Está en la página 1de 5

1. 1.1.

Cc thit b trong mt BTS thc t: Anten:

Hnh dng thc t ca anten:

Ta thy trong hnh c cc tm panel mu trng phn ra 3 hng khc nhau gi l sector ca anten. Anten sector cng l anten, ni chnh xc th n l anten nh hng. Vi loi BTS dng 3 sector th mt anten ph 120 , nu l BTS dng 6 sector th mt anten ph 60 . Ni chung tu thuc vo vng ph ca anten m lp t hay nhiu sector. Ta thy tng u l anten dng cho GSM bng tn 900MHZ. Tng th 2 anten dng cho 3G (UTMS). Hnh nh ca 1 sector:

Cu to bn trong ca 1 sector:

Hoc l theo kiu ny:

Cch thc truyn ca 1 trm BTS:

Cc thng s k thut ca mt nh sn xut anten BTS: - Frequency range: 824 960 MHz: Di tn cng tc ca ng-ten (y l ng-ten BTS cho GSM di 900 MHz). - Polarization: Vertical Phn cc sng pht ra t ng-ten, l phn cc ng (vc-t in trng E vung gc vi b mt tri t nu ng-ten dng ng v khng c chc in). - Gain: 15 dBi: Tng ch ca ng-ten, 15 dB so vi ng-ten isotropic (l ng-ten gi

nh khng c tht, c radiation pattern-tc l th phng hng- l hnh cu hon ho) - Half-power beam width H-plane: 65: rng bp sng na cng sut trn mt phng ngang (mt phng vc-t t trng, k hiu l H) l 65 . y l gc vi tm l tm pha ca ng-ten, gii hn bi cc tia vi tng ch gim 3 dB (hai ln) so vi tia chnh gia hng pht x - E-plane: 15: rng bp sng na cng sut trn mt phng ng (mt phng vct in trng E) l 15 . Dng bp sng pht x t ng-ten nh vy ging nh mt tri chui. - Electrical downtilt: 315, adjustable in 1 steps: Gc chc ng-ten iu khin theo phng php in (iu chnh pha sng a ti cc chn t ng-ten bn trong tm ng-ten mt cch thch hp s c th quay bp sng theo hng mong mun - nghch ln hay cp/chc xung) l t 3 n 15 , c th iu chnh c theo cc bc iu chnh tng mt - Side lobe suppression: > 12 dB (0... 20 above horizon). trit bp sng ph: ln hn 12 dB (bc x bp sng ph s c lm gim i hn 12 dB, tc l 16 ln, vi gc tnh t ng gii hn 3 dB ca rng bp sng na cng sut ln/xung so vi phng nm ngang t 0 n 20 - Front-to-back ratio : > 25 dB T s phn cch hng pht sng v hng sau lng l 25 dB (l chnh lch mc cng sut gia hng pha trc v sau lng ng-ten). - Impedance: 50 : Tr khng 50 m, dy phi- 1/2 inches. VSWR: < 1.4: T s sng ng in p (Voltage Standing Wave Ratio) nh hn 1.4 - Intermodulation: IM3 < 150 dBc (2 x 43 dBm carrier): T s xuyn iu ch bc ba (3rd order InterModulation) nh hn -150 dBc, tc l chnh lch mc cng sut hi bc ba gy ra do tnh phi tuyn ca ng-ten so vi cng sut thnh phn tn hiu hu ch (l cng sut sng mang - ch c trong dBc l vit tt ca carrier, l sng mang) nh hn 150 dB, vi ng-ten c cp 2 sng mang c cng sut mi sng mang l 43 dBm=20W. - Max. power: 400W (at 50 C ambient temperature): Cng sut ln nht cho php cp cho ng-ten l 400 Watts ti nhit mi trng 50 C. - Input: 7-16 female Connector u vo ng-ten l connector ci.

- Connector position: Bottom V tr ca connector u phi vo ng-ten l di y ng-ten. - Height/width/depth: 1294/258/103 mm Kch thc ng-ten tnh theo mm Cao/rng/su.