Está en la página 1de 20

JOVES, GÈNERE I VIOLÈNCIES

Formació per a professionals que treballen amb joves

FEM NOSTRA LA PREVENCIÓ

Abús, control i violències en les relacions sexo-afectives entre joves
Amb el suport de: Disseny i docència: Coordinació:

JUST/2012/DAP/AG/3176

El llenguatge
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

El llenguatge és la faceta exterior del pensament (…) A la pràctica quotidiana no es pot pensar ni raonar sense paraules. Les paraules són el motlle del pensament.
Virginia Sapir

Té una relació directa amb el poder

Alguns conceptes
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

Violència de gènere

Violència contra les dones
Violències de gènere

Violència masclista a la parella

¿ Com és tractada la violència masclista a les relacions sexo-afectives des dels mitjans de comunicació?
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

Informació transmesa Subjectes de les notícies. ¿Quin tipus d’informació és necessària per dimensionar la problemàtica de la violència?

La violència masclista a la parella…
• És cosa del passat. Entre la joventut actual ja no passa. • La violència masclista és un tema de moda. • És fruit de les dependències tòxiques, lúdiques… • Està relacionat amb la manca de recursos: nivell educatiu, classe social, etc. • Passa en situacions de crisi, com no tenir feina. • A les societats occidentals no té cabuda. • No és un problema massa greu. • Només passa entre gent malalta. • És el resultat de l’alliberament de les dones. • És més freqüent en famílies problemàtiques. • No es dóna només de homes cap a dones. Les dones també exerceixen violència. •La violència és quelcom que està present en tots el àmbits, aquest és un més.
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

Les noies que pateixen violència…
• No tenen estudis. • Són tontes, la primera vegada ja haurien d’haver deixat la relació. • Provoquen la violència. Busquen el moment de la reconciliació. • No diuen la veritat. • Són passives i submises. •Tenen baix nivell educatiu. • Són dones d’altres generacions. • Estan malaltes. • No volen deixar la relació i no es deixen ajudar. • Son dependents. • Busquen nois que les facin patir. Els hi agrada l’agressivitat i la violència en els homes. • Maltracten psicològicament als nois. • Se situen com a víctimes per treure algun benefici.
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

Els nois que exerceixen violència...
• Perden el control amb facilitat. Són impulsius. • Són persones amb baix nivell d’estudis. • Són consumidors d’alcohol, cocaïna o qualsevol altre tòxic. •Són molt primaris. •Tenen problemes de salut mental. Estan malalts. • No tenen habilitats comunicatives. No saben parlar. • No són persones afectuoses. • Tots els homes són violents. • Pertanyen a grups marginals. • Han tingut una infància difícil. •Són persones amb alt nivell de precarietat econòmica. (sense treball ni estudis).
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

La funció social dels mites
• Els mites són narracions, explicacions respecte nosaltres mateixes i allò que ens envolta, així com la manera en què ens relacionem amb el entorn. • S’elaboren al voltant del que no trobem explicació, allò en que ens genera por, angoixa, incertesa…
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

• Són un intent d’explicació de la realitat que ens construeix a partir de recórrer a l’anecdòtic.

Efectes dels mites en la intervenció
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

MITE MITO

EN EL/LA EXPECTATIVES EFECTOS EN EXPECTATIV EFECTES PROFESIONAL LA/EL AS PROFESIONAL

Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

L ‘amor és…

Per mi…

L’amor romàntic
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

 Allò més important a la vida
 És per sempre

 És passional
 És quelcom que necessites per sentir-te plena/o

L’amor romàntic i la violència
La mitja taronja: complementarietat, predestinació, perdurabilitat L’amor com a patiment La omnipotència de l’amor.
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

Lliurament total i incondicional.
L’amor passional.

Quan hi ha amor les paraules sobren.

Quiero amarte sin absorberte apreciarte sin juzgarte unirme a ti sin exclavizarte invitarte sin exigirte dejarte sin sentirme culpable criticarte sin herirte y ayudarte sin menospreciarte. si tu puedes hacer los mismo por mi entonces nos habremos conocido verdaderamente y podremos beneficiarnos mutuamente

Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

VIRGINIA SATIR

Fases del cicle de la violència
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

Antecedents en la relació de parrella no identificats com abusos

Fase de TENSIÓ i conflicte Fase de MANIPULACIÓ AFECTIVA

Fase d’abús o AGRESSIÓ: psicològic, físic, sexual o simultànies

Cronicitat Intensitat crecient

El cicle no s’atura, S’accelera o es mantè

Fases

¿Què pretén aconseguir?

