Está en la página 1de 33

MEMÒRIA 2013

Sumari

Biblioteca la Bòbila

1. Presentació

3

1.1. Fitxa biblioteca

4

1.2. Dades més significatives

5

1.3. Indicadors

5

2. Gestió de la biblioteca

6

2.1. Recursos

humans

6

2.2. Recursos

econòmics

8

2.3. Equipament

10

3. Serveis i programes bibliotecaris

11

3.1. Accés a la informació

11

3.2. Promoció de la lectura i difusió cultural

17

3.3. Suport a l’aprenentatge

20

3.4. Programes d’integració i cohesió social

20

3.5. Cooperació

20

4. Usuaris

24

5. Difusió

26

6. Conclusions

31

MEMÒRIA 2013

1. Presentació

Biblioteca la Bòbila

La Biblioteca la Bòbila en els seus quinze anys de funcionament s’ha consolidat com un centre públic de la comunitat i un espai integrador i de relació de la diversitat de ciutadans que componen els barris de Pubilla Cases i Can Serra de l’Hospitalet i el de Can Vidalet d’Esplugues.

També s’ha consolidat com espai d’informació i de gaudi cultural, com es pot veure en els resultats de les visites, préstec de documents, utilització de serveis i oferta d’activitats de promoció cultural i de foment de la lectura. La Bòbila també crea nous serveis virtuals, per afavorir l’accés a la informació i la cultura des de qualsevol lloc, les vint-i-quatre hores del dia.

La biblioteca surt del seu àmbit i col·labora amb altres institucions amb les quals té objectius comuns, sobretot pel que fa a la promoció de la lectura, i s’ha donat a conèixer àmpliament pel seu fons de gènere negre i policíac.

Aquesta Memòria 2013 que teniu a les mans, recull les dades de rendiment dels diferents serveis que presta la biblioteca, analitza les xifres i els resultats, i intenta extreure les conclusions que se’n deriven, per tal de convertir-se en una eina imprescindible a l’hora de planificar el futur.

Jordi Canal Director de la Biblioteca la Bòbila

Març de 2014

1. PRESENTACIÓ

MEMÒRIA 2013

1.1. Fitxa biblioteca

Inauguració: 27 de març de 1999

Superfície útil: 1.050

m 2

Comparteix l’edifici amb:

Centre Cultural la Bòbila Club d’Esplai Pubilla Casas – Can Vidalet

Biblioteca la Bòbila

La Biblioteca la Bòbila està ubicada en un gran edifici, obra de l’arquitecte Germà Vidal, en una plaça que s’ha convertit en l’eix de la vida ciutadana del districte (mercat, CAP, etc.), prop de l’estació del metro de Can Vidalet, a la L5, i de la parada de Ca n’Oliveres, a la línia del Trambaix.

La biblioteca està distribuïda en tres plantes:

Planta 1. Àrea d’oci i ficció, servei d’informació i referència, fons especial de gènere negre i policíac, diaris i revistes, àudiovisuals, servei d’accés públic d’Internet, servei de préstec, despatx de direcció.

Planta 2. Àrea d’adults, col·lecció local, consulta ràpida d’Internet, espai dels petits lectors, secció infantil, servei de préstec.

Planta

personal.

3.

Sales

d’estudi,

sala

d’actes, magatzem,

àrea

de

descans

del

MEMÒRIA 2013

1.3. Dades més significatives

Biblioteca la Bòbila

   

2012

2013

Població atesa

54.970

57.574

Pressupost

488.023,60

Superfície biblioteca (m 2 útils)

1.050

1.050

Personal

8

8

Punts de consulta / lectura

156

156

Dies de servei / any

286

285

Hores de servei

1.635

1.631,5

Fons documental (total) amb revistes

59.082

61.842

Documents ingressats

2.870

3.703

Documents prestats

76.285

68.895

Préstec Interbibliotecari rebut

3.352

3.107

Préstec Interbibliotecari deixat

4.088

4.520

Usuaris biblioteca

148.889

147.260

Total carnets d'usuari

21.861

21.914

Nous carnets

1.147

983

Usos préstec

22.412

Usuaris actius de préstec

5.853

5.125

Consultes web

166.422

53.359

Usos Internet i +

10.594

8.840

Usos Wi-Fi

8.164

9.054

Usuaris actius Wi-Fi

1.118

1.251

Total activitats

118

149

Total participants activitats

3.249

4.011

Activitats adults (núm.)

65

77

Activitats adults (participants)

614

1.289

Activitats infantils (núm.)

53

19

Activitats infantils (participants)

1.759

1.426

1.4. Indicadors

 

Despesa per habitant

12,20

 

Visites biblioteca / dia de servei

520,59

516,70

Visites biblioteca / habitants

3,72

3,75

Documents prestats / ús del servei de préstec

3,08

Documents prestats / dia de servei

266,73

241,89

Rotació (documents prestats / fons total)

1,29

1,11

MEMÒRIA 2013

2. Gestió de la biblioteca

2.1. Recursos humans

Biblioteca la Bòbila

L’equip de treball de la biblioteca està format per:

1 director

1 bibliotecari

4 tècnics auxiliars

2 ajudants de servei

En col·laboració amb el Servei de Mesures Penals Alternatives de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, la biblioteca ha rebut 3 treballadors en benefici de la comunitat que han realitzat un total de 272 hores de treball.

Al llarg de 2013, de les 12.509 hores de treball segons conveni, se n'han perdut 444 en baixes, el que representa un 3,54%

Horari de la biblioteca

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

 

10 - 13.30

10 - 13.30

10 - 13.30

15.30 - 20.30

15.30 - 20.30

15.30 - 20.30

15.30 - 20.30

15.30 - 20.30

Durant l’any la biblioteca ha obert un total de 285 dies, amb un horari de 35,5 hores setmanals. Els mesos de juliol i agost, i les vacances de Nadal i Pasqua, s’aplica un horari especial de 25 hores setmanals i la biblioteca només ofereix els seus serveis en horari de tarda. La biblioteca no tanca per vacances. La Bòbila disposa també de sales d’estudi obertes durant el mateix horari d’atenció al públic, excepte en els períodes d’exàmens, que s’aplica un horari especial de 10 del matí a 11 de la nit, de dilluns a diumenge.

Formació de personal

El personal de la biblioteca ha participat en diversos cursos de formació, tant presencial com en línia, amb un total de 123 hores:

Prescripció literària des de la biblioteca pública (3)

Curs Plataforma XBM (2)

Descobreix les possibilitats de la música digital (2)

Catalogació Millenium (1)

Política de col·lecció (1)

Eines bàsiques i provades per ser més eficients per al treball col·laoratiu i per exposar resultats (1)

Sessió formativa 10 x 10 editorials petites (1)

MEMÒRIA 2013

Seminari de biblioteques escolars (1)

Biblioteca la Bòbila

Així mateix, personal de la biblioteca ha participat a la 9a Escola d'Hivern, dedicada a "Biblioteca pública i eines 2.0" com a:

Coordinador de l'Espai de Debat "Col·leccions i especialitzacions a la xarxa".

