Está en la página 1de 2

ALUMNES

NO

IDENTIFICACIÓ

UNIÓ DE PARAULES

FRAGMENTACIÓ DE
PARAULES

GUE,GUI / GE, GI

QUE, QUI / CE, CI


LLETRA

Altres

errors
SUBSTITUCIÓ DE

ADDICIÓ DE LLETRA

OMISSIÓ DE LLETRA

b/d
DE
LLETRA

p / q-g
ROTACIÓ

ñ / ny

ch / x, tx
AVALUACIÓ DE L’ESCRIPTURA: ORTOGRAFIA NATURAL.-

CASTELLANA

y / ll
CONSONANT

SUBSTITUCIÓ DE SÍL·LABA
Nivell:

ADDICIÓ DE SÍL·LABA

OMISSIÓ DE SÍL·LABA
_______

INVERSIÓ DE SÍL·LABA

ADDICIÓ DE PARAULA

OBERTA
Curs: __________

PARAULA

TANCADA
OMISSIÓ DE
ALUMNES
En paraules freqüents:
1.és, 2.té, 3.són, 4.perquè
ERRORS

Núm. d’errors en general


ACCENTUACIÓ

ERRORS DE PUNTUACIÓ

ERRORS DE VOCAL NEUTRA

r / rr ( pissara )

r / rr ( rrei )

b/v ( abió )

v/b ( vata )

j/g ( jirafa )

g/j ( pigama )

__ / ll

x / ix ix/ x

c / s / ss / ç

__ / z
SUBSTITUCIÓ DE CONSONANT

qüe, qüi

qua

güe, güi

Majúsciles

br

bl

-es
-ava
AVALUACIÓ DE L’ESCRIPTURA: ORTOGRAFIA ARBITRÀRIA.-

mp

mb
Nivell:

vaig

hi ha / i a
ERRORS D’ESCRIPTURA DE:
_______

hi havia

amb
OMISSIÓ DE LLETRA
MUDA : h, -r, -nt
Curs: __________

ERRORS APOSTROFS: l’, d’