Está en la página 1de 3

IMPERIUM ROMANUM

Roma in Italia est. Italia in Europa est. Graecia quoque in Europa est.
Italia et Graecia in Europa sunt. Aegyptus in Europa non est, sed in Africa.
Syria in Africa non est, sed in Asia. Gallia et Britannia in Asia non sunt,
sed in Europa.
Estne Gallia in Europa? Ita, Gallia in Europa est. Estne Roma in
Gallia? Non, Roma in Gallia non est. Ui est Roma? Roma est in Italia. Ui
est Italia? Italia in Europa est. Estne Nilus in Europa? Non, Nilus in Europa
non est. Ui est Nilus? Nilus in Africa est.
Ui est R!enus? R!enus in Europa est. "uid est R!enus? R!enus
flu#ius est. "uid est Nilus? Nilus quoque flu#ius est. R!enus et Nilus flu#ii
sunt. Nilus flu#ius magnus et longus est$ %anu#ius quoque flu#ius magnus
et longus est. Nilus et %anu#ius flu#ii magni et longi sunt. &ieris non est
flu#ius magnus, sed par#us. R!enus non est flu#ius par#us, sed magnus.
'orsica insula est. Sardinia et Sicilia quoque insulae sunt. "uomodo
est 'orsica? 'orsica insula magna est. "uomodo est (elita? (elita insula
par#a est. 'orsica et Sardinia et Sicilia insulae magnae sunt, sed (elita
insula par#a est.
Brundisium oppidum est. Brundisium et &usculum oppida sunt.
Sparta quoque oppidum est. Ui est Brundisium? Brundisium in Italia est.
&usculum quoque in Italia est. Estne Brundisium flu#ius? Non, Brundisium
flu#ius non est, sed oppidum. "uomodo sunt Brundisium et &usculum?
Brundisium oppidum magnum, sed &usculum oppidum par#um est. Ui est
Sparta? Sparta in Graecia est. Sparta oppidum Graecum est.
Num 'reta oppidum est? Non, 'reta oppidum non est. "uid est
'reta? 'reta insula est. Estne 'reta insula magna an par#a? 'reta insula
magna est. Num Sparta insula est? Non, Sparta non est insula. "uid est
Sparta? Sparta oppidum est. Estne Sparta oppidum Romanum an Graecum?
Sparta oppidum Graecum est.
Ui es? In )ispania. )ispanus sum. Ui estis? In Gallia. Galli
sumus. &u Romae es. Esne Romanus? Non, Romanus non sum, sed
Graecus. Nos in Graecia sumus. Estisne Graeci? Ita, Graeci sumus. *os
estis Romani, sed in )ispania et in Africa saepe estis, non Romae. Illi non
sunt in Europa, sed in Africa.
I et II numeri sunt$ III et I* quoque numeri sunt. I et II par#i numeri
sunt$ ' magnus numerus est. A et B litterae sunt. A littera prima alp!aeti
est et B littera secunda. Fluvius #ocaulum +atinum est$ quoque oppidum$
fluvius et oppidum #ocaula +atina sunt. In #ocaulo insula se, litterae et
tres syllaae sunt$ in #ocaulo non sunt tres litterae et una syllaba.
1. +ea detenidamente el te,to y !aga a continuaci-n un resumen del mismo
en espa.ol de al menos die/ l0neas.
2. 'onteste en lat0n a las preguntas siguientes1
2.1. Estne Roma insula? Quid est Roma?
2.2. Quid est Rhenus? Rhenus in Asia est?
2.3. Tarraco oppidum an insula est?
2.4. Num Danuvius insula est?
2.5. Ubi sunt Hispania et talia?
2.6. numerus Romanus ma!nus an parvus est?
2.7. "umusne in talia?
2.8. Estisne in #allia?
3. $erumne an falsum? Et si falsum% &ua de causa?
3.1. $ocabulum insula 'atinum non est% sed #raecum.
3.2. Nilus oppidum parvum est.
3.3. n vocabulo oppidum tres syllabae sunt.
3.4. (reta insula Romana non est% sed #raeca.
3.5. )rundisium et Tusculum insulae #raecae sunt.
3.6. Tiberis fluvius Romanus non est% sed Hispanus.
4. 'omplete los !uecos con la terminaci-n correcta1
4.1. *alaca oppid+++ Hispan++++ est,
4.2. *alaca et #ades oppid+++ Hispan++ sunt.
4.3. *elita insul++ ma!n++ non est% sed parv++.
4.4. "icilia et (orsica insul++ parv++ non sunt% sed ma!n++.
4.5. n #ermania fluvi++ ma!n++ et lon!++ sunt.
4.6. Nilus fluvi++ lon!++ est.
4.7. Hispan++ sum- Roman++ es- Hispan++ sumus- Roman++ estis,
5. Escria las siguientes frases en plural1
5.1. nsula #raeca ma!na et lon!a est.
5.2. mperium Romanum ma!num est.
5.3. Romanus sum- Romana es.
5.4. Fluvius parvus est.
6. Escria las siguientes frases en singular1
6.1. .ppida Romana ma!na sunt.
6.2. nsulae Hispanae parvae sunt.
6.3. Fluvii lon!i et ma!ni sunt.
6.4. Romani estis% non #raeci.
6.5. Hispani sumus% non #alli.
7. Rellene el !ueco con la palara que falta1
7.1. +++++ est *alaca? *alaca oppidum ++++,
7.2. ++++++ est *alaca% ma!na an parva?
7.3. +++++++ es? Romae.
7.4. ( ++++++ Romanus est.
7.5. A prima +++++++ alphabeti est.
7.6. n vocabulo insula se/ 222222 et tres ++++++ sunt.