Presentador de l'experiència del recurs Arma't de recursos en l'apartat "Promoció de la col·lecció i creació de recursos per a la formació i l'autoaprenentatge.

MEMÒRIA 2013

2.2. Recursos econòmics

Biblioteca la Bòbila

 

Diputació

Ajuntament

Altres

Personal

Bibliotecaris

92.927,95

Tècnics auxiliars

150.114,44

Ajudants de servei

57.517,11

Altre personal

2.046,23

Fons documental

Llibres

13.290,27

5.870,68

3.755,00*

Àudios

1.727,00

Vídeos

1.809,57

1.800,71

Llicències

543,00

Subscripcions

6.983,00

Manteniment

Informàtica

14.431,24

Comunicacions telefòniques

1.636,86

Transports

972,84

2.347,25

Subministraments

21.834,23

Neteja

48.247,47

Material fungible

1.278,61

1.744,33

Assegurances

114,80

Altres manteniments

204,04

15.696,13

90.151,82

Inversions manteniment

3.167,27

Difusió i activitats

Publicacions

449,10

Activitats

66,60

8.469,36

Difusió i promoció

1.446,19

Serveis centrals

 

15.985,14

 

18.856,43

Totals

155.547,56

336.030,29

93.906,82

Total previst

585.484,67

* Generalitat de Catalunya

MEMÒRIA 2013

Biblioteca la Bòbila

La biblioteca també ha rebut novetats editorials de diverses editorials com Random House Mondadori, Alrevés, Salto de Página, Atlantis, Latinoamericana de Ediciones, Círculo Rojo, Llibres del Delicte, Acantilado, Capital Intelectual, Roca, Seleer, Plataforma, Plaza & Janés, Sindicato de Trabajos Imaginarios, Pagès, RBA, Baile del Sol, Meteora, Catarata, Pulp Books, Amsterdam, Menoscuarto, Andavira, Sepha, Del Nuevo extremo, Gmeiner, Mondadori, Espasa, Suma, La Magrana; així com revistes especialitzades com La Tête en Noir, Carnet de la Noir'Rôde, Fiat Lux, La vaque qui lit.

Els documents rebuts, així com la participació d’autors en activitats organitzades per la biblioteca es calcula com una aportació total de 1.632 euros.

Tarifació de serveis

Servei

Total

Préstec interbibliotecari

244,50

Impressions internet b/n

95,30

Impressions internet color

57,60

Gravacions USB

--

Subministrament d'auriculars

--

Expedició carnet duplicat

116,00

Total

513,4

Taxes i preus públics establerts per la Diputació de Barcelona

MEMÒRIA 2013

2.3. Equipament

Biblioteca la Bòbila

Informàtic

Ordinadors de sobretaula destinats a l'ús públic

11

Ordinadors de sobretaula destinats a treball intern

9

Impressora de carnets

1

Impressores en color

2

Impressora en blanc i negre

1

Escàner

1

Lectors de codis de barres

8

Wi-Fi

1

Audiovisuals

Pantalles planes de TV

4

Reproductors CD/DVD/ràdio

4

Equip de so ambient

1

Equip portàtil de so

1

Platines de cassets

2

Reproductors de CD

5

Reproductors de DVD

4

Telefonia

Línies telefòniques

1

Reprografia

Fotocopiadora d'ús públic

1

Fotocopiadora d'ús intern

1

Equipament antifurts

Nombre de passadissos

2

Aparells activadors i desactivadors

8

Punts de lectura / consulta

Punts de lectura a sala amb taula

72

Punts de lectura sense taula

33

Punts de servei Internet i +

6

Punts en aules d'estudi

40

MEMÒRIA 2013

3. Serveis i programes bibliotecaris

3.1. Accés a la informació

Biblioteca la Bòbila

Durant 2013 hi ha una lleugera disminució de visites a la biblioteca. La Bòbila ha rebut un total de 147.260 visites, amb una mitjana diària de 516,70, i de 90,26 per hora.

Descomptats els usuaris amb deu anys d’inactivitat, la biblioteca compta amb 21.914 usuaris amb carnet. El 38,06% de la població de la nostra àrea d’influència té carnet d’usuari de la biblioteca.

Serveis en línia

La biblioteca ofereix informació des de les webs de la Xarxa de Biblioteques Municipals i de Biblioteques de L’Hospitalet, la del fons especial de gènere negre i El Bloc de la Bòbila. Durant 2013 s'han controlat les estadístiques web amb Google Analytics, que permet extreure una gran varietat de dades. També, durant 2013 la biblioteca ha participat en el servei Pregunta a la biblioteca, recolzant la Biblioteca Central Tecla Sala, biblioteca de referència de la xarxa.

Pel que fa a la pàgina web de la Bòbila, allotjada al web Biblioteques de L'Hospitalet, ha rebut un total de 6.168 visitants, amb 13.671 pàgines vistes.

Durant l’any El Bloc de la Bòbila ha fet un total de 1.660 entrades, s'hi han fet 31 comentaris, i ha rebut 22.460 visites, 15.023 visitants únics i un total de 54.625 pàgines vistes, amb un promig de 2,43 pàgines/visita. La durada mitjana de les visites ha estat de 3:49 minuts, i un percentatge del 64,04% de rebot i del 60,46% de noves visites. La majoria de visites provenen d'Espanya (82,19%), seguides de Mèxic (2,55%), Argentina (2,36%), EUA (1,94%), França (1,60%), Colòmbia (1,24%) i Alemanya (0,92%). Pel que fa a les ciutats des d'on es reben més visites: Barcelona (44,94%), Madrid (8,32%), València (1,73%), L'Hospitalet (1,32%), Girona (1,32%) i Alacant (1,17%).

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

El bloc de la Bòbila bobila.blogspot.com gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre
El bloc de la Bòbila
bobila.blogspot.com
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

visites

visitants exclusius

pàgines vistes

MEMÒRIA 2013

Biblioteca la Bòbila

Respecte de l'any anterior representa un increment del 24,70% de visites; del 9,13% de visitants únics; i del 54,65% del total de pàgines vistes.

A més, la Bòbila treballa per donar serveis virtuals, per afavorir l’accés a la informació i la cultura des de qualsevol lloc, les vint-i-quatre hores del dia. Per això ha anat creant serveis específics.

Pel que fa al rendiment, el servei d’autoaprenentatge d’idiomes en línia, Arma’t de recursos, 1.280 visites, amb 1.095 visitants únics i un total de 3.298 pàgines vistes. La durada mitjana de la visita ha estat de 2:45 minuts, amb un percentatge del 48,54% de rebot i del 78,60% de visites noves. La gran majoria de visites provenen d'Espanya (96,14%), i per ciutats destaquen Barcelona (57,99%), L'Hospitalet (4,33%), Lleida (3,23%), Girona (3,15%) i Palma de Mallorca

(2,20%). 600 Arma't de recursos bobila-idiomes.blogspot.com 500 400 300 200 100 0 gener febrer març
(2,20%).
600
Arma't de recursos
bobila-idiomes.blogspot.com
500
400
300
200
100
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

visites

visitants exclusius

pàgines vistes

Respecte de l'any anterior representa una disminució de 23,44% de visites; del 14,18% de visitants únics; i del 15,73% del total de pàgines vistes.

