Está en la página 1de 71

Bi 2 OTN Optical Transport Network Mng Truyn ti Quang

Presentation Title

Thut ng
OTH: Optical Transport Hierarchy, H thng phn cp truyn ti quang SONET: Synchronous Optical Network, Mng quang ng b SDH: Synchronous Digital Hierarchy, H thng phn cp s ng b STS: Synchronous Transport Signal, Tn hiu truyn ti ng b STM: Synchronous Transport Module, Khi truyn ti ng b LO: Low Order, Bc thp HO: High Order, Bc cao VCAT: Virtual Concatenation, Kt ni o
Author, Organization Presentation Title

Thut ng
OTN: Optical Transport Network, Mng truyn ti quang ODU: Optical channel Data Unit, Khi d liu knh quang OPU: Optical channel Payload Unit, Khi ti trng knh quang OTU: Optical channel Transport Unit, Khi truyn ti knh quang OCh: Optical Channel, Knh quang OTS: Optical Transport Section, Phn on truyn ti quang OTM: Optical Terminal Multiplexer, Thit b ghp knh quang kt cui FEC: Forward Error Correction, M sa sai pht trc

Author, Organization

Presentation Title

Thut ng
GFP: Generic Framing Procedure, Giao thc ng khung tng qut GMP: Generic Mapping Procedure, Giao thc gn/mapping tng qut CBR: Constant Bit Rate, Tc bit c nh AMP: Asynchronous Mapping Procedure, Giao thc gn d b BMP: Bit Synchronous Mapping Procedure, Giao thc gn bit ng b LAN PHY(10GBase-R): LAN Physical, Giao tip vt l cho mng LAN, cp vng (RAN) WAN PHY(10GBase-W): WAN Physical interace, Giao tip vt l cho mng WAN, 10GBase interface

Author, Organization

Presentation Title

Mng DWDM
p ng c yu cu ln v chuyn ti:
Internet ht a ch, mng x hi, chia s video cc dch v IP triplays, bng rng: VoD, IPTV 3G, 4G

Tng mnh tc knh quang v tng dung lng h thng:


10 Gb/s tr nn qu bnh thng 40 Gb/s c s dng thng mi rng ri 100 Gb/s s c a vo trong tng lai gn H thng 80-96 knh tr nn ph bin
Author, Organization Presentation Title

Ti sao cn OTN
SDH c ti u cho lu lng TDM tin cy mng cao: 99.999% bo v ring Khng thch hp vi MAN ni lu lng ch yu l data, c tnh cht t bin bursty
Truyn dn s liu Asynchronous Bng thng ng Connectionless
Author, Organization

Truyn dn SDH Synchronous Bng thng c nh Connection-Oriented


Presentation Title

Ti sao cn OTN
Tuy SDH vn c dng rng ri nh l cng ngh legacy, nhng bt u tr nn lc hu

Next Generation SDH (NGSDH) tn dng cc tnh nng ca SDH, v thm vo:
Virtual concatenation (VCAT) Generic Framing Procedure (GFP) Link Capacity Adjustment scheme (LCAS)
Author, Organization Presentation Title

Ti sao cn OTN
Virtual concatenation (VCAT):
Gn mt s lng SDH containers vo mt ng lin kt o lm tng hiu dng hoc hiu sut truyn ca cc STM-n. Cc container ny c gi l nhm cc container o (Virtual Container Group, VCG) iu chnh bng thng cho tng customer mt cch hu hiu bng cch kch hot hoc tt cc container trong nhm VCG

Generic Framing Procedure (GFP):


ng gi cc lung s liu d b (asynchrounous) c di khung thay i vo khung c cu trc tng qut (GF), ng cc khung tng qut GF vo khung SDH
Author, Organization Presentation Title

Ti sao cn OTN
Link Capacity Adjustment Scheme (LCAS)
iu chnh bng thng cho khch hng mt cch hiu qu vi nhng bc nhy mm do LCAS Protocol truyn cc gi thng tin iu khin lin quan n qu trnh VCAT LCAS iu khin nt mng ngun tham gia vo qu trnh VCAT kch hot hoc tt cc container trong VCG v nh vy thay i c dung lng ng truyn VCAT (Capacity Adjustment)
Author, Organization Presentation Title

Ti sao cn OTN
Cc thit b NGSDH vi k thut virtual concatenation (VCAT) ko hai th gii TDM v data gn hn Tuy nhin nhng hn ch c hu vn cn:
Nng lc qun tr mng trong mi trng WDM km, v SDH c thit k cho n knh Nng lc truyn ti ca SDH km, NGSDH ch gii quyt mt phn vn NGSDH khng gii quyt vn qun tr mng quang
Author, Organization Presentation Title

10

Nng lc chuyn ti km ca SDH


Tc ca SDH:
STM-16: 2.5G STM-64: 10G STM-256: 40G

Tc truyn cao th chiu di truyn dn ngn nu khng c nhng k thut tin tin nh FEC
FEC dng cho SDH nu c u l nhng gii php cng ngh ring ca tng hng, khng c chun ha.
Author, Organization Presentation Title

11

Nhng vn ca DWDM
nh hng tiu cc ca mi trng truyn dn:
Fiber nonlinearity:
Four wave mixing (FWM), Self-phase modulation (SPM) Cross phase modulation (XPM)

Chromatic dispersion, CD Polarization mode dispersion, PMD Cn FEC v AFEC ci thin BER

Thiu c ch bo v v qun l mng:


Kh qun l tng loi tn hiu ring bit do khc nhau v giao thc Khng qun l c ti tng bc sng
Author, Organization Presentation Title

12

Mng DWDM truyn thng


Mng DWDM cng ngh ring Nh vn hnh B
Vendor X

Vendor Y

Nh vn hnh A Cc vendor ch tng thch nhau mc tn hiu client

Nh vn hnh C

Ngi dng cui

Ngi dng cui

Thiu gim st dch v n tn u cui

Author, Organization

Presentation Title

13

OTN: Mc ch v yu cu
Chun ha giao tip gia cc vendor domain
Giao tip n v a bc sng Chun ha tc v nh dng tn hiu cc mc 2.5Gb/s, 10Gb/s, 40Gb/s, 100Gb/s

Nng cao nng lc truyn dn, qun tr gim st:


H tr tc truyn dn cao v chc nng qun tr qua khung OTN digital wrapper Cung cp chc nng gim st cht lng tn hiu, kt ni Cung cp cc tn hiu bo tr, gim st knh H tr ghp tch knh v dch v nng cao hiu sut s dng bng tn

Chun ha m sa sai pht trc (FEC)


Author, Organization Presentation Title

14

OTN: Gii php


Cho php giao tip ring trong ni mang (Intra-domain interface)
Nh vn hnh B
Vendor X

Vendor Y

Nh vn hnh A Cc vendor tng thch nhau theo chun OTN gia cc mng (Interdomain Interface)

Ngi dng cui


Nh vn hnh C

Ngi dng cui

Gim st dch v n tn u cui theo chun OTN

Author, Organization

Presentation Title

15

OTN Network Layer

OTS: Otical transport section OMS: Optical multiplex section OTU: Optical Transport Unit OCh: Optical Channel OChr: OCh with reduced

functionality ODU: Optical Data Unit OPS: Optical Physical Section IrDI: Inter-domain Interface IaDI: Intra-domain Interface
16

Author, Organization

Presentation Title

OTN Network

User c th kt cui knh OTN vi bt k loi ti trong no (IP, Ethernet, SDH) IrDI: Inter-domain Interface IaDI: Intra-domain Interface

Author, Organization

Presentation Title

17

nh ngha ca ITU-T
OTN, nh m t trong ITU-T G.709:
B xung cc tnh nng OAM&P cho mi trng DWDM Xc nh c ch ng gi cho cc loi s liu khc nhau bt k giao thc ca chng l g, tng t nh cch ng gi ca SDH/SONET, Khung ny c gi l ODU, Optical Data Unit

ODUk:
Dung lng s liu khc nhau, Giao thc s liu khch khc nhau, Qun l s liu khch theo cng mt cch, Overhead nh hn ca SDH/SONET.

Qun tr mng nh SDH/SONET v tt hn m rng ti tng bc sng quang


Author, Organization Presentation Title

18

Vn gii quyt trong OTN


Qui cch ng gi tn hiu khch vo ODUk Dung lng ca ODUk tng thch vi cc tn hiu khch c tc tng ng vi 2.5, 10, 40 v 100Gb/s ca SDH/SONET C ch iu chnh tc trong ODUk v ghp knh Gim st hiu nng, gim st li nhng khng nh hng n hot ng ca h thng Bo v ring v phc hi mc bc sng Dng Reed-Solomon cho FEC ci thin hiu nng BER/OSNR Tn hiu sau khi c ng gi, ghp knh s tr thnh Optical Transport Unit (OTU)
Author, Organization Presentation Title

19

Li ch ca OTN
OTN l mt chun cho mng truyn dn quang ca ITU-T
G.872: Architecture for the Optical Transport Network (OTN) G.709 G.798

OTN c coi l ci tin ca SONET/SDH:


n gin hn, gi thnh thp hn SONET/SDH Xa c chai gia truyn s liu v truyn dn quang Gim ng k CapEx, OpEx ca nh vn hnh
Author, Organization Presentation Title

20

Li ch ca OTN
Gim CapEx do s dng h tng truyn dn ng nht:
Gim sut u t/bit d liu do s dng cng ngh truyn dn c ti u v n gin ha Tch hp lp vt l quang truyn thng vi lp quang DWDM (cn c gi l lp 0) trong cng mt thit b truyn dn quang Gim thiu c s lng cc NE trong mng

Gim OpEx thng qua ti gin v tch hp mng


t NE hn: t tiu tin hn cho OAM&P t NE, NE n gin: tm v x l li nhanh hn
Author, Organization Presentation Title

21

Li ch ca OTN
S dng nhng cng ngh sn c, t trnh cao
Ti trng tng ng vi ti trng ca SONET/SDH, Ethernet H tr cc platform qun tr mng thng thng H tr qun l ti cc im end-point khng cn qun l ti cc im trung gian

Trong sut trong ton min quang


Tch hp xuyn sut lp vt l (in) v lp quang mt cch H tr tch hp cc mng khc nhau thng qua mt cu trc truyn ti chung
Author, Organization Presentation Title

22

Li ch ca OTN
Hiu qu
n gin ha c ch ghp knh t cc tn hiu tc thp hn Gim signal overhead Gim gi thnh thit b

Kh nng tin ha
Chuyn i d dng ln 40Gb/s v 100Gb/s Ti u ha cho truyn gi trn mng quang Tch hp FEC tng khong cch truyn L tng cho chun ha mt phng iu khin (Control Plane)
Author, Organization Presentation Title

23

Li ch ca OTN
Dch v bc sng quang
Truyn s liu trong sut t u n cui Truyn s liu khng ph thuc giao thc, d l SONET/SDH, Ethernet, IP, n gin ha vic qun tr mng ca ngi dng cui L tng cho dch v bn bun bng thng

Phn cp dch v
C nhiu options cho SLA khi dng kt hp vi ASON Kh nng tch hp lp vt l truyn dn v chuyn mch trong cng mt m hnh iu khin p dng cho ngi dng cui H tr dch v end-to-end Bandwidth on Demand
Author, Organization Presentation Title

24

OTN Network Vision


OTN l mt lp bn di SDH hoc thay th cho lp SDH
Kt cui ODU (G.709) phn chia ranh gii gia tn hiu khch v node mng OTN Gim st ti cc im trung gian bng quang hoc in Kt ni mng mc LO-ODU khi cn phi ghp cc sub-lambda Kt ni mng mc HO-ODU khi khng cn gom lu lng Chuyn mch in t hoc quang
Author, Organization Presentation Title

25

OTN: G.709
G.709: Chun ha giao tip cho OTN Vay mn nhng tnh nng tt ca SDH:
Cu trc phn lp Gim st hiu nng in-service Chuyn mch bo v Cc chc nng OADM&P khc

Author, Organization

Presentation Title

26

OTN: G.709

B xung thm tnh nng: Qun tr knh quang (bc sng) trong min quang S dng FEC tng cng hiu nng BER/OSNR, v tng chiu di truyn dn Cung cp phng thc chun qung tr bc sng/knh quang t u n cui.

Author, Organization

Presentation Title

27

OTN: H tr a giao thc


IP Ethernet SDH/SONET

Any
OTN h tr a giao thc

ODU ODU gip truyn trong sut cc tn hiu khch

Knh quang/Optical channel


Author, Organization Presentation Title

28

OTU Optical Transport Unit


OPU: Optical Payload Unit

MFAS: MultiFrame Alignment Signal


SM: Section Monitoring TTI: Trail Trace Identifier

BIP-8: Bit Interleaved Parity level 8


BEI Backward Error Indication

Author, Organization

Presentation Title

29

OTU Optical Transport Unit


BIAE Backward Incoming Alignment Error BIAE Backward Incoming Alignment Error BDI Backward Defect Indication

IAE Incoming Alignment Error


GCC: General Communication Channel

Author, Organization

Presentation Title

30

OTN Frame
TCM: Tandem Connection Monitoring ACT: Activation/deactivation control channel FTFL: Fault Type & Fault Location reporting channel

EXP: Experimental
GCC: General Communication Channel

PM:Path Monitoring
EXP: Experimental

GCC: General Communication Channel APS: Automatic Protection Switching coordination channel
Author, Organization

PCC: Protection Communication Control channel STAT Status 31

Presentation Title

OTN Frame
PSI: Payload Structure Identifier PT: Payload Type PSI: Payload Structure Identifier JC: Justification Control

NJO : Negative Justification Opportunity

PJO : Positive Justification Opportunity


Author, Organization Presentation Title

32

OTN Frame
VCOH Virtual Concatenation Overhead Multiframe Indicator SQ: Sequence Indicator MFI Multiframe Indicator GID Group Identification CRC Cyclic Redundancy Check
Author, Organization Presentation Title

33

OTN Container
OCC: Optical Channel Carrier OOS: OTS Overhead Signal OSC: Optical Supervisory Channel OTM: Optical Transport Modul

Author, Organization

Presentation Title

34

OTN Container
TTI: Trail Trace Identifier BDI-O Backward Defect Indication Overhead BDI-P Backward Defect Indication Overhead Payload FDI-O Forward Defect Indication Overhead

Author, Organization

Presentation Title

35

OTN Container
FDI-P Forward kward Defect Indication Overhead Payload PMI: Payload Missing Indicator OCI: Open Connection Indication APS: Automatic Protection Switching coordination channel
Author, Organization Presentation Title

36

Tn hiu v tc G.709
OTU ODU Tc lm trn Gb/s Tc OTU Gb/s Tc payload Gb/s Frame period s

0
1 2 3 4 1 2 3 4

1.25
2.50 10 40 100 2.666 10.709 43.018 111.809

1.238
2.488 9.953 39.813 104.794 48.971 9.995 3.035

Author, Organization

Presentation Title

37

Ghp tn hiu trong G.709

Khung thit k ban u Khung mi, 10/2009


Author, Organization Presentation Title

AMP, BMP, GFP-F GMP


38

M rng tn hiu trong G.709


OTUk/ Higher Order ODU
NEW

Lower Order ODU

CBR Clients

XXX XXX XXX

OUT ODU c in OUT ODU mi OTU ODU ang tho lun Mapping multiplexing chun Mapping Multiplexing mi

OTU4
100 Gbit/s

H-ODU4
2x

1x

100 GE

1x

40 GE STM-256

40 Gbit/s OTU3 1x

ODU3

ODU3

1x 4x 16x 10x ODU2x ODU2 1x 1x

10 GE
STM-64

10 Gbit/s 1x OTU2

ang tho lun

ODU2
4x

OTU1

1x 2.5 Gbit/s
NEW

ODU1
ODU0

1x 1x

STM-16

1 GE

Presentation Title

M rng tn hiu trong G.709


OTUk/ Higher Order ODU
OTU4y 100 Gbit/s H-ODU4

Lower Order ODU


L-ODU4 1x 1x

CBR Clients

XXX XXX

OUT ODU c in OUT ODU mi OTU ODU ang tho lun Mapping multiplexing chun Mapping Multiplexing mi

100 GE

2x
OTU3y ODU3y 1x ODU3 ODU3 40 GE STM-256

XXX

40 Gbit/s OTU3
1x

4x 16x

1x 10x ODU2x ODU2 1x 1x

OTU2y 10 Gbit/s

ODU2y

10 GE STM-64

ang tho lun

OTU2 1x
OTU1 1x

ODU2 4x ODU1 8x ODU0 1x 1x STM-16 1 GE

2.5 Gbit/s

Presentation Title

ODU0
Khung nh nht c nh ngha trong G.709
Tc 1.25Gb/s (1.244160 Gb/s) Dng ng gi 1000BASE-X (Gigabit Ethernet, GbE, GE)

ng gi vo cc ODUk
2 x ODU0 8 x ODU0 32 x ODU0 80 x ODU0 => ODU1 => ODU2 => ODU3 => ODU4

ODU0 c th mang:
1000Base-X (1GbE) STM-1/STS-4 FC-100

Khng c lp vt l OTU0
1000BASE-X mapped vo khung OTU1,2,3,4
Author, Organization Presentation Title

41

ODU1
c nh ngha ban u trong G.709
Tc 2.5Gb/s ODU1=2.498775Gb/s OTU1=2.666057Gb/s C th dng mang 2 x ODU0

Chia lm 2 slot nhnh (trib)


ODU0 c map vo 1 trib

OPU1 c th mang:
STM-16/STS-48 FC-200
Author, Organization Presentation Title

42

ODU2
c nh ngha ban u trong G.709
Tc 10Gb/s ODU2= 10.037273 Gb/s OTU2= 10.709224 Gb/s C th dng mang cc ODU cp nh hn

Chia lm 4x2.5 tribs hoc 8x1.25 tribs


ODU0 c map vo 1 trib 1.25 ODU1 c map vo 1 trib 2.5 hoc 2 trib 1.25 ODUflex c map vo 1 =>8 trib 1.25

OPU2 c th mang:
STM-64/STS-192
Author, Organization Presentation Title

43

ODU3
c nh ngha ban u trong G.709
Tc 40Gb/s ODU3= 40.319218 Gb/s OTU3= 43.018410 Gb/s C th dng mang cc ODU cp nh hn

Chia lm 16x2.5 tribs hoc 32x1.25 tribs


ODU0 c map vo 1 trib 1.25 ODU1 c map vo 1 trib 2.5 hoc 2 trib 1.25 ODU2 c map vo 4 trib 2.5 hoc 8 trib 1.25 ODU2e map vo 9 trib 1.25 ODUflex c map vo 1 =>32 trib 1.25

OPU3 c th mang:
STM-256/STS-768 Transcoded 40GBase-R
Author, Organization Presentation Title

44

ODU4
c nh ngha sau trong G.709 (Oct-09)
Tc 100Gb/s ODU4= 104.794445 Gb/s OTU3= 111.809973 Gb/s C th dng mang cc ODU cp nh hn ODU0 c map vo 1 trib 1.25 ODU1 c map vo 2 trib 1.25 ODU2 c map vo 8 trib 1.25 ODU2e map vo 8 trib 1.25 ODUflex c map vo 1 =>80 trib 1.25

Chia lm 80x1.25 tribs

OPU3 c th mang:
100GBase-R
Author, Organization Presentation Title

45

ODUflex
nh ngha mi (Oct09) Circuit ODUflex
H tr bt k d liu khch vi bt k tc truyn D liu CBR khch c map vo ODUflex s dng BMP (239/238 x tc khch)

Author, Organization

Presentation Title

46

ODUflex
Packet ODUflex
To ra cc khi d liu c kch thc khc nhau (s dng GFP-F) truyn lung d liu s dng chuyn mch lp 1 (Layer 1 switching) C th c kch thc bt k, thng l n ln trib nh nht trong mng

Tng t nh VCAT, nhng trnh c hin tng tr tng i bng cch chuyn ton b ODUflex bng mt ODUk

Author, Organization

Presentation Title

47

OTN: Cc loi payload


Hex Code (PT field) 01 02 03 Interpretation Hex Code (PT field) 11 20 21 Interpretation

Experimental mapping Asynchronous CBR mapping Bit synchronous CBR mapping

Bit stream without octet timing mapping multiplex structure OPU2, OPU3 1.25Gb/s trib slot multiplex structure

04 05 06 07
08 09 10

ATM mapping GFP mapping Virtual Concatenated signal 1000BASE-X into ODU0 mapping
FC-1200 into ODU2e mapping ODU multiplex structure Bit stream with octet timing mapping

55
66

Not available
Not available

80-8F Reserved codes for proprietary use


FD FE FF NULL test signal mapping PRBS test signal mapping Only present in ODUk maintenance signal

SDH: CBR mapping GE: ODU0


Author, Organization

10GE: ODU2 Video: Bit stream

Presentation Title

48

OTN: Payload mapping


CBR mapping:
Asynchronous mapping Bit synchronous mapping

GFP mapping:
GFP l k thut ghp knh cho php mapping nhng tn hiu s liu c di thay i vo cc khung ca OTN/SDH/SONET. GFP-F, Generic Framing Procedure-Framed: ti u bandwidth, thit v latency (dng cho 10,100Mb/s Ethernet). Khng c trng cho VTN GFP-T, Generic Framing Procedure-Transparent: khng ti u v bandwidth, m bo truyn trong sut tn hiu khch (dng cho GE, 10GE). c trng cho VTN

ATM mapping

Author, Organization

Presentation Title

49

OAMP
Overhead Alignment Signal Quality Connectivity and Continuity Maintenance Signals Mapping Overhead Management Communications Channel Description Xc nh u v khung OUT, pht hin cc khung b li Pht hin v sa li bit ng truyn Pht hin li kt ni Th hin cc tnh trng khc nhau ca tn hiu v cc tn hiu cnh bo Pht hin status ca ti trng khch (client payload) Thng c s dng cho h thng qun l mng

Author, Organization

Presentation Title

50

Forward Error Correction Code (FEC)

Reed-Salomon c chn lm FEC trong OTN


Codes

Detection

Correction

Parity Check

CRC

Block

Convolutional

Binary

Non-Binary

Hamming

ReedSalomon

TrellisCoded Modulation

Binary Convolutional

Turbo Code

Author, Organization

Presentation Title

51

Forward Error Correction Code (FEC)

OTN s dng Reed-Solomon 255/239 sa li:


n gin, Kh nng sa li kh cao, Khng chu nh hng ca burst error To thm khong 6.7% overhead

C th sa 8 bytes b li trong 255 bytes


Author, Organization Presentation Title

52

Hiu nng BER khi c FEC


Khng FEC BER ra RS(255/241

BER vo

BER c ci thin t 10-4 xung cn 10-12


Author, Organization Presentation Title

53

li FEC

5.4 dB at 10-12; 6.2 dB at 10-15


Author, Organization Presentation Title

54

GMP: Generic Mapping Procedure


Ban u, G.709 c 3 c ch ghp knh:
ODU1ODU2, ODU1 ODU3, ODU2 ODU3

G.709 mi c hn 100 c ch ghp:


ODUflex ghp vo 1-80 Time Slot ca OPU4, 1-32 TS ca OPU3, 1-8 TS ca OPU2, ODU0 ODU2,3,4, ODU2e OPU3, ODU1,2,2e,3 OPU4

C ch duy nht chp nhn s sai bit gia tn hiu v clock khch v khung G.709

Khung ca G.709 chia thnh cch t, mi t cha data ca tn hiu khch hoc stuff
T c kch thc ln c dng cha cc tn hiu khch c tc cao
Author, Organization Presentation Title

55

Vn mi ca OTN
Architecture & Equipment types, multi-level multiplexing (G.872, G.798.1)
ODU0 v ODUflex h tr cng ngh ang c:
ODU0 ODU1 ODU2 ODU0 ODU1 ODU3 ODU0 ODU2 ODU3 ODUflex ODU2 ODU3

ODU3e2
xut bi Huawei, Deutsche Telekom; mt s khc phn i

Thay i c ca khung ODUflex OTN Protection


Linear Protection ODUk-SPRing do Huawei xut

Ghp knh 40GBASE-R/100GBASE-R vo khung OTU3/OTU4


Author, Organization Presentation Title

56

Optical transport networks (OTN) G. 872 layers


OTS: Optical Transmission Section OMS: Optical Multiplex Section OCh: Optical Channel

G.709:
Technique for mapping client signals onto the Optical Channel via layers:
OTU: Optical Channel Transport Unit, and ODU: Optical Channel Data Unit

57

Presentation Title

Cc yu cu i vi OTN
Chc nng ging nh ca SDH hoc tt hn Chuyn ti trong sut tn hiu SDH v cc tn hiu khc G.709 l tr cu tr li cho hai vn trn G.709 nh ngha cc giao tip ca OTN

Presentation Title

Chun ha SDH v OTN


Qu trnh chun ha cc giao tip SDH hu nh hon tt Qu trnh chun ha cc giao tip OTN vn ang tip tc Nhiu giao tip ca OTN l cc chun ring ca vendor, nhm ti u ha:
Tc knh quang Mt knh quang trong WDM Tng knh quang ca h thng Chiu di truyn cc i khng chuyn i O-E-O
Presentation Title

Mng truyn ti ngy nay


Metro Access
SDH Ring Multi-Service Provisioning Platform (MSPP): data & SDH

Metro Core
SDH ADM metro ring & mesh OADM (proprietary)

Long Haul/Ultra Long haul


SDH ADM rings and line systems DWDM line systems (proprietary)
Presentation Title

Phn cp mng truyn dn


Truy nhp Metro

Li Metro

ng di

Lu lng thay i nhanh Da trn cng ngh SDH Gi thnh vn hnh thp a dch v

Lu lng thay i nhanh, phn nh lp truy nhp Lu lng tng cao Ring SDH tc cao gom, phn phi lu lng Cung cp dch v knh quang Ring, mesh ca cc router Dng IP/GMPLS nh tuyn v bo v, phc hi

Dung lng ln, cc ln tin cy cc cao Mesh c bo v ASON/GMPLS Dch v knh quang, OVPN Mesh DWDM OXC, ROADM S dng ASON/GMPLS

Chuyn sang IP/Ethernet Nhiu lp mng: LAN, RAN, WAN Nhiu dch v/nh cung cp mi

X
X

DWDM mesh

OADM Ring/Mesh

X
ISP Metro DWDM STM Doanh nghip E3 Trng hc C s nghin cu E2 E1
STM 1/4 Rings

X X X

X X

16/64 Ring

STM 64/256 Ring/Mesh

X X

iu khin/qun tr mng
Mt phng iu khin hp nht cho c hai lp mng chuyn mch v truyn ti, s dng GMPLS
Presentation Title

Cc dng NE
Metro: ROADM, CWDM hoc DWDM Long haul:
ROADM DWDM Cross-connect: O-E-O, O-O-O, O-E-O & O-O-O OLA: Optical Line Amplifier

Hai loi OTN cross-connects are envisaged


Ni cho cc ODUk Ni cho cc knh quang (OCh)

ODU cross-connect: Digital O-E-O OCh cross-connect: O-E-O


Presentation Title

O-E-O kt hp O-O-O
O-E-O & O-O-O Cross-connect
Transparent OOO Switch
DWDM Optical Interfaces

Transparent OOO Switch


SDH Optical Interfaces

ODU switching + SDH/SONET switching

SDH/PDH/Data Interfaces
Presentation Title

IP Router

V d v chc nng gim st ca OTN


Gim st kt ni ODUk gia hai im A1-A2 bng TCM1 Gim st kt ni ODUk gia hai im B1-B2 bng TCM2 Gim st kt ni ODUk gia hai im B3-B4 bng TCM2 Gim st kt ni ODUk gia hai im C1-C2 bng TCM3
TCM3 TCM2 TCM1 TCM1 TCM2 TCM1 TCM2 TCM1 TCM1 TCM2 TCM1 TCM1

A1

B1

C1

C2

B2

B3

B4

A2

C1 - C2 B1 - B2 A1 - A2
Presentation Title

B3 - B4

Ghp knh trong OTN


Ghp knh ODUk:
4x2.5G clients into 10G wavelengths, 4x10G clients into 40G wavelengths, Combinations of 2.5 and 10G clients into 40G wavelengths.

Virtual concatenation of Optical Channel Payloads to allow inverse multiplexing of larger payloads into OTNs:
May be used to inverse multiplex 40G payloads to carry over only 10G capable fibers. May carry future services at greater than 40G rates
Presentation Title

Qu trnh chun ha SDH v OTN


Chun ha SDH
Network Architecture (G.803, G.805) Structures and Mappings (G.707)
Equipment Management Equipment Functional Spec.

Physical Layer (G.957, G.691) (G.784, G.7710)


Laser Safety

(G.783, G.806)

(G.664)

(G.gps, G.841, G.842)


Jitter and Wander Perf.

Protection Switching

Information Model

(G.774 Series)

(G.825)

Error Performance

(G.826-829)

Data and Signaling Communications Network (G.7712)

Presentation Title

Qu trnh chun ha SDH v OTN


Chun ha OTN tng t nh chun ha OTN
Network Architecture (G.872) Structures and Mappings (G.709)
Equipment Management Equipment Functional Spec.

Physical Layer (G.692, G.959.1, G.694.x) (G.874, G.7710)


Laser Safety

(G.798, G.806)

(G.664)

(G.gps, G.otnprot)
Jitter and Wander Perf.

Protection Switching

(G.874.1, G.875)
Error Performance
Data and Signaling Communications Network

Information Model

(G.8251)

(G.optperf)

(G.7712)

Presentation Title

ITU OTN Equipment Recommendations


G.872 Architecture of OTN G.798 Characteristics of OTN Hierarchy Equipment Functional Blocks G.709 Interfaces for OTN G.694.1 Spectral Grid for WDM Applications : DWDM Frequency Grid G.694.2 Spectral Grid for WDM Applications : CWDM Frequency Grid

G.8251 The Control of Jitter and Wander within the OTN G.959.1 OTN Physical Layer Interfaces

Author, Organization Presentation Title

68

ITU OTN Equipment Recommendations

G.651, G.652, G.653, G.654, G.655: Optical Fiber


G.664 : Laser Safety Recommendation G.806: Generic Equipment Functionality G.gps: Generic Protection Switching (under develop.) G.7710: Common Equipment Management Req. G.7712 : Data Communication Network (DCN)
Presentation Title

Author, Organization

69

Summary
Cng ngh OTN cho ra i cc thit b truyn ti mi:
Metro OADM Core OADM Cross-connect O-E-O and O-O-O Line Systems TDM Multiplexing

Author, Organization

Presentation Title

70

Summary
Nhu cu v OTN trong mng truyn ti
Di ng H tiu th Doanh nghip nh ln Carrier

Author, Organization

Presentation Title

71