Conductes de l’agressor
Ignora el que ella li diu. -"Sordera selectiva" d’allò que ella diu. -"Oblit selectiu" del que ell diu. - Revela la menor informació d’ell mateix - Es nega a discutir allò que no li convé. - No es compromet ni es responsabilitza de la relació. - No es defineix quan ella insisteix en les seves preguntes. - Canvia el tema si ella insisteix - Utilitza un llenguatge confús. - Nega el conflicte. "No sé de què em parles" - Minimitza la incomunicació: "Ets una exagerada" -"Tens que acaptar-me tal i com sóc” - “Tens la culpa de buscar baralla” “no vull discutir amb tu” “ja estàs atacant”. - El problema el té ella. “És molt sensible”. “Tot ho treus de polleguera”

Respostes de la víctima
Elaboración propia a parir de Indicadores de violencia en los jóvenes Dossier 6 MYS.
- Insisteix en la comunicació. - Creu que ell no l’escolta - Pensa que és despistat. - Creu que és introvertit - Ella es sent irritable i confosa. -Es sent sola i poc recolzada. - Pensa que no s’explica suficientment bé i insisteix. - Ella intenta aturar la barrera que ell ha creat. - Creu que es un malentès i que si es comunica millor, ell l’entendrà. -Sent que ALGUNA COSA VA MALAMENT, però no sap ben bé què es. -Està cada vegada més desconnectada i trista. -Pensa que és una exagerada. - Descobreix que ell no és així amb les seves amistats. – Està molt confosa, a vegades creu el que ell li diu: ella ha de canviar moltes coses.

IMPEDIR LA No veure el món de la noia per COMUNICACIÓ mantenir-la a un nivell inferior. PEL MANTINIMENT No mostra el seu propi món per DEL MITE DE mantenir-se en un nivell SUPERIORITAT I superior. CONTROL

Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

Nega la igualtat de decisió per no sentir debilitat. O bé decidir per ella perquè es un “cavaller” Evita la responsabilitat dels seus actes per preserva la seva imatge. Al augmentar els intents d’ella per comunicar-se, ell augmenta d'intensitat del "sabotatge" Es sent assetjat, viu com perillós la comunicació clara i les demandes d’ella. -No li agrada que ella li qüestione.

Elaboración propia a parir de Indicadores de violencia en los jóvenes Dossier 6 MYS.

Fases

¿Què pretén aconseguir?

Conductes del agressor
-La contraresta

Respostes de la víctima
-No s’atreveix a parlar. - Es sent insegura dels seus pensaments i sentiments, i creu que el que va malament és ella. -Fa intents de canvis. -Desconnecta dels sentiments de ràbia contra ell. Això la fa sentir culpable. -La seva autoestima està per terra. - Mai aconsegueix l’aprovació d’ell. No la valora en res

Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

DEMOSTRAR Intenta demostrar que la percepció QUE ELLA que ella té de la realitat es falsa. ÉS Nega la seva versió. INFERIOR I ELL SUPERIOR

Redefineix la realitat d’ella, mostrant-la com un ser inferior, amb mancança de qualitats.

sistemàticament -Competeix amb ella quan discrepa de la seva opinió. - Nega les emocions i experiències d’ella: “no et pot agradar això”. -Afirma categòricament: “El teu problema és que no tens sentit del humor”: -Es burla d’ella i de la seva manera de vestir, de les coses que li agraden, del seu aspecte físic, etc... -Rebaixa els seus assoliments. -La desqualifica i desacredita amb presència de terceres persones. -Saboteja las seves conversacions, fent burla del que ella diu.

Fases

¿Què pretén aconseguir?
- Fa que perdi les amistats.

Conductes del agressor
- La desqualifica sistemàticament. S’ha mostrat gelós per qualsevol amic d’ella. - Ha muntant numerets cada vegada que la noia ha sortit amb algú. - Critica als seus pares i germans fins que aconsegueix que ella deixa de veure’ls. - No obstant, quan es reuneixen tots ell és una persona molt agradable. - Controla les seves sortides. Moltes vegades amb missatges d’amor, protecció, cura...

Respostes de la víctima
-Ella es sent tant malament amb sí mateixa que tampoc vol que ningú la vegi. Així a poc a poc accepta l’aïllament. - La imatge publica i amable d’ell nega las vivències de la noia. -Somatitzacions, depressions, fòbies...fan que ella s’aïlli de mica en mica... -Li fa vergonya compartir amb les amistats o amb la família el que li passa. -Es sent malament amb el seu cos.

Elaboración propia a parir de Indicadores de violencia en los jóvenes Dossier 6 MYS.

Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

IMPEDIR QUE - Fa que perdi a la família. LA VÍCTIMA REBI -Controla el cos de la noia i les INFORMACIÓ seves sortides. O AJUDA DEL EXTERIOR

Fases

¿Què pretén aconseguir?
Vol “destruir” a la noia.

Conductes del agressor
-La insulta cruelment i davant dels altres. -Nega l’abús verbal. “jo mai he dit això”. - La culpa és de la seva còlera. “t’estàs tornant boja”

Respostes de la víctima
- Se n’adona de la crueltat d’ell. -Ella es sent culpable i avergonyida. -Intenta anticipar-se als seus desitjos per evitar noves agressions, pensant en com veurà el les coses.

Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

DESTRUIR AILLÒ QUE Vol la impunitat. NO ESTÀ SOTA CONTROL D’ELL.

Generant espais de confiança…
Project code: JUST/2012/DAP/AG/3176

L’Escolta Activa

Ventilació Emocional
Confidencialitat Donar informació

www.gapwork.cat http://sites.brunel.ac.uk/gap

Gràcies a totes!
http://moodle.urv.net/moodle/ gap_sp@urv.cat
Improving Gender-Related Violence Intervention and Referral Through ‘Youth Practitioner’ Training
Contacte: Mès informació al moodle: