Está en la página 1de 15

JOVES, GÈNERE I VIOLÈNCIES

Formació per a professionals que treballen amb joves

FEM NOSTRA LA PREVENCIÓ

BULLYING SOBRE JOVES LGTBI Prevenció, detecció i intervenció

Amb el suport de:

Disseny i docència:

Coordinació:

JUST/2012/DAP/AG/3176

QUÈ ÉS EL BULLYING?
“Són aquells comportaments violents pels quals un alumne o una alumna queda exposada repetidament a l'exclusió, aïllament, amenaça, robatori, insults i agressions físiques i/o sexuals per part dels seus iguals(...). La víctima serà desqualificada i deshumanitzada i no podrà sortir per si mateixa d'aquesta situació. (...)
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

L'entorn d'iguals és conscient i testimoni d'aquesta situació i permet que succeeixi d'esquenes a les persones adultes que desconeixen la situació o, que a l'hora, la minimitzen o decideixen ignorar-la i que, per tant, són col·laboradors per omissió de l'assetjament”.
*Raquel Platero i Emilio Gómez “Herramientas para combatir el bullying homofóbico”

BULLYING SOBRE JOVES LGTBI
Elements específics:
• La invisibilització en el sistema educatiu formal i el context social en general • Rebuig familiar o falta de suport específic • El contagi de l'estigma a qui dona suport • Assetjament estrucutural, generalitzat i emparat en la discriminació present al món adult • Víctimes: Invisibilitzades i necessitades d'aquesta invisibilitat
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

• La normalització de la LGTBIfòbia provoca una interiorització negativa de l'autoconcepte
• Sovint es confón amb l'assetjament general i dificulta la prevenció

QUI SÓN LES VÍCTIMES?
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

• Estudiants lesbianes, gays, bisexuals, intersexuals, transsexuals o transgènere • Filles i fills de famílies homoparentals • Professorat LGTBI • Qualsevol estudiant que mostri una expressió de gènere no normativa

TIPUS D’ABÚS
Són abusos repetits al llarg del temps on la violència escala. Poden ser per part d'un agressor/a o un grup, sempre sota la complicitat de testimonis.
• Exclusió social: Aïllar, excloure i ignorar a l'altre, impedir que estableixi relacions a través de l'amenaça i la burla als altres. • Violència psicològica i verbal: Insults i menyspreus, descrèdits en públic, humiliacions col·lectives, persecució, intimidació, amenaces, xantatges, manipulacions. • Violència física: Cops, empentes, pallisses, escopinades, robatoris. • Sexual: Setge, inducció o abús sexual, menyspreu a pràctiques sexuals concretes. • Ciberbullying: A través de les xarxes socials.
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

ALGUNES HISTÒRIES*
• “Vaig patir assetjament escolar homofòbic des del 6 als 17 anys”. • “L'institut va ser els pitjors anys de la meva vida”.
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

• “Recordo haver baixat als lavabos de noies i hi havia una
pintada en una porta que deia: Matem a la secta de lesbianes. Estaven les meves inicials posades i les de la meva novia”.

• “Hi ha una companya que està tenint molts problemes perquè
l'any passat va estar sortint amb una noia i ha transcendit a l'institut. Hi ha hagut comentaris i insults de bollera, tortillera, acudits lesbòfobs i coses semblants”. • “Hi havia uns quants nois que em cridaven marieta i feien conyes en el vestuari, amb tots els rotllos aquests de les pastilles de sabó i tal…”

ALGUNES HISTÒRIES*
• “Escriuen coses en la pissarra, com Inés bollera i coses per l'estil. Em consta que la meva tutora de l'any passat va veure aquestes pintades i les va esborrar com si res”.
• “Els nens es ficaven amb mi per ximpleries, fins que aconseguien despullar-me de tota amistat. Durant tres anys em van deixar sense amics”. • “La veritat és que es fiquen molt amb mi. El meu primer any escolar va ser el pitjor, el pitjor. Sempre que passava jo era com, tot el que és la fila: tapa't el cul, tapa't el cul”. • “La meva vida fora de les 4 parets de la meva habitació ha sigut un infern; cap heterosexual pot imaginar com és de difícil sortir al carrer cada dia amb el cap ben alt mentre la gent pretén enfonsarte. En l'anterior escola, aquestes 6 hores van ser una batalla constant de blasfèmies contra mi”.
*Extret de l'informe de la FELGTB “Acoso escolar y riesgo de suicidio por orientación sexual e identidad de género: Fracaso del sistema educativo” (2013)
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

EL PAPER DEL PROFESSORAT
Segons l'estudi de COGAM* el 41,8% de l'alumnat sent que el professorat fa poc o gens davant els insults a els qui són o semblen LGTB. Algunes històries de l'Informe de la FELGTB assenyalen la passivitat del professorat: • “El professorat gairebé sempre es mantenia al marge, i quan intervenia et feien a tu sentir-te culpable de no saber integrar-te en la comunitat educativa”.
• “M'insultaven i els professors passaven de llarg”.
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

• “Li vaig voler explicar al meu professor de filosofia. Li vaig dir que era transsexual i que no em tractés de senyoreta perquè no m'agradava i no ho fes més. S'ho va prendre a broma”
*Realitzat amb 5.272 alumnes de Secundària dins del programa de tallers de RED EDUCA

EL SILENCI
Segons l'estudi* promogut per l'Institut Català d'Estudis de la Violència en 2009 mostra que: • 34’3% dels escolars homosexuals que va patir assetjament no ho va explicar a ningú.
• 20% va recórrer a amigues, un 17’4% a amics, un 11’4% a la família, un 11’4% al professorat i un 2’8%, a companys de classe, el mateix percentatge que va decidir acudir al tutor. Els llocs on es presenten majors situacions d'assetjament són el pati de l'escola (32’5%), fora del recinte escolar (29’4%); la pròpia aula (11’7%); i els pasadissos del centre (11’7%).
•“Experiències escolars a Catalunya d’adolescents Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals i d’adolescents fill i filles de Famílies Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals)
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

EL PAPER DE LES FAMÍLIES
Segons dades de l'informe de la FELGTB el 82% dels alumnes que patien assetjament LGTBfòbic no va informar a la família, per: • Vergonya • Por al rebuig • No ho veien necessari
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

Del 18% que sí ho va fer, mes el 10% que va ser descobert: • 27% no va rebre suport de la seva família • 73% sí (fonamentalment de la mare). Origen del desconeixement: incomoditat o dificultat per afrontar la diversitat sexual i de gènere dins la família.

La xarxa formada per la família, el cercle d'amistats i el professorat és fonamental per a la prevenció d'aquesta violència.

DETECCIÓ A L’ESCOLA
• Distingir la víctima del/s agressor/s

• Preguntar als companys i companyes de classe
què està passant • Fixar-se en les portes dels lavabos i parets dels passadissos, ja que solen donar informació • Donar credibilitat a la víctima

Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

• No fer mediació (no és un conflicte – la víctima
no pot estar a la mateixa alçada que l'agressor)

DETECCIÓ A L’ESCOLA La víctima presenta:
• • • • • Baixa autoestima i inseguretat Comportament indecís i nerviós Trastorn emocional Baix rendiment escolar Aïllament i auto-exclusió (gimnàs, pistes, parc,...)
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

En casos extrems:
• Agressivitat, depressió, conducta auto-lesiva, agorafòbia i angoixa social, atacs de pànic, pensaments suïcides... • Segons l'Informe de la FELGTB, el 17% dels joves que sofreixen assetjament escolar LGTBIfòbic arriba a atemptar contra la seva vida.

ELS 5 PASSOS DAVANT L’AGRESSIÓ*
1. Parar l'agressió 2. Posar nom a l'agressió 3. Situar l'agressió en un context més ampli 4. Demandar un canvi de comportament de la/s persona/s agressora/es en el futur immediat 5. Comprovar al llarg del temps que la persona agredida continua bé.
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

*Paul Patrick y Sue Sanders “Schools OUT!”

ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ
• Tutories O.A.S.I.S (Orientació Afectivo Sexual i d'Identitat Sexual) • Aprenentatge cooperatiu • Assemblees de classe • Mètode Pikas • Reunions amb mares, pares i professorat • Mediació escolar • Cercle de amistats • Participació d'associacions • Assemblea de delegats i delegades • L'agent coeducador (alumna ajudant) • Activitats d'oci i temps lliure
* Extret de Raquel Platero i Emilio Gómez “Herramientas para combatir el bullying homofóbico”
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

www.gapwork.cat http://sites.brunel.ac.uk/gap

Gràcies a tots i totes!
http://moodle.urv.net/moodle/ gap_sp@urv.cat
Improving Gender-Related Violence Intervention and Referral Through ‘Youth Practitioner’ Training
Contacte: Més informació al moodle: