Está en la página 1de 1

AVALUACIÓ DE L’ESCRIPTURA: SINTAXI .

- Nivell: ___________ Curs: _____________

ERRORS DE
ORACIONS
CONCORDANÇA ERRORS EN ERRORS ERRORS
De nombre De gènere L’ÚS DEL D’ORDRE DE D’INCOHERÈNCIA Només Utilitza Utilitza Utilitza Utilitza
enumera oracions oracions adjectius adverbis
TEMPS VERBAL LES PARAULES paraules simples complexes qualificatius

ALUMNES