Está en la página 1de 26

HNG DN S DNG TEMS POCKET V TEMS INVESTRIGATION 1. Gii thiu v phn mm.

Tems Investigation l mt trong nhng gii php hu hiu nht hin nay dnh cho cc nh cung cp dch v vin thng, nhm t c mc tiu ci thin v duy tr cht lng dch v cho khch hng, ti u v nng cao cht lng mng li. TEMS Investigation l mt cng c kim tra, pht hin cc bn tin trn giao din v tuyn theo thi gian thc. N cho php bn gim st cc knh thoicng nh truyn data trn GPRS, EDGE, chuyn mch knh (CSD) hay cc kt ni chuyn mch tc cao (HSCSD). Cc phin data c th c qun l t trong TEMS Investigation. TEMS Investigation h tr tt c cc cng ngh chnh hin nay nh GSM/GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA, HSPA+, LTE, CDMA, EVDO, WiMAX v TD-SCDMA, bn cnh l cc thit b u cui ca tt c cc nh cung cp.

2. Chun b cng c dng c, d liu trc khi o.


2.1.Cng c, dng c. Laptop ci t sn phn mm Tems Investrigation, driver GPS v Sony PC Suite. My Tems Pocket ci t Tems software. Cp kt ni my Tems pocket vi my tnh. GPS kt ni c vi my tnh. Dongle key (license cng cho phn mm Tems, trong trng hp dng bn crack th ko cn) Inverter (dng trong trng hp i o route, convert ngun DC c-quy t thnh ngun AC cho my tnh). 2.2.D liu. Bn s khu vc cn o kim (trong trng hp ko c bn s th dng bn t to bng Mapinfo). Cellfile (mang thng tin v cell data, t to cell file t CDD). Route o v trc bng Mapinfo thun tin trong qu trnh o. a ch im o hoc ta , c th show trc trn map (trong trng hp o im). Bc 1: Kt ni my Tems pocket v GPS vi my tnh. Trn Tems pocket chn ch kt ni USB l phone mode.

3. Cc bc thit lp trc khi o kim.


-

Bc 2: Load celfile: configuration General celfile load ch n ng dn th mc cha. C th load c cell file 2G v 3G ng thi.

Hin th tn Cell:

Bc 3: M bn .

4. Gii thiu chc nng cc Module trong phn mm TEMS.


4.1.Thanh cng c:

File : Open, Save, Save as cc Workspace, exit chng trnh. View: Thay i hin th toolbar, status bar, navigator. Logfile: Open, start, stop, export logfile.

Scanning: thit lp qu trnh scan Configuaration: thit lp Event, m bo, thit b

Control: thit lp Command sequence, GSM channel Verification

Presentation: Hin th cc thng s v tuyn, bn tin, v tr

Worksheet: to mi, xa, sa tn cc worksheet.

4.2.Menu iu khin: 4.2.1. Menu iu khin chnh:

4.2.2. Info Element. Thay i ngng v cch hin th cc tham s. V d thay i ngng hin th ca RxLev Sub (dBm)ca h thng GSM vi 3 ngng (Mu : <-90dBm, mu vng: -78 -90dBm, mu xanh: >-78dBm), ta thc hin nh sau: Vo menu Info Element> GSM> RxLev Sub (dBm)> Color

Chn auto setup:

Thit lp Intervals=3 (3 ngng hin th) Edit : thay i ngng v mu hin th (mu : Rxlev Sub < -90dBm). Cc ngng cn li tng t. 4.3.Cch ghi log file Click vo biu tng bt u ghi log. Click vo stop dng ghi log, pause tm dng v swap log chuyn sang log khc (trong

trng hp o li nhiu vng, swap log trnh ln log c) 4.4.Cch i th t MS1, MS2, PS1, PS2 .. Vo worksheet Ctrl & Config > Right Click vo dng EQ1 > Change Equipment Number

4.5.Cch hin th c cng tn hiu v nhiu trn map. - Chn vo biu tng Add/ Edit Themes

Chn Coverage Layer > Edit

Lu : chn cch hin th 2 ng biu din (cng tn hiu/ nhiu) vi cc Symbols khc nhau hoc kch thc khc nhau d theo di. Kt qu:

4.6.Cch hin th ng kt ni ti Serving Cell.

Kt qu:

4.7.Cch Lock cell, lock tn trong qu trnh o kim 4.7.1. Lock GSM/ WCDMA Tr vo biu tng Equipment Propities Not locked : ch o Dual Mode GSM: ch o 2G Only WCDMA: ch o 3G Only > Radio Access Technology Lock:

4.7.2. Lock Cell: Vi GSM: Common Controls > GSM Cell Selection> Chn ARFCN cn lock

Vi WCDMA, chn Common Controls > WCDMA Cell Selection > Chn tn v PSC

4.8.Cch to command sequence Chn Control> Command sequence > Edit V d to command sequence 10 cuc long-call 900s, ch 45s nh sau: Voice> Dial: Phone Number: 18008198 Duration: 900s Chn Propioties: Number of : 18008198 Duration: 900s

Sau khi thit lp xong, chn Run

bt u chy command sequence.

4.9.Cc tham s chnh trong o kim 2G, 3G s dng TEMS Investigation 4.9.1. Cc tham s trong 2G Cc tham s 2G chnh cn quan tm khi o kim bng TEMS Mng 2G: Trong sheet overview cc ca s: GSM current channel, GSM radio parameter, GSM serving and neighbour, GSM speech quality index cho cc thng tin v: GSM Cell name, cell ID, LAC. BSIC (Base Station Identity Code) ARFCN ( Absolute radio frequency channel number): tn s v tuyn. RxLev (Receiver level): Cng tn hiu thu c trn knh BCCH. RxQual (Receiver quality): Cht lng tn hiu thu c. FER (Frame Eros rate): T l li khung BER (Bit erous rate): T l li bit SQI (Speech quality): Ch s v cht lng tn hiu thoi.

C/I : Carrier per interference, t s tn hiu sng mang trn nhiu. Ch s ny cng cao cng tt. i vi mng Viettel yu cu C/I 12 dB. Time slot ang s dng: cho bit cuc gi ang c thc hin trn TS s my. DTX (Discontinuous Transmission): cho bit MS c thu pht gin on hay khng. TA (Time advance): cho bit khong cch t MS n trm. Ghi ch: Cc gi tr full c tnh ton trn tt c cc block c truyn. Cc gi tr sub: c tnh ton ch da trn cc block truyn tin khi ch DTX c active.

Cc tham s c hin th trong mt s ca s chnh:

Cc tham s hin th trong ch Idle-Cell Re-selection-Dedicated

4.9.2. Cc tham s trong 3G Cc tham s 2G chnh cn quan tm khi o kim bng TEMS Mng 3G: Trong sheet overview cc ca s: Serving/Active set + Neighbour, Radio parameter, Speech quality cho cc thng tin v: Cell name, Cell ID, LAC. UARFCN (Utran Absolute radio frequency channel number): Tn s v tuyn tuyt i mng 3G PSC (Primary scramming code): m dng phn bit cc cell khc nhau. RSCP (Received Signal code power): Cng tn hiu o c trn knh CPICH ca cell 3G ti v tr UE. EcNo (Energy Chip per Noise): T s nng lng tn hiu trn nhiu. T s ny cng cao cng tt SQI (Speed quality index) ch s cht lng dch v thoi. AS active set: tp cell phc v chnh. MN monitor set: tp cell khai bo relation. DN dedicated neighbor: tp cell khai thiu relation. Cc tham s c hin th trong mt s ca s chnh:

Cc tham s hin th trong ch Idle-Cell Re-selection-Active mode

4.10. Mt s case thng gp trong qu trinh driving test Case 2G Li sai Feedor: hin tng gp phi l khi i vo vng ph ca mt cell th li camp on vo cell khc ca trm (VD: hng sector 3 li bt c sng ca sector 2)

Rt do thiu Relation 2G-2G:

+ Hin tng: MS ang HNI2334, HO sang HNI2332, sau di chuyn vo khc cua ven h th RxLev gim (-85dBm), C/I ti (<10), FER Actual cao ri rt + Nguyn nhn: HNI2332 khng c relation vi HNI4753 nn khng HO sang c, FER Actual tng cao ri rt. + Hnh ng: Add relation gia HNI2332 - HNI4753, HNI2335 - HNI4753, HNI2338 - HNI4753. iu chnh vng ph HNI2332, HNI2335, HNI4753 lm serving chnh cho on ny Rt do sng yu:

Khu vc o Pha in rt do sng yu, nhiu on khng c sng, khi di chuyn trn o, mc thu t ngt gim cc khc cua, gy rt cuc gi Rt do li h thng anten feeder:

+ Nguyn nhn: HNI9415 v HNI9416 b li h thng anten. Do c 2 cell u b li si TCH nn khi HO t cell khc sang vo TRx pht TCH th mc thu gim t ngt dn n HO ping pong nhiu ln ri rt.Trm s dng t 2111 v anten panel. + Hnh ng: kim tra li trm thy c li anten 2A 57 v li mt phn tp thu , ti trm kim tra h thng feeder th thy 1 si c u connector rt nng. phi hp vi i lm li u connector, thay c si feeder, thay anten, i RRU vi cel HNI9414 ang pht bnh thng nhng khng ht li. xut HNI thay MU. + Kt qu: tm thi i layer cho 2 cell ny trnh MS khi di chuyn qua y b rt Rt do khng c cell phc v chnh:

+ Nguyn nhn: khu vc khng c cell phc v chnh, mc thu gn nh nhau gia cc cell, MS thc hin HO qua li lin tc gia cc cell. Nguyn nhn c th v tr MS ang ng khu vc bin ca cc cell. + Hnh ng: thc hin la chn mt cell c kh nng lm serving cell cho khu vc ny ri hiu chnh cn thit cell lm cell ph chnh: m rng vng ph ca cell ny (chnh tilt, azimuth, power) ng thi xem xt vic gim bt nh hng ca cc cell khng cn thit ( h tilt, azimuth, power) Case 3G Chng ln gy nhiu

+ Nguyn nhn: mt cell ph overshoot ti vng ph ca cell khc gy ti EcNo ti khu vc ny. + Hnh ng: thc hin hiu chnh tilt cho cell overshooting m bo ph ng vng ph mong mun. Thiu relation 3G-3G

+ Nguyn nhn: khai bo thiu relation (c th do ln sng trm mi m khng r sot k, cell overshoot) + Hnh ng: kim tra cc cell thiu relation, nu khu vc ang kim tra vn thuc vng ph ca cell th thc hin add relation cn thit, nu khng thuc vng ph ca cell th thc cc hiu chnh cell cell ny khng ph ti khu vc ang xt (chnh tilt, azimuth, power..) Vng ph km:

+ Nguyn nhn: khu vc xa trm hoc b che chn gy ra mc thu ti v tr ang xt thp. + Hnh ng: xc nh nguyn nhn, nu do qu xa trm th thc hin phng n gim tilt hoc tng cng sut pht ca cell phc v khu vc ny, nu khng c th xem xt phng n b sung trm mi. Nu do b che chn ti mt khu vc nh th la chon mt cell hng khc khng b che chn lm cell phc v khu vc ny. Rt do pilot pollution:

+ Nguyn nhn: c nhiu hn 3 cell c RSCP v EcNo gn bng nhau ti khu vc ny ( chnh lch di 5dB). Khi UE thc hin di chuyn hoc trong qu trnh tn hiu thng ging v UE thc hin SHO, hu qu ca hin tng trn l nhiu nn cao lm cho Ec/No ca mi cell thp, y khng phi l mi trng v tuyn tt rt d xy ra rt cuc gi. ngoi ra, nguyn nhn tr v ca cuc rt ny l Unspecified. + Hnh ng: thc hin r sot v hiu chnh mt cell lm cel phc v chnh cho khu vc ny. Rt do nghn:

+ Nguyn nhn: khi tt c cc gi tr RSCP, Ec/No ca AS v MN mc bnh thng v khng c l do cho li v v tuyn m cuc gi vn b rt. Khi kh nng cao l do nghn gy ra, thc hin kim tra bn tin lp 3 ca TEMS: m bn tin RRC Connection Release kim tra trng releasecause: congestion. + Hnh ng: thc hin kim tra xem c phi l cell c traffic cao hay khng (bao gm c CS+PS) nu traffic cao th thc hin nng cp bng cch thm carrier, nu nng cp full cu hnh m vn xy ra nghn th xem xt phng n share ti cho cell khc hoc ln trm mi gn cn bng ti.

5. Hng dn thit lp trn my Tems Pocket (o kim khng cn kt ni vi my tnh)


5.1. Chun b - My Tems pocket (8, 9, hoc 10 ), sc pin y. - Sim cn ti khon thc hin cc bi o data v ng k 3G (trong trng hp o active_data) 5.2. S dng phn mm Tems pocket. 5.2.1. Khi ng phn mm. n phm function > Tems pocket > Operational Mode> Active 5.2.2. Cc sheet hay s dng trong phn mm Tems Sheet 1.1 (W/G Cells) Sheet 1.5 (FTP Data)

Sheet 1.6 (GPS) Sheet 2.1 (WCDMA Cells) Sheet 3.1 (GSM Cells) Sheet 3.3 (GSM BA List) Sheet 4.1 (GSM Serving Cell) Sheet 4.4 (GSM C/I Info) 5.2.3. Cch thit lp command sequence n phm Function> Chn Tab Tems Pocket> Pocket Menu> Command Sequence: - Voice settings: Thit lp Command Sequence thoi Dial Number: 18008198 (S b gi ) Call Duration: 900s (thi gian ko di cuc gi) Guard Time: 15s (khong cch gia cc cuc gi) - FTP settings: thit lp command sequence data Trc khi ci t command sequence Data cn thit lp FTP settings nh sau: Tems Pocket> Pocket menu> FTP: FTP server: Name: ftp_vtel Remote address: 203.113.188.35 (a ch server) Port: 21 FTP user: vtel_votuyen FTP password: ********** Remote directory: (th mc truy cp trn FTP, nu l th mc gc th trng) Data account: VIETTEL (Data Account trn my dng kt ni 3G) FTP transfer: Name: get_ps Direction: FTP Get (Download file)/ FTP Put (Upload file) Remote file: ps.rar (tn file download) / Local file: (tn file upload) Save file to: Phone memory/ Memory Stick FTP server: ftp_vtel (tn FTP server va to bc trn) To command sequence FTP: Pocket Menu> Command Sequence> FTP settings: FTP transfer: get_ps (tn FTP transfer to trn) Guard time: 15s (thi gian ngh gia cc ln down/upload 5.2.4. Cch lock cell, lock tn

n phm Function> Chn Tab Tems Pocket >Pocket Menu> Cell Control: Lock to RAT: ng vi cc ch o Dual Mode (off), 2G only (GSM), 3G Only (WCDMA). Lock Cell WCDMA: lock cell 3G vi UARFCN v SC (v d 10663/93) Lock ARFCN GSM: lock cell GSM vi ARFCN. Lock band GSM: lock band GSM trong trng hp o ring 900 hoc 1800 5.2.5. Cch bt v kim tra trng thi GPS Chn Pocket Menu> GPS> GPS connect: chn Automatic. Thot ra mn hnh chnh> Menu> Location Services> Status info> Connection status: kim tra trng thi GPS connected cha. Ch khi thy GPS connected mi bt u bi o (vi cc bi o route). Lu : Trong qu trnh o route lun lun sheet GPS (1.6) kim tra trng thi kt ni ca GPS, khi b mt kt ni GPS cn dng li i n khi nhn li c tn hiu GPS mi tip tc bi o. 5.2.6. Cch thc hin bi o Khi ng my Tems pocket, active ch o Tems pocket: Operation mode= Active. Thc hin cc thao tc lock tn, lock cell ty thuc bi o. Thit lp logfile: Pocket menu> Logfile

Save logfile to: Phone memory/ Memory stick Autostart logfile: b chn tt c. Upload logfile: Off Compress: Off Start logfile rec: bt u ghi logfile. Start cmd seq: Chy command sequence tng ng vi bi o (nu c) Stop cmd seq: Dng command sequence. Stop logfile rec: dng ghi logfile Lu : th t Start logfile rec > Start cmd seq> Stop cmd seq> Stop logfile rec logfile khng b st cc event, v d nh c call setup nhng ko c end call hoc ngc li. 5.2.7. Cc bi o thng dng: Bi o Idle 2G only/ 3G only xc nh vng ph. Bi o long-call o kim vng ph 3G ch active hay ti u ch s CDR, CDRm, HOSR: Call duration=10-15 pht (hoc khng gii hn), nu o ch Dual Mode th t khong cch gia cc cuc gi 45s (thi gian MS la chn li cell 3G trong trng hp HO sang 2G). Bi o very short-call ti u ch s CSSR: Call duration=10s, guard time=10s. o kim tc download/upload data.