Está en la página 1de 14

Orientacin Acadmica 3 ESO

Mnica Diz Besada


1
PROGRAMA DE ORIENTACIN VOCACINAL
PARA 3 DE ESO

E DESPOIS DA ESO, QUE?

O traballo que che propoemos a continuacin pretende axudarte e acompaarte
nunha decisin moi importante para a ta vida futura como a que indudablemente vas ter
que tomar moi pronto, ao finalizar a ESO.
Para decidir que estudos vas ter que realizar despois da ESO (que modalidade de
bacharelato, ciclo formatico, etc.) tes que ter moi presente certos datos como:
Caractersticas das diferentes modalidades de bacharelato e dos ci clos de formacin
profesional.
Itinerario ou percorrido a desenvolver no bacharelato para poder acceder a
determinados estudos superiores. Asignaturas imprescindibles e convenientes.
Oferta concreta de bacharelatos, ciclos medios e superiores de formacin profesional
nos centros da zona, etc.

Ademais debes facer unha anlise de certos aspectos de ti mesmo/a.
Que intencin tes de seguir estudando?
Que profesins che gustan ou interesan mis?
Que aptitudes tes mis desenvolvidas?
En que materias de ESO acadas mellores resultados?
Que rasgos de personalidade destacan mis en ti?

Este programa quere servirche de axuda na ta toma de decisin. O esquema que aparece
a continuacin representa as fases do proceso que seguirs ao longo do programa:

1 COECEMENTO PROPIO:
- Que penso do meu futuro?
- Cales son as mias preferencias profesionais?
- Para que vallo mis?
- Como me vexo?
2 RECOLLIDA DE INFORMACIN:
- Que sei do bacharelato?
- Que son os ciclos formativos?
- Teo algunha outra posibilidade?
3 TOMA DE DECISINS:
- E agora que escollo para o vindeiro curso?


ESTE PROGRAMA TEN 6 SESINS:

1 SESIN:
Que penso do meu futuro? Enquisa sobre o meu futuro.
Cales son as mias preferencias profesionais? Enquisa de intereses profesionais.
2 SESIN:
Para que vallo mis? Enquisa de aptitudes.
Como me vexo? Enquisa de persoalidade.
3 SESIN: Caderno de informacin: O bacharelato
4 SESIN: Caderno de informacin: A formacin profesional
5 SESIN: Caderno de informacin: Outras alternativas.
6 SESIN: Enquisa para tomar a decisin e escoller as materias de 4.

Orientacin Acadmica 3 ESO
Mnica Diz Besada
2
1 SESIN: QUE PENSO DO MEU FUTURO? ENQUISA SOBRE O MEU FUTURO:

Pensaches algunha vez se os estudos que queres realizar son de curta ou longa
duracin? Se realizas esta enquisa con sinceridade poders ter unha idea mis clara.

INSTRUCINS:
- Le as preguntas que veen na enquisa.
- Marca cun X a resposta que mis se adapta ao que pensas.
- Procura non abusar demasiado da opcin marcada coa interrogacin.
- Suma as eleccins de cada unha das columnas e antao na ltima fila.
- Ten coidado, xa que a orde das respostas SI e NON vara.

PREGUNTA 1c 2c 3 c

1. Xeralmente estou atento na clase

2. Gustarame traballar canto antes

3. En case todas as avaliacins ceme mis dun suspenso

4. Estudar un gran fasto para min

5. Existen bastantes asignaturas que me gustan

6. Creo que estudar no serve para nada

7. Desexara poerme a traballar en calquera cousa e deixar de estudar

8. Cando remate este ano penso seguir estudando.

9. Desanmome cando penso que teo que poerme a estudar

10. Sera feliz se non tivese que estudar

11. Penso que o que estudo me vai servir de pouco.

12. Gustarame estudar e prepararme ben antes de buscar traballo

13. Canto mis aprenda agora, mis posibilidades terei de conseguir un bo traballo

14. Para estudar necesito sempre algun que me axude

15. necesario estudar moito para ter unha boa situacin o da de ma.

16. Na maiora das clases abrrome.

17. O tempo que adico ao estudo fiseme moi longo.

18. Penso que poderei estudar unha carreira universitaria.

19. Cando estudo adoito levantarme con frecuencia.

20. O ano que vn gustarame seguir estudando.

21. Estou estudando este curso porque non teo mis remedio.

22. Xeralmente estudo na casa todos os das.

23. Cando suspendo unha asignatura procuro recuperala o antes posible.


SI ? NON

NON ? SI

NON ? SI

NON ? SI

SI ? NON

NON ? SI

NON ? SI

SI ? NON

NON ? SI

NON ? SI

NON ? SI

SI ? NON

SI ? NON

NON ? SI

SI ? NON

NON ? SI

NON ? SI

SI ? NON

NON ? SI

SI ? NON

NON ? SI

SI ? NON

SI ? NON

Orientacin Acadmica 3 ESO
Mnica Diz Besada
3
24. Preocpame perder unha clase.

25. Estou decidido a seguir estudando para atopar un traballo mellor.

26. Cando me sae mal un exame, preparo con mis esforzo a recuperacin

27. Se puidese traballar deixara agora mesmo os estudos.

28. S estudo porque me obrigan.

29. O meu desexo estudar s un par de anos mis e atopar traballo.

30. Penso que para min aprender un oficio o mis adecuado.

31. probable que vaia Universidade.

32. Se fago bacharelato penso que terei dificultades para rematalo.

33. Gustarame facer uns estudos curtos de Formacin Profesional.

34. Intersame facer o bacharelato anda que tea que repetir algn curso.

35. Desexara que o que vn fose o meu derradeiro ano de estudo

36. Se fose s pola mia vontade, deixara de estudar no vindeiro curso

SI ? NON

SI ? NON

SI ? NON

NON ? SI

NON ? SI

NON ? SI

NON ? SI

SI ? NON

NON ? SI

NON ? SI

SI ? NON

NON ? SI

NON ? SI


Suma totalOBTENCIN DO RESULTADO:

Para obter o resultado dos datos desta enquisa debers realizar as seguintes
operacins:
1 Multiplica por 2 o total da suma da 1 columna.
2 Multiplica por 1 o resultado da suma da 2 columna.
3 Calcula a suma total.

Total 1 columna x 2 =
Total 2 columna x 1 =
Total 3 columna x 0 = 0
Suma total =

INTERPRETACIN DOS RESULTADOS:

MENOS DE 20 PUNTOS: Non sentes demasiado interese polos estudos. Sera pouco realista
que te formulases facer uns estudos de larga duracin. Quizais o mis rendible sera que
acadases o graduado en ESO e cursases algn ciclo formativo de grao medio.

ENTRE 20 E 50 PUNTOS: Tes certo interese por estudar, pero este non parece ser suficiente
para facer unha carreira longa. O mis interesante para ti sera que aprobases o bacharelato e
puideses acceder a algn ciclo formativo de grao superior.

MIS DE 50 PUNTOS: O teu interese parece dirixido a estudos de maior esixencia e duracin.

Esta primeira atividade pretendeu poerte na pista da ta situacin ante futuros
estudos. Non o tomes como algo definitivo. A partir de agora cando vas traballar o proceso de
coecerte a ti mesmo e de busca de informacin para a toma de decisin que vas realizar.


Orientacin Acadmica 3 ESO
Mnica Diz Besada
4
2 SESIN: CALES SON AS MIAS PREFERENCIAS PROFESIONAIS? ENQUISA DE
INTERESES PROFESIONAIS

Tes claro os estudos que desexas realizar? Se realizas ben esta enquisa ters mis
datos sobre os estudos que realmente che interesan.

INSTRUCINS:
A continuacin presentmosche unha serie de actividades profesionais ou de estudo:
1. Leas detidamente.
2. Coloca na folla de respostas a puntuacin que lle otorgas a cada unha segundo a seguinte
escala:
1.Non me gusta nada
2.Non me gusta
3.Resltame indiferente
4.Gstame
5.Gstame moito
3. Asegrate de que coincida o nmero da pregunta e o da casia correspondente.

LEMBRA:

Non me gusta nada Gstame moito
1 ..2..3.45


1. Montar un circuito elctrico.
2. Traballar nun hospital.
3. Axudar a resolver os problemas que teen as familias necesitadas.
4. Ser escritor ou escritora.
5. Dar clases de msica.
6. Facer reaccins qumicas nun laboratorio.
7. Participar en programas de rehabilitacin de enfermos.
8. Preocuparme polos problemas sociais do barrio ou a cidade onde vivo.
9. Estudar formas de vida de poboacins prehistricas.
10. Interpretar obras de teatro.
11. Participar nun equipo de investigacin cientfica.
12. Facer un curso de socorrismo e primeiros auxilios.
13. Atender e educar a persoas con deficiencias fsicas ou psicolxicas.
14. Estudar os fsiles para reconstruir formas de vida antigas.
15. Modelar obxectos de cermica.
16. Recoller mostras da terra e estudar a sa composicin.
17. Axudar en tarefas sanitarias.
18. Escribir artigos para revistas ou xornais.
19. Dar clase do teu idioma a estranxeiros.
20. Tocar algn instrumento musical nunha orquestra.
21. Desear o trazado dunha autoestrada.
22. Traballar nunha unidade de tratamento da dor.
23. Estudar os gustos da xente para vender mellor o produto.
24. Traducir un libro a outro idioma.
25. Restaurar cadros e obras de arte antigas.
26. Plantexar de xeito prctico no laboratorio principios ou frmulas fsicas.
27. Traballar nunha farmacia.
28. Traballar nun servizo de atencin ao consumidor.
29. Estudar as caractersticas de diferentes linguas e as sas relacins.
30. Traballar na impresin dun peridico.
31. Montar o sistema de iluminacin dun espectculo.
32. Pertencer a un equipo de transplantes de rganos.
33. Defender a unha persoa nun xuzo.
34. Colaborar nunha revista literaria.
35. Facer labores de esttica persoal, moda e perruquera.
36. Montar e probar motores de coches.
Orientacin Acadmica 3 ESO
Mnica Diz Besada
5
37. Elaborar dietas adecuadas a diferentes tipos de enfermidades.
38. Facer estudos sobre a opinin da xente ante determinados temas.
39. Facer de intrprete nunha conferencia.
40. Pintar un cadro.
41. Desear unha mquina a travs dun ordenador.
42. Realizar prteses, moldes ou pezas dentais.
43. Traballar nunha axencia de viaxes.
44. Traballar nunha biblioteca.
45. Desear moda de vestir.
46. Arranxar un enchufe elctrico.
47. Realizar ecografas ou radiografas a pacientes.
48. Traballar en publicidade.
49. Dialogar sobre as calidades dunha pelcula.
50. Dar clases de debuxo e pintura.
51. Obter, a travs dunha prctica de laboratorio, a frmula dun fenmeno fsico.
52. Revisar e solucionar os problemas dentais das persoas.
53. Participar no proceso de seleccin de persoal dunha empresa.
54. Ordenar e clasificar documentos nun arquivo.
55. Decorar habitacins, casas e interiores.
56. Analizar a composicin qumica dos alimentos.
57. Curar enfermidades dos animais domsticos.
58. Confeccionar as nminas dos empregados dunha empresa.
59. Escribir contos, poesas, novelas.
60. Compoer a msica dunha cancin.
61. Estudar novas formas de producin de enerxa.
62. Realizar sesins de relaxacin, concentracin mental e ioga para a rehabilitacin de
enfermos.
63. Estudar os costumes de diferentes pobos.
64. Ensinar un idioma.
65. Maquillar a un artista.
66. Coecer como se constre un edificio.
67. Asesorar a un agricultor sobre as condicins mis favorables para realizar un cultivo.
68. Participar nunha excavacin arqueolxica.
69. Analizar as causas e consecuencias de feitos ou acontecementos histricos.
70. Facer unha escultura.
71. Analizar nun laboratorio unha mostra de sangue.
72. Manter e coidar un acuario.
73. Traballar nun banco ou oficina.
74. Asistir a conferencias sobre temas culturais, historia, literatura, etc.
75. Visitar museos de pintura ou escultura.
76. Realizar o mantenemento da maquinaria dunha fbrica.
77. Mellorar o ton fsico e o rendimento dun atleta ou deportista.
78. Gustarame levar a contabilidade dunha empresa.
79. Ler o peridico, libros, .
80. Facer gravacins e montaxes en vdeo.
81. Determiar o grupo sanguneo dunha persoa.
82. Coidar enfermos de todo tipo (curalos, asealos, darlles de comer, ).
83. Aprender receitas de cocia e cociar.
84. Aprender as linguas clsicas como o latn e o grego.
85. Pintar retratos de persoas.
86. Participar nun programa de control de residuos ambientais.
87. Estudar a influencia de determinados alimentos sobre a sade das persoas.
88. Levar as relacins dunha empresa co exterior.
89. Estudar a cultura e costumes de diferentes pases.
90. Facer a montaxe dunha pelcula.
91. Realizar os planos e medidas topogrficas para urbanizar unha zona da cidade.
92. Traballar no desenvolvemento de cultivos marios.
93. Estudar a distribucin da poboacin nunha rea xeogrfica determiada.
94. Facer o guin dunha obra de teatro.
95. Asistir a clases de msica.
Orientacin Acadmica 3 ESO
Mnica Diz Besada
6
96. Traballar nunha refinera de petrleo.
97. Facer o diagnstico dunha enfermidade.
98. Ser correspondente dun peridico nun pas.
99. Estudar a gramtica dunha lingua.
100. Asistir a concertos de msica clsica.


FOLLA DE RESPOSTAS:

CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO 4 CAMPO 5
1

2 3 4 5
6

7 8 9 10
11

12 13 14 15
16

17 18 19 20
21

22 23 24 25
26

27 28 29 30
31

32 33 34 35
36

37 38 39 40
41

42 43 44 45
46

47 48 49 50
51

52 53 54 55
56

57 58 59 60
61

62 63 64 65
66

67 68 69 70
71

72 73 74 75
76

77 78 79 80
81

82 83 84 85
86

87 88 89 90
91

92 93 94 95
96

97 98 99 100

TOTAL

Entre 10 (un
decimal)


- Suma as puntuacins por columnas apuntando o resultado no cadro
TOTAL
- Divide cada resultado entre 10 e antao no seu lugar correspondente.
- Posteriormente debers anotar na Taboa resumo de autocoecemento
(ltima folla) os datos da ltima fila.


INTERPRETACIN DOS RESULTADOS:

A continuacin poders comprobar a que tipo de estudos corresponden os campos nos
que obtiveches maior puntuacin. Non penses que xa tomaches a decisin, tan s deches o
primeiro paso, e debers realizar o programa completo para ter unha visin global.
Orientacin Acadmica 3 ESO
Mnica Diz Besada
7

CAMPO

ESTUDOS OU CARREIRAS PROPIAS DESTE CAMPOCAMPO 1:
Cientfico tcnico

Carreiras universitarias de: Arquitectura, Enxeeras, Tecnoloxa,
C. do Mar, C. Bioloxa, Ciencias Ambientais, Fsica, Qumica,
Matemticas, Xeoloxa, Estatstica, Navegacin Martima,
Radioelectrnica Naval, Estruturas marias, Informtica, Ciencia e
Tecnoloxa dos alimentos.
Ciclos formativos das familias profesionais de: Actividades fsico-
deportivas, martimo pesqueiras, artes grficas, comunicacin, imaxe
e son, Edificacin e obra civil, Electricidade e electrnica,
Fabricacin mecnica, industrias alimentarias, informtica, madeira e
moble, mantenemento de vehculos, mantenemento e servizos
produccin, qumica, txtil, vidrio e cermica, agricultura e ganadera,
medioambente.

CAMPO 2:
Biosanitario

Carreiras universitarias de: Enfermeria, Farmacia, Fisioterapia,
Logopedia, Medicina, Odontoloxa, Podoloxa, Qumica, Terapia
Ocupacional, Veterinaria, Psicoloxa, ptica.

Ciclos formativos das familias profesionais de: Industrias
alimentarias, qumica, sanidade, maritimo pesqueira, imaxe persoal,
vidrio e cermica, txtil, actividades fsico deportivas.


CAMPO 3:
Ciencias Sociais

Carreiras universitarias de: Administracin e direccin de
empresas, Ciencias empresariais, Comunicacin Audiovisual,
Xornalismo, Dereito, Economa, Educacin Social, Pedagoxa,
Mestre de Educacin Infantil, Mestre de Educacin Primaria,
Publicidade e Relacins Pblicas, Relacins Laborais, Ciencias
Polticas, Socioloxa, Xestin e Adm. Pblica, Traballo Social,
Ciencias da Actividade fsica, Comercio, Turismo, Xeografa e
Ordenacin do Territorio.

Ciclos formativos das familias profesionais de: Actividades fsico
deportivas, Administracin e xestin, Comercio e Marketing,
Hostelera e turismo, Servizos socioculturais.


CAMPO 4:
Humanstico

Carreiras universitarias de: Ciencias da cultura e difusin cultural,
Espaol, Galego, Galego Portugus, Ingls, Lingua e Literatura
modernas, Traduccin e Interpretacin, Filoloxa Clsica, Filosofa,
Historia Historia da Arte, Humanidades, Informacin e
Documentacin, Xeografa e Historia.

Ciclos formativos das familias profesionais de: Actividades fsico
deportivas, hostelera e turismo, Servizos socioculturais.
CAMPO 5:
Artstico

Carreiras universitarias de: Belas Artes, Msica e Danza, Arte
Dramtica, Conservacin e Restauracin de Bens culturais, Estudos
superiores de deseo (de moda, de produtos, grfico, de interiores),
Historia da Arte.

Ciclos formativos das familias profesionais de: Comunicacin,
imaxe e son, imaxe persoal, vidrio e cermica, artes grficas, artes
plsticas e deseo.

Orientacin Acadmica 3 ESO
Mnica Diz Besada
8
3 SESIN: PARA QUE VALLO MIS? ENQUISA DE APTITUDES

A continuacin vas a explorar as aptitudes que pensas que tes para determi nadas situacins a
travs dunha enquisa.
A actividade que vn a continuacin vaiche permitir obter mis datos para o teu coecemento
persoal. Trtase de descubrir, a travs da valoracin que deas a determi nados
comportamentos, as habilidades e aptitudes que destacan mis en ti. Faino con sinceridade.
Cada aptitude est composta por 5 actividades que debers puntuar segundo a habilidade que
creas que tes para cada unha delas.

INSTRUCINS:
- Marca cun X a valoracin que corresponde ta realidade en cada
situacin.
- Utiliza para iso a seguinte escala:
1.. moi pouco ou nada
2.. pouco ou algo
3.. normal
4.. bastante ben
5.. moito ou moi ben
- En cada bloque suma os nmeros sinalados e anota este resultado no
cadro correspondente.

LEMBRA:

Moi pouco ou nada Pouco ou algo Normal Bastante ou ben Moito ou moi ben
1 .......2....3..4.5..

1. Habilidades manuais ou mecnicas:
Dseme moi ben:
1. O debuxo lial ..
2. Reparar aparatos .
3. Compoer algo e despois desmontalo .
4. A bricolaxe
5. Manexar ferramentas ..


1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

SUMA: __________
2. Habilidades para o clculo:
6. Teo rapidez e exactitude no clculo mental
7. Resolvo problemas sen cometer erros nas operacins ..
8. Dnseme ben os exercicios de ecuacins
9. Senme ben as operacins tanto con nmeros enteiros
como con decimais .
10. Aplico facilmente unha porcentaxe de aumento ou
desconto a unha cantidade

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

SUMA: __________
3. Aptitude verbal:
11. Atopo con facilidade palabras adecuadas para o que quero
dicir .
12. Cando estudo entendo o significado da maiora das
palabras .
13. Se me dan unha palabra, teo facilidade para atopar
sinnimos da mesma .
14. Gstame a lectura ..
15. Redacto ben .


1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

SUMA: __________
4. Habilidades para as relacins sociais:
16. Gstame coecer a xente nova
17. Son sociable, relacinome con facilidade

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Orientacin Acadmica 3 ESO
Mnica Diz Besada
9
18. Se descoezo algo non teo problemas en preguntalo
19. Non me importa falar en pblico
20. Son capaz de animar aos meus amigos se se atopan
tristes ou deprimidos ...
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

SUMA: __________
5. Aptitude espacial:
21. Fago os puzzles con gran facilidade
22. Orintome ben sobre un mapa .
23. Cando vexo o plano dunha vivenda fgome unha idea clara
da sa distribucin e dimensins ..
24. Se me dan tres vistas dunha figura (alzado, planta e perfil),
imaxnoma facilmente ...
25. Orintome con facilidade por cidades descoecidas .

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

SUMA: __________
6. Memoria:
26. Adoito recoecer a persoas que s vin unha vez ..
27. Cando leo ou escoito algo, adoito quedarme coa maiora
dos datos ..
28. Lembro ben o estudado .
29. Qudanseme ben os datos e datas histricas
30. Se observo con atencin unha pelcula, son capaz de reter
case todos os seus detalles .

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

SUMA: __________
7. Razonamento:
31. Formulo ben e sen dificultade os problemas ..
32. Resolvo ben as series tanto de nmeros como de letras .
33. Sigo e comprendo ben as demostracins matemticas
34. Teo facilidade para entender as explicacins na clase ..
35. Ao ler un problema recoezo con facilidade o comenzo ou
frmula a aplicar ..

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

SUMA: __________
8. Aptitude artstica:
36. Teo facilidade para tocar instrumentos musicais .
37. Son creativo/a nos traballos que realizo .
38. A xente admrase cando ve os meus debuxos
39. Dnseme ben os traballos manuais.
40. A xente acostuma a loar as mias cualidades artsticas ..

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

SUMA: __________

OBTENCIN DE RESULTADOS:
Traslada as puntuacins obtidas en cada bloque ao Cadro Resumo e realiza as operacins
que se che indican:

CADRO RESUMO
APTITUDES Total Dividido entre 5 Multiplicado por 2
(Putuacin global)
Mecnicas
Clculo
Verbal
Relacins sociais
Espacial
Memoria
Razonamento
Artstica
INTERPRETACIN DOS RESULTADOS:
Orientacin Acadmica 3 ESO
Mnica Diz Besada
10

Agora o momento de que atopes o tipo de estudos que estn mis de acordo coas tas
aptitudes. Para iso:

1. Pon a puntuacin global obtida en cada rasgo no cadro correspondente:
2. Multiplica esta puntuacin polo nmero que se indica en cada cadro da columna que
corresponda.
3. Suma as distintas puntuacins de cada fila e antao no cadro do subtotal.
4. Divide este resultado entre 30 (un decimal) e antao na ltima columna. Obters un nmero
do 1 ao 10.
5. Posteriormente debers trasladar os datos da ltima columna Taboa resumo do
autocoecemento (ltima folla).

APTITUDES
Mecn. Clculo Verbal Rel.
Soc.
Espacial Memoria Razoam. Artstic. Subto
tal
Divide
entre 30
(1
decimal)

Punt. Global
Cientfico
Tcnico

x6=


x6=

x2=

x1=

x5=

x2=

x7=

x1=

Biosanitario
x2=


x4=

x3=

x5=

x3=

x7=

x5=

x1=

C. Sociales
x1=

x5=

x6=

x6=

x2=

x5=

x4=

x1=


Humanidades
x1=

x1=

x9=

x5=

x2=

x7=

x4=

x1=


Artstico
x6=

x1=

x4=

x1=

x5=

x1=

x2=

x10=Analizando estes resultados podes ver en que rea profesional tes mis aptitudes.


4 SESIN: COMO ME VEXO? ENQUISA DE PERSOALIDADE.

Na seguinte enquisa pretndese que obteas datos sobre como son os rasgos que definen a
ta forma de ser.
Deste xeito poders ver a relacin entre estes rasgos e os diferentes campos profesionais.

INSTRUCCINS:
- Le atentamente cada una das seguintes frases.
- Contesta na folla de respostas, puntuando segundo o grao de acordo ou
desacordo que amoses con cada unha delas.
- Utiliza para iso a seguinte escala:
1.. total desacordo
2.. desacordo
3.. indiferente
4.. acordo
5.. total acordoLEMBRA:
Orientacin Acadmica 3 ESO
Mnica Diz Besada
11
Total desacordo Desacordo Indiferente Acordo Total acordo
1 .2...3..4..5.

1. Gstame o manexo de mquinas ou aparatos.
2. Gstame analizar e producir novas ideas.
3. Os sentimentos son algo importante na mia vida
4. Considero moi importante axudar a outras persoas
5. Son de carcter moi impulsivo e emprendedor
6. Creo que as normas son moi necesarias
7. Considrome realista, materialista
8. Disfruto con todo o relacionado coa linguaxe
9. Disfruto coas manifestacins artsticas
10. Son servicial e comprensivo
11. Non me deteo en formulacins e prefiro pasar accin
12. Sntome a gusto coas tarefas que teen normas moi claras
13. Atreme o concreto das cousas mis que o mundo da imaxinacin
14. Gstame analizar detidamente as cousas
15. Gstame a poesa, a msica, a arte, etc.
16. Implicarame dicididamente nunha ONG polo traballo solidario que realiza
17. Son audaz, dominante, enrxico
18. Non teo problemas con aceptar regras establecidas
19. Non me atrae o relacionado coa arte
20. Busco razns e causas das cousas
21. Considrome pouco realista e, s veces, dixome levar por intuicins
22. Prefiro o traballo con persoas antes que con mquinas
23. Considrome un bo vendedor
24. Son ordenado e sistemtico nas mias tarefas
25. Vaime mis o cientfico e o tcnico que o relacionado coas letras e humanstico
26. Son unha persoa crtica e independente
27. Considrome creativo e imaxinativo
28. Creo que son sociable e cooperativo.
29. Penso que se me daran ben os negocios
30. Preocpame mis o econmico que o esttico
31. Gstame ver rapidamente os resultados do meu esforzo
32. Cando se me formula un problema doulle voltas e non paro ata atopar unha solucin
ao mesmo
33. Considero que a creatividade un elemento importante na mia vida
34. Esfrzome por ententer os sentimentos dos demais
35. Considrome capaz de montar nun futuro un negocio pola mia conta
36. Creo que sempre se debe sancionar a quen se salta as normas establecidas


FOLLA DE RESPOSTAS: Suma a puntuacin por columnas apuntando o resultado no cadro
TOTAL:
1 2 3 4 5 6
1)

2) 3) 4) 5) 6)
7)

8) 9) 10) 11) 12)
13)

14) 15) 16) 17) 18)
19)

20) 21) 22) 23) 24)
25)

26) 27) 28) 29) 30)
31)

32) 33) 34) 35) 36)
TOTAL


INTERPRETACIN DOS RESULTADOS:
Orientacin Acadmica 3 ESO
Mnica Diz Besada
12

Agora o momento de que atopes que tipo de estudos son mis acordes coa ta forma de ser.
Para iso:
1. Pon a puntuacin total obtida en cada rasgo no cadro correspondente.
2. Multiplica esa puntuacin polo nmero que se indica en cada cadro da columna que
corresponda.
3. Suma as distintas puntuacins de cada fila e antao na cadro do subtotal.
4. Divide este resultado entre 90 (un decimal) e antao na ltima columna. Obters un nmero
do 1 ao 10.
5. Posteriormente debers trasladar os datos da ltima columna Taboa resumo del
autocoecemento da ltima folla.

1.
Realis
ta
2.
Intelec
tual
3.
Artsti
co
4.
Social
5.
Empren
dedor
6.
Conven
cional
Subto
tal
Divide
entre 30
(1
decimal)

Punt. Total
Cientfico
Tcnico

X10=


X9=

x2=

X2=

x5=

x2=

Biosanitario
X6=


X9=

X2=

X9=

X2=

X2=

C. Sociais
x1=


X4=

X3=

x6=

x2=

x5=

Humanidades
X2=


X8=

x9=

X7=

X2=

X2=

Artstico
X1=


X4=

X18=

X2=

X4=

x1=


As puntuacins da ltima columna ofrcenche datos sobre os campos profesionais que se
adaptan mellor ta persoalidade.


Orientacin Acadmica 3 ESO
Mnica Diz Besada
13
8 SESIN: ENQUISA PARA TOMAR A DECISIN E ESCOLLER AS MATERIAS DE 4
ESO:

1 TBOA RESUMO DE AUTOCOECEMENTO:

CAMPO INTERESES APTITUDES PERSOALIDADE SUMA
Campo 1 Cientfico
Tcnico

Campo 2 Biosanitario
Campo 3 Humanidades
Campo 4 Social
Campo 5 Artstico


2 SELECCIONO OS ESTUDOS RELACIONADOS COS CAMPOS:

- Colle os 3 campos profesionais de maior puntuacin e escrbeos na columna de campos.
- Escolle o tipo de bacharelato relacionado co campo ou o nome da familias de formacin profesional que
mis che interesen, pero que estean relacionadas cos campos.

CAMPOS TIPO DE BACHARELATO OU CICLO FORMATIVO DE GRAO
MEDIO
1
1
2..
3..
2
4..
5..
6..
3
7..
8...
9..

3 TOMO UNHA DECISIN:

DECDOME E ESCOLLO UN CAMIO

Agora, despois de pensalo ben, estou decidido/a a escoller un camio. Despois da ESO eu vou estudar:

Bacharelato. Modalidade: .................................................................................................... ..............................
Ciclo formativo de grao Medio: ..........................................................................................................................
PCPI: .................................................................................................................................................................
ESA . Mdulos: ..................................................................................................................................................
Probas de acceso a ciclos de grao medio.

Materias que necesito coller en 4 de ESO:

- TRES OPCIONAIS: ./../ .
- UNHA OPTATIVA: ..
Orientacin Acadmica 3 ESO
Mnica Diz Besada
14