Está en la página 1de 2

Woensdag 9 oktober 2013

Bijeenkomst Nieuwsbegrip

Lesverloop: Voorafgaand: - Tekst en opdrachten uitprinten. - Lastige woorden uit de tekst bekijken en eventueel de betekenis opzoeken. - Clip Jeugdjournaal klaar zetten zodat er meteen begonnen kan worden. Lesinhoud dinsdag: 10:45 - Clip Jeugdjournaal Nieuwsbegrip en nabespreken. - Er wordt gesproken over het filmpje/thema dat deze week centraal staat. - Beginsituatie schetsen. - Strategie/Doel van de week aangeven. 10:55 - Opdracht 1 bekijken. Moet deze voor de tekst gedaan worden dan wordt deze uitgevoerd voordat de leerlingen de tekst lezen. - Leerlingen/Leerkracht maken klassikaal een begin aan de tekst. - Leerkracht leest tekst een keer hardop voor zodat de leerlingen de tekst een keer goed horen. - Leerlingen onderstrepen lastige woorden. 11:20 - Lastige woorden worden besproken. - Leerlingen zoeken aan de hand van het stappenplan naar de betekenis van de woorden. - Leerkracht schrijft belangrijke woorden met betekenis op het bord. Leerlingen nemen deze over in hun Nieuwsbegrip schrift. (evt) - Begin maken aan de opdrachten. 11:45 - Einde les. Lesinhoud woensdag: 11:00 - Terugblik op de tekst en de lastige woorden. 11:10 - Start maken met de opdrachten. Vlotte leerlingen kunnen dit eventueel zelfstandig doen. Hebben zij het af dan kunnen zij oefenen met Nieuwsbegrip XL. - De rest van de klas doet klassikaal de opdrachten. 11:35 - Samen met de leerlingen die zelfstandig gewerkt hebben worden de opdrachten nagekeken en besproken. 11:45 - Einde les. Aandachtspunten: - Zorgen dat de leerlingen (met etui) op de afgesproken tijd meegenomen worden naar het juiste lokaal. - Per strategie bijhouden wat leerlingen beheersen. - Elke leerling moet een Nieuwsbegrip schrift hebben om woorden in te oefenen. - Nieuwsbegrip XL op de weektaak of mee als huiswerk.

Indeling Nieuwsbegrip: Niveau Leerkracht AA A B B C D

Lokaal

Aantal leerlingen

Toetsen: Alle toetsen en handleidingen zijn te vinden op Nieuwsbegrip.nl. Ga naar het leerkracht overzicht, daarna naar het kopje toetsen. Scroll iets naar beneden en klik de juiste toets aan. Kies een niveau en klap de juiste toets open. Sit-toets: - Twee teksten met gaten waar drie mogelijkheden worden gegeven. Leerlingen moeten het juiste woord invullen op de lege plek. - Om de 6 weken af te nemen. - Leerlingen krijgen 2 minuten per tekst en zetten een streep onder de zin waar zij gebleven zijn. - Doel: kijken of leerlingen teksten op bepaald niveau kunnen begrijpen en of zij vooruitgaan in het lezen. Strategietoets: - Twee teksten met verschillende opdrachten. Verschillende strategien worden getoetst in de opdrachten. - In oktober en maart af te nemen. - Tijd voor de toets hangt af van het niveau. - Scoreformulier staat in de handleiding. Hier wordt uiteindelijk duidelijk weergegeven welke strategien de leerlingen beheersen en welke nog niet. - Doel: beheersing van de strategien toetsen. Toetsen informatieve en andere teksten (TIAT): - Vijf teksten met verschillende opdrachten. - In november, februari en mei af te nemen. - Tijd voor de toets hangt af van het niveau. - Gericht op de kerndoelen. - Scoreformulier staat in de handleiding. - Doel: leesbegrip en niveaumeting. Woordenschattoets: - Zelf aan te maken door de leerkracht. - Afname kan de leerkracht zelf bepalen. - Leerlingen kunnen deze toetsen oefenen op Nieuwsbegrip XL. - Doel: uitbereiden van de woordenschat. Toetsen algemeen: - De instructie bij de toets wordt uitgelegd in de handleiding. - De normering van de toetsen staat in de handleiding gegeven. - De antwoorden zijn te vinden in de handleiding.