Está en la página 1de 2

19) Haec si tecum, ut dixi, patria loquatur, nonne impetrare debeat, etiam si vim adhibere non

possit? quid, quod tu te in custodiam dedisti, quod vitandae suspicionis causa ad M'. Lepidum te
habitare velle dixisti? A quo non receptus etiam ad me venire ausus es, atque ut domi meae te
adservarem roasti. cum a me quoque id responsum tulisses, me nullo modo posse isdem parietibus
tuto esse tecum, quia mano in periculo essem quod isdem moenibus contineremur, ad !. Metellum
praetorem venisti. A quo repudiatus ad sodalem tuum, virum optimum, M. Metellum demirasti,
quem tu videlicet et ad custodiendum te dilientissimum et ad suspicandum saacissimum et ad
vindicandum "ortissimum "ore putasti. sed quam lone videtur a carcere atque a vinculis abesse
debere qui se ipse iam dinum custodia iudicarit? #$) quae cum ita sint, %atilina, dubitas, si emori
aequo animo non potes, abire in aliquas terras et vitam istam multis suppliciis iustis debitisque
ereptam "uae solitudinique mandare? 're"er' inquis 'ad senatum'& id enim postulas et, si hic ordo
placere sibi decreverit te ire in exsilium, obtemperaturum te esse dicis. 'on re"eram, id quod
abhorret a meis moribus, et tamen "aciam ut intelleas quid hi de te sentiant. (redere ex urbe,
%atilina, libera rem publicam metu, in exsilium, si hanc vocem exspectas, pro"iciscere. quid est?
ecquid attendis, ecquid animadvertis horum silentium? patiuntur, tacent. quid exspectas
auctoritatem loquentium, quorum voluntatem tacitorum perspicis? #1) at si hoc idem huic
adulescenti optimo ). *estio, si "ortissimo viro M. Marcello dixissem, iam mihi consuli hoc ipso in
templo senatus iure optimo vim et manus intulisset. de te autem, %atilina, cum quiescunt, probant,
cum patiuntur, decernunt, cum tacent, clamant, neque hi solum quorum tibi auctoritas est videlicet
cara, vita vilissima, sed etiam illi equites +omani, honestissimi atque optimi viri, ceterique
"ortissimi cives qui circumstant senatum, quorum tu et "requentiam videre et studia perspicere et
voces paulo ante exaudire potuisti. !uorum eo vix abs te iam diu manus ac tela contineo, eosdem
"acile adducam ut te haec quae vastare iam pridem studes relinquentem usque ad portas
prosequantur.
*i, ut dixi, patria tecum loquatur, nonne debeat impetrare haec, etiamsi non possit adhibere vim?
!uid, quod tu dedisti te in custodiam, quod dixisti te velle habitare ad M. Lecam causa vitandae
suspicionis? 'on receptus a quo ausus es venire etiam ad me atque roasti ut te adservarem domi
meae. %um tulisses quoque a me id responsum, me posse nullo modo esse tuto isdem parietibus
tecum, quia essem in mano periculo quod contineremur isdem moenibus, venisti ad praetorem
!uintum Metellum. +epudiatus a quo demirasti ad tuum sodalem, Marcum Metellum, virum
optimum, quem tu videlicet putasti dilientissimum ad custodiendum et saacissimum ad
suspicandum et "ore "ortissimum ad vindicandum. *ed quam videtur abesse lone a carcere atque a
vinculis qui iam ipse se iudicarit dinum custodia, %um sint ita quae, %atilina, dubitas, si non potes
emori aequo animo, abire in aliquas terras et mandare "uae et solitudini istam vitam ereptam multis
iustis et debitis suppliciis? -+e"er., inquis, -ad senatum.& id enim postulas et dicis te
obtemperaturum esse si hic ordo decreveris sibi placere te ire in exilium. 'on re"eram, id quod
abhorret a meis moribus, et tamen "aciam ut intelleas quid hi sentiant de te. (redere ex urbe,
%atilina, libera rem publicam a metu, pro"iciscere in exilium, si exspectas hanc vocem. !uid est
%atilina? (cquid attendis, ecquid animadvertis silentium horum? )atiuntur, tacent. !uid exspectas
auctoritatem loquentium, quorum tacitorum perspicis voluntatem? Ac si dixissem hoc idem huic
optimo adulescenti, )ublio *estio, si Marco Marcello, viro "ortissimo, iam, senatus in hoc ipso
templo, optimo iure, intulisset vim et manus mihi consuli. /e te autem, %atilina, cum quiescunt,
probant, cum patiuntur decernunt, cum tacent, clamant, neque solum hi quorum auctoritas tibi est
videlicet rata, vita vilissima, sed etiam illi equites +omani, honestissimi atque optimi viri, et ceteri
"ortissimi cives qui circumstant senatum, quorum tu paulo ante potuisti et videre "requentiam et
perspicere studia et exaudire voces. !uorum eo vix iam diu contineo abs te manus ac tela, 0sed)
"acile eosdem inducam ut prosequantur te usque ad portas relinquentem haec quae iam pridem
studes vastare.
*e, come ho detto, la patria ti parlasse, non dovrebbe ottenere ci1, anche se non potesse usare la
"or2a ? %he cosa dovrei dire del "atto che tu ti sei dato in custodia, del "atto che hai detto di volere
abitare da Marco Leca per evitare il sospetto? ( non accolto da questo, hai osato venire anche da me
e mi hai chiesto di custodirti a casa mia. Avendo ricevuto anche da me la stessa risposta, che io non
potevo assolutamente essere al sicuro "ra le 0mie) stesse pareti con te 0presente), perch3 ero in
rande pericolo per il "atto che eravamo chiusi "ra le stesse mura, sei andato dal pretore !uinto
Metello. ( respinto da questo sei passato dal tuo amico Marco Metello, uomo molto rispettabile, che
tu evidentemente hai ritenuto molto diliente per la 0tua) custodia e molto saace nel sospettarti e
0hai ritenuto) che sarebbe stato molto valido nel di"enderti. Ma quanto sembra essere lontano dal
carcere e dalle catene colui il quale ormai da se stesso si iudica deno di custodia, *tando cos4 le
cose, o %atilina, esiti, se non puoi morire con indi""eren2a, ad andartene in qualche terra e a""idare
alla "ua e alla solitudine questa vita strappata a tanti iusti e doverosi suppli2i? -+i"erisci., dici, -al
senato.& questo in"atti chiedi, e dici che ubbidirai se quest5ordine decider6 di volere che tu vada in
esilio. 'on ri"erir1, cosa che 7 aliena dai miei costumi, e tuttavia "ar1 in modo che tu capisca che
cosa pensano costoro di te. (sci dalla citt6, o %atilina, libera lo stato dalla paura, parti per l5esilio, se
aspetti questa parola. %he cosa c57 %atilina? 'on senti, non ti accori del silen2io di costoro?
*opportano, tacciono. )erch3 aspetti l5autoritat6 delle parole di coloro dei quali, pur se silen2iosi,
intuisci la volont6? ( se io avessi detto ci1 stesso a quest5ottimo iovane, )ublio *estio, 0se l5avessi
detto) a Marco Marcello, uomo "ortissimo, ormai il senato in questo stesso tempio, a buon diritto,
avrebbe messo violentemente le mani addosso a me 0anche se sono) console. +iuardo a te, poi,
%atilina, quando ascoltano sen2a parlare, approvano, quando mi "anno parlare, decidono, quando
tacciono, ridano, e non soltanto costoro la cui autorit6 ti 7 certamente cara, la cui vita 0invece) per
te non vale assolutamente niente, ma anche quei cavalieri romani, onoratissimi e ottimi uomini, e
tutti li altri rispettbilissimi cittadini che circondano il senato, dei quali poco "a tu hai potuto sia
vedere l5a""luen2a che avvertire i sentimenti e udire le rida. ( di questi io a stento ormai da tempo
tratteno da te le mani armate, ma "acilmente li indurr1 ad accompanarti "ino alle porte mentre
lasci questi luohi che da luno tempo mediti di devastare.