.
Un exemple parfait de vritable madrigal franais est La Nuict froide et sombre, sur un pome
de Joachim du Bellay, qui voque magistralement en musique lopposition entre lobscurit et la
clart du jour naissant. Laube venant, les accords lents du registre grave, grinant dtonnantes
dissonances nocturnes, se transmuent en un contrepoint vivant, dans les tessitures plus leves et
un mouvement nettement plus rapide.
Chez Lassus, pass et prsent, modernit et tradition se rencontrent harmonieusement. ct
de chansons madrigalesques, le matre montois pouvait se fondre galement dans la tradition
de la chanson spirituelle , dans lesquelles on reprenait des mlodies reconnues. Dvidence,
le compositeur fut frapp par la magnique traduction littraire du psaume 130, Du fons de ma
pense, que lon devait Clment Marot. Suivant une pratique rpandue, Lassus cite au tnor la
mlodie dont le compositeur huguenot Louys Bourgois avait dot ce texte, et lentoure adroitement
dun contrepoint trois parties.
son poque, Lassus tait le compositeur de chansons franaises le plus polyvalent, le plus clbre
et le plus imit, non seulement dans les Pays-Bas, mais aussi en France, o le grand imprimeur
Adrian Le Roy, ami personnel du matre, ditait ses uvres. Il ntait jusquau roi de France
adorer ses chansons. Charles IX invita Lassus en 1571 sa cour, peut-tre dans le dessein de le
dtourner de la cour de Bavire en vain si cest le cas. Mais le plus bel hommage sa grandeur
lui fut rendu par Pierre de Ronsard lui-mme. Le hraut de la Pliade le qualia de plus que divin
Orlande , qui dpassait tous ses contemporains & se faisant la seule merveille de nostre temps .
Aujourdhui encore, son art est une merveille, un miracle de charme lyrique parsem de touches
dramatiques ou humoristiques qui nenlvent rien son universalit.
Ignace BOSSUYT
Traduction : Michel STOCKHEM
16
Bonjour mon cur:
Orlando di Lasso, seine Zeitgenossen und ihre grandiosen Miniaturen
Im Oktober 1581 empng der bayerische Hof von Mnchen den Theologe Warlam Tummer, einen
der kompromisslosesten Jesuiten, der auf die beissene Einladung des Herzogs Wilhelm von
Bayern hin aus Rom anreiste. Es handelte sich, wie man heute sagen wrde, um die Durchfhrung
einer Wirtschaftsprfung der liturgischen und mithin musikalischen Gepogenheiten am
herzoglichen Hof. Tummler war, wie allgemein bekannt war, nur an den ppstlichen Hof in Rom
gewohnt; er war daher ber das, was er in Mnchen vorfand, sehr erstaunt. Der Kapellmeister
Orlando di Lasso und seine Gefolgsleute waren (im Gegensatz zu ihren rmischen Kollegen)
verheiratet; einige darunter wohnten den Gottesdiensten Degen tragend bei, also eher als Soldaten
als als Diener Gottes; und di Lasso wurde persnlich aufs Korn genommen, da er unschickliche
Werke in Umlauf gebracht hatte worunter seine viel zu profanen, um nicht zu sagen ausdrcklich
erotischen Liederbnde zu verstehen sind.
Als Tummler 1583 seine Koffer wieder packte, waren die strengen Prinzipien der Gegenreformation
tief in den bayerischen Hof eingedrungen. Vor allem Herzog Wilhelm war von einem religisen
Fanatismus erfasst worden, der ans Pathologische grenzte und dem seine Umgebung kaum
entkommen konnte, und erhielt bald den fr ihn sehr gerechtfertigten Beinamen der Fromme.
Ab dieser Zeit merkt man in di Lassos Werk eine Wendung, die auf die Frmmigkeit des Hofes
zurckzufhren ist. In den profanen Gattungen der franzsischen und deutschen Lieder weicht
der humoristische, manchmal frivole Tonfall einem moralisierenden Inhalt, zum Beispiel den
berlegungen ber die Unbestndigkeit des menschlichen Schicksals. Im Falle di Lassos ist
die Krnung dieser von geistlichen Werten inspirierten Sptwerke der grandiose Zyklus der
italienischen spirituellen Madrigale Lagrime di San Pietro (Die Trnen des heiligen Petrus),
die 1594 im Todesjahr des Komponisten beendet wurden. Die posthume Ausgabe aus dem Jahre
1595 ist dem Papst gewidmet. Hatte di Lasso diese Identizierung mit der Reue des heiligen Petrus
als ein Viatikum fr die ewige Seligkeit betrachtet?
17
Tatschlich hatten die profanen Werke di Lassos und darunter vor allem seine franzsischen
Chansons und seine deutschen Lieder von einer ziemlich ansteckenden Lebensfreude gezeugt;
sie enthielten fr ihre Zeit sehr direkte im allgemeinen harmlose, manchmal aber sehr deutliche
Anspielungen auf die krperliche Liebe. Der Wein oder in den deutschen Liedern das Bier
waren ebenfalls sehr prsent. Di Lasso hatte brigens nicht seinesgleichen, wenn es darum
ging, musikalische Kleinode ausgehend von vollkommen achen oder wenigstens scheinbar sehr
volkstmlichen Texten zu schaffen. Doch die erlesene Poesie eines Pierre de Ronsard, um nur ihn
zu nennen, inspirierten di Lasso noch mehr, und daraus entstanden meisterhafte Miniaturen, die
problemlos die Jahrhunderte berdauern konnten. So gelingt es di Lasso mit Bonjour mon cur
(Guten Tag, mein Herz) einem besonders erlesenen Liebesgedicht Ronsards eine musikalische
Umsetzung zu verleihen, die dem Text an Vollkommenheit ebenbrtig ist. Der Charme der
verliebten Kosenamen, die sich im Laufe der kontinuierlichen Bonjour des Refrains aneinander
reihen, scheint aus der Musik selbst hervorzugehen. Zu Beginn begrt der Dichter seine Liebste
schchtern. Die Beschleunigung des Rhythmus drckt wirkungsvoll die leidenschaftliche Erregung
aus, die im Gegensatz zu den Verlangsamungen steht, durch die die gezgelte innere Spannung
widergespiegelt wird. Die scheinbare Einfachheit des Gedichts verbirgt zahlreiche subtile
Einzelheiten ma douce rebelle (meine se Widerspenstige) ist wie ein Donnerschlag bei
klarem Himmel! Auch di Lassos Lied strahlt jene direkte Ausdrucksweise aus und wrzt sie stndig
durch melodische, rhythmische und harmonische Feinheiten, die eine vollendete Meisterschaft
verraten.
Vor dem Individualismus der Romantik, der ganz auf die Suche der frappierendsten Originalitt
ausgerichtet ist, war eine musikalische Komposition keineswegs ein unantastbares Kunstwerk,
an das man nur mit Achtung und Ehrfurcht wie einer Reliquie gegenber herangehen durfte. Ein
Komponist schlug eine mgliche Fassung vor, derer sich seine Kollegen und Nachfolger nach
Lust und Laune bedienen konnten. Dabei gab es drei gngige Gepogenheiten. Die erste war
die Instrumentalfassung eines originalen Vokalwerks letzteres war brigens oft in gemischten
Versionen fr Stimmen und Instrument(e) zu hren. Bei der rein instrumentalen Auffhrung
konnte der Interpret mit der Laute, dem Cembalo, der Gambe usw. seiner Fantasie durch
18
hinzugefgte Diminutionen freien Lauf lassen, d.h. durch seinem Instrument entsprechende
virtuose, improvisierte Variationen, die die Melodie in krzeren Werten wiedergaben. Die Kunst
der Diminutionen war selbst bei vokalen Auffhrungen blich. Der in Brssel wirkende englische
Komponist Peter Philips komponierte eine sehr brillante Fassung fr Klavier von di Lassos Bon
jour mon cur (Guten Tag, mein Herz).
Eine zweite, sehr beliebte Art der Bearbeitung war die vokale Fassung oder Parodie. Hier
war das Original Vorwand fr ein neues Werk, das aber eine ausdrckliche Hommage auf seine
Inspirationsquelle sein sollte. Den alten Vorbildern folgend war die Imitatio, also die Kopie eines
bewunderten Vorbilds, ein unbestrittenes sthetisches Prinzip, das jedes Lob verdiente. Sie bestand
nicht in einer eigentlichen Imitation des Originals, denn das entsprach eher einem anderen aus der
Antike vererbten Prinzip, dem der Aemulatio, das hei t dem Versuch, ein knstlerisches Vorbild
zu bertreffen. Ein berhmtes Beispiel dafr ist die auf acht Stimmen erweiterte Fassung von di
Lassos Bon jour mon coeur, die dessen mischer Zeitgenosse Andreas Pevernage schrieb. Jean
de Castro, ein anderer Zeitgenosse, der aus den sdlichen Niederlanden stammte, beschrnkte sich
auf eine Bearbeitung fr drei Stimmen, die sich bald deutlich auf di Lasso beruft, bald seine eigenen,
fr den Zuhrer erstaunlichen Wege einschlgt. Das Wiedererkennen und die berraschung gehen
bei diesem merkwrdigen Repertoire offensichtlich Hand in Hand.
Eine dritte, weniger aufsehenerregende, doch ebenso blich Bearbeitungsart war die Kontrafaktur.
Hier ersetzt man die ursprnglichen Worte der Komposition durch neue. Meistens handelte es sich
um einen geistlichen Text, der an die Stelle eines profanen trat; das umgekehrte Verfahren war
seltener. In geistliche Werke wurden di Lassos Lieder oft von oder fr Hugenotten umgeschrieben,
die den Komponisten sehr schtzten, aber bedauerten, dass seine Texte so frivol seien ... Einer
der franzsischen Protestanten, die di Lasso mit besonderem Eifer suberten, war ein gewisser
Jean Pasquier, der 1575-76 zwei Bnde mit Kontrafakturen in La Rochelle, dem Zuuchtsort
der franzsischen Protestanten, herausgab; Bonjour mon cur wird darin zu Vive, mon dieu,
mon Seigner soit gloire (Es lebe mein Gott, meinem Herrn sei Ehre), ohne dass die Musik
dabei irgendwelche Vernderungen erfhrt. Selbstverstndlich verlor das Original bei solchen
19
Bearbeitungen in den meisten Fllen an Subtilitt. Doch blieb die Schnheit der Musik erhalten,
die man auch in der deutsch katholischen Kontrafaktur O Herre Gott entdecken kann. Diese
Fassung hatte allerdings eine geringere Wirkung als die protestantisch franzsische.
Di Lasso weist als Liederkomponist mannigfaltige Facetten auf, was seiner Fhigkeit zu verdanken
ist, eine reiche Palette an emotionalen Verbindungen mit Texten jeglicher Art herzustellen.
Spielerisch, leicht und vom volkstmlichen Witz genhrt, knnen Lieder wie Dessus le march
dArras (Auf dem Markt von Arras) ihren Ursprung sogar im Gassenhauer nden. Angesichts
dieser einfachen Melodien erarbeitet der Komponist geschickt einen polyphonen Satz und
verwendet dabei unter anderem eine kontrapunktische Imitation. Er greift auf eine frhere Fassung
seines Landsmanns Adrien Willaert zurck, des berhmten Meisters der Markuskirche in Venedig,
doch auch hier sind Imitatio und Aemulatio vereint. Lassus erhht die Anzahl der Stimmen von
vier auf sechs. Pierre Attaingnant, der Pariser Verleger, hatte davor eine Instrumentalbearbeitung
von Willaerts Fassung herausgegeben, in der vor allem die Kadenzen der ursprnglichen Phrasen
verziert waren. Einige Lieder wie zum Beispiel Sauter, danser, faire les tours (Springen, tanzen,
Reigen drehen) lieferten aufgrund ihres Textes den Vorwand zu tnzerischen Bearbeitungen. Die
Verwandtschaft mit den Tanzliedern der Sebastiaan-Vreedman-Sammlung liegt auf der Hand.
Wir konnten hier nicht auf ein Lied zur Ehre des Weins verzichten: O vin en vigne (O Wein
auf dem Rebstock) ist ein erfreuliches Kleinod an rhythmischer Rafnesse. Auch dieses Lied
inspirierte Jean de Castro zu einer dreistimmigen Fassung sowie Pasquier zu einer geistlichen
Kontrafaktur ( Bont divine / Himmlische Gte). Die franzsischen Chansons dienten sogar
als Modelle fr die polyphonen Messen. Das eher melancholische Lied Doulce Mmoire (Se
Erinnerung) von Pierre Sandrin ist bestens geeignet fr eine sehr zurckhaltende Komposition,
die sich trotz ihrer profanen Herkunft leicht in einen Gottesdienst eingliedern lie . Man kann
allerdings nicht sagen, ob es oder andere, die manchmal weit frivoler waren nur aus einem rein
musikalischen oder aus einem anderen Grund gewhlt wurden. Das Lied von Sandrin war jedenfalls
sehr verbreitet, was viele Instrumentalbearbeitungen bezeugen; darunter z. B. die fr Laute von
Albert de Ripe und die fr Gambe von Diego Ortiz. Eine sehr sympathische Gepogenheit des 16.
20
Jh. bestand darin, eine musikalische Antwort auf ein von einem Kollegen geschriebenes Lied zu
komponieren; so antwortete Pierre Certon auf Sandrins Doulce Mmoire durch eine Art Brief
in Liedform voll von textlichen und musikalischen Anspielungen (Certon beendet brigens seine
Responce (Antwort) mit dem Anfangsvers von Doulce Mmoire .
Humor, Melancholie, Freuden und Liebeskummer : Bei di Lasso ist die emotionale und musikalische
Farbpalette unerschpich. Ardant amour souvent me fait (Glhende Liebe fordert oft von
mir), ein Zeugnis des schmerzlichsten Liebesleids, wurde von Pasquier nicht ohne Erfolg in
Ardant amour t Dieu (Heie Liebe veranlasste Gott) umgeschrieben. Unglckliche Liebe
inspiriert auch das bemerkenswerte achtstimmige Hola Caron (Holla, Charon), dessen Text
von Olivier de Magny stammt: Es handelt sich um einen doppelchrigen Dialog zwischen Charon,
dem Wchter des Totenreichs, und einer Seele, die aus Kummer gestorben ist. Charon weigert
sich, den unglcklichen Passagier in sein Boot aufzunehmen, denn es widerspricht dem Willen der
Gtter, jemanden ber den Styx zu setzen, der aus Liebe stirbt! Lassus gibt sich einigen typisch
italienischen Madrigalismen hin wie etwa dem Melisma, das die tdliche berfahrt
( le passage fatal ) darstellt, oder dem langsamer werdenden Tempo bei Trnen in den Augen
( de larmes aux yeux ), das von der negativen Auswirkung des Kummers hervorgerufen wird. Ein
vollkommenes Beispiel fr ein echtes franzsisches Madrigal ist La Nuict froide et sombre (Die
kalte, dunkle Nacht), die Vertonung eines Gedichts von Joachim du Bellay; hier wird der Gegensatz
zwischen der Dunkelheit und der Helligkeit des herannahenden Tages meisterhaft in der Musik
ausdrckt. Mit dem Morgengrauen verwandeln sich die langsamen, vor erstaunlichen nchtlichen
Dissonanzen knirschenden Akkorde des tiefen Registers in einen lebensvollen Kontrapunkt in den
hheren Lagen und in deutlich schnellerem Tempo.
Bei di Lasso begegnen sich Vergangenheit und Gegenwart, Moderne und Tradition in harmonischer
Weise. Neben den madrigalesken Liedern konnte sich der Meister aus Mons auch ganz in die
Tradition der geistlichen Lieder hineinversetzen, bei denen bekannte Melodien bernommen
wurden. Offensichtlich war der Komponist von der wunderbaren literarischen bersetzung des
130. Psalm beeindruckt, Du fons de ma pense (Vom Grunde meines Denkens), die Clment
21
Marot zu verdanken ist. Gem einer weit verbreiteten Gepogenheit zitiert di Lasso im Tenor die
Melodie, mit der der hugenottische Komponist Louys Bourgois den Text vertont hatte, und umgibt
sie geschickt mit einem dreistimmigen Kontrapunkt.
In seiner Zeit war di Lasso der vielseitigste, berhmteste und am meisten imitierte Komponist
franzsischer Lieder, und das nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Frankreich, wo der
groe Buchdrucker Adrian Le Roy, ein persnlicher Freund des Meisters, seine Werke herausgab.
Selbst der Knig von Frankreich liebte seine Lieder sehr. Charles IX. lud di Lasso 1571 an
seinen Hof ein, mglicherweise mit der Absicht, ihn dem bayerischen Hof abspenstig zu machen
wenn dem so war, war der Versuch vergebens. Doch die schnste Hommage auf di Lassos
Gre erwies ihm Pierre de Ronsard. Der Herold der Pliade bezeichnete ihn als den mehr als
gttlichen Orlando, der alle seine Zeitgenossen bertreffe & das einzig Wunder unserer Zeit
sei. Noch heute ist seine Kunst ein Wunder an lyrischem Charme, berst mit dramatischen oder
humoristischen Momenten, die seiner Universalitt keinerlei Abbruch tun.
Ignace BOSSUYT
bersetzung: Sylvia RONELT
24
Bonjour mon cur:
Entertainment music of substance by Lassus and his contemporaries
The religious reformer Walram Tummler, a rabid Jesuit, visited the Bavarian Court in Munich in
October 1581. Tummler had travelled from Rome at the urging of Wilhelm, Duke of Bavaria, to
submit the liturgical and linked musical practices used in the court chapel to critical examination.
Tummler was clearly only familiar with the Papal court in Rome; he was amazed that Kapellmeister
Orlandus Lassus and his colleagues were married (musicians in Rome were celibate) and that some
of them attended Divine Service wearing a sword as if they were soldiers rather than servants of
God. Lassus was also criticised for having published unseemly books; these were clearly his
collections of French chansons that were far too secular, not to mention explicitly erotic in places.
Although Tummler departed in 1583, ideas that strongly favoured the Counter-Reformation had
nonetheless penetrated deep into the Bavarian Court. Duke Wilhelm himself fell prey to a morbid
religious fanaticism to which those around him were necessarily obliged to favour; he was aptly
given the nickname pius. A change in atmosphere in Lassus works is also noticeable at this time,
this having been caused by the inuence of the religious atmosphere at the court. The humorous and
at times frivolous tone of his works in secular genres such as the French chanson and the German
Lied gave way to content that was often moralising in tone, such as reections on the transitoriness
of human existence. The pinnacle of Lassus religiously-inspired later works was the large-scale
cycle of Italian madrigali spirituali entitled Lagrime di San Pietro (The tears of St. Peter); Lassus
completed these in 1594, the year in which he was to die. Their posthumous publication in 1595 was
provided with a dedication to the Pope: Lassus may well have regarded this sorrowfully repentant
identication with St. Peter as his passport to eternal bliss.
Lassus secular works, the French chansons and the German Lieder in particular, are indeed
frequently pervaded by an infectious joy in life, containing references to physical love that are
generally innocent but sometimes explicit and completely normal for the period. Wine and
25
beer, in several German songs ows at regular intervals. Lassus was able to turn even vulgar and
popular texts of doubtful poetic content into musical pearls; sophisticated poetry such as Ronsards
poems clearly inspired him to compose miniature masterpieces that have effortlessly withstood the
test of time. He succeeds in transforming Bonjour mon cur, an especially rened love poem by
Ronsard, into an equally enchanting musical equivalent. The charm of his sweet diminutives, linked
as they are by the continually-repeated word bon jour, radiates from the music. At the beginning
of the song the lovesick boy greets his companion; the rhythmic acceleration strikingly depicts his
passionate affection, whilst the delays contrast with his controlled tension. The deceptive simplicity
of the poem is teeming with subtle details note the nal bolt from the blue at the end of the poem:
ma douce rebelle! Lassus chanson also conveys a similar directness, and yet constantly spices it
with melodic, rhythmic and harmonic subtleties that betray the presence of a master.
Before the time of Romanticism with its focus on the greatest possible originality from an individual,
a musical composition was in no wise an unassailable work of art that had to be approached and
respected as if it were almost a holy relic. What the composer of these earlier times provided
was rather one possible version of the piece, on which fellow musicians and their successors
could and indeed should embroider. Three practices were current at that time: the rst was an
instrumental arrangement of a vocal original that itself would have often been performed with a mix
of voices and instruments. With this purely instrumental performance, the player whether on lute,
harpsichord, viola da gamba or another instrument could also give his imagination free rein by
adding so-called diminutions: virtuoso improvised embellishments that dissolved the melody into
smaller note lengths and that were perfectly suited to the instrument on which they were played.
The English composer Peter Philips wrote a brilliant version of Lassus Bonjour mon cur for
keyboard during the time that he was active in Brussels.
A second popular practice was an arrangement for voices, the so-called parody. Here the original
work served as the starting point for a new piece, one that would consciously and recognisably
reveal its source of inspiration. The use of imitatio, copying from an accepted model as the greatest
artists of Antiquity had done, was an obvious and even praiseworthy aesthetic principle at that
26
time. Imitatio as such did not mean unthinking duplication, for it was most often linked with a
second principle taken from classical times: this was mulatio, the emulatory striving to create a
work that surpassed the original model. A splendid example of this is the eight-part extension by
Lassus Flemish contemporary Andreas Pevernage of Lassus original setting of Bonjour mon cur.
Another contemporary of Lassus from the Southern Netherlands, Jean de Castro, limited himself
to a three-part arrangement that at times refers clearly to Lassus original and at others sidetracks
the listener onto more individual paths. Recognition and surprise clearly go hand in hand in this
fascinating repertoire.
A third practice was less spectacular, but just as current: the use of contrafact. In this technique the
original text of an existing musical composition is replaced by a new text; a secular text was most
often replaced by a religious text, whilst the opposite very rarely occurred. The French Huguenots
in particular were extremely fond of using Lassus chansons for religious contrafacts; they found
Lassus music to be unequalled such a pity that his texts were so secular in mood! One of the
most fervent French Protestants who puried the texts of Lassus chansons was a certain Jean
Pasquier, who compiled two volumes of contrafacts in 1575 and 1576. These were published in La
Rochelle, a town where French Protestants had taken refuge. Bonjour mon cur retained its music,
but was transformed into a prayer: Vive, mon Dieu, mon Seigneur soit gloire. It goes without
saying that in many cases most of the subtleties of the original were lost. The splendid music
remained in any case, especially so in the German contrafact O Herre Gott: this was of Catholic
origin and created considerably less fuss that its French counterparts.
Lassus versatility within the genre of the chanson can be clearly seen in the rich palette of variegated
emotions that he repeatedly creates and which is of course dependent on the type of text employed.
Songs such as Dessus le march dArras, based on a popular song of the time, are playful and
light-hearted, sometimes with a more rustic slant. The composer is faced with the challenge of
permeating the polyphonic setting of such simple melodies with a more artistic touch, through
imitative treatments as well as others. Lassus version looks back towards an earlier arrangement
by his countryman Adriaan Willaert, the renowned master of music of St. Marks in Venice,
27
although here too imitatio goes hand in hand with mulatio: Lassus expands the setting from four
to six parts. The Parisian publisher Pierre Attaingnant published an instrumental arrangement of
Willaerts version, in which primarily the concluding formulae of separate phrases are decorated.
The texts of several songs hint at possible arrangements as music for dancing, above all in the spicy
Sauter, danser, faire les tours. The connection to instrumental versions of songs for dancing by
Sebastiaan Vreedman is self-evident.
We had, of course, to include a song in praise of wine: this is O vin en vigne, an infectious sample
of rhythmic nesse. This song also inspired Jean de Castro to compose a three-part version of it and
Pasquier to write a contrafact (Bont divine) on it. French chansons were also used as models for
polyphonic masses: Pierre Sandrins earlier melancholic song Doulce Mmoire served as a splendid
basis for a subdued work, something that was certainly not unsuited to a religious service, even if
it had been of secular origin. It is not known whether this and other more light-hearted songs were
chosen for other than purely musical reasons. Sandrins song was extremely popular, as can be seen
from the numerous instrumental versions made of it, including arrangements for lute by Albert de
Ripe and viola da gamba by Diego Ortiz. The composition of a musical reply to a colleagues song
was a congenial practice in the 16th century: Pierre Certon composed such a responce to Sandrins
Doulce Mmoire, this taking the form of a type of song-letter with textual, musical and stylistic
references to the original work Certon quotes the rst line of Doulce Mmoire as the nal line
of his own composition.
Humour, melancholy, loves joys and sorrows: Lassus emotional palette and its musical equivalent
are both inexhaustible. The moving chanson Ardant amour souvent me fait bears witness to the
intense pain of love, which Pasquier not unttingly translated into Ardant amour t Dieu. Loves
sorrows are also to be heard in the remarkable eight-part Hola Caron: set to a text by Olivier de
Magny, this is a dialogue for double choir concerning Charon, the guardian of the Underworld,
and a soul who has died crossed in love. Charon refuses to carry the dead man over the river Styx,
for he will go against the will of the gods if he should carry someone qui meure damour! Lassus
allows himself to be seduced into employing several techniques drawn from the Italian madrigal
28
style, such as the illustrative melisma on le passage fatal and the slowing of the tempo on de larmes
aux yeux, inspired by the negative affect of sorrow. A masterful example of a true French madrigal
is La Nuict froide et sombre, set to a poem by Joachim du Bellay, a brilliant musical evocation of
the opposition between the darkness of night and the dawning day. The slow chordal passages in
the lower voices, spiced with anguished dissonances, represent the night; these give way to a faster
tempo and a lively contrapuntal texture in the upper voices as night gives way to day.
Today and yesterday as well as modernity and tradition go hand in hand in Lassus music: alongside
his contemporary chansons in madrigal style he also continued with the traditional repertoire of the
chanson spirituelle or religious song in which existing melodies were employed. Lassus was clearly
enthralled by Clment Marots exemplary literary translation of Psalm 130, Du fons de ma pense.
In accordance with ancient usage he quotes the melody composed for those words by the Huguenot
composer Louys Bourgois and garlands it ingeniously with three contrapuntal parts.
Lassus was the most versatile, most famous and the most imitated composer of French chansons
of his time, not only in the Netherlands but also in France, where the inuential printer Adrian le
Roy, a personal friend of Lassus, published his works in Paris. Charles IX of France himself was
greatly taken with Lassus chansons and invited him to his court in 1571, possibly with the intention
of stealing him from the duke of Bavaria, although this did not occur. The nest compliment that
Lassus received was possibly from the French Pliade poet Pierre de Ronsard, who praised him as
le plus que divin Orlande who surpassed all his predecessors and made himself la seule merveille
de nostre temps. His art remains a miracle even in our own time, a miracle of enchanting lyricism
with a constant dramatic or humorous touch that speaks to all.
Ignace BOSSUYT
Translation: Peter LOCKWOOD
29
30
Bonjour mon cur
Bonjour, mon cur ; bon jour, ma douce vie,
Bonjour mon il ; bon jour ma chere amie!
H ! Bon jour, ma toute belle,
Ma mignardise, bonjour,
Mes dlices, mon amour,
Mon doux printemps, ma douce eur nouvelle,
Mon doux plaisir, ma douce colombelle,
Mon passereau, ma gente tourterelle !
Bon jour ma douce rebelle.
(Pierre de Ronsard)
Vive mon dieu
Vive mon dieu, a mon Seigneur soit gloire,
Avoir ie veux ses faits en la memoire,
Car il est ma forteresse,
Il a est mon sauveur
Me presentant sa faveur,
En mes ennius a luy seul ie madresse,
Cest mon recours quand ie suis en tristesse,
Au droit sentier mes pas conduit et dresse,
Dont lexalteray sans cesse.
(Pierre Pasquier)
Oh Seigneur Dieu
Oh Seigneur Dieu, je te cone ma dtresse et
espre en toi: ne me fais pas perdre courage, viens
mon secours.
Oh Seigneur, viens vers moi, pauvre homme, et
aie piti de moi.
Par ta douleur et ton martyre, tu es la porte vers
laquelle je me tourne.
Good day, my heart
Good day, my heart; good day, my sweet life;
Good day, my eye; good day, my dear friend.
Hey there! Good day, my fair beauty,
My precious, good day,
My delight, my love,
My sweet spring, my sweet new ower,
My sweet pleasure, my sweet little dove,
My sparrow, my fair turtledove!
Good day, my sweet rebel.
Long live my God
Long live my God, glory be to my Lord,
I wish always to remember his deeds
For he is my fortress,
He has been my Saviour,
Showing me his favour;
To him alone do I recount my woes.
He is my recourse when I am sad,
He guides my steps and keeps them on the right path,
So will I praise him for aye.
O Lord God
O Lord God, I bewail my sufferings to you, my
hope is in you: let me not be confounded.
Lord, come and help me, a poor man and have
mercy upon me.
Through your pains and martyrdom, you are the
door to which I turn.
31
Goede dag, mijn hartje,
Goede dag, mijn hartje, goede dag, mijn zoete leven,
goede dag, mijn oog, goede dag, mijn zoete vriendin;
h, goede dag, mijn schoonheid,
mijn schat. goede dag,
mijn blijdschap, mijn liefde,
mijn zoete lente, mijn zoete, jonge bloem,
mijn zoet plezier, mijn zoet duifje,
mijn musje, mijn edel tortelduifje;
goede dag, mijn zoete rebel.

Leve mijn God,
Leve mijn God, aan mijn Heer zij glorie,
Ik wil zijn daden herdenken
want hij is mijn vesting
hij is mijn redder
mij biedend zijn gunst.
In mijn ellende richt ik mij tot hem alleen,
hij is mijn toevlucht als ik verdrietig ben,
hij stuurt mij en richt mij op het goede pad,
daarom zal ik hem onophoudelijk vereren.
O Heer God
O Heer God ik klaag bij u mijn nood, ik heb mijn
hoop op u gesteld: laat mij niet versagen.
Kom mij ter hulp o Heer, arme ik en ontferm u
over mij.
Door uw pijn en lijden,zijt gij de poort tot wie ik
mij richt.
Guten Tag, mein Herz
Guten Tag, mein Herz; guten Tag, mein s es
Leben / Guten Tag, mein Auge; guten Tag meine
liebe Freundin! / He! Guten Tag, meine Schnste,
Meine Liebliche, guten Tag,
Mein Genuss, meine Liebe,
Mein s er Frhling, meine s e, junge Blume,
Mein s es Vergngen, mein s es Tubchen
Mein Sperling, meine edle Turteltaube!
Guten Tag, meine s e Widerspenstige.
Es lebe mein Gott
Es lebe mein Gott, meinem Herrn sei Ehre,
Seine Taten mchte ich im Gedchtnis behalten,
Denn er ist meine Festung,
Er war mein Retter
Indem er mir seine Gunst gab,
Mit meinen Sorgen richte ich mich einzig an ihn,
Er ist meine Zuucht, wenn ich traurig bin,
Er lenkt und richtet meine Schritte auf den
rechten Weg,
Ich will ihn daher unentwegt rhmen.
O Herre Gott
O Herre Gott mein noth thu ich dir klagen, ich
hoff in dich : lass mich doch nit verzagen.
Kum zu hilff O Herr mir armen, und thu dich
mein erbarmen.
Durch die pein und marter dein, du bist die port
zu der ich mich thu kehren.
32
Ta parole divine a augment mon esprance.
Celui qui te rsiste ne connat pas la grce, le
bonheur et le salut. Tu les donnes celui qui vit
proche de ta grce.
Bont divine
Bont divine, vien et monstre ta puissance
En mottroyant de mes pechez prompte deliverance :
Gaiement je chanterai,
Et publirai ta grand clemence.
De toute ma misere as tu conaissance ?
Monstre ta main, que soudainement elle savance.
Gaiement je chanterai
Ques maux tu es asseurance
O Vin en vigne
O vin en vigne,
Gentil joly vin en vigne
Vignon vigna vigne sur vigne
Et dehet, dehet, dehet
Et gentil joly vin en vigne.
O vin en grappe,
Gentil joly vin en grappe,
Grapin grapa grappe sur grappe
Et dehet, dehet, dehet
Et gentil joly vin en grappe.
Your divine word increases my hope.
He who goes against you will be granted no mercy.
You will grant happiness and salvation to those
who live in your grace.
Divine goodness
Divine goodness, come and manifest your power
By granting me prompt deliverance from my sins:
Merrily I will sing your praises
And make your great mercy known.

Do you know the depths of my sorrows?
Show your hand, bring it suddenly forth.
In happiness I will sing
That you are the redemption of all woes.
O wine on the vine
O wine on the vine,
Sweet, kindly wine on the vine,
Winy, viny, wine on wine,
That damned, damned, damned,
That sweet, kindly wine on the vine.
O wine on the grape,
Sweet, kindly wine on the grape,
Grapey, grappa, grape on grape,
That damned, damned, damned,
That sweet, kindly wine on the grape.
33
Het goddelijk woord zal mij meer hoop geven.
Diegene die tegen U ingaat, leeft niet in genade.
U geeft geluk en troost aan diegene die in uw
genade leeft.
Goddelijke goedheid
Goddelijke goedheid, kom en toon mij uw macht
Verlos mij van mijn zonden en bevrijd mij:
Ik zal vol vreugde zingen
en verkondigen uw grote mildheid.
Kent gij al mijn ellende?
Reik mij uw hand, als zij plots naderbij komt.
Ik zal vol vreugde zingen
Tegen het kwade zijt gij mijn toeverlaat.
O wijn in de wingerd,
O wijn in de wingerd,
lieve leuke wijn in de wingerd,
wingerd in, wingerd uit, wingerd op wingerd,
h verdraaid,
h lieve leuke wijn in de wingerd!
O wijn in de tros,
lieve leuke wijn in de tros,
tros in, tros uit, tros op tros,
h verdraaid,
h lieve leuke wijn in de tros!
Dein Gottlich wort that mir die hoffnung mehren.
Der hat kein gnad der dir thut widerstreben.
Glueck und hail thust du dem geben, der in deiner
gnad thut leben
Himmlische Gte,
Himmlische Gte, komm und zeige deine Macht,
Indem du mich von meinen Snden rasch befreist:
Frhlich werde ich dann singen,
Und deine groe Gnade verknden.
Kennst du all mein Elend?
Zeig deine Hand, strecke sie schnell entgegen
Frhlich werde ich dann singen,
Dass du vor dem bel bewahrst.
O Wein am Weinstock,
O Wein am Weinstock,
Lieber, schner Wein am Weinstock
Winzer winzern Wein auf dem Weinstock
Und lustig, lustig, lustig
Und lieber, schner Wein am Weinstock .
O Weintraube
Liebe, schne Weintraube,
Traubi Trauba Traube auf Traube
Und lustig, lustig, lustig
Und liebe, schne Weintraube.
34
Sauter, danser
Sauter, danser, faire les tours,
Et boire vin blanc & vermeil,
Et ne faire rien tous les jours,
Que compter escus au soleil.
Dessus le march dArras
Dessus le march dArras
Mireli, mirela bon bas
Jai trouvay ung espaignart,
Sentin, senta sur la bon bas
Mireli, mirela bon bille,
Mireli, mirela bon bas
Il ma dit: lle escouta
De largent on vous donra
Sentin, senta sur la bon bas
Mireli, mirela bon bille,
Mireli, mirela, bon bas.
Ardant Amour souvent me fait instance
Ardant amour souvent me fait instance
De declairer mon cur ouvertement,
Mais du refus la si grande doutance
Ne me le veut permettre nullement,
Dont jamais souffriray le tourment,
Quamour craintif donne aux siens pour martire,
Si Dieu ne fait pour mon alegement
Quelle entende mon vouloir sans le dire.
To leap, to dance
To leap, to dance, to spin around
And drink white wine and red,
And to do nothing every day
Except count your money in the sun.
At the Arras market
At the Arras market
Mireli, mirela, pretty thing,
I found a Spaniard
Sentin, senta, looking for a pretty thing,
Mireli, mirela, ring ding,
Mireli, mirela, pretty thing,
He said to me: listen, girl,
Ill give you some money.
Sentin, senta, looking for a pretty thing,
Mireli, mirela, ring ding,
Mireli, mirela, pretty thing,
Ardent love often insisted
Ardent love often insisted that I should
Declare my heart openly,
But I had such a great doubt of being refused
That I could never allow this;
I will always suffer the torments
With which timid love martyrs his adepts,
Unless God can relieve my pain
By making her hear my desires without my
saying them.
35
Springen, dansen,
Springen, dansen, rondjes draairen
en wijn drinken, wit en rood,
en alle dagen niets anders te doen
dan in het zonnetje je geld te tellen.
Op de markt van Arras,
Op de markt van Arras,
Mireli, mirela, lekker ding,
ontmoette ik een Spanjool,
sentin, senta, op zoek naar een lekker ding,
Mireli mirela, kling kling,
Mireli, mirela, lekker ding.
Hij zei tegen mij: meisje, luister,
ik zal je geldstukken geven.
Sentin, senta, op zoek naar een lekker ding,
Mireli mirela, goed geld.
Mireli, mirela, lekker ding!
Vurige liefde dwingt mij vaak
Vurige liefde dwingt mij vaak
mijn hart bloot te geven.
Maar door afwijzing en onzekerheid
durf ik het nooit te doen.
Dus zal ik altijd onder deze kwelling lijden
waarmee de wreedaardige liefde de zijnen martelt
als God niets doet om mij te verlichten
opdat ze mijn stilzwijgende verlangens hoort
Springen, tanzen
Springen, tanzen, Reigen drehen
Und weien und roten Wein trinken
Und nichts machen alle Tage
Als in der Sonne Taler zu zhlen.
Auf dem Markt von Arras
Auf dem Markt von Arras
Mireli, mirela bon ba
Traf ich einen Spanier
Sentin, senta auf der bon ba
Mireli, mirela bon bille,
Mireli, mirela bon ba
Er sagte mir: Mdchen, hr zu
Man wird dir Geld geben
Sentin, senta sur la bon ba
Mireli, mirela bon bille,
Mireli, mirela bon ba.
Heie Liebe drngt mich oft
Heie Liebe drngt mich oft,
Mein Herz offen zu erklren.
Doch frchte ich so sehr zurckgewiesen zu werden,
Dass ich es mir nicht erlauben will.
So werde ich ewig die Qualen leiden,
Die furchtsame Liebe dem Liebenden als
Martyrium auferlegt,
Wenn Gott nicht zu meiner Erleichterung veranlasst,
Dass sie mein Sehnen erhrt, ohne dass ich etwas sage.
36
chaque heure je te cone ma douleur
chaque heure je te cone ma douleur de tout
mon cur et tapelle, oh Dieu, aide-moi dans ma
dtresse.
Rends-moi la sant et enlve ma douleur qui me
pse tant et augmente chaque jour.
Oh Seigneur, regarde-moi par ton grand martyre.
Aie piti de moi et regarde ma misre quand
arrivera le temps o le corps et lme se
spareront. Prends-moi, pauvre humain, dans la
protection de tes mains.
Ardant amour t Dieu
Ardant amour t Dieu du ciel descendre,
Pour se monstrer tous ouvertement,
Quand il daigna ta chair o homme prendre,
Et endurer en elle durement
Pour tes pechez de la croix le tourment :
Par quoy amour ia plus ne te martire,
Car il ne veut pour tel bien payement
Sinon damour, et que gardes son dire.
(Pierre Pasquier)
La nuict froide et sombre
La nuict froide et sombre
Couvrant dobscure ombre
La terre et les cieux,
Aussi doux que miel,
Fait couler du ciel
Le sommeil aux yeux.
At every moment
At every moment I lament from the depths of my heart
and call upon you, o God: help me in my distress.
Make me well again and take away the pains that
weigh me down and that worsen each day.
O Lord, look down and through your great
martyrdom.
Have mercy on me, behold my sufferings when
will come the time, when body and soul will be
parted. Take my poor self into the protection of
your hands.
Ardent love caused God
Ardent love caused God to come down from Heaven
To show himself openly to all;
He deigned to take your esh upon himself, o Man,
And in it, steadfast, to endure
The torments of the Cross for your sins.
Thanks to this love you need suffer no more,
For the only recompense he desires for it
Is that you love him and keep his word.
The cold and sombre night
The cold and sombre night
That covers the earth and the heavens
With its dark shadows
Pours sleep, honey-sweet,
From the skies
Into mens eyes.
37
Op elk uur
Op elk uur richt ik mijn harteklacht :
en roep ik tot u mijn God: help mij uit de nood.
Maak mij gezond en stil mijn verdriet,
dat mij zozeer bezwaart en dagelijks vermeerdert.
O Heer zie toch door uw eigen grote offer
ontferm u over mij en zie mijn leed.
Als de tijd komt wanneer lichaam en ziel zich
scheiden,neem mij, arme, dan in de bescherming
van uw handen.
Vurige liefde doet God
Vurige liefde doet God uit de hemel neerdalen,
Om zich aan iedereen te openbaren,
Doordat hij zich verwaardigt uw gestalte aan te
nemen, o mens, en de vreselijke folteringen aan
het kruis te ondergaan voor uw zonden,
Hierdoor kan de liefd eu niet meer kwellen,
hij wil voor al dit goede geen vergoeding
tenzij de liefde en dat ge zijn woord bewaakt
De nacht, koud en somber
De nacht, koud en somber
bedekkend met duistere schaduw
de aarde en de hemel,
net zo zoet als honing
laat zij stromen uit de hemel
de slaap in de ogen.
Zu aller stund
Zu aller stundt fuehr ich mein klag von hertzen
vnd rueff zu dir O Gott hilff mir auss not.
Mach mich gesund / und still mir meinen
schmertzen der mich so hoch beschwert sich
taeglich mehrt.
O Herr sieh drein durch die gross marter dein.
Erbarm dich mein / und schaw an mein ellende
wann kumbt die zeit so Leib und seel sich schaid.
Nimb mich armen in den schutz diener haende.
Heie Liebe lie Gott
Heie Liebe lie Gott vom Himmel herabsteigen,
Um sich allen offen zu zeigen,
Als er die Gte hatte, dein Fleisch, o Mensch,
anzunehmen / Und so harte Qual zu leiden
Am Kreuz fr deine Snden:
So dass die Liebe dich von nun an nicht mehr qult,
Denn er will fr diese Wohltat als Zahlung
Nichts als Liebe und dass du auf sein Wort hrst.
Die Nacht, kalt und dunkel,
Die Nacht, kalt und dunkel,
Bedeckt mit undurchdringlichen Schatten,
Die Erde und den Himmel.
So sanft wie Honig
Lsst sie den Schlaf
In die Augen ieen.
38
Puis le jour lusant
Au labeur dusant,
Sa lueur expose,
Et dun tein divers,
Ce grand univers
Tapisse et compose.
(Joachim du Bellay)
Du fons de ma pense
Du fons de ma pense,
Au fons de tous ennuis,
toy sest adresse
Ma clameur jours et nuits.
Enten ma voix plaintive,
Seigneur il est saison :
Ton oreille ententive
Soit mon oraison.
Si ta rigueur expresse,
En nos peschez tu tiens,
Seigneur, seigneur qui est ce
Qui demourra des tiens
Or nes tu point severe
Mais propice merci :
Cest pourquoy on revere
Toy, et ta Loy aussi.
En Dieu, je me console,
Mon ame sy attend,
En sa ferme parole
Tout mon espoir sestend.
Mon ame Dieu regarde
Then the shining day
Unfolds its light
And calls all to work,
Weaving with many colours
And creating
This great universe.
From my deepest thoughts
From my deepest thoughts,
From my deepest worries
I address my lament to you
By day and by night.
Hear the voice of my complaint,
For now, Lord, it is time:
May your ear be inclined
To hear my prayer.

If you should show your severity
And hold our sins against us,
Lord, Lord, what then
Will become of us?
But there is no harshness in you
And you are disposed towards mercy:
For this we revere
Both you and your law.
I nd my consolation in God,
My soul waits for him;
All my hope is placed
In his steadfast word.
My soul looks to God
39
Dan de dag, daaropvolgend,
bij de aangename arbeid
stelt zijn licht ten toon,
en met heel verscheiden tint
bekleedt zij dit grote universum
en voegt het samen.
Uit het diepst van mijn gedachten
Uit het diepst van mijn gedachten
roep ik, met mond en hart,
tot U, die heil kunt zenden:
O Heer, aanschouw mijn smart,
wil naar mijn smeekstem horen,
merk op mijn jammerklacht,
verleen mij gunstige oren,
daar ik in mijn druk versmacht.

Zo Gij in het recht wilt treden,
O Heer en gadeslaan
onze ongerechtigheden
ach, wie zou dan bestaan?
Maar neen, daar is vergeving
altijd bij U geweest;
Dies wordt Gij, Heer, met beving,
recht kinderlijk gevreesd.

Ik blijf de Heer verwachten,
mijn ziel wacht ongestoord,
ik hoop, in al mijn klachten,
op Zijn onfeilbaar woord;
Mijn ziel, vol angst en zorgen
Doch am nchsten Tag,
Zur harten Arbeit,
Breitet sie ihren Glanz aus.
Und bedeckt und gestaltet
Mit schillernden Farben
Dieses Groe Universum.
Vom Grunde meines Denkens
Vom Grunde meines Denkens,
Am Grunde aller Widerwrtigkeiten
Rufe ich zu dir
Tag und Nacht.
Hre meine klagende Stimme,
Herr, es ist Zeit,
Dein aufmerksames Ohr
Mge mein Gebet hren.
Wenn du deiner Strenge Ausdruck verleihst
Und unsere Snden beachtest,
Herr, Herr, wer
Wird weiterhin zu den Deinen zhlen?
Doch du bist nicht streng,
Sondern zur Gnade geneigt:
Daher verehren wir dich
Ebenso wie dein Gesetz.
In Gott nde ich Trost,
Meine Seele wartet auf ihn.
Auf sein unvernderliches Wort
Setze ich alle meine Hoffnung.
Meine Seele harret auf Gott
40
Matin et sans sejour
Plus matin que la garde
Assise au poinct du jour.
QuIsral en Dieu fonde,
Hardiment son appuy :
Car en Dieu grace abonde
Et secours est en luy.
Cest celuy qui sans doute
Israel jettera.
Hors diniquit toute
Et le rachetera.
(Clment Marot)
Hola caron
Hola, hola Caron, nautonnier infernal !
Qui est cet importun qui si press mappelle ?
Cest lesprit esplor dun amoureux delle,
lequel pour bien aymer neust jamais que du mal.
Que cherches tu de moi ? Le passage fatal.
Qui est ton homicide ? O demande cruelle !
Amour ma fait mourir. Jamais en ma nacelle
nul qui meure daymer je ne conduys a val.
H, de grace, Caron, reoy moy en ta Barque !
Cherchun autre nocher car ni moi ni la Parque
nentreprenons jamais sur le maistre des dieux.
Jyray donc malgr toy, car jay dedans mon me
tant de traix amoureux et de larmes aux yeux
que je ferai le euve et la Barque et la rame.
(Olivier de Magny)
In the morning without cease,
Earlier in the morning
Than the guard who watches at daybreak.
Let Israel put its strength
And trust in God,
For in God there is mercy
And redemption.
It is he who will
Cast out all iniquity
From Israel
And will redeem her.
Ho, Charon,
Ho, Charon, boatman of the infernal regions!
Who is this intruder who calls me in such haste?
The grief-stricken shade of a faithful lover,
who only received pain in return for loving well.
What do you wish from me? Passage to the
Underworld.
Who was your killer? O cruel question!
Love caused my death. My boat will never carry
the body of one who died for love.
Have mercy on me, Charon! Let me on to your boat!
Find yourself a different ferryman, for neither I
nor Fate, will ever dare defy the king of the gods.
Then I shall go in spite of you, for my heart is so
full of loves arrows and my eyes with tears that I
myself shall be both river, boat and oars.
41
wacht sterker op de Heer,
dan wachters op de morgen;
den morgen, ach, wanneer?

Hoopt op de Heer, gij vromen,
is Israel in nood,
er zal verlossing komen,
zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
gans Israel eens vrij
van ongerechtigheden;
zo doe Hij ook aan mij
diepst van mijn gedachten
H daar, h daar Charon
H daar, h daar Charon, veerman van het
schimmenrijk ! Wie is die opdringerige die mij zo
gehaast toeroept? Het is de treurende geest van
een trouwe aanbidder, die door hartstochtelijk te
beminnen alleen maar ellende verkreeg.
Wat verlang je van mij? De fatale overtocht.
Wie heeft je omgebracht?Ach, gruwelijke vraag!
Liefde heeft mij doen sterven. Nooit zet ik met
mijn schuit iemand over de stroom die van de
liefde sterft. H, ik smeek je, Charon, neem me
mee in je boot! Zoek een andere veerman want
noch ikzelf noch de Schikgodin ondernemen ooit
iets tegen de meester der goden. Dan ga ik maar
ondanks jou, want in mijn ziel steken zoveel
liefdespijlen en zoveel tranen heb ik in mijn ogen
dat ik er en de stroom en de boot en de riemen zal
mee maken.
Am Morgen und ohne Ruhe,
Ungeduldiger als der Nachwchter
Auf das Morgengrauen.
Israel soll sich geherzt
Auf Gott sttzen:
Denn in Gott ist berreichlich Gnade
Und Hilfe ist in ihm.
Er ist es, der zweifellos
Israel erretten wird
Aus aller Ungerechtigkeit
Und es erlsen wird.
Holla, holla, Charon
Holla, holla, Charon, Fhrmann der Unterwelt!
Wer ist der Lstige, der mich so eilig ruft?
Es ist der unglckliche Geist eines treu Liebenden,
der fr seine wahre Liebe nur Elend empng.
Was willst du von mir? Die tdliche berfahrt.
Wer hat dich umgebracht? Oh, grausame Frage!
Die Liebe hat mich gettet. Niemals fahre ich in
meinem Nachen Jemanden ber den Strom, der
an Liebe stirbt. He, ich ehe dich an, nimm mich
in dein Boot! Suche dir einen anderen Fhrmann,
denn weder ich noch die Parze Lehnen sich je
gegen den hchsten der Gtter auf. So gehe ich
also dir zum Trotz, denn ich habe in meiner Seele
So viele Liebespfeile und so viele Trnen in den Augen,
dass ich damit den Fluss und das Boot und das
Ruder machen kann.
42
Doulce memoire
Doulce memoire en plaisir consume
O sieclheureulx que cause tel scavoir
La fermete de nous deulx tant ayme
Qui a noz maulx a sceu si bien pourvoir
Or maintenant a perdu son pou[v]oir
Rompant le but de ma seull esperance
Servant de exemple a tous piteulx avoir
Fini le bien le mal soudain commence
(Franois I
er
)
Fini le bien
Fini le bien le mal soudain commence
Tesmoings en sont noz malheurs quon peult voir
Car tout le bien trouve par lesperance
Le mal nous la remis en son pouvoir
O tant dennuy, qui as voulu pourvoir
De varier la fermete ayme
Il auroit bien qui scauroit son scavoir
Doulce memoire en plaisir consommee.
Sweet memory
Sweet memory of pleasure once enjoyed,
O happy time, that could grant such knowledge!
The promise that we both treasured
And that lightened our troubles so well
Has now lost all its power
And has destroyed my only hope.
Let it now serve as a pitiful example to all:
My joy has ed, my sorrows have now begun.
My joy has ed
My joy has ed, my sorrows have now begun.
Our misfortunes now bear witness as all can see,
All the good things that hope had given us
Have been seized by sorrow, for we are in its power.
O the pains that you have caused,
By breaking that beloved promise.
One thing remains to him who knows this:
A sweet memory of pleasure once enjoyed.
Translation : Peter LOCKWOOD
43
Zoete herinnering
Zoete herinnering, in genot tot stand gekomen,
0, gelukkige tijd die deze kennis schenkt!
De belofte die ons beiden zeer dierbaar was,
die onze tegenspoed zo goed wist te verlichten,
heeft nu al haar invloed verloren,
en vernietigt mijn nige hoop.
Dit dient tot meelijwekkend voorbeeld voor allen:
het goede is voorbij, het lijden breekt plotsklaps aan.
Voorbij is al het goede
Voorbij is al het goede, ongeluk doet zich
onverhoeds weer voor, onze tegenspoed is daar het
bewijs van, en die kan iedereen zien.
Het welzijn dat wij door hoop verkregen hadden
is ons door ongeluk, dat ons in zijn macht heeft,
weer ontnomen. 0, wat een smart,
en die smart had je graag willen voorkomen
door de dierbare standvastigheid te doorbreken.
Hij die weet dat zijn bekwaamheid (in de liefde)
in genot is omgezet, hij heeft pas echt
een waardevol bezit; zoete herinnering.
Vertalingen : Bonjour mon cur, O vin en vigne,
Dessus le march dArras : Marianne Lambregts
Vive mon Dieu, O Herre Gott, Bont divine,
Sauter, danser, faire les tours,
Ardant amour souvent me fait, Zu aller stundt,
Ardant amour t Dieu : Capilla Flamenca
La nuict froide et sombre : Dick Wursten
Du fons de ma pense : psalm 130
Se Erinnerung
Se Erinnerung an genossene Freuden
O glckliches Jahrhundert, das ein solches
Wissen hervorbrachte.
Die Strenge, die wir beide so liebten
Und die unserem bel so gut abhelfen konnte,
Hat nun ihre Macht verloren
Und zerstrt den Gegenstand meiner einzigen Hoffnung.
Das dient allen zum jmmerlichen Beispiel.
Wenn das Gute vorbei ist, bricht das Bse
unvermittelt herein.
Wenn das Gute vorbei is
Wenn das Gute vorbei ist, bricht das Bse
unvermittelt herein.
Zeugen dafr ist unser sichtbares Unglck
Denn alles Gute, das wir durch die Hoffnung
gefunden haben,
Hat das Bse in seine Macht gebracht
O so viel Unbill,
Die geliebte Strenge zu verndern
Se Erinnerung an genossene Freuden.
bersetzung: Sylvia RONELT
RIC 290