Está en la página 1de 1

ALUMNES

NO LECTURA

Vacil·lació

Lletreig

Sil·labeig

Repetició

Rectificació
Substitució de
lletra
AVALUACIÓ LECTORA.-

Substitució de
vocal àtona
Consonant
castellana
Nivell:

Substitució de
síl·laba
Substitució de
SUBSTITUCIONS

paraula
Paraula
castellanizada
_______________

Addició de lletra
Addició de
síl·laba
Addició de
ADDICIONS

paraula
Omissió de lletra
Omissió de
síl·laba
Curs: __________________

Omissió de
OMISSIONS

paraula
Inversió sil·làbica

Errors sintàctics

Puntuació

Accentuació

Assenyalament

omissió de línies

Distància al paper
I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F
I

ACTITUD
F
I

VELOCITAT (ppm)
F