Está en la página 1de 2

Valoración dos recursos en internet do Departamento

de Orientación do IES García Barbón.

http://garciabarbonverin.blogspot.com.es/2014/05/orienta-o-teu-futuro-coa-axuda-de.html
Realizamos una enquisa de avaliación entre o alumnado de 1º de Bacharelato en relación co
grao de utilidade da información que se facilita no blog de Orientación
(http://orientacion.blogia.com ), na nosa rede social de Facebook (http://gl-
es.facebook.com/barbonblog.verin ) e na conta de Twitter (http://twitter.com/barbonblog )