Está en la página 1de 3

ARGUMENTARIO POLTICO SOBRE A CUESTIN DA FACTURA ELCTRICA

Secretara de Economa e Poltica Econmica

1. Sobre o balance de producin e consumo de Enerxa Elctrica de Galicia

Galicia foi historicamente e sigue sendo exportadora neta de enerxa elctrica ao resto do Estado. No ano 2011, xerronse en Galicia uns 2.325 Ktep (kilotoneladas equivalentes de petrleo), importronse 232 Ktep e exportronse 769 Ktep. Por tanto, as nosas exportacins netas de enerxa representan aproximadamente un 23% da electricidade que producimos en Galicia (INEGA, 2012).

En 2011 Galicia tia unha Potencia Elctrica Instalada que representaba o 10,5% da total no Estado. Destacan as fontes renovabeis como a Elica, onde Galicia conta com 15,8% da potencia instalada e a Hidrulica, con aproximadmente um 18% do total. Tamn a trmica de carbn, a pesares do esgotamento dos recursos que agora se cubren va importacin, ten unha importancia relevante con perto do 16% da potencia instalada en Espaa.

Ao existir un sistema tarifario nico para todo o Estado, Galicia non se beneficiou va prezos de contar con recursos enerxtico abundantes (en particular hidrulicos e elicos). Mis ben o contrario, moitas zonas rurais soportaron os custes medioambientais e econmicos das instalacins sen obter practicamente ningn beneficio a cambio.

As competencias da Xunta de Galicia sobre o sector son practicamente inexistentes e as empresas que controlan a producin de enerxa elctrica no pas son na sa grande maiora grandes elctricas con sede fra de Galicia (Gas Natural-Fenosa, Ibredrola, Endesa-Enel).

2. Sobre o sistema de producin e consumo elctrico en Espaa

O prezo que se paga pola electricidade en Espaa dos mis altos da UE e nos ltimos 5 anos subu mis dun 70%. En 2013 prevese outra suba, anda descoecida. As razn polas que este sistema tan gravoso e ineficiente son, a grosso modo, as seguintes: o A producin e comercializacin de enerxa elctrica en Espaa est concentrada en tres grandes empersas que conforman un oligopolio (Gas Natural-Fenosa, Ibredrola, Endesa-Enel) xunto con das outras: E.ON (Alemania), EDP (Portugal). Os beneficios netos acumulados polas tres primeiras en 2011 ascenderon a 6.334 millns de . o Ao anterior hai que sumarlle un sistema de fixacin de prezos da electriciade moi complexo e nada transparente que estableceu o goberno de Aznar no ano 2000. Un sistema no que: i. Se descoecen os custes reais de xeracin da enerxa elctrica, as empresas produtoras non aportan esta informacin. ii. Se fixan os prezos en subhastas onde produtores e comercializadores (compradores e vendedores na poxa) son os mesmos, as 5 empresas anteriores!! iii. Para evitar trasladar os custes de xeracin factura final (custes tericos que aportan as elctricas pero que ningun audita) o goberno ou sexa os ciadns) foi acumulando nos ltimos 13 anos unha dbeda (dficit tarifario) de mis de 24.000 millns de euros coas elctricas.

En definitiva, estamos diante dun mercado nada transparente, dominado por tres grandes empresas que ademais teen claras connivencias cos dous grandes partidos polticos, PP e PSOE (Gonzlez, conselleiro de Gas Natural, Aznar de Endesa) Por esta razn, non hai quen lle meta man a un sistema absolutamente descabelado.

Mis informacin sobre o sistema de producin e consumo elctrico en Espaa:

http://elblogdejosedemalaga.wordpress.com/2013/01/14/espana-las-electricas-ysu-oligopolio/ http://economia.elpais.com/economia/2013/12/19/actualidad/1387456654_6679 59.html

Mis informacin sobre o balance enerxtico de Galicia: http://www.inega.es/publicacions/balanceenerxetico/publicacion_0011.html

ANEXO:

Fonte: INEGA (2012); Balance Enerxtico de Galicia. Xunta de Galicia