En el cas del recurs gènerenegre.net: directori de recursos electrònics sobre el gènere negre, ha tingut 608 visites, amb 550 visitants únics i un total de 1001 pàgines vistes. La durada mitjana de la visita ha estat de 1:42 minuts, amb un percentatge del 73,68% de rebot i del 83,94% de visites noves. Cada visita ha consultat 1,65 pàgines. La gran majoria dels visitants provenen d’Espanya (83,94%), seguides dels EUA (2,98%), Japó (2,15%) i Colòmbia (1,82%). Per ciutats destaquen Barcelona (45,70%), Alacant (4,14%), Girona (3,81%), Madrid (3,64%), Tarragona (2,98%) i València (2,81%).

Respecte de l'any anterior representa un increment del 8,57% de visites; del 20,61% de visitants únics; i del 2,35% del total de pàgines vistes.

MEMÒRIA 2013

Biblioteca la Bòbila

160

140

120

100

80

60

40

20

0

gènerenegre.net generenegre.blogspot.com gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre
gènerenegre.net
generenegre.blogspot.com
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

visites

visitants exclusius

pàgines vistes

Cartellera Noir es un bloc que recull cartells i programes de mà d’activitats relacionades amb el gènere negre a Espanya o en les que hi participen autors espanyols. Durant 2013 ha rebut 512 visites, amb 377 visitants únics i un total de 2.500 pàgines vistes. La durada mitjana de la visita ha estat de 1:37 minuts, amb un percentatge del 27,90% de rebot i del 62,08% de visites noves. La gran majoria dels visitants provenen d’Espanya (92,73%), i per ciutats destaquen Barcelona (61,49%), Madrid (6,48%), Sevilla (2,75%), L’Hospitalet (2,75%), València (2,75%) i París (1,37%).

Respecte de l'any anterior representa un descens del 5,18% de visites; mentre que hi ha un increment del 0,53% de visitants únics; i del 115,88% del total de pàgines vistes.

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Cartellera Noir cartelleranoir.blogspot.com gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre
Cartellera Noir
cartelleranoir.blogspot.com
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

visites

visitants exclusius

pàgines vistes

Pel que fa al geolocalitzador Mons Negres, de biblioteques, llibreries i altres centres especialitzats en gènere negre i policíac, durant 2013 ha rebut un total de 22.786 visualitzacions, que representa un descens del 45,53% respecte de l'any anterior.

MEMÒRIA 2013

Fons documental

Biblioteca la Bòbila

Al finalitzar l’any, el fons documental és de 56.901 documents sense revistes, s'ha ingressat 3.703 documents i se n'ha donat de baixa 692. El 95,1% del fons és en lliure accés de préstec.

0% 3% 11% 8% 78%
0%
3%
11%
8%
78%

llibresfons és en lliure accés de préstec. 0% 3% 11% 8% 78% enregistraments sonors enregistraments video

enregistraments sonorsen lliure accés de préstec. 0% 3% 11% 8% 78% llibres enregistraments video electrònics altres La

enregistraments video0% 3% 11% 8% 78% llibres enregistraments sonors electrònics altres La biblioteca ha arribat al límit

electrònics8% 78% llibres enregistraments sonors enregistraments video altres La biblioteca ha arribat al límit de la

altresenregistraments sonors enregistraments video electrònics La biblioteca ha arribat al límit de la seva capacitat i

La biblioteca ha arribat al límit de la seva capacitat i aplica la Política de desenvolupament de la col·lecció de les Biblioteques de L’H i la política d’esporgada per tal de mantenir una col·lecció actualitzada, pertinent i atractiva.

Durant 2013 la biblioteca ha rebut 94 títols de publicacions periòdiques i 12 llicències d’accés a recursos d’informació en línia.

Fons especial de gènere negre i policíac

La Bòbila destaca pel seu fons especial dedicat al gènere negre i policíac. En aquests quinze anys s’ha conformat un fons atractiu i interessant tant per a l’especialista com per al lector ocasional: novel·la, cinema, còmic, monografies i obres de consulta, música i premsa especialitzada.

Pel que fa a la secció de novel·la policíaca, el fons de la Bòbila representa el 52% del fons d’aquesta especialitat de la Xarxa de Biblioteques Municipals, i el 102,82% del Consorci de Biblioteques de Barcelona, fet que atrau nombrosos usuaris de Barcelona i de l’àrea metropolitana. Aquesta secció també es la majoritària pel que respecta a documents prestats a altres biblioteques.

La importància d’aquest fons fa que s’hagi de plantejar a curt termini l’ampliació de la biblioteca a la tercera planta, per tal de poder posar a l’abast dels lectors la totalitat del fons especial, del qual més de la meitat es troba en aquest moment en el magatzem.

En finalitzar l'any, 14.933 documents formaven part del fons especial, 3.029 d'ells exclosos de préstec, i només el 45% de lliure accés.

MEMÒRIA 2013

13% 45% 42%
13%
45%
42%

Servei de Préstec

Biblioteca la Bòbila

fons especial a sala2013 13% 45% 42% Servei de Préstec Biblioteca la Bòbila fons especial a magatzem fons especial,

fons especial a magatzemde Préstec Biblioteca la Bòbila fons especial a sala fons especial, novel·la popular Al llarg de

fons especial, novel·la popularla Bòbila fons especial a sala fons especial a magatzem Al llarg de 2013 s'ha deixat

Al llarg de 2013 s'ha deixat un total de 68.895 documents, el que representa un descens del 9,68% respecte de l'any anterior.

0%

4% 5% 26% 61% 4%
4%
5%
26%
61%
4%

llibresrespecte de l'any anterior. 0% 4% 5% 26% 61% 4% enregistraments sonors enregistraments video electrònics

enregistraments sonorsde l'any anterior. 0% 4% 5% 26% 61% 4% llibres enregistraments video electrònics revistes altres formats

enregistraments video0% 4% 5% 26% 61% 4% llibres enregistraments sonors electrònics revistes altres formats Préstec del fons

electrònics61% 4% llibres enregistraments sonors enregistraments video revistes altres formats Préstec del fons especial de

revistesenregistraments sonors enregistraments video electrònics altres formats Préstec del fons especial de gènere negre i

altres formatssonors enregistraments video electrònics revistes Préstec del fons especial de gènere negre i policíac Al

Préstec del fons especial de gènere negre i policíac

Al llarg s'han deixat 10.872 documents del fons especial. Tot i que la rotació d'aquest fons és del 0,91%, cal tenir present que només el 45% és de lliure accés.

Hi ha un increment del préstec interbibliotecari deixat d'un 10,56% respecte del 2012 i un descens del préstec interbibliotecari rebut del 7,30%

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI

2011

2012

2013

PI REBUT

3.144

3.352

3.107

PI DEIXAT

3.839

4.088

4.520

MEMÒRIA 2013

Servei d'informació

Biblioteca la Bòbila

La biblioteca dóna informació per via presencial, telefònica i telemàtica.

A més de la informació virtual a les webs i blocs de la biblioteca, la Bòbila manté una llista de distribució, l'InfoBòbila, amb informació sobre activitats, serveis, recomanacions de lectura, novetats del fanzine L'H Confidencial, etc., i al llarg de 2013 se'n va fer 44 trameses a 742 usuaris.

Durant 2013, hi ha hagut 8.840 usos d'Internet i ofimàtica en el servei "Internet i +", i 9.054 usos del servei de Wi-Fi.

 

Internet i +

Wi-Fi

 

2012

2013

2012

2013

Petits lectors

15

7

5

39

Infants

2.004

1.753

1.249

1.307

Joves

2.218

1.591

2.197

2.392

Adults 1

2.617

1.674

2.335

2.473

Adults 2

3.512

3.500

1.348

2.078

Gent gran

205

297

424

468

Altres

23

18

466

297

 

10.594

8.840

8.024

9.054

MEMÒRIA 2013

3.2. Promoció de la lectura i difusió cultural

Biblioteca la Bòbila

activitats

nombre

assistents

infantils / familiars

19

1.426

adults

77

1.289

serveis educatius

53

1.296

TOTAL

331

4.011

Activitats infantils

8 sessions de l'hora del conte, dedicades a Arrepleguem contes, Coloraines i Una porqueria de conte, 1713, amb Santi Rovira; espectacle de festa major, amb Marduix Teatre; El culete de Manolete, El lobo vegetariano i El conejo que quería ser invencible, amb Rubén Martínez

2 tallers infantils: "Cartes als Reis" i "Mar-art-pàgines", amb Sílvia Ferrari.

5 sessions del Contesplai, sessions de l'hora del conte realitzades pel grup Indi del Club d'Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet.

Lliga dels Llibres: sessió eliminatòria

Activitats d'adults

1 sessió del club de lectura crims.cat, dedicada a Història de mort, d'Andreu Martín. Amb la col·laboració de l'editorial Alrevés i la presència de l'autor.

1 sessió del club de lectura "Un cop d'ull al món des de la novel·la negra", coordinat per Ricard Tormo sobre novel·les negres ambientades a Sud-Àfrica.

1 sessió del club de lectura d'autor, dedicada a Los muertos no tienen amigos, de Luis Gutiérrez Maluenda.

6 sessions del club de lectura de novel·la negra, dedicades a Agosto, de Rubem Fonseca; El gran reloj, de Kenneth Fearing; Los amigos de Eddie Coyle, de George V. Higgins; El verano de los juguetes muertos, de Toni Hill; Balas de plata, d'Élmer Mendoza; i El asesinato de los marqueses de Urbina, de Mariano Sánchez Soler.

6 sessions del club de lectura T-10, dedicades a La cripta de los capuchinos, de Joseph Roth; Verd aigua, de Marisa Madieri; La frontera, de Franco Vegliani; La petita ciutat on es va aturar el temps, de Bohumil Hrabal; Khadjí Murat, de Lev Tolstoi; Morfina de Mijaíl Bulgàkov

11 sessions del club de lectura Diver-Fun, adreçat a persones amb diversitat funcional.

3 presentacions de llibres: La nube cuadrada, d'Andreu Navarra; El último invierno, de Raúl Montilla; Tablas, de José Vaccaro Ruiz

27 sessions de Hello Bòbila!, grup de conversa en anglès, coordinat per Sílvia Fernández.

MEMÒRIA 2013

Biblioteca la Bòbila

3 cicles de cinema negre: "Fem sortir els colors als clàssics", amb El último refugio de Raoul Walsh, He muerto mil veces de Stuart Heisler, Forajidos de Robert Siodmak i Código del hampa de Don Siegel; "Els british crimes de Guy Ritchie", amb Lock & Stock, Snatch, cerdos y diamantes, Rock'n'Rolla i Sherlock Holmes, de Guy Ritchie; i "Generació Millenium", amb Las marismas de Baltasar Kormákur, Un cuerpo en la nevera d'Alexander Eik, Beck: el ojo de la tormenta d'Harald Hamrell, i Dinero fácil de Daniel Espinosa.

3 projeccions cinematogràfiques: El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders; Iván Z, d'Andrés Duque; Arrebato, d'Iván Zulueta.

3 exposicions: mostra bibliogràfica "La novel·la policíaca europea: cuina i territori"; exposició fotogràfica "Projecte Enigma" d'Acció Fotogràfica de Ripollet; "Joana Raspall" de CCLIJ

1 festa de lliurament del Premi L'H Confidencial 2013 a Mariano Sánchez Soler per la novel·la El asesinato de los marqueses de Urbina.

1 recital de poesia: "La poesia d'avui des de diversos punts de vista", amb membres de El Laberinto de Ariadna.

2 sortides culturals: "La Marsella de Jean-Claude Izzo", amb Georges Tyras i Pascal Jourdana; i "La Barcelona de Pepe Carvalho"

1 trobada amb l'autor: Víctor del Árbol.

1 taller: tres sessions per aprendre a escriure microrelats amb Luís Fernández Zaurín.

1 taula rodona: "Les col·leccions de novel·la negra en català", amb Ilya Pérdigo (Alrevés), Marc Moreno (Llibres del Delicte) i Jordi Rourera (La Magrana).

1 conferència: "Viatge a la Rússia literària", amb Ricard San Vicente.

1 concurs de microrelats negres, coorganitzat amb el Centre Cultural la Bòbila i el suport de RBA.

La Bòbila també manté dos blocs relacionats amb els seus clubs de lectura. En el cas del Club de Lectura de Novel·la Negra, el bloc ha rebut durant 2013 3.247 visites, amb 2.756 visitant únics i un total de 5.977 pàgines vistes. La durada mitja de la visita ha estat de 1:34 minuts, amb un percentatge del 73,09% de rebot i del 80,11% de visites noves. La majoria dels visitants provenen d’Espanya (80,04%) i a molta distància, Perú (5,37%), Argentina (3,63%) i Mèxic (2,89%). La distribució per ciutats queda molt repartida, i destaquen Barcelona (27,09%), Madrid (11,79%), La Victoria (Perú) (4,13%), València (3,41%) i Girona

(1,89%).

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Club de Lectura de Novel·la Negra clubdelectura-nn.blogspot.com visites visitants exclusius pàgines vistes gener
Club de Lectura de Novel·la Negra
clubdelectura-nn.blogspot.com
visites
visitants exclusius
pàgines vistes
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

MEMÒRIA 2013

Biblioteca la Bòbila

Respecte de l'any anterior representa un descens de l'1,99% de visites i del 7,36% de visitants únics, mentre que hi ha un increment del 14,72% del total de pàgines vistes.

El bloc del Club de Lectura T-10, durant 2013 ha rebut 1.079 visites, 715 visitants únics i un total de 1.946 pàgines vistes. La durada mitja de la visita ha estat de 2:24 minuts, amb un percentatge del 67,94% de rebot i del 52,70% de noves visites. La gran majoria de les visites provenen d’Espanya (93,49%), i per ciutats destaquen Barcelona (63,85%), L'Hospitalet (3,90%), Madrid (3,16%) i Girona

(2,04%).

300 Club de Lectura T-10 clubdelecturat10.blogspot.com 250 200 150 100 50 0 gener febrer març
300
Club de Lectura T-10 clubdelecturat10.blogspot.com
250
200
150
100
50
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

visites

visitants exclusius

pàgines vistes

Respecte de l'any anterior representa un descens del 49,65% de visites, del 23,93% de visitants únics i del 47,85% del total de pàgines vistes.

Suport a la creació literària

La Bòbila coordina i forma part del jurat del Premi L’H Confidencial 2013, premi internacional de novel·la negra que convoquen l’Ajuntament de L’Hospitalet i Roca Editorial, i que aquest any ha recaigut en la novel·la El asesinato de los marqueses de Urbina, de Mariano Sánchez Soler.

També coorganitza, juntament amb el Centre Cultural la Bòbila i el suport de RBA, el III Concurs de Microrelats Negres de la Bòbila, concurs de microrelats de 140 caràcters rebuts per Facebook i Twitter.

Així mateix, la Bòbila col·labora com a jurat en altres premis de novel·la negra com el Premi Pepe Carvalho, que organitza l’Ajuntament de Barcelona durant el festival BCNegra i el Premi Memorial Agustí Vehí, que organitzen l'associació En Negre, l'Ajuntament de Tiana i l'editorial Alrevés; i en el Concurs de Literatura i Dibuix que organitza Somnis la setmana de Sant Jordi.

MEMÒRIA 2013

3.3. Suport a l'aprenentatge

Biblioteca la Bòbila

La biblioteca ofereix a través de l’INTRO, la guia de programes i recursos de la xarxa educativa de L’Hospitalet, propostes de visites i formació d’usuaris per conèixer el funcionament de la biblioteca. Durant 2013 la biblioteca ha rebut 53 visites amb un total de 1.296 alumnes de diversos centres educatiu, com La Casa del Molí, St. Josep Obrer, Can Vidalet, Torres i Bages, Puig Gairalt Fax i La Carpa, així com del CNL i de l’Escola d’Adults Can Vidalet.

3.4. Programes d'integració i cohesió social

La Bòbila col·labora amb el Grup Indi del Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet en la organització del Club de Lectura Diver-Fun per a persones amb diversitat funcional, i en el Contesplai, hora del conte realitzat per components del Grup Indi, amb diversitat funcional.

La biblioteca també s’ha adherit a la Xarxa d’Atenció a la Infancia de 0 a 6 de Pubilla Cases i Can Serra i participa regularment a les reunions.

També d’una manera regular la biblioteca acull treballadors en benefici de la comunitat i redempció de pena d’acord amb el Servei de Mesures Penals Alternatives de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

3.5. Cooperació

La biblioteca treballa cooperativament amb altres agents per tal d'aconseguir els seus objectius.

Cooperació territorial

Centre Cultural la Bòbila. En l'organització del Concurs de Microrelats Negres de la Bòbila i l'exposició "La novel·la policíaca europea: cuina i territori".

Club d'Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet. En l'organització del Club de Lectura Diver-Fun, per a persones amb diversitat funcional, i en l'organització del Contesplai, hora del conte realitzada per persones amb diversitat funcional.

Consorci de Normalització Lingüística de L'H. Visites periòdiques dels alumnes de català a la biblioteca.

Taula de Cultura dels districtes 4 i 5. Participació a la Taula de Cultura.

MEMÒRIA 2013

Biblioteca la Bòbila

Xarxa d'Atenció a la Infància de 0 a 6 anys de Pubilla Cases i Can Serra. Participació en les reunions de la xarxa.

Teatre Joventut. Cessió de mobiliari per a realitzar les seves activitats.

Escola d’Adults Can Vidalet. Visites periòdiques amb alumnes del centre, i cerca i préstec de llibres per als clubs de lectura fàcil.

Collectiu de dones pakistaneses. Cessió d’espai per a les seves reunions els dissabtes al matí.

Taller de Tècnics de l’Espectacle. Cerca de documentació per als alumnes de TTE.

L'H Espai de Lletres. En la conducció dels sopars literaris, organitzats per Biblioteques de L'H i l'associació Tres Quarts per Cinc Quarts, i la participació com a convidats de Javier Cercas, Carme Riera i Laura Borràs.

Somnis. Associació Catalana de Teatre de L'H. En l'organització del 10è Concurs de Literatura i Dibuix.

Creu Roja. Participació en les campanyes "Intercanviem menjar per llibres", per abastir el Banc d'Aliments.

Escoles del districte. Visites escolars de La Casa del Molí, St. Josep Obrer, Can Vidalet, Torres i Bages, Puig Gairalt, Fax i La Carpa.

Cooperació temàtica

Trobades de novel·la negra d'Altafulla. Participació en dues trobades organitzades pel club de lectura de novel·la negra: presentació de Narcolepsia, de Jordi Ledesma i de La tristeza del samurái, de Víctor del Árbol; organitzades pel club de lectura de novel·la negra d'Altafulla a la Biblioteca d'Altafulla.

Premi Memorial Agustí Vehí de novel·la negra. Participació en el jurat del premi, convocat per l'associació "En Negre", i que en aquesta primera edició va recaure en Josep Torrent amb la novel·la La sang és més dolça que la mel.

Bibliothèque des Littératures Policières (París). Participació en la taula rodona "Barcelona negra", juntament amb Alicia Giménez Bartlett, Marc Pastor, Javier Calvo i Georges Tyras; amb motiu de ser Barcelona ciutat convidada del Saló del Llibre de París.

Biblioteca Marià Vayreda (Olot). Coorganització de la passejada literària per la Marsella de Jean-Claude Izzo.

MEMÒRIA 2013

Biblioteca la Bòbila

Premi Pepe Carvalho 2013. Participació en el jurat del premi, que organitza l'Ajuntament de Barcelona i que va recaure en l'autora sueca Maj Sjöwall.

BCNegra 2013. Participació en la taula rodona "Testimonis d'Andrea Camilleri", a la Biblioteca Jaume Fuster, juntament amb Pau Vidal i Lilian Neuman. Programació d'activitats de gènere negre dins el programa de BCNegra.

Tiana Negra 2013. Participació en la taula rodona "Les col·leccions de novel·la negra en català", juntament amb Jordi Rourera i Josep Forment.

Presentació de la novel·la Per més temps que passi, de Francesc

Santolaria.

Presentació

organitzada

per

la

llibreria

Laie

i

l'editorial

Meteora.

Roca Editorial. En la coorganització del Premi L'H Confidencial 2013, que va recaure en El asesinato de los marqueses de Urbina, de Mariano Sánchez Soler.

Editorial RBA. En el patrocini del III Concurs de Microrelats Negres de la Bòbila. En la participació de Jordi Roureda d'editorial La Magrana a la taula rodona "Les col·leccions de novel·la negra en català" organitzada a la Bòbila.

Editorial Alrevés. En l'organització del club de lectura crims.cat, cessió d'un lot de llibres de Història de mort, i participació de l'autor. En la participació de Ilya Pérdigo a la taula rodona "Les col·leccions de novel·la negra en català" organitzada a la Bòbila. En la tramesa de novetats a la biblioteca.

Llibres del Delicte. En la participació de Marc Moreno a la taula rodona "Les col·leccions de novel·la negra en català" organitzada a la Bòbila. En la tramesa de novetats a la biblioteca.

Frank Caudett. En la catalogació del fons de novel·la popular cedit per Francesc Caudet a la biblioteca.

Luis Gutiérrez Maluenda. En l'organització del club de lectura d'autor, cessió d'un lot de llibres de Los muertos no tienen amigos, i participació de l'autor.

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Biblioteques Públiques de Catalunya. Participació en el rodatge del booktrailer sobre la col·lecció de novel·la negra en català "crims.cat".

Biblioteques XBM. Cooperació amb les biblioteques de Montbau (Barcelona), Joan Oliva (Vilanova i la Geltrú) i Districte VI (Terrassa) en l'elaboració del document compartit Collita de 2013, novel·la negra i policíaca. Préstec de documents a la Biblioteca Joan Oliva per a l’exposició “125 anys de Sherlock Holmes”.

MEMÒRIA 2013

Cooperació general

Biblioteca la Bòbila

Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Participació en la cloenda dels seminaris del pràcticum del grau d'Infomació i Documentació. Participació a la 9a Escola d'Hivern coordinant l'Espai de Debat "Col·leccions i especialitzacions a la xarxa", i presentant l'experiència del recurs Arma't de recursos.

Servei de Mesures Penals Alternatives. Acolliment de tres treballadors en benefici de la comunitat i redempció de pena.

MEMÒRIA 2013

4. Usuaris

Biblioteca la Bòbila

 

2012

2013

Variació %

Visites a la biblioteca

148.889

147.260

- 1,09

Usuaris actius

6.983

6.180

-11,49

Usuaris actius del servei de préstec

5.853

5.125

-12,43

Usuaris actius d'Internet i +

1.751

1.307

-25,35

Usuaris actius del servei de Wi-Fi

1.118

1.251

11,89

Participants en activitats

3.249

4.011

23,45

Nous carnets

1.147

983

14,29

Visitants pàgina Bòbila al web BL'H

8.047

6.168

-23,35

Visitants a El Bloc de la Bòbila

13.765

22.460

63,16

Visitants a Arma't de recursos

1.378

1.280

-7,11

Visitants a Gènerenegre.net

480

608

26,66

Visitants a Francisco González Ledesma

2.045

3.911

91,24

Visitants a Mons Negres

41.836

22.786

-45,53

Visitants a Club de Lectura de Novel·la Negra

3.069

3.247

5,79

Visitants a Club de Lectura T-10

1.063

1.079

1,50

Visitants a La Cua de Palla

684

1.545

125,87

Visitants a Pepe Carvalho i els llibres

474

619

30,59

Visitants a Cartellera Noir

444

512

15,31

Visitants a Gimlet

316

268

-15,18

Visitants a La Barcelona de Méndez

1.881

2.384

26,74

Visitants a LaBobilaWeb

674

810

20,17

Visitants al web del fons especial

666

973

46,09

Reproduccions del canal de YouTube de la Bòbila

3.188

3.968

24,46

Lectures de documents Scribd de la Bòbila

33.233

50.658

52,43

La Bòbila té 21.914 usuaris inscrits (53% dones, 46% homes). L’àrea d’influència de la biblioteca ha rebut una gran quantitat de ciutadans nouvinguts, i això es reflexa en la distribució d’usuaris per nacionalitats: el 66% és de nacionalitat espanyola i el 34 d’altres nacionalitats, entre les que destaquen Equador, Bolívia, Perú, Marroc, Pakistan, Índia i Colòmbia. Per municipis de residència, el 75% dels nostres usuaris prové de L’Hospitalet, 18% d’Esplugues, 3% de Barcelona, i el 4% restant de diverses poblacions de la demarcació de Barcelona.

Les dades de visitants són similars a les dels darrers anys, fregant els 150.000 visitants, així com les de nous carnets. Hi ha una tendència sostinguda a la baixa en els serveis presencials (préstec i Internet i +), un lleuger augment del servei de Wi-Fi, i un augment considerable de participants en les activitats, de

MEMÒRIA 2013

Biblioteca la Bòbila

3.249 el 2012 a 4.011 el 2013, degut principalment a la creació del grup de conversa en anglès i a l'augment d'activitats.

Pel que fa als productes digitals, en general la tendència és a l'alça excepte en algun producte.

 

Usuaris

Algun

   

que s'han

Servei de

Servei

Servei de

d'aquests

fet el

préstec

d'Internet

Wi-fi

serveis

Nombre

d'usuaris

inscrits

carnet

durant

   

i +

 

(inclou

carnets

l'any

 

nous)

 

%

 

%

 

%

 

%

Petits lectors (0-4)

105

56

52

50%

6

6%

6

6%

77

73%

Infants (5-14)

2.426

257

845

35%

314

13%

166

7%

1.012

42%

Joves (15-24)

4.021

136

826

21%

270

7%

478

12%

1.105

27%

Adults (25-39)

7.667

267

1.423

19%

352

5%

356

5%

1.756

23%

Adults (40-64)

6.523

230

1.647

25%

335

5%

222

3%

1.877

29%

Gent gran (més de 65)

1.129

31

312

28%

22

2%

17

2%

331

29%

Biblioteques

4

2

50%

1

25%

2

50%

Altres

39

6

18

36%

8

21%

5

13%

20

51%

TOTAL

21.914

983

5.125

23%

1.307

6%

1.251

6%

6.180

28%

Del total de població de la nostra àrea d'influència, 57.574 habitants, el 38,06% té carnet de la biblioteca, el 10,73% l'ha fet servir durant l'any, i només el 8,90% han tret documents en préstec.

MEMÒRIA 2013

5. Difusió

Publicacions i materials de difusió

Biblioteca la Bòbila

S’han realitzat tres fulletons trimestrals de + que llibres i tres fulletons de Programa per a tota la familia a l’hivern, primavera i tardor; 3 fulletons dels cicles de cinema negre; 2 postals d’exposició i taula rodona; 6 punts de llibres de presentacions de llibres, trobada amb autor, recital de poesia i campanyes d’intercanvi de menjar per llibres; 1 fulletó amb les bases del Premi L’H Confidencial 2014 i 1 invitació al lliurament del Premi L’H Confidencial 2013.

La biblioteca ha publicat 6 números del fanzine L’H Confidencial, dedicats a:

Sud-Àfrica a la novel·la negra (núm. 91); El asesinato de los marqueses de Urbina, de Mariano Sánchez Soler. Premi L’H Confidencial 2013 (núm. especial

2013); Males pràctiques editorials 2

lectors indignats! (núm. 92); Xina a la

novel·la negra (núm. 93); Petros Márkaris (núm. 94); i Edward Bunker (núm. 95).

També durant 2012 s’han publicat s’han publicat quatre butlletins del Club de Lectura T-10, dedicats a Mitteleuropa: La cripta de los capuchinos, de Joseph Roth (núm. 2/1) i Llibres de Mitteleuropa: Llegir l'Europa Central (núm. 2/2); i a la Rússia literària: Itinerari lector: de la Biblioteca la Bòbila a la Rússia literària (núm. 3/0) i [Autors russos] El realisme rus (núm. 3/1).

La Bòbila ha continuat editant la publicació digital El Fons Especial per a difondre diferents aspectes d’aquest. Durant 2013 ha publicat: Collita de 2012:

novel·la negra i policíaca (núm. 17); El Séptimo Círculo (1945-1983) (núm. 18); i 10 anys sense Manuel Vázquez Montalbán (núm. 19).

Les publicacions de la biblioteca es penjen en la plataforma Scribd, des d’on es poden consultar i descarregar. Durant l’any s’han realitzat 56.530 lectures, 2.563 lectures insertades, i a 118 persones els ha agradat. El promig de temps de lectura ha estat de 4:49 minuts.

Actualment, la Bòbila porta publicats 262 documents a Scribd, amb un total de 156.580 lectures, 33 seguidors, i a 796 persones els ha agradat.

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Scribd es.scribd.com/bobila gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre
Scribd
es.scribd.com/bobila
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

lectures

insertar lectures

readcast

MEMÒRIA 2013

Biblioteca la Bòbila

La biblioteca també disposa del seu propi canal de vídeo a YouTube, i recull vídeos de producció pròpia així com aparicions en mitjans de comunicació audiovisuals. Durant 2013 s’han fet 3.968 visualitzacions, amb un total de 4.697 minuts de visualització estimats i 10 subscriptors. Les visualitzacions s’han fet des de la pàgina de YouTube (67%), des d’un reproductor insertat en altres llocs web (21%) i des de mòbils (12%). Les visualitzacions provenen d'Espanya (72%), Mèxic (5,1%), EUA (2,9%), Argentina (2,6%) i França (1,9%).

Per altra banda, la Bòbila manté uns sèrie de publicacions digitals en format Blogger sobre diferents aspectes rellevants de la novel·la negra al nostre país.

La Cua de Palla es una publicació que recull el catàleg complet de les diferents etapes de la primera col·lecció de novel·la negra en català, així com articles i documents sobre la col·lecció. Durant l’any ha rebut 1.545 visites, 1.275 visitants únics, i un total de 2.825 pàgines vistes. La durada mitja de la visita ha estat de 2:06 minuts, amb un percentatge de rebot del 66,70% i del 75% de noves visites. La gran majoria de les visites provenen d’Espanya (93,14%), i per ciutats destaquen Barcelona (55,23%), Girona (4,10%), València (3,38%), Madrid (2,18%) i Lleida (2,56%)

350 La Cua de Palla cuadepalla.blogspot.com 300 250 200 150 100 50 0 gener febrer
350
La Cua de Palla
cuadepalla.blogspot.com
300
250
200
150
100
50
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

visites

visitants exclusius

pàgines vistes

Respecte de l'any anterior representa un increment del 77,17% de visites, del 108,33% de visitants únics i del 63,76% del total de pàgines vistes.

Una altra publicació està dedicada a Gimlet: revista policiaca y de misterio, i recull les cobertes, sumaris i els índex de tota la col·lecció, així com articles sobre la revista. Durant 2013 ha rebut 268 visites, 246 visitants únics, i un total de 476 pàgines vistes. La durada mitja de la visita ha estat de 01:34 minuts, amb un percentatge del 73,58% de rebot i del 87,55% de noves visites. Les visites provenen d’Espanya (75,47%), Argentina (7,17%), EUA (4,53%) i Mèxic (2,64%); i per ciutats destaquen Barcelona (28,30%), Madrid (13,96%), Buenos Aires (5,28%), València (3,02) i Palma de Mallorca (1,89%).

MEMÒRIA 2013

Biblioteca la Bòbila

Respecte de l'any anterior representa un descens del 22,09% de visites, del 18,81% de visitants únics i del 28,95% del total de pàgines vistes.

120

100

80

60

40

20

0

Gimlet revistagimlet.blogspot.com gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre
Gimlet
revistagimlet.blogspot.com
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

visites

visitants exclusius

pàgines vistes

La Bòbila també dedica un parell de recursos a l’escriptor Francisco González Ledesma. L’un és Francisco González Ledesma: dossier de premsa, i aplega el màxim possible d’articles de premsa, entrevistes en àudio i vídeo sobre l’obra del popular escriptor. Durant l’any ha rebut 3.911 visites, 3.410 visitants únics , i un total de 5.171 pàgines vistes. La durada mitja de la visita ha estat de 0:51 minuts, amb un percentatge de rebot del 82,22% i del 83,07 de noves visites. Les visites provenen d’Espanya (74,78%), França (9,25%), EUA (2,56%) i Mèxic (2,33%); i per ciutats destaquen Barcelona (20,39%), Madrid (13,18%), Toulouse 5,99%) i València (3,54%).

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Francisco González Ledesma gonzalezledesma.blogspot.com gener febrer març abril maig juny juliol agost
Francisco González Ledesma
gonzalezledesma.blogspot.com
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

visites

visitants exclusius

pàgines vistes

L’altre és La Barcelona de Méndez, un recorregut pels llocs més emblemàtics de la sèrie de l’inspector Ricardo Méndez, obra de Francisco González Ledesma. Durant 2013 ha rebut 2.384 visites, 2.175 visitants únics, i un total de 5.434 pàgines vistes. La durada mitja de la visita ha estat de 1:43 minuts, amb un percentatge del 67,03% de rebot i del 87,29% de noves visites. Les visites

MEMÒRIA 2013

Biblioteca la Bòbila

provenen d’Espanya (86,95%), EUA (2,58%) i França (1,60%); i per ciutats destaquen Barcelona (56,46%), Madrid (6,12%) i València (1,27%).

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

La Barcelona de Méndez bcn-mendez.blogspot.com gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre
La Barcelona de Méndez
bcn-mendez.blogspot.com
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

visites

visitants exclusius

pàgines vistes

Pepe Carvalho i els llibres és un recurs que recull els llibres citats per Manuel Vázquez Montalbán en la sèrie Carvalho, així com diversos articles sobre la particular relació de Carvalho amb els llibres. Durant 2013 ha rebut 619 visites, 569 visitants únics, i un total de 811 pàgines vistes, amb una durada mitja per visita de 0:49 minuts, i un percentatge de rebot del 84,01% i del 89,89% de noves visites. Les visites provenen d’Espanya (61,66%), Equador (6,20%), Argentina (4,57%), EUA (4,24%), França (4,08%) i Itàlia (3,59%); i per ciutats destaquen Barcelona (28,06%), Madrid (5,71%), València (2,12%), Guayaquil (2,57%), Guayaquil (1,96%) i Palma de Mallorca (1,63%).

120

100

80

60

40

20

0

Pepe Carvalho i els llibres

pepecarvalhoielsllibres.blogspot.com

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

visites

visitants exclusius

pàgines vistes

MEMÒRIA 2013

Presència mediàtica

Biblioteca la Bòbila

La biblioteca ha publicat l'article professional "Notes sobre la creació d'una col·lecció de gènere negre i policíac a la Biblioteca la Bòbila de l'Hospitalet", a Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 57 (2013).

Diversos medis s'han fet ressó del Premi L'H Confidencial i altres activitats, serveis i col·laboracions de la biblioteca, com El Periódico, El Far, Fiat Lux, Plaça del Pou, TVL'H, Diari de Tarragona, La Vanguardia, ABC, El Llobregat, Catalunya Ràdio, Televisió d'Esplugues, Revista de Catalunya, TV3, Viu L'Hospitalet, La Verdad, El Mundo, El País, El Pont d'Esplugues, Qué Leer, RNE, La Verdad, Las Provincias, TV5, L'Hospitalet, Regió 7, Lectura y Signo, Ara, RAC1, L'Independent de Gràcia, El Tot Badalona, El Punt Avui, Anuari TRILCAT i 20 minutos. Destaca el reportatge sobre el club de lectura de novel·la negra al programa Página 2, de La2 el 10 de novembre de 2013.

També medis digitals com Mucho + que un libro, L'H Digital, Wacha los güeros, Ampli, Collbató Negre, Baix Gaià Diari, A l'ombra del crim, e-Catalunya, El Confidencial, El alma de la piel, La microbiblioteca, Lee misterio, Nadie es inocente, Culturamas, Almoronía, 80 grams, En Negre, BiD, Calibre.38,

, Negra y Criminal, Europapress, Zoom news, Crims.cat, Semer turismo, Ideal.es, Editorial Meteora, Vols llegir?, Bibarnabloc, Desde la ventana de mi ciudad, Liveri di scrivere, UB noticies de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Contorni di noir, Javier Coria, Llibres del Delicte, Elemental, Esplugues.com, Hoy, La Bibliothèque des Littératures Policières, Andrea Robles es molt negra i criminal, Estudio en Escarlata, El lloc del crim, Llegir en cas d'incendi, Bibliobloc, Pasando el tiempo entre libros, Libro y autor, El cultural de Jorge Cano, Hospi.cat, Paris.fr, Le blog de 813, L'illa dels llibres, El Huffingston Post, VilaWeb, Actualitat SJO, Blog Ricardo Bosque, Action-suspense, Me gustan los libros, Con el alma prendida a los libros, Revista R@mbla, Pedres mars oceans, Vivo retrato, graciamontv, El Diario, Diari Maresme, Doctor Livingstone - El bloc de Salvador Balcells, LletrA, Menara.ma, Letralia, Club bastardo, árealibros, El escobillón, Ciudad de la Luz, Ràdio L'H, Mi novela negra, Tiana Negra i Llibres per llegir.

Periodistas en español, XTRart, Sigueleyendo

Semana Negra, El blog de

MEMÒRIA 2013

6. Conclusions

Biblioteca la Bòbila

Vivim temps de canvi. El paper de la biblioteca canvia segons les necessitats socio-econòmiques del seu entorn i els canvis tecnològics, fet que continuament ens obliga a posicionar-nos davant els nous reptes per tal de donar el millor servei possible.

Recursos estructurals

Continua sense haver-hi senyalitzacions urbanes que indiquin la ubicació de la biblioteca, ni en el municipi de l’Hospitalet ni en el d’Esplugues, fet que vulnera el compromís signat per ambdós ajuntaments fa quinze anys, en les clàusules 3.4 i 4.2 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Esplugues.

La biblioteca s’ha de plantejar el creixement cap a la tercera planta i oferir una sala multimèdia i un espai diferenciat per al fons especial de gènere negre i policíac, sobretot si tenim en compte que només podem oferir el 45% de lliure accés d'aquest fons.

Recursos humans

L’equip és suficient i motivat, i intenta minimitzar l’impacte de les retallades pressupostàries amb activitats sense cost (clubs de lectura, presentacions de llibres, Hello Bòbila!, xerrades amb autors), i cerca vies alternatives per aconseguir novetats editorials per al fons bibliogràfic de la biblioteca.

Recursos documentals

La biblioteca ha arribat al límit de la seva capacitat actual, uns 60.000 documents, fet que fa imprescindible esporgar continuament la col·lecció per tal de mantenir-la en creixement 0.

La Bòbila disposa d’un ampli fons documental dedicat al gènere negre i policíac conformat per narrativa, obres de consulta i assaig, films, música, còmics i premsa especialitzada. L’apartat de narrativa suposa el 52% del fons total de novel·la policíaca de la XBM, i la Bòbila disposa de més novel·la policíaca que el conjunt de biblioteques del Consorci de Biblioteques de Barcelona. La biblioteca continua en la seva línia de cooperació amb altres biblioteques.

Durant 2013 es va treballar cooperativament amb les altres biblioteques de la XBM que mantenen fons especials o centres d’interès sobre gènere negre ―Montbau (Barcelona), Joan Oliva (Vilanova i la Geltrú) i Districte 6 (Terrassa)―, per tal de fer una publicació comuna sobre la novel·la negra rebuda durant l'any en aquestes biblioteques.

Durant 2013 la biblioteca ha publicat a El Boc de la Bòbila la recomanació d'un document diari.

MEMÒRIA 2013

Usos i usuaris de la biblioteca

Biblioteca la Bòbila

La Bòbila presenta unes dades similars de visites i préstecs dels darrers anys, amb una lleuguera i persistent tendència a la baixa. Hi ha un augment continuat, any darrera any, del préstec interbibliotecari de ciutat.

Encertadament, les estadístiques que s’exploten de Millenium cada vegada més es centren en els usuaris actius, per això recollim les dades dels visitants únics dels productes web. Caldrà esperar uns anys per poder analitzar aquestes dades, ja que fins ara es recollia majoritàriament les dades d’usos.

Del total de població de la nostra àrea d'influència, 57.574 habitants, el 38,06% té carnet de la biblioteca, el 10,73% l'ha fet servir durant l'any, i només el 8,90% han tret documents en préstec.

Un número petit d’usuaris de préstec que anirà a la baixa fins que les biblioteques no puguin oferir llibres electrònics, ja que el nombre reduït de ciutadans que llegeixen es reparteixen en els dos formats.

Activitats

El gènere negre i policíac continua sent l’eix vertebrador de les activitats de la biblioteca, per tal d’oferir una programació estable entorn el gènere: Premi L’H Confidencial, club de lectura, cicles de cinema, exposicions, presentacions de llibres, xerrades…

La biblioteca també ha participat, com a biblioteca de referència en aquesta especialitat, en diversos jurats com el Pepe Carvalho, el Memorial Agustí Vehí, L’H Confidencial i el Concurs de Microrelats Negres de la Bòbila, i en la trobada de novel·la negra BCNegra. En aquest àmbit també ha estat convidada al festival Tiana Negra, la Trobada de Novel·la Negra d'Altafulla o a la Bibliothèque des Littératures Policières amb motiu del Saló del Llibre de París.

Es consoliden noves activitats, com el grup de conversa Hello Bòbila! i el club de lectura T-10, així com les realitzades en col·laboració amb el Club d'Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet.

Biblioteca la Bòbila Pl. de la Bòbila, 1 08906 L'Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat http://www.l-h.cat/biblioteques/labobila.aspx http://bobila.blogspot.com.es/