Está en la página 1de 2

www.artsenkrant.

com
Cordinatie: Tijs Ruysschaert, tijs ruysschaert@actuamedica.be - Redacteurs: Frans De Kuyssche, Iris Einhorn.

TAX SHELTER

Fiscaal voordelig investeren in cultuur


De tax shelter-regeling laat vennootschappen toe om fiscaal voordelig te investeren in audiovisuele (AV) producties n doet dienst als flinke ruggensteun voor de Belgische culturele sector. Maar uiteraard is deze vorm van investeren aan strikte voorwaarden onderworpen. | Tijs Ruysschaert

Sinds 2003 kunnen Belgische vennootschappen investeren in audiovisuele producties waarbij een Belgisch productiehuis betrokken is.

ax shelter is een fiscale gunstmaatregel die aan belangstelling wint sinds Di Rupo I andere fiscale optimalisatiemogelijkheden in het vizier nam. Nochtans bestaat deze beleggingsvorm al veel langer dan vandaag: sinds 2003 kunnen Belgische vennootschappen (of Belgische zetels van buitenlandse ven-

nootschappen) tot maximum 500.000 euro van hun belastbare winst belast aan maximum 33,99% investeren in audiovisuele producties waarbij een Belgisch productiehuis betrokken is. Zon investering kan gebeuren onder de vorm van een lening en/of van een rechtstreekse investering (lees: coproductie).

Voorbeeld
- Een vennootschap X heeft een belastbare winst van 150.000 euro, waar ze normaal gezien 33,99% vennootschapsbelasting of 50.985 euro op betaalt. - X investeert 50.000 euro via tax shelter en kan dat bedrag voor 150% (75.000 euro dus) vrijstellen van belasting. Meer dan 50.000 euro investeren kan niet, want dan zou het vrij te stellen bedrag meer dan de helft van de totale belastbare winst bedragen. - X hoeft slechts 33,99% belasting te betalen op de resterende 75.000 euro winst, wat neerkomt op 25.492,50 euro belasting in plaats van de oorspronkelijke 50.985 euro. - Daarbovenop kan vennootschap X genieten van cashflowvoordelen en een hogere notionele belastingaftrek. Afhankelijk van de aanbieder komt daar nog een interessant risicoloos rendement bij.
Deze tekst kwam tot stand in samenwerking met het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). Voor gedetailleerdere informatie kunt u contact opnemen met een van zijn leden, erkende boekhoudersfiscalisten, zie www.bibf.be.

den met de ontwikkeling en productie De investerende vennootschap kan het tovan audiovisueel werk (bv. een televisietale genvesteerde bedrag vervolgens voor omroep, een productiehuis,...). 150% vrijstellen van belastingen, wat een uitermate interessant belastingvoordeel Ze moet de facto minimum 50.000 euro oplevert. Bovendien kan die vrijstelling geper jaar investeren opdat de tax shelter beuren nog vr de rendabel zou zijn. Het som daadwerkelijk is wettelijke maximum Een vennootschap kan haar uitgegeven. Naast investering via tax shelter voor ligt vast op 500.000 het belastingvooreuro. 150% vrijstellen van belasting deel kan een tax Ze mag niet meer dan shelter-investering de helft van het totale ook rendement opleveren. Goed draaiende kostenplaatje van de productie financieren. films lokken bijvoorbeeld veel volk naar de Het vrij te stellen bedrag (150% van de zalen, en dan passeren ook de investeerders investering) mag niet meer dan de helft langs de kassa. Er bestaat natuurlijk geen bedragen van de eigen belastbare gerezekerheid dat een AV-productie succesvol serveerde winst. wordt de investeerder kan zijn of haar inDe vennootschap waarin genvesvestering dus gedeeltelijk of zelfs geheel teerd wordt: moet Belgisch zijn of een Belgische inverliezen. Maar heel wat aanbieders van tax richting van een buitenlandse vennootshelter-producten bieden gegarandeerde schap. rendementen die een stuk boven de opbrengst van normale bancaire producten moet zich in hoofdzaak bezighouden met liggen en perken het risico voor investeerde productie van audiovisuele werken. ders zo in tot een minimum. Er zijn nog heel wat andere regels in het spel. Zo zijn er bepalingen die ervoor zorVoorwaarden gen dat het genvesteerde risicokapitaal Om via tax shelter te investeren, moet grotendeels in Belgi besteed wordt, zijn de vennootschap evenwel rekening houer beperkingen qua tijd, er kan niet in om den met enkele voorwaarden. We zetten het even welk AV-werk genvesteerd worde belangrijkste voor u op een rijtje: den, enzovoort. Maar om dat alles uit te Voor de investerende vennootschap: pluizen, zit u beter even samen met uw Ze mag zich niet in hoofdzaak bezighouboekhouder.

18

ARTSENKRANT Dinsdag 15 mei 2012 Nr. 2242

Mediargus met docroom pdf

PRAKTIJKMANAGEMENT

Vermogensbeheer per levensfase


Mensen leven langer en geven dus langer geld uit maar zien ondertussen hoe de inflatie hun kapitaal opvreet. In samenwerking met Artsenkrant organiseerde Bank Degroof daarom een reeks informatieavonden specifiek voor artsen, over manieren om op de toekomst te anticiperen door aan dynamisch en innoverend vermogensbeheer te doen.
stelligen is dan vroeger. Een dynamisch en innoverend beheer is daarom noodzakelijk. De oplossingen die Bank Degroof aanreikt aan haar clinten, houden volgens Marc Van Goethem rekening met zowel het langlevenrisico als met het sluipende effect van de inflatie. Van de personen die vandaag 65 jaar en ouder zijn, zal een op vijf ouder worden dan 90 jaar en een op tien ouder dan 95 jaar. Rekening houden met die lange levensduur is dan ook een ingewikkeld aspect bij het beheer van een vermogen dat onze koopkracht in stand moet houden. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, geven we niet minder geld uit als we gepensioneerd zijn. In de meeste gevallen is het huis wel al afbetaald en staan de kinderen op eigen benen, maar misschien heeft u meer tijd en zin om te reizen, wenst u uw kinderen en kleinkinderen te verwennen of staat u voor zware medische kosten. En dan hebben we het nog niet over duurdere verlangens, zoals een boot, een oldtimer of een buitenverblijf in het buitenland of aan de kust. Ook de kosten van een serviceflat, hoe weinig comfortabel ook, zijn aanzienlijk. Ten slotte zijn er nog de kosten die de vennootschap vroeger misschien betaalde, maar nu niet meer, zoals een wagen, een gsm, de ziekteverzekering,...

Monetaire erosie
Wat moeten we denken van de zogenaamde producten met gewaarborgd kapitaal? Die producten geven bepaalde voordelen maar hebben ook n groot nadeel, namelijk de monetaire erosie. Als u vandaag een kapitaal van 100.000 euro belegt met de verzekering dat u na acht jaar die 100.000 euro terugkrijgt, vergeet dan niet dat het kapitaal op de vervaldag nog maar 79.000 euro in rele termen waard is (bij een gemiddelde inflatie van 3% per jaar). Uw koopkracht zal met andere woorden met 21% gedaald zijn! Na twintig jaar zal het startkapitaal met ongeveer 50% geslonken zijn. Een maandelijkse rente van 1.000 euro stelt over twintig jaar ook niet veel meer voor in koopkracht. U dient dan ook rekening te houden met de langere levensverwachting, de toenemende kosten ingevolge inflatie en duurdere gezondheidszorgen bij het uitwerken van een geschikte renteniersoplossing met langetermijnvisie, besluit Marc Van Goethem.

n het Antwerpse kantoor van Bank Degroof schetste Marc Van Goethem, verantwoordelijke Degroof Life Cycle Management voor Vlaanderen, de toekomstige uitdagingen waaraan eenieder het hoofd zal moeten bieden: er komt een dag waarop we moeten terugvallen op de inkomsten uit ons vermogen om ons wettelijke pensioen aan te vullen en zo onze beroepsinkomsten te vervangen. Met de bedoeling het comfortabele leven dat we doorgaans al enkel jaren leiden en de levensstandaard waar we ons goed bij voelen, voort te zetten. En van de grote bekommernissen van de doorsnee Belg die de pensioenleeftijd bereikt, is het behoud van de levensstijl... Iets wat met het gemiddelde wettelijke pensioen van 1.290 euro bruto per maand nagenoeg onmogelijk is. Zelfstandigen dus ook de beoefenaars van een vrij beroep moe-

ten het zelfs met nog veel minder doen, gemiddeld 569 euro bruto per maand. De vraag is hoeveel we moeten sparen en welk kapitaal we nodig hebben om onze levenstandaard op lange termijn te waarborgen. En volstaan de inkomsten uit dat kapitaal, of zullen we het kapitaal zlf moeten aanspreken?

Langer leven
Het is in elk geval duidelijk dat heel wat mensen op de vooravond van hun pensioen oplossingen zoeken waarbij ze systematisch inkomsten kunnen ontvangen mt behoud van hun kapitaal. De verlenging van de levensverwachting verplicht ons immers om bijzonder voorzichtig te zijn en het kapitaal zo lang mogelijk in stand te proberen houden. Iets wat met de huidige historisch lage rente moeilijker te bewerk-

Corsan is al sinds 1989 een belangrijke Belgische producent van langspeelfilms; in 2004 lag het bedrijf mee aan de basis van de tax shelter-wetgeving. Intussen maakt het productiehuis internationale kaskrakers en neemt het een unieke plaats inneemt in onze nationale audiovisuele sector.
Dat Corsan films als Meant To Be (2010) en The Devils Double (2011) op zijn palmares heeft staan en straks Singularity (met Neve Campbell en Josh Hartnett) en Killing Season (met John Travolta en Robert De Niro) kan presenteren, dankt het productiehuis onder meer aan de financiering van Belgische ondernemingen via het fiscaal gunstige tax shelter-systeem. Het bedrijf werkt samen met verschillende investeerders en is bovendien goed vertrouwd met de specifieke vragen van artsen en hun boekhouders. CEO Paul Breuls : Voor deze groep van investeerders zijn zekerheid, een mooi rendement, een ideale cashflow-structuur en daarbovenop de mogelijkheid om de magie

Investeren via tax shelter bij Corsan

van film mee te kunnen maken, de voornaamste redenen om dit systeem ook zelf toe te passen. Wie interesse heeft, kan meer te weten komen over de fiscale en financile voordelen en risicos tijdens een persoonlijk gesprek, waarbij meestal ook de boekhouder betrokken is. Wenst u meer informatie? Kijk op www.corsan.be, mail naar info@corsan.be of bel naar 03/234.25.18.

Valsartan EG
* Voor de kostprijs van 12 maanden behandeling met het merkgeneesmiddel, heeft uw patint 18 maanden behandeling met Valsartan EG 160 mg 28 lmomhulde tabletten (dit is geen indicator voor de behandelingsduur maar een prijsratio berekend op basis van het remgeld betaald door de actieve patint).

12 18

26

ARTSENKRANT Dinsdag 22 mei 2012 Nr. 2243

Mediargus met docroom pdf