Está en la página 1de 5

http://tailieu4vn.blogspot.

com/
1- 1 BTS trong h thng GSM hot ng bng tng 900Mhz,c cu hnh tn s 4/3/3, cao antena l 100m,cng sut pht l 20W,suy hao feeder l 0.5dB/m, li antena l 5dB, suy hao DUPLEXER l 2dB.trong vng ph sng ca BTS c 1MS ang hot ng c cc thng s sau: li antena 3dB, mc ngng thu 89dBm(cc suy hao khng cp coi nh khng ng k.) hi: a.trnh by hiu bit ca bn v bng tn trn? b.tnh s knh TCH trn BTS? c.tnh cng tn hiu thu ti ng vo MS,bit MS cch BTS l 1,5Km? d.tnh c ly ti a m MS c th hot ng c?

b. S knh TCH : (4+3+3)x8 3x2 = 74 TCH (do mi sector dng 2 TS cho bo hiu iu khin) c. EIRP (BTS) = P h(anten)xL(feeder) L(duplexer) + G(anten) = 10log20 100x0.5 2 + 5 = P(MS) = EIRP(BTS) L(FS) + G(anten MS) = 2- 1 BTS c cu hnh 5/5/5 th ng truyn v BSC cn bao nhiu lung E1? Lung truyn dn l E1 (PCM30/32, 2048 kbps) tiu chun, mi mt trong 30 TS truyn tn hiu thoi ti 4 knh thoi s, mi knh c tc 16 kbps (l tn hiu thoi c s ha bng LPC vocoder kiu RPE-LTP), tc l 1 lung E1 c th truyn c ti a 120 knh thoi s GSM. Vi BTS cu hnh 5/5/5, ta tnh c s knh TCH l: 3*(5*8-3)=111 TCH, nh vy ch cn 1 lung E1 truyn v BSC l ! 3- Mt vng dn c din tch 20Km2, dung lng 164Erl. Mi BTS ph sng din tich 4Km2. Hi cn bao nhiu BTS ph sng khu vc trn v BTS cu hnh nh th no. Bit BTS c s sng mang mi cell nh nhau v mi cell s dng 2 Time slot cho bo hiu iu khin. S BTS : 20/4 = 5 BTS <-> 5 sites Lu lng trn mi site : 164/5 = 32,8 Erl Lu lng trn mi cell : 32,8/3 = 10,933 Erl

http://tailieu4vn.blogspot.com/
Da vo bng Erlang B ta ch c th chn 1 Cell c 2 tn s vi n (TCH) = 14 TCH/cell ( s dng loi combined BCCH + SDCCH ) --> dung lng 1 cell chn l 11.473E --> s Cell cn l = 164Erl / 11.473 Erl = 14.3 Cell --> mi site gm 15 cell. 5site / 15 cell <--> cu hnh trm BTS l 2/2/2

4- Trong chuyn vng trong nc Mobi c li th hn so vi Viettel. Hy cho bit chuyn vng trong nc l g? Khi thc hin chuyn vng trong nc, thu bao MobiGold c th gi n cc s sau khng, ti sao: 1080, 113, 18001090, 18001091, 9756, ***x. Chuyn vng trong nc Mobi c li th hn viettel v bt tay vi Vinaphone. Chuyn vng trong nc l chuyn vng s dng gia cc nh mng, v d khi thu bao Mobi mt sng s c chuyn sang s dng mng Vina v ngc li . " T ngy 15/7/2009, cc thu bao tr trc ca hai mng Vinaphone v Mobifone c h tr chuyn vng GSM trong nc i vi cc loi hnh dch v: thoi, nhn tin ngn SMS, np tin vo ti khon. Dch v chuyn vng GSM trong nc i vi cc thu bao tr trc c p dng ti tt c cc tnh, thnh ph tr H Ni v Thnh ph H Ch Minh (ti H Ni dch v chuyn vng GSM trong nc i vi cc thu bao tr trc c s dng ti cng khu vc c s dng dch v chuyn vng i vi cc thu bao tr sau). " Khi thu bao Mobi chuyn vng sang Vinaphone th theo mnh gi c hon ton n cc dch v ca Vinaphone nh 1080 1088 1089 .... 5- Cho cu hnh BTS 2+1+2. Bit s cuc gi trong gi cao im gp 1,5 ln gi bnh thng, thi gian gi cuc gi trung bnh l 120s. Bit 14TCH vi GoS=5% l 9.72, 7TCH vi GoS=5% l 3.74. Tnh s MS m BTS c th phc v

6- Xy dng cc hm trc giao Walsh dng lng cc cho h thng WCDMA trn c s ma trn Hadamat tng ng vi h s tri ph SF = 8. Chng minh cc hm Walsh trc giao nhau.

http://tailieu4vn.blogspot.com/
7- Mt h thng GSM900, c cp pht bng tn t mu s dng li tn s 4/12. 1. V hnh s dng li tn s v cho bit cc tn s c cp pht ti cell A2 v D3. 2. Cho bit gii hn s thu bao c th lin lc ng thi trong site B ? 1. A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 ARFCN = 43 n 82 p dng

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

2. Cu hnh tn s site B : 4/3/3 S TCH : (4x8-2)+(3x8-2)+(3x8-2) = 76 TCH S thu bao lin lc ng thi ti a l 76 8- Cn quy hoch vng ph sng cho th trn C din tch 35 km2, s dng cng ngh GSM900, dng 3 knh tn s cho mi site vi cu hnh cp pht knh bo hiu chun. Yu cu GoS = 2% vi mc lu lng d on c th hin nh hnh v. Gi thit mi thu bao tin hnh 2 cuc gi trong gi bn vi thi gian trung bnh ca mt cuc gi l 90 s. Hy xc nh: 1. Lu lng gi bn d kin trn 1 km2 2. Dung lng ca 1 site.

http://tailieu4vn.blogspot.com/
3. Bn knh cc i ca site (din tch site hnh lc gic S = 2,6RxR) 4. S site cn thit ph sng cho c th trn C. 5. Lp li cc php tnh trn khi cp pht 4 tn s cho mi site. 1. Lu lng gi bn ca 1 thu bao : (2x90)/3600 = 0.05 Erl 2. S dng 3 knh tn s -> S knh lu lng ca mi site : 3X8-2 = 22 TCH -> GoS = 2%, lu lng mang ca 1 site l : 14.986 Erl -> S thu bao c th c phc v trong gi bn l : 14.986/0.05 = 299.72 thu bao 3. Din tch ca 1 site l: (Lu lng c site/Lu lng 1 km2)=14.986/2=7.448km2 Bn knh cc i ca 1 site l : (7.448/2.6)^0.5 = 1.69 km2 4. S site cn thit ph sng th trn C : Din tch/Din tch site = 35/7.448 = 5 site 9- Trong 1 cell ph sng bi trm gc ti khu vc ni ca mng GSM900 c cp pht cc tn s c ARFCN = 2,11,20 s dung cu hnh knh bo hiu chun (TS0 BCCH/CCCH, TS1 SDCCH/8). Gi thit cp dch v ti giao din Um l 2% vi ti lu lng ca 1 thu bao l 25mErl. Xc nh: a. Cc tn s s dng theo hng xung b. Dung lng thu bao BTS c th phc v c. V s v gii thch cc thng s lin quan n qu ng truyn theo hng xung khi MS cch BTS 2km v ang lin lc ti ARFCN=2 v cc thng s khc s dng gi tr tiu chun ca h thng. Khi MS c lin lc c vi h thng khng? a. Cc tn s s dng theo hng xung ARFCN = 2 -> f= 935+0.2x2 = 935.4 MHz ARFCN = 11 -> f= 935+0.2x11 = 937.2 MHz ARFCN = 20 -> f= 935+0.2x20 = 939 MHz b. S knh lu lng : 3x8 2 = 22 TCH

http://tailieu4vn.blogspot.com/
GoS = 2%, 22TCH -> Ao = 14.9 Erl -> s thu bao c th phc v : 14.9/0.025 = 596 thu bao c. L = 32.44 + 20logf(MHz) + 20logd(km) = 32.44 + 20log935.4 +20log2 = 97.88 dB 10- Cho 1 h thng GSM c 16 BTS bn knh 1 l 1,6km. Tng s knh lu lng l 168 knh vi mu s dng li tn s l 4/12 a. Din tch ph sng c h thng b. Mi BTS c bao nhiu knh lu lng? Gi s mi thu bao thc hin 2 cuc gi trong gi bn, mi cuc gi l 120s, GoS = 2%. Tnh s thu bao phc v ca c h thng c. Tnh s thu bao ph v ng thi ca c h thng 11- Trong phn h trm gc ca mng PLMN GSM900 1BSC kt ni n 2 BTS. BTS1 c cp pht cc knh tn s ARFCN = 3,12,21,30. BTS2 c ARFCN = 7,16,35. 2 BTS s dng cu hnh knh bo hiu kt hp TS0 :BCCH/CCCH + SDCCH/4. Gi thit GoS ti giao din A l 1%, Um l 2% vi ti lu lng ca 1 thu bao l 30mErl. Xc nh : a. Tn s s dng theo hng xung ca BTS b. S thu bao ti a BTS1 c th phc v c. Dung lng ng truyn vt l ti giao din A