Está en la página 1de 2

CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DAS ACTIVIDADES REALIZADAS POLO

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN –Maio de 2014- 2º de Bacharelato4.- As túas necesidades de información académica están cubertas (N=36)

5.- Uso do blog de Orientación.

6.- Uso do blog do centro.

. 8.Utilización da rede social Facebook de Orientación.Utilización da rede social Facebook do centro. ..7.