Está en la página 1de 45

2009

Kernyi Kroly

Herms, a llekvezet
Az let frfi eredetnek mitologmja
(Fordtotta: Tatr Gyrgy)

K er n yi K r o l y : H er ms z , a l l ek v es z t

Oldal: 2

Herms a klasszikus hagyomnyban


1

A "Herms"-eszme krdsessge

A krds, amelyre vlaszt keresnk, a legegyszer#bben gy hangzik: Mi jelent meg a
grgknek Hermsknt?" Nem azrt krdeznk gy, hogy nyomban a legegyszer#bb
vlaszt kapjuk: Egy isten." Ez a legtbbeknek vagy semmit sem mondana, vagy ppen
azt mondan, ami a legkrdsesebb. A krds feltevse csak annyit felttelez, hogy a
Herms nvnek valban megfelelt valami, valamilyen realits, mindenkppen lelki, de
alkalmasint tbb is ennl. Ezltal a krds nem vlik trtnetietlenn, de termszetesen
tbb lesz, mint pusztn-trtneti krds. Trtneti tnyknt kell elismernnk, hogy a
grgk szmra Herms nev# istenk nem az a mer semmi volt, mint a mai ember
szmra, nem is valami alaktalan er, hanem egy pontosan meghatrozott valami, s leg-
albbis Homros ta jl felismerhet szemlyisg. Szemlye azonban soha nem
nyilvnult meg a hatalom puszta birtokosnak nknyessgben, inkbb sajtos lnye
hatrozta meg egyszer s mindenkorra. (5)
1
A trtnsznek ezt a Hermst kell felidznie
a maga megbonthatatlan, flttbb szemlyes teljessgben. Az aztn mr tllp a
trtneti krdsfeltevsen, ha azt a realitst, amelyet a grgk Hermsnek neveztek, a
trtnelemtl fggetlen, idtlen valsgok tartomnyban ksreljk meg flfedezni.
Mert mbr az istenek epifnii megjelensk klssgeiben trhez s idhz vannak
ktve, semmilyen istensg nem merthet ki hinytalanul bre sznben, hajviseletben,
ltzkben s ms attribtumaiban. Az a valami, amit mi keresnk, ppen ez a hiny".
Ahhoz, hogy ezt megtalljuk, a trtneti kutats szilrd eredmnyeinek
figyelembevteln kvl - ami magtl rtetd - a nagy mitolgia tudomnyos megt-
lsre is szksg van.
A msodik krdssel, amely az elsvel (Mi jelent meg a grgknek Hermsknt?")
szorosan sszefgg: Hogyan jelenhetett meg ppen ez istenknt a grgknek?", most
egyelre nem foglalkozunk. Nem mintha egszen megfeledkezhetnnk rla, s hogyha
valami alacsonyrend#ben s szellemtelenben vlnnk az eredeti" Hermst felfedezni,
nem kellene - legalbbis utlag, de annl komolyabban - ezt a msodik krdst is fel-
tennnk. ppen ennek elmulasztsa teszi ezen a ponton a legtbb eredetfeltevst
tudomnytalan tallgatss. Csakhogy nem szabad mr eleve abbl kiindulnunk, hogy az
a valami, amit keresnk, felttlenl megfelel annak a magasztossgnak, (6) amelyet a
grg isteneszme elkpzelseink - spedig ppen a grg istenekrl alkotott legjabb
felfogsunknak megfelel elkpzelseink - szerint tartalmaz. Msklnben gy jrunk,
mint a grg vallsnak egy nagy ismerje: a legragyogbb lapokon, amelyeket valaha rt,
tkletesen megvilgtja szmunkra Herms isteni eszmjt, egyben azonban levlasztja
rla alakjnak si vonsait, azokat a vonsokat, melyeket a grgk maguk soha nem
talltak istensgvel sszeegyeztethetetlennek.
1
Brmit gondoltak is az sidkben Hermsrl - olvassuk e pomps Herms-brzols
vgn -, egyszer fl kellett sugroznia a mlysgbl valaminek, aminek fnyben a szem
az istenben egy vilgot pillantott meg, s az egsz vilgban megltta az istent. Ez az
eredete annak a Herms-alaknak, amelyet Homros ismer, s amelyet a ksbbi korok
megriztek." Eszerint teht egy hermsi vilg vilglott fel a grgknek egykor - taln
abban a fensges idben, melynek legmagasabb s bizonyra vgs kifejezsi formja a

1
Ez s a hasonl formtum szmok a tovbbiakban az eredeti kiadvny eredeti oldalszmait mutatjk.K er n yi K r o l y : H er ms z , a l l ek v es z t

Oldal: 3
homrosi epika -, egy birodalom s tartomny, amely ms tartomnyok mellett s velk
egytt sztoszlott a teljes vilgban, s mgis nmagban ll egsz volt, ppen az a
birodalom, amely isteni alakjban Herms". Ezt a birodalmat sajtos logika jellemzi s
fogja ssze: Egy j vilg ez, a sz teljes rtelmben, vagyis egsz vilg, nem pedig a lt
teljes egsznek valamely tredke, amelynek Herms (7) lelket ad, s amelyben
uralkodik. Minden dolog megvan ebben a vilgban, de ms fnyben jelenik meg, mint a
tbbi isten birodalmban. Ami itt trtnik, mintha az gbl szllna al, s semmire sem
ktelez; a tettek mesterm#vek, s az lvezet nem jr felelssggel. Aki a nyers e vilgra
s istennek, Hermsnek kegyre vgyik, az a vesztsre sem mondhat nemet; mert az
egyik nincs a msik nlkl." Herms teht a ltezs egy olyan alakzatnak szelleme,
amely a legvltozatosabb krlmnyek kzt mindig jra visszatr, amely a szerzs
mellett a vesztst, a jsg mellett a krrmt is ismeri. Brmilyen sok is az erklcsi
szempontbl meggondoland benne, mgiscsak egy ltforma, amely minden
krdsessgvel egytt az eleven valsg alapformi kz tartozik, s ezrt a grgk
rzse szerint tisztelet illeti meg, ha nem is minden egyes megnyilvnulsban, de
lnyege s lte egszben mindenkppen".
Ha az eleven valsg" egy ilyen alapformja", mint ez a hermsi vilg, egyszer
flsejlett, sajtos logikja nem csupn jellemzi s egysgg teszi, hanem ppen annak
rvn lesz ttetszv, annak rvn vlik mg szmunkra is meggyzv. Msfell az, ami
ilyen mdon kzvetlenl ttetszv vlt, bizonyosan eltvolodik attl az sibb s
kevsb ttetsz Herms-kptl, amelyet a ngyszgletes s a legtbb Priapos-
szoborhoz hasonlan ithyphallikus koszlopok, a hermk mutatnak - hogy ne is szljunk
most kln az istensg (8) titni s ksrteties vonsairl. Valban lehet egybknt a
Herms-alakrl mint lehetsgrl" beszlni, amely egyszersmind eszme" is, s ezen az
alapon mondani mly igazsgokat az istenrl. Hiszen ez a lehetsg - hogy tovbb
folytassuk az emltett klasszikus brzols idzst - oly sajtos s jellemz, olyan
tveszthetetlensggel tr vissza valamennyi tevkenysgi krben, hogy elegend csak
egyszer megpillantanunk, hogy lnye fell tbb ne legyen ktsgnk. Ezzel egyben tev-
kenysgnek egysgt s alakjnak lnyegt is megismertk. Brmit tegyen vagy okozzon
is. mindenben ugyanaz az eszme nyilatkozik meg, s ez Herms."
E szavak igazsga ugyanolyan meggyz, mint az elbb idzettek. Mgis fel kell
tennnk a krdst: amikor gy ragaszkodunk egy mg szmunkra is ttetsz eszmhez, a
vilgnak egy mg szmunkra is meglhet lehetsghez, amelynek mg mi is hajlandk
lennnk grg mdra isteni jelleget tulajdontani, nem marad-e valami alapveten
fontos eleve kirekesztve a Herms-alakbl s a Herms-vilgbl? Esetleg ppen valami
grg, ami trtnetileg s lnyegileg beletartozik? Termszetesen olyan lnyegrl van
sz, amelyet mint valami jat, egyszersmind srgit, trtneti, st taln filozfiai
szemlletnkn is tlment mg csak most kell majd megrtennk. Mert nemcsak
valami kzvetlenl ttetszre, hanem valami riasztan visszatasztra is fel kell
kszlnnk, (9) hogy sikerljn az isteni alakjt a maga egszben felidznnk. Hiszen
egy grg isten alakja oly kevss fogalmi s logikus, hogy szinte kedvnkre volna
alkalmazni r a kt hres sort, amelyet az emberrl rtak:

Nem vagyok holt knyv elvont ttele,
de Isten, ellentmondssal tele.
*


2
Herms az Iliasban


*
Szkely Magda fordtsa.K er n yi K r o l y : H er ms z , a l l ek v es z t

Oldal: 4
Elszr is idzzk fel, amit a homrosi kltemnyekbl tudunk meg Hermsrl.
Termszetesen elhamarkodott kvetkeztets volna azt lltani, hogy a Herms-alaknak
azokat a vonsait, amelyekrl az Iliasban s az Odysseiban vagy a homrosi Herms-
himnuszban nem trtnik emlts, az illet kltemny szerzje nem ismerte. Minden
egyes elhallgatott vonsnl, amely ms forrsban felbukkan s elg archaikusnak t#nik,
fel kell tennnk a krdst: mi lehetett a hallgats oka? Hogy az Odysseibl tbbet
tudunk meg Hermsrl, mint az Iliasbl, a himnuszbl tbbet, mint az Odysseibl,
annak nagyon is knnyen rthet oka van: az Ilias hrikus vilga jval kevsb (10)
Herms vilga, mint az utazs eposz, az Odyssei. Mg lthatbban jelenik meg vilga
a himnuszban, nem azrt, mert ez ksbb keletkezett, mint a kt nagy eposz, hanem
mert hse maga az isten.
Az Ilias vilga teht nem Herms vilga. Ha van alak, amely ebben a vilgban uralkodik
s erre jellemz, Achilleus az, ugyangy, mint az Odysseia vilgban Odysseus. Az Ilias
vilgt lnyegben rvid let# hsnek megmsthatatlan sorsa hatrozza meg. Az
egyszeri s ntrvny#en lt letnek a megfelelje itt a hall mint ugyanilyen egyszeri,
ugyanazon trvnynek engedelmesked, megvltoztathatatlanul lezr vg. A hs vele
szletett sorsdmona - sajt kr-je
2
- halldmonv rik, s a llek, ugyanennek a
dmonnak szenved aspektusa, sorst siratva szll tova, frfisgot s ifjsgot a vrtelen
s halotti ltrt hagyva el. Nincs kibv. Az ilyen let individulis, a magban hordott
trvnyek, a hrsz sajt alakjnak megfelel trvnyek szerint valsul meg, s a hs
sajt hallban vgzdik. Nem egy tle idegen halldmon ragadja vagy csbtja el. A
hallra csbt eredenden benne van: Patroklosban, Hektrban, Achilleusban,
mindenkiben, akit hs termszete a dmon kezre ad. Herms egyetlenegyszer sem
azrt jelenik meg az Iliasban, hogy elcsbtson vagy ksretbe fogadjon egy lelket
Az ok nyilvnval: az hatkre kvl esik azon a vilgon, melynek sziklaszilrd
httert a hall (11) mint az letet lezr s kizr ellenplus - a hs ltal a hrszi lttel
gyszlvn egytt vlasztott ellenplus - alkotja. Hogy Hermsz itt nem llekvezet, az
nem jelenti szksgkppen, hogy egyltaln nem az, hanem taln, csak annyit jelent,
hogy Herms vilgban magnak a hallnak ms az arca. Amit a sajt vilgban tevkeny
Hermsrl az Iliasbl megtudunk, az az let kibvira, a hallos ellenttek feloldsra, a
hatrok s trvnyek titkos thgsra vonatkozik. A hall ppen az let fell nzve
foghat fel mint annak sorsszer# kvetkezmnye s ellentte, amely szksgszer#en
felvltja. Ezzel szemben az let legnyilvnvalbb kibvja nemzsbe s szlsbe,
termkenysgbe s gyarapodsba menekedse inkbb mint valami kiszmthatatlan,
mint a vletlen jtka jelenik meg. s ezen a ponton lp fel Herms mr az Iliasban.
% az, akinek Phorbas, a kedvence, gazdag nyjait ksznheti (14, 490). % a szeretje
Polymlnek, Phylas lenynak, akit otthonban keresett fel titokban, s aki
megajndkozta Eudorosszal a sz#z-szlte fival (16, 180 kk.). Ilyesfajta emltseivel az
utdokat s bsget ad termkenysg lettl meleg levegje tr be az Ilias sorsterhes
atmoszfrjba. (Mg a nevek is: Phorbas, Polyml, Eudoros, gazdag nyjakra s
kszsgesen ajndkoz bsgre utalnak.) Tudatosan ll tvol az isten minden heroikus
cselekvstl. Nem mintha minden hallos vons hinyoznk belle. Az eposz gyakran
nevezi t Herms helyett Argeiphontsnak. (12) A nv titni cselekedetre akar
emlkeztetni: Herms a szmtalan szemmel bortott Argost olyan sarlval lte meg,
amilyennel Kronos csonktotta meg az Egistent, s Perseus vgta le a Medusa fejt.
3
Az
Argeiphonts lland jelzjrl - diaktoros - tudjuk, hogy a vele rokon szavak a
halottakra s a nekik kijut gazdagsgra vonatkoznak.
4
Akakta megjellse (16, 185)
szeld hall-istenre mutat. A sz legjobb fordtsa alighanem a fjdalmat nem okoz".
Mg az istenek tragikum nlkli harcban sem vesz rszt.
5
Jellemz mdon ellenflnek
nem egy isten, hanem egy istenn jutott osztlyrszl: Lt, a lenyhoz, Artemishez
hasonl alak anyaistenn. Herms azonban okosabb, semhogy Zeus felesgeivel
kezdjen tusakodni. Lt dicsekedjk csak nyugodtan az istenek krben, hogy gyztt
erejvel Hermsen (21, 498 kk.) - ilyen szavakkal tr ki elle. A dicssg egyltaln nem
rdekli.K er n yi K r o l y : H er ms z , a l l ek v es z t

Oldal: 5
M#vszete az Iliasban kizrlag a nem hrikus kibvk. Mg az istenek kvetnek
tisztben sem lp fel, mint msutt: minden erre vonatkoz clzst kerl a klt.
6
Sajtos
mestersgvel teljes jog trsa a tbbi istennek: a mestertolvaj. % lopta ki fogsgbl a
megbklyzott Arst (5, 390), s neki kellett volna Hektor holttestt is ellopnia
Achilleustl, ha valamennyi isten beleegyezett volna (24, 24 kk.). Zeus ugyan ms
kibvt tart jobbnak: de az is hermsi. Herms jegyben ll az egsz keserdes utols
nek, amelyben az (13) Ilias hrikus vilga hirtelen megmutatja kiszmthatatlan
szeldsgt. %t kldi Zeus a vn Priamoshoz, aki mr ton van, hogy elhozza fia holttestt
Achilleustl. Nem kvetknt kldi - Zeus kvete itt is, mint az egsz Iliasban, Iris -,
hanem vezetknt (pompos). Mert Herms az, aki szvesen szegdik oda trsul az
emberhez (malista ge philtaton andri hetairissai), szvesen meghallgatja t, s szvesen
szrevtlenn is vltoztatja (24, 344 kk.). Ezt teszi itt is: ifj alakjban hzelgi be magt
az aggastynnl, s tolvaj mdjra vezeti. Az segtsgvel sikerl ellopni a holttestet a
knyrtelen bosszdmon ell, aki Achilleust s az egsz grg tbort megszllva tartja.
Achilleus hallgat Zeusra, s enged. Kibvt azonban Herms nyitott, amikor lmot
bocstott a kapurkre.
Az ifji szpsg#, nyjasan tolvaj ksr, aranyl csodasarujban, amely fld s vz
felett rpti, a varzsplcjval, amellyel elaltatja s jra felbreszti az embereket -
nincs-e meg itt valamennyi tulajdonsga s attribtuma a lelkek csbt-hallos
kalauznak, a ksbbi brzolsok szeld psychopomposnak? Hogy mirt nem lpteti
fel itt a klt ebben a szerepben, azt megrtette velnk az Ilias vilga. Az Odysseia vilga
megersti ezt a kpet, s benne Herms msik aspektusa is megjelenik. (14)

3

Herms az Odysseiban

ssk fel az Odysseia utols nekt. Ez az nek Herms-epifnival indul:
7

Ekkor a krk lelkt Kylln-hegyi Herms
szltotta el; a kezben fogta a plct,
szp sznarany botjt, mellyel megigzi halandk
kzt, akinek csak akarja, szemt, vagy sznteti lmt.
Ezzel irnytott, mire k surrogva kvettk.
Mint mikor isteni barlang mly zugolyn denevrek
rpdsnek surrogva, s a sziklrl, a csoportbl
egy leesik, mire ott fnt mind sszbb tapadoznak,
gy mentek surrogva azok, s Herms, a segt,
mg k sszefogdztak, a nyirkos utat mutogatta.
keanos sodrnl, Leukas szirtje tvben
mentek el k, meg a Nap kapujn t, s hol az lmok
npe tanyzik: az asphodelos-rthez hamar rtek,
mert ott laknak a lelkek, az emberek rnyai egytt.
A krk halla nem egy hrikus lt szomor-harmonikus lezrulsa volt, dzslsben
tlttt letknek a hazatrt frj bosszja vetett vget nem sejtett hirtelensggel. Szinte
mint az llatokat, mszroltk le ket, hirtelen halluk a hrsz mrcjvel mrve
ppgy beteljesletlen volt, ahogy ifj letk is. Oktalan llatokknt hullottak el, mintha
csak mer testek lettek volna, mintha a (15) lelket beljk fojtottk volna. Herms pedig
"elszltotta" a lelkket. A sz, amelyet a fordt gy ad vissza (exekaleito), egybknt
ltalban a halotti szellemek felidzst jelenti a srbl vagy az Alvilgbl. Herms itt
halottidzknt szerepel, akkor lp fel, mieltt mg a halottat eltemetnk, nem azrt,
hogy a lelkeket erszakkal visszahvja, hanem hogy szelden elvezesse ket a tvoli,K er n yi K r o l y : H er ms z , a l l ek v es z t

Oldal: 6
tlvilgi rtek fel. A plca, amelyet kezben tart, elrulja, hogy msfajta elaltatssal"
(ommata thelgein)
*
s jra felbresztssel" van kapcsolatban, mint az Ilias utols
nekben, ahol ezek a szavak eredeti jelentskben llnak. Ott valban puszta alvsrl
s bredsrl esik sz: itt hallrl is, de nem egyrtelm# s vgleges hallrl. Mert ebben
az sszefggsben az jra felbresztsnek is ketts jelentse van: a hallbl magbl
kivezet tra is vonatkozhat.
A plca szp s sznarany. Tvolsgot tart az isten s a llekdenevrek stt csapata
kztt. Termszetesen iszonytatnak is lehet rezni ezt a plct, ha valaki, mint
Horatius, azoknak a szemvel nzi, akiket elterel, egy olyan llekvel, quam virga semel
horrid a nigro compulerit Mercurius gregi
**
(Carm. I 24). Amikor azonban a klt
magasztalja az istent, a flelmes plca aranyl sznt ragyogtatja (16) fel: Tu pias laetis
animas reponis sedibus virga que levem coerces aurea turbam
*
(Carm. I 10). Itt egybknt
azokrl a boldog lelkekrl esik sz, akik az Alvilgban sem nlklzik egszen a vil-
gossgot. Homrosnl az rzkelhetv vlt napfny ragyogsa kizrlag az isten, ez
mutatja a llekvezett a maga isteni lnyegessgben, ellenttben a lnytelenl
tovasurrogkkal. Szelden, plcjnak aranyos ragyogsval jelenik meg Herms mg a
ksrtetek e nyirkos svnyn is. Akakt-nak is nevezik itt, fjdalmat nem okoznak",
mert mg ezekre a boldogtalanokra sem hoz szenvedst. Ellenkezleg: megjelense
ppgy enyhti Odysseus kegyetlen bosszjnak hatst, ahogyan Achilleus
kegyetlensge is lecsillapult az Ilias Herms uralta nekben. A nagy klnbsg csak az,
hogy szeld s aranyl aspektust itt egy nem pusztn fldi vilgban mutatja meg, hanem
abban, amelynek hse s szimbluma maga Odysseus.
Az Odysseia - jellemzse sorn mg kevsb kerlhetem el az ismtlst, mint az Ilias
esetben - nem annak a hrikus letnek a kltemnye, amely az egyszeri,
elhrthatatlan hallnak mint sajt polris ellenttnek htterbl emelkedik ki, hanem
annak az letnek a kltemnye, amelyet a folytonosan (17) s mindentt jelenlev hall
hat t. A kt ellenplus itt egybeesik. Az Odysseia vilga az letnek az a lebeg vilga,
amelyik gy rintkezik a halllal, mint egy szvet szne a fonkjval. E vilg ppgy ll
httereibl s mlysgeibl, a mgtte s alatta st szakadkokbl, mint nmagbl.
Odysseus szntelenl ezek fltt lebeg. Termszetesen nem csupn az lte lebeg az
Odysseiban. let s hall kztt lebeg Tlemachos, let s hall kztt lebegnek a krk
is. s lebeg elssorban a mindegyre vrakoz: Pnelop. De Odysseus az, aki a sz igazi
rtelmben a szakadkok s mlysgek feletti lebegs embere.
8

Az imnt az Odysseit az utazs eposznak neveztk; az utazs" gyakran meglt
valsgt itt mint valami egszen hatrozott, pldul a vndorlstl eltr dolgot kell
elkpzelnnk. Odysseus nem vndor. Utaz inkbb (jllehet malgr lux utaz), nem
csupn mert utazik", hanem egzisztencilis helyzete szerint is. A vndor, br
szntelenl ton van, fldhz-ragadt, csak ppen nem egy sz#ken hatrolt fldhz.
Minden egyes lpsvel jabb darab fldet vesz birtokba. Persze csak llekben. Minden
egyes bebarangolt horizonttal nmagt tgtja ki, s ezzel szakadatlanul tgtja
fldbirtokt is. De soha nem szakad el a szilrd fldtl a talpa alatt, s mg keresi is az
emberi kzssget. Minden hz t#zhelynl, ahov csak megrkezik, azt ignyli, hogy
hazarkezknt fogadjk. A grgk szmra a katexochn rkez, (18) a hikets
(oltalomkr). Az vdelmezje nem Herms, hanem a legtgabb lthatr s a legszi-
lrdabb talaj istene: Zeus. Az utaz llapota ezzel szemben a lebegs. A tbbiek, a
mlyebben gykerezettek, st a vndor szemben is gy t#nik, mintha folyton
meneklne. Valban, mindenkitl elszkben van, nmagtl is. Krltte minden
ksrteties-valszn#tlenn vlik, nmagt is szinte ksrtetszer#nek rzi. Csaknem
felolddik az ton-levsben, de soha egy emberi kzssgben, amely megktn. Trsai
titrsak. Nem olyanok, akiket hazavezetni akar, mint a ksrit Odysseus, hanem

*
Szemet megigzni.
**
Ki t... beterelt rideg, jszin nyja kz Mercurius. (Grigssy va fordtsa.)
*
Boldog otthont adsz te megannyi jmbor holtnak, elkormnyzod arany botoddal lenge nyjt. (Klnoky
Lszl fordtsa.)K er n yi K r o l y : H er ms z , a l l ek v es z t

Oldal: 7
akikhez trsul szegdik, amint Hermsrl halljuk az Iliasban (malista ge philtaton andri
hetairissai). titrsakkal l meg az ember olyasfle meztelenre vetkztetett nyltsgokat,
amilyent az ton lev, ha minden ruhjt s leplt levetette. Hiszen ma is nsztra
utaznak azok, akik szabadulni akarnak minden ktttsgtl annak a kzssgnek,
amelyben felnttek s amellyel sszenttek, szabadulni, s - mint kt csupasz llek -
hatrtalanul nyltnak lenni egymshoz. s nem ppen ez az utazs-e az, amely egyszerre
hazavezet s elvezet hazulrl, s mr ebben is hermetikus"? Az utazs a szerelemre
termett szituci. A szakadkok, melyek fltt ksrtetknt lebeg el az elszk,
hihetetlen szerelmi kalandok rvnyei lehetnek, Kirk- s Kalypso-szigetek s -
barlangok: rvnyek, a sznak abban az rtelmben is, hogy (19) nincs szilrd talajuk,
lbat megvetni, csak tovbb-lebegs van let s hall kztt.
Az utaz tkzben van otthon, magn az ton, amely itt nem a fld kt meghatrozott
pontjnak sszektje, hanem kln vilg. Az svnyek srgi vilga ez, a tenger
nedves svnyeinek" (hgra keleutha) vilga is, mindenekeltt azonban az igazi fldi
utak, amelyek nem vgjk t nylegyenesen s knyrtelenl a tjat, mint a rmai
hadiutak, hanem a kgy mozgshoz hasonlk, sszer#tlen hullmvonalakat vetnek,
egyszerre idomulnak a tjhoz s
fltte lebegnek, s ennek ellenre mindenv elvezetnek. Hiszen a mindenfle nyitottsg
a lnykhz tartozik. Mindamellett vilgot alkotnak, magban megll birodalmat a vilg
tbbi tartomnyai kztt, egy kzbls birodalmat, ahol az elszkben levnek
mindenv szabad bejrsa van. Aki ebben az t-vilgban otthonosan mozog, annak
Herms az istene. Mert itt az vilgnak leglthatbb arculatt mutattuk be. Mindig
ton van, az enodios
*
s hodios,
**
akivel minden svnyen tallkozunk. Mozdulatlanul is
mozgsban van, l alakjban sem nehz flismerni a tovalebbent, ahogy valaki oly
tallan jellemezte ismert herculaneumi bronzszobrt.
9
Mint kalauzt s ksrt gyakran
emltik s nneplik. (20)
S legalbbis az Odysseia ta angelos is, az istenek kvete.
Az isteni kvet tisztsgnek kln rtekezst kellene szentelnnk, ha egsz
jelentsgt ki akarnnk merteni. Elg itt arra utalnunk, hogy aligha vletlen, hogy
Hekat, az Alvilg kapujnak megnyitja, aki Hermshez hasonlan fel tudja idzni a
lelkeket, szintn angelos. Hogy Irisnek is kapcsolata van az istennvel, bizonytja
kultusza a Dlos melletti Hekat-szigeten. Iris lnyeghez azonban egy gi jelensg
messzesge is hozztartozik, s ppen az elrhetetlen: a szivrvny, amelynek nevt
viseli. Ezrt illik az Ilias vilgba mint az istenek hrnke. Hr, zenet", Angelia -
Pindaros szerint Herms egyik lnya - olyankor rkezik gyakrabban az istenektl,
amikor megnylnak a hatrok let s hall, mulandsg s rkkvalsg, Fld s
Olympos kztt. s knnyen megnylnak, ha olyan illkonyak, mint az Odysseia
vilgban. Megtudjuk, hogy az istenek hiba kldtk Hermst figyelmeztet zenettel
Aigisthoshoz (I, 38). S ltjuk t, amint Zeus parancsval Kalypshoz siet. Vette
csodasarujt s varzsplcjt (5, 44 kk.),

Pierin thgva csapott le a vzre a lgbl:
s gy suhogott a habok hegyiben tova, mint a sirly, ha
ltal a medd ss vz sok flelmetes bln
halra vadszva, tmtt szrnyt megmrtja a vzben:
torld habon t ugyangy utazott tova Herms.
(21)
Ahogyan itt isteni kvetknt, az utols nekben pedig a lelkek vezetjeknt,
ugyanolyan termszetesen jelenik meg az Odysseia egy msik jellegzetes helyn, Kirk
kicsiny szigetn, a hs varzsrt megmentjeknt. Olyan termszetesen tallkozik itt

*
ton lev.
**
Utaz.K er n yi K r o l y : H er ms z , a l l ek v es z t

Oldal: 8
Odysseusszal, hogy az egyltaln nem is csodlkozik, amikor kezt nyjtja neki,
megszltja s gygyf#vel ajndkozza meg Kirk varzsitala ellen (10, 277 kk.). Ahol az
Odysseia ksrteties lehetsgektl terhes atmoszfrja a legs#r#bb, Herms jelenlte
ott a legkevsb meglep. S Odysseust magt, aki ennek az atmoszfrnak a kzepben
lebeg, mg egy egszen sajtos kapcsolat is f#zi Hermshez. Anyai gon Hermstl
szrmazik, noha az Odysseiban errl nem esik kln sz. Annl inkbb van sz azonban
nagyatyjrl, Autolykosrl, a hrikus kornak az Iliasban is emltett ftolvajrl, Herms
egyik firl, aki atyjhoz az eskdzs m#vszetben is mlt volt (19, 395). %
klnskpp tisztelte Hermst (19, 397). Odysseus azt mondja ugyan Eumaiosnak, h#
kondsnak, hogy valamennyi ember ennek az istennek ksznheti, ha munkjt
"kellem s hr" (charis kai kdos) ksri (15, 320), teht azokt is, akik, mint , a szolgk
kz tartoznak. Mgsem frhet hozz ktsg, hogy a Lelemnyes igazi tehetsge a
Herms-Autolykos szfrba tartozik, br nem olyan smitolgiai mret#, mint amazok.
Odysseus csupn a polytropos, a sokfele bolygott", Autolykos viszont az egyik forrs
szerint alakvltozsra (22) is kpes volt, egy msik szerint pedig mindent lthatatlann
tett, amihez hozzrt.
10
Az eskdzs m#vszett" smitolgiai mretben a Herms-
himnusz mutatja be.


4

Hertns a homrosi himnuszban

A Herms-himnusz kltje az smitolgiai anyagot abban a formban adja el, amelyben
klasszikus hagyomnny vlhatott. A pajkos irnia der#s csillogsa, amellyel tszellemti
a titni trtnst, hshez is illik. Az a tbblet, amit itt tudunk meg Hermsrl, nem
bvti j aspektusokkal a rla alkotott kpet, hanem inkbb - a homrosi eladsmd
ellenre - elmlyti a titni irnyba. Persze Zeus vilgba illeszkedve Herms nem tar-
tozik a titnok nemzetsghez. De lpten-nyomon rezzk benne az Olympos eltti
slnyt, mg ha eltekintnk is tle, hogy isteni gyermekknt jelenik meg, s az istenek
gyermekkora nem az olymposi, hanem egy sokkal sibb mitolgiba tartozik.
11
A
himnuszban sgyermekbl az olymposiak egyikv n, s ezzel Olympos-elttisge
olymposi alakjnak rszv vlik. Tulajdonkppen az egsz kltemnyt kellene
bevonnunk vizsgldsunkba, remljk azonban, hogy elg lesz a legfontosabb rszek
rtelmezse.
12

(23)Zeus s Maia fit, Hermst zengd, Mzsa, a nyjds
Arkadinak s Kyllnnek urt, az Olympos
nagyhaszn kvett...
A himnuszban magasztalt Herms kt kapcsolatrl mr a kezdsorokban sz esik. Az
egyik ah- hoz a grg tjkhoz kti, ahol klnsen tiszteltk: Arkadihoz, s ahhoz a
hegyhez, amely kultuszhelye volt: a Kyllnhez. Ehhez f#zdtt szletsnek mtosza,
amely, noha mint sgyermek-mitologma bizonyosan rgebbi az istenek olymposi
rendjnl, knnyen beilleszthet volt az utbbiba. A msik kapcsolat ppen az, amely az
olymposiakhoz kti. Herms kvetkknt tartozik kzjk. Ebben a minsgben kapja
itt a homrosi eriunios jelzt, melynek a nagyhaszn" tves fordtsa. Egy arkadiai
glosszval
13
val sszevets a sznak olyan jelentsre vezet, amely egy hallistenhez is
kivlan illenk: a gyors". Valban, egy zben kt olyan chtnikus istensget, aki
emberldozatban rszesl, eriunios-nak neveznek,
14
s Aristophans kifejezetten
tanstja, hogy az Eriunios Herms egyben a chthonios is. A kikvetkeztetett alapjelents
- gyors, mint a hall" -jl illik a kvethez, amely minsgben Herms nem csupn
arkadiai s kyllni, hanem olymposi is. Ez a kt plus - egy tjk helyi kultusza s azK er n yi K r o l y : H er ms z , a l l ek v es z t

Oldal: 9
olymposi tisztsg - nem a lebeg isten alakjt (24) hatrozza meg, hanem a ltrejvt.
Mifle ltrejvetel mr most egy isten ltrejtte, ahogy egy grg kltnek
megmutatkozik? Egy isten

kit Maia, a szphaju nympha
szlt, miutn Zeusszal szerelembe vegylt el; a boldog
gilakk seregt flnken messzekerlte,
mlyrny barlang volt otthona, jszaka mlyen
ott hlt egytt a szphaju nymphval Kronids, mg
desen elfoglalta az lom a hkaru Hrt.
Maia az Olympos ragyog cscsn l istennkkel szemben csak nympha: arkadiai
tjhoz kttt istenn, eredetileg nyilvn az sanya-sleny-istenn tpusbl val.
15

Neve hol Maia (apellatvumknt ids nk, nagyanyk s dajkk megjellse), hol Maias,
vagyis voltakppen: Maia lenya". Az, hogy Hsiodos szerint a vakmer titn, Atlas az
apja, s hogy mint a Pleiasok legidsebbje az ggel van kapcsolatban, titn voltra vall. A
himnuszban az aidoi jelzt kapja (a fordtsban flnk"), ami Hsiodosnl a titni is-
teneket, a then genos aidoion-t
*
illeti meg. Messzekerlte" (leuato) a boldog gilakk
seregt, s egy barlang volt otthona (antron naiusa). Itt nemzi vele Hermst Zeus. Lopott,
de annl bsgesebben kilvezett (misgesketo) szerelem,
16
mlysges jszaka (nyktos
amolgi), az lom mint segt Hra (25) kijtszsban (ahogyan az Ilias Dios apat
**
-
jban Zeust segt kijtszani), elrejtzs mindenki ell (lthn...): mindezek az elemek
egytt vannak Herms ltrejttnek pillanatban. Nem csupn Zeus egy vgya teljesl
gy, hanem az elrt cllal elmjnek szndka is beteljesedett (Dios noos exeteleito).
17
A
ltrejvs trtnetnek ez a msodik mozzanata:
m miutn a hatalmas Zeus elmje elrte
cljt s a tizedik hold jtt szmra az gen,
akkor szlt s minden kiderlt, ami rejtegetett volt.
Ez a ltrejvs teht egyfajta megnyilvnuls": eis to phos agagen, arisma te erga
tetykto - mghozz fokozatosan vgbemen. Elszr is mindezen elemek
sszetallkozsban - legjobb volna azt mondani: konstellcijban - a nemzett isten
maga vlik nyilvnvalv: itt mr Herms, jellegzetes Herms-tulajdonsgokkal:
mert fiu jtt a vilgra, nagyon ravasz s hzelg,
nyjhajt tolvaj, rabl, lmok vezetje,
jszaka is figyel, kapukon beles...
Vizsgljuk meg ezeket a tulajdonsgokat. Hinyzik itt a fjdalmat nem okoz" jelz, az
akakta sz az egsz himnuszban nem fordul el. (26) Herms itt csupn az lmok
vezetje" (hgtr eneirn), s nem a lelkek terelje". Leginkbb arra a homrosi helyre
kell gondolnunk, ahol a phaikok lomszer# npe - egy Hermshez hasonlatos kalauz-
np,
18
mlt az Odysseia vilghoz - nyugovra trs eltt Hermsnek ldoz (7, 138): de
az utols nek a psychopompos epifnijval ismt mintha csak egy msik vilg
messzesgbe t#nne. Itt nyoma sincs semmifle phaik szeldsgnek, inkbb csalka
lmok mtsaira kell gondolnunk.
19
Az sszes tbbi megjells is erre mutat. Elszr is
polytropos (a fordtsban nagyon ravasz"), Odysseus ismert jelzje. Aztn pyldokos,
ami veszedelmes jszaka is figyel, kapukon belest" (nyktos apptra) jelent, aki a
stt utcn, rgtn a kapunl fogadja gyantlan ldozatt.
20
Kialakulban ll elttnk az
tonll s fosztogat, igaz, a behzelg csal is. Megnyilvnulsnak" msodik
fokozatra a kvetkez sorok ksztenek el:

*
Az istenek flnk nemzetsge.
**
Zeus kijtszsa.K er n yi K r o l y : H er ms z , a l l ek v es z t

Oldal: 10

...ki csodkat
volt hivatott gyorsan cselekedni az gilakk kzt.
Tovbbi megnyilvnulsaiknt teht olyan tettek kvetkeznek, amelyeket maga a klt
az elsvel, a szletssel egytt idben meghatrozott hrmassgg foglal ssze, s ezt a
hrmassgot az ugyancsak idben felfogott negyedikkel mint bzissal kapcsolja ssze:
(27)

Hajnalban szletett, dlben pengette a lantot
s este, a h negyedik napjn, amikor szletett, a
messzelv nagy Apolln barmait elhajtotta.
Herms sszefggsbe hozsa a ngyes szmmal bizonyosan nem a klttl
szrmazik, s legalbb olyan ids, mint a himnusz, de valszn#leg sokkal rgibb. Az
istenek szletsnapjt nem ok nlkl rgztettk a kultuszban. A hnap negyedik napja -
pldul - nemcsak Hermsnek, hanem a vele egybknt is szoros kapcsolatban lev
Aphroditnak is szent napja volt.
21
A ngyes szmmal val szoros kapcsolatot tanstja
az az adat is, hogy Argosban a negyedik hnap neve Hermaios volt.
22
Egyltaln, a
ngyessg a rgiek szmra a Herms-alak legszilrdabb alkotrszei kz tartozik, ezt
ismerik fel a hermk ngyszgletes formjban is. A ksei szerz, Martianus Capella, gy
foglalja ssze az ltalnos vlekedst (7, 734): numerus quadratus ipsi Cyllenio deputatur,
quod quad-ratus deus solus habeatur
*
Az a krds, hogy a ngyszgletes alak volt-e
elbb, vagy a szletsnap a hnap negyedik napjn, hibaval. Egy alap-szmrl van itt
sz, az isteni teljessg egy kifejezsi formjrl, amelyet a klt itt mintegy jtkosan
sszekt a hrmassggal: ez sem idegen Hermstl, hiszen hromfej#nek" is
brzoljk,
23
(28) s plcja a himnuszban hromszrny aranyplca" (529). Ebben a
jtkban azonban a szlets a hajnallal esik egybe, s a lant tiszta harmnija nem
vletlenl zendl fel dlben: Pindaros szmra maga a napsugr a lantpengetje ennek
az isteni zeneszerszmnak, amelynek hangjai megteremtik a rendet, ahogy a nap is
megteremti fnyvel. Hogy Herms legsttebb aspektusa az jszakval jelenik meg,
arra nem szksges kln rmutatnunk. A megnyilvnuls" itt, a legegyszer#bb s
legtermszetesebb mdon, a felderl s jra elsttl kozmosz arcban mutatkozik
meg. De vajon csak onnan lehet-e leolvasnunk? Vajon Herms szletsnapjn - az els
tetrason" (tetradi ti proteri) - a kltvel egytt pusztn szemben llunk a vilggal, vagy
megljk azt a kisarjadst is, amely a vilgot Herms kln kozmoszv, Herms-arcv
teszi? A vlasz nem ktsges. A megnyilvnuls" ugrsszer# lesz, s mintegy bellrl ki-
fel haladva folytatdik:

Ht, mikor isteni mhbl kikerlt anyjnak,
nem maradott szent blcsjben fekve sokig,
flpattant, hogy Apolln csordjra akadjon
s a magasfdel# barlang kszbt tlpvn...
Sz szerint ugrsrl (hog' anaixas) van sz (a fordtsban: flpattant"). Az eredeti
szvegben ezzel kezddik Herms szkse, amely nyomban lnynek egy tovbbi
megnyilvnulsban" folytatdik: (29)

*
A ngyes szm magnak a kyllni istennek a szma, mert az egyetlen isten, akit ngyszgletesnek
tartanak.

egy teknsbkra tallt - roppant nyeresgre,
mert legelszr a teknst Herms tette daloss.Udvari ajtnl akadott tjba az llat,
hzuk eltt a bujn virul fveket legelszve...
Tallkozni s tallni: Herms lnynek megnyilvnulsai. Hogy ezzel a klt
tkletesen tisztban van, vilgosan kiderl abbl, ahogy a tallt trgyat nevezi: myrios
olbos. Ezzel utalja kifejezetten Herms szfrjba: olbos s tehetssg" az 529. sor
szerint Herms plcjnak adomnya. Az olbos, ami itt mg roppant" (myrios) mret# is,
szintn jelent tehetssget, de sokkal tbbet is, magban foglalja a biztos valdi
szerencst is. Herms kapcsolata a szerencsvel s a gazdagsggal - amit az egsz
hagyomny ismer - a maga sajtossgban kezd itt megmutatkozni. Az Ilias szerint a
gazdagsgot a termkenysg rvn adja (ez pedig, mint mr lttuk, a vletlen tgasabb
birodalmba tartozik), az Odysseiban javak osztogatjaknt" szltjk meg egy olyan
sszefggsben, melyben a tbbi isteneket is gy nevezik (8, 325, 335). A hermsi
nyeresg a himnuszban mutatja meg elszr tallt-s-rablott jellegt.
A talls mint vletlen nmagban mg nem hermsi, pusztn anyaga a hermsi
m#nek, amiv majd az isten szelleme alaktja. A vletlen minden kozmoszban megmarad
svilginak,
24
a kaotikus sllapot maradvnynak, a hermsiben is. Herms a maga
hatalmba kertette, ltala minden (30) tallt dolog, ami nmagban isteni s nem emberi
tulajdon, jobb clra eltulajdontotta vlik. A szerencss talls grg szava: a hermaion
ppen azt mondja ki, hogy a dolog Hermshez tartozik. gy neveztk az tszli
hermknl neki szentelt ldozatot is, az hes vndorok szerencss fogst, akik azt az
istentl - az szellemben - elloptk. Az antik magyarzat szerint
25
az ltalnosabb
jelents ebbl indult ki. Herms. jvhagyja az alkalom knlta rablst, mg ha az
felsgterletn trtnik is. Ennek megfelelen a rabl is hermsi rtelemben, tallt
dolognak fogja fel zskmnyt. Ha ketten kzs vllalkozsra indulnak, "koinos Herms"-
t (kzs Hermst) kvnnak egymsnak, ami inkbb jelent kzs rablst", mint kzs
tallst", a leginkbb azonban kzs tallst-s-rablst". Ez alapjban vve minden
zleti vllalkozs jelszava. Mg ha a legtisztesebb is, egy senkifldjre akar kijutni, egy
hermsi kzbls birodalomba a tulajdon szilrd hatrai kztt, ahol mg ltezik talls-
s-rabls. A lelkiismeretlensg nmagban termszetesen megint csak nem hermsi:
hogy az legyen, szellem s letm#vszet is kell hozz. Ha az ostobnak akad szerencsje,
azt attl a szellemtelen Hraklstl kapja, akit fkpp Itliban tiszteltek a szerencse
isteneknt: Hercules bartjaknt gazdagszik meg (dives amico Hercule). A pomps kis
mitologmt, amelyre Horatius cloz (Sat. II 6, 10 kk.), kommenttora, Porphyrios
mondja el. Herculesnek egyszer sikerlt rvennie Mercuriust, (31) hogy egy ostoba
embert tegyen gazdagg. Mercurius kincset talltatott az ostobval, amibl megvehette
azt a fldet, amelyen dolgozott. Meg is vette, de mltatlannak bizonyult a hermsi leletre,
mert a fldn, amely most mr az v volt, tovbb dolgozott.
A himnuszban tani vagyunk, hogyan lesz a mer vletlen ajndkbl - ezttal egy
mitolgiai sllatbl,
26
a teknsbkbl - hermsi m#remek:

Bszkn lpegetett. Mikor ezt megltta a jsors
hrnke, Zeus fia, flnevetett s nyomban ekpp szlt:
Mris ilyen j jelt kapok n, de nem is vetem m meg!
dvzlgy gynyr# alak, lakomk kvetje,
kartncos, nagy rmmel ltlak. Honnan e pncl
rajtad, e sokszin szp jtk, te hegyek teknse ?
Lgy a segtsgem, flveszlek s viszlek a hzba,
nem teszek n rosszat, csak lgy hasznomra elszr,
jobb otthon lennnk, veszedelmes az let a rten:
rtalmas megigzs ellen lgy, amig itt lsz,
b#vs szer, de ha meghaltl, lgy nagyszer dalnok."
gy szlott, azutn mindkt kzzel flemelve
fogta a bjos jtkszert, hzukba bevitte,ott lemetlte fejt s lbait...
Megint csak nem Zeus jsorsot hoz fia (Dios eriunios hyios) az, aki itt flnevet, szl s
cselekszik, hanem az, aki gyors, mint a hall". Szavainak irnija isten voltbl fakad, s
ppoly knyrtelen, mint maga a lt. Alapja a dolgok mlyre lts. (32) Ennek
kpessge pedig isteni. A grg tragdia az istenek nzpontjt ajndkozza
hallgatjnak, mikor megadja neki egy ilyen mlyre-lts lehetsgt: gy ltja meg a
kirlyban a szgyentl szennyezett szm#zttet akkor, amikor mg uralkodik s
kormnyoz. Ugyangy lt t Herms a teknsbkn. Nem ktsges, mit ismer fl benne. A
flrehzd llatot olyan kifejezssel nevezi meg, amely a lant istenek megszabta
rendeltetsre cloz:
27
a lakomk ksrje" (a fordtsban: lakomk kvetje"). Mr a
felsges hangszert ltja, pedig a szegny tekns mg l. Ez a felsgessg a tekns
szmra fjdalmas hallt jelent. Amikor az, aki egy ilyen sors mlyre lt, isten,
termszetesen knnyedn veszi a szituci csak szmra tlthat irnijt. De az mr
titnian borzalmas, hogyha flnevet a ltvnyon,
28
ha ezt az irnit szavaival lesen
lthatv teszi, s kegyetlen tettel segti a sors beteljeslst. Mindezt Herms nem naiv
mdon cselekszi, hanem incselked knyrtelensggel. Irnijnak szrny#sge egy
kzmonds trfs-gunyoros megvalstsban csap magasba:

Jobb mindennek a hzban, krba megy az, mi kivl
van.
*

Msfell pedig az isteni kpnak megint csak igaza lett. Mert ldozatnak hallbl
b#vli el (33) a zent: a halandk szmra adatott egyetlen lehetsget, hogy a ltezs
kemnysgt phaik szeldsgg vltoztassk. Der#, szerelem, meg a jiz lom" az
ajndkai Apolln szavai szerint (449) e hermsi m#vszetnek, melyet Apolln sajt l-
nynek megnyilvnulsv tesz. Eredetileg Herms volt, s mint a psztorsp hangja,
voltakppen meg is marad annak (512). Itt sem vlik apollni muzsikv. Hallgassuk
csak meg Herms nekt, amelyet a lant els hangjaira nekel:
s miutn elkszlt ezzel, fogta a bjos
jtkszert s minden hrt megttt a vervel.
Ujja alatt les hangon szlt lantja s az isten
rgtnztt dalokat zengett, gy szoktak az ifjak
csps, vg dalokat kiablni az nnepi karban.
Herms dala nem kevsb csps, mint a beszde: a kltemny a grg ifjak
szemtelenl gnyos dal-prbajaihoz hasonltja. Korbbi szavai kegyetlenl ironikusak
voltak, most viszont szemrmetlensge lpi tl a hatrt. Lehetsges, hogy a kvetkez
rszben az els sorok utn egy sor hinyzik,
29
a fordts azonban lnyegben biztos.
Herms kt trgyrl nekel: szerelemrl s gazdagsgrl. A msodik annak az
aspektusnak felel meg, amelyrl mr beszltnk. Az elsben eddig rejtett arca
mutatkozik meg: szgyentelensge. (34)

Szpsaruj Maidrl szltak ezek s Kronidsrl,
rgen, a nsz idejn egymshoz mint kzeledtek,
s a sajt nagy nemzetsgt mondta el aztn;
anyja cseldsgt s triposokkal, szmtalan sttel
megtlttt ragyog hzt dicsrte a dalban.
Herms szlei szerelmrl nekel, spedig - mint elre jeleztk - szemtelenl csps
hangon. Csak azt ne higgyk, hogy ilyesmi a grgknl valaha is szoks s hagyomny

*
Trencsnyi-Waldapfel Imre fordtsa.volt. A homrosi m#vszet, melyhez a himnusz ltalban igazodik, az ertika terletn
rendkvl tartzkod. Igaz, hogy mentes minden finnyskodstl is. Ha valami miatt
fontos, egyszer# szavakkal elmondja, mikor s hol trtnt egy szerelmi egyesls, de
soha nem sznezi ki, soha nem rszletezi. Az egyetlen kivtel a phaik dalnok,
Dmodokos dala a rajtakapott szerelmesprrl, Aphroditrl s Arsrl. Ez jl
illeszkedik ahhoz a phaik atmoszfrhoz, amely az Odysseia hermsi vilgban a
legszeldebb Herms-aspektusnak felel meg. s egyttal itt nyilatkozik meg elszr a
klasszikus hagyomnyban az isten szemrmetlensge. Dmodokos nekben Herms a
tbbi istennel egytt jelenik meg, akiket a megcsalt Hphaistos szgyennek tanjul
hvott ssze a hlban foglyul ejtett fensges pr megtekintsre. Testvre, Apolln
krdsre, hogy gy, bilincsek kzt is megosztan-e gyt az istennvel, gy vlaszol,
nevetsre fakasztva az olymposiakat (8, 339):
(35)

Brcsak ekpp esnk ez, messzelv nagy Apolln!
Br hromszor ilyen sok nagy lnc fonna be minket,
s istenek s istennk mind nzntek e dolgot,
m arany Aphroditval hlnk mgis az gyban.
Hogy a talls-s-rabls itt is, a szerelem tern is hermsi, nem kell tovbb
fejtegetnnk:
30
titkos szerelem volt az els mozzanata az isten ltrejttnek. Hra
szemszgbl nzve lopott szerelem, ami Pedig Zeust s a nympht illeti, szerelmi gy-
let, taln a sz teljes ktrtelm#sgben. Az eredeti szveg kifejezetten
hetraszerelemrl" (hetairei philots) szl. Ez lehet persze nzetlen, csak Herms
szellemben kihasznlt szerelem is. s hermsien szemrmetlen volna megkrdeznnk,
hogy e szerelmi viszony s Maia kincsei kztt, melyeknek Herms szavai szerint (167
kk.) semmi kzk a gazdagsghoz, nem ll-e fenn mgis valami sszefggs.
Az a hermsi vons, amely a himnuszban a tallson-s-rablson s az esetleges
gyleten" kvl nyilvnul meg, els pillantsra valami negatvumnak t#nik: ppen az
ithyphallikus hermk negatvuma, a szemremnlklisg. A szlei szerelmrl szl
dalban ez a szemrmetlensg valban a cscspontjhoz r. Ebben a negatvumban
azonban valami egszen konkrt, valami pozitv is kifejezsre jut. A hermkon ez
ktsgkvl az isten lnyege szerint phallikus termszete. Hogy mi is e lnyegileg
phallikus, erre vrunk vlaszt a himnusztl, (36) amelynek kifejezsmdja
mindenesetre ugyanolyan tartzkod, mint az eposz. Hogy ekzben milyen tvol ll
tle brmilyen finnyskods, azt a 293-298. sorban lert jelenet mutatja, ahol a kis kp
igencsak illetlenl viselkedik Apollnnal. A dalban Zeus s Maia oarizein-jrl van sz
"hetairei philots-ben". Az els kifejezs a szerelmesek beszlgetsre vonatkozik, de
Herms ksbb (170) az istenek olymposi mulatozsra fogja hasznlni. A sz azonban,
noha ugyanolyan finoman irodalmi, mint a nsz", phallikus sz,
31
abban az rtelemben,
amelyben az egsz Herms-himnuszt is a phallikus szemrmetlensg irodalmi
emlknek nevezhetjk. Ebben az rtelemben a maga egszben volna felelet a
krdsnkre.
Itt teht mgiscsak egyfajta elhallgatsrl knyszerlnk szlni: a himnusz nem felel
meg a hermk nyltsgnak. Mirt? Semmi esetre sem finnyssgbl vagy
irodalmiaskod tartzkodsbl. Az elbbit nem ismeri, de az utbbi is megengedi mg a
296. sor illetlensgt is. A valdi okot teht mg meg kell tallnunk. Itt csupn azt kell
megfigyelnnk, amit a himnusz - mint a szemrmetlen dal magvt s jelentst -
megnevez. A Zeus s Maia szerelmrl szl sort gy folytatja:
hn t'autu genen onomaklyton exonomazn
(s a sajt nagy nemzetsgt mondta el aztn).
(37)A fordtsban nemzetsg" ll a gene helyn; ppen ennek a fontos sznak a jelentst
kell pontosabban meghatroznunk. A konkrt alapjelents: nemzetsg", csald" itt nem
jn szmtsba, csak az elvontabb, amely azonban a hrikus kor szmra ppannyira
relis: a szrmazs".
32
Hermsnek a szrmazs mr csak olymposi helyzete
szempontjbl is fontos. Frivol neke a maga genealogia-ja: genealgia" abban az
rtelemben, hogy a mitolgit kiegszti, st helyettesti. A mitolgia a kezdetrl s a
kezdetekrl szl, mint minden fennll s eljvend okrl. A genealogia a kezdetnek
mint az sokokbl val keletkezsnek a helybe a dics nev#" sktl val szrmazst
lltja (ezt nevezi a himnusz genen onomaklyton-nak), a nagy smitolgiai tmt egy
csaldfa formjba foglalva.
33
A csaldfnak termszetesen az sistenekkel kell
elkezddnie. S gy is van ez a hsiodosi theogoniban. Mskppen abban a dalban,
amelyben Herms a maga dics szrmazst... mondja el". Szgyentelensgrl kit#nik,
hogy az valjban az ivadk tudatos visszafordulsa eredethez. St lnyegben nem is
egyb, mint a tulajdon eredetnek s ltjogosultsgnak tudata, az a kibontakozst is
magban foglal szakadatlan s tretlen tudat, amelyben a szemnk eltt felbukkan
istenalak egy tovbbi lnyeges vonsa nyilvnul meg.
Hogy hogyan kell ezt a tudatot mg pontosabban rtennk, az Herms msodik
dalbl derl (38) ki, amellyel Apollnt b#vli el. Hallgassuk meg mr itt, noha a
himnuszban csak sokkal ksbb kvetkezik (427):

Az rk isteneket s a stt fldet megzengte;
ltre mikpp jttek s hogy kaptk rszket is meg.
Mnmosynt tisztelte elszr dalban, a Mzsk
anyjt, mert volt, aki Maia fra vigyzott.
Aztn szlt szletskrl s gy sorrahaladva
Zeus fnyes fia megtisztelte a tbbi nagy istent.
Rendben szlt mindrl s karjn pengette a lantot.
Herms itt teljes theogonit ad el. Hsiodos a maga vltozatt a Mzsk dicsretvel
kezdi. Egy isten azonban a forrsig, a Mzsk anyjig nyl vissza. A nagy istennt,
Mnmosynt, Zeus hitveseinek egyikt, mg egy ms szempontbl is hasonlthatjuk
forrshoz. (Nem vletlenl van forrsa Lebadeinl, s lenyai sem vletlenl a for-
rsistennkkel rokon alakok.)
34
% az Emlkezet mint az emlkezs kozmikus alapja,
amely rk forrs gyannt nem szakad meg soha. De ajndkozza, ppen a Mzsk
rvn, a jtt feledst is (Theog. 55). gy nem nmagt veszti el az ember, csak azt, ami
felejtenival. Ezrt van hasznra Mnmosyn kegye a halottaknak s a kltknek:
amazokat nem hagyja elnmulni, emezeket engedi elapadni. Itt annak az istennnek a
szerepben jelenik meg, aki sorsdmonknt van Herms fl rendelve. Mert ezt jelenti
az eredeti szveg: h gar
(39
lache Maiados hyion (mert neki jutott a sorstl Maia fia). Hermsnek sorstl rendelt
tulajdonsga, hogy szmra s jelenltben nincs nfeledtsg. Soha nem meneklhet el
az emlkezet ell, amely fogva tartja, s amelyet magban hordoz mint vele szletett
tudst mindenek sokairl. gy rtjk meg pontosabban tudatnak jellegt, azt, hogy mi
a szellemi ott, ahol az imnt a phallikust vltk felismerni.
De a kt felismersnek egyikt sem kell feladnunk. A titni, amelyhez a phallikus is
tartozhat,
35
fktelenl eltr, mihelyt a lant elnmul (62):

Csakhogy mg gy szlt, szvben msfele gondolt.
Fogta a vjt lantot, szent blcsjbe helyezte,
maga megkvnta a hst: kiszaladva az des
illatu csarnokbl, egy leshelyen lt le; szivben
furfangos cseleket tervelt, gy szoktak az lnokfrfiak ji stt rn rablsra vonulni.
Mr az isteni nekes is - persze: a titni-szemrmetlen nekes - magban hordta a
rablt. Felbredt benne a hs utni vgy: krein eratizn, mondja az eredeti szveg,
azokkal a szavakkal, melyekkel az Ilias egy oroszlnrl beszl. Hogy ebben valami nem-
olymposi, teht titni vons nyilvnul meg, az kiderl a tovbbi fejlemnyekbl. Ahelyett
azonban, hogy felfaln azt a kt llatot, amelyet a tbbi zskmnyolt baromtl elkln-
tett s levgott, mintaszer# tallkonysggal (40) (a koldus Odysseusban van meg
Hermsnek ez a tallkonysga) megalaptja a tizenkt isten ldozatt (108-129). A
vresldozat titni tevkenysg; egyszer# formjt Promtheus tallta fel, aki titn
termszett kvetve vgyott a hsra.
36
Herms megmutatja olymposi jellegt, amelynek
jogn mr a tizenkett kz szmtja magt (szmuk pp az szletsvel kerekedett
ki), amikor a tvoli gilakkhoz hasonlan az ldozatban csupn szimbolikusan vesz
rszt, s nem enged a hs utni tvgynak (130):

Vgyott ekkor az ldozatok hsra a hres
Herms, mert br isten volt, knozta a j szag.
Nem nyugodott bele mgsem nagyszer# lelke, akrhogy
svrgott is, hogy lebocsssa magba az telt,
gy a magastetej# baromistllban a hjbl
s az egsz hsbl ptett halmot az els
rabls emlkl...
Eleve ebbl a hangslyozottan isteni llspontbl kell az egsz rablst szemllnnk,
amely nem pusztn egy isteni csodagyermeknek mer szrakoztatsra elmeslt titni
csnytevse, hanem egy isten lnynek megnyilvnulsa s alapts. Ne phr
37
ez, az
j rabls" vagy az j lops", tudniillik a hermsi, amely pp ezzel jelenik meg a vilgban.
Korbban nem ltezett ms, csak erszakos, titni rabls. Herms nyomatkkal
figyelmeztet r - hallani fogjuk -, hogy az Apolln kincseivel (41) teli Delphoit is kpes
kifosztani. Tudatosan a hatrn ll a titni-erszakos vilgnak, amely mr nem isteni, de
nem lpi t ezt a hatrt. Pedig ereje, ravaszsga, gtlstalansga megvolna hozz. Mi
akadlyozza meg benne, ha nem isteni termszete, amelyben a titni m#vszien
elragadv vltozik t, s erszakos vonst vgkpp elveszti? A rabls vagy tolvajls j
fajtja ppen az, amelyet Herms nyilatkoztatott ki, az isteni. Apolln nem szenved krt
miatta, st ennek rvn nyeri a lantot s furcsa mdon egyszerre rokon s ellenttes
termszet# testvrt. Erszak helyett lelemnyessg s szrnyal knnyedsg jelenik itt
meg. Minden ugrsszer#en s viharosan trtnik (65: alto; 70: then), ilyen Herms
megnyilvnulsnak minden foka szletse pillanattl kezdve, s ilyen valamennyi
mozdulata a himnusz tovbbi cselekmnye sorn is (150: symens, rohanva; 304-5:
anoruse thos spudi in, flpattant s indult gyorsan; 320: essymens, hirtelenl
nekiindult; 397: speudonte, ment... gyorsan; 505: errsanto, visszasiettek). s ez az, ami
illik ehhez az istenhez (ahogy egybknt Apollnhoz is
38
). Mint csecsemnek mg nincs
szrnyas saruja, ezrt tallkonyan tamariszkusz- s mirtuszgakbl csinl magnak:
nem csupn azrt, hogy ldzjt csods lbnyomaival megtvessze, hanem azrt is,
hogy kihasznlja a mirtusznak, ennek a halllal kzvetlenl kapcsolatban ll
nvnynek gyorsasgad erejt.
39
gy hajtja el a barmokat, a hossz gyaloglst (42)
elkerlve (hodoiporein aleein).
40
Hiszen az Odysseia szerint jl ismeri a nvnyek
varzserejt, csodt m#vel az gakkal is, amelyekkel Apolln meg akarja ktzni (410).
M#vszete varzslatos - minden rtelemben. Maga a mester-varzsl szlfuvallatknt
illan el szemnk ell. gy tr haza a rablsbl, melynek j mdjt kitallta (146):
meggrblve osont be a hzba, a kulcslukon tbjt,
mint korasszel a szl, vagy mint a kd, ppenolyanvolt.
Barlangjuk legbels gazdag terme fel ment,
lassan lpdelt, zajt sem ttt, mint msok a padln
s blcsjbe rohanva szaladt be a nagynev# Herms;
vlla kr gngylte a plyt s mintha butcska
gyermek volna, a trde fltt fekv takarval
jtszva fekdt s baljban fogta a kedves teknst.
m istenn anyja az istent ltta s ekpp szlt:
Ht te, te bajkever, honnan jssz vissza ez ji
rban, te szemrmetlensgedbe beburkolt?
Ltom, hogy Lt f a fogja ers ktelekkel
oldaladat lektzni, kidobvn tged a hzbl,
vagy pedig letedet mint rabl tltd a vlgyben.
Vissza veled. Hisz apd roppant bajknt szabadtott
az rk isteni s a haland emberi npre."
%hozz Herms furfangos vlasza gy szlt:
desanym, mit rmtgetsz, mint egy buta klykt,
mint aki semmi gonoszsgot nem tudva szivben
flnk s megijed, ha az anyja kemny szavakat mond?
Megksrlem a legjobb fortlyt, hogy veled egytt (43)
eltartsam magam; azt sem t#rjk mr, hogy imkkal
s ldozatokkal meg nem ajndkozva az sszes
gilakk kzt csak mi maradjunk, mint te kvnod.
Jobb minden napon t mulatozni az isteni nppel,
gazdagon s gabonval dsan, mint a homlyos
barlang mlyben gubbasztani; tiszteletemrl
gondoskodni fogok, szertartsom nekem is lesz.
Hogyha apm ki nem adja nekem, majd arra trekszem,
hisz van erm r, hogy rablk fejedelme lehessek.
Hogyha pedig hres Lt f a kmlel utnam,
azt hiszem, jabb s ennl rosszabb krra tall csak.
Mert Pythba megyek, hogy nagy hzba betrjek
s j sok gynyr# tripost, sok drga ednyt
elhordom s aranyat lopok s fnyes vasat onnan
s rengeteg ltnyt, csak kvnd s ltni fogod majd."
gy vltottak szt egymssal ketten, ekppen
szltak a pajzstart Zeus gyermeke s anyja, az rn.
Apolln rkezse alkalmat ad Hermsnek, hogy ismt bemutassa m#vszett
(235):

Zeus s Maia szltte mikor megltta a barmok
elrablsa miatt haragos Nyilaz nagy Apollnt,
illatoz plyja al bjt s mint az elgett
fk roppant parazst hamujuk betakarja egszen,
ltva a Messzehatt, Herms gy dugta magt el.
s a kezt s lbt flhzta egsz a fejig,
mint aki most frdtt s hvja a jiz# lmot,
bren volt igazn s karjval fogta a lantot.
Csakhogy Zeus s Lt fa nem ment lpre, nagyon jl (44)
ltta a szp hegyi nympht s bjos gyerekt is,
fordulatos csellel takaroz kis csecsemjt.
Minden kis zugot tvizsglva a nagy palotban,egy ragyog kulccsal hrom rejtekre nyitott be:
nektrral volt mind tele s de ambrozival
s sok arany, sok ezst volt flhalmozva a mlyben,
szmos ezst s bborszn ltny, a nympha ruhi,
boldog olymposiaknak is ez van szent lakaikban;
s miutn minden sarkt kikutatta a hznak
Lt gyermeke, szlt a dics Hermshez ekppen:
Gyermek a blcsben, mondd csak meg, hol van a
csordm,
egy-kettre, klnben csfosan sszevesznk mg.
Mert a homllyaltelt Hds mlybe tasztlak,
szrny# remnytelen ji sttbe, ahonnan a fnyre
nem hoz fl sem anyd, sem apd, de a fldnek alatta
fogsz tvelygeni, mint apr npsg vezetje."
Az apr npsg" - ksrletkppen vissza lehet gy adni az eredeti szvegben ll
oligoi andres-t
41
-nyilvn a halottak csapata, amely puha surrogssal", st cirpelssel"
(tetrigyidi) lttelenl lebeg tova; a halandk rnyai", akr az Odysseiban. Itt cloz
elszr a himnusz Hermsnek erre az alvilgi oldalra. Apolln azzal fenyegeti meg Her-
mst, hogy hatalmt a stt, alvilgi birodalomra korltozza. Ott terelheti a lelkeket. Egy
pillanatra felmerl a psychopompos (llekterel) kpe, de mris tadja helyt a
furfangos, psychaggosnak (llekvezet), a szemrmetlen llek-flrevezetnek, (45)
minden eljvend rtor s szofista skpnek: Herms logiosnak. Nem hinyzik az
sszofista most kvetkez beszdbl az eskdzs m#vszete" sem (261):

Lt gyermeke, mrt szlsz hozzm zord szavaiddal?
s, ha a csorddat keresed, mrt jssz ide ppen ?
Nem lttam, nem hallottam mstl sem a hrt,
nem tudok jat mondani, djat sem vehetek fl;
izmos frfi a nyjhajt, nem ltszom olyannak.
Ez nem az n dolgom, mindig ms foglal el engem,
engem az lom foglalkoztat, anym teje s, hogy
plya legyen vllam krl s frdm melegtve.
Senki se tudja meg azt, hogy e civds mi miatt van,
mert az rkklk kzt is nagy csoda lenne,
hogy legel barmokkal megy ki a hz kszbn tl
egy csecsem, aki most szletett: trflsz bizonyra.
Tegnap szltek, a lbam gyenge, a fld pedig rdes.
mde, ha azt akarod, meg is eskszm desapmra,
nnepien kijelentem, hogy nem voltam a tettes,
sem nem lttam mst, aki barmaidat tova#zte,
brmilyenek legyenek, csak hrbl ismerem ket."
Szlt s pillja all sok szikrt szertelvelve
s flvonva szemldjt erre meg arra tekintett
s mintha hibaval szt hallana, csak ftyrszett.
Messzehat nagy Apolln halkan flnevetett s szlt:
Ej, te csal, ravaszul szltl, de gyantom ersen
most mr, hogy sok jlptett hzba betrtl
s padljra leltettl nem is egy urat jjel,
mert a lakst nesztelenl kiraboltad egszen ; (46)
sok hegyipsztort fogsz mg megszomortani eztn
hegyszakadkokban, ha a hs zre svrogsz
s tehenekre tallsz, vagy s#r#gyapju juhokra.Rajta, nehogy legutols s vgs jed aludd t,
szllj ki a blcsbl, feketll jszaka trsa,
mert bizony gy tisztelnek a vgtelenletek majd,
hogy tolvajvezet nven szltnak rkk."
gy szlt s a fit flvette, kivitte Apolln.
m a nagy Argoslnek ksz volt mris a terve:
jsmadarat kldtt, mialatt tartotta Apolln,
fjdalmas korgst gyomrbl, szrny kvetknt
s ezutn nyomban tsszentett gyorsan; Apolln
meghallotta, ledobta a fldre a nagynev Hermst.
Ez az illetlensge Hermst a hallosan tiszta Apolln istennel ellenkez plusra
helyezi,
42
noha msfell lantja egszen kzel hozza ket egymshoz. Fellmlhatatlan,
ahogy ppen a csecsem kpes megmutatni neknk a hermsi vilg teljes kiterjedst.
Horatiusra kell gondolnunk, a szemrmetlen epodoszok s a knnyed, gyengd s
mltsgteljes dk kltjre, akiknek prtfogja s isteni mintakpe Mercurius volt,
43
a
minden szfrban kedveltnek nevezett isten: superis deorum gratus et imis
*
(Carm. I 10).
A himnuszban mr csak az van htra, hogy ennek a mindent tfog vilgnak, amelyben a
legalantasabb sem szentsgtelen, az Olymposon is elismerjk az rvnyt, s (47)
kibklten megvonjk a hatrt Herms s Apolln testvri, mgis ellenttes szfrja
kzt.
Az elismerst Zeus flnevetse jelenti, amikor az jszltt mesterien kitallt hamis
eskjt atyja eltt is el meri ismtelni (368 kk.). A tolvaj els eskjn Apolln is nevetett.
Ez az isteni nevets a biztostk r, hogy az istenek titni rksge a maguk krn bell
rtalmatlan.
44
A szfrk klcsns elhatrolsa sorn Apolln megkapja a lantot, tle
pedig Herms a barmokat s a nyjrzs szimblumt, amely itt nem psztorbot, hanem
ostor (497). Ez az attribtuma gy formja szerint is eltr Herms gazdagsgot oszt
plcjtl, melyet aranylnak" s hromszrnynak" nevez a himnusz. Az is lehet
persze, hogy ez az elnevezs a hrnkplcra, az brzolsokon gyakran megjelen
caduceus-ra vonatkozik. Herms egyelre csupn hrnk alakjban jelenik meg (331).
Rvidesen ltni fogjuk, milyen vonatkozsban emlti a himnusz Herms kveti tisztt:
knnyen elkpzelhet, hogy a ketts kgy formj caduceus az ott rintend szfrbl
szrmazik. Itt - gy ltszik - inkbb arrl van sz, hogy Apolln testvrnek enged t
mindent, ami korbban az Alvilg birodalmnak egy meghatrozott aspektushoz: gaz-
dag nyjaihoz s egyb kincseihez f#zte.
45
Rendkvl jellemz, hogy hogyan osztottk el egyms kzt a jsls terlett. A
voltakppeni jslst Apolln magnak tartja meg, egyedl szlhat arrl, amit csak
Zeus tudhat" (535), Zeus (48) blcs tervrl" (538). Csak az, aki ezzel hasznlhat,
vagy ha kutat kvncsiskodsukkal rszolgltak, rthat az embereknek. Hermst nem
tartja alkalmasnak ilyen fensges szerepre, st ezen a fontos helyen nem is
egyenrangknt szltja meg, hanem mint az istenek hasznos daimnjt" (551). A
daimn" megnevezs, ha nem is lekicsinyl rtelm#, tvolabb ll egy Apolln
emelkedett istenisgtl, s kzelebb a halandkkal val tallkozshoz s rintkezshez.
Az igazsg nagy kinyilvntja teht klns jstudomnyt enged t a hallosan gyors
daimnnak. Van hrom tiszteletre mlt nvr", akiket nem nevez meg.
46
Rejtvny formjban beszl rluk, mgpedig szndkosan, ahogy a jslatok nyelvhez
illik (553):

Mert lnek bizonyos hajadon nvrek a fldn,
hrman vannak, szentek, gyors szrnyuknak rlnek.
Mindegyikk feje meg van hintve fehrszn liszttel,
a Parnassos alatt lnek s ott tlem egszen
tvoli jstudomnyt oktatnak, melyet amg mg

*
Az gi s az alvilgi istenek szfrjban egyformn kedvelt.gyermek voltam a csordnl, tudtam s az apm
nem bnta. Ezek rpkdnek a rteken erre meg arra,
lpeket ptenek, majd mindegyiket teletltik;
Hogyha fehr mzet kstolnak s lzbahevlnek,
megmondjk a valt kszsggel jslataikban.
mde ha elveszik isteni des tpllkuk,
akkor nyugtalanul szlldosnak s flrevezetnek.
(49)

Mhek - ez a rejtvny megoldsa. A rgiek a mheket szzeknek tartottk. Frge
repdesssel pompznak" - mondja az eredeti szveg. Fejket mint fehrszn liszt" lepi
be a virgpor. A viaszt legelik le, amelybl lpeiket ptik majd. Mzzel tpllkoznak.
Csodagyermekeket rajzanak krl, s a Mzsk adomnyaiban rszeltetik ket.
47
Az
korban lelkes lnyeknek, st puszta lelkeknek tekintettk ket.
48
Az istenek des
tpllktl" - a mztl
49
- jllakott mhek hasonlak a szent elragadtatssal eltelt
lelkekhez. A tovaszguldsukra hasznlt sz (thyisin) az rjng mendok rohanst
jelenti. A rejtlyes nvrek mhek, mint mhek pedig lelkek, akiknek kpessge vagy
kptelensge a jslsra attl fgg, hogy teltek"-e pp vagy resek". Ettl a kt
llapottl - tisztn lelki felfogsukat Platn Lakomjbl ismerjk - fgg a hermsi
jstudomny.
A klasszikus hagyomny errl ksbb semmit sem tud mr. Ismeretes Herms
kapcsolata a kockval, sorshzssal s egyb, a vletlen alapjn trtn jslsokkal.
50

Kevsb ismert Herms valamennyi llat urnak szerepben, mert Apolln most ennyire
kiszlesti testvrnek a nyjak feletti hatalmt (567 kk.). s befejezsl felt#n szavakat
mond Apolln Herms kveti tisztrl is (572):

Hadshoz csakis rendeltessk kvetl s majd
ad neki nem kis ajndkot, br maga nem kap. (50)

Hogy mifle kvetl" rendeltetik" "Hadshoz csakis ", azt a msodik sor rulja el:
ezrt a kveti tisztsgrt nem jr viszonzs (adotos per en). Mert ki jutalmazna meg egy
kvetet, akinek ppen ez a fizetetlen tisztsge? A nem kis ajndk" (geras uk elachiston)
nmely misztriumok felfogsa szerint a hall. gy ktsgtelen, hogy a psycho-
pomposrl s az tisztsgrl van sz. % a Hads hzba rendelt kvet, spedig egy
beavats rvn. Ezt az els sor egszen vilgosan kimondja:

hoion d'eis Aidn tetelesmenon angelon einai.
A tetelesmenos sz itt valamivel tbbet jelent, mint a rendeltessk". Mert a
tetelesmenon einai-t. felttlenl megelzi egy telein - azaz: egy cselekvs", a valamiv
tevs" egy krlmnyes szertartsa. Ez a valamiv tevs" azonban a grg szhasznlat
szerint beavats, mg ha csak tvitt rtelemben is. gy lehetett valakit pldul
hadvezrr avatni".
51
Ebben az esetben a sz a vlasztsi eljrsra vonatkozik. A
himnusz szvege szerint teht ahhoz, hogy Herms Hads kvetv, a Hadsba ksrv
legyen, elbb trtnnie kellett vele valaminek. A teljes sszefggs feljogost r, hogy
beavatsra gondoljunk. Egyes grg misztriumok lnyeghez tartozott, hogy a beavats
rvn a beavatott meghitt viszonyba kerlt Hadsszal. (pp ebbl kvetkezik, hogy a
beavatottak szmra a hall nem kis ajndk".) A ni angelos, Hekat ... beavatsrl
(51)van egy yan hagyomny, amely szerint beavati a kabirok voltak, s csak ettl az
esemnytl kezdve llt kapcsolatban Hads hzval.
52
Herms az elkpzelhet
legszorosabb kapcsolatban van a kabirok misztriumaival. gy t#nik, hogy ezen a
ponton a klasszikus hagyomnyon fll egy legalbb ugyanolyan rgi misztikus
tradcira vagyunk utalva.Ezzel a himnusz vgre is rtnk:

gy a hatalmas Apolln Hermst elhalmozta
minden kedvessggel. Kedves volt Kronids is.
Herms jr a halandk kzt meg az gilakk kzt
s a stt jben, br csak keveset nyer rajta,
folyton rszedi a haland emberi npet.
Isteni csalsai csak maguk az istenek szmra rtalmatlanok. Mint minden, ami titni,
ezek a csalsok is felolddnak az olymposiak nevetsben. Az emberekkel mskpp ll a
dolog, kivlt ha Herms mesterkedseivel ott tallkoznak, ahol leginkbb elemben van:
jszaka. jszaka indult els rabl-tjra is. St, kedvrt ktszer kelt fel akkor a hold, s
gy megkettzte az jszakt.
53
Apolln a feketll jszaka trsnak" nevezte (290). A
rabls utn blcsjbe fekdt le, olyan volt, mint a stt j" (358), ahogyan
ltrejttnek konstellcijhoz is hozztartozott a mlysges jszaka. Bizonyosan van
jelentsge annak, hogy a himnusz, amely mr szletsnek lersakor jszaka is (52)
figyelknt" nnepelte, veszedelmes kalandor voltra utalva, az istennek ezzel a stt
aspektusval zrul.

5

Herms s az jszaka

ttekintettk a Hermsrl szl klasszikus hagyomny alapszvegeit. Nem szksges
azokat a ksbbi helyeket is felsorolnunk, amelyek csupn rzik vagy variljk ezt a
tradcit. Ezeknek egy pldja az a trtnet is, amely Alkaios Herms-himnusznak
elbeszlshez tartozott: hogyan lopta el a csordarabl csecsem fenyegetz testvr-
nek jt s tegzt is.
54
Akr gyermek-, akr ifj-, akr frfiknt jelenik meg, riaszt
alakban ll elttnk. Ltjuk komoly, szakllas arct a klasszikus athni m#vszet egyik
fehralapos srvzjnak tredkn, amint kezt nyjtja valakinek, aki Senki mr. Egy
msik csodlatos vzarajzon azt ltjuk, hogyan mlyed a halott asszony a csbt
llekksr tekintetbe. Lehet, hogy megjelense tisztultabb, st fensgesebb lett, mint
volt pldul azon az archaikus vzakpen, amelyen sarl alak kardjval kezben
Argosra ront, hogy meglje, vagy egy msikon, amelyen szrnyasan, kezben
varzsplcval l - nyilvn mint a halotti szellemek felidzje. Kptrnyi Herms-
brzolst (53) vonultathatunk el magunk eltt, egszen az attikai sr-lkythosokon
lthat tszellemlt epifnikig. Ha az tdik szzadi vzafestszet egy negyedik, lelki
dimenzit hdt meg, ezzel csak azok az asphodelos-rtek kerlnek kzelebb hozznk,
amelyek a szeld, de hajthatatlan psychopompos elillan-elemszt httert alkotjk:
maga semmivel kevsb nem vlt ridegebb.
Nem pusztn egy nv azonossgrl van sz, hanem mindig egy s ugyanazon istenrl.
A grgk szemben olyan volt, amilyennek a klasszikus hagyomny mutatja neknk,
benne a kpi brzolsokkal is. Ilyen-volta trtnelmi adottsg, amelyet komoly s
becsletes trtneti mdszerrel semmi msra nem lehet visszavezetni: sem egy
fogalomra, sem egy erre", sem egy szellemre" - akr srk-szellemre, akr tmutat-
szellemre
55
-, de semmifle olyan eszmre sem, amely magvban ne tartalmazn mr
Herms ilyen-voltnak valamennyi vonst. A bevezetben idzett kit#n jellemzs
Herms-kpe a szvegek interpretcija sorn igaznak bizonyult, de nem mint az a
teljes kp", amelyrl egyedl mondhatjuk, hogy igaz". Annak az brzolsnak negatv
rsze nem tarthat fenn. Az j vallsban - olvassuk itt ppen a homrosi-klasszikus
vallsossgrl
56
- Herms nem a nemzs s termkenysg istene, ha annak t#nhet is,
minthogy csodlatos tevkenysgnek eredmnye a szerelmi egyesls s gyermeklds
is lehet. Tevkenysgnek lnyege mindig a (54) b#vs ksrts, a pomps nyeresgrekalauzols... A nemzer semmikppen nem alapja Herms lnynek." De a pozitvum,
amelyet a hermsi vilgrl mond - hogy klns jel jegyben ll: az gyes
kalauzolsban s a vratlan nyeresghez jutsban" -, nmagban igaz, de egyltaln
nem merti ki ezt a vilgot. A letagadott oldal is hozztartozik: a phallikus csakgy, mint
a szellemi, a szemrmetlen csakgy, mint a szeld s a kegyes, mg ha mindezek
sszefggse nem vilgos is szmunkra. A ksr prtfogsban nyilvnul meg az isten
igazi lnye" - ez az llts a Herms-alak, a Herms-szer#sg, a hermsi eszme, ltforma
vagy vilg korltozsa, s gy nem sokkal jobb, mint ha visszavezetn egy olyan
szubsztancira, amelyben ltalnos isteni segtkszsg s rdgi krrm egyesl.
Milyen eredmnyre jutunk, ha Herms alakjt, ahogy a szvegekben s brzolsokon
trtnetileg megmutatkozik, Herms-vilgnak fogjuk fel? - a hagyomnyozs
sokrt#sge ugyanis ezt ajnlja. Egy tfog eszmt akkor nevezhetnk vilg"-nak, ha
kpes ntrvny# egszknt magba fogadni szemlljt, mintha az t egybknt krl-
vev vilgban lne. gy fogad bennnket magba az Ilias s az Odysseia vilga. Minden
ilyen vilg azonban egyszersmind megvalsult eszmje annak a vilgnak, amely mr
megvalsulsa eltt fennllt, s amely ennek az tfogan feltl eszmnek a
megvalstsra, tartalommal kitltsre alapot (55) adott. Mert nem ltezik olyan
vilg" - mg akkor sem, ha pusztn egy ideaszer#en feltl isten pusztn szellemi
epifnija -, amely ne volna vilg a sz szorosabb rtelmben is: vilgot-magba-foglal
s gy megfelel formja a maga "vilg"-tartalmnak. Egy isten, ha egyarnt eszme" s
vilg", nem szakadhat el attl a vilgtl, amely valamennyi ilyen vilgnak" az alapja,
teht csak a vilg egy aspektusa" lehet, a vilgnak pedig, amelynek aspektusa,
megvannak a maga eszmei aspektusai, st kpes teljes egszben egyetlen eszmeknt
feltleni, megvan benne az eszme vilgossga, s sajtos mdjn maga is vilgos s t-
tetsz. Vannak szavak, amelyekben a nyelv si, rg elfelejtett blcsessge rvn mindez
kifejezsre jut: a magyar vilg szban, amely egyszerre jelent vilgossgot" s vilgot",
s a belle kpzett vilgos mellknvben, amely tisztn kpzst tekintve ugyangy
jelenthetne vilgszer#t" is. Vilgos" s ttetsz" a vilg-ossg" rtelmben - s ppen
ezrt meggyzen - Herms eszmje is. St, csak gy lehet ez az eszme az eleven valsg
egyik alapformja". spedig ppen azrt, mert - mint a valsgnak mindig - olyan sok
vonsa van, amely szmunkra kzvetlenl nem rthet. A hagyomnyozott alak gy
valban megfelelne egy vilg-os vilgnak", amely mint eszme taln mg bennnk, a
filozfiai s nem mitolgiai eszmkhez szokottakban is lassanknt flderengene...
Az antik istenek eszmeknt val felfogsnak (56) elfutra, Goethe bartja, Karl
Philipp Moritz
57
"Istentan"-ban ppen Herms trgyalsakor lltja fel azt a ttelt, hogy
bizonyos mrtkig minden istenalak magban foglalja - legalbbis valamely magasabb
rend# szempontbl - a dolgok lnyegt". Az idzett klasszikus Herms-brzols"
szerzje, Walter F. Otto ntudatlanul is az h#sges kvetje, amikor tudatosn
magasabb rend# nzpontra helyezkedik, s onnan megint csak minden dolgok
lnyegt" pillantja meg az egyes grg istenalakokban: az rtelmt a lt egy-egy
tartomnynak, melynek ltet szelleme - de vele egy anyagbl val szelleme, mintegy
szellemi sszefoglalsa - az illet istensg. Brmilyen magasrend# teht ez a nzpont,
igazolst csak a segtsgvel megltott istenalakok vilg-iassg-ban tallhatja meg. gy
Otto szmra Herms egyfell egy olyan ltformnak a szelleme, amely a klnbz
felttelek kztt is mindig megismtldhet", msfell azonban a vilg egy egszen
konkrtan vilg-ias" aspektusnak a szelleme is, amely mindig mint egy kln vilg
trul fel elttnk: az jszaka szelleme". A krds csak az, hogy a vilg jszakai aspektusa
valban kitlti-e s szmunkra nem rthet vonsaival egytt meggyzen magyarzza-
e Herms hagyomnyozott alakjt.
Nyx, az jszaka" isteni alakja mindenesetre nem azonos Hermsszel, s Apolln elgg
megklnbztette tle testvrt, amikor az jszaka (57) trsnak" nevezte. Otto mgis
joggal jegyzi meg, hogy igen sokszor, amikor a grgk az jszakrl beszlnek,
nkntelenl Hermsre is gondolnunk kell. Most azonban nem a hagyomnyrl van sz,
hanem arrl a valamirl, aminek megfelel. Olvassuk el ht Otto Herms-kpnek leg-
szebb oldalait, amelyeket az jszaka lmnynek szentel:Aki jnek idejn virraszt a szabad g alatt vagy csendes utakon vndorol, mskpp li
meg a vilgot, mint napvilgnl. A kzelsg elt#nt, s vele a tvolsg is. Egyszerre van
minden tvol s kzel, szorosan mellettnk, mgis titokzatos messzesgben. A tr
elvesztette mreteit. Valami susog, valami csendl, s nem tudni, hol s mi. Az rzsek is
furcsn bizonytalanok. A legkedvesebb meg-hittsgbe valami riaszt vegyl, s a
megborzongat vonz s csbt. Nincs klnbsg eleven s lettelen kztt, minden
egyszerre lelkes s llektelen, ber s lomba merlt. Ami a napvilgnl lpsrl lpsre
kzeledik s vlik felismerhetv, az minden tmenet nlkl, egyszerre szakad ki a
sttbl. Csodaknt r a vratlan tallkozs - de mi bontakozik ki elttnk, varzslatos
menyasszony, szrny vagy kzmbs farnk? Minden incselkedik a vndorral, ismert
arcok vonsait lti jtkosan, s a kvetkez pillanatban mit sem tud jtkrl: hirtelen
klns mozdulatokkal rmiszti meg s mris jra meghitt s rtalmatlan alakjban
(58) ll eltte.
Mindenfell veszly leselkedik. Az jszaka stt torkbl, amely ott ttong a vndor
mellett, brmely percben egy rabl, egy ksrteties rm vagy egy halott nyugtalan lelke
kelhet ki vratlanul - kitudja, mi trtnhetett egyszer azon a helyen ? Krrvend
kdszellemek taln abban lelik rmket, hogy a helyes trl a kietlen tjra csbtjk a
vndort, ahol az iszonyat honol, ahol csbos szrnyek jrjk krtncukat, ahonnan lve
senki sem szabadul. Ki oltalmazza meg, ki mutasson utat, ki lssa el j tanccsal?
Maga az jszaka szelleme, ldsnak, varzsnak, lelemnyessgnek s mly
blcsessgnek gniusza. Hiszen az anyja minden titokzatosnak s meghittnek. Az
elcsigzottat lommal takarja be, megszabadtja gondjaitl, s lelkt jtszi lmokkal veszi
krl. Az oltalmt lvezi a boldogtalan s az ldztt, de ugyangy a cselvet is, akit
sokrtelm# sttje tant ezer tletre s lelemnyre.
% bortja ftylt a szeretkre is, s sttjvel vigyzza minden gyngdsgket,
minden rejtett s flfedett gynyr#sgket. Meghitt titokzatossgnak a zene az igazi
nyelve, a varzsos hang, amelyet lezrt szemek hallgatnak, s amelyben teljesnek t#nik g
s fld, kzel s tvol, ember s termszet, jelen s mlt egyetrtse.
De az jszaka sttje, mely oly desen szlt lomra, ad bersget s vilgossgot is a
szellemnek. lesebb ltsv teszi, merszebb, vakmerbb. Felvillan egy felismers
vagy alhullik (59) csillagknt, ritka, rtkes, st mgikus felismers.
Ilyen az jszaka, amely a magnyost megrmtheti s tvtra vezetheti, de egyben
bartja, segtje s tancsadja is lehet."
Nem bizonyul-e teht, krdezzk, miutn mi is megltk ezt az lmnyt, nem
bizonyul-e mgis az jszaka mintegy Herms anyagnak, amely vilg-ossgot ad neki ?
Igen: aki mr ismeri az istent, s magban hordja alakjt, nyilvn felismeri az jszakval
rokon vonsait is. De semmikppen nem tallja egytt az jszakban Herms valamennyi
vonst. A leglnyegesebbek kzl is hinyzik belle nhny. Otto maga is elismeri ezt,
ha kiss knnyen siklik is el itt a lnyeges fltt. Ez a kp - f#zi hozz nyomban az
jszaka-lmny brzolshoz - nem adja vissza Herms teljes isteni alakjt, de minden
vonsbl van benne valami. Csupn kicsit frfiasabbra s nyeglbbre kell tfestennk,
s mris egy hermsi szellem ll elttnk." Eszerint teht Herms eszmjnek ppen ezt
a frfiasabb s nyeglbb, ppen lnyeges-aktv vonst kellene elfednnk, hogy
felismerjk az jszakval val kapcsolatnak vilg-ossgt. Az jszaka passzivitsa s a
hagyomnyozott Herms-alak aktv volta lnyege szerint klnti el egymstl ezt a kt
vilgaspektust.
De vajon az aktv, nyegle, ppen Hermshez ill frfiassg vilga kevsb jszakai
vilg-e, mint az jszak mag? s nincs-e valban jelen ott, (60) ahol az ember- s
llatvilg terletn - az utbbi a maga egszben Herms osztlyrsze lett - valami
ltrejn? Van itt termszetesen ltbl-tvozs is: jszaka, egy ms, de szintn hermsi
rtelemben - a psychopompos jszakja. A nemzs jszakja s a meghals jszakja -
nem hordozzuk-e mindkettt magunkban? Mint egyetlen jszakt, kszsges trst a
kinti jszaknak, a nagy, mindent tfog vilg testvr-jelensgnek ?A kinti jszakbl nem lehetett volna kiolvasni sem az srablt s - tolvajt, sem a
psychopompost, sem a Herms-himnusz szemrmetlen istent. Mgis, a himnusz
kltjvel mintegy bellrl nztk kialakulst. Tudjuk mr, honnan jn, s mi az, amit
tudatossgval folytat. Alighanem ugyanaz a stt mlysg , amelybl mi is
szrmazunk. Taln azrt lebeghet Herms oly meggyzen elttnk, vezethet bennnket
tjainkon, mutathat neknk aranyl kincseket minden tall s rabl szellemtl thatott
pillanatunkban, mert vilg-ossgt mibellnk, vagy pontosabban: ltalunk merti,
ahogyan vizet is egy ktbl, vagy pontosabban: a kton t nyernk a vilg sokkal
mlyebb mlysgeibl.
Azokkal az antik emlkekkel s tudstsokkal, amelyek Herms szoros kapcsolatt
mutatjk az let eredetvel s a halhatatlansggal, munknk msodik rszben
foglalkozunk. Vilga a klasszikus hagyomnyban inkbb klssgeiben nyilatkozott meg.
Rabls s csals s szemrmetlensg (61) ellenre azonban - s nyilvn ez a
legcsodlatosabb benne - isteni rtatlansg is jellemzi. Hermsnek nincs kze b#nhz
vagy b#nhdshez.
58
Amit a lt forrsbl magval hoz, az ppen ez: a szlets
rtatlansga". (62)

II

Herms, let, hall
1
Herms s Ers

A krdsre: Mi jelent meg a grgknek Hermsknt ?", a klasszikus hagyomny alapjn
a kvetkezkppen fogalmazhatjuk meg a vlaszt: a vilg egy sajtos felfogsnak s
alakjnak szemly fltti forrsa. Nyilvnvalan van a vilgnak olyan felfogsa is,
amelynek alapja az az elvi feltevs, hogy az ember magnyosan ll a vilgban, s rsze
csak egy olyan tudat, amely kizrlag termszettudomnyosan rtkelhet rzki
hatsokat kpes flfogni. A vilg ama msik felfogsa, amely megfelel a Hermsrl szl
antik hagyomnynak, nem alapul ilyen feltevseken. A vilg felfogsnak ez a mdja nem
tartja lehetetlennek, hogy ltezhet egy rzkelhetetlen vezet s ksr, aki az emberi
tudatban msfajta hatsokat is kelthet: olyan hatsokat, melyek megrthetek, a
termszettudomnyok megfigyelseinek s megllaptsainak semmiben nem
mondanak ellent, mgis tlmennek a vilgnak fentebb jellemzett - ma ltalnosan el-
terjedt - felfogsn. Az let tjn vezet Herms (63) szel - ezt tudjuk meg a klasszikus
hagyomnybl -a vilg egy sajtos aspektussal gazdagodik: azzal a hermsi aspektussal,
amelyet megismertnk. Olyan aspektus ez, amely teljessggel relis, s megmarad a
vilg termszetes felfogsainak keretein bell. Valamennyi t mint hermsi jtktr, a
vletlenl osztlyrszl jut mint hermsi anyag, talakulsa talls-s-rabls - a
megszerzs hermsi mdja - rvn hermsi mesterm#v, amely egy kiss mindig a
szemfnyveszts m#ve is: gazdagsgg, szerelemm, kltszett s mindenfajta kibvv
a trvnyek, viszonyok, sorsfordulatok akadlyai s korltai kzl - hogy volnnak ezek
csupn lelki realitsok ? Egyttesk teljes vilg, spedig a vilgok egyike: az, melyet
Herms nyit meg elttnk.A hermsi vilg realitsa bizonytja, hogy legalbbis ltezik egy olyan pont, ahonnan
nzve e vilg feltrul elttnk, st mi tbb: valami aktv tevkenysgrl is tanskodik,
amely nem pusztn egy kvlll pontrl nzett ltvny, hanem hirtelen mindig jra
m#kdni kezd, s a vilgot a hermsi mesterm#vek s szemfnyvesztsek meg-
valstsra sarkallja. A vilg e felfogsnak s alakjnak forrsa, amely a Herms nv
kimondsakor ttetszen flbuzog - s flbuzgott, br kevsb ttetszen, a nv
kimondsa nlkl is -, ez Herms. t kell fogni a hermtikus teljes terlett: a
phallikustl egszen a... Itt mg most is egy olyan ponton llunk, ahonnan nem tudunk
ismereteink (64) alapjn tovbbjutni. Mert a klasszikus hagyomny alapjn gy kellene
kiegsztennk: ... .egszen a lelkek kalauzolsig, egy olyan tevkenysgig, amely mg
az leten is tlnylik. Ezen a ponton Herms tkletesen rejtlyes maradt szmunkra.
Vele ltk meg a vilgot a Herms-himnuszban. Ha egybknt nem tudtuk volna, ott
tapasztalnunk kellett: mskppen fogjuk fel a vilgot egy antik isten rvn, mint nlkle.
A mitolgia nyelvn: minden isten egy vilg eredete, amely nlkle lthatatlan volna, az
rvn azonban feltrul a termszettudomnyos vilgkp fl emelked ltvnya. Ily
mdon Herms sem csupn flvilgl eszmje egy vilgnak: az eredete is egyben,
amelynek rvn ez a vilg keletkezett, s amelynek rvn rthetv lesz. Mint a vilg
megrtsnek alapja, termszetesen eszme is, amelyet azonban egyelre mg nem
fogtunk fel teljesen. Az jszakai kalandoristen ltszlag magban a grg mitolgiban is
pldtlan, meghkkent s egyedlll.
De ht valban gy ll a helyzet? Amikor Aphrodit megszletett - valahogy gy
hangzik egy kzismert mitologma -, lakomt ltek az istenek, kztk Poros, Mtis fia
(hozzvetleges fordtsban: az t, az Okossg fia). Mikor a lakoma vget rt,
megrkezett a koldus Penia (a Szegnysg), s megllt az ajtban, hiszen nnepi
lakmrozs volt. Poros a nektrtl megktyagosultan - mert bor akkor mg nem volt -
kiment Zeus kertjbe, s bdult fejjel elszunnyadt. Penia (65) akkor ktsgbeesett
kittalansgban (aporia) azt a ravasz tervet eszelte ki, hogy anyv lesz Porostl.
Odafekdt hozz s azt a daimnt foganta tle, akinek ltrejttrl ez a trtnet szl.
Mint Poros s Penia finak a kvetkez lett a sorsa: egyfell mindig szegny, nyers,
durva, sarutlan s hajlktalan; mindig a csupasz fldn fekszik, takar nlkl, a
kszbkn s az orszgutakon, mindig szabad g alatt alszik. Mert anyja termszett
rklte, s gy mindig az nsggel trsul. Msfell azonban apjhoz hasonlan mindig a
szp s a j nyomba szegdik, frfias, clratr s szvs, pomps vadsz, akinek
mindig valami cselszvsen jr az esze, megismersre vgyik s ismeri a megismers
tjait (porimos), egsz letben blcsessgre trekszik, nagy ezermester, varzsl s
szofista."
A tovbbiakban a mitologma a teltsgnek s ressgnek azokrl az llapotairl
beszl, amelyektl a himnusz szerint a hermsi jstudomny is fgg. A himnuszbeli
mhek ennek a daimnnak a rokonai. Majd virul s csupa let - olvassuk -, amikor
ppen flgy#lik benne (hotan euporsi) a Porostl rklt teltsg, majd lehanyatlik, de
aztn apjtl rklt termszete szerint jra felled, ami azonban Poros rvn tlti el (to
porizomenon), azt mindig sztszrja. gy Ers sohasem kittalan (ute aporei) s soha
sincs a gazdagsg teljes birtokban..." Mert nyilvn flsleges mondanunk, hogy a
platni Lakoma nagy daimnjrl van itt sz. A mtoszt Skrats mondja el. lltlag az
(66) arkadiai Mantineia blcs papnjtl, Diotimtl hallotta. Ennek a
forrsmegjellsnek bizonyosan van alapja s jelentsge.
59
Sohasem fogjuk azon ban
pontosan tudni, mennyiben alapul az eladott mitologma Platn szellemi ltomsn
kvl mg egy rgebbi vallsi hagyomnyon is. Ez a krds azonban szmunkra
rdektelen is. Platn szelleme itt igazi mitologmt alkotott. A Herms-himnusszal kzs
az a mdszere, hogy egy isteni lnyt kialakulsnak lersval jellemez. Mindkt helyen
valsgok fogalmazdnak meg a mitolgia nyelvn. Ami szmunkra fontos, az ezeknek a
realitsoknak - Porosnek s Ersnak - a Hermsvel val rokonsga.
Ha Ers realits - mrpedig Platn szmra az, s nyilvn mindenki szmra, aki valaha
tallkozott vele -, akkor mg inkbb az Poros, akiben Ers pozitv tulajdonsgai vannak
meg. Ahogy az istenek hsiodosi genealogijban egy-egy szerepl annl tartalmasabb,kozmikus-tfogbb, vilg-hordozbb, vagy korbbi kifejezsnkkel: vilgosabb,
60
minl
kzelebb van a kezdetekhez, ugyan-ez itt a helyzet Porosszal is. Nem Platn tallta ki,
hogy Ersnak egy fogalmilag flrendelt apt adjon. A 7. szzad egyik lrai kltje,
Alkman, Aisval egytt emlti t mint a kt legregebb isten egyikt (geraitotoi sin),
akikkel szemben minden hsiessg hibaval (fr. 1, 13 kk.). Az antik magyarz
hozzf#zi, hogy Poros itt Hsiodos Chaosval azonos. A theogoninak ez a legrgibb (67)
isteni lnye az s-alaktalan, irnytalan s mozdulatlan, amely minden kialakul formt
jra elnyel magba, Poros viszont, ahogy neve s finak alakja mutatja, maga a vilg
mozgsban lev teltsge, tban szabad kibontakozsa fel, rkk tovbb-haladban,
frfias s aktv, lesre s tmadsra ksz, tlradan nyilvnul meg brhol, ahol
teremtsrl s termkenysgrl van sz. Aisa, aki nisgre rendeltetett, s mint ni
princpium rendeltetett mell, csak korltozst s krlhatrolst jelenthet, aszerint,
hogy kinek-kinek milyen sors jutott. Poros mozgkonysgnak korltlansgra utal az is,
hogy vele szemben apedlios - nyilvn: szrnyatlan saruja" - a hsiessg. Ember ne
repljn az gbe" - int a vers folytatsa.
Erre az apra t teht Ers, az oly sok tekintetben Hermshez hasonlatos
kalandoristen. Hogyan viszonyul mrmost magihoz Hermshez? Szles terletet fog t,
amely sokban a Hermsvel azonos. Egyfell isteni gyermek, akinek Thespiaiban srgi
kultuszjele volt: egy faragatlan k, jval kevsb sokrt# jelkp, mint a phallikus
hermk.
61
Msfell mr Hsiodos, a Thespiai kzelben lev Askra kltje is a nagy
szerelmi kltszethez hasonlan brzolja. A Theogoniban Gaival egytt jelenik meg,
nyomban Chaos utn harmadikknt, az aktv s mozgkony, az utdokban val kibon-
takozsra sarkall princpiumot hozza magval, azt teht, ami az els, sem frfi-sem n
slnybl hinyzott. Nyilvnval teht, hogy a Frfiassg (68) els megjelense a
kozmoszban, egyttal azonban a llekben is m#kdik, amikor megoldja a tagokat",
akrcsak az juls s a hall. s ugyangy szrnya van, mint a hallos gyorsasg
Hermsnek. Szrnyain lebegve kzeledik, ha nem is Hsiodos, de az smitolgiai
felfogst kzvett orphikus kozmognia szavaival.
62
Egy negatv vonst azonban mr
Hsiodos kiemeli: az istenek s a halandk keblben leigzza a jzansgot, a blcs szt"
*

(Theog. 121-122). Ez az Ers kldte korltoltsg s ertikus tlradssal jelenik csak
meg igazn. Platn szerint Ers hozza ugyan a csodlatos emlkezst, a szellem felvilgl
tudst, de nem Herms hidegen mrlegel okossgt. Tvolrl sem vak knyszer,
63
de
nem jelent Ers hermsi szabadsgot sem abban a lebegsben, amelyhez a
legfldhzragadtabb lelkeknek is szrnyat ad. Mg az is ktttsgekbe torkollik, ami a
legszellemibb benne: a visszaemlkezs a cselekvst meghatroz skpekre. Eleve
elrendeltsg, az skpekhez igazods, idealizmus - ez Ers vilga. Ezrt klnbznek
annyira az szellemben fogant szerelmi kltemnyek a Horatiusitl, amelyek Herms
jegyben szlettek.
64
A hermsi lehetsgek vilga fell nzve Ers, tfog lnye
ellenre, korltoltnak t#nik: Herms kiss idealistbbra s ostobbbra sikerlt fia.
A ltszat mindenesetre ez, s szmunkra (69) legalbbis utalst jelent a Herms-
eszme megrtshez, hogy Ers a maga lnyben a phallikust, a lelkit s a szellemit
egyesti, st tlmutat a szemlyes ltezsen. Azok a hagyomnyok, melyek szerint Ers
valban Herms fia, ezltal klnsen fontoss vlnak. Nem a klasszikus tradcihoz
tartoznak, hanem egy mellette l msik, rejtettebb hagyomnyhoz. Cicero az istenekrl
szl m#vnek (De natura dcorum III 23, 60) hosszabb fejezetben, amelyben
fenntartotta ezt a hagyomnyt, a rejtettebb iratok kutatira" hivatkozik: qui interio-res
scrutantur et reconditas literas. E kutatsok eredmnyeit egszen klsleges formba
rendszerezve kzli. A klnbz mtoszvltozatokat egyszer#en azonos nevet visel
klnbz istenekhez f#zve sorolja fel. Eszerint az els Ers Herms s az els Artemis
fia volt, a msodik Ers Herms s a msodik Aphrodit: Cupido primus Mercurio et
Diana prima natus dicitur, secundus Mercurio et Venere secunda.
Nyitott krds mg, hogy milyen misztikus tradcira utalt a Herms-himnusz
befejezse. S magyarzatlanul maradt a himnusz hallgatsa is, ami az ithyphallikus

*
Trencsnyi-Waldapfel Imre fordtsa.hermk nyltsgval sszehasonltva vlt felt#nv. Csupa megoldatlan problma,
amelyek mgtt Herms titka csbt bennnket.
65
Most kevsb klasszikus jelensgek
fel fordulunk, bemutatjuk ket, engedjk, hogy nmagukrt beszljenek, ahogy a
klasszikus hagyomny is nmagrt beszlt. (70)

2
Herms s az istennk

Hermst mint istennk trst a klasszikus hagyomny is jl ismeri. Az Odysseiban kint,
az erdkben l Eumaios a levgott disznbl egy rszt a nymphknak s Hermsnek
ldoz (14, 435), ezzel tanstja ezeknek az istensgeknek sidk ta fennll szoros
kapcsolatt. A homrosi Aphrodit-himnusz rszletesebben beszl errl (257 kk.). A
nymphk, akiket az Odysseia Herms eltt emltse szerint az brzols szerint nem
halhatatlan istennk, s nem is haland asszonyok. Fkkal egytt szlettek, amelyek
azutn hossz let# rnikkel egytt pusztulnak el. A klasszikus felfogs szerint mg a
forrsnymphk sem lnek rkk.
66
Ezrt bnnak olyan pazarlan valamennyien ado-
mnyaikkal. %k az isteni s flisteni gyermekek dajki. Az istenek halhatatlan
tpllkn" lnek, s szp kartncokat jrnak velk. Ok azok - olvassuk tovbb az
Aphrodit-himnuszban -, akikkel a silnek meg a gyorsszem Argeiphonts hlnak a
barlangok kedves zugain szerelemben". Els zben t#nik itt fel Herms egy sorban a
silnekkel, e flig llati s jellegzetesen phallikus lnyekkel. Ezek azonban ltszlag csak
mint a ni termszetdmonok frfi kiegszti s beteljesti lteznek, Hermsnek a
nymphkhoz val viszonyt viszont inkbb az jellemzi, hogy nem az rk-asszonyit tes-
testik (71) meg szmra, amelynek szolglnia kell, ha-nem az alkalmas pillanatot,
amelyben mindig ura a helyzetnek.
S ez mgis csak egyik aspektusa ennek a kapcsolatnak. Mert a nymphk kultuszban
Herms - ahogy klnsen az Attika hegyi barlangjaibl elkerlt szmos fogadalmi
domborm# brzolja - kifejezetten mint lland ksrjk (synapoan) van az istennk
mell rendelve (CIA III, 196.) A domborm#veken mindig egy hrmassgukat vezeti -
legalbb ennyi kell ahhoz, hogy kart jelentsenek -, ugyangy, ahogy az athni
Akropolison is a hrom Charist ksrte.
67
gy vezeti az nneplyesen lpdelket, mintha
titkot fedne fl: hogy tudniillik a barlangok, a forrsok, a gykerek s ltalban a hegyek
mlyn ppen k hrman azok, akik mindent flsarjasztanak. Az egyik csodlatos
mrvnytbln - sokkal kisebb alakban - ott ll a fogadalmi domborm# felajnlja is, aki
eltt megmutatkozott a vad termkenysgnek ez a szentsgesen nylt titka": ni
termszete, amelyhez azonban egy frfi is tartozik.
68
Brmennyire sztosztja is a
klasszikus felfogs a vilg ni princpiumt forrsok s vizek, barlangok s fk kztt, e
hrmassg rvn mgis annak a nagy istennnek az salakjra utal, akirl tudjuk, hogy
hromalak volt.
69
Br az snisg egy fban mint annak nymphja lt, gyhogy neki is
meg kellett halnia, ha a ft kivgtk, a fjdalmat a nagy Dmtr is rezte, a leginkbb
anyai termszet# a ni (72) shrmassgbl. A nagy istenn s egy nympha kap-
csolatnak elkpzelse, ha nem szemlletes, nem is klasszikus - egy hellnisztikus klt,
Kallimachos, az rzsek nyelvn beszl rla (6. himn. 40) -, de Dmtr s Persephon
szent ligeteinek tansga szerint a klasszikus szemllet mellett mr korbban is ltezett.
Az, hogy a nisg hrom kln alakban nyilvnult meg, annyit jelent, hogy egy hrom-
aspektus istenn eredeti, csraszer# elkpzelse klasszikusan szemlletes kpekben
olddott fel. Ennek a szemlletnek a szmra azonban a hrmassg mg Egy volt: egy
sz#zi lny - sz#zi, nem mint a haland menyasszonyok, hanem mint a forrsok s
minden svz -, aki sanyv lett, s menyasszonyos-sz#zi lenyban jra megjelent. A
titkosabb hagyomnyok megvilgtjk Herms viszonyt ehhez a ni slnyhez.
Herms az els Artemisszel nemzette Erst - rja Cicero egy elveszett mitologma
alapjn.
70
Igaz, hogy egy msik szerint a msodik Aphroditt tette egy msodik Ers
anyjv. De ez a kett s a Hermsnek nagy istennk irnti szerelmeirl szl tbbitudstsok is egyetlen Olympos-eltti mitolgiai elbeszlss egyesthetk. Ebben,
ellenttben a kyllni szlets-mitologmnak azzal a megfogalmazsval, amelyet a
himnuszbl ismernk, nem Zeus fia, s nem kerl be ilyen mdon az olymposi
vilgrendbe, hanem Uranos s Hmera gyermeke, az g s a fnyes Nappal, s egy
istenn megpillantsakor priaposi izgalomba jn.
71
(73)
Noha a jelenet lltlag szak-Grgorszgban jtszdott le (a sznhelyt rvidesen meg
fogjuk ismerni), ez a mitologma lehetett ltalban a szvege Herms ithyphallikus
brzolsainak, annak a kyllni mdra" trtnnek is, amely t phallos alakjban
mutatta be.
72
De mgsem szabad arra gondolnunk, hogy az egsz trtnetet pusztn a
kultusz-emlkek magyarzatra talltk ki. Amirl a mitologma beszl, az egyik
legjelentsebb smitolgiai tma: a mer frfi princpium els felidzse a ni
princpium ltal.
Tudunk taln arrl, hogy az smitolgiai Herms, akirl itt sz van, mr ezt a jelenetet
megelzen is egyrtelm#en frfi lny volt? Sokkal valszn#bb az ellenkezje.
Nvreknt Uranos s Hmera lenyt, Aphroditt nevezik meg, s rla szlva rthet is
ez az eredet. Az Egistentl val szrmazst egy msik, Hsiodosnl fennmaradt
smitologikus stlus szletstrtnet is tanstja.
73
Ragyogsa illik Hmera
fnytermszethez, Herms jszakai lnye mr jval kevsb. A ktnem# slny, aki
Theophrastos ta Hermaphroditosknt ismert, s akit Herms s Aphrodit finak
tartanak, kyprosi kultuszban mint az istenn frfi aspektusa jelenik meg: mint
Aphroditos.
74
Hermsnek, az slnynek nem volt szksge semmifle szerelmi gyre
Aphroditval, hogy Erst nemzze vele: Aphrodit az ni aspektusa volt, mghozz
taln uralkod aspektusa, mieltt a frfi termszet felgerjedt benne. (74)
De ki volt az sistenn, a nagy evocatrice? Cicero kettt nevez meg: Persephont s az
els Artemist, akit Herms Ers anyjv tett. Egy harmadik nevet, amelynek viselje e
kettt egyetlen s- s hrmasalakban egyesti, Propcrtius tartott fenn, s egyben az
snsz sznhelyt is megjellte:
75

Mercurio sacris fertur Boebeidus undis
virgineum Brimo composuisse latus -
"A Boibis-t szent viznl - mondjk - fekdt Brimo sz#z testvel Herms oldala
mell." Brimo nagy szakgrg istenn - a thessaliai Pherai vrosrl Pherainak is hvtk
-, akit egyfell Dmtrrel s Persephonval, msfell Artemis Hekatval is azonosthattak,
mivel bimbszer#en mindhrom benne volt.
76
A tjon, amely az birodalma volt, fekszik
a Boibis-t: neve az itteni nyelvjrsban a Phoibb"-t jelenti, ppen az els" Artemis
tulajdont. Itt jelenik meg abban az elementris sz#ziessgben, amely a frfiassgot nem
rettegi hallos flelemmel, hanem kihvja, st kikveteli s megteremti magnak.
Mindenesetre olyan frfiassgot - egy modern r szavait hasznlva, aki mlyen belelte
magt a ni termszetbe, s aki egy pusztn phallikus istensg ni tisztelirl rja ezt
77
-,
amely mgtt nem llt fggetlen szemlyisg, hanem pusztn a n isten-szolglja volt".
Ahogyan Herms szmra a nisg csupn az alkalmat jelenti, ugyangy volt az s-n
szmra (75)csupn a szemlytelen frfiassg, szinte csak jtkszer.
St, taln itt egyltaln nem kell figyelembe vennnk az Uranostl s Hmertl val
szrmazst, s elg, ha az gyermekknek csak Aphroditt tekintjk. Hermst, az s-
szerett, az s-n hvja letre vagy hozza ltre: az s-Aphrodit mint sajt frfi-oldalt, a
Boibis-t s-Artemise mint a maga phallikus isten-szolgljt. A kezdetek
szitucijnak mindezeket az elemeit ismerjk a hagyomnybl: a nagy istennt, az
eleven shermt, s httrknt mindehhez: valamennyit az svizekbl, az smitolgiai
keletkezs sznhelybl is.
78
Alighanem ennek az emlkezett rzi, hogy Hermsnek a
peloponnsosi Pharaiban szent halakkal telt forrsa - teht egyfajta halastava - van.
79

Arkadiban mocsrnl s forrsnl is tiszteltk.
80
A hermk gyakran nem egyszer#en az
utat mutatjk, hanem a legkzelebbi forrst is jelzik a vndornak.
81
Ainos thrk vros
Herms-szobrt egy korai-archaikus farags hermt - egy hagyomny szerint a
tengerbl halsztk ki.
82
Herms ilyen kapcsolatnak a vizekkel msfell az felel meg,hogy a Hekatknt megjelen s-istennnek hol a szeretje,
83
hol a haltest# Tritn.
84

Legrgibb forrsunk pedig, Hsiodos, ppen ott, ahol Hekatt a leginkbb magasztalja
(Theog. 444), Hermst emlti vele egytt, s ennek a prnak az sszetartozsa teljesen
rthet.
Annak az smitolgiai istennnek, aki Hermst (76) mint a titkos szeret stpust
szltotta a vilgra, valamennyi klasszikus megjelensi formja kzl Hekat a
leghermsibb. Mint angelos ugyangy szrnyas lehetett, akrcsak tisztn gi hasonmsa:
Iris. % is lelkeket vezet, akrcsak Herms, s ott ll a keresztutakon, ahol egy hromszg
alakban felptett Hekataia brzolja, amely ppolyan idegen a klasszikus vilgtl, mint
az utak mentn ll ngyszgletes hermk. Hermshez hasonlan neki is kijr a
kalcsbl s a fstlsbl minden jhold-kor.
85
Egytt rzik a kapukat, s egytt gyarapt-
jk a karmok gazdagsgt (Theog. 444). A termkenysghez Hekatnak aligha van
kevesebb kze, mint Hermsnek. Jellemzek kapcsolatai egy vaskosnak s
alacsonyrend#nek tekinthet ertikval, tovbb a lelkekkel s ksrteties lnyekkel.
86

Ugyanez a helyzet, st a problma Hermsnl is: annl slyosabb krds, mert az apt
most errl az oldalrl is ssze tudjuk vetni a fival. Az idealistn-oktalan, nfelldoz
izzsban a sajt letn tllobog Ers magas szintjn a phallikus, a lelki s a szellemi
egyestse elgondolhatnak t#nik, de ezen az alantas hekati szinten...? Termszetesen
fontolra kell vennnk, hogy Herms lnye, legrgiesebb megjelensi formiban, csak
szmunkra t#nik annyira alantasnak, ott viszont, ahol Hekat Samothrakn Aphrodit
Zerynthia" nven uralkodott az szakgrg-thrk vilg fltt,
87
ppen a legvaskosabb
lehetett a legszentebb s a leginkbb llekhez szl. (77)

3
A herma misztriuma

Hermsnek s vilgnak eredett magra az let eredetre vezettk vissza a trgyalt
mitologma, egy si elbeszls rvn, amelyre valszn#leg mr Hrodotos utalt.
Pontosabban: visszavezettk az let eredetnek egy olyan frfi princpiumra, amely a
legkzelebb ll a nihez, de csak annyira kzel, hogy mozgkonyabb voltban a msikat
s llhatatosabbat az addig nem ismert boldogsg kt j formjval ajndkozza meg:
nmagval s mozgkonysgnak tovbbplntlsval, a gyermekkel. Ezt a
tovbbplntlst hvhatjk Ersnak is, de lehet maga Herms is gyermek alakban, mint a
himnuszban. Nem gyermekk szeldlve, s nem a klasszikus Herms-alakk fejldve,
hanem mintegy csrjban megmerevedve jelenik meg az let eredetnek frfi
princpiuma a hermkban, amelyeknek az szakgrg mitologma akr magyarz
szvege lehetne. Csakugyan, ezt a hagyomnyozott elbeszlst mr rgen
sszekapcsoltk Hrodotos clzsval.
88
Az eleven vallsos letbl mert trtnetr
szerint a grgk kztt az athniak voltak az elsk, akik a hermk ithyphallikus
kikpzst tvettk a pelasgoktl. A pelasgok kultusz-szoksai Samothrak szigetn, az
ottani misztriumokban ltek tovbb, s ugyanezeknek a (78) misztriumoknak a sorn
beszlik el a magyarz szent trtnetet is (II 51).
Kijelentsvel Hrodotos nem ll egyedl az korban. Az eleven grg valls egy
tuds ismerje, Kallimachos legalbbis hitelt adott neki, ha mr sajt tapasztalatokra
vagy ms bizonytkokra nem hivatkozhatott is. Kltemnye, amely egy ithyphallikus
hermhoz intzett krdssel kezddtt, nem maradt rnk. Csak tartalmi kivonatbl
tudjuk, hogy az isten, akit megkrdeztek, nem a mondabeli pelasgokra, hanem a thrk
tenger szigetein mg l s-mediterrn tyrsnekre s az misztriumelbeszlskre
(mystikos logos) utalt.
89
A klasszikus s hellnisztikus kor grg kutati s forrsai
megerstik teht, hogy a hermknak volt olyant jelentse, amelyet egy szent
trtnetben, egy mitologmban is megfogalmaztak. Mg a helyet is megnevezik, ahol
mindkett - brzolsmd s mitologma - otthon volt: Samothrak. E sziget sszefgg
fldrajzi krnyezete az az szakgrg-thrk vilg, amelyhez a Boibis-t tjka istartozik. Az a mitologma, amely itt lejtszdott, kls s bels okokbl lnyegben
azonos lehet a samothraki szent trtnettel. Taln akadnak ott a herma szmunkra
nmileg idegenszer# alakjval rokon egyb jelensgek is.
Vizsgljuk elszr, ami ez az idegenszer#sg. Nemcsak a hermk ithyphallikus
kikpzse, hanem ngyzetes formja is: quod quadratus deus solus habeatur - ahogy
mondtak! A ngyzetes formt (79) azonban mskpp kell megtlnnk, mint a vele
sszekapcsolt ithyphallikus kikpzst, s csak az utbbit vezettk vissza a samothraki
misztriumokra. A klasszikuss vlt ngyzetes formrl az korban gy tudtk, hogy az
athniak talltk ki.
90
Legrgibb, szles, inkbb lap-, mint oszlopszer# formja a hasonl
alak sremlkekre mehet vissza,
91
de nem szabad azt hinnnk, hogy Herms eszmje az
utbbiakbl fejldtt ki. Minthogy azonban ppen a phallikus szervesen hozztartozik
ehhez az eszmhez, a srt s sremlket - mint a kvetkezkben ltni fogjuk - knnyen
bevonta tartalmi krbe. A m#vszeket az ilyen sremlkek is inspirlhattk. A herma
azonban csak akkor szletett meg, amikor ltalnoss vlt szablyos ngyzet alap
formja: a teljessg egyik archetipikus, mert a vilg egy szilrd alapformjban
gykerez kifejezse. A grg pnzverk kis kerek m#remekeinek inkbb
chthnikusnak nevezhet oldaln ugyanezt a formt hasznltk mint quadratum incu-
sum-ot (bemlytett ngyzetet), ppoly kevss tudatosan, de nem kevsb szimbolikus
jelentssel, mint a herma-faragk.
92
Mint ilyen szilrd s egyszersmind chthnikus
gykerek kifejezse illik a ngyzetes alaprajz, a phallikus brzolshoz. Arkadiban, ahol
nyilvn a kyllni md" volt az eredeti, a ngyzetes alapformt szvesen alkalmaztk
ms istensgek kultuszszobrainl is.
93
Ksbb teljesen szokvnyoss vlt, s tbbnyire
jelentst is elvesztette. Az arkadiai istenhermk kzl Zeus (80) Teleios Tegeban jl
mutatja az archetipikus jelentst. Teleios ugyanis teljessget jelent, amely a lt
chthnikus oldalt is magban foglalja: Zeus s Hra jelzjeknt azt a totalitst, amit a
hzassg nyjt. Szmunkra, emberek szmra ppen ebben jelentenek mintakpet: mint
az archetipikus (ha nem is idelis") hzaspr.
94
A herma ngyzetes formja teht grg szem-pontbl nem idegenszer#. Idegenszer#
vagy akr megbotrnkoztat az ithyphallikus kikpzs sem volt a grgk szmra. Az
olymposiakhoz azonban nem illett, az egy Hermst kivve, ppen azt, akit most
szeretnnk megrteni. De tiszteltek Attikban kisebb isteneket, akik ebben a tekintetben
hasonlak voltak a hellspontosi Priaposhoz,
95
ezek egyikt azonostottk is vele:
Tychnt. A nv rtallt" jelent, akire teht az jellemz, hogy szerencsje van",
termszetesen az erotikus szfrban. Hermsrl, aki ugyanezt a mellknevet viseli,
valban elmondhatjuk, hogy r kivltkpp tall".
96
Nyilvnvalan ugyanez a helyzet a
priaposi formval is. Az athniak mgis elklntettk az ilyen kisebb istensgektl, s
inkbb a misztriumok egy szent trtnetre hivatkoztak, amely szmukra ezt az
llapotot megmagyarzta. Nemcsak Hrodotosra s ms kutatkra vonatkozik ez, hanem
az egyszer# emberekre is. Az Akropolis bejrata, a propylaia eltt llt egy hres szobra a
bejrati Hermsnek", a propylaios-nak, akirl azt mondtk, hogy nincs beavatva a
misztriumba", (81) amystos.
97
A herma alak szobrot Alkamens ksztette, s hjval
volt annak a hangslyozottan phallikus jellegnek, amely Hrodotost a kabirokra
emlkeztette.
98
Ennek a jellegnek a szobron lthat jelzse nzi szmra nem
tanskodott egyrtelm#en arrl, hogy tetelesmettos-t brzol. Hrodotost s
Kallimachost kell teht kvetnnk, s az ltaluk jrt ton kell a herma misztriumhoz
kzelednnk.
Samothrak tvolabbi krnykn, vrakozsunknak megfelelen, a tulajdonkppeni
misztriumokon kvl is tallunk velk prhuzamos s rjuk utal jelensgeket, kivlt,
ha a thrk terlethez hozzszmtjuk a kzel fekv s vele sokszorosan rokon phryg
vidket is. Rokon jelensg maga Priapos is aki egyksei hagyomny szerint Hermes fia.
Kultusza a Hellspontosnl, si phryg fldn volt honos, s az ottani grg vrosokbl
terjedt el. Alakja termszetesen nem azrt jelent fontos prhuzamot, mert Herms is az
szellemben cselekszik, amikor visszaadja Petronius szatirikus pikareszk regnyben a
hs nemzerejt (Sat. 140). Ez inkbb a korra s a regny eladsmdjnak
szndkoltan alantas szintjre vall. Sokkal jelentsebb, hogy az r ppen ebben azsszefggsben Herms llekvezet voltt hangslyozza, mikor azt rja rla: qui animas
ducere et reducere solet, aki a lelkeket vezeti s visszavezeti". Fontos tovbb a Priapos-
prhuzam azrt is, mert is Hermshez hasonl kapcsolatban ll a halllal. Nemcsak a
kerteket (82) oltalmazza, hanem a srokat is. Ahol az szobrt lltottk fl, ott: mortis
et vitai locus, a hall s az let helye van. Egy korai csszrkori epigramma (CIL, VI
3708), amely oly tmren s vilgosan jelzi letre kelt tevkenysgt a hall
birodalmban, sszhangban ll azzal a phryg szokssal, amely szerint a srokra phallost
lltottak sremlkl." "A kzelmlt egyik hres korkutatja az utazk tudstsai
ellenre sem akarta elhinni, hogy lteznek ilyen srkvek. Msok arra gondoltak, hogy a
phallos-forma csak valami vletlen s kls hasonlsgot jelent. Mr az is halads volt,
amikor egy nagy rgsz ennek az emlkcsoportnak egyik legszebb pldnynl mgis
megksrelte a forma rtelmezst. A sremlk kzlst is neki ksznhetjk.
100
Az
vlemnye szerint a sremlk az apajog jelkpe, amely csak frfisrhoz tartozhatott, azzal
a rendeltetssel, hogy megrizze a halott nemzerejt. Ez a magyarzat nagyjbl a
petroniusi szinten van. Az apajog jelkpe" kittel nem vilgos, mert phallosok etruszk
frfiak srjn is lthatk, akik pedig anyajog kultrba tartoztak.
101
De a magyarzat
mg gy is csak akkor volna elfogadhat, ha feltennnk, hogy azt a jelentst, amelyet a
szerz a sremlknek tulajdontott, mr a m# ksztse eltt elfelejtettk. A csaknem
mter magas kphalloson ugyanis nalak domborm#ves brzolsa s neve ll:
Lysandr, Alexandros lny."
Br a magyarzat nem meggyz, szinte (83) hlval tartozunk ennek a smyrnai
mzeumban rztt egyedlll sremlknek a kzlsrt. Mert csak eleven rtelmet kell
tulajdontanunk neki, s mris vilgos nyelven beszl. A gomba formj phallikus
sremlk aljban bekeretezett herma ll. A sremlk keletkezsi idejnek megfelelen (i.
e. 2. szzad) ksi tpus: nem ithyphallikus. Kt oldaln egy-egy kutya lthat, a
llekvezet Hekat ksr llatai. A hekati-hermsi szfrban vagyunk teht, amely
ksrtetiesen egybenylhat a Hadsszal, a lelkek birodalmval. E fltt az als rsz fltt
a halott Dmtr-szer# trnol alakja jelenik meg, mellette kis szolgllny, kt oldaln
egy-egy szrnyas lny koszort s szent szalagot nyjt t neki. Pillangszrnyuk jelzi,
hogy psychk", a llek emberi alakot lttt kpviseli. Az l halottl jobbra kgy
tekereg, fejt magasra emelve: Dmtr kgyjra emlkeztet, amely - a misztriumok
egy gyakori brzolsn
102
- mindig az istenn trnja eltt ll beavatottal lthat
meghitt bartsgban. A smyrnai sremlk egy tszellemlt szfrba tartozik, amelynek a
kt psych lelki vonst emeli ki, s amely mintegy az als szfrbl sarjad ki.
Figyelemre mlt azonban, hogy a psychk frfiruht viselnek,
103
vagyis hmnem#
lelkek, akik itt egy halott nt a halhatatlansg szimblumaival ajndkoznak meg. Mint
frfi psychknek klnskppen funkcijuk van ezen a sremlken, amely egszben
mintegy kibontsa s rtelmezse az aljn lthat (84) bekeretezett hermnak. Itt
rgtn flmerl a krds: nem jelenti-e a kphallos a hermval egytt az elhunyt
szmra ugyanazt, mint ezek a frfi psychk? A halhatatlansg sforrst, amelybl a
nk ugyanazt mertik, mint a frfiak: az let rk jra-teremtdst? Mert ez volna a
llek eredet - az let frfii eredete - szerint.
Az let phallikusan megjelentett eredete nemcsak Phrygiban volt llekszer#, hanem
mr az archaikus kor grgsge szmra is. Mert ms szavakkal ezt jelenti az, hogy a
mag egyben llek is - s ez a szemllet mr egy feketealakos attikai vzakpen
megjelenik.
104
A kp egy ithyphallikus szakllas frfit brzol, aki ketts fuvoln jtszik.
Ngy ondcsepp hullik egy nagy, verdes pillang nyomban. Ebben a lleknt
szerepben egy gemmn ithyphallikus herma lthat, melyet Priapos-nak szoktak
rtelmezni, de ugyangy Herms is lehet.
105
A pillang mr ott verdes, s a lelki atmosz-
frt jelzi egy kton l pva is. A kk-arany nap-madr a rgebbi itliai gemmkon a
halhatatlansg egyik szimbluma, s szerepe van Ennius jjszlets-trtnetben is.
106

A pillangt grgl, akr-csak a lelket, psych-nek hvjk, az jjeli lepkt pedig egyenesen
phallaina-nak nevezik, ami a phallos-bl kpzett nnem# alak, mint pldul lykaina
(nstny farkas) a lykos-bl (farkas).
107
Ez a nv (latin alakjban phallaena, ebbl az
olasz s spanyol falena) nnem# alakjval Psychhez, a nnek elkpzelt llekpillanghozigazodik, s ugyanarrl a (85) szemlletrl tanskodik, mint Lysandra phallikus
sremlke. Hiszen az jjeli lepkeknt tovaszll psych (e grg sz ketts jelentse,
amelyek kzl nyilvn a llek" a korbbi, s a pillang" msodlagos, egyetlen ms
nyelven sem adhat vissza) frfi eredet#. A kt emltett brzols ezt a legkzvetlenebb
szemlletessggel mutatja. Ez a psych teht a frfi princpiumbl riz valamit: a
halhatatlansgnak pp azt a fajtjt, amelyet a frfi psychk nyjtanak t szimbolikusan
Lysandrnak. A halhatatlansgot itt ltalban, egy asszonyt is, mozgkony, frfii
aspektusban brzoljk.
Vajon melyik isten ez az aspektus? Nyilvn Herms, a phallikus s mozgkony isten.
A samothraki misztriumok tgabb krnyezetben megtalltuk az rtelmt annak,
aminek egyttes meglte az isten lnyben olyan nehezen rthetnek t#nt. Megtalltuk,
nem egy elvont tantsban, hanem kzvetlen, szemmel lthat valsgban: az let
eleven eredetnek egy valban szemlletes s szemllhet aspektusban. Egy ilyen
szemmel lthat valsg megjelenhet szabadon lebeg kpekben is: szimbolikus
brzolsokban vagy akr a termszet nyjtotta ltvnyokban, amelyeket
szimblumoknak tekinthetnk, de lehet - mintegy kristlyosodott formban - vallsos
cselekmnyek, misztriumok tartalma is. A szimblum - a termszeti ltvny, az
brzols, a vallsos cselekmny - valamennyi esetben egy tovbbi, tdik dimenziba
nylik. A nemzsnek mint az let (86) ngy dimenziban - a test s az id dimenziiban -
flfogott eredetnek, tbb aspektusa van: frfi s ni, teremt s hallos aspektusa is. Ha
azonban az let eredete, ha ltalban az eredet fell nzzk, mg egy dimenzit kap. Azt
mondhatnnk, hogy egy nmagban szemllt aspektus, pldul a frfiassg mint phallos
vagy a phallost szimbolizl jjeli lepke, elveszti id-dimenzijt, s egy tdikkel cserli
fl: az idbelit idtlen rtelmvel, a kezdet nlkli eredettel s a tiszta lttel. A grg
valls valamennyi megjelensi formjbl - a kultuszbl, a mtoszbl s a misztriumbl
- hinyzik az id dimenzija. A mtoszban ugyan megjelenik mint sajtos el-id, amely
azonban csak kiindulpontja az idnek.
108
De brhov nznk is ennek a vallsnak a
vilgban, mindentt ott talljuk a termszet mintzta m#vekben szabad szemmel
megpillanthat s-rtelmet s s-forrst.
A legfontosabb, amit a samothraki misztriumokrl tudunk, az, hogy az emberben
szntelenl tovbb plntld eredetnek frfi aspektust jelentettk meg.
109
Azok az
istenek, akik itt a kzppontban llnak, a kabirok, Hrodotos s ms forrsok szerint
ppgy hangslyozottan frfi jelleg#ek, mint a hermk, st mg szemlytelenebbl azok,
minthogy soha nem egyedl jelennek meg. Samothrak misztriumszentlyben egy
ithyphallikus pr kpmsa llt.
110
Legbens lnyegkre hermsi szerencsvel az agg
Goethe tallt r:
111
(87)

Istenek k! Szakadatlan
magukat nemzk; be szokatlan!
S egy se tudja (niemals wissen), mi fn terem
*

Goethnl ez a "soha-nem-tuds" a vakon-phallikus, a csak-sztns elem, amely
ellenttben ll a hermsivel, a maga sajtos mdjn ntudatos phallikussal. Goethe
kabirjai csak fokozatosan vlnak szellemi lnyekk (az nfej# negyedik nem; gymond
a valdi lenne s az egyetlen..., az Olymposon lnek; nyolcadik is leledzik ott"), nem
velk szletett tulajdonsguk a szellemisg, mint Hermsnek. Hogy mi volt a helyzet e
tekintetben az eredeti, mg grgsg eltti kabirokkal, azt nyilvn sosem fogjuk
megtudni. A grg vilgban a kabirok lnye a grg istenek mdjra tisztn
felismerhetv vlt: hol dionysosi, hol hermsi aspektusban. A Thbai melletti Kabirion
egy jelentsgteljes vzakpn az let eredetnek frfi vonala az apbl, Kabirosbl
indul ki, fiban, a Paisban folytatdik, innen Pratolaoson, az els emberen t az s-
szerelmespr frfitagjig: Mitosig kvethet, aki a magot" jelent nevvel maga az let

*
Klnoky Lszl fordtsa.soha meg nem szakad folytonossga.
112
A kzvetts az istenektl az emberekhez, a
lelkek sforrstl a lelkes lnyekhez itt dionysosi jelleg#, ahogy ezt a borkever edny
jelzi, az eltte ll Pais s a neki htat fordt Pratolaos kztt. Itt (88)
dionysosi szfrban vagyunk, s az apa, egsz hatalmas megjelensben, maga Dionysos.
A kzvettsnek egy msik fajtjt Herms, a llekvezet s kvet hozza ltre. Herms
kveti tisztt a himnusz beavattatsra vezeti vissza, s ezen a mdon az istent
kifejezetten az Alvilggal kapcsolja ssze. Az els beavatott tbbnyire maga a
misztrium-isten, mint pldul Eleusisban Dmtr; lte meg elszr s
mintakpszer#en azt, amit nyomban mystsei megltek. Nem ktsges, mifle
misztriumokra gondolt a himnusz. A kabirok az Achern viznl megtiszttottk az
angelost, s a lelkek birodalmnak istennjv tettk. Phallikus termszetk folytn a
lelkek istenei. s ugyanebbl ered Herms llekvezet szerepe, a ducere et reducere
feladata, valamint kveti tiszte, melyet a himnusz ezzel sszekapcsol: kabir ter-
mszetbl. Nyilvn ez az a vons, amely benne s a kabirokban annyira megegyez,
hogy a herma a samothraki misztriumok szimbluma lehetett. Mint kabir-szer#
misztrium-isten Herms ithyphallikus s llekvezet. Ez az oka annak, hogy a
himnuszban phallikus termszete csak kzvetve, az isten titni viselkedsben
nyilvnulhatott meg, s ksrteties vonsa is csak feldereng. Ez a ksrteties vons ppen
abbl fakad, hogy az let eredete mindig lelket-nts. Azok a trpeszer# s groteszk -
alapjban vve: ksrteties-embriszer# vonsok, amelyek a thbai Kabirion
vzakpeinek alakjain lthatk,
113
szintn a llek-lnyek (89) megjelensi formi kz
tartoznak: itt Dionysos jegyben llnak, s a komdia fel fejldnek. Az els lleknt
azonban rkk a llekvezet marad, a hrnk s kvet a lelkek irodalma s a megszle-
tettek vilga kztt.
Az a nagy istenn, aki a Boibis-t partjn az els llekntt a vilgra szltotta, sok
nven s sok megjelensi formban anyja a lelkeknek s rnje a ksrteteknek: Hekat,
Rhea Kybel (az s-Artemis kiszsiai alakja), Dmtr vagy Persephon formjban.
Mint mr mondtuk, tbb ok is indokolta, hogy az errl szl mitologmt a kabir-
misztriumoknak azzal a szent trtnetvel azonostsuk, amelyre Hrodotos utalt.
Minden valszn#sg az azonosts mellett szl. Hogy a kt elbeszls a bennk
elfordul nevekkel egytt pontosan azonos volt-e, a soha meg nem vlaszolhat
krdsek kz tartozik. Lnyegi egyezsket azonban igazolja, hogy a himnusz mitol-
giai szitucija Samothrakn is megtallhat. Az istenn valamennyi imnt felsorolt
nevn uralkodik a szigeten.
114
A klasszikus mythographiai tradci,
115
amely a
misztrium-istensgekre vonatkoz adatokban szndkosan kerli a vilgossgot, a
kabirok sanyjt Kabeirnak nevezi, s ezenkvl mg hrom kabir nymphrl" szl. A
hromalaksgot teht ugyanazon a klasszikus mdon oldja fel, mint az a m#vsz, aki
Hekat-szobrt hrom tncol lenyalakkal veszi krl, vagy az a msik m#vsz, aki a
nagy istenn attribtumait (90) hrom, mr nllv vlt kisebb istennre ruhzza.
116

gy viszonyulnak a kabir nymphk" is a kabirok anyjhoz. Thbaiban a nagy istennt
Dmtr Kabirinak nevezik, ami tanstja kapcsolatt mind a halottak birodalmval,
mind a kabirokkal. Mindezekben a megjelensi formiban az abszolt-frfisgnak - a
kabir-szer#sgnek - a ni stalaja, amelyet az sherma mitologmjban ismerhettnk
meg.
A lelkek egy birodalma mint minden llny ltrejttnek stalaja jelenik meg itt ni
alakokban: egy kzbls birodalom lt s nemlt kztt; a kvet tisztsgnek is itt kellett
kialakulnia. Az s-hrnk s s-kzvett az abszolt Nem s az abszolt Igen kztt
mozog, vagy mg pontosabban: kt egyms ellen irnyul Nem" kztt, kt ellensg
kztt, n s frfi kztt. Olyan talajon ll, amely nincs, s utat vg rajta. Az ttalan-
sgnak, a korltozatlannak, a cseppfolysnak s ksrtetiesnek vilgbl elvarzsolja az
jjszletst. %t illeti meg a varzslk s halottltk lelkeket felidz plcja, amelyet
oly gyakran ltunk Herms kezben. De t illeti meg a hrnki plca is, amelyen a
kzvetts szimblumaknt kt ellensgesen-szeretn egymsbafondott kgy van. Ez
az sszimblum vezi magnak az sistennnek a testt mr a korai archaikus korban:az ris-Gorgt - az s-Artemis egy msik alakjt - Korfuban. Herms plcjn - amely
ezltal kapja meg a caduceus ksbb ltalnosan elterjedt formjt (91) - taln azrt
brzoljk olyan ksn, mert eredete - ahogy a himnusz szerint a kveti tisztsg is - az let s
hall kzti kzvetts misztriumra megy vissza. A hrnkk, a kryxk nemzetsge, Athnban
az eleusisi misztriumok szertartsainak egyik legfbb intzje volt. %satyjuknak Hermst
tartottk.
117
S Herms volt az is, aki egy hagyomny szerint Daerival, az sistenn egyik rejt-
lyes megjelensi formjval nemzette Eleusist, a misztriumok sznhelynek alaptjt.
118
Miben llnak mrmost Herms konkrt kapcsolatai a kabirok misztriumaival? - Mert mind ez
idig kabir-szer#sgnek csupn ltalnos vonsairl szltunk. - Elssorban a hermrl mint
phallikus jelrl kell beszlnnk. A forrsok helyes megtlshez azonban szksg van kt
ltalnosabb jelleg# krds tisztzsra is. Az egyik megint csak a hermra vonatkozik. A herma
teljes alakjhoz hozztartozik a fej is, amely a ngyzetes talapzaton van: az nmagt ismer,
tudatos lny szimbluma. Az isten a herma als rszrl kapta nevt. A Hermeis vagy sszevont
alakjban Herms alapszava herma,, s jelentse nem khalom" (hermax vagy hermaion,
mindkett a herma-bl), hanem kdarab", amelyet tmasztknak vagy hajnehezknek is
lehetett hasznlni: a sz mindezt jelentheti.
119
A lehet legegyszer#bb jel, a phallos alak jel volt
teht a kabir- s Herms-eszmnek termszet nyjtotta s-szimbluma. Az elbbi a szigetek s
a szrazfld smediterrn, (92) grgk eltti npeinl; az utbbi a grgknl. Hogy ugyanaz
az archetpus kt kultrra jellemz jelkpp vlhatott,
120
azrt volt lehetsges, mert a k
olyasvalamire utalt, amit az emberek kzvetlenl megtanultak, st megkaptak az istenektl. gy
Hermeias" a grg kultra szmtalan terletn megnyilvnulhatott, ha taln nem is mindig
olyan vilgosan, mint egy sajt maga ltal vlasztott szemllje, egy valban hermsi szellem#
klt eltt. Ahol a kabirok kultuszukkal, mitologmikkal, misztriumaikkal mr eltte is jelen
voltak, ott az j isten mint az krkbe tartoz, mint vilgos szellemi formt lttt kabir is meg-
jelenhetett. De mint melyik kabir a sok kzl? Milyen hely jut Hermsnek egy olyan csoportban,
amely legalbb apbl s fibl ll ? Ez az a msodik ltalnosabb krds, amelyet itt mg meg
kell trgyalnunk.
Az abszolt-frfiban - az egyni lttl fggetlen frfisgban - egytt van a nemz s a
nemzett, st azonosak egymssal.
121
Aphrodit szletsnek mitologmjban a phallos egyben
gyermek is, ahogyan Herms is a kyllni jel s egyben a kyllni gyermek. Ez az azonossg sehol
mshol nem jut olyan nyilvnvalan kifejezsre, mint abban az atyai magban, amely hulltban
mr gymlcs is. Lehet a lelket frfinak felfogni, az rk magnak, a nemznek s a
tovbbszaportnak, de mindig a nemzett is: atya s fi egyszerre. A samothraki ithyphallikus
pr az a legkisebb szm, amely a (93) teljes frfisgot magban foglalja. A klnbz kabir
genealgik bizonytjk, hogy a pr egyik tagja felttlenl a kabirok atyja. A mr
tbbszr szba kerlt thbai vzakpen az apt s a fit ltjuk. Igaz, hogy mr a tovbbi
kibontakozst is: az sembert s az smagot. Az emberisgnek azok a kabir %skpviseli
azonban, akik itt s a genealgikban a harmadik helyen s azutn kvetkeznek, most
nem rdekelnek bennnket. A szerint a szent trtnet szerint, amelyre Hrodotos cloz,
Herms csakis az els nemz lehet. A forrsok azonban hatrozottan az ifj kabirral, a
Kasmilosnak nevezett fival azonostjk. Az, hogy kt Herms-alak van, nem vlt
klasszikus hagyomnny. Ne felejtsk azonban el, hogy az eriunios sz, amely ltalban
csak Hermst jelli, egy chthnikus istenpr neveknt is elfordul.
122
s vzakpeken
egyms mellett pillantjuk meg az regebb s a fiatalabb Hermst: mindkett hrnk-
plct tart a kezben.
123
Mert ez az isten annyira kabir-szer#, hogy akr mint kettssg is
megjelenhet.
Van egy olyan hagyomnyunk, amely szerint a kabirok egyik szigete, Imbros, kzs
tulajdonuk volt Hermsszel, s az istent ott nem-grg nvvel Imbramosnak, az
imbrosinak" neveztk. Ez a nv egy grgsg eltti Herms-alakra utal, aki eredetileg
biztosan kabir volt. Egy itteni felirat Herms misztriumainak beavatottjairl":
tetelesmenoi Hermi is beszl.
124
Az imnt mondottak alapjn flsleges krds, hogy
Herms itt azonos volt-e (94) Kasmilosszal, akit egy felirat ugyangy a kabirokkal
egytt, s mgis tlk megklnbztetve emlt,
125
mint t magt az elbb idzett forrs.
Az atya s a fi volt egy szemlyben. Hasonl a helyzet Hphaistosszal mint a kabirokatyjval. Az jegyben valamennyi kabir Hphaistoi.
126
S gy kell meg- tlnnk
legfontosabb forrsunkat is.
127
Eszerint a sz#kebb rtelemben kabiroknak nevezett hr-
massg Dmtrrel s Persephonval (teht az sistenn kt aspektusval) s Hadsszal
volna azonos, a negyediknek kln emltett Kasmilos pedig Hermsszel. Azoknl a
vzakpeknl is, amelyeken a kt Herms jelenik meg, az ember nkntelenl arra
gondol, hogy az idsebbik Hads, Persephon inkbb atyai hitvese, s csak a fiatalabbik
Herms. Br a Mercuriusrl szl korai itliai forrsok, melyek teljesen megegyeznek a
Hermsrl szl nem klasszikus hagyomnnyal,
128
s ppen azt erstenk meg, amit itt
az isten phallikus lnyrl kifejtettnk, tlsgosan messze vezetnnek bennnket
kit#ztt clunktl, hogy a grg hagyomnyt szlaltassuk meg. Ezrt csak annyit
jegyznk meg, hogy Herms az etruszk tkrkn a turms aaitas, a Hads Hermse"
nevet viseli. A rgi itliai vallsossg nyelvn chthnikus aspektust fejezi ki,
129
de egy
prra is utal: Hadsra s Hermsre, a kabir atyra s fira. Ez utbbit Itliban
Mercurius Camillusnak
130
is neveztk, arrl a Kasmilosrl, akinek szerept a
samothraki misztriumokban Varro a camillusval, a rmai nszszertartsokon (95)
szerepl fival hasonltotta ssze.
131
Kasmilos-Camillus, az isteni gyermek s egy isteni
atya fia a jelek szerint rmai papi csaldok, mindenekeltt a flamen Dialis gyermekeinek
is elkpe volt.
132
Herms ltalnosan elterjedt azonostsa a fiatal kabirral annak a klasszikus
szemlletnek felel meg, amelynek alapjn mr az Iliasban is ifj alakjban jelent meg az
isten. Az archaikus kor szobrszai hol szakllasan, hol ifjknt brzoljk, s ksbb is
ezek a fiatal vonsok jellemzik kpmsait. Ez a Tny mr eredetileg is kabir-
szer#sgvel fgg ssze, ugyangy, mint Herms szoros kapcsolata a palaistra ifjaival.
Ifji alakja volt az egyetlen elfogadhat klasszikus-hellnisztikus forma mind az isteni
gyermek", mind a fi" szmra: az elsszltt s az elsknt nemzett szmra
egyarnt.
133
Kabir-szer#sgre vall a palaistra feletti vdnksge is. Akr ifji
vonsokkal, akr szakllasan, gy jelenik meg ott, mint egy klns atmoszfrj kabir-
szer# Ers: maga a tevkenyen s szemmel lthatan jelen lev s-kezdet s ugyanakkor
a jtkosan-mozgkonyan kibontakoz frfiassg s-kpe. (96)

4
Herms s a kos

Sikerlt-e Herms alakjval a mozgkony mag eredetnek mlyre hatolnunk? Akr sz
szerinti, akr kpes rtelemben: csak gy tudjuk szavakkal meghatrozni azt a pontot,
ahonnan nzve a hermsi vilg egyszerre megnylik s megvalsul. S itt merl fel az a
krds is, melyet vizsgldsaink kezdetn flretettnk: Hogyan jelenhetett meg ppen
ez istenknt a grgknek?" Nem Herms vilga, hanem annak eredete. Flrerts ne
essk, nem a phallosrl van sz, hanem valami sz szerint skori mlysgek mlybl
hat errl, amelynek a termszet ltal knlt kifejezsi formja - aminthogy minden
szerv a maga rtelmt is kifejezi - ez az gynevezett termkenysgszimblum. Ha
azonban gy ll a helyzet, az elbbi krdsfeltevs mris flslegesnek bizonyul. Csak
annyi feladatunk marad, hogy azt a mlysget, amelyet Herms fltrt neknk,
mindenhol megmutassuk, ahol csak fennmaradt emlkei lehetv teszik.
Abbl a szfrbl, amely a misztriumokhoz a legkzelebb ll: a csaldi
kultuszbl
134
vagy legalbbis egy olyan kultuszbl, amelynek sznhelye a grg lakhz
mlye volt, rnk maradt egy pratlan tudsts: Hermaphroditos els emltse az
irodalomban. A babons embert Theophrastos (97) tbbek kzt a kvetkezkppen
jellemzi:
135
A hnap negyedik s hetedik napjn bort fzet odahaza, odaknn
mirtuszgakat, tmjnt s ldozati kalcsot vsrol, majd hazatrve, a
Hermaphroditosokat koszorzza egsz nap." Vajon csak abban rejlik a tlzs, hogy a
babons mindezt minden negyedik s hetedik napon s egsz ll nap teszi, vagy abban
is, hogy hznak mlyen tbb Hermaphroditos-szobor is ll? Vajon ha csak egyHermaphroditos-szobor llt volna a hzban, az ugyanolyan termszetes lett volna, mint
egy Herms- s egy Hekat-szobor a hz eltt, az udvarban vagy az utcn a kapu eltt?
Sajnos, tlsgosan keveset tudunk a grg hzi kultuszrl ahhoz, hogy hatrozott
igennel vagy nemmel vlaszolhassunk. Csupn annyi ltszik biztosnak, hogy az emltett
istenszobrok mindhrom fajtja a hz sktl rklt szentlyeihez tartozott: az atyai",
st taln az anyai" istenekhez is.
136
Mindenesetre a csald eredetvel voltak
kapcsolatban: k jelentettk meg az letnek s a lleknek azt a kiapadhatatlan forrst,
amelybl a csald szntelenl jra-sarjadt. A Hermaphroditos bent a hzban mintegy a
forrs stalajt kpviselte: a hzassgban jbl visszalltott sllapotot, amely mg az
shermnak, a llekntsnek keletkezst is megelzi. Nemhiba knyrgtt egy zvegy
Hermaphroditoshoz egy neki szentelt attikai templomocskban:
137
annak az llapotnak a
helyrelltst vrta tle, amely sokkal tbb ml szerelmi boldogsgnl (98) vagy
puszta szerelmi egyeslsnl. A grg np nyelvn a hzaspr mg ma is to androgyno:
"a frfini lny".
Herms szerepe a bejratnl - egyre megy, hogy az udvarban vagy az utcn
138
- a
kzvett. Herms viszonyrl a hz kzppontjhoz, a csaldi t#zhely istennjhez, a
homrosi Hestia-himnusz (XXIX) tanskodik. Ott, ebben a legbens zugolyban" jelenik
meg alkalomadtn: Kallimachos gy mutatja be, amint koromtl feketn ugrik el onnan,
hogy az istenlnyokat megijessze (3. himn. 69). A legbens zugolyokhoz" tartozik
azonban a nszszoba s hlhelyisg is: ott Herms egy cuboiai hagyomny szerint mint
Epithalamits uralkodik.
139
A kabir llekvezet kint s bent egyarnt otthon van. % tereli
vissza a lelkeket a maga birodalmbl, az utak vilgbl a hz meleg letbe - a hzba,
amely grgl csaldot" jelent. Kzvetti tisztben az jszakai s a nappali yilg kzt, a
ksrtetvilg s az embervilg kzt, ha pedig egy templom eltt ll: az emberek s az
istenek vilga kztt, a Propylaios s Pylaios.
140
Nemcsak, mert a tolvaj a legjobb
kapur!
141
Egy felirat Pylios-nak s Harmateus-nak nevezi: ajtnl lev"-nek s
fuvaros"-nak. Kt tovbbi jelzje: strophaios s stropheus
142
szoros kapcsolatt mutatja
az ajt sarokvasval: teht a bejrattal s egyttal egyfajta kzpponttal, amely a
legfontosabbnak, az let-hall-let vltakozsnak tmen pontja.
A Herms-nnepekrl szl hagyomny (99) nyilvn azrt olyan sz#kszav, mert
ezek az emberi ltezs legtitkosabb forrs- s fordulpontjnak nnepei voltak.
Hermsnek temploma is kevs volt:
143
ppen mert az a neki szentelt pont mindentt ott
volt, ahol emberek ltek s haltak. Herms rvn minden hz kiindul- s vgpontja lett
azoknak az utaknak, amelyek a messzesgbl jnnek s a tvolba vezetnek. Ahogy
msutt a friss forrst, gy jelzi alakja a hz bejratnl az let s hall forrst, a lelkek
betrsnek pontjt. Krtn egy Herms-nnepen
144
az alacsonyrend#ek", a rabszolgk
kerltek a magasba, s uraik szolgltk ket. Egy msik samosi nnepen
145
- a Herms
Charidots nnepn - megengedett volt a lops s tonlls. Itt is, ott is, s mindentt,
ahol Herms megjelenik, ha csak rzknt" is: az Alvilg egy eleme jn fl s tr be, de
nem a hall, hanem - taln gy kellene mondanunk - az alvilgi let. Ebbe tartozik
valamennyi szolga llek": az egsz szolgl letforma, amelyet nhny formjban
Herms kpvisel. r s rabszolga viszonynak megfordtshoz a legkzelebbi
prhuzam a rmai saturnalia, a tli napfordul-nnep. s ez adja meg az rtelmt is: a
leggyengbb ersdst abban a csodlatos nvekedsben, amelyet a Nappal lnk meg
jra, miutn mag s embri voltt megltk. Az a lt s nemlt kzt lebeg, ltszlag
tehetetlen, elnyomott s kiszolgltatott valami, amiv az let a maga jszakjban
redukldott, megtallja az tjt flfel. Herms, a Psychopompos, aki (100) msik
nevn Harmateus is, a lelkek fuvarosa, vezeti, hozza vissza...
Klnsen vilgosan utal a llek s a Nap fljttnek prhuzamossgra Herms egy
si meg-jelensi formja. Azon az egyetlen nnepen, amelynek szent cselekmnyt, az
istensget megjelent szertartst kzelebbrl ismerjk - a tanagraiak nnepn -, a
legszebb ifj egy kossal a vlln jrta krl a vrosfalakat. Ezzel az istent utnozta, aki
lltlag ilyen mdon #ztt ki a vrosbl egy pestisfle betegsget.
146
A kosviv, a
Kriophoros alakja, amelyben Herms gyakran jelenik meg az brzolsokon,
147

rendkvl rdekes jelensg. Az arrl szl trtnet, hogy mirt lett Herms kosvivv,utlagosan kerlhetett az eredeti mitologmba: ez alapvonsaiban - az isten
megjelense a kossal s a krljrs - flrerthetetlen s nem vlaszthat el az egyb
kapcsolatoktl, amelyek Hermst a koshoz f#zik.
148
A kabir-lthez mint ldozati llat s
ltalban mint ennek a ltnek thriomorph kifejezse a kos tartozik.
149
Amikor Herms
rhnvel - a juhval" - nemzette Saost, Samothrak alapt hrst,
150
bizonyosan kos
alakjban jelent meg. Gemmkon egsz sor brzols maradt fenn, amelyek kosknt,
illetve egy vagy tbb - egyszer egyenesen ngy - kossal lthat.
151
Flrerthetetlen
Mtr, az Anyaistenn misztriumainak az a szent trtnete is, amelyre Pausanias utal
(II 3, 4), mondvn, hogy tudja, amit ott Hermsrl s a kosrl beszlnek, de hallgat (101)
rla. Herms kos alakjban nemzi a misztriumok isteni gyermekt, aki nem pusztn a
Napot jelenti,
152
hanem hasonl az jjszlet Naphoz, s mint a kos-atya fia nyilvn a
Brny, vagy a kos, amelyet Herms hoz s amellyel krbejr: mintha az j Napot vinn a
vlln. Nem vletlen, hogy a mondban az aranygyapjas kosok Herms adomnyai.
Tudjuk, hogy ilyen napszer# llatokkal ajndkozta meg az Atreidk hzt s Phrixost.
153
Nem akartunk a legmlyig jutni annak a mlysgnek, amelyet Herms alakja nyitott
meg elttnk, de utunk - mint igazi hermtikus t - nagyon messzire vezetett; pusztn-
trtnetileg nzve ahhoz az skori kos-istenhez, amelynek alakjt nemcsak Herms
vette fl, hanem testvre, Apolln is,
154
aki mint sgyermek szintn a szlet Naphoz volt
hasonlatos.
155
Termszetesen nem klasszikus-grg rtelemben vett alakrl van sz.
Formtlansgt alighanem egy durvn faragott kosfej# herma szemllteti legjobban,
amelyet Gythion kzelben talltak.
156
E dl-peloponnsosi vrosban az i. sz. 2. szzad
vgn az egyiptomiak kosfej# Nap-istennek, Ammnnak is volt temploma.
157
Apolln
Karneios ennek kzelben ll kultusz-szobra bizonytja, hogy korbban t tiszteltk itt.
Jelzje a karnos sz szrmazka; ez a grgsg eltti sz
158
a jszgot
159
jelentette, amely
Grgorszgban mindig is elssorban a juh volt. Ott teht a ksbbi Apollnt egy kos-
isten (102) elzte meg, s korbbi, si mediterrn alakjnak hatsa nyilvnult meg
abban, hogy kultuszhelye vgl is a vele alighanem si rokonsgban ll Aramon
lakhelye lett. A rmai Carna, akinek neve a Karnos nnem# alakja, Holdistenn
160
volt, s
- mint a Hold a Nappal ms mitolgikban is -egy prt alkotott Ianusszal, akit a rmaiak,
nyilvnjoggal,
161
Napistennek tartottak s Apollnnal is azonostottak.
162
Hermst sosem
hvjk Karneiosnak, s a kossal val ketts kapcsolata - mint kos-aty s kosviv - nem
jelent egyszer# azonossgot a Nappal. Nem a fny eredete a Naphoz hasonlan, hanem
ennek az eredetnek az eredete. A holdszer#-stt Pnt is nemzette.
163
Az vilga
napkelte eltt kezddik s egyedl , n-vilgnak is eredete, kpes magval a llek-
kintssel fnyl forrst fakasztani. Vagy nem szletik jj a Nap minden jonnan a
vilgra vezetett llekben, ahogyan minden vzcseppben is, amelyben tkrzdik?
Csakhogy hermsi aspektusban a Nap kapcsolata a llekkel lnyegesebb, mint egy
tkrrel, amellyel a fnye vletlenl tallkozik. Az let eredetnek skori mlyn
egyszerre nemzdik a fny s tkre, ott - gy tudtk a nagy grg filozfusok is - a fny s
a llek forrsa ugyanaz. (103)

5
Silnos s Herms

Nem ok nlkl tartottk Hermst a nyelv feltalljnak.
164
A grg nyelv hermsi
blcsessgt, egyik legszellemesebb vletlen tallatt lthatjuk abban, hogy a
legegyszer#bb nma kemlket jell sz, a herma, melybl az isten neve szrmazik,
hangtanilag a ,,beszdet" s mindenfajta nyelvi kifejezst" jelent latin sermo
megfelelje.
165
A herma, amely ilyen jelentsben nem fordul el a grgben, a hermneia
(magyarzat") alapszava. Herms hermneus a nyelv rvn kzvett, s nem pusztn
ennek az sszecsengsnek az alapjn. Lnyege szerint nemzje s kzvettje valami
vilgossgnak, meg-vilgt; a kzls istene, az rtelmezs, az olyan is, amelyre ittksrletet tettnk, s amelynek sorn az szellemben - a szlei szerelmt
szemrmetlenl kzz-tevben - a titok legmlyre igyekeztnk hatolni.
Mert ez itt a nagy titok, amely kifecsegve s kzz-tve is titok marad: egy beszdes
alak megjelense, aki mintegy magnak a vilgos, tagolt, jtkosan tallkony s ppen
ezrt elb#vl nyelvnek emberi-isteni megtesteslse - megjelense az s-kezdetnek
abban a mlysges jszakjban, ahol csak az llatok nmasgt, csak sztalan csndet
vagy a kj s fjdalom vltst vrnnk. Herms, a suttog szav" - psithyrists
166
- a
(104) legmlyebb llat-meleg sttsget is tszellemti. Epifnija mindent tfog
harmniv s teljessgg egszti ki az let eredetnek azt a Silnos-aspektust, amely
a grg istenvilg llatszer# vonsait ms oldalrl mutatja meg. Hermst s Silnost -
vagy a silnosokat - lnyk phallikus jellege nem pusztn klslegesen hozza
sszhangba egymssal. Az istenek sugrz kvete, ahogy Praxitels hres olympiai
szobrn brzolta, a gyermek Dionysost vitte a karjban, gy, ahogy ez egybknt az
reg Silnosnak, Dionysos neveljnek" a feladata volt.
167
Kriophoros alakjnak
rtelmezse megmagyarzta, hogy mirt jelenhet meg Herms ebben a szerepben is. %,
aki a lelkeket s Nap-gyermeket hozza, hivatott, hogy valamennyi isteni gyermeket a
karjban tartsa.
168
Dionysoshoz val kapcsolata abban is megnyilvnult, hogy Lesboson
a szlskertek istene volt. Silnos vagy Herms a gyermek Dionysosszal: mintegy kt
vltozata ugyanannak a tmnak, kt oldala ugyanannak a valsgnak. A grgk
legmlyebb, soha fogalmakba nem ltztetett tudst arrl, hogy a vilg hermsi-
szellemi aspektusa barti egyetrtsben van az llati-istenivel, a legszebben egy
csodlatos vzakp szemllteti; nyilvn m#vsznek szndka nlkl: mgis a legjobb
sszefoglalsa fejtegetseinknek.
Gondoljunk vissza r, hogy a homrosi Aphrodit-himnusz Hermst a silnosokkal, a
nymphk szeretivel egytt emltette. Egszen ms dologrl (105) van sz azonban egy
londoni vzn, Duris vzafestnek az i. e. 5. sz. els negyedben kszlt gynevezett
psyktrjn,
169
amelyen fktelen, rszben ithyphallikus silnosok egsz csapata jelenik
meg, s vezetjk - mint egy szatrkrus legregebb tagja - utazkpenyt s hrnkplct
visel, Herms jelvnyeit. Meg kell llnunk egy idre ennl a kpnl, mieltt a
mondanivalnkat sszefoglal msik el lpnnk. Nymphk nem szerepelnek a
jelenetben. A figurk mmoros jtkai a borosednyekkel jellemzik Dionysosnak e flig
llati, flig isteni kvetit. De mivel magyarzzuk, hogy a csapatukat vezet Silnos
Hermst jelenti meg? Feltteleztk, hogy a vzakp egy szatrdrma krust brzolja
valamilyen szerepben; pldul Herms kvet-szerepben, amelyben a szatrkrus az
isten helyett lp fel, esetleg azrt, hogy Hphaistost visszavezesse az Olymposra. Ez az
rtelmezs ktsgtelenl lehetsges, de ppgy lehetsges egy msik is. Az Anthestrin,
a lelkek dionysosi nnepn a silnosoknak, Dionysos kvetinek a fellpse nmagban
is termszetes volna. A hasonl jelenetek silnos- vagy szatr-alakjait egy neves
vallstrtnsz a lelkek: a halottak brzolsnak tartotta.
170
Taln csak abban tvedett,
hogy a szatrok s silnosok azonostst a lelkekkel semmi nem bizonytja, s a ltszat
is ellene szl. De ha ebbl a kp nyjtotta ltvnybl indulunk ki, maguk az brzolt
alakok megmutatjk, hogy mit jelentenek meg: az let eredetnek leplezetlenl (106)
nyitott radst. Az Anthestria napjai nyitva lltak a lelkek szmra, st az tdik s
utols, amelyet chytroi-nak neveztek, Herms napja volt.
171
Ezen a napon a silnos- s
llekvezet-termszet jelentsnek azonossga egy Hermsnek ltztt silnos
alakjban is megmutatkozhatott.
Annl a kpnl azonban, amely elssorban rdekel bennnket, nem puszta
lehetsgekrl van sz. Egy berlini amphorra gondolunk, amelynek mestert errl a
Duris psyktrjvel egykor vzjrl neveztk el. Mozgkony, inkbb dekoratv,
semmint trtnetet felidz alakjainak karcs elkelsge - jellemzi a grg
vzafestszet egy kivl ismerje
172
- sehol nem testeslt meg olyan tiszta, halk szav
kltisggel, mint berlini ednynek figurin." A krus itt teljesen elt#nik a szemnk
ell. Tkletesen kzmbs, hogy ott van-e a httrben, vagy nem. Csak egyetlen pr
lthat: Silnos s Herms. Kzttk egy z finom alakja a dionysosi varzstlmegszeldlt vadon vilgra utal, amelynek a ritmikus vgtelensget kifejez spirlis
meanderrel
173
jelzett talaja ennek a fensges isten-jtknak a sznhelye. A legcseklyebb
jel sem mutat r, hogy szatrdrma-jelenetrl van sz! Mg ha arrl volna is, az
arcvonsok, az llati vonsaiban is komoly, az emberfelettien rtelmes tekintet# fej, s a
kt, ennek ellenre egymsba olvad lny, mindent elmondanak. Silnos kezben van a
lant, a lantver pedig Hermsben, aki, br szrnyas svegrl s sarujrl vilgosan
(107) felismerhet, szinte hasonmsaknt ll mgtte, kezben Silnos dionysosi
ednyeivel. Szerepet cserltek, s ezt azrt tehettk, mert szerepk lnyk legmlyn,
ahol Herms is csak a kabirok egyike, egy s ugyanaz: a sugrz let elvarzsolsa a
stt smlysgbl, amelyet mind a ketten a maguk mdjn jelentenek.
E fejtegetseknek az volt a clja, hogy a hermsi dallam csendljn fel bennk: a grg
mitolginak a kabir-szerfi-silnositl a szp beszd# kzvett s llekvezet szfrig
vel dallama. Aki nem riad vissza a legmlyebb mlysgek s a legtretlenebb utak
veszlytl, amelyeket Herms mindig ksz fltrni, kvesse t, ha mint kutat, tuds
vagy filozfus, szerencssebb tallatot, biztosabb eredmnyt reml. Mindenkinek, akinek
szmra az let kaland - akr szerelmi, akr szellemi kaland -, a kzs vezetje. Koinos
Herms! (108)


Jegyzetek
1. Walter F. Otto korszakalkot m#vben: Die Gtter Griechenlands, Bonn 1929, 132. kk.
A kvetkez idzetek ebbl a szp knyvbl valk. A kt verssor, melyek kzl a mso-
dikban a Mensch" szt Gott"-ra vltoztattam, idzet Konrad Ferdinand Meier
Huttens letzte Tage" c. versbl.
2. V. Kernyi: Der grosse Daimon des Symposion. Albae Vigiliae XIII 32. k.
3. Errl v. Kernyi in: Jung-Kernyi: Einfhrung in das Wesen der Mythologie.
Amsterdam-Leipzig und Zrich 1941, 179. k.
4. V. Hsykh. s. v. kteres; Solmsen, Indog. Forsch. 3, 96. kk.; C. v. Oestergaard, Hermes 38,
333. kk.; H. Gntert: Kalypso. Halle a. S., 1919, 162. k.
5. Errl v. Kernyi: Die antike Religion. Amsterdam-Leipzig 1940, 172. kk.
6. Felt#n ez a 2. nek 104. sorban, ahol nem arrl van sz, hogy Zeus Herms ltal
kldte a jogart Pelopsnak, hanem: Zeus Hermsnek adta, Herms Pelopsnak adta,
Pelops Atreusnak stb.
7. Minthogy ezeket az eladsokat m#velt, de (109) grgl nem felttlenl tud
emberek szmra tartottam, fordtsokat kellett hasznlnom, noha az rtelmezsek
alapja termszetesen mindig az eredeti szveg. (A magyar szvegben a kln meg nem
jellt versek Devecseri Gbor fordtsban szerepelnek.)
8. V. Kernyi: Apolln. Wien-Amsterdam-Leipzig, 1937, 128. k.
9. Preller-Robert: Griechische Mythologie I. Berlin, 1894, 421.
10.Hsiod fragm. 112 Rvzach; Serv. in Verg. Aen. 2, 79.
11.Lsd a Herms-himnusz trgyalst Kernyi in: Jung-Kernyi: Einfhrung 79. kk.; itt
elssorban az isten sgyermek-jellegrl van sz.
12.A kvetkez rtelmezsek alapja a W. Allen s E. E. Sikes ltal kiadott szveg (The
Homeric Hymns. London, 1904). A kommentrok kzl klnsen L. Radermacher:
Der homerische Hermeshymnus. Sitz.-Ber. Wien, 213, 1, 1931, c. m#vt hasznltam.
13.V. Hsykh s. v. unei; Th. Bergk, Philol. 11, 384; Radermacher i. h.; C. M. Bowra, Journ.
Hell. Stud. 54, 68.
14.Ant. Lib. 25.
15.V. Kernyi in: Jung-Kernyi: Einfhrung 145. kk.
16.A kifejezs ers, az Od. 18, 325-ben a buja szolgl, Melanth s Eurymakhos
szerelmi (110) viszonyrl mondjk (hasonlan 20, 7)", Radermacher i. h. Lopottvoltt mr a rgi Homros-magyarzk is hangslyoztk, v. Sehol. in. Horn. II. 24, 24;
a modernek kzl: S. Eitrem, Philologus 65, 1906, 249.
17.V. Kernyi: Die Ant. Rel. 111. kk.
18.Kernyi: Apollon 136. k.
19.Ezt teszi Allen-Sikes is, i. m.
20.Radermacher i. h.
21.V. W. Schmidt: Geburtstag im Altertum, Religionsgesch. Versuche und Vorarbeiten
VII. 1. Giessen, 1908.
22.Preller-Robert, i. m. 391.
23.Lykophr. 680. Harpocr. s. v. Ngyfej# Herms llt a Kerameikosban egy hrmas
telgazsnl, Hsykh s. v. trikephalos. Ez azt bizonytja, hogy az ok nem az utak
szmban rejlett.
24.V. Kernyi in: Jung-Kernyi: Einfhrung 86.
25.Suidas, Photios, Etym. magn. s. v. hermaion.
26.Jung-Kernyi 86. k.-on kvl utalni kell mg a teknsbka kapcsolatra Aphroditval:
Pheidias az sllaton llva brzolta az istennt, v. Plut. Coniug. praec. VII 421.
27.A hely, amelyre itt utalunk, az Odysseiban gy hangzik (17, 270): ... s me a lant is
pendl, mit lakomhoz trsul az istenek adtak." V. 8, 99: ... s mely virul lakomnak
mindig trsa, a lanttal." E prhuzamok azrt (111) fontosak, mert a klt Herms
szavainak irnijt mg azzal is fokozza, hogy idzetekben beszlteti, s
hallgatsgval rezteti az idzetfoszlnyok hasznlatnak komikumt. A kvetkez
kzmondsszer# Hsiodos-sor (Munkk s napok 365) nem ironikus.
28. V. Kernyi: Die Ant. Rel. 163. kk.
29. gy Radermacher i. h.
30. V. Otto: Die Gtter Griechenlands, 142. kk.; Kernyi: in: Jung-Kernyi: Einfhrung 82.
31. nmagban mind a hzassgon belli, mind a hzassgon kvli rintkezsre
alkalmazhat", Radermacher i. h. Lsd az Oaristys" cm# kltemnyt a bukolikus
corpusban.
32. V. Radermacher i. h.
33. V. P. Philippson: Genealogie als mythische Form. Symbolae Osloenses 7, 1936.
34. Kernyi: Apollon 110.
35. Otto 42 s 135; Kernyi: Die Ant. Rel. 171.
36. Kernyi: Die Ant. Rel. 158. kk.
37. A sz eltorztott phons alakban szerepel a hagyomnyban. A javts G. Hermanntl
szrmazik, alapja - az rtelmen kvl - a sz megjelense a 385. sorban, ahol a
Leidenben rztt hres moszkvai kziratban phorn ll, a tbbiben phonn.
38. A himnuszban ltszlag versengenek egymssal, v. Eitrem, Philol, 6. 1906, 250. Ez
azonban csak ltszat: isteni eljtk a (112) felsgterletek felosztshoz, s nem
kultuszkon-kurrencia".
39.V. S. Eitrem: Hermes und die Toten. Christiania Viderkabs-Selskabs Forhandliger
1909, 5, 24. k.
40.A kziratokban a 85. sornak ez az olvasata ll: Ettl Allen s Sikes eltrnek, s Th. v.
Scheffer (a himnusz nmet fordtja) is konjektrval prblkozik. Abbl kiindulva,
hogy a Herms-eladsok korbbi hallgati s mostani olvasi az egsz himnuszt -
legalbb fordtsban - olvasni szeretnk, itt s a kvetkezkben ksrletkppen az
eredeti szvegnek azt a fordtst adom, amelyrl Scheffer (s Devecseri is) lemond.
Ez valahogy gy hangzank: .. a hrneves Argosl gy indult tnak Pieribl, a hossz
gyaloglst kikerlve...
41.V. Radermacher i. h.
42.V. Kernyi: Apollon 166 k.
43.Carm. II 7, 13; 17, 29; Sat. II 6, 15; Kernyi: Apollon 218. k.
44.Kernyi: Die Ant. Rel. 171. k.
45.Ez az sszefggs is megersti alvilgi vonatkozst annak a trtnetnek, amely
szerint psztorknt szolglt Admtos kirlynl, akihez kirlynknt egy Persephon-Dmtr-Hekat alak tartozik (v. Hsykh s. v. Admtu kor s Kernyi in: Jung-
Kernyi: (113) Einfuhrung 156. kk.). Apolln stt vonsaira lsd Kernyi: Apollon
48. kk.
46. Az 552. sorban a moszkvai kzirat semnai tiszteletremltk" szava helyett moirai
rgi, thriai j konjektra. A hozzvetleges fordts: Hrman vannak igen
tiszteletremltk, egyms nvrei."
47. gy a Pindaros s Platn gyermekkorrl szl legendban. Pindaros Ol. 6, 45. kk.
szerint a kis Iamos gy jutott a jsls adomnyhoz, hogy kgyk mzzel tplltk. Az
adatokat sszegy#jttte A. B. Cook, Journ. Hell. Stud. 15, 1. kk.; nla mr az 554. sor
helyes felfogsa is megtallhat.
48. Verg. Georg. IV 219. k.
49. A mzrl mint az istenek eledelrl H. Usener: Milcli und Honig. Kleine Schriften IV
400. V. mg Radermacher i. h., ahol e tmhoz tovbbi irodalom tallhat.
50. S. Eitrem in: Pauly-Wissowa Realenc. VIII 784. V. mg a sortes Mercurii-t, F. Altheim:
Griech. Gtter im alten Rom. Versuche und Vorarbeiten XXII 1, 1930, 74.
51. Dem. 171, 19. Ez az egyetlen prhuzamos hely, amelyet a kommentrok idzni
tudnak, de ennek a tisztsgnek tel-knt val megjellse (Radermacher i. h.) annyira
tvoli szfrba tartozik, hogy itt akr emltetlenl is maradhatna.
52. Schol in Theocr. II 11; 12; G. Kaibel: Com. (114) Graec. fragm. I p. 161. Br az
angelosnak ezt a beavatst megokol trtnet a mitolgiai trtnetek jabb rtegbe
tartozik, ebbl azonban nem kvetkezik, hogy amit megokol, ne volna rgebbi. Hekat
kapcsolatrl a kabirokkal v. Kernyi: Das Aegaische Fest. Albae Vigiliae XI 1941, 67.
53.Ez a legfontosabb eredmny, amellyel Radermacher kommentrja hozzjrult a
Herms-himnusz megrtshez.
54.Porphyrio in Hor. Carm. I 10, 9.
55.Az els feltevst lsd L. Curtius: Die antike Herme, Diss. Mnchen, 1903, a msodikat
L. Deubner: Der ithyphallische Hermes, in: Corolla Ludwig Curtius, Stuttgart,
1937,201. kk. Deubner ugyan t-istenrl" beszl, de valjban tjelz szellemre
gondol: Az t-isten az tjelzbl ntt ki" (203. o.).
56.Az a munka, amelyet itt jra meg jra rszletesen idznk, Otto: Die Gtter
Griechenlands cm# knyve.
57.A fentiekkel egyez gondolataira Armin Kesser r (Zrich) volt szves felhvni a
figyelmemet. A Gtterlehre oder mythologische Dichtung der Alten" harmadik,
vltozatlan kiadst (Berlin, 1804) hasznltam.
58. Pldaszer# kivtel a Danaidk esete, akik frjeiket a nszjszakn gyilkoltk meg, s
ezzel klnsen megsrtettk Hermst, aki egyben Epithalamits is, a nszszoba
vdistene. gy (115) ltala kellett megtisztulniuk, Apollod. Bibl. II 1, 5, 11.
59. V. Kernyi: Der grosse Daimon des Symposion 14. kk.
60. V. P. Philippson: Genealogie als mythische Form 16.
61. V. Kernyi in: Jung-Kernyi: Einfhrung 81. k.
62. Kernyi uo. 83. k. s Der grosse Daimon 34. k.
63. Der grosse Daimon 23. kk., 36. k.
64. Kernyi: Apollon 218.
65. A problmrl" s titokrl" lsd R. Guardini: Zu R. M. Rilkes Deutung des Daseins. Schriften
fr die geistige berlieferung IV. Berlin, 1941, 26; Kernyi: Labyrinth-Studien" 11. o.
66. V. Allen-Sikes ad. loc.
67. Preller-Robert I 323; v. Plut. De aud. poet. 44e.
68. Az 5. szzad msodik felbl; Arch. Anz. 1890, 87; L. R. Farnell: The Cults of the Greek States
V. Oxford 1909, T. IV.
69. A kvetkezkhz Kernyi in: Jung-Kernyi: Einfhrung 156. kk.
70. Cicero forrsbl lsd J. B. Mayor kiadst, Cambridge, 1885, III 199. kk. Ugyanerre a forrsra
visszamen prhuzamos helyekrl: 205.
71. Cic. De nat. deor. III. 22, 56: Mercurius unus (116)Caelo patre, Die matre natus, cuius obscenius excitata natura traditur, quod aspectu
Proserpinae commotus sit. (Az els M. apja az Eg, anyja a Nappal volt, s a hagyomny szerint
szemrmetlenl felgerjedt, mert Proserpinae ltvnya felizgatta.)
72. V. Kernyi in: Jung-Kernyi: Einfhrung 81.
73. Uo. 84. k. s 147. kk.
74. Uo. 83.
75. II 2, 11; a szveg Turnebus j konjektrja alapjn helyrelltva; Brimo a kziratok rtel-
metlen primo-ja helyett.
76. Kernyi in: Jung-Kernyi: Einfhrung 159. kk.
77. D. H. Lawrence a Lady Chatterly"-ben.
78. Kernyi in: Jung-Kernyi: Einfhrung 72. kk.
79. Paus. VII 22, 4; Kernyi uo. 85.
80. Pheneosnl s Stymphalosnl, a helyek: Farnell V 80.
81. V. a kt epigrammt, amelyet U. v. Willamowitz-Moellendorff elemzett: Hellenistische
Dichtung. Berlin 1924, II. 102. k.
82. Kallimachos: Diegeseis, kiadta M. Norsa s G. Vitelli, Firenze 1934, vol. VII. 32. kk.
83. Hrom lnyt szl neki: Sehol, in Lyc. Alex, 680.
84. Vele nemzi a Krataiist, Sehol. n. Horn. Od. 12, 124. Theopompos Porph.-nl: De abst. II. 16.
(117)
85.Preller-Robert I 322 s 402.
86.Kernyi: Apollon 157.
87.V. Kernyi: Das Aegaische Fest. Albae Vi-giliae XI 67.
88.V. C. A. Lobeck: Aglaophamus. Knigsberg 1829, n. 1213.
89.Kallim. Dieg. col. VIII 33 kk.; v. IV 1.
90.Paus. I 24, 3 s IV 33, 3.
91.L. Curtius: Die antike Herme, 7. kk. s R. Lullies: Die Typen der griechischen Herme.
Knigsberg 1931, 42. ellen in: Die Wissen-schaft am Schcidewege von Leben und
Geist". Klages-Festschrift. Leipzig 1932, 26, 9.
92.Kernyi in: Kernyi-Lanckoronski: Der My-thos der Hellenen in Meisterwerken der
Mnzkunst. Amsterdam-Leipzig, 1941. 21; kk.
93.Az adatokat sszegy#jttte: M. W. De Visser: Die nicht menschengestaltigen Gtter
der Griechen. Leiden 1903, 23. Tovbbi anyag S. Eitremnl in: Pauly-Wissowa
Realenc. VIII 704. kk.
94.Ezt a fontos vonst nem vette szre H. Bol-kenstein: Telos ho gamos. Mededeel.
Konink. Akad. Wetensch. Afd. Letterk. Deel 76, Serie B, No. 2. Amsterdam, 1933;
munkja egybknt is teljesen remnytelen vllalkozs arra, hogy ktsgbe vonja az
antik tudsok adatait. Ezeknek legjobb gy#jtemnye az munkja. (118)
95.V. H. Herter: Die dis Atticis Priapi similibus. Diss. Bonn, 1926.
96.W. F. Otto: Die Gtter Griechenlands 142.
97.A helyeket lsd Preller-Robert I 402.
98.Az Alkamens ksztette proplaios feje alatt mr nem lehet ithyphallost elkpzelni"
- rja Wilamowitz: Der Glaube der Hellenen I. Berlin, 1931, 162. rdekes a
Pergamonban tallt msolatnak befel, a llekre utal felirata: GNTHI SAUTON,
amelynek jelentse itt nyilvn: ismerd meg magad, ismerd fel magadban az isteni-
frfiit.
99.H. Herter: De Priapo. Religionsgesch. Versuche u. Vorarbeiten XXIII. Giessen 1932,
232; az epigramma uo. 229.
100.L. Curtius, Klages-Festschrift 19. kk.
101.V. Errl E. Altheim: Epochen der rm. Gesch. Frankfurt a. M. 1934, 234. kk.
102.gy pldul a Lovatelli-urnn Rmban, kpe: Farnell III T. XV. a.
103.Curtius megfigyelse.
104.V. H. Gntert: Kalypso. Halle a. S. 1919, tovbbi irodalommal.
105.Herter: De Priapo 134 s 160. k., tovbbi irodalommal.
106.Kernyi: Pythagoras und Orpheus. Albae Vigiliae II 57.107.O. Immisch, Glotta 6, 1915, 193. kk.; Gntert: Kalypso 220.
108.P. Philippson alapvet munkja a mitikus idrl (119) (Zeitart des Mythos") mg
nem jelent meg.
109.Kernyi: Der grosse Daimon 29. kk.
110.Hippol. Ref. V 8, 9.
111.Faust II 8075 kk. V. Kernyi: Das Aegaische Fest 58. kk.
112.A kp megtallhat: Wolters-Bruns: Das Kabirenheiligtum bei Theben. Berlin, 1940,
T. 5. V. Kernyi i. h.
113.Lsd Wolters-Bruns kiadst.
114.V. Preller-Robert I 329, 4; 851, 2; 856. k.
115.Az argosi Akusilaos s az athni Pherykyds, mindketten az i. e. 5. szzadbl. V. O.
Kern in: Pauly-Wissowa Realenc. X 1399. kk.
116.V. E. Petersen, Archaeol-epigr. Mittheil. aus sterreich 5, 1881, 26. kk. s 32. kk.
117.Preller-Robert I 411, 1.
118.Paus. I 38, 7.
119.A herma azonban soha nem jelent hermt", ezt grgl Hermsnek" vagy a kis
Hermsnek", Hermidion-nak nevezik.
120.V. Jung-Kernyi: Einfhrung 37, 1.
121.Kernyi in: Jung-Kernyi: Einfhrung 85.
122.Ant. Lib. 25.
123.Itliai-in amphora Vulcibl" (Mnchen) in: Furtwangler-Reichhold Ser. I. T. 21 s
etruszk stamnos" (Museo Gregoriano) in: Gerhard: Auserlesene Vasenbilder CCXL. O.
Frbe-Kapteyn rdeme, hogy e vzakpek (120) fontossgt felismerte, s ezltal
mintegy felfedezte ket.
124.Az i. e. 4. szzadbl? Farnell V 80.
125.Farnell V 81.
126.Photios s. v.
127.Schol. in Apoll. Rhod. Arg. 1917, Mnaseas s Dionysodoros, egy alexandriai tuds s
egy boitiai trtnetr alapjn.
128.Ez Altheim kutatsai nyomn vrhat volt. Mercuriusrl lsd az Griech. Gtter im
alten Rom c. m#vt, 39. kk.
129.Kernyi, Studi e Mat. di Storia delle Rel. 9, 1933, 17. kk.
130.Altheim, i. m. 82.
131.De lingua Lat. VII 34.
132.V. Kernyi: Die ant. Rel. 168.
133.V. Kernyi in: Jung-Kernyi: Einfhrung 98.
134.V. Kernyi: Der grosse Daimon 28.
135.Theophr. Charact. 16, 10.
136.H. Bolkestein: Theophrastos' Charakter der Deisidaimonia als
religionsgeschichtliche Urkunde. Religionsgesch. Versuche und Vor-arbeiten XXI 2.
Giessen 1929, 45. kk. Tovbbi kvetkeztetsei a Hermaphroditos mitolgiai
jellegnek flreismersn alapulnak.
137.Alciphr. Epist. 3, 37.
138.V. Eitrem in: Pauly-Wissowa Realenc. VII 701, 4. s 6.
139. Hsykh s. v. (121)
140.lsd Farnellnl V 66, s klnsen a pythagoreus magyarzatot (Diog. Laert. VIII 1,
31), amely Herms e tulajdonsgt kifejezetten sszefggsbe hozza llekvezet
voltval: Pythatoras szerint a tamias psychn, "a lelkek kulcsra". Itt szndkosan
nem ptettnk erre, v. azonban Kernyi: Pythagoras und Orpheus 12.
141.Ezt a ks antik felfogst lsd Suidasnl s. v. strophaion. Ugyanez a jelz Aristoph.
Plut. 1153; a rokon stropheus Photiosnl s. v.
142.A kiszsiai Erythraibl, Farnell i. m.
143.M. P. Nilsson: Griechische Feste von religiser Bedeutung mit Ausschluss der
Attischen. Leipzig, 1906, 388.144.Athen. VI 263 F s XIV 639 B.
145.Plut. Quaest. Graec. 55.
146.Paus. IX 22, 1; W. F. Otto: Dionysos, Frankfurt a. M. 1933, 41. kk., akinek a korbbi
magyarzatokkal szemben bizonyosan igaza van, de tl messzire megy, amikor sz
szerint hitelt ad az elbeszlsnek.
147.V. Hfer in: Roscher: Ausfhrl. Lex. der griech. u. rm. Mythologie II 1431. kk.
148.V. Eitrem: Beitrage zur griech. Religions-gesch. I. Der vordorische Widdergott.
Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandl. 1910, Nr 4, 5. k.
149.V. v. Fritze, Zeitschr. f. Numism. 24, 111. kk. (122)
150.Schol. in Apoll. Thod. 1917; Diod. V 48.
151.Eitrem, i. m. 4. kk.
152.Az elvi krdshez lsd Kernyi in: Jung-Kernyi: Einfhrung 70.
153.Euripids, Orests 997; Apollod. Bibl. I 9, 1.
154.V. Eitrem i. h., tovbb Wide s Hfer in: Roscher II 961.kk.
155.Jung-Kernyi i. m. fejtegetsei rtelmben.
156.Kpt lsd A. B. Cook: Zeus I. Cambridge, 1914, 351.
157.Paus. III 21, 8.
158.Ez kvetkezik P. Kretschmer megjegyzseibl. Glotta 21, 88. Az is lehetsges, hogy a
grgben a sz illyr eredet#, s az r carn (khalom") szval fgg ssze, v.
Kretschmer, Glotta 14, 91. Eszerint a koskultusz s a kemlk szorosan sszefgghet,
s tbb indogermn np kzs preindogermn-seurpai vallsi rksghez
tartozhat. V. az etruszk carna szt s szrmazkait, amelyekre R. Pettazzoni utalt,
Studi Etruschi 14, 172.
159.Hsykh s. v.
160.Pettazzoni i. h. 163. kk.
161.Uo. 171; Marbach in: Pauly-Wissowa Rea-lenc. III. A 902; O. Huth: Janus. Bonn, 1932;
Altheim: Die Sonne in Kult und Mythos". Wrter und Sachen, NF. 1.
162.V. Brtzler: Janus und seine Deuter. Schriften der Bremer Wissensch. Gesellsch.
1930. (123)
163.Errl szlt a szerz eladsa a Pszicholgiai Klubban, Zrich, 1942. mrcius.
164.A Villa Albani egyik szobrnak felirata szerint sermonis dator CIG. 5953, Farnell V 62.
165.A serm-hoz gy viszonyul, mint cheima a cheimn-hoz; E. Boisacq: Dictionn. etym.
de la langue grecque. Heidelberg-Paris, 1923, 283.
166.Harpokr. s. v.
167.Legalbbis Sophokls ta, v. E. Kuhnert in: Roscher IV 476.
168.Egy vzakpen Herms viszi a gyermek Dionysost az reg Silnoshoz: Museo
Gregoriano II 26, Roschernl i. m. 472.
169.E. Buschor: Griechische Vasen. Mnchen, 1940, 164, 183. kp.
170.A. Dieterich: Kleine Schriften, Leipzig, 1911, 421.
171.V. L. Deubner: Attische Feste. Berlin, 1932, 112.
172.Buschor i. m. 165, 166. k. kp.
173.V. Kernyi: Labyrinth-Studien. Albae Vigiliae XV. (124)

Kernyi Kroly
(1897-1973)Az kori grg s rmai kultra nemzetkzi hr# kutatja. rdekldsnek f terlete
a vallstrtnet s az antik regny volt. Szenvedlyes meggyzdssel igyekezett az
antik kultrk humanisztikus hagyomnyait a magyar s eurpai szellemi let elevenen
hat s a fasizmussal szembeszegl elemv tenni. A harmincas vek vgtl egyre


44
hatrozottabban megszaktott minden kapcsolatot a hivatalos magyar kultrval; ettl
kezdve m#veit fleg idegen nyelven kzlte. 1943-ban Svjcba ment, s ott lt hallig.
A Herms, a llekvezet az rett Kernyi-m#vek sorba tartozik, amelyekben a nagy
tuds a grg mitolgia egy-egy istenalakjt mint az emberi lt egy alapvet
lehetsgnek kifejezjt dolgozta fel. Herms alakjban egy olyan aspektust mutat meg,
amelyben az s-tolvaj, a lant feltallja s a nemzs nyers testi valsgnak
megtesteslse harmonikus egssz kerekedik az let s hall birodalmnak hatrait
mindkt irnyba kedvre tlp llekvezetvel.

Fontosabb m#vei
Apollon (1937)
Die antike Religion (1941, Az antik valls) (125)
Prometheus. Das griechische Mythologem von der menschlichen Existenz (1946,
Promtheus. Az emberi lt grg mitologmja)
Die Mythologie der Griechen (1951, 1958. Grg mitolgia)
Zeus und Hera (1972, Zeus s Hra)
Dionysos (1974)

Magyarul nll ktetben megjelent fontosabb m#vei
Thomas Mann s Kernyi Kroly levlvltsa regnyrl s mitolgirl (1947)
Naplenyok (1948)
Grg mitolgia (1977)
(126)Tartalom

I. HERMS A KLASSZIKUS
HAGYOMNYBAN
1. A "Herms"-eszme krdsessge
2. Herms az Utasban 10
3. Herms az Odysseiban 15
4. Herms a homrosi himnuszban
5. Herms s az jszaka 53
II. HERMS, LET, HALL
1. Herms s Ers 63
2. Herms s az istennk 71
3. A herma misztriuma 78
4. Herms s a kos 97
5. Silnos s Herms 104

Jegyzetek 109
Kiadta az Eurpa Knyvkiad
A kiadsrt az Eurpa Knyvkiad igazgatja felel
Szedte s nyomta az Alfldi Nyomda
A nyomdai rendels trzsszma: 1159.66-14-2
Kszlt Debrecenben, 1984-ben
A sorozatot Bart Istvn szerkeszti
Felels szerkeszt: Zsolt Angla
A fordtst az eredetivel egybevetette s szakmailag ellenrizte: Szilgyi Jnos Gyrgy
A fedlterv s a tipogrfia Hrmp Gabriella munkja
M#szaki szerkeszt: Liener Katalin
M#szaki vezet: Miklsi Imre
Kszlt 18 600 pldnyban 5,2 (A/ 5) v terjedelemben
ISBN 963 07 2